Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00111 003445 22410339 na godz. na dobę w sumie
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz - ebook/pdf
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Impuls Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7308-967-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Materiał w postaci wyrazów i obok narysowanych czarno-białych obrazków przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek ś, ź, ć, dź w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach.

Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek ś, ź, ć, dź i utrwaleniu ich w sylabach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz Gra(cid:282)yna Krzysztoszek Małgorzata Piszczek Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz 2 Ofi cyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2008 © Copyright by Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003 Redakcja: Wojciech (cid:261)liwerski Ilustracje i projekt okładki: Agata Fuks Joanna Szybist Korekta: Dorota Bryniarska Danuta Waląg ISBN 978-83-7308-967-9 Ofi cyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (012) 422-41-80, fax (012) 422-59-47 www.impulsofi cyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsofi cyna.com.pl Wydanie III zmienione, Kraków 2008 Wstęp Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek s, z, c, dz w wyrazach w nagłosie, (cid:262)ródgłosie i wygłosie; wyra(cid:282)eniach i zdaniach oraz opo- zycji bezd(cid:280)więczne – d(cid:280)więczne. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Materiał słowny uło- (cid:282)ono według zasad logopedycznych. Nale(cid:282)y go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek s, z, c, dz i utrwaleniu ich w sylabach. Utrwalanie artykulacji mo(cid:282)emy wspomagać, wykorzystując analizator wzroko- wy. Proponujemy w podpisach oznaczyć kolorem czerwonym litery s, z, c, dz. (cid:281)yczymy przyjemnych ćwiczeń Autorki 5 Polecenia do ćwiczeń 1. Patrz na obrazek i powtarzaj za logopedą (mamą). 2. Nazwij sam obrazki. 3. Przeczytaj napisy do obrazków*. 4. Zaznacz w podpisach kolorem czerwonym litery oznaczające ćwiczone głoski. 5. Pomaluj obrazki. 6. Zakryj napisy i jeszcze raz samodzielnie nazwij obrazki. 7. Powtórz za logopedą wyra(cid:282)enia i zdania z ćwiczonymi ju(cid:282) wyrazami. 8. Patrz na obrazek i powtarzaj za logopedą wyra(cid:282)enia. 9. Nazwij sam wyra(cid:282)enia. 10. Zaznacz w wyra(cid:282)eniach kolorem czerwonym litery oznaczające ćwiczone głoski. 11. Patrz na obrazki i powtarzaj za logopedą (mamą) zdania. 12. Powtórz samodzielnie zdania. 13. Zaznacz w zdaniach kolorem czerwonym litery oznaczające ćwiczone głoski. 14. Napisz wyra(cid:282)enia lub zdania podyktowane przez logopedę (mamę)**. 15. Odpowiedz na pytania dotyczące ćwiczonych głosek (np. Jaki ptak (cid:262)pi w dzień, a poluje w nocy?, Kim jest dziewczynka dla mamy?). 16. Popatrz na obrazek, słuchaj i powtarzaj za logopedą (mamą) zdania. 17. Powtórz wyrazy z ćwiczoną głoską występujące na obrazku. 18. Odpowiedz na pytania logopedy (mamy) dotyczące tre(cid:262)ci obrazka. 19. Spróbuj sam opowiedzieć, co przedstawia obrazek. * Zadania dla uczniów z opanowaną umiejętno(cid:262)cią pisania i czytania. ** Przy utrwalaniu opozycji bezd(cid:280)więczna – d(cid:280)więczna proponujemy oznaczyć kolorem li- tery odpowiadające ćwiczonym głoskom: zielonym – głoski bezd(cid:280)więczne; czerwonym – głoski d(cid:280)więczne. Jednocze(cid:262)nie pod głoską d(cid:280)więczną mo(cid:282)na narysować falistą linię kolorem czer- wonym. 7 S syn dobry syn po syna Mama kocha syna. syrop malinowy syrop w syropie Wojtek pije syrop. ser biały ser obok sera Tata kroi ser. serwetka mała serwetka pod serwetką Pani haftuje serwetkę. sanki nowe sanki na sankach Tomek jechał na sankach. sarenka młoda sarenka dla sarenki Gajowy karmi sarenkę. 9 S sandały miękkie sandały pod sandałami Ola lubi sandały. sowa mądra sowa nad sową Na dębie była sowa. sok wylany sok w soku Mama wytarła sok. sukienka modna sukienka po sukienkę Pani ogląda sukienkę. suwak granatowy suwak na suwaku Darek naprawia suwak. supełek mały supełek obok supełka Nitka ma supełek. 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: