Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 002299 22777449 na godz. na dobę w sumie
Wzrok – jaką rolę odgrywa w priopercepcji - ebook/pdf
Wzrok – jaką rolę odgrywa w priopercepcji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7118-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Oko to jeden z najdoskonalszych narządów receptorowych żywych organizmów. Karol Darwin w swojej pracy „O powstaniu gatunków” postulował, że tak złożony organ nie mógł po prostu pojawić się u żywych organizmów, ale stopniowo ewoluował z prostego i niedoskonałego prototypu. Z e-booka dowiesz się, jaką rolę odgrywa w priopercepcji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

FizjoTERAPIA FUNKCJONALNA Wzrok – jaką rolę odgrywa w priopercepcji Jacek Soboń ukończył studia na AWF we Wrocławiu w 1996 roku. Na tej samej uczelni w 2006 roku obronił pracę doktorską. Rok później uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny fizjoterapii. Jest współzałożycielem firmy Neuroreha działającej w Opolu od 10 lat, dzięki czemu może realizować się w pracy z pacjentami. Jest również współzałożycielem Instytutu Rehabi- litacji Postawy, którego główną działalnością jest prowadzenie szkoleń. Od paru lat jego działania są skupione wokół filozofii PRI i Postural Restoration Institute w Nebrasce Wzrok – jaką rolę odgrywa w priopercepcji Oko to jeden z najdoskonalszych narządów receptorowych żywych organizmów. Karol Dar- win w swojej pracy „O powstaniu gatunków” postulował, że tak złożony organ nie mógł po prostu pojawić się u żywych organizmów, ale stopniowo ewoluował z prostego i niedoskona- łego prototypu. Jaką rolę odgrywa w priopercepcji? Hipoteza zakłada, że po wyewoluowaniu światłoczu- łej komórki z receptorem światłoczułym (opsyną) pod kontrolą genu Pax6 mogło nastąpić połączenie się tej komórki z komórką pigmentową (dostarczającą infor- macji o kierunku padania światła). Doprowadziło to do wytworzenia się prototypu oka. Na skutek rów- noległej ewolucji tego organu u różnych grup organi- zmów mogły więc powstać złożone oczy owadów czy przypominające aparat fotograficzny oczy kręgowców. U wyższych ewolucyjnie gatunków metazoa oczy połą- czone są z mózgiem, gdzie analizowana jest otrzyma- na informacja wizualna. Uzyskane dane przekazywane są następnie do organów wykonawczych [1]. Wzrok to nie tylko eksterorecepcja dostarczająca in- formacji o otaczającym nas środowisku i przedmio- tach czy wydarzeniach. To także propriocepcja, dzięki której pozyskujemy informację zarówno o relatywnej ciała, jak i całego ciała w odniesieniu do otaczające- go nas środowiska [2]. Powszechnie wiadomo, że w trakcie utrzymywania pozycji stojącej jesteśmy aktywni, dokonując nie- ustannych korekcji pozycji na podstawie informacji relatywnych do otoczenia. Ż�eby uzyskać tę proprio- ceptywną informację, musimy mieć sensoryczny kon- takt z otaczającym nas światem. Proprioceptywna informacja przedsionkowa re- jestruje zmiany przyśpieszenia kątowego i liniowe- go wraz ze zmianami naszego położenia względem grawitacji. Jednak Birren na podstawie przeprowa- dzonych badań dowiódł, że system przedsionkowy jest niewystarczająco czuły, aby rejestrować niewiel- kie przyśpieszenia kątowe, które zachodzą w trakcie kontroli balansu pozycji stojącej [2]. Dlatego też rola przedsionkowej informacji w utrzymywaniu równo- wagi swobodnej postawy stojącej jest trudna do zde- finiowania, głównie dlatego, że system ten dostarcza tylko części wymaganej informacji do kontroli posta- wy ciała [3]. kowego, której niezawodność w dużej mierze zależy od płaszczyzny podparcia. Jeśli jest ona szeroka i sta- bilna, ruch ciała w stosunku do otoczenia pozostaje relatywny ze zmianami ustawienia kątowego w sta- wach skokowych i naciskiem na stopy, co jest rejestro- wane przez mechanoreceptory w mięśniach, stawach i skórze. Jednak jeżeli płaszczyzna podporu jest wą- ska, „miękka”(poddająca się) czy niestabilna, stopy przez fizyczny kontakt z tym podłożem wraz ze stawa- mi skokowymi mogą przekazywać nam niemiarodaj- ne informacje [2]. Obuwie ze zbyt dużą amortyzacją, wpływające w nadmiarze na mechaniczną interakcję między stopą a podłożem, w trakcie chodu czy biegu, może być niebezpieczne, ponieważ „tłumi” rzeczywi- ste czucie podeszwowe [3]. Wpływ proprioceptywnej informacji wzrokowej na kontrolę pozycji stojącej badali Lee i Lishman [2], wykorzystując „podwieszony pokój”. Podczas badań Lee i Lishman [2] stawiali osoby na stabilnej podłodze w pokoju, który był podwieszony tak, że jego ściany nie dotykały podłoża. Takie pod- wieszenie umożliwiło ruch ścian pokoju we wszyst- kich kierunkach przy zachowaniu stabilnego podłoża dla osoby testowanej. Należy w tym miejscu opisać pa- radygmat związany z propriocepcją wzrokową. Kie- dy „podwieszony pokój” przemieszcza się do przodu, Proprioceptywna informacja ze stopy i stawu sko- pozycji i ruchach poszczególnych części naszego RODZAJE INFORMACJI PROPRIOCEPTYWNEJ 1 Wzrok – jaką rolę odgrywa w priopercepcji
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wzrok – jaką rolę odgrywa w priopercepcji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: