Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00257 003368 22424101 na godz. na dobę w sumie
Umowa o pracę - co musi się w niej znaleźć, a jakich zapisów lepiej unikać - ebook/pdf
Umowa o pracę - co musi się w niej znaleźć, a jakich zapisów lepiej unikać - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4291-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

E-book zawiera szczegółowe omówienie jednego z podstawowych dokumentów prawa pracy, jakim jest umowa o pracę - wskazówki dotyczące sporzadzania umowy, elementów obligatoryjnych oraz zapisów nieobowiązkowych, a także konsekwencji, jakie wiążą się z zawieraniem w umowie o pracę dodatkowych postanowień niewymaganych przez przepisy prawa pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Umowa o pracę – co musi się w niej znaleźć, a jakich zapisów lepiej unikać Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor prowadzący: Emilia Wawrzyszczuk ISBN 978-83-269-4291-4 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Skład i łamanie: Raster Studio Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich za- stosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UMOWA O PRACĘ – CO MUSI SIĘ W NIEJ ZNALEŹĆ, A JAKICH ZAPISÓW LEPIEJ UNIKAĆ Jeden z podstawowych dokumentów z zakresu prawa pracy – umowa o pracę – kształtuje wzajemne prawa i obowiązki stron i jest dowodem na nawiązanie stosunku pracy (chociaż i bez tego dokumentu stosunek pracy może być nawiązany). Pracodawców często korci, żeby wpisać do umowy jak najwięcej – a to ustalić w niej rozkład czasu pracy, a to wymienić szczegółowo wszystkie świadczenia, jakie nawet tylko potencjalnie może otrzymać pracownik. Ale czy warto? Co tak naprawdę MUSI znaleźć się w umowie o pracę, a co jest zbędnym dodatkiem? I jak sformułować jej zapisy, aby była prawidłowa i zgodna z przepisami? Typowa umowa o pracę musi zawierać kilka obligatoryjnych zapisów. Ich brak, nieprecyzyj- ność lub niedostosowanie do sytuacji faktycznej i potrzeb firmy mogą mieć poważne konse- kwencje. Niekiedy nawet mogą narazić pracodawcę na nieprzewidziane koszty (np. w razie konieczności wypłacenia pracownikom świadczeń związanych z podróżami służbowymi za okres trzech lat wstecz). Ogólne zasady zawierania umów o pracę Umowa o pracę określa wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Przepisy wymaga- ją, aby miała formę pisemną. Jeśli jednak umowa o pracę nie została zawarta w takiej formie, pracodawca powinien – najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika – potwierdzić mu na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków (art. 29 § 2 Kodeksu pracy, dalej kp). Niezachowanie formy pisemnej nie powoduje nieważności umowy o pracę. Taka umowa jest ważna i wiąże pracodawcę i pracownika (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 20 września 1977 r., I PR 67/77, niepubl., oraz z 6 października 1976 r., I PRN 66/76, niepubl.). Może jednak ro- dzić poważne wątpliwości co do jej treści oraz wzajemnych praw i obowiązków stron, które w razie sporu rozstrzygnie sąd pracy. Podobnie jest z umową o pracę, która – choć została zawarta w formie pisemnej – nie zawiera wszystkich warunków uzgodnionych przez strony. Również i to nie przesądza o jej nieważności. Uwaga! W orzecznictwie sądu dopuszcza się dorozumiane zawarcie umowy o pracę (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 4 listopada 2009 r., sygn. akt I PK 105/09). Zatem nawet jeśli strony nie zawrą umowy o pracę na piśmie, ale zachowanie pracownika (który stawia się do pracy w gotowości do jej świadczenia) i pracodawcy (który go do tej pracy dopuszcza) wskazuje, że zamiarem stron jest nawiązanie stosunku pracy, to dojdzie do zawarcia umowy 3 Umowa o pracę – co musi się w niej znaleźć, a jakich zapisów lepiej unikać
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowa o pracę - co musi się w niej znaleźć, a jakich zapisów lepiej unikać
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: