Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00106 005057 22592500 na godz. na dobę w sumie
Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku Tom 7 serii - ebook/pdf
Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku Tom 7 serii - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2433-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> sztuka >> architektura
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zawarte w tomie rozprawy przedstawiają związki katolicyzmu polskiego z formacjami duchowymi wykształconymi na gruncie kultur europejskich. Dowodzą otwartości polskich środowisk religijnych na nowe inspiracje, weryfikują tezę o dominujących w dobie potrydenckiej tendencjach izolacjonistycznych i prymitywizacji kultu. Na tle relacji europejskich katolicyzmu Rzeczypospolitej jawi się pluralizm kultury duchowej XVII wieku. Czytelne stają się też działania zmierzające do adaptacji i naturalizacji nowych form, jak również próby przekształcenia, zgodnie z duchem czasu, dziedziczonych modeli (tradycyjnej religijności powszechnej i humanizmu renesansowego) oraz realizacji inicjatyw własnych (jak duchowość Stanisława Papczyńskiego).

Dwunastotomowa seria monografii „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” przedstawia dziedzictwo kulturowe XV-XVIII wieku jako integralną, lecz oryginalną część kultury europejskiej. Celem badawczym jest rozpoznanie dróg i form obustronnej transmisji wartości estetycznych, politycznych i religijnych oraz ukazanie w szerokim, multilateralnym kontekście porównawczym oryginalnej struktury aksjologicznej kultury polskiej epok dawnych. Teksty kultury są badane w perspektywie wewnętrznej jako zapisy aktów ukierunkowanych na rozumienie wartości, a w perspektywie zewnętrznej jako wypowiedzi włączające się w europejskie dyskusje literacko-estetyczne, polityczne i religijne. W intensywnym dialogu kultura Rzeczypospolitej przejawia nie tylko chłonność na nowe idee, lecz także kreatywność i dynamikę działania na obszarze Europy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

(cid:46)(cid:88)(cid:79)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:68)(cid:3) (cid:51)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:90)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:77)(cid:3) (cid:53)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:87)(cid:72)(cid:77)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:71)(cid:76)(cid:68)(cid:79)(cid:82)(cid:74)(cid:88)(cid:3) (cid:93)(cid:3) (cid:40)(cid:88)(cid:85)(cid:82)(cid:83)(cid:200) (cid:43) (cid:40) (cid:53) (cid:48) (cid:40) (cid:49) (cid:40) (cid:56) (cid:55) (cid:60) (cid:46) (cid:36) (cid:3) (cid:58) (cid:36) (cid:53) (cid:55) (cid:50) (cid:165) (cid:38) (cid:44)(cid:3) (cid:54)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:3) (cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:68)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:200)(cid:3) (cid:81)(cid:68)(cid:88)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:200)(cid:3) (cid:36)(cid:79)(cid:76)(cid:81)(cid:92)(cid:3) (cid:49)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:70)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:16)(cid:45)(cid:72)(cid:285)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77) Tom I (cid:58)(cid:258)(cid:85)(cid:246)(cid:71)(cid:3)(cid:78)(cid:85)(cid:68)(cid:77)(cid:246)(cid:90)(cid:3)(cid:51)(cid:246)(cid:239)(cid:81)(cid:82)(cid:70)(cid:92)(cid:3) (cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:17)(cid:3) (cid:48)(cid:76)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:239)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:3) (cid:43)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:90)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:16)(cid:47)(cid:68)(cid:89)(cid:68)(cid:79)(cid:79)(cid:72)(cid:72) Tom II (cid:58)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:3)(cid:51)(cid:82)(cid:239)(cid:88)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:17)(cid:3) (cid:48)(cid:76)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:239)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:3) (cid:43)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:90)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:16)(cid:47)(cid:68)(cid:89)(cid:68)(cid:79)(cid:79)(cid:72)(cid:72) Tom III (cid:58)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:82)(cid:258)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:53)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:87)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:50)(cid:69)(cid:82)(cid:77)(cid:74)(cid:68)(cid:3)(cid:49)(cid:68)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:246)(cid:90) (cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:17)(cid:3) (cid:45)(cid:72)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:3) (cid:36)(cid:91)(cid:72)(cid:85)(cid:15)(cid:3) (cid:36)(cid:81)(cid:81)(cid:68)(cid:3) (cid:42)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:258)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:78)(cid:16)(cid:46)(cid:85)(cid:90)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:70)(cid:93) Tom IV (cid:48)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:86)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:92)(cid:93)(cid:80)(cid:3)(cid:59)(cid:57)(cid:316)(cid:59)(cid:57)(cid:44)(cid:44)(cid:44)(cid:3)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:3) (cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:17)(cid:3) (cid:48)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:68)(cid:239)(cid:3) (cid:55)(cid:17)(cid:3) (cid:42)(cid:85)(cid:82)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:3) (cid:50)(cid:54)(cid:37)(cid:15)(cid:3) (cid:51)(cid:76)(cid:82)(cid:87)(cid:85)(cid:3) (cid:56)(cid:85)(cid:69)(cid:68)(cid:241)(cid:86)(cid:78)(cid:76) Tom V (cid:48)(cid:76)(cid:218)(cid:71)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:82)(cid:79)(cid:82)(cid:74)(cid:76)(cid:200)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:88)(cid:86)(cid:93)(cid:83)(cid:68)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:87)(cid:90)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:75)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:46)(cid:82)(cid:85)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:87)(cid:85)(cid:92)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:17)(cid:3) (cid:58)(cid:68)(cid:70)(cid:239)(cid:68)(cid:90)(cid:3) (cid:58)(cid:68)(cid:79)(cid:72)(cid:70)(cid:78)(cid:76) Tom VI (cid:41)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:78)(cid:88)(cid:79)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:78)(cid:68)(cid:87)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:70)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:69)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:87)(cid:85)(cid:92)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:3) (cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:17)(cid:3) (cid:45)(cid:88)(cid:86)(cid:87)(cid:92)(cid:81)(cid:68)(cid:3) (cid:39)(cid:200)(cid:69)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:68)(cid:16)(cid:46)(cid:88)(cid:77)(cid:78)(cid:82) Tom VII (cid:39)(cid:85)(cid:82)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:88)(cid:70)(cid:75)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:78)(cid:68)(cid:87)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:70)(cid:92)(cid:93)(cid:80)(cid:88)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:79)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:59)(cid:57)(cid:44)(cid:44)(cid:3)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:78)(cid:88) (cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:17)(cid:3) (cid:36)(cid:79)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:3) (cid:49)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:70)(cid:78)(cid:68)(cid:16)(cid:45)(cid:72)(cid:285)(cid:82)(cid:90)(cid:68) Tom VIII (cid:47)(cid:88)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:93)(cid:80)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:78)(cid:88)(cid:79)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:3)(cid:51)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:90)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:53)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:87)(cid:72)(cid:77) (cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:17)(cid:3) (cid:46)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:68)(cid:3) (cid:48)(cid:72)(cid:79)(cid:79)(cid:72)(cid:85) Tom IX (cid:40)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:72)(cid:79)(cid:76)(cid:70)(cid:92)(cid:93)(cid:80)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:51)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:90)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:53)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:87)(cid:72)(cid:77) (cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:17)(cid:3) (cid:39)(cid:68)(cid:85)(cid:76)(cid:88)(cid:86)(cid:93)(cid:3) (cid:38)(cid:75)(cid:72)(cid:80)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:78) Tom X (cid:36)(cid:81)(cid:87)(cid:92)(cid:87)(cid:85)(cid:92)(cid:81)(cid:76)(cid:87)(cid:68)(cid:85)(cid:92)(cid:93)(cid:80)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:51)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:90)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:53)(cid:93)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:87)(cid:72)(cid:77) (cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:17)(cid:3) (cid:48)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:68)(cid:239)(cid:3) (cid:38)(cid:75)(cid:82)(cid:83)(cid:87)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:15)(cid:3) (cid:51)(cid:76)(cid:82)(cid:87)(cid:85)(cid:3) (cid:58)(cid:76)(cid:79)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:78) Tom XI (cid:48)(cid:76)(cid:218)(cid:71)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:58)(cid:86)(cid:70)(cid:75)(cid:82)(cid:71)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:61)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:82)(cid:71)(cid:72)(cid:80)(cid:17)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:82)(cid:86)(cid:239)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:88)(cid:81)(cid:76)(cid:68) (cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:17)(cid:3) (cid:48)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:81)(cid:68)(cid:3) (cid:46)(cid:88)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:241)(cid:86)(cid:78)(cid:68) Tom XII (cid:58)(cid:76)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:59)(cid:57)(cid:44)(cid:44)(cid:44)(cid:3)(cid:316)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:218)(cid:71)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:71)(cid:92)(cid:70)(cid:77)(cid:200)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:258)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:70)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:90)(cid:200)(cid:3)(cid:90)(cid:86)(cid:83)(cid:246)(cid:239)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:86)(cid:81)(cid:82)(cid:258)(cid:70)(cid:76)(cid:200)(cid:3)(cid:3) (cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:17)(cid:3) (cid:37)(cid:72)(cid:85)(cid:81)(cid:68)(cid:71)(cid:72)(cid:87)(cid:87)(cid:68)(cid:3) (cid:46)(cid:88)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:16)(cid:38)(cid:75)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:88)(cid:79)(cid:86)(cid:78)(cid:68)(cid:15)(cid:3) (cid:55)(cid:82)(cid:80)(cid:68)(cid:86)(cid:93)(cid:3) (cid:38)(cid:75)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:88)(cid:79)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:3) (cid:90)(cid:86)(cid:83)(cid:246)(cid:239)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:68)(cid:3) (cid:45)(cid:72)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:3) (cid:54)(cid:81)(cid:82)(cid:83)(cid:72)(cid:78) Kultura_RP_07 .indb 2 strKultura I RP-t_7.indd 2 2016-07-25 13:49:23 7/5/16 1:22 PM strKultura I RP-t_7.indd 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku Tom 7 serii
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: