Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00298 005961 20300641 na godz. na dobę w sumie
Gramatyka języka niemieckiego - ebook/pdf
Gramatyka języka niemieckiego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-466-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> niemiecki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najistotniejsze zagadnienia z gramatyki niemieckiej przedstawione w atrakcyjnej formie ułatwiającej efektywną naukę, wytłumaczone w prosty, zrozumiały sposób. Z książki korzystać mogą zarówno osoby początkujące, jak i bardziej zaawansowane, traktując ją jako repetytorium gramatyczne. Jest ona cenną pomocą dla studentów uczęszczających na lektorat języka niemieckiego, maturzystów, słuchaczy szkół językowych i samouków.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DEKLINACJA RZECZOWNIKA Odmiana rodzajnika określonego: Fall Nominativ (wer? was?) Genitiv (wessen?) Dativ (wem? wo? wann?) Akkusativ (wen? was? wohin?) m der des dem den f die der der die n das des dem das Pl die der den die Rodzaje deklinacji W języku niemieckim występują trzy rodzaje deklinacji: – mocna (starke Deklination) – słaba (schwache Deklination) – mieszana (unregelmäßige Deklination) Deklinacja mocna Do tej deklinacji należy większość rzeczowników. Jej cechą charakterystyczną jest końcówka dopełniacza (Genitiv) -(e)s w liczbie pojedynczej rodzaju męskiego i ni- jakiego. Niektóre rzeczowniki należące do deklinacji mocnej: die Nacht, das Kind, der Va- ter, der Chef, der Mann, der Schüler, der Garten, das Auto, das Hotel, das Büro, das Café, das Restaurant, das Kalb, die Mutter, die Stadt, die Hand, die Wand, die Macht, die Kuh, die Nuss, die Maus, die Kunst, die Wurst, der See. Maskulinum Femininum Fall Singular Nominativ Plural Genitiv Dativ Akkusativ Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ der Film des Filmes dem Film den Film die Filme der Filme den Filmen die Filme die Tochter der Tochter der Tochter die Tochter die Töchter der Töchter den Töchtern die Töchter Deklinacja słaba Neutrum das Haus des Hauses dem Haus das Haus die Häuser der Häuser den Häusern die Häuser Do deklinacji słabej należą przede wszystkim rzeczowniki rodzaju żeńskiego i nie- duża grupa rzeczowników rodzaju męskiego. S V I T N A T S B U S 16 DEKLINACJA RZECZOWNIKA Cechy charakterystyczne: • końcówka -n lub -en dla rzeczowników rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej, na- tomiast dla rzeczowników rodzaju męskiego zarówno w liczbie mnogiej, jak i po- jedynczej; • w liczbie mnogiej nie występują przegłosy. Do deklinacji słabej należą m.in.: • rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -e, np.: der Junge, der Franzose, der Pole, der Kunde, der Kollege, der Neffe, der Löwe, der Zeuge, der Affe; • rzeczowniki rodzaju męskiego (obcego pochodzenia) zakończone na: -ent: der Dozent, der Produzent, der Student, der Patient -ant: der Elefant, der Demonstrant -at: der Soldat, der Diplomat -ist: der Polizist, der Journalist, der Tourist • inne rzeczowniki: der Herr, der Mensch, der Bauer, der Nachbar, der Bär, der Held, die See (jako: 1. morze, 2. fala). Fall Singular Nominativ Plural Genitiv Dativ Akkusativ Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Maskulinum der Mensch des Menschen dem Menschen den Menschen die Menschen der Menschen den Menschen die Menschen Femininum die Meinung der Meinung der Meinung die Meinung die Meinungen der Meinungen den Meinungen die Meinungen Deklinacja nieregularna Neutrum - - - - - - - - Do tej deklinacji należy nieduża grupa rzeczowników rodzaju męskiego oraz nijakiego. Cechą charakterystyczną jest występowanie jednocześnie końcówki -(e)s w dopełniaczu liczby pojedynczej oraz końcówki -n lub -en w liczbie mnogiej. Do deklinacji nieregularnej należą m.in.: • rzeczowniki zakończone na -or, np.: der Doktor, der Motor, der Direktor, • rzeczowniki zakończone na -um, -ium, np.: das Datum, das Laboratorium, das Museum, das Zentrum, das Gymnasium • inne rzeczowniki: das Bett, das Auge, das Hemd, der Scherz, der Staat, der See, der Professor das Konto. R K I N W O Z C E Z R 17 DEKLINACJA RZECZOWNIKA Fall Singular Nominativ Plural Genitiv Dativ Akkusativ Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Maskulinum der Staat des Staates dem Staat den Staat die Staaten der Staaten den Staaten die Staaten Femininum Neutrum - - - - - - - - das Hemd des Hemd(e)s dem Hemd das Hemd die Hemden der Hemden den Hemden die Hemden Dativ i Akkusativ Celownik (Dativ) odpowiada na pytanie: wem? (komu?) f m dem der n pl dem den Ich zeige dem Freund das Kleid. – Pokazuję sukienkę przyjacielowi. Ich zeige der Freundin das Kleid. – Pokazuję sukienkę przyjaciółce. Ich zeige dem Mädchen das Kleid. – Pokazuję sukienkę dziewczynce. Ich zeige den Freunden das Kleid. – Pokazuję sukienkę przyjaciołom. Rzeczowniki w liczbie mnogiej otrzymują w celowniku końcówkę -n. Biernik (Akkusativ) odpowiada na pytania: wen? (kogo?), was? (co?) m den f die n das pl die Ich sehe den Hund. – Widzę psa. Ich sehe die Frau. – Widzę kobietę. Ich sehe das Tier. – Widzę zwierzę. Ich sehe die Bilder. – Widzę obrazy. Genitiv Dopełniacz (Genitiv) odpowiada na pytanie wessen? (czyj?) Jego szczególna właściwość polega na tym, że rzeczownik rodzaju męskiego lub nijakiego otrzymuje dodatkową końcówkę -(e)s. S V I T N A T S B U S 18 RZECZOWNIKI ZŁOŻONE m des f der n des pl der Der Rock der Freundin ist schwarz. – Spódnica przyjaciółki jest czarna. Das Kleid des Mädchens ist rot. – Sukienka dziewczynki jest czerwona. Das Haus des Freundes ist aus Holz. – Dom przyjaciela jest z drewna. Die Wohnung der Freunde ist schön. – Mieszkanie przyjaciół jest ładne. Forma ta może być zastąpiona przez konstrukcję z von, przy której stosujemy celownik (Dativ), jednak jest ona uważana za mniej elegancką niż forma dopełniacza. Der Rock von der Freundin ist schwarz. Das Kleid von dem Mädchen ist rot. Das Haus von dem Freund ist aus Holz. Die Wohnung von den Freunden ist schön. Dopełniacz często używany jest w połączeniu z imionami lub nazwami własnymi. W takich wypadkach dodajemy do imion własnych (bez względu na ich rodzaj) końcówkę -s. Philipps Fahrrad (das Fahrrad von Philipp) Goethes Bücher (die Bücher von Goethe) Schillers Dramen (die Dramen von Schiller) Europas Flüsse (die Flüsse von Europa) Jeżeli występuje kilka imion, odmianie ulega jedynie ostatnie: Reiner Maria Rilkes Gedichte (die Gedichte von Rainer Maria Rilke) Uwaga: Jeżeli do nazwiska dodajemy słowo pan/pani, także ono ulega deklinacji: Herrn Rilkes Gedichte (die Gedichte des Herrn Rilke/die Gedichte von Herrn Rilke). Jeżeli imię kończy się na -s, -ß, -x, -z, -tz, dodajemy końcówkę -ens lub stawiamy tylko apostrof: Klaus’ Zeitung/Klausens Zeitung (die Zeitung von Klaus); Markus’ Hund/Markusens Hund (der Hund von Markus). V Rzeczowniki zŁożone Rzeczowniki mogą się składać z kilku wyrazów: rzeczowników, przymiotników, czasowników lub przyimków. Należy pamiętać, iż nowo utworzone słowo przyjmuje zawsze rodzaj ostatniego rzeczownika, który jest jednocześnie głównym członem. der Bahnhof der Warteraum die Bahn + der Hof (dworzec kolejowy) warten + der Raum (poczekalnia) R K I N W O Z C E Z R 19 REKCJA RZECZOWNIKA VI Rekcja rzeczownika Rekcja rzeczownika to stałe łączenie się rzeczownika z określonymi przyimkami. Należy nauczyć się jej na pamięć. Najczęściej używane rzeczowniki wraz z przyimkami: apetyt na decyzja o egzamin z informacja o miłość do mowa o myśl o nadzieja na obawa o, niepokój o oburzenie z powodu ochota na/do czegoś odpowiedź na odpowiedzialność za podobieństwo do podziękowanie za coś/ komuś pokrewieństwo z pomoc w/dla poszukiwanie czegoś potrzeba czegoś powód pozwolenie na pożegnanie z praca nad prawo do przygotowanie do przykład na der Appetit auf + Akk die Entscheidung über/für + Akk die Prüfung in + Dat/auf + Akk (+ hin) die Information über + Akk die Liebe zu + Dat die Rede von + Dat der Gedanke an + Akk die Hoffnung auf + Akk die Sorge um + Akk die Empörung über + Akk die Lust auf + Akk/zu + Dat die Antwort auf + Akk die Verantwortung für + Akk die Ähnlichkeit mit + Dat der Dank für/an + Akk die Verwandtschaft mit + Dat die Hilfe bei + Dat/die Hilfe für + Akk die Suche nach + Dat das Bedürfnis nach + Dat der Grund für + Akk die Erlaubnis für + Akk der Abschied von + Dat die Arbeit an + Dat das Recht auf + Akk die Vorbereitung auf + Akk das Beispiel für + Akk S V I T N A T S B U S 20 REKCJA RZECZOWNIKA pytanie o/do radość z rezygnacja z strach przed szacunek dla tęsknota za tłumaczenie na troska o ubezpieczenie od ubóstwo czegoś uczestnictwo w walka o/przeciw wina w czymś wpływ na wrażenie na wymaganie czegoś zadowolenie z zainteresowanie czymś zaproszenie na/do zwrócenie uwagi na życzenie czegoś die Frage nach + Dat/an + Akk die Freude an + Dat/über + Akk der Verzicht auf + Akk die Angst vor + Dat die Achtung vor + Dat die Sehnsucht nach + Dat die Übersetzung in + Akk die Sorge für + Akk die Versicherung gegen + Akk die Armut an + Dat die Teilnahme an + Dat der Kampf um/gegen + Akk die Schuld an + Dat der Einfluss auf + Akk der Eindruck auf + Akk der Anspruch auf + Akk die Zufriedenheit mit + Dat das Interesse an + Dat/für + Akk die Einladung zu + Dat/in + Akk/auf + Akk der Hinweis auf + Akk der Wunsch nach + Dat Dativ oraz Akkusativ łączą się z określeniem miejsc oraz ruchu. Dativ odpowiada wtedy na pytanie wo? (gdzie?), a Akkusativ na pytanie wohin? (dokąd?). wo i Dativ stosujemy zawsze, gdy opisujemy stan; wohin i Akkusativ stosujemy zawsze, gdy opisujemy ruch lub kierunek legen – liegen Ich lege das Buch auf den Tisch. – Kładę książkę na stole. (ruch – Akkusativ) Das Buch liegt auf dem Tisch. – Książka leży na stole. (stan – Dativ) stellen – stehen R K I N W O Z C E Z R 21 RZECZOWNIK ODPRZYMIOTNIKOWY Ich stelle die Vase auf das Fensterbrett. – Stawiam wazon na parapecie. (ruch – Akkusativ) Die Vase steht auf dem Fensterbrett. – Wazon stoi na parapecie. (stan – Dativ) setzen – sitzen Ich setze mich in den Sessel. – Siadam na fotelu. (ruch – Akkusativ) Ich sitze im Sessel. – Siedzę na fotelu. (stan – Dativ) Opis kierunku: ich ziehe auf + Akk – zakładam/ubieram (przenoszę ubrania w jakimś kierunku) ich denke an + Akk – myślę o (moje myśli biegną w czyimś kierunku) VII Rzeczownik odprzymiotnikowy Rzeczownik odprzymiotnikowy to rzeczownik utworzony od wyrazu będącego przymiotnikiem lub imiesłowem. Tworzymy go poprzez dodanie końcówki -e, gdy stosujemy rodzajnik określony, albo dodanie końcówki rodzajowej, gdy stosujemy rodzajnik nieokreślony lub zerowy. bekannt – znany der Bekannte/ein Bekannter/Bekannter – znajomy die Bekannte/eine Bekannte/Bekannte – znajoma arm – biedny der Arme/ein Armer/Armer – biedak die Arme/eine Arme/Arme – biedaczka krank – chory der Kranke/ein Kranker/Kranker – chory die Kranke/eine Kranke/Kranke – chora alt – stary der Alte/ein Alter/Alter – staruszek die Alte/eine Alte/Alte – staruszka Rzeczowniki te odmieniają się tak jak przymiotniki. Rzeczowniki odprzymiotnikowe rodzaju nijakiego oznaczają najczęściej pojęcia abstrakcyjne lub ogólne: gut (dobrze) – das Gute (dobro); böse (źle) – das Böse (zło); neu (nowy) – das Neue (nowe, nowość); alt (stary) – das Alte (stare, staroć) S V I T N A T S B U S 22 P K E M I Y Z R P PRZYIMEK Przyimki nigdy nie występują samodzielnie, towarzyszą im inne części mowy, najczęściej rzeczowniki, dlatego większość przyimków łączy się z konkretnymi przypadkami rzeczownika. I Przyimki z dopełniaczem przyimek tłumaczenie przykłady użycia anstatt/statt (Ugs też +D)* zamiast Michael kommt statt seines Bruders. Anstatt Gurkensuppe esse ich Pizza. trotz (Ugs też +D) mimo, wbrew Trotz schlechten Wetters gehen wir spazieren. während (Ugs też +D) wegen (Ugs też +D) aufgrund = auf Grund podczas Während des Sommers lernt er segeln. Während der Pause kann ich ein Buch lesen. z powodu Wegen der Krankheit muss er im Bett bleiben. na podstawie Aufgrund des hohen Preise fahren wir diesen infolge wskutek inmitten w środku oberhalb powyżej unterhalb poniżej Sommer nicht an die See. Infolge des Irrtums musste ich zweimal zum Amt gehen. Inmitten der vielen Menschen fühlte er sich einsam. Oberhalb der Schneegrenze gibt es nur wenige Pflanzen. Der größte Teil eines Eisbergs befindet sich unterhalb der Wasseroberfläche. außerhalb na zew nątrz, poza Ich wohne außerhalb der Stadt. anlässlich = aus Anlass z okazji innerhalb (Pl też +D) w ciągu, wewnątrz Anlässlich meines Jubiläums habe ich Blumen bekommen. Innerhalb eines Tages muss der Plan fertig sein. Ich wohne innerhalb der Stadtmauern. * Ugs – Umgangssprache (język potoczny, mówiony). Niektóre przyimki łączą się czasami w języku potocznym także z innymi przypadkami. 23
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gramatyka języka niemieckiego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: