Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00031 003326 22402791 na godz. na dobę w sumie
Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń-8 problemów z praktyki - ebook/pdf
Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń-8 problemów z praktyki - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-510-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji  „Obliczenie wynagrodzenia i innych świadczeń – 8 problemów z praktyki” znajdziesz tutaj omówienie rozwiązań bezpiecznych dla pracodawcy, które nie narażą go na roszczenia pracowników i nie zostaną zakwestionowane podczas ewentualnej kontroli, bowiem w wielu przypadkach przepisy nie regulują sposobu ustalania wysokości przysługującego pracownikowi wynagrodzenia, a stanowiska urzędowe w danym zakresie są rozbieżne.

Artykuł zawiera 8 najczęstszych problemów związanych z tematem wynagrodzeń i innych świadczeń, aby w sposób przejrzysty zrozumieć poszczególny przepisy.

Dzięki publikacji zyskasz wiedzę w temacie:

Stosowanie kosztów uzyskania przychodów
Kwota zmniejszająca podatek, tzw. ulga podatkowa
Składniki wypłacane za okresy niezdolności do pracy
Wynagrodzenie za zwolnienie ze świadczenia pracy
Wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową niepełnoetatowców

Pomniejszanie wynagrodzenia zasadniczego za czas usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy
Nieprzepracowanie pełnego miesiąca z innych przyczyn niż choroba
Odszkodowanie za zakaz konkurencji
Ważne:
Każdy z tematów opatrzony jest konkretnym przykładem i sposobu obliczania świadczeń

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

izabela nOwacka, katarzyna kalata Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń  – 8 problemów z praktyki 2 SPIS TREŚCI I. Stosowanie kosztów uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koszty .uzyskania .przychodów .ze .stosunku .pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdy .miesięczne .koszty .przekraczają .przychód .pracownika . . . . . . . . . . . . Koszty .podwyższone .ze .względu .miejsce .zamieszkania . . . . . . . . . . . . . Zwrot .kosztów .dojazdu .do .pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koszty .podwyższone .po .ustaniu .stosunku .pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilka .umów .o .pracę .z .różnymi .pracodawcami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilka .umów .o .pracę .z .jednym .pracodawcą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 5 6 7 8 9 9 II. Kwota zmniejszająca podatek, tzw. ulga podatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Oświadczenie .PIT-2 .po .terminie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kwota .zmniejszająca .podatek .po .ustaniu .stosunku .pracy . . . . . . . . . . . . 11 .Dwóch .różnych .płatników .w .miesiącu .a .stosowanie .podwójnej .kwoty . zmniejszającej .podatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 III. Składniki wypłacane za okresy niezdolności do pracy . . . . . . . . . . . . 12 Definiowanie .składników .wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . Pracodawca .bez .regulaminu .wynagradzania .i .układu .zbiorowego . . . . . . 13 . . Choroba .przez .część .miesiąca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 .Składniki .za .okres .pobierania .zasiłku .macierzyńskiego .i .przebywania . . . na .urlopie .wychowawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 .Opodatkowanie .składników .wynagrodzenia .przysługujących . . za .okres .pobierania .zasiłków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . IV. Wynagrodzenie za zwolnienie ze świadczenia pracy . . . . . . . . . . . . . . 16 . Wynagrodzenie .ustalane .jak .ekwiwalent .urlopowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Wynagrodzenie .ustalane .jak .za .przestój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . V. Wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową niepełnoetatowców . . . . . 18 kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 3 VI. Pomniejszanie wynagrodzenia zasadniczego za czas usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy . . . . 20 VII. Nieprzepracowanie pełnego miesiąca z innych przyczyn niż choroba . . . 24 VIII. Odszkodowanie za zakaz konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Zakaz .konkurencji .dłuższy .niż .czas .trwania .umowy .o .pracę . . . . . . . . . . 32 . . Opodatkowanie .i .oskładkowanie .odszkodowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 kwiecień 2014 4 OblICzanIE wynagROdzEnIa I InnyCh ŚwIadCzEń... Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń – 8 problemów z praktyki Obowiązkiem pracodawcy jest m.in. prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia. Przez prawidłowość wypłaty wynagrodzenia należy rozumieć nie tylko formę wypłaty, ale również sposób jego ustalania i wysokość. Zobowiązanie to dotyczy także innych świadczeń przysługujących pracownikowi. W wielu przypadkach przepisy nie regulują sposobu ustalania wysokości przy- sługującego pracownikowi wynagrodzenia, a stanowiska urzędowe w danym za- kresie są rozbieżne. Poniżej omówiono rozwiązania bezpieczne dla pracodawcy,  które nie narażą go na roszczenia pracowników i nie zostaną zakwestionowane  podczas ewentualnej kontroli.  I. Stosowanie kosztów uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy Ustawodawca określił koszty uzyskania ze stosunku pracy, stosunku służ- bowego,  spółdzielczego  stosunku  pracy  oraz  pracy  nakładczej,  w  miesięcz- nych  zryczałtowanych  wysokościach,  tj.  podstawowej  i  podwyższonej,  oraz  odpowiednio w normach rocznych dla jednego i wielu stosunków pracy (lub/i  pokrewnych).  Wysokość kosztów uzyskania przychodów w 2014 r. Limit miesięczny 111,25 zł 139,06 zł Limit roczny 1335 zł – jeżeli podatnik uzyskuje przychody z jednego stosunku  pracy i pokrewnych, 2002,05 zł – dla podatników uzyskujących przychody równocześnie  z więcej niż jednego stosunku pracy i pokrewnych 1668,72 zł – dla podatników, których miejsce stałego lub czasowego  zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje  się zakład pracy i nie otrzymują dodatku za rozłąkę, 2502,56 zł – dla dojeżdżających uzyskujących przychody równocześ- nie z więcej niż jednego stosunku pracy i pokrewnych Koszty uzyskania przychodów to element, który wpływa na wysokość docho- du i zaliczki na podatek.  kwiecień 2014
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń-8 problemów z praktyki
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: