Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00159 004149 21309451 na godz. na dobę w sumie
Kontrola zarządcza w oświacie 2018. Wykaz zmian w 19 obszarach - ebook/pdf
Kontrola zarządcza w oświacie 2018. Wykaz zmian w 19 obszarach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7352-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Kontrola zarządcza w oświacie 2018' to niezbędna forma pomocy dla każdego dyrektora. Z publikacji dowiesz się, jakie są mechanizmy kontroli zarządczej, a także poznasz wykaz zmian obowiązujących od 2018 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dariusz Skrzyński KONTROLA ZARZĄDCZA W OŚWIACIE 2018 Wykaz zmian w 19 obszarach Autor: Dariusz Skrzyński Wydawca: Karolina Mutryn Redaktor: Monika Fidler Korekta: zespół Projekt graficzny okładki: Magdalena Huta ISBN: 978-83-269-7352-9 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2018 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł. 4 podstawowe mechanizmy kontroli zarządczej Standardy kontroli zarządczej podpowiadają i wytyczają dy- rektorom główne kierunki w tworzeniu systemu kontroli. Należy je traktować jako punkt wyjścia do ulepszania stanu kontroli. Z jednej strony standardy wskazują, iż najważniej- szym elementem jest procedura wyznaczania celów na rok następny i monitorowania stopnia ich realizacji. Z drugiej jednak strony kontrola ma wykrywać zagrożenia powstające nie tylko dla realizacji wyznaczonych w drodze tej procedury celów, ale także dla całości działalności jednostki. EKSPERT RADZI Ustawa o finansach publicznych obarcza dyrektorów odpowiedzialnością za prowadzenie kontroli zarządczej, lecz nie wska- zuje szczegółowo obowiązków do wykonania. O tym, w jaki sposób będzie realizowana w praktyce, decyduje dyrektor. Mechanizmy kontroli Do podstawowych mechanizmów kontroli zarządczej na- leżą następujące działania: 1) dokumentowanie systemu kontroli zarządczej – mogą to być procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, doku- menty określające zakres obowiązków, uprawnień i od- powiedzialności pracowników oraz inne, niewymienione dokumenty wewnętrzne stanowiące dokumentację syste- mu kontroli zarządczej, 2) nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji, 3) zapewnienie istnienia mechanizmów służących utrzy- maniu ciągłości działalności jednostki sektora finansów publicznych przy wykorzystaniu między innymi wyni- ków analizy ryzyka, 4) ochrona zasobów jednostki, w taki sposób, aby dostęp do nich miały jedynie upoważnione do tego osoby. 3 Kontrola zarządcza w oświacie 2018 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kontrola zarządcza w oświacie 2018. Wykaz zmian w 19 obszarach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: