Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00178 003855 22406312 na godz. na dobę w sumie
Anna - ebook/pdf
Anna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Nomen-Omen Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62187-01-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

E-book został poświęcony najpopularniejszemu imieniu żeńskiemu w Polsce. Czy­telnicy znajdą w nim informacje o pochodzeniu, historii, znaczeniu w kulturze, a nawet o jego magicznych aspektach. Prócz tego warianty imion w języku polskim i wielu językach obcych, daty imienin, ciekawostki, popularność w kraju i za granicą. Ponadto wiele innych informacji, w dodatku bogato i kolorowo ilustrowanych.

E-book zainteresuje liczne grono osób pasjonujących się odkrywaniem sekretów imion, będzie przydatny rodzicom zastanawiającym się nad imieniem dla dziecka, a poza tym chętnie kupi go lub otrzyma w prezencie każda Anna.

Autorem książek i wydawcą serii jest znany językoznawca dr Jan Grzenia – autor 2 bestsellerów na ten temat: Słownika imion oraz Naszych imion.

Tej serii wydawniczej towarzyszy witryna inter­netowa www.portretyimion.pl.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

I M I O N P O R T R E T Y W serii ukazały się: 01 Anna 02 Piotr 01 J a n G r z e n i a ANNA W Y D A W N I C T W O NOMEN OMEN K A T O W I C E 2 0 1 0 Typografia Jan Grzenia Redakcja i korekta Jolanta Otfinowska Copyright © by Jan Grzenia 2010 ISBN 978-83-62187-01-0 Seria wydawnicza Portrety Imion Tytuł nr 1 www.nomen-omen.pl www.portretyimion.pl Egzemplarze tego e-booka mają zabezpie- czenia umożliwiające identyfikację kupu- jącego. Zabezpieczenia te nie ograniczają możliwości korzystania z zakupionych książek. Rozpowszechnianie tego e-booka jest dozwolone tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wydawcy. W Y D A W N I C T W O NOMEN OMEN Spis treści Pochodzenie imienia . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Anna w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Sławne Anny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Anna w chrześcijaństwie . . . . . . . . . . . . . 16 Anna w sztuce, filmie i literaturze . . . . . . . . 20 Anna jako źródło innych nazw . . . . . . . . . . 25 Anna w języku polskim . . . . . . . . . . . . . 26 Anna w innych językach . . . . . . . . . . . . . 27 Imieniny Anny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Ciekawostki o Annie . . . . . . . . . . . . . . . 29 Popularność imienia w Polsce . . . . . . . . . . 29 Popularność imienia za granicą . . . . . . . . . 32 Anna od strony tajemnej . . . . . . . . . . . . . 33 Źródła ilustracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 P O R T R E T Y I M I O N Pochodzenie imienia Anna to najpopularniejsze imię żeńskie w Pol- sce. Powstało z hebrajskiego wyrazu pospolite- go channah [wym. hana], który znaczył ‘łaska’. W związku z tym pierwotny sens imienia tłu- maczyć można jako ‘pełna łaski’. Pod wpływem chrześcijaństwa imię przeszło do języka greckiego, następnie do łaciny, a później do wszystkich języ- ków europejskich. Forma imienia bez litery H- na początku powstała na gruncie grecko-łacińskim. Hanna to imię, które jest ściśle związane z imie- niem Anna, lecz współcześnie z kilku powodów uznajemy je za odrębne. Po pierwsze, zgodnie z etymologią może po- chodzić bezpośrednio z języka hebrajskiego, w któ- rym jest używane w wielu formach, np. Cha- na, Channa, Channah. W sensie etymologicznym Hanna to forma pierwotna, zaś Anna jest warian- tem, który powstał później, w językach greckim i łacińskim. Największy wpływ na popularność 8 www.portretyimion.pl A N N A tego imienia wywarła jednak jego angielska for- ma Hannah. Wiadomo, że imię Hannah preferowa- li purytanie. Była to powstała w Anglii w 2. poł. XVI w. grupa chrześcijan propagujących surowy tryb życia, uznających wszelkie przyjemności za szkodliwe. Do ich podstawowych zasad należa- ło studiowanie Pisma Świętego, co doprowadziło m.in. do uznania szczególnej wartości imion biblij- nych, zwłaszcza tych, które znamy ze Starego Te- stamentu. Za sprawą purytan popularność zyska- ło też wiele innych imion, np. Noah (polskie Noe), Samuel, Esther (polskie Estera), Sarah (polskie Sara). Purytanie znaczną część wśród ludzi osiedlających się od XVII w. w Ameryce Pół- nocnej, a w związku z tym wy- warli duży wpływ na religijność mieszkańców tego kraju oraz ich 1. Hebrajski zapis imienia. zwyczaje w zakresie nadawania imion. stanowili Po drugie, forma Hanna mogła powstać pod wpływem języka niemieckiego, w którym jest zna- na i popularna od średniowiecza, a wieki średnie (XIV–XV w.) to okres pojawienia się i upowszech- nienia u nas imion germańskich. Po trzecie, imię to mogło ukształtować się na gruncie polskim. W gwarach polskich występują 9 www.nomen-omen.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Anna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: