Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
04658 030819 23524632 na godz. na dobę w sumie
Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Europa i świat w czasach ... - ebook/pdf
Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Europa i świat w czasach ... - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8088-807-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> historia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowany zbiór studiów i szkiców dedykowany jest Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi, wybitnemu historykowi i nauczycielowi akademickiemu, kierownikowi Katedry Historii Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 2005-2008 dyrektorowi tego Instytutu, a od 2008 do 2016 r. dziekanowi Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego.

W książce zostały przedstawione różne aspekty współczesnych badań historycznych, jak również odwołania do tematyki pokrewnych dziedzin nauk humanistycznych. Zamieszczone teksty dotyczą historii Europy (od Morza Czarnego po Atlantyk) i obu Ameryk od późnego średniowiecza po schyłek XVIII stulecia. Zostały w nich omówione zagadnienia z zakresu międzynarodowych wydarzeń politycznych i militarnych, stosunków ustrojowo-politycznych, społecznych, religijnych, a także literaturoznawstwa, źródłoznawstwa, prasoznawstwa, biografistyki, dziejów dyplomacji, podróżnictwa i nauczania, wreszcie historii sztuki i myśli politycznej.

 

Taka różnorodność tematyki prezentowanych studiów odzwierciedla niezwykle szerokie zainteresowania badawcze Profesora Zbigniewa Anusika. Publikacja jest adresowana zarówno do historyków dziejów nowożytnych, jak i do szerokiego grona miłośników nauk humanistycznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marian Drozdowski Iwona Gos Bogusław Pielat Małgorzata Karkocha, Piotr Robak Katedra Historii Nowożytnej 90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a RECENZENT REDAKTOR INICJUJĄCY REDAKCJA KOREKTA TECHNICZNA SKŁAD I ŁAMANIE PROJEKT OKŁADKI Leonora Wojciechowska Katarzyna Turkowska Tomasz Pietras Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny Ilustracja na okładce: Jean Duplessi-Bertaux, Szturm Tuileries, olej na płótnie, 1793 r. w zbiorach Muzeum Pałac w Wersalu / Chateau de Versailles, France Wydrukowano z gotowych materiałów dostarczonych do Wydawnictwa UŁ © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego © Copyright by Authors, Łódź 2017 Wydanie I. W.07534.16.0.K Ark. druk. 25,0 ISBN 978-83-8088-806-7 e-ISBN 978-83-8088-807-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Na Zbyszka Krzysztof Mikulski Drogi Zbyszku, Jubilacie! Nie chce wcale wierzyć świat, że już masz tak wiele lat. Tak niedawno jeszcze dziecię, w cherubinka strojnej glorii. Dzisiaj już dostojny przecież, Wybitny i Szanowany Profesor Historii. Ale przecież coś z dziecięcia niech zostanie w twoim guście: Gdy ustawisz się do zdjęcia… Proszę… Wydaj z siebie Uśmiech! Spis treści Tabula Gratulatoria ........................................................................................................................................ Słowo wstępne (Małgorzata Karkocha, Piotr Robak) ............................................................. Bibliografia prac drukowanych profesora Zbigniewa Anusika (oprac. Małgorzata Karkocha) ................................................................................................................................................. Mariusz Markiewicz, Państwo nowożytne. Kilka refleksji historyka .................................... Janusz Małłek, Traktat toruński z roku 1466 w historiografii polskiej i niemieckiej ..... Małgorzata Dąbrowska, Jana Długosza spojrzenie na Bizancjum ........................................ Jacek Wijaczka, Książę Albrecht von Brandenburg-Ansbach jako polski lennik ............... Ewa Kubiak, Kolonialne mozaiki z piór z Meksyku w nowożytnych Wunderkammerach Europy .......................................................................................................................................................... Marian Chachaj, O zagranicznych podróżach i edukacji uniwersyteckiej Wiśniowiec- kich ................................................................................................................................................................ Ryszard Skowron, Cuda i bitwy w relacjach Benita de Soxa. Trzy hiszpańskie druki ulotne z okresu wojny w Prusach (1626–1629) ....................................................................... Andrzej Korytko, Dlaczego Sztumska Wieś? Kulisy negocjacji dotyczących ustalenia miejsca i czasu polsko-szwedzkich rokowań w 1635 roku ................................................... Waldemar Kowalski, Kobiety w świecie żołnierza. Patryk Gordon z Auchleuchries i jego wspomnienia z podróży po Polsce połowy XVII wieku .............................................. Piotr Robak, Moc Lewiatana, czyli paradoksy teorii suwerenności władzy Thomasa Hobbesa ....................................................................................................................................................... Dorota Dudek, Religijność jako element obyczajowości przedstawicieli angielskiej klasy średniej w drugiej połowie XVII wieku na podstawie ówczesnych przekazów pamiętnikarskich .................................................................................................................................... Aleksandra Skrzypietz, Propozycja małżeństwa córki królewicza Jakuba Sobieskiego z Karolem XII ............................................................................................................................................. Joanna Orzeł, Co przekazać potomności o Szwecji, czyli szwedzkie wątki w Memo- riale dziadowskim Adama Jana Warakomskiego ..................................................................... 1115 2137455981 99 121 141 157 171 185 203 229 243 10 Bogdan Rok, Kontakty interpersonalne staropolskich podróżników na szlakach euro- pejskich w XVIII wieku .......................................................................................................................... Richard Butterwick-Pawlikowski, Stanisława Augusta Poniatowskiego zderzenia cywilizacyjne ............................................................................................................................................. Katarzyna Stelmasiak, Amerykańsko-francuskie stosunki dyplomatyczne w latach 1784–1789 w opiniach Thomasa Jeffersona ............................................................................... Małgorzata Karkocha, Wojna rosyjsko-turecka na łamach „Pamiętnika Historyczno- -Politycznego” (1787–1788) ............................................................................................................... Jolanta A. Daszyńska, Blaski i cienie amerykańskiej konstytucji federalnej ..................... Andrzej K. Link-Lenczowski, Kilka uwag o zmianach społecznych, świadomości i kul- tury w czasach saskich w kontekście osiągnięć i perspektyw badawczych ostat- nich lat ..................................................................................................................................................... Spis rycin ............................................................................................................................................................. Indeks osób (oprac. Małgorzata Karkocha) ................................................................................... Indeks nazw geograficznych (oprac. Małgorzata Karkocha) .................................................. 259 273 289 311343 355367369371 Sic erat in votis... Tabula Gratulatoria Sławomir Augusiewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Jakub Basista – Uniwersytet Jagielloński Tadeusz Bernatowicz – Uniwersytet Łódzki Konrad Bobiatyński – Uniwersytet Warszawski Sławomir Bralewski – Uniwersytet Łódzki Piotr Briks – Uniwersytet Szczeciński Anna Brzezińska – Uniwersytet Łódzki Andrzej M. Brzeziński – Uniwersytet Łódzki Beata Buchalska – Uniwersytet Łódzki Janusz Budziński – Uniwersytet Jana Kochanowskiego filia w Piotrkowie Trybunalskim Dariusz Dolański – Uniwersytet Zielonogórski Lucyna Domańska – Uniwersytet Łódzki Bogusław Dybaś – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Jan Dzięgielewski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Paweł Filipczak – Uniwersytet Łódzki Anna Filipczak-Kocur – Uniwersytet Opolski Maciej Forycki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Maciej Franz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Janusz Frenkel – Uniwersytet Łódzki Radosław Gaziński – Uniwersytet Szczeciński Marek Gensler – Uniwersytet Łódzki Albin Głowacki – Uniwersytet Łódzki 12 Tadeusz Grabarczyk – Uniwersytet Łódzki Agnieszka Gralińska-Toborek – Uniwersytet Łódzki Janusz Hochleitner – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Kazimierz Ilski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Marzena Iwańska – Uniwersytet Łódzki Witold Jarno – Uniwersytet Łódzki Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz – Uniwersytet Łódzki Dariusz Jeziorny – Uniwersytet Łódzki Elżbieta Jung – Uniwersytet Łódzki Grażyna Ewa Karpińska – Uniwersytet Łódzki Norbert Kasparek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Damian Kasprzyk – Uniwersytet Łódzki Wioletta Kazimierska-Jerzyk – Uniwersytet Łódzki Maciej Kokoszko – Uniwersytet Łódzki Jolanta Kolbuszewska – Uniwersytet Łódzki Andrzej Kompa – Uniwersytet Łódzki Michał Kopczyński – Uniwersytet Warszawski Urszula Kosińska – Uniwersytet Warszawski Ewelina Kostrzewska – Uniwersytet Łódzki Karol Kościelniak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Barbara Krysztopa-Czupryńska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Cezary Kuklo – Uniwersytet w Białymstoku Inga B. Kuźma – Uniwersytet Łódzki Sebastian Latocha – Uniwersytet Łódzki Krzysztof Lesiakowski – Uniwersytet Łódzki Mirosław J. Leszka – Uniwersytet Łódzki Beata Lorens – Uniwersytet Rzeszowski Dominika Łarionow – Uniwersytet Łódzki Janusz Maciaszek – Uniwersytet Łódzki Joanna Maj – Uniwersytet Łódzki Adam Makowski – Uniwersytet Szczeciński Wojciech Marciniak – Uniwersytet Łódzki Anna Marciniak-Kajzer – Uniwersytet Łódzki Kirił Marinow – Uniwersytet Łódzki Sic erat in votis… 13 Adam Miodowski – Uniwersytet w Białymstoku Krzysztof Mucha – Uniwersytet Łódzki Ewa Nowina-Sroczyńska – Uniwersytet Łódzki Sławomir M. Nowinowski – Uniwersytet Łódzki Leszek Olejnik – Uniwersytet Łódzki Paweł Olszewski – Uniwersytet Jana Kochanowskiego filia w Piotrkowie Trybunalskim Edward Opaliński – Uniwersytet Jana Kochanowskiego filia w Piotrkowie Trybunalskim, Państwowa Akademia Nauk w Warszawie Katarzyna Orszulak-Dudkowska – Uniwersytet Łódzki Aneta Pawłowska – Uniwersytet Łódzki Krystyna Piątkowska – Uniwersytet Łódzki Paweł Pieniążek – Uniwersytet Łódzki Tomasz Pietras – Uniwersytet Łódzki Wiesław Puś – Uniwersytet Łódzki Dariusz Radziwiłłowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Agnieszka Rejniak-Majewska – Uniwersytet Łódzki Dariusz Rogut – Uniwersytet Jana Kochanowskiego filia w Piotrkowie Trybunalskim, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi Seweryn Rzepecki – Uniwersytet Łódzki Arkadiusz Rzepkowski – Uniwersytet Łódzki Rafał Stobiecki – Uniwersytet Łódzki Sławomir L. Szczesio – Uniwersytet Łódzki Krystyna Szelągowska – Uniwersytet w Białymstoku Piotr Szkutnik – Uniwersytet Łódzki Alicja Szymczak – Uniwersytet Łódzki Barbara Tuchańska – Uniwersytet Łódzki Piotr Ugniewski – Uniwersytet Warszawski Adrian Uljasz – Uniwersytet Rzeszowski Przemysław Waingertner – Uniwersytet Łódzki Teresa Wolińska – Uniwersytet Łódzki Andrzej Zakrzewski – Uniwersytet Warszawski Hanka Żerek-Kleszcz – Uniwersytet Łódzki Radosław Żurawski vel Grajewski – Uniwersytet Łódzki Tabula Gratulatoria Słowo wstępne * * * Jubileusz sześćdziesięciolecia urodzin i niemal czterdziestolecia pracy naukowej oraz dydaktycznej prof. dr. hab. Zbigniewa Anusika stał się uza- sadnionym pretekstem dla Jego przyjaciół, kolegów, współpracowników, a także uczniów do przygotowania i uhonorowania Go pamiątkową księgą. Profesorowi dedykowany jest zbiór tekstów napisanych przez historyków, historyków sztuki i filologów z różnych uczelni w Polsce i za granicą, zaty- tułowany Sic erat in votis. Europa i świat w czasach nowożytnych. Omówiono w nich wydarzenia rozgrywające się na przestrzeni czterech stuleci – od XV do końca XVIII stulecia, choć zasadniczo umiejscowione w epoce nowożytnej. Odzwierciedla to szerokie spektrum zainteresowań naukowych Profesora. Warto w tym miejscu przybliżyć karierę naukową Jubilata, a wraz z nią Jego osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne związane z długoletnią pracą na Uniwersytecie Łódzkim. Zbigniew Włodzimierz Anusik urodził się 23 lutego 1957 r. w Łodzi w ro- dzinie inteligenckiej. W tym też mieście ukończył w roku 1976 II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza. Lata nauki w szkole średniej to też czas pojawienia się pierwszych poważnych historycznych zainteresowań i pasji Jubilata. Jako uczeń IV klasy został bowiem laureatem II Olimpiady Historycznej, zajmując V miejsce w finale ogólnopolskim. Konsekwencją ro- dzących się młodzieńczych zainteresowań historią i pierwszego istotnego powodzenia w ich publicznej prezentacji był wybór przez Zbigniewa Anu- sika studiów historycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uni- wersytetu Łódzkiego (UŁ), które ukończył z wyróżnieniem w 1980 r. Praca magisterska pt. Życie polityczne w Piotrkowie w XVI–XVIII wieku, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bohdana Baranowskiego, otworzyła Mu też drogę do objęcia stanowiska asystenta w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej w Instytucie Historii UŁ, gdzie został zatrudniony 1 października 1980 r. W tym też Zakładzie uzyskał 1 września 1983 r. awans na stanowisko starszego asystenta. Lata asystentury poświęcił Zbigniew 16 Anusik na przygotowanie rozprawy doktorskiej pt. Misja polska w Sztokhol- mie w latach 1789–1795, którą napisał pod kierunkiem prof. dr Zofii Libi- szowskiej i obronił w grudniu 1989 r. Z kolei nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych przez Radę Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ od- było się 18 stycznia 1990 r., miesiąc zaś później został zatrudniony na sta- nowisku adiunkta w miejscu dotychczasowej pracy, a od 1995 r. w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej. W dniu 15 lutego 2001 r. odbyło się kolo- kwium habilitacyjne Zbigniewa Anusika na podstawie opublikowanej przez niego pracy Dyplomacja szwedzka wobec kryzysu monarchii we Francji w la- tach 1787–1792. Mocą uchwały Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ uzyskał też stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycz- nych w zakresie historii powszechnej nowożytnej, co otworzyło Jubilatowi drogę do kolejnego awansu. W dniu 1 lipca 2003 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w dotychczasowym Zakładzie, na- tomiast 1 października 2005 r. objął kierownictwo samodzielnego Zakładu Historii Nowożytnej Krajów Nadbałtyckich, a od 1 czerwca 2006 r. stanął na czele Katedry Historii Nowożytnej Polski i Krajów Nadbałtyckich. Z kolei po- stanowieniem z 22 października 2007 r. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Zbigniewowi Anusikowi tytuł naukowy profesora nauk humanistycz- nych. Od 1 października 2011 r. Jubilat kieruje Katedrą Historii Nowożytnej. Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się wokół szeroko po- jętej historii Polski i powszechnej XVII i XVIII w. Od przeszło trzydziestu lat zajmuje się także badaniami związanymi z nowożytną historią Szwecji, dziejami ówczesnych stosunków polsko-szwedzkich oraz historią dyploma- cji polskiej i powszechnej XVIII stulecia. W ostatnich dwóch dekadach coraz więcej miejsca w swoich badaniach Profesor poświęcił wydarzeniom Wiel- kiej Rewolucji Francuskiej i międzynarodowym oddziaływaniom wypadków zachodzących we Francji w latach 1787–1799. Realizację tych szerokich zainteresowań naukowych umożliwiły Profeso- rowi nie tylko liczne kwerendy w archiwach i bibliotekach krajowych, ale także naukowe wyjazdy zagraniczne. Dwukrotnie (w latach 1987–1988 i 1992–1993) był stypendystą Instytutu Szwedzkiego (SverigesInstitutet). Po raz trzeci odwiedził Sztokholm jesienią 1997 r. w ramach stypendium przyznanego Mu przez Fundację im. Brzezia Lanckorońskich (w sumie w stolicy Szwecji spędził prawie 11 miesięcy). Profesor skorzystał również – w lipcu 1996 r. – ze stypendium Fundacji im. Stefana Batorego, które umoż- liwiło Mu podjęcie badań naukowych na Uniwersytecie w Oksfordzie (Wolf- son College). Plonem powyższych projektów badawczych i stażów naukowych jest twórczość naukowa Jubilata. W tej dziedzinie Profesor może pochwalić się Sic erat in votis… 17 nader bogatym dorobkiem. Jest bowiem Autorem 190 pozycji drukowanych z zakresu historii nowożytnej Polski oraz historii nowożytnej powszech- nej. Na ten dorobek składa się w pierwszym rzędzie siedem monografii (Misja polska w Sztokholmie w latach 1789–1795, Wydawnictwo Uniwer- sytetu Łódzkiego, Łódź 1993, ss. 179; Gustaw II Adolf, Zakład Narodo- wy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków 1996, ss. 297; Dyplomacja szwedzka wobec kryzysu monarchii we Francji w latach 1789–1792, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, ss. 609; Ka- rol XII, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław–War- szawa–Kraków 2006, ss. 383; Gustaw II Adolf, wydanie drugie poprawione, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2009, ss. 360; Studia i szkice staropolskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 853; France in Sweden’s Foreign Policy in the Era of Gustav III’s Reign (1771–1792), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 568). Poza tym Profesor jest autorem 93 artykułów naukowych, 9 arty- kułów recenzyjnych, 23 obszernych recenzji, 24 biogramów zamieszczonych w Polskim słowniku biograficznym, 6 biogramów skandynawskich laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, a także 27 drobnych prac o różnym charakterze. Był również redaktorem 16 wydawnictw zbiorowych (wieloautorskich). Napisane przez Profesora artykuły i recenzje zostały opublikowane na ła- mach znanych naukowych czasopism historycznych, takich jak „Acta Uni- versitatis Lodziensis”, Folia Historica, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, „Kwartalnik Historyczny”, „Przegląd Historyczny”, „Przegląd Nauk Historycz- nych”, „Rocznik Łódzki”, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, „Studia Historyczne”, „Studia Maritima”, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, „Zapiski Historyczne” i „Zeszyty Wiejskie”, jak również w różnego rodza- ju pracach zbiorowych, materiałach z konferencji, księgach pamiątkowych i jubileuszowych. Profesor Zbigniew Anusik był też pomysłodawcą i współtwórcą (wraz z dr. hab. Albinem Głowackim, prof. nadzw. UŁ) wydawanego od 2002 r. aż do dziś przez Instytut Historii UŁ czasopisma naukowego (półrocznika) – „Przeglądu Nauk Historycznych”. Od momentu powstania tego periodyku pełnił funkcję sekretarza redakcji, a od 1 stycznia 2009 r. jest jego redakto- rem naczelnym. Jubilat ma w swoim dorobku naukowym także organizację kilku konfe- rencji naukowych w Instytucie Historii UŁ. W listopadzie 1995 r., wspól- nie z dr. hab. Jerzym Gobisem, prof. nadzw. UŁ, zorganizował ogólnopolską konferencje naukową pt. Oświeceni wobec rozbiorów Polski. W listopadzie 2005 r. już samodzielnie zorganizował konferencję pt. Spory o państwo w do- bie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem. Z kolei w roku 2010 Małgorzata Karkocha, Piotr Robak – Słowo wstępne 18 był organizatorem konferencji pt. Władza i polityka w czasach nowożytnych (dedykowanej pamięci prof. dr Zofii Libiszowskiej w dziesiątą rocznicę jej śmierci). Poza tym Profesor Zbigniew Anusik wziął udział w około 30 kon- ferencjach naukowych. Na każdej z nich wygłaszał referat, co pozwoliło Mu stać się postacią znaną i rozpoznawalną w kręgach historyków zajmujących się nowożytną historią Polski i powszechną. Obok działalności naukowej Profesor pełnił również szereg ważnych funkcji administracyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. W latach 1999–2002 był pełnomocnikiem dyrektora Instytutu Historii do spraw dydaktycznych. Z kolei od 1 września 2002 do 31 sierpnia 2008 r. sprawował funkcję prodziekana tego wydzia- łu do spraw nauczania. Pracę tę łączył z obowiązkami dyrektora Instytutu Historii (od 1 listopada 2005 do 30 września 2008 r.). W latach 2000–2008 był także kierownikiem Podyplomowego Studium Historii oraz Historii i Wiedzy o Społeczeństwie, realizowanych w Instytucie Historii. W roku 2005 utworzono konsorcjum uczelni publicznych (koordynator – Uniwersy- tet Warszawski) realizujących projekt studiów podyplomowych dla nauczy- cieli w zakresie języka obcego i drugiego przedmiotu (zadanie edukacyjne współfinansowane przez EFS i MEN). W związku z tym przedsięwzięciem Profesor zmodyfikował program studiów podyplomowych prowadzonych w Instytucie Historii od 2000 r., który w tej postaci stał się podstawą stu- diów historycznych dla wszystkich uczestników konsorcjum. Natomiast od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2016 r. był dziekanem Wydziału Filozoficz- no-Historycznego UŁ. Mimo pełnienia tak wielu obowiązków, Zbigniew Anusik wypromował na prowadzonych przez siebie seminariach 11 doktorów nauk humanistycz- nych i ponad 90 magistrów. W uznaniu powyższych zasług oddanych w służbie UŁ Jubilat otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. Za swoje osiągnięcia naukowe został pięcio- krotnie uhonorowany nagrodą indywidualną Rektora UŁ, czterokrotnie (w latach 1997, 2002, 2007 i 2012) nagrodą I stopnia i raz (w roku 1994) nagrodą II stopnia. Przyznano mu także nagrodę zespołową I stopnia (w roku 1990), a trzykrotnie (w latach 2008, 2012 i 2014) nagrodę zespo- łową II stopnia. W roku 2015 Profesor otrzymał nagrodę zespołową Rekto- ra UŁ za szczególne osiągnięcia w obszarze nauk humanistycznych. Z kolei w latach 2009–2015 uzyskał nagrody Rektora UŁ I stopnia za osiągnięcia organizacyjne. W roku 1990 otrzymał również nagrodę dydaktyczną II stop- nia. Za działalność organizacyjną i naukową przyznano Mu natomiast w 2001 r. Złotą Odznakę UŁ, a w 2010 r. medal – Uniwersytet Łódzki w służ- bie Społeczeństwu i Nauce. Poza tym Profesor Zbigniew Anusik w 2008 r. Sic erat in votis… 19 został odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, a w 2013 r. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. Wreszcie wyróżniony został w roku 2012 szczególnie cenionym przez nauczycieli akademickich Medalem Komi- sji Edukacji Narodowej. Wypada podać również kilka informacji z życia prywatnego Jubilata. Od ukończenia studiów jest żonaty (żona Małgorzata – emerytowany od niedaw- na nauczyciel historii; wiele lat uczyła w XX LO w Łodzi). Córka, Aleksandra Bartosiewicz, kontynuuje rodzinną tradycję pracy naukowej i dydaktycznej na UŁ, tyle że w dziedzinie ekonomii (adiunkt na Wydziale Ekonomiczno- -Socjologicznym). W styczniu 2017 r. Profesor doczekał się też wnuka Juliu- sza, być może przyszłego naukowca. Zbigniew Anusik w młodości uprawiał czynnie sport. Dziś jest zapalo- nym kibicem sportowym różnych dyscyplin, zwłaszcza futbolu, a o Jego uko- chanym klubie piłkarskim Widzewie Łódź potrafi rozprawiać godzinami, wspominając okres europejskiej świetności tej drużyny. Profesor lubi także podróże i turystykę. W 2011 r. uczestniczył w objeździe terenowym studen- tów historii na Morawy i do Drezna, w czasie którego dał swoim uczniom przykład wybornej kondycji fizycznej i wiedzy o zwiedzanych zabytkach. W wolnych chwilach zajmuje się też genealogią, co nie zawsze daleko odbiega od Jego pracy naukowej. Warto również wspomnieć, że Jubilat ceni sobie spotkania towarzyskie w gronie zaufanych przyjaciół, kolegów i współpracowników. Był współor- ganizatorem przez ponad dekadę Balów Historyka i Balów Dziekańskich, które integrowały nie tylko środowisko łódzkich historyków akademic- kich, ale wszystkich pracowników Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (również pionu administracyjnego). Dziś tę tradycję kontynuują kolejni dy- rektorzy i dziekani, a Zbigniew Anusik nadal jest niestrudzonym i niezastą- pionym uczestnikiem obydwu uczelnianych spotkań. Niewątpliwie świadczy to o tym, że Jubilat potrafi udanie i w sposób godny naśladowania łączyć za- wodowy profesjonalizm i wynikające stąd obowiązki z urokami akademic- kiego życia towarzyskiego. Dedykowaną Zbigniewowi Anusikowi księgę pamiątkową Sic erat in votis. Europa i świat w czasach nowożytnych otwiera fraszka Na Zbyszka, napisa- na przez bliskiego przyjaciela Jubilata, prof. dr. hab. Krzysztofa Mikulskiego. Następnie zamieszczona została Tabula Gratulatoria i bibliografia prac dru- kowanych Profesora. Poza tym w księdze znalazły się artykuły, szkice i przy- czynki poświęcone różnym odsłonom historii Europy (od Morza Czarnego po Atlantyk) i obu Ameryk od późnego średniowiecza po schyłek XVIII w. * * * Małgorzata Karkocha, Piotr Robak – Słowo wstępne 20 Teksty te dotyczą wydarzeń politycznych i militarnych, ujętych na szero- kim tle stosunków międzynarodowych, ale prezentują również zagadnienia ustrojowo-polityczne i społeczno-religijne oraz odnoszą się do problemów z zakresu literaturoznawstwa, źródłoznawstwa, prasoznawstwa, biografi- styki, dziejów dyplomacji, podróżnictwa i nauczania, wreszcie historii sztu- ki i myśli politycznej. Inicjatorom tej publikacji – o tak szerokiej rozpiętości tematycznej, wkom- ponowującej się jednak w różne aspekty zainteresowań i badań naukowych Profesora – pozostaje mieć tylko nadzieję, że dostarczy ona Jubilatowi, jak i innym Czytelnikom, ciekawej, wartościowej i inspirującej lektury. Pomysłodawcy niniejszej księgi jubileuszowej pragną w tym miejscu serdecznie podziękować Autorom tekstów, którzy łaskawie przyjęli zapro- szenie do udziału w tym przedsięwzięciu intelektualnym i wydawniczym, poświęcili swój czas, wiedzę i umiejętności w ich przygotowanie oraz na- desłali je do druku. Dziękujemy też Jubilatowi, że swoją różnorodną dzia- łalnością w służbie nauki i Uniwersytetu Łódzkiego dał nam sposobność do podjęcia tej inicjatywy. Życzymy Mu zdrowia, pogody ducha, kolejnych suk- cesów zawodowych i dalszego powodzenia w życiu osobistym, jak również nieustającej wytrwałości w obdarowywaniu sympatią, cierpliwością i zadzi- wiającą erudycją swoich oddanych przyjaciół, współpracowników i uczniów. Małgorzata Karkocha Piotr Robak * * * Sic erat in votis… Bibliografia prac drukowanych profesora Zbigniewa Anusika 1985 1.  [Rec.:] Łojek Jerzy, Potomkowie Szczęsnego. Dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799–1921, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1981, s. 325, „Przegląd Historyczny” 1983, t. LXXIV, z. 1, s. 184–188 (współautor: Stroynowski Andrzej). 2.  Postać Jana III Sobieskiego w tradycji historycznej epoki saskiej, „Acta Universitatis Lodziensis” 1984, Folia Historica, z. 18, s. 3–15 (współautor: Anusik Małgorzata). 3.  Potocki Jerzy Michał h. Pilawa, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVIII, z. 1 (116), Wrocław–Warszawa–Kraków 1984, s. 44–47. 4.  Jan III Sobieski w tradycji historycznej czasów stanisławowskich, „Acta Universita- tis Lodziensis” 1985, Folia Historica, z. 22, s. 75–90 (współautor: Anusik Małgo- rzata). 5.  Książka o ks. Józefie Poniatowskim, [Rec.:] Skowronek Jerzy, Książę Józef Poniatow- ski, Wrocław 1984, s. 282, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1985, R. XXX, nr 3 (113), s. 266–270 (współautor: Stroynowski Andrzej). 6.  Struktura społeczna szlachty bracławskiej w świetle taryfy podymnego z 1629 roku, „Przegląd Historyczny” 1985, t. LXXVI, z. 2, s. 233–253. 7.  Postać Jana III Sobieskiego w zabytkach ikonograficznych XVIII w., „Acta Universi- tatis Lodziensis” 1986, Folia Historica, z. 26, s. 133–141. 8.  [Rec.:] Zieliński Ryszard, Żelewski Roman, Olbracht Łaski. Od Kieżmarku do Lon- dynu, Warszawa 1982, ss. 235, il., „Rocznik Łódzki” 1984, t. XXXIV, [druk 1986], s. 302–305. 9.  Radziwiłł Dominik Hieronim h. Trąby, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXX, Wro- cław–Warszawa–Kraków 1987, s. 176–178 (współautor: Stroynowski Andrzej). 1986 1983 1984 1987 1988 22 10.  Radziwiłł Hieronim Wincenty h. Trąby, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXX, Wrocław–Warszawa–Kraków 1987, s. 188–190 (współautor: Stroynowski Andrzej). 11.  Radziwiłł Maciej h. Trąby, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXX, Wrocław–War- szawa–Kraków 1987, s. 285–288 (współautor: Stroynowski Andrzej). 12.  Rakowski Marcin h. Trzywdar, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXX, Wrocław– Warszawa–Kraków 1987, s. 526–527 (współautor: Stroynowski Andrzej). 13.  [Rec.:] Durand Yves, Vivre au pays au XVIIIe siècle. Essai sur la notion de pays dans l’ouest de la France, Presses Universitaires de France, Paris 1984, ss. 340, „Kwartal- nik Historyczny” 1986, R. XCIII, z. 3, [druk 1987], s. 875–880. 14.  Rembieliński Stanisław h. Lubicz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXI, Wro- cław–Warszawa–Kraków 1988, s. 85–87 (współautor: Stroynowski Andrzej). 15.  [Rec.:] Chrościcki Juliusz A., Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epo- ce Wazów 1587–1668, PWN, Warszawa 1983, ss. 278, „Rocznik Łódzki” 1986, t. XXXVI, [druk 1988], s. 249–253 (współautor: Stroynowski Andrzej). 16.  [Rec.:] Mączak Antoni, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986, ss. 327, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1988, t. XL, z. 1, s. 193–199. 17.  [Rec.:] Ossoliński Zbigniew, Pamiętnik, opracował i wstępem poprzedził Józef Dłu- gosz, PIW, Warszawa 1983, ss. 250, „Rocznik Łódzki” 1986, t. XXXVI, [druk 1988], s. 243–249. 18.  Radziwiłłowie w epoce saskiej. Zarys dziejów politycznych i majątkowych, „Acta Universitatis Lodziensis” 1989, Folia Historica, z. 33, s. 29–58 (współautor: Stroynowski Andrzej). 19.  Romanowicz (Seybut Romanowicz) Franciszek h. Lubicz, [w:] Polski słownik bio- graficzny, t. XXXI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1989, s. 590–592 (współautor: Stroynowski Andrzej). 20.  Życie polityczne miasta w latach 1501–1578, [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskie- go, red. B. Baranowski, Łódź 1989, s. 97–110. 21.  Życie polityczne miasta w latach 1578–1655, [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskie- go, red. Bohdan Baranowski, Łódź 1989, s. 138–143. 22.  Życie polityczne miasta w latach 1655–1793, [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskie- go, red. Bohdan Baranowski, Łódź 1989, s. 144–158. 23.  Życie społeczno-polityczne w latach 1793–1866, [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunal- skiego, red. B. Baranowski, Łódź 1989, s. 286–298. 1989 Sic erat in votis… 1990 23 24.  Bibliografia prac drukowanych profesor doktor Zofii Libiszowskiej, „Rocznik Łódz- ki” 1987, t. XXXVII, [druk 1990], s. 19–33 (współautorzy: Czarnocka Jolanta, Grobis Jerzy). 25.  Rościszewski Feliks h. Junosza, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXII, Wrocław– Warszawa–Kraków 1990, s. 275–276 (współautor: Stroynowski Andrzej). 26.  Rościszewski Franciszek Ignacy h. Junosza, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 277–278 (współautor: Stroynow- ski Andrzej). 27.  Rościszewski Jan h. Junosza, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXII, Wrocław– Warszawa–Kraków 1990, s. 279–280 (współautor: Stroynowski Andrzej). 28.  Rościszewski Piotr Paweł Junosza, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXII, Wro- cław–Warszawa–Kraków 1990, s. 281–282 (współautor: Stroynowski Andrzej). 29.  Problemy majątkowe Radziwiłłów w XVIII w., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1987, t. XLVIII, [druk 1991], s. 79–115 (współautor: Stroynow- ski Andrzej). 30.  Rudnicki Jan Gwalbert Bonawentura h. Lis, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 623–624 (współautor: Stroynow- ski Andrzej). 31.  Rudnicki Józef h. Rudnica, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXII, Wrocław– Warszawa–Kraków 1991, s. 627–630 (współautor: Stroynowski Andrzej). 32.  Cztery listy księcia Krzysztofa Zbaraskiego do prymasa Wawrzyńca Gembickie- go z lat 1620–1623, „Przegląd Historyczny” 1991, t. LXXXII, z. 3–4, [druk 1992], s. 469–479. 33.  Kontrowersje wokół składu personalnego Straży Praw. (Wpływ uwarunkowań obrad Sejmu Czteroletniego, [w:] 200 lat Konstytucji 3 Maja. Materiały z konferen- cji naukowej, red. M. Pawlak, Bydgoszcz 1992, s. 93–116. 34.  Rybiński Jan Nepomucen h. Radwan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 332–334 (współautor: Stroynowski Andrzej). 35.  Rybiński Józef Ignacy Tadeusz h. Radwan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 334–338 (współautor: Stroy- nowski Andrzej). 36.  Rzeszotarski Jan h. Junosza, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIV, Wrocław– Warszawa–Kraków 1992, s. 50–51 (współautor: Stroynowski Andrzej). międzynarodowych na sytuację wewnętrzną w Rzeczypospolitej w ostatniej fazie 1991 1992 Bibliografia prac drukowanych profesora Zbigniewa Anusika 1993 24 37.  Rzewuski Stanisław Ferdynand h. Krzywda, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIV, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 159–163 (współautor: Stroy- nowski Andrzej). 38.  Szwedzki dyplomata w Warszawie w dobie insurekcji kościuszkowskiej. Kilka uwag na marginesie książki J.Ch. Tolla, Powstanie kościuszkowskie w świetle kore- spondencji posła szwedzkiego, „Zapiski Historyczne” 1992, t. LVII, z. 4, s. 97–113. 39.  [Rec.:] Sobieski Jakub, Peregrynacja po Europie (1607–1613). Droga do Baden (1638), opracował Józef Długosz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw- nictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 310, „Przegląd Historyczny” 1992, t. LXXXIII, z. 4, s. 761–773. 40.  Misja polska w Sztokholmie w latach 1789–1795, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993, ss. 179. 41.  Projekt polsko-szwedzkiego traktatu handlowego z 1790 roku, „Przegląd Histo- ryczny” 1993, t. LXXXIV, z. 2, s. 233–240. 42.  Próba rewindykacji polskich dóbr kulturalnych ze Szwecji w dobie Sejmu Cztero- letniego, „Zapiski Historyczne” 1993, t. LVIII, z. 1, s. 7–22. 43.  Sesja naukowa w Instytucie Historii, „Rocznik Łódzki” 1993, t. XL, s. 330–332. 44.  Wznowienie stosunków dyplomatycznych polsko-szwedzkich u progu obrad Sej- mu Czteroletniego, „Acta Universitatis Lodziensis” 1993, Folia Historica, z. 49, s. 67–95. 45.  [Rec.:] Wisner Henryk, Zygmunt III Waza, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, ss. 263, „Zapiski Historyczne” 1994, t. LIX, z. 4, s. 150–155 [548–553]. 46.  O polską koronę. Dwór sztokholmski wobec kwestii sukcesji tronu w Polsce w dobie Sejmu Czteroletniego, [w:] Studia i materiały z dziejów nowożytnych, red. K. Ma- twijowski, S. Ochmann-Staniszewska, Wrocław 1995, s. 147–167, Prace histo- ryczne XIII. 47.  [Rec.:] Majewska Gabriela, Polityka handlowa Szwecji w latach 1720–1809, Gdań- skie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, Se- ria monografii nr 91, Zakład Naukowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, ss. 187, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1992/1995, t. LIII–LV, [druk 1995], s. 125–131. 48.  Gustaw II Adolf, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław– Warszawa–Kraków 1996, ss. 297. 1996 1994 1995 Sic erat in votis… 25 49.  Misja Antoniego Ponińskiego w Sztokholmie w 1733 roku. Przyczynek do dziejów walki o koronę polską w czasach przedostatniego bezkrólewia, [w:] Między baro- kiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie, red. K. Stasiewicz, S. Achrem- czyk, Olsztyn 1996, s. 149–165. 50.  Nieznany list Mikołaja Zebrzydowskiego z czasów rokoszu sandomierskiego, „Rocznik Łódzki” 1996, t. XLIII, s. 247–258. 51.  O szwedzki alians. Karta z dziejów stosunków politycznych pomiędzy Sztokhol- mem a Warszawą w dobie Sejmu Czteroletniego, „Acta Universitatis Lodziensis” 1996, Folia Historica, z. 57, s. 77–106. 52.  Organizacja i funkcjonowanie polskiej służby zagranicznej w latach 1764–1792 (Próba nowego spojrzenia), „Acta Universitatis Lodziensis” 1996, Folia Historica, z. 58, s. 49–82. 53.  Rokowania o polsko-szwedzki traktat sojuszniczy w 1790 roku, „Zapiski Histo- ryczne” 1996, t. LXI, z. 2–3, s. 21–44 [177–200]. 54.  Sierakowski Józef h. Dołęga, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXVII, Warsza- wa–Kraków 1996, s. 270–277. 55.  Siwicki Ignacy h. Korczak, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXVII, Warszawa– Kraków 1997, s. 608–611. 56.  Szwedzki rywal Fryderyka Augusta. Gustaw III wobec projektów sukcesji tronu w Polsce w latach 1790–1792, „Rocznik Łódzki” 1997, t. XLIV, s. 89–115. 57.  [Rec.:] Wisner Henryk, Władysław IV Waza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków 1995, s. 209, „Przegląd Historycz- ny” 1997, t. LXXXVIII, z. 3–4, s. 561–566. 58.  Czy dwór berliński proponował Szwecji udział w drugim rozbiorze Polski? Przy- czynek do dziejów stosunków pomiędzy Sztokholmem, Berlinem i Warszawą w la- tach 1789–1792, [w:] Oświeceni wobec rozbiorów Polski, red. J. Grobis, Łódź 1998, s. 43–63. 59.  Dymitr Samozwaniec – wytwór bojarskiej opozycji. W związku z książką Danuty Czerskiej, „Studia Historyczne” 1998, R. XLI, z. 1 (160), s. 91–98. 60.  Kilka uwag o finansowych aspektach funkcjonowania polskiej służby zagranicznej w latach 1776–1792, „Acta Universitatis Lodziensis” 1999, Folia Historica, z. 64, s. 133–143. 61.  Sobański Mateusz h. Junosza, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIX, Warsza- wa–Kraków 1999, s. 432–433. 1997 1998 1999 Bibliografia prac drukowanych profesora Zbigniewa Anusika 2001 26 62.  Sobański Michał h. Junosza, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIX, Warszawa– Kraków 1999, s. 433–437. 63.  Dyplomacja szwedzka wobec kryzysu monarchii we Francji w latach 1787–1792, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, ss. 609. 64.  Między Warszawą, Sztokholmem i Petersburgiem. Geneza rosyjskiej interwencji w Polsce w 1792 r. w świetle korespondencji ambasadora szwedzkiego w Peters- burgu Curta von Stedingka, [w:] Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Histo- ryków Polskich (Wrocław 15–18 września 1999 roku). Pamiętnik, t. II, cz. 1, Toruń 2000, s. 255–276. 65.  W cieniu rosyjskiego imperium. Zarys dziejów wewnętrznych i polityki zagra- nicznej Szwecji w latach 1718–1751, „Acta Universitatis Lodziensis” 2000, Folia Historica, z. 69, s. 5–36. 66.  Zofia Libiszowska (1918–2000), „Rocznik Łódzki” 2000, t. XLVII, s. 269–272. 67.  Dwór sztokholmski wobec wydarzeń w Holandii w latach 1785–1787, [w:] Gdańsk– Polska–Europa. Praca zbiorowa ofiarowana profesorowi doktorowi habilito- wanemu Władysławowi Zajewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Z. Kropidłowski, Gdańsk 2001, s. 87–101. 68.  Kłopoty pana sekretarza. Przyczynek do dziejów polskiej służby zagranicznej w dobie Sejmu Czteroletniego, „Acta Universitatis Lodziensis” 2001, Folia Histo- rica, z. 70, s. 83–109. 69.  Polsko-szwedzkie stosunki dyplomatyczne w dobie insurekcji kościuszkowskiej, [w:] Czasy Kościuszki i Napoleona. Jan Zbigniew Lubicz-Pachoński jako badacz epoki, red. Z. Janeczek, Katowice 2001, s. 277–298. 70.  Sołtan (Pereświet-Sołtan) Stanisław h. własnego, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XL, Warszawa–Kraków 2001, s. 365–370. 71.  Zabiegi dyplomacji szwedzkiej o zawarcie traktatu sojuszniczego z dworem madryckim. Przyczynek do dziejów kontrrewolucji w latach 1791–1792, [w:] Dyplomacja. Polityka. Prawo. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Henry- kowi Kocójowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. I. Panic, Katowice 2001, s. 74–93. 72.  Kontakty polityczne Jerzego Michała Potockiego ze Stanisławem Szczęsnym Po- tockim w latach 1786–1788, „Zeszyty Wiejskie” (VI), z. 6, Łódź 2002, s. 105–119. 73.  Między Rosją i Francją. Zarys dziejów wewnętrznych i polityki zagranicznej Szwe- cji w latach 1751–1772, „Przegląd Nauk Historycznych” 2002, R. I, nr 2, s. 33–69. 2000 2002 Sic erat in votis… 2003 27 74.  Senatorowie i dygnitarze koronni w latach 1587–1648. Kilka uwag na marginesie książki Krzysztofa Chłapowskiego, „Przegląd Nauk Historycznych” 2002, R. I, nr 1, s. 163–188. 75.  Szlachta polska na Ukrainie w latach 1569–1648. Kilka uwag na marginesie książ- ki Henryka Litwina, „Przegląd Nauk Historycznych” 2002, R. I, nr 2, s. 231–250. 76.  The Beginnings of Counterrevolutionary Policy of King Gustavus III: The Stockholm Court and Louis XVI’s Unsuccessful Escape from Paris in June 1791, „Studia Mari- tima” 2002, vol. XV, s. 93–136. 77.  Profesor Zofia Libiszowska (1918–2000), „Przegląd Nauk Historycznych” 2002, R. I, nr 1, s. 231–235. 78.  Geneza i początki wojny szwedzko-rosyjskiej (kampania 1788 r.) w świetle kore- spondencji Gustawa III, [w:] Między Zachodem a Wschodem, t. II: Studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego, red. J. Dumanowski, B. Dybaś, K. Mikulski, J. Pora- zinski i S. Roszak, Toruń 2003, s. 43–62. 79.  Gustaw III w obozie kontrrewolucji. Stanowisko dworu sztokholmskiego wobec sy- tuacji we Francji po nieudanej ucieczce Ludwika XVI z Paryża w czerwcu 1791 r., „Przegląd Nauk Historycznych” 2003, R. II, nr 1 (3), s. 113–155. 80.  Kongres zbrojny u granic Francji. Niespełniona nadzieja kontrrewolucji spod zna- ku Tuileriów w latach 1791–1792, „Przegląd Nauk Historycznych” 2003, R. II, nr 2 (4), s. 111–179. 81.  Latyfundia panów na Tęczynie. Kilka refleksji w związku z książką Janusza Kurtyki, „Przegląd Nauk Historycznych” 2003, R. II, nr 2 (4), s. 217–256. 82.  Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z historii XVIII–XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis” 2003, Folia Historica, z. 77, s. 3–4. 83.  Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rzeczpospolita wielu wyznań, Kraków, listopad 2002 r., „Przegląd Nauk Historycznych” 2003, R. II, nr 1 (3), s. 283–287 (współautor: Gruntowska Lidia). 84.  Stosunki polsko-pruskie w dobie Sejmu Czteroletniego. Kilka refleksji w związku z książką Macieja Kucharskiego, „Przegląd Nauk Historycznych” 2003, R. II, nr 1 (3), s. 207–233. 85.  [Red.:] Studia i szkice z historii XVIII–XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis” 2003, Folia Historica, z. 77, ss. 167. 86.  Gustaw III i baron de Breteuil. Nieznana karta z dziejów sekretnej dyplomacji w la- tach 1790–1792, „Zapiski Historyczne” 2004, t. LXIX, z. 2–3, s. 25–67. 87.  Kariery faworytów królewskich a kariery opozycjonistów w dobie panowania Zygmunta III (1587–1632), „Przegląd Nauk Historycznych” 2004, R. III, nr 2 (6), s. 5–62. 2004 Bibliografia prac drukowanych profesora Zbigniewa Anusika 2005 28 88.  Kilka rys na portrecie sławnego rokoszanina. Rzecz o najnowszej biografii Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, „Przegląd Nauk Historycznych” 2004, R. III, nr 1 (5), s. 145–191. 89.  Państwo i społeczeństwo francuskie pierwszej połowy XVII wieku w oczach Pola- ków odwiedzających Francję, [w:] Staropolski ogląd świata. Materiały z konferen- cji, Wrocław 23–24 października 2004 r., red. B. Rok i F. Wolański, Wrocław 2004, s. 107–127, Prace historyczne XXXVI. 90.  Polska kolonia katolicka w Sztokholmie w końcu XVIII wieku, [w:] Rzeczpospolita wielu wyznań. Materiały z międzynarodowej konferencji. Kraków, 18–20 listopada 2002, red. A. Kaźmierczyk, A.K. Link-Lenczowski, M. Markiewicz i K. Matwijow- ski, Kraków 2004, s. 541–560. 91.  Edukacja oświeconego księcia. Wychowanie i wykształcenie szwedzkiego następ- cy tronu, królewicza Gustawa (późniejszego Gustawa III), [w:] Między barokiem a oświeceniem. Edukacja, wykształcenie, wiedza, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2005, s. 260–279. 92.  Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z historii XVII–XX wieku, red. Z. Anusik i A. Gło- wacki, „Acta Universitatis Lodziensis” 2005, Folia Historica, z. 79, s. 3–5 (współ- autor: Głowacki Albin). 93.  [Rec.:] Skowron Ryszard, Olivares, Wazowie i Bałtyk. Polska w polityce zagranicz- nej Hiszpanii w latach 1621–1632, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiello- nica”, Kraków 2002, ss. 322, „Przegląd Nauk Historycznych” 2005, R. IV, nr 1 (7), s. 157–174. 94.  [Rec.:] Zajewski Władysław, Wolne Miasto Gdańsk pod znakiem Napoleona, Wy- dawnictwo LITTERA, Olsztyn 2005, ss. 246, „Przegląd Nauk Historycznych” 2005, R. IV, nr 2 (8), s. 191–200. 95.  [Red.:] Studia i szkice z historii XVII–XX wieku, red. Z. Anusik i A. Głowacki, „Acta Universitatis Lodziensis” 2005, Folia Historica, z. 79, ss. 157 (współredaktor: Głowacki Albin). 96.  Kariery ulubieńców Zygmunta III. Rola polityki nominacyjnej króla w kreowaniu elity władzy w Rzeczypospolitej w latach 1587–1632, [w:] Faworyci i opozycjoni- ści. Król a elity polityczne Rzeczypospolitej XV–XVIII wieku, red. M. Markiewicz i R. Skowron, Kraków 2006, s. 215–244. 97.  Karol XII, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław–Warsza- wa–Kraków 2006, ss. 383. 98.  Problemy życia codziennego na placówce dyplomatycznej w końcu XVIII wieku, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Radości i troski życia codziennego, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2006, s. 103–121. 2006 Sic erat in votis… 2007 29 99.  Racje króla czy racje państwa? Rzut oka na politykę zagraniczną Szwecji w dobie panowania Karola XII (1697–1718), [w:] Między Lwowem a Wrocławiem. Księga Jubileuszowa Profesora Krystyna Matwijowskiego, red. B. Rok i J. Maroń, Toruń 2006, s. 705–724. 100.  Strasser Ludwik h. własnego, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLIV, Warszawa– Kraków 2006, s. 197–199. 101.  Strasz (Odrowąż Strasz) Michał z Białaczowa h. Odrowąż, [w:] Polski słownik bio- graficzny, t. XLIV, Warszawa–Kraków 2006, s. 210–213. 102.  Zbarascy i Kalinowscy. Karta z dziejów wielkiej własności ziemskiej na kresach Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Między Zachodem a Wscho- dem, t. III: Etniczne, kulturowe i religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. K. Mikulski i A. Zielińska-Nowicka, Toruń 2006, s. 74–105. 103.  Jerzy Michał Potocki i jego misja dyplomatyczna w Sztokholmie w latach 1789– 1795, [w:] Ród Potockich w odmęcie historii (XVII–XX w.), red. Z. Janeczek, Kato- wice 2007, s. 67–80. 104.  Polacy o Szwedach w drugiej połowie XVIII wieku. Kilka refleksji w związku z książką Gabrieli Majewskiej, „Przegląd Nauk Historycznych” 2006, R. V, nr 2 (10), [druk 2007], s. 225–255. 105.  Racja stanu, czy inne racje? Polityka zagraniczna Szwecji w latach 1697–1792, [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykulary- zmem, red. Z. Anusik, Łódź 2007, s. 373–401. 106.  Słowo wstępne, [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, red. Z. Anusik, Łódź 2007, s. 7–12. 107.  Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z historii XVI–XX wieku, red. Z. Anusik i A. Głowacki, „Acta Universitatis Lodziensis” 2007, Folia Historica, z. 81, s. 3–5 (współautor: Głowacki Albin). 108.  Stosunki polsko-szwedzkie w początkach panowania Stanisława Augusta Ponia- towskiego (1764–1774), „Przegląd Nauk Historycznych” 2006, R. V, nr 1 (9), [druk 2007], s. 137–170. 109.  Unia polsko-szwedzka w końcu XVI wieku, [w:] Rzeczpospolita w XVI–XVIII wieku. Państwo czy wspólnota?, red. B. Dybaś, P. Hanczewski i T. Kempa, Toruń 2007, s. 129–153. 110.  Własność ziemska w województwie kijowskim w świetle rejestru poborowego z 1628 roku, [w:] Między Zachodem a Wschodem, t. IV: Życie gospodarcze Rze- czypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. J. Wijaczka, Toruń 2007, s. 81–112. 111.  [Red.:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykulary- zmem, red. Z. Anusik, Łódź 2007, ss. 518. Bibliografia prac drukowanych profesora Zbigniewa Anusika 2008 30 112.  [Red.:] Studia i szkice z historii XVI–XX wieku, red. Z. Anusik i A. Głowacki, „Acta Universitatis Lodziensis” 2007, Folia Historica, z. 81, ss. 227 (współredaktor: Głowacki Albin). 113.  Glosa do dziejów rodu książąt Ostrogskich, „Przegląd Nauk Historycznych” 2008, R. VII, nr 1, s. 127–210. 114.  Hans Axel von Fersen i jego misja dyplomatyczna na dworze cesarskim w 1791 roku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2008, R. VII, nr 2, s. 61–112. 115.  Partia „czapek” i początki liberalizmu w Szwecji, [w:] Liberalizm w Europie, red. E. Wiśniewski, Łódź 2008, s. 21–39. 116.  Rok 1908. Klas Pontus Arnoldson (1844–1916), [w:] Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, red. W. Michowicz i R. Łoś, Łódź 2008, s. 54–57. 117.  Rok 1908. Fredrik Bajer (1837–1922), [w:] Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, red. W. Michowicz i R. Łoś, Łódź 2008, s. 58–61. 118.  Rok 1921. Karl Hjalmar Branting (1860–1925), [w:] Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, red. W. Michowicz i R. Łoś, Łódź 2008, s. 97–102. 119.  Rok 1921. Christian Lous Lange (1869–1938), [w:] Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, red. W. Michowicz i R. Łoś, Łódź 2008, s. 103–106. 120.  Rok 1930. Lars Olof Jonathan Söderblom (1866–1931), [w:] Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, red. W. Michowicz i R. Łoś, Łódź 2008, s. 140–145. 121.  Rok 1961. Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld (1905–1961), [w:] Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, red. W. Michowicz i R. Łoś, Łódź 2008, s. 240–244. 122.  Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z historii XVI–XX wieku, red. Z. Anusik i A. Gło- wacki, „Acta Universitatis Lodziensis” 2008, Folia Historica, z. 83, s. 3–5 (współ- autor: Głowacki Albin). 123.  [Rec.:] Froese Wolfgang, Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego, tłuma- czenie Maciej Dorna, Ewa Płomińska-Krawiec, Katarzyna Śliwińska, Wydawnic- two Naukowe PWN, Warszawa 2007, ss. 324, „Przegląd Nauk Historycznych” 2008, R. VII, nr 2, s. 169–187. 124.  [Red.:] Studia i szkice z historii XVI–XX wieku, red. Z. Anusik i A. Głowacki, „Acta Universitatis Lodziensis” 2008, Folia Historica, z. 83, ss. 239 (współredaktor: Głowacki Albin). 125.  Czy na pewno pierwsza? Kilka uwag o konstytucjach szwedzkich XVIII wieku, [w:] Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia, red. J.A. Daszyńska, Łódź 2009, s. 183–208. 2009 Sic erat in votis… 31 126.  Dwór sztokholmski wobec Wielkiej Brytanii w latach 1787–1792, [w:] Per sae- cula. Dyplomacja – gospodarka – historiografia. Studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Alfredowi Mierzwie w 45. rocznicę pracy naukowej, red. B. Krysztopa- -Czupryńska i A. Korytko, Olsztyn–Piotrków Trybunalski 2009, s. 65–80. 127.  Gustaw II Adolf, wydanie drugie poprawione, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2009, ss. 360. 128.  Latyfundia książąt Zbaraskich w XVI i XVII wieku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2009, R. VIII, nr 1, s. 17–77. 129.  Latyfundium książąt Koreckich w XVI i XVII wieku, [w:] Folwark – wieś – latyfun- dium. Gospodarstwo wiejskie w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. J. Mu- szyńska, S. Kazusek i J. Pielas, Kielce 2009, s. 57–81. 130.  O książętach Wiśniowieckich i czasach, w których żyli. Suplement do monografii rodu, „Przegląd Nauk Historycznych” 2009, R. VIII, nr 2, s. 149–245. 131.  Obraz Szwecji u schyłku XVIII wieku w świetle korespondencji dyplomatów pol- skich z placówki w Sztokholmie, [w:] Staropolski ogląd świata. Rzeczpospolita między okcydentalizmem a orientalizacją, t. II: Przestrzeń wyobrażeń, red. F. Wo- lański i R. Kołodziej, Toruń 2009, s. 174–193. 132.  Rzeczpospolita wobec wojny wschodniej (1787–1792) i wojny szwedzko-rosyj- skiej (1788–1790), [w:] Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożyt- nej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV–XVIII wieku, red. R. Skowron, Kraków 2009, s. 145–186. 133.  [Rec.:] Nawrot Dariusz, Litwa i Napoleon w 1812 roku, Wydawnictwo Uniwer- sytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 792, „Przegląd Historyczny” 2009, t. C, z. 4, s. 849–857. 134.  Działalność polityczna Jerzego Michała Potockiego w latach 1776–1789. Karie- ra przedstawiciela opozycji w dobie współrządów królewsko-ambasadorskich, „Przegląd Nauk Historycznych” 2010, R. IX, nr 2, s. 55–89. 135.  Kasztelan krakowski Jerzy ks. Zbaraski (1574–1631). Szkic do portretu antyrega- listy, „Przegląd Nauk Historycznych” 2010, R. IX, nr 1, s. 55–138. 136.  Laudacja wygłoszona w dniu 24 maja 2010 r. z okazji odnowienia doktoratu profesora Jakuba Goldberga, „Przegląd Nauk Historycznych” 2010, R. IX, nr 1, s. 261–265. 137.  Przykład szwedzki – konfederacja z Anjala, [w:] Król a prawo stanów do oporu, red. M. Markiewicz, E. Opaliński i R. Skowron, Kraków 2010, s. 163–180. 138.  Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z historii XV–XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis” 2010, Folia Historica, z. 85, s. 3–5. 139.  Życiorys naukowy profesora Jakuba Goldberga, „Przegląd Nauk Historycznych” 2010, R. IX, nr 1, s. 257–261. 2010 Bibliografia prac drukowanych profesora Zbigniewa Anusika 2011 32 140.  [Red.:] Studia i szkice z historii XV–XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis” 2010, Folia Historica, z. 85, ss. 254. 141.  Gustaw II Adolf i reformy wojskowe w Szwecji, [w:] Organizacja armii w nowo- żytnej Europie: struktura – urzędy – prawo – finanse, red. K. Łopatecki, Zabrze 2011, s. 277–292. 142.  Laudacja wygłoszona w dniu 22 maja 2011 r. z okazji odnowienia doktoratu pro- fesora Władysława Zajewskiego, „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, R. X, nr 1, s. 262–266. 143.  Od liberała do despoty. Ewolucja postawy Gustawa III w latach 1771–1792, [w:] Władza i polityka w czasach nowożytnych, red. Z. Anusik, Łódź 2011, s. 153–194. 144.  Odnowione doktoraty. Profesor Władysław Zajewski, „Kronika. Pismo Uniwersy- tetu Łódzkiego” 2011, R. XXI, nr 3/4 (125/126), s. 15–17. 145.  Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z historii XVII–XXI wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis” 2011, Folia Historica, z. 86, s. 3–5. 146.  Słowo wstępne, [w:] Władza i polityka w czasach nowożytnych, red. Z. Anusik, Łódź 2011, s. 5–9. 147.  Struktura własności ziemskiej w powiecie pilzneńskim w roku 1629, „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, R. X, nr 2, s. 69–108. 148.  Studia i szkice staropolskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 853. 149.  „Sławnej pamięci senator niezrównany”. Ideowe i artystyczne przesłanie kaplicy i pomnika książąt Zbaraskich przy kościele dominikanów w Krakowie, [w:] Fun- dator i mecenas. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas- -Urwanowicz i J.Urwanowicz, Białystok 2011, s. 99–131 (współautor: Karkocha Małgorzata). 150.  Profesor Jakub Goldberg (1924–2011), „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, R. X, nr 2, s. 227–231. 151.  Własność ziemska w województwie wołyńskim w 1570 roku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, R. X, nr 1, s. 23–69. 152.  Życiorys naukowy profesora Władysława Zajewskiego, „Przegląd Nauk Histo- rycznych” 2011, R. X, nr 1, s. 256–261. 153.  [Red.:] Studia i szkice z historii XVII–XXI wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis” 2011, Folia Historica, z. 86, ss. 264. 154.  [Red.:] Władza i polityka w czasach nowożytnych, red. Z. Anusik, Łódź 2011, ss. 341. Sic erat in votis… 2012 33 155.  Działalność polskiej misji dyplomatycznej w Sztokholmie w dobie konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego (lipiec 1792 r. – listopad 1793 r.), [w:] Sic erat in fatis. Studia i szkice historyczne dedykowane Profesorowi Bogdanowi Rokowi, red. E. Kościk, R. Żerelik, P. Badyna, F. Wolański, t. II, Toruń 2012, s. 163–190. 156.  Fenomen Iwana Mazepy w historiografii polskiej XIX i XX wieku, [w:] Mity i ste- reotypy w dziejach Polski i Ukrainy, red. A. Czyżewski, R. Stobiecki, T. Toborek, L. Zaszkilniak, Warszawa–Łódź 2012, s. 224–248. 157.  Gustav III’s coup d’etat of 19 August 1772. The end of the „Age of Liberty” in Swe- den, „Sarmatia Europaea. Polish Review of Early Modern History” 2011/2012, vol. II, s. 47–64. 158.  Kasztelan krakowski Jerzy ks. Zbaraski wobec króla Zygmunta III i problemów politycznych Rzeczypospolitej w latach 1621–1631, [w:] Wobec króla i Rzeczy- pospolitej. Magnateria Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, red E. Dubas-Urwano- wicz i J. Urwanowicz, Kraków 2012, s. 499–552. 159.  Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z historii XII–XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis” 2012, Folia Historica, z. 88, s. 3–6. 160.  Własność ziemska w powiecie sandomierskim w roku 1629, „Przegląd Nauk Historycznych” 2012, R. XI, nr 2, s. 25–80. 161.  [Rec.:] Szelągowska Krystyna, My Norwegowie. Tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2011, ss. 399, „Prze- gląd Nauk Historycznych” 2012, R. XI, nr 1, s. 171–187. 162.  [Red.:] Studia i szkice z historii XII–XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis” 2012, Folia Historica, z. 88, ss. 254. 163.  Ludność zależna w sandomierskich dobrach książąt Zasławskich w 1629 roku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2013, R. XII, nr 2, s. 5–39. 164.  Monarchistyczny zamach stanu Gustawa III z 19 sierpnia 1772 r. Geneza, prze- bieg, konsekwencje, „Przegląd Nauk Historycznych” 2013, R. XII, nr 1, s. 91–121. 165.  Parlamentarne doświadczenia Jerzego Michała Potockiego, [w:] Kultura parla- mentarna epoki staropolskiej, red. A. Stroynowski, Warszawa 2013, s. 437–454. 166.  Polacy na Kremlu. Stosunki Rzeczypospolitej z państwem moskiewskim w dobie „wielkiej smuty” w świetle polskich podręczników i syntez akademickich z lat 1965–2012, [w:] Łódź, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w podręcznikach do nauczania historii, red. Z. Anusik, M. Karkocha, J. Kita i E. Wiśniewski, Łódź 2013, s. 33–58 (współautor: Karkocha Małgorzata). 167.  Słowo wstępne, [w:] Łódź, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w podręcznikach do nauczania historii, red. Z. Anusik, M. Karkocha, J. Kita i E. Wiśniewski, Łódź 2013, s. 5–7. 2013 Bibliografia prac drukowanych profesora Zbigniewa Anusika 2014 34 168.  Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z historii XV–XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis” 2013, Folia Historica, z. 90, s. 3–6. 169.  [Rec.:] Kosińska Urszula, August II w poszukiwaniu sojusznika. Między aliansem wiedeńskim i hanowerskim (1725–1730), Warszawa 2012, ss. 557 + 7, „Przegląd Nauk Historycznych 2013, R. XII, nr 2, s. 263–281. 170.  [Red.:] Łódź, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w podręcznikach do nauczania historii, red. Z. Anusik, M. Karkocha, J. Kita i E. Wiśniewski, Łódź 2013, ss. 338. 171.  [Red.:] Studia i szkice z historii XV–XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis” 2013, Folia Historica, z. 90, ss. 214. 172.  Dzieje Sieradza na tle dziejów Rzeczypospolitej w XVIII wieku, [w:] Sieradz. Dzieje miasta do 1793 roku, red. Z. Anusik, Łódź–Sieradz 2014, s. 293–316. 173.  Mieszkańcy Sieradza w XVIII wieku, [w:] Sieradz. Dzieje miasta do 1793 roku, red. Z. Anusik, Łódź–Sieradz 2014, s. 371–388. 174.  Przestrzeń miejska Sieradza w XVIII wieku, [w:] Sieradz. Dzieje miasta do 1793 roku, red. Z. Anusik, Łódź–Sieradz 2014, s. 317–335. 175.  Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych od starożytno- ści do początku XXI wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis” 2014, Folia Historica, z. 92, s. 3–5. 176.  Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych od starożytno- ści do końca XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis” 2014, Folia Historica, z. 93, s. 3–8. 177.  Władze miasta i ich funkcjonowanie w XVIII wieku, [w:] Sieradz. Dzieje miasta do 1793 roku, red. Z. Anusik, Łódź–Sieradz 2014, s. 337–370. 178.  Wstęp, [w:] Sieradz. Dzieje miasta do 1793 roku, red. Z. Anusik, Łódź–Sieradz 2014, s. 13–19. 179.  [Rec.:] Filipczak Witold, Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780– 1786, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 674, „Przegląd Nauk Historycznych” 2014, R. XIII, nr 1, s. 273–284. 180.  [Rec.:] Pielas Jacek, Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku, Wydaw- nictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, ss. 401, „Przegląd Nauk Historycznych” 2014, R. XIII, nr 2, s. 189–201. 181.  [Red.:] Sieradz. Dzieje miasta do 1793 roku, red. Z. Anusik, Łódź–Sieradz 2014, ss. 480. 182.  [Red.:] Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych od starożytności do począt- ku XXI wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis” 2014, Folia Historica, z. 92, ss. 206. 183.  [Red.:] Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych od starożytności do końca XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis” 2014, Folia Historica, z. 93, ss. 204. Sic erat in votis… 2015 35 184.  Garwascy herbu Grzymała w XV–XVII wieku. Przyczynek do dziejów i genealogii rodu, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 2, s. 25–83. 185.  Próby ożywienia polsko-szwedzkiej wymiany handlowej w ostatnich latach pano- wania Stanisława Augusta Poniatowskiego, „Studia Maritima” 2015, vol. XXVIII, s. 75–88. 186.  Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych od starożyt- ności do połowy XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis” 2015, Folia Historica, z. 94, s. 5–7. 187.  Słowo wstępne, [w:] Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych XVI–XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis” 2015, Folia Historica, z. 95, s. 5–8. 188.  Z dziejów stosunków polsko-szwedzkich w dobie przedostatniego bezkrólewia w historii Rzeczypospolitej (1733–1735), „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 1, s. 5–31. 189.  [Rec.:] Maroszek Józef, Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku, Wydaw- nictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, ss. 757, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 1, s. 214–233. 190.  [Rec.:] Skowron Ryszard, Pax i Mars. Polsko-hiszpańskie relacje polityczne w la- tach 1632–1648, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Kraków 2013, ss. 358, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 2, s. 290–309. 191.  [Red.:] Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych od starożytności do połowy XX wieku, red. Z. Anusik, „Acta Universitatis Lodziensis” 2015, Folia Historica, z. 94, ss. 202. 192.  [Red.] Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych XVI–XX wieku, red. Z. Anu- sik, „Acta Universitatis Lodziensis” 2015, Folia Historica, z. 95, ss. 210. 193.  Elita władzy w Sieradzu w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskie- go, „Rocznik Łódzki” 2016, t. LXIV, s. 81–99. 194.  France in Sweden’s Foreign Policy in the Era of Gustav III’s Reign (1771–1792), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 568. 195.  Książęta Jerzy i Krzysztof Zbarascy wobec problemów południowo-wschodniego pogranicza Rzeczypospolitej w drugim i trzecim dziesięcioleciu XVII wieku, „Prze- gląd Nauk Historycznych” 2016, R. XV, nr 2, s. 127–189. 196.  Mieszkańcy Sieradza w XVII i XVIII wieku – studium demograficzne, „Zeszyty Wiejskie” (XXII), z. 22, Łódź–Warszawa 2016, s. 391–399. 197.  Obrazy Michała Stachowicza w kościele parafialnym w Rembieszycach, [w:] Acta artis. Studia ofiarowane profesor Wandzie Nowakowskiej, red. A. Pawłowska, E. Jedlińska, K. Stefański, Łódź 2016, s. 195–211 (współautor: Karkocha Mał- gorzata). 2016 Bibliografia prac drukowanych profesora Zbigniewa Anusika 36 198.  Słowo wstępne, [w:] Studia i sz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Europa i świat w czasach ...
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: