Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00195 004979 22930631 na godz. na dobę w sumie
Rynek książki w Polsce 2017. Wydawnictwa - ebook/pdf
Rynek książki w Polsce 2017. Wydawnictwa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63879-92-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> raporty i analizy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Istotną część publikacji stanowią pogłębione analizy różnych sektorów rynku książki. Ponadto zamieszczono prezentacje największych firm wydawniczych w Polsce (m.in. opisy i charakterystyki przedsiębiorstw, informacje o generowanych obrotach, wielkości produkcji wydawniczej, zatrudnieniu).

Książkę uzupełniają liczne tabele i zestawienia – m.in. z wynikami badań czytelnictwa, danymi na temat wielkości produkcji wydawniczej, informacjami o nakładach książek.

Dodatkowo tematyka została znacząco poszerzona o zagadnienia związane z digitalizacją treści i jej dystrybucją w nowych kanałach dystrybucji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2017 WYDAWNICTWA Patronat medialny ISBN 978-83-63879-87-7 Cena: 80,00 zł ISBN 978-83-63879-92-1 9 788363 879921 9 788363 879877 NAJWIĘKSZA HURTOWNIA KSIĄŻEK W POLSCE www.olesiejuk.pl Firma Księgarska Olesiejuk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki tel. +48 22 733 50 10, faks +48 22 721 15 50 e-mail: biuro@olesiejuk.pl 2017 Warszawa 2017 Praca zbiorowa pod kierownictwem Pawła Waszczyka © Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej książki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Badanie kulturowo-ekonomicznego obiegu książek drukowanych i ekonomicznych w latach 2016-2017” Redakcja: Łukasz Gołębiewski Korekta: Joanna Ożóg Projekt okładki: TYPO2 Jolanta Ugorowska Opracowanie graficzne i łamanie: TYPO2 Jolanta Ugorowska Druk i oprawa: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Wydrukowano na papierze IBook White 60 gram vol 1,6 dystrybuowanym przez Igepa Polska Okładkę wydrukowano na materiale Surbalin Linea 5111 diamantweiss firmy Peyer Graphic ISBN 978-83-63879-92-1 Wydanie I Warszawa 2017 Tom LXXXVII w serii „Raporty” Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 tel. +48 22 828 36 31 www.biblioteka-analiz.pl Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki SpiS treści Najważniejsze wydarzenia na rynku wydawniczo-księgarskim w 2016 roku (Daria i Piotr Dobrołęccy) ........................................................ 7 Część Pierwsza WydaWnictWa Rozdział pierwszy Główne trendy na rynku wydawniczym ............................................... 33 Rozdział drugi Prognozy dla rynku wydawniczego ...................................................... 147 Rozdział trzeci Wydawniczy biznes na świecie w 2016 roku ........................................ 163 Rozdział czwarty Ranking wydawnictw ........................................................................... 181 Rozdział piąty Największe wydawnictwa książkowe w 2016 roku ............................... 189 Wykaz tekstów źródłowych ................................................................... 375 Oferta Biblioteki Analiz ................................................................................ 381 Indeks .................................................................................................... 391 Rok 2016 na rynku wydawniczym najważniejsze wydarzenia na rynku wydawniczo- księgarskim w 2016 roku Styczeń • W Maisons-Laffitte pod Paryżem, w obecności dr Magdaleny Gawin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, odbyło się uroczyste przekazanie ukończonego inwentarza na ręce Wojciecha Sikory, preze- sa Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura”. W uroczystości wzięli udział dyrektorzy instytucji realizujących projekt: dr Tomasz Makowski z Biblioteki Narodowej i dr hab. Władysław Stępniak z Naczelnej Dyrek- cji Archiwów Państwowych.  • Laureatem Paszportów „Polityki” za 2015 rok w kategorii „literatura” zo- stał Łukasz Orbitowski za powieść „Inna dusza” (Od Deski Do Deski). • Po raz czternasty redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” przy- znała Nagrody za Książki roku. Nagrodzone tytuły to: „Mała Zagła- da” Anny Janko (Wydawnictwo Literackie), „Turniej cieni” Elżbiety Cherezińskiej (Zysk i S-ka), „Pływak” Joakima Zandera (Sonia Dra- ga), „Miłosz w Krakowie” Agnieszki Kosińskiej (Znak) oraz „966. Chrzest Polski”, Krzysztofa Ożoga (Biały Kruk). Ponadto dwiema Na- grodami Specjalnymi wyróżniono: „Lwów. Dzieje miasta” Ryszarda Jana Czarnowskiego i Eugeniusza Wojdeckiego (Jedność) oraz „Hi- storię książki” Rodericka Cavea i Sary Ayad (Arkady). Po raz pierw- szy przyznano nagrodę Audiobook roku 2015 – otrzymała ją „Diuna” Franka Herberta (Rebis i Audioteka.pl). Wydawnictwo Bellona zdo- było tytuł Wydawcy roku 2015, ks. Roman Szpakowski został Czło- wiekiem roku 2015. r o k 2 0 1 6 n a r y n k u w y d a w n c z y m i 7 • Na początku roku rozpoczął działalność Wrocławski Dom Literatury , którego szefem został prof. Andrzej Zawada, a stanowisko jego zastępcy pełni Anna Morawiecka-Kowal, dyrektorka Wrocławskich Promocji Dob- rych Książek . W tej strukturze jest też wydawnictwo Warstwy , prowa- dzone przez Jarosława Borowca. Zadaniem Domu Literatury jest promo- cja czytelnictwa, od organizacji targów, wydawania książek, organizacji spotkań z pisarzami, konkursy literackie dla dzieci i młodzieży, organi- zację festiwali, po integrację wrocławskiego środowiska literackiego. • Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych poinformował o prze- kształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną. • Wydawnictwo Naukowe PWN SA zawarło umowę przeniesienia wszystkich praw, które przysługiwały Wydawnictwu WNT sp. z o.o., poszerzając tym samym swoją ofertę naukowo-techniczną o całą ofertę tego wydawcy. • Wydawnictwo Rosikon Press z Izabelina obchodziło jubileusz 25-lecia połączony z 50-leciem pracy twórczej Janusza Rosikonia. • Muza na początku roku zamknęła redakcję książki dziecięcej. • Amazon zapowiedział stworzenie w Polsce do końca 2016 roku ponad tysiąca nowych miejsc pracy, a pracownicy zostaną zatrudnieni w trzech centrach logistycznych znajdujących się pod Poznaniem i Wrocławiem, w Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku oraz w biurze Amazon Web Services w Warszawie. • Drukarnia OZGraf została wyłoniona spośród monitorowanych przez fi rmę Euler Hermes jako złoty Płatnik. • Ryszard Maćkowiak zakończył pracę w Drukarni Skleniarz , po czterech latach pełnienia funkcji dyrektora naczelnego w tym zakładzie. • Zmarł Józef Skrzypiec, prezes wydawnictwa Bellona , autorytet w śro- dowisku książki. • Rada nadzorcza wydawnictwa Bellona S.A. powołała Zbigniewa Czerwiń- skiego, poprzednio członka zarządu, na stanowisko prezesa zarządu tej ofi - cyny. Wiceprezesem został Waldemar Michalski. Zbigniew Czerwiński jest jednocześnie prezesem zarządu wydawnictwa Świat Książki Sp. z o.o. 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 8 Luty • Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powołał Marka Mutora na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. • Andrzej Brzeziecki otrzymał Nagrodę im. Jerzego Turowicza za biogra- fię „Tadeusz Mazowiecki. Nasz premier” (Znak). • Monika Małkowska została laureatką Nagrody im. Macieja Łukasiewi- cza za tekst „Mafia bardzo kulturalna” opublikowany w „Plusie Minu- sie”, dodatku do „Rzeczpospolitej”. • Empik poinformował, że w 2015 roku najlepiej sprzedającymi się książ- kami w tej sieci były: „Okularnik” Katarzyny Bondy (Muza), „Dziewczy- na z pociągu” Pauli Hawkins (Świat Książki), „Nela i tajemnice świata” Neli Małej Reporterki (Burda Książki), „Wróć, jeśli pamiętasz” Gayle Forman (Nasza Księgarnia) oraz „Red Lipstick Monster. Tajniki maki- jażu” Ewy Grzelakowskiej-Kostoglu (Znak). • Dotychczasowy prezes Polskiego Wydawnictwa Muzycznego Adam Ra- dzikowski został dyrektorem tej placówki, która została przekształcona z jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w państwową instytucję kul- tury. • Audioteka S.A., właściciel dynamicznie rozwijającego się serwisu Audio- teka.com, zamknęła emisję prywatną akcji, w której udział wzięli m.in. Ondrej Tomek, czeski przedsiębiorca specjalizujący się w przedsięwzię- ciach internetowych, jak również grono polskich inwestorów i przed- siębiorców, w tym m.in. Przemysław Gacek, założyciel Pracuj.pl, który zwiększył swoje zaangażowanie w Audiotekę. • Jedno z najbardziej magicznych miejsc Warszawy, słynna klubokawiar- nia Czuły Barbarzyńca przy ul. Dobrej 31 na warszawskim Powiślu, zo- stała niespodziewanie zamknięta. • We Frankfurcie nad Menem w wieku 94 lat zmarł Karl Dedecius, jeden z najważniejszych tłumaczy polskiej literatury na język niemiecki, twórca Instytutu Polskiego w Darmstadt, „Europejczyk z Łodzi”, jak sam o so- bie pisał. Za dzieło życia uznawał siedmiotomową „Panoramę literatu- ry polskiej XX wieku”. 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 10 • Podczas pobytu w Zakopanem zmarł Michał Jagiełło. • Zmarł senior polskiej poligrafii Apolinary Brodecki. • Zmarła też Ewa Stanisława Stańczuk, szefowa redakcji i wicedyrektor wydawnictwa Wiedza Powszechna. marzec • Fundacja im. Zbigniewa Herberta ogłosiła, że laureatem Międzynarodo- wej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta za 2016 rok został Lars Gustafsson, szwedzki poeta, prozaik, eseista i filozof. • Podczas Międzynarodowego Festiwalu Literatury Europejskiej Nagrodę Li- teracką Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności otrzymała Ana Blan- diana z Rumunii za tom „Moja ojczyzna A4” (słowo/obraz terytoria). Uho- norowano także tłumaczkę nagrodzonego tomu Joannę Kornaś-Warwas. • Laureatem Honorowej Nagrody Wielkiego Kalibru została Tess Gerrit- sen, amerykańska pisarka, autorka powieści tłumaczonych na ponad 30 języków, jedna z najpopularniejszych twórczyń thrillerów medycz- nych na świecie. • Fundacja Wisławy Szymborskiej przyznała Nagrodę im. Adama Włodka za rok 2015 poecie Marcinowi Orlińskiemu za napisanie tomu wierszy o roboczym tytule „Państwo środka”. • Ewa Pajestka-Kojder i Elżbieta Nowakowska-Sołtan z Oficyny Nauko- wej zostały odznaczone przez prezydenta Republiki Francuskiej Kawa- lerskimi Narodowymi Orderami Zasługi. • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne poinformowały, że powołany przez tego wydawcę w 2014 roku niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycie- li ORKE zrealizował ponad 200 szkoleń z 12 obszarów edukacyjnych dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół w Polsce. Jest to „kolejny etap dynamicznie wdrażanej strategii WSiP, zakładającej przekształcenie wydawnictwa w dostawcę usług i serwisów edukacyjnych”. • Wydawnictwo Dwie Siostry przekazało, że „Mapy” autorstwa Aleksan- dry i Daniela Mizielińskich są największym bestsellerem tej oficyny, r o k 2 0 1 6 n a r y n k u w y d a w n c z y m i 11 a najpewniej również największym polskim sukcesem w segmencie książki dziecięcej ostatnich lat i to na skalę światową. Od 2012 roku ty- tuł ten został sprzedany na całym świecie w ilości sięgającej 2 mln egz., w 25 wersjach językowych, a kolejnych kilka ma się wkrótce ukazać. • Firma Empik Media Fashion była w trakcie zaawansowanego procesu sprzedaży Gandalf Sp. z o.o. Ponadto w styczniu Grupa EM F podpisała umowę przedwstępną sprzedaży Grupy Smyk oraz umowę przedwstęp- ną sprzedaży Grupy Optimum. • Spółka Topmall podpisała umowę dzierżawy domeny i znaku towaro- wego Merlin.pl. Podano, że w ciągu 17 lat Merlin.pl zdobył i obsłużył ponad 3 mln klientów, co miesiąc wysyłając do nich setki tysięcy ksią- żek, filmów i płyt. • Na wrocławskiej Politechnice odbyły się XXII Wrocławskie Targi Książ- ki Naukowej, podczas których nagrodę główną – puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najtrafniejszą szatę edytorską przyznano pu- blikacji „Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie” (Muzeum Narodowe w Warszawie). • Odbyły się 15. Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci, Mło- dzieży i Rodziców. Prestiżowe nagrody targowe nazywane Pegazikami otrzymali: w kategorii „Twórca książki dla dzieci i młodzieży” Wojciech Widłak, autor książek dla dzieci, a w kategorii „Przyjaciel książki dla dzieci i młodzieży” Marta Lipczyńska-Gil, twórca i redaktor naczelny czasopisma „Ryms”. • W Warszawie trwała szósta edycja „Wierszy w metrze”, której głównym organizatorem jest Europejskie Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury EUNIC Warszawa, a projekt finansowany jest przez Miasto Sto- łeczne Warszawa. kwiecień • Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powołał Dariusza Jaworskiego na stanowisko dyrektora Insty- tutu Książki po odwołaniu Grzegorza Gaudena. • Laureatami dziewiątej edycji Nagrody Literackiej m. st. Warszawy zostali: w kategorii „proza” Anna Janko za książkę „Mała Zagłada” 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 12 (Wydawnictwo Literackie), w kategorii „poezja” Piotr Matywiecki za tom „Którędy na zawsze” (Wydawnictwo Literackie), w kategorii „lite- ratura dziecięca tekst i ilustracje” Justyna Bednarek i Daniel de Lato- ur (ilustracje) za książkę „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”, (Poradnia K.), a w kategorii „edy- cja warszawska” Magdalena Kicińska za książkę „Pani Stefa” (Czarne). Tytuł Warszawskiego twórcy otrzymał Eustachy Rylski. • Julian Kornhauser został laureatem Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości. • Wydawnictwo Czarne zostało laureatem pierwszej edycji Narody Lew Hieronima dla wydawcy przyjaznego tłumaczom literackim, ustanowio- nej przez Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. • Serwis aukcyjny Allegro poinformował, że w 2015 roku sprzedano za jego pośrednictwem 6,87 mln książek (o blisko 470 tys. więcej niż w 2014 roku, co oznacza wzrost o 7,5 proc.) i o 1,28 mln więcej niż w 2013 roku. • 17 niezależnych księgarń w Warszawie utworzyło Kolektyw Księgarzy Kameralnych, aby „animować i edukować warszawiaków”. • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne kupiły sieć szkół językowych Pro- fi-Lingua i poinformowały, że zakończyły kolejny etap transformacji z wydawcy podręczników tradycyjnych w dostawcę nowoczesnych pro- duktów, serwisów i usług edukacyjnych, czego odzwierciedleniem jest nowa struktura firmy składająca się z dwóch pionów biznesowych – Pio- nu Rynku Szkolnego oraz Pionu Rynku Otwartego. • Wydawnictwo Szkolne PWN dokonało zakupu ogólnopolskiej sieci szkół językowych dla dzieci i młodzieży Mała Lingua Lingua Teens Space. • W Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskiego w Warszawie odbyły się XXII Targi Wydawców Katolickich z udziałem blisko 180 wystawców, którzy zaprezentowali 10 tys. tytułów książek religijnych. • W 5. Międzynarodowych Targach Książki w Białymstoku wzięło udział 78 wystawców i odbyło się ponad 20 spotkań autorskich. • Zmarł Jacek Krzekotowski, były dyrektor Instytutu Wydawniczego PAX. 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 14 maj • Laureatem Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literac- ki został Piotr Paweł Reszka za książkę „Diabeł i tabliczka czekolady” (Agora). • Nagrodę Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego ufundowaną przez Bank Pekao S.A. otrzymał Andrzej Wajda. • Stypendium im. Albrechta Lemppa za rok 2016, przyznawane przez Fun- dację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin otrzymały: Renate Schmidgall, tłumaczka literatury polskiej na język niemiecki oraz Marek Zagańczyk, pisarz, eseista, wy- dawca, zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Literackich”. • Trzecia edycja Festiwalu Literatury dla Dzieci trwała od 10 maja do 12 czerwca i obejmowała ponad 140 wydarzeń w czterech festiwalowych miastach: Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. • Na Stadionie PGE Narodowym odbyły się 7. Warszawskie Targi Książki i towarzyszące im 10. Targi Książki Akademickiej i Naukowej Academia. Wzięło w nich udział 815 wystawców z 25 krajów, 1017 autorów i ponad 70 tys. zwiedzających. Odbyło się blisko 1500 spotkań, dyskusji, debat, prezentacji nowości wydawniczych i bestsellerów, konkursów, atrakcji literacko-artystycznych i wystaw. • Podczas Warszawskich Targów Książki wręczono szereg nagród. W konkursie Economicus w kategorii „Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną” zwyciężył Marcin Popkiewicz za „Rewolucję energetyczną” (Sonia Draga), w kategorii „Poradnik” – Monika Nie- radka-Bernaciak i Joanna Rodek-Kietlińska za „Przedsiębiorca w inter- necie. Kompendium” (Poltext). Pierwsze miejsce w kategorii „Tłuma- czenie najlepszej książki ekonomicznej” zdobył „Kapitał w XXI wieku” Thomasa Piketty (Krytyka Polityczna). W konkursie Technicus 2016 w kategorii „Poradnik techniczny” nagrodę zdobył „Poradnik górnika naftowego” (Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Tech- ników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego), a w kategorii „Najlep- sza książka techniczna” Ewa B. Skrodzka za „Eksperymentalną analizę modalną gitar i skrzypiec” (Wydawnictwo Naukowe UAM). Główną nagrodę w konkursie prof. Jerzego Skowronka zdobył Wiesław Wal- kiewicz za książkę „Bałkany Słowiańskie. Aspiracje – Uwikłania – Sprzeczności” (Libra). r o k 2 0 1 6 n a r y n k u w y d a w n c z y m i 15 • W Konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową Academia Na- grodę Główną „Academia 2016” otrzymały Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego za „Wspólnotę rzeczy: Sztuka niderlandzka i północno- europejska 1380-1520”, tom III monografii „Sztuka Burgundii i Nider- landów 1380-1500” autorstwa Antoniego Ziemby. • W 56. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek wzięło udział 113 firm wydawniczych, które nadesłały 207 tytułów opracowa- nych przez twórców (ilustratorów, grafików, typografów) zamieszkałych na stałe w Polsce. Jury przyznało następujące nagrody: Dział I – literatu- ra piękna: „Edessy – poemat sowizdrzalski” (Episteme), dział II – książ- ki naukowe, popularnonaukowe (humanistyka): „Wesela 21” (Muzeum Etnograficzne w Krakowie), dział IV – książki dla dzieci i młodzieży: „Pszczoły” (Dwie Siostry), dział V – podręczniki, materiały edukacyj- ne i szkoleniowe: „Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów” (Bi- blioteka Narodowa), dział VII – albumy: „21 myśli o teatrze” (Funda- cja Win-Win), dział VIII – katalogi, wydawnictwa bibliofilskie i inne: „O melomanie, który wyleczył zapominanie” (Fundacja Alpha i Dru- karnia Petit). • Nagrodę im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów dla najlepszego przekładu książek z dziedzin przyrodniczo-matematycznej lub technicznej otrzy- mało 600-stronicowe tłumaczenie książki „Nasz matematyczny wszech- świat” Maxa Tegmarka (Prószyński i S-ka) autorstwa duetu translator- skiego Ewa Łokas i Bogumił Bieniok. • W ramach współpracy Grupy PWN z wydawnictwem Cambridge Uni- versity Press Wydawnictwo Szkolne PWN zostało partnerem tego bry- tyjskiego wydawcy materiałów do nauki języka angielskiego, a należący do grupy OSDW Azymut został wyłącznym dystrybutorem jego publi- kacji w Polsce. • Poinformowano, że wydawnictwo Wolters Kluwer SA stopniowo wyco- fuje się z oferty ekonomicznej i biznesowej po podpisaniu w listopadzie 2015 roku umowy o współpracy z Wydawnictwem Nieoczywiste (www. nieoczywiste.pl), dotyczącej dystrybucji i sprzedaży jej części. • Powstała nowa grupa wydawnicza po włączeniu Wydawnictwa Debit, specjalizującego się w literaturze dziecięcej, do struktury Wydawnic- twa Sonia Draga 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 16 • Stanowisko prezesa zarządu Grupy MAC S.A. objął Grzegorz Kowalski, a wiceprezesem zarządu został Patryk Tomczyk. Dotychczasowy zarząd firmy w składzie Seweryn Kubicki i Piotr Kwapisz zakończył kadencję. • Spółka Platon przekazała, że zamknęła rok 2015 przychodami na po- ziomie 105 mln zł (wzrost o ponad 18 proc. w stosunku do roku 2014), a wynik ten „był rezultatem rozwoju portfela klientów jak również roz- szerzenia oferty wydawniczej spółki i tym samym powiększenia wachla- rza dostępnych usług”. • Odbyło się Walne Zgromadzenie PIK, podczas którego posumowano kończącą się kadencję władz Izby (2012-2015) oraz wybrano władze na nową kadencję. Prezesem PIK został ponownie Włodzimierz Albin, pre- zes wydawnictwa Wolters Kluwer, który był jedynym kandydatem na to stanowisko i otrzymał 95 proc. głosów poparcia oraz szczere podzięko- wania za dotychczasowe działania. • Zmarli: prof. Janusz Tazbir, historyk i publicysta, członek Polskiej Akademii Nauk, badacz reformacji i kontrreformacji; prof. Jadwiga Kołodziejska, bibliotekoznawca i bibliolog, założycielka i prezes Pol- skiego Towarzystwa Czytelniczego; prof. Ryszard Przybylski, eseista, tłumacz i znawca literatury, oraz Maria Czubaszek, pisarka i saty- ryk, autorka tekstów piosenek, scenarzystka, felietonistka i dzien- nikarka. czerwiec • Laureatem Nagrody Transatlantyk został Constantin Geambaşu, tłu- macz literatury polskiej na język rumuński, którego dorobek przekła- dowy obejmuje kilkadziesiąt tytułów, jakie ukazały się w prestiżowych rumuńskich wydawnictwach.  • Niemiecki poeta, tłumacz i krytyk literacki Jan Wagner oraz polski po- eta, eseista i tłumacz Kazimierz Brakoniecki odebrali w Getyndze pol- sko-niemieckie Nagrody Miast Partnerskich Getyngi i Torunia im. Sa- muela Bogumiła Lindego.  • Laureatami Nagrody im. Wisławy Szymborskiej zostali: Jakub Korn- hauser za „Drożdżownię” (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum r o k 2 0 1 6 n a r y n k u w y d a w n c z y m i 17 Animacji Kultury w Poznaniu) i słoweński poeta Uros Zupan za „Nie- spieszną żeglugę” (Instytut Mikołowski). • Małgorzata Szejnert została laureatką Nagrody Odry za rok 2015 za „Usypać góry. Historie z Polesia” (Znak). • Jakub Szamałek otrzymał Nagrodę Wielkiego Kalibru za „Czytanie z ko- ści” (Muza), a Nagrodę Czytelników Wielkiego Kalibru – Remigiusz Mróz za „Kasację” (Czwarta Strona). Nagrodę Specjalną im. Janiny Pa- radowskiej przyznano Mariuszowi Czubajowi, który za powieść „Piąty Beatles” (W.A.B.) był nominowany do Wielkiego Kalibru po raz siódmy. Honorową Nagrodę Wielkiego Kalibru za całokształt twórczości roku otrzymało trzech autorów: Tess Gerritsen, Pierre Lemaitre oraz Peter Robinson. • Ukonstytuowała się Rada Polskiej Izby Książki, której prezesem został Włodzimierz Albin (Wolters Kluwer), a wiceprezesami: Barbara Jóźwiak (Wydawnictwo Naukowe PWN) i Grzegorz Majerowicz (IPS/Biblioteka Akustyczna). W skład Prezydium weszli również: Magdalena Duszyńska- -Walczak (Nowa Era) i Marcin Garliński (Muza).  Do Rady podczas Wal- nego Zgromadzenia wybrano poza tym: Elżbietę Brzozowską (Wydaw- nictwo Akademickie Dialog), Sonię Dragę (Wydawnictwo Sonia Draga), Jerzego Okuniewskiego (Książnica Polska), Jacka Popko (Pearson Central Europe), Krzysztofa Przestrzelskiego (Instytut Wydawniczy PAX, Grupa Inco SA), Małgorzatę Skowrońską (Agora), Dorotę Twarowską (Wydaw- nictwo Szkolne PWN) i Bogdana Szymanika (Bosz). Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Piotr Dobrołęcki (Biuro Marketingowe – Poro- zumienie Wydawców), jego zastępcą została Aldona Zawadzka (01 Media Wydawnictwo Jeden Świat). Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został Jerzy Kozłowski (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności), a jego zastępcą ks. Roman Szpakowski (Wydawnictwo Salezjańskie). • Stowarzyszenie Autorów ZAiKS poinformowało, że w roku 2015 obję- ło ochroną 50 mln utworów z repertuaru krajowego i zagranicznego, a każdego roku do ZAiKS-u zgłaszanych jest średnio 27 tys. nowych utworów. Reprezentując ponad 20 tys. polskich autorów i wydawców, Stowarzyszenie chroni w Polsce prawa ponad 3,5 mln twórców i wydaw- ców zagranicznych. Wpływy z inkasa w roku 2015 wyniosły 321 mln zł, a między twórców podzielono 411 mln zł. Fundusz Popierania Twórczo- ści przekazał na indywidualne stypendia i współfinansowanie wydarzeń kulturalnych 3 mln zł. 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 18 • Kolektyw Księgarzy Kameralnych, składający się z 25 stołecznych księ- garń, zorganizował Warszawski Weekend Księgarń Kameralnych z bli- sko 60 wydarzeniami w placówkach księgarskich. Jego inicjatorką i ko- ordynatorką była Anna Karczewska, która założyła na Facebooku stronę „Książki kupuję kameralnie”. W Weekendzie wzięli udział pisarze: An- na Dziewit-Meller, Zygmunt Miłoszewski, Łukasz Orbisowski, Marcin Świetlicki oraz Grzegorz Kasdepke. • Na Zgromadzeniu Wspólników spółki Targi Książki powołano nową Radę Nadzorczą, której przewodniczącą została ponownie Aldona Zawadzka, jej zastępcą Zbigniew Czerwiński, a sekretarzem ks. Ro- man Szpakowski. Do Zarządu weszli: Rafał Skąpski (prezes), Jacek Oryl (wiceprezes i dyrektor Warszawskich Targów Książki) oraz So- nia Draga jako członek Zarządu. Prokurentem spółki został Tadeusz Górny. • We Wrocławiu odbyły się 7. Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży Dobre Strony, które odwiedziło kilkanaście tysięcy osób, a uczestniczyło w nich pięćdziesiąt wydawnictw literatury dziecięcej i młodzieżowej z całej Pol- ski. Laureatem Nagrody Dobre Strony zostało Wydawnictwo Wytwór- nia, które nagrodzono za książkę „Kern. Wiersze dla dzieci”.   • Ponad 7 tys. uczestników wzięło udział w pierwszym Festiwalu Książki w Opolu, który obejmował targi książki. Uczestniczyło w nich 41 wys- tawców z całej Polski, zorganizowano spotkania autorskie i warsztaty, a także koncerty i Wielkie Opolskie Dyktando. Z czytelnikami spotka- ło się 37 autorów. Organizatorami byli: drukarnia Opolgraf i Fundacja Fabryka Inspiracji. • Na Jasnych Błoniach w Szczecinie odbył się plener literacki „Odkryj książkę na nowo” z udziałem 50 wystawców oraz pisarzy, a wśród nich byli: Ilona Łepkowska, Ewa Ornacka i Wojciech Cejrowski. • W ponad 3470 miastach i miejscowościach odbył się XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, największe doroczne święto kampanii czy- tania obchodzone pod hasłem „Czytanie uskrzydla”. Była to 15. edycja kampanii organizowanej przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. • Podczas czwartego warszawskiego Dużego Festiwalu Czytania przez jeden weekend w Pałacu Szustra i Parku Morskie Oko na leżakach, r o k 2 0 1 6 n a r y n k u w y d a w n c z y m i 19 skrzynkach i kocach zgromadziło się ponad 10 tys. czytelników, aby spotkać się z pisarzami z kilkunastu państw. Lipiec • Andrzej Stasiuk otrzymał Austriacką Nagrodę Państwową w dziedzinie „literatury europejskiej”. • Adam Zagajewski został odznaczony insygniami Kawalera Legii Ho- norowej. • Nagrodę im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz za najlepszy tom poetycki roku 2015 przyznano Jarosławowi Markowi Rymkiewiczo- wi za „Koniec lata w zdziczałym ogrodzie” (Sic!), natomiast Orfeusza Mazurskiego za najlepszy tom wydany w Polsce północno-wschodniej (Warmia, Mazury, Podlasie) otrzymał Erwin Kruk za „Nieobecność” (Wydawnictwo Stowarzyszenie Pisarzy Polskich). • Po raz trzeci w Rabce-Zdroju odbył się Międzynarodowy Festiwal Lite- ratury Dziecięcej. • Zmarł Włodzimierz Odojewski. • Zmarł Tadeusz Górny, który był jedną z najbardziej wyrazistych postaci środowiska książki – jako dziennikarz radiowy i telewizyjny, twórca te- lewizyjnych „Książek z górnej półki”, a także jako inicjator i organizator działań społecznych promujących książkę i czytelnictwo. Sierpień • Robert M. Wegner został laureatem Nagrody im. Janusza A. Zajdla i to w dwóch kategoriach – za powieść „Pamięć wszystkich słów” (Power- graph) oraz za opowiadanie fantastyczne „Milczenie owcy” (Allegro). • W Plebiscycie Czytelników Biblioteki Śląskiej na Książkę roku 2015 naj- więcej głosów oddano na: „13 pięter” Filipa Springera (Czarne), drugie miejsce zajęła „Mała Zagłada” Anny Janko (Wydawnictwo Literackie), a trzecie „Pięćdziesiątka” Ingi Iwasiów (Wielka Litera). 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 20 • W trakcie festiwalu „Literacki Sopot” zorganizowano liczne wystawy, w tym „Nasi Izraelczycy”, przedstawiającą losy polskich Żydów w Izra- elu, a także targi książki, warsztaty literackie dla dzieci i młodzieży. • Podczas konwentu Polcon – Eurokonferencja 2016 przez pięć dni Euro- pejska Stolica Kultury Wrocław 2016 była również stolicą polskiej fan- tastyki i fanów fantastycznych światów. • W piątej edycji Nadmorskiego Pleneru Czytelniczego w Gdyni wzięło udział 95 wydawców i blisko 60 autorów. • W trakcie pierwszego Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego odbyły się spotkania z ciekawymi książkami, ich wydawcami i przede wszyst- kim z autorami. • Ponad 13 tys. gości wzięło udział w II edycji Festiwalu Stolica Języka Pol- skiego w Szczebrzeszynie, gdzie odbyło się ponad 80 wydarzeń związa- nych z literaturą. • Z Instytutu Książki odeszła Elżbieta Kalinowska, uważana m. in. za autorkę sukcesu programu Dyskusyjnych Klubów Książki. Odszedł też Tomasz Pin- del, iberysta i tłumacz, specjalista od hiszpańskojęzycznych rynków książki, a także Małgorzata Kanownik, odpowiedzialna za kontakty z mediami.  • Prezesem zarządu spółki Empik Media Fashion został Marek Ondrejka. • Zmarł Jerzy Górzański, poeta, prozaik, autor słuchowisk radiowych i sta- ły felietonista „Kwartalnika Literackiego Wyspa”. • Zmarł prof. Marek Kwiatkowski, varsavianista, historyk sztuki, zwany „Panem na Łazienkach”. • Zmarł Eugeniusz Piliszek, współzałożyciel i wieloletni dyrektor Wy- dawnictwa Arkady. • Zmarł Jan Stanisław Kopczewski, pisarz, redaktor, popularyzator histo- rii, autor książek, podręczników i audycji radiowych. • Zmarła Jadwiga Chibowska-Włodek, legenda warszawskiej kawiarni Czytelnika w jej najświetniejszych czasach. r o k 2 0 1 6 n a r y n k u w y d a w n c z y m i 21 wrzesień • „Cały rynek książki (nie tylko beletrystyka, ale i książki dla profesjonali- stów oraz podręczniki) do 2020 roku skurczy się o 3,05 proc., do 667 mln USD, przy czym najbardziej (o 7,2 proc.) spadną w tym czasie przychody ze sprzedaży literatury pięknej”, zapowiedziała Magdalena Lemańska w „Rzeczpospolitej”, opierając się na prognozach firmy PwC. • W ponad 2000 miejsc w całej Polsce oraz za granicą odbyło się Narodo- we Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński powo- łał Krzysztofa Olendzkiego na stanowisko dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza. • Maciej Płaza został laureatem Nagrody im. Kościelskich za książkę „Sko- ruń” (W.A.B.). • W jedenastej edycji Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii „eseistyka” nagrodę otrzymał Michał Książek za esej „Droga 816” (Fundacja Sąsie- dzi), w kategorii „poezja” uhonorowano Barbarę Klicką za tom poetycki „Nice” (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu), w kategorii „proza” nagrodę wręczono Maciejowi Płazie za zbiór „Skoruń” (W.A.B.), a w kategorii „przekład na język polski” nagro- da przypadła Annie Wasilewskiej za nowe tłumaczenie „Rękopisu znale- zionego w Saragossie” Jana Potockiego (Wydawnictwo Literackie). • Nagrodę im. Cypriana Norwida w kategorii „literatura” otrzymała Uta Przyboś za zbiór wierszy „Prosta” (Forma). • Weronika Murek, autorka opowiadań „Uprawa roślin południowych metodą Miczurina” (Czarne) oraz Maciej Hen, autor powieści „Solfata- ra” (W.A.B.) zostali laureatami I edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza przyznawanej za debiut literacki przez prezydenta Rado- mia i Muzeum Witolda Gombrowicza. • W Gorlicach odbyła się druga edycja Festiwalu im. Zygmunta Haupta, którego dyrektorem artystycznym jest Andrzej Stasiuk. Program obej- mował spotkania tematyczne i autorskie, koncerty oraz prezentację fo- tografii z archiwum rodziny pisarza. 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 22 Druk książek optymalne nakłady 1- 3000 egzemplarzy • Oprawa: twarda, miękka i zeszytowa • Nowe technologie druku w kolorze i mono w każdym nakładzie • Uszlachetnienia poprzez: lakier UV, lakier puchnący, soft touch, folię nierysującą, tłoczenie, hotstamping • Szeroka gama papierów • Oprawa: szyta, szyto-klejona. Klejenie - PUR, hotmelt • Gwarantujemy szybkie terminy realizacji Kontakt z drukarnią wydawcy@booksfactory.pl tel. +48 91 886 22 60 www.booksfactory.pl • Legimi, e-księgarnia udostępniająca e-booki i audiobooki w modelu abo- namentowym, zapowiedziała działania na najbardziej perspektywicz- nych rynkach zagranicznych. • Zakończyła się pierwsza edycja Polskiej Akademii Księgarstwa – Pody- plomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa, czyli pierw- szych w Polsce studiów księgarskich na poziomie uniwersyteckim, jakie były prowadzone w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliolo- gicznych UW na podstawie trójstronnego porozumienia z Instytutem Książki i Polską Izbą Książki. • Dariusz Kuźmina, prodziekan ds. finansowych nowego Wydziału Dzien- nikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, otrzy- mał od Prezydenta RP nominację profesorską. • Zmarła Izabella Majerowicz, zasłużona redaktorka, człowiek książki.  październik • Olga Tokarczuk i Jan Henrik Swahn, szwedzki tłumacz „Ksiąg Jakubo- wych”, zostali laureatami pierwszej edycji Międzynarodowej Nagrody Literackiej Kulturhuset Stadsteatern (Domu Kultury i Teatru Miejskie- go) w Sztokholmie. • Jury Nagrody Literackiej Nike nagrodziło „Nakarmić kamień” (Biuro Literackie) – debiutancki tom krótkiej prozy poetyckiej autorstwa Bron- ki Nowickiej, artystki wizualnej, reżyserki filmowej i teatralnej. Nagro- dę Literacką Nike 2016 w plebiscycie czytelników „Gazety Wyborczej” otrzymała Magdalena Grzebałkowska za książkę „1945. Wojna i pokój” (Agora). • Varujan Vosganian, rumuński ekonomista, polityk, pisarz i poeta po- chodzenia ormiańskiego, autor „Księgi szeptów” (Książkowe Klimaty), otrzymał Nagrodę im. Natalii Gorbaniewskiej, a także został laureatem Nagrody Angelus. • Żanna Słoniowska, autorka debiutanckiej powieści „Dom z witrażem” (Znak Literanova), została laureatką Nagrody Conrada za najlepszy de- biut literacki 2015 roku. 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 24 • Nagrodę im. Beaty Pawlak otrzymali: Jarosław Mikołajewski za „Wiel- ki przypływ” (Dowody na Istnienie) i Dariusz Rosiak za „Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan” (Czarne). • Wspólnikiem Wydawnictwa Albatros Andrzej Kuryłowicz s.c. została fir- ma Notabene Polska, sp. z o.o., która wchodzi w skład grupy kapitałowej FK Olesiejuk. Jednocześnie ze spółki wystąpiła Renata Kuryłowicz. • Amazon potwierdził plany budowy w Kołbaskowie centrum logistyki e-commerce o powierzchni 67 tys. mkw. • Na jesieni sieć Księgarnie Świat Książki powiększyła się o kolejne pięć lokalizacji – w Galeriach Pestka i Posnania w Poznaniu, w Galerii Wo- łomin, w Hali Koszyki w Warszawie oraz Galerii Metropolia w Gdań- sku. Zapowiedziano, że do końca roku 2016 sieć powiększy się jeszcze o kilka księgarń. • W rankingu drukarń dziełowych redakcji „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” najwyżej oceniono drukarnię Opolgraf, drugie miejsce przy- padło po raz kolejny Olsztyńskim Zakładom Graficznym OZGraf, a na trzecim miejscu był Abedik z Poznania. • 20. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie odbyły się z udziałem ponad 700 wystawców z 25 krajów, 759 autorów z Polski i zagranicy oraz 68 tys. zwiedzających. Gościem Honorowym był Izrael. Laureatem 19. edycji Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza została Anna Machce- wicz za książkę „Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980” (Europej- skie Centrum Solidarności). • Odbyły się 2. Śląskie Targi Książki, w których uczestniczyło 150 wystaw- ców, a w ich trakcie odbyły się spotkania z blisko 100 autorami, zaś fre- kwencja wyniosła 25 tys. osób. • Mateusz Matyszkowicz, dyrektor TVP Kultura, rozpoczął prowadzenie programu radiowej Trójki o literaturze. Zastąpił Michała Nogasia, któ- ry odszedł z Polskiego Radia. • Zmarła Krystyna Kolińska (Krystyna Kolińska-Sochaczewska), dzien- nikarka, pisarka, autorka popularnych powieści biograficznych, pitava- li i wspomnień. r o k 2 0 1 6 n a r y n k u w y d a w n c z y m i 25 • Zmarł Krzysztof M. Pazdro, założyciel i wieloletni prezes Oficyny Edu- kacyjnej Krzysztof Pazdro, doktor chemii, dydaktyk, autor wielu pod- ręczników i publikacji z zakresu chemii. Listopad • Prezesem zarządu Grupy Wydawniczej Foksal został Krzysztof Leśniew- ski, który od 2009 roku kierował wydawnictwem Zielona Sowa i zastąpił Mariusza Pietuszyńskiego, a dziennikarz Marcin Meller zastąpił Anitę Musioł na stanowisku dyrektora wydawniczego. • W XXV Targach Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego na Zam- ku Królewskiego w Warszawie uczestniczyło ponad 200 wystawców z ca- łej Polski – wydawcy książek historycznych oraz edukacyjnych książek dla dzieci, wydawnictwa muzealne, antykwariaty, instytucje kultury, a także producenci koszulek patriotycznych. Po raz pierwszy udział wzię- li wydawcy z Ukrainy. • 55 wystawców wzięło udział w jubileuszowych 20. Poznańskich Dniach Książki nie tylko Naukowej. Zapowiedziano, że od 2017 roku impreza będzie organizowana na wiosnę we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi wraz z 16. Poznańskimi Spotkaniami Targowymi – Książka dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Targami Technologii i Wy- posażenia dla Edukacji oraz Targami Edukacyjnymi. • Odbył się VI Salon Ciekawej Książki w Łodzi, w którym udział wzięło 87 wystawców oraz ponad 50 autorów, a odwiedziło je 12 tys. osób. • W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyły się XIX Targi Wydawców Katolickich, organizowane przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w których uczestniczyło ponad 30 oficyn wydawniczych z całej Polski. • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wypożyczanie książek elektronicznych (e-booków) należy traktować tak samo jak wy- pożyczanie książek drukowanych, jeżeli zostanie zapewnione odpowied- nie wynagrodzenie dla autorów za użyczenie biblioteczne (public lending right) oraz wypożyczanie w tzw. modelu „one copy one user”. • W VI edycji rankingu najlepiej prowadzonych bibliotek, zorganizowanym przez Instytut Książki i „Rzeczpospolitą” nagrodzono samorządy najbar- 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 26 dziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy. Laureatami zostały: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin, Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Polanicy-Zdroju. Grudzień • Komisja Europejska zaproponowała nowe zasady dotyczące VAT w sek- torze e-handlu, które umożliwią objęcie elektronicznych wydań książek i gazet obniżoną stawką tego podatku, o co od lat występowało środo- wisko książki. • Zainicjowano platformę cyfrową IBUK Libra Light, czyli projekt „Wy- dawcy niewidomym”, którego celem jest stworzenie serwisu dla osób niewidomych i niedowidzących, a także niepełnosprawnych ruchowo, realizowanego pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na- rodowego przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Polską Izbą Książki. • Wydawnictwo Sonia Draga zainaugurowało imprint nazwany Młody Book, skierowany do nastoletnich czytelników, jako kolejny element strategii rozwoju w obszarze książki dla dzieci i młodzieży po przejęciu wydawnictwa Debit z Bielska-Białej. • Firma Mattel nagrodziła Wydawnictwo Olesiejuk za „Najlepszą kolekcję Fisher-Price 2016”, jaka obejmuje kartonowe książeczki z rymowankami i ruchomymi elementami, kartonowe książeczki z układankami i kolo- rowankami, a także megakolorowanki dla dzieci. • W warszawskim Klubie Księgarza świętowano jubileusz 60-lecia Sto- warzyszenia Księgarzy Polskich, zasłużonej organizacji kontynuującej chlubne tradycje Związku Księgarzy Polskich, przedwojennej organiza- cji działającej od 1908 roku. • W Ogólnopolskiej Bazie Księgarń prowadzonej przez PIK na zlecenie Instytutu Książki zarejestrowanych zostało 1727 księgarń. • Instytut Książki we współpracy z Polską Izbą Książki zorganizował szko- lenie księgarzy w Toruniu, Poznaniu i Rzeszowie. • Steven Harman, dyrektor operacyjny firmy Amazon na Polskę, przeka- zał, że jego firma, która zobowiązała się we wrześniu 2014 roku (kiedy r o k 2 0 1 6 n a r y n k u w y d a w n c z y m i 27 rozpoczęła działalność w Polsce) do utworzenia 4500 miejsc pracy w trzech centrach logistyki e-commerce, obecnie zatrudnia ponad 5700 osób na stałych umowach o pracę i rekrutuje 12 tys. osób na świątecz- ny szczyt sezonu. • Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie kontroli przez Penta Invest- ments nad Empik Media Fashion, spółką holdingową wchodzącą w skład Grupy EMF, która działa na rynku dystrybucji książek i multi- mediów za pośrednictwem salonów Empik oraz sklepu internetowego Empik.com. • Sieć Empik powiększyła się o sześć salonów i liczy 236 sklepów. W ca- łym 2016 roku powstało 14 placówek Empiku. • Poinformowano, że po wprowadzeniu w sierpniu nowego programu lo- jalnościowego Empiku 30 proc. wartości sprzedaży przechodzi przez kar- ty Mój Empik. Do programu w ciągu stu dni przystąpiło milion osób. • Jubileuszowe 25. Wrocławskie Targi Dobrych Książek odbyły się po raz pierwszy w monumentalnej Hali Stulecia. Udział wzięło ponad 150 wy- stawców, a Targi odwiedziło 63 tys. osób. • Po 25 latach znane i zasłużone wydawnictwo Trio zakończyło działal- ność. Opracowali: Daria i Piotr Dobrołęccy 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 28 KLASYKA LITERATURY ŚWIATOWEJ XX WIEKU Z NIE PUBLIKOWANYM DOTĄD ROZDZIAŁEM ODNALEZIONYM W ARCHIWACH AUTORA Na nieludzkiej ziemi – mrożąca krew w żyłach relacja z życia i śmierci w gułagu. Książka Józefa Czapskiego to klasyk, który należy stawiać obok Archipelagu Gułag Sołżenicyna czy Innego świata Herlinga-Grudzińskiego. Norman Davies W serii ukazały się: część pierwSza WydaWnictWa Rozdział pierwszy Główne trendy na rynku wydawniczym Rok 2016 zakończył się minimalnym spadkiem przychodów ze sprzedaży książek o 1,7 proc., do poziomu 2,37 mld zł. Negatywna dynamika przycho- dów okazała się – kolejny rok z rzędu – nieco mniejsza, ale sama tendencja stopniowej utraty wartości całego rynku wydaje się trwała. Oszczędności wygenerowane przez wydawców w latach rynkowej pro- sperity i zbudowane dzięki nim kapitały zapasowe pozwalały, w poprzed- nich latach, zachować płynność finansową, nawet w przypadku notorycz- nie przeciągających się opóźnień w egzekwowaniu należności za sprzedane książki od dystrybutorów (głównie sieci detalicznych). Jednak szybko pogłębiające się problemy finansowe, a następnie upadek sieci Matras, spowodowały olbrzymie perturbacje dla wielu firm z segmentu wydawniczego. Zwłaszcza, że charakter zadłużenia sieci wobec dostawców i kontekst funkcjonowania firmy w kolejnych miesiącach 2016 i 2017 roku uprawniają tezę, że pieniądze te nigdy nie zasilą kont wydawnictw. Już wcześniej wydawcy w celu zachowania cash flow zmuszeni byli do bezwzględnego pilnowania kosztów bieżącej działalności, co z kolei prze- kłada się na daleko idące oszczędności nie tylko w obszarach takich jak promocja czy marketing, ale w coraz większym stopniu dotyczy to również kosztów produkcji, co w bezpośredni sposób negatywnie odbija się na edy- torskiej jakości wydawanych książek. Od kilku lat rynek charakteryzowała pewnego rodzaju stabilizacja – w segmencie wydawnictw brakuje znaczących fuzji czy przejęć, ale tak- że widowiskowych upadłości. Przyczyną braku koncentracji kapitału jest przede wszystkim fakt, że większość prywatnych podmiotów wydawni- czych powstałych po 1989 roku to firmy rodzinne. Jest zatem zbyt wcześnie na „zmianę wart”, w większości przypadków najważniejsi menedżerowie zbliżają się do granicy wieku na poziomie 60 lat, jednocześnie nie myśląc o oddaniu sukcesji we własnych firmach. Wyjątkiem była inwestycja firmy Notabene (grupa kapitałowa Dressler) w wydawnictwo Albatros, tu jednak mieliśmy do czynienia ze śmiercią założyciela firmy. Nieco inaczej sytuacja wygląda w sektorze dystrybucyjnym, gdzie z areny rynkowych zmagań stopniowo zniknęło kilka niewielkich lokalnych firm G ł ó w n e t r e n d y n a r y n k u w y d a w n c z y m i 35 dystrybucyjnych, a przede wszystkim kolejnych kilkadziesiąt księgarń in- dywidualnych. W 2015 roku doszło do fuzji hurtowni Wikr oraz Milo. Na przełomie 2016 i 2017 roku Grupa Empik rozpoczęła starania o przejęcie kontroli właścicielskiej hurtowni w Platon, co udało się – po pozytywnej decyzji UOKiK – w drugiej połowie roku. W 2015 roku najważniejszym wydarzeniem o charakterze konsolidacyj- nym było przejęcie przez podmiot o nazwie Porozumienie Kultura więk- szościowych udziałów Przedsiębiorstwa Dom Książki, które operacyjnie zarządzało dwoma rozpoznawalnymi markami księgarskimi: Domem Książki Białystok oraz Gdańskim Domem Książki. W gronie inwestorów znaleźli się zarówno przedstawiciele wydawców, jak również sektora hur- towego, wspierani przez prywatnych inwestorów wcześniej nie związanych z branżą księgarską. W pierwszej połowie 2016 roku rozpoczął się proces rebrandingu sieci, która obecnie działa już w ramach nowej marki o na- zwie BookBook. Do spadków wartości rodzimego rynku wydawniczego przyczyniają się również zjawiska takie jak słabnące społeczne zainteresowanie książ- ką, zwłaszcza tą związaną z procesem zdobywania wiedzy i umiejętności, a także – być może przede wszystkim – spadek przychodów ze sprzedaży podręczników szkolnych, co z kolei związane jest z polityką resortu edu- kacji oraz zmian, jakie jeszcze w 2014 roku zaszły w obrocie podręcznika- mi szkolnymi, w tym wprowadzenie projektu rządowego podręcznika dla uczniów I klasy szkoły podstawowej. W praktyce, w 2016 roku mieliśmy do czynienia z wprowadzeniem nieodpłatnego dla konsumenta podręcznika także dla uczniów III klasy szkoły podstawowej, co spowodowało dalszy spadek wartości segmentu książki szkolnej w wysokości ponad 40 mln zł. Spadek przychodów postępuje mimo rosnącej z roku na rok oferty, co tylko pozornie jest sprzeczne i daje nieco fałszywe wyobrażenie o kondycji książki. W 2016 roku wydano 36114 tytułów, zatem o 3,4 proc. więcej niż Lata 2016-2017 to okres dynamicznego rozwoju kilku sieci stacjonarnej sprzedaży detalicznej. O ile sam kierunek ekspansji podmiotów takich jak Księgarnie Świat Książki, wspomniany już BookBook czy Książnica Polska, związany był z przyjętą wcześniej strategią, o tyle ich dynamika, to efekt problemów sieci Matras. Zwłaszcza rok 2017 naznaczony był procesem wymiany księgarń upadłej sieci na punkty sprzedaży wymienionych już marek, a także nowej – sieci Mole Mole, zależnej od Grupy Empik. Szerzej wątek ten omawiamy w tomie poświęconym dystrybucji. Powodów spadku wartości sprzedaży w 2016 roku jest kilka: mniej sprze- danych egzemplarzy, duże przeceny i rabaty (w detalu średnia cena była wyższa rok do roku o 1,9 proc.). Uśredniony rabat, z jakim były sprzeda- wane książki w 2015 roku w kanałach detalicznych, przekracza obecnie poziom 25 proc. od ceny detalicznej. 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 36 rok wcześniej. Wyższa niż w 2015 roku (o 10,3 proc.) była również liczba pierwszych wydań wprowadzonych do sprzedaży – 23250 pozycji. To tendencja charakteryzująca rynek od wielu lat, jednak w coraz mniej- szym stopniu odpowiadają za nią wydawcy komercyjni, a w znacznie więk- szym amatorzy-wydawcy, wykorzystujący coraz łatwiejszy dostęp do tech- nologii wydawniczych i produkcyjnych. Tymczasem czołowi wydawcy poszczególnych segmentów starają się stopniowo ograniczać liczbę tytułów wprowadzanych do sprzedaży, z uwa- gi na dynamicznie rosnącą konkurencję o miejsca ekspozycji w punktach sprzedaży detalicznej. Mniejsza liczba tytułów pozwala na bardziej odpo- wiedzialne zarządzanie polityką ofertową i sprzedażową, większą dbałość o rentowność prowadzonej działalności. Wzrost liczby wydawanych tytułów to zresztą nieunikniona przyszłość ruchu wydawniczego – liczba tytułów będzie nadal wzrastać, do granic absurdu, gdyż większość tych tytułów funkcjonuje poza rynkiem i poza obiegiem czytelniczym. Większość z nich ma fundamentalne problemy z przebiciem się w wydawałoby się nieograniczonym pod tym względem internecie. Nastały czasy, w których każdy może być autorem, a nawet wydawcą. Nastąpił gwałtowny rozwój self-publishingu, który w Polsce – inaczej niż w USA lub niektórych krajach Europy Zachodniej – nie może przebić się do głównego rynku. Jeszcze dynamiczniej rozwija się sektor wydawnictw typu vanity, gdy profesjonalna firma wydawnicza współpracuje z autorami przy wprowadzeniu na rynek ich twórczości. Oczywiście dzieje się to przy wymiernym zaangażowaniu finansowym autorów. Największy udział w rosnącej ofercie tytułowej ma dostęp do nowych technologii wydawniczych i poligraficznych, które pozwalają tanio i szyb- ko publikować książki, nie tylko zresztą w formie papierowej, bo statystyki dotyczące liczby tytułów dotyczą również pozycji cyfrowych, byleby mia- ły numer ISBN. Szacuje się, że obecnie ponad jedną trzecią wydawanych w Polsce książek stanowią publikacje niskonakładowe, które nie trafiają do ogólnopolskiej dystrybucji. Na drugim biegunie znajdują się natomiast średnie nakłady. Łączny na- kład opublikowanych książek w 2016 roku wyniósł 94,2 mln egz. Był zatem niższy o 3,6 proc. niż w 2015 roku, kiedy wyprodukowano 97,7 mln egz. Wynik 2016 roku to jednocześnie najniższy łączny nakład od lat. Średni nakład natomiast jeszcze nigdy nie był tak niski, nawet w PRL. Znaczna część z tych blisko 35 tys. wydawanych pozycji ukazuje się w nakładach nie przekraczających 100 egz. Średni nakład w 2016 roku wyniósł 2435 (spadek o 13 proc., z 2798 egz.), a w liczbie tej uwzględnia się przecież także serie dystrybuowane w kio- skach czy podręczniki szkolne. Dla beletrystyki średni nakład wynosi nieco G ł ó w n e t r e n d y n a r y n k u w y d a w n c z y m i 37 ponad 1600 egz., co stanowi być może zapowiedź odwrócenia wieloletnie- go negatywnego trendu. Widać zatem wyraźnie, że o ile rynek wciąż zasypywany jest nadmier- ną liczbą nowych tytułów, to odbywa się to kosztem nakładów. Takie rela- cje automatycznie przekładają się na potencjalny rynkowy zasięg pozycji wydawniczej i zakres, w jakim jest ona prezentowana klientowi ostatecz- nemu. Biorąc pod uwagę dostępne statystyki, jak choćby liczbę księgarń zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń (blisko 1900 w drugiej połowie 2016 roku), sieci dystrybucji prasy liczące kilka tysięcy punktów, kolejne kilka tysięcy marketów i dyskontów, czy nawet punkty Poczty Pol- skiej, gdzie również obecna jest książka, wydaje się jasne, jak trudne staje się wypracowanie odpowiedniej polityki handlowej. Co więcej, niższy nakład oznacza zazwyczaj również mniejsze przycho- dy, a w konsekwencji również gorsze perspektywy dla rentowności prowa- dzonej przez wydawcę działalności biznesowej. Na wciąż pogarszające się wyniki fi nansowe sektora wydawniczego, a także całej branży, równie ważny wpływ ma też charakter prowadzonej polityki handlowej. Czynnikiem kluczowym dla obrazu rynku są wszech- obecne przeceny premierowych publikacji i tempo obniżek pojawiających się w ofercie największych detalistów stacjonarnych i internetowych. Po kilku latach konsekwentnego wzrostu rabatu dla klienta ostatecznego ich poziomy ustabilizowały się, w zależności od kanału sprzedaży, na kilku poziomach: • 25-30 proc. – księgarnie internetowe wydawców; • 30-35 proc. – księgarnie internetowe z rynku otwartego; • 20-35 proc. – księgarnie sieciowe. Kolejnym zjawiskiem, które przybiera na dynamice, jest wspomniana już coraz aktywniejsza sprzedaż własna wydawców za pośrednictwem fi r- mowych sklepów internetowych. Tu rabaty niemal dorównują warunkom handlowym, jakie klientom ostatecznym oferują sprzedawcy internetowi, które jednocześnie często przewyższają warunki, na jakich dokonują za- kupu indywidualne księgarnie stacjonarne. Zła sytuacja na rynku, niepewność, przyczyniają się do tego, że wydawcy coraz mniej chętnie ujawniają wynik fi nansowy, z coraz większym opóź- nieniem wypełniają również ustawowy obowiązek przekazywania spra- wozdań fi nansowych do KRS. Jednak analiza dostępnych danych wyraźnie dowodzi, że pomimo cięć kosztów rentowność wydawniczego biznesu spada. Według podręczników określających zasady działalności wydawniczej, jakie stały się na początku lat 90. lekturą obowiązkową polskich wydawców, i w oparciu o które bu- dowali oni swoje fi rmy, średnia rentowność powinna wynosić 12-15 proc. 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 38 WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ Jedyna pełna opowieść o ŻYCIU Jedyna pełna opowieść i ŚMIERCI ŚMIERCI, o KULCIE i o CUDACH błogosławionego ks. Jerzego błogosławionego ks. Jerzego POPIEŁUSZKI Historia kapłana, który w czasach przemocy i beznadziei stał się sumieniem Kościoła i narodu. Kiedy inni się bali, on podczas mszy św. za Ojczyznę upominał się o prawdę, wolność i solidarność w życiu społecznym – i oddał za to swe życie. Moc, która w skromnym chłopaku z Białostocczyzny objawiła się w sierpniu 1980 roku, przyciągała wszystkich – od robotników po intelektualistów i artystów, ludzi różnych przekonań, także niewierzących. Patroni: Książka dostępna we wszystkich dobrych księgarniach oraz na hitsalonik.pl Znajdź nas na: facebook.com/edipresseksiazki • instagram.com/edipresseksiazki Do spadku rentowności dochodzi mimo wspominanych cięć kosztów – często drastycznych, zarówno produkcyjnych, jak i osobowych. Dodajmy, że cięcia kosztów oznaczają trwałe obniżanie się jakości treści – oszczędności dotyczą tłumaczeń, redakcji, korekty, grafiki, oczywiście także reklamy. Mimo wspomnianych wyżej zjawisk, w tym upadku sieci drugiej pod względem wysokości przychodów realizowanych ze sprzedaży, spadek przychodów branży wydawniczej zaledwie o 2,8 proc. w 2015, a zwłaszcza o 1,7 proc. w 2016 roku pozwala żywić nadzieję na małą stabilizację. Zapoczątkowana w 2014 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „reforma podręcznikowa” miała już wymierny wpływ na całą branżę wy- dawniczą, przede wszystkim na sektor dystrybucyjny. Pierwsze efekty tej operacji można było zaobserwować już w 2014 roku, kiedy przychody księ- garstwa detalicznego ze sprzedaży oferty podręcznikowej spadły średnio o 10 do 15 proc. Rok 2015 to okres ponownego spadku przychodów, ponadto w związku z wprowadzeniem finansowania z budżetu Ministerstwa Edu- kacji zakupu materiałów szkolnych, w tym materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do nauki języków obcych, znacznym zmianom uległ też sam charakter handlu ofertą edukacyjną. Zmiany systemowe doprowadziły do zacieśnienia współpracy wydawców dysponujących kompletną ofertą dla wszystkich typów szkół, z firmami specjalizującymi się w edycji i sprzedaży oferty językowej i upowszechnienia się tzw. sprzedaży pakietowej, w opar- ciu o ofertę sprofilowaną pod potrzeby programu dotacyjnego. Jeszcze kilka lat temu rentowność wydawców książek wynosiła jednak 7-8 proc. rocznie, a obecnie dominują zyski netto na poziomie 4-5 proc., a nawet mniej. Powiększa się grupa oficyn przynoszących straty lub oscy- lujących na granicy dodatniego wyniku finansowego. Zakupy finansowane z rządowych dotacji realizują bezpośrednio szko- ły, które zamówienia na publikacje edukacyjne realizują u wydawców lub ewentualnie dystrybutorów. W ten sposób w latach 2014-2015 z systemu dystrybucji publikacji do szkoły podstawowej i gimnazjum niemal całko- wicie wyeliminowano księgarzy, zwłaszcza funkcjonujących w ramach ma- łych, lokalnych sieci oraz podmiotów niezależnych. Jednak perspektywy dla tego segmentu mogą doczekać się korekty, i to na plus. Natomiast utrata przychodów z obrotu podręcznikami spowodowała potężne zawirowanie w segmencie hurtowym. Zdawałoby się zdrowe i stabilne księgarstwo hur- towe wyspecjalizowane w sprzedaży podręczników podzieliło los tradycyj- nych księgarń. W rezultacie podjęły działania sprzedażowe, które skutko- wały rozpoczęciem potężnych wojen marżowych i cenowych. O problemach tego segmentu piszemy jednak w drugim tomie naszej publikacji. Według wcześniejszych szacunków w ciągu kilku najbliższych lat z ryn- ku miało zniknąć od 300 do 500 mln zł, co oznaczałoby okrojenie warto- ści segmentu książki edukacyjnej nawet o 60 proc. Jednak kolejna reforma 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 40 edukacji z 2017 roku, polegająca na likwidacji gimnazjów i wprowadzeniu do systemu szkolnego ośmioletniej szkoły podstawowej zaowocowała, roz- łożoną na lata, potrzebą dostarczenia nowych podręczników. Co więcej, po dwóch latach rząd wycofał się z samodzielnego tworzenia podręczni- ka do edukacji zintegrowanej (klasy I-III), i od 2017 roku dostarczaniem podręczników do tej kategorii wiekowej zajmują się ponownie profesjo- nalni wydawcy. Od początku bieżącej dekady podstawowym narzędziem kreowania pro- mocji i sprzedaży pełni sprzedaż rabatowa. W Polsce mamy do czynienia z płytkim rynkiem detalicznym, charakteryzującym się stosunkowo ma- łą grupą konsumentów nastawionych przede wszystkim na zakup po jak najniższej cenie. Doprowadza do absurdalnej sytuacji, w której rynkowe nowości w dniu premiery dostępne są z 30, a nawet 35 proc. rabatem od ce- ny detalicznej. Uśredniając, w tym okresie przeciętnie klient był w stanie dokonać zakupu poszukiwanej książki, nie starszej niż dwa-trzy miesiące, z upustem od ceny detalicznej w wysokości 23-25 proc. Dominacja ciągłej rotacji akcji promocyjnych i rabatowych objęła nie tylko internet, ale także największe sieci detaliczne, typu Empik czy Ma- tras, na ogólnoasortymentowych dyskontach i marketach kończąc. Jak już wspomniano, do tego trendu włączyli się również wydawcy, oferujący obec- nie – jako standard – rabaty na poziomie 25 proc. w firmowych sklepach internetowych, a w najważniejszych dla sprzedaży okresach organizując promocje sięgające 35-45 proc. Zjawisko to jest elementem wspólnym zarówno dla mniejszych oficyn, dysponujących ofertą o charakterze popularnym, ale także kilku czołowych marek wydawniczych, liderów wśród wydawców popularnej beletrystyki, literatury pięknej czy literatury faktu. Rynkowa rzeczywistość powoduje, że w najgorszej sytuacji znajduje się tzw. tradycyjne księgarstwo. Wspomniane warunki rabatowe oferowane klientom ostatecznym często przewyższają bowiem warunki finansowe, na jakich zakupów dokonują małe niezależne księgarnie, które tym samym nie są w stanie konkurować ceną z innymi kanałami sprzedaży i konsekwent- nie tracą przychody ze sprzedaży. Nie sprawdziły się nadzieje części aktywnych uczestników rynku, że wraz z utratą oferty podręcznikowej księgarze otworzą się na alternatywną ofertę, w tym publikacje beletrystyczne. Jednak za tymi nadziejami nie poszły żadne konkretne rozwiązania związane ze zmianą polityki marżowej wydawnictw. Mówiąc wprost – wydawcy nie zainwestowali w ten sposób w księgarstwo indywidualne w momencie, w  którym potrzebowało ono tego najbardziej. Część rynku wybrała natomiast inną drogę – inwestycję w rozbudowę własnych sieci detalicznych, które najczęściej mają służyć zabezpieczeniu sprzedaży własnej produkcji wydawniczej. G ł ó w n e t r e n d y n a r y n k u w y d a w n c z y m i 41
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek książki w Polsce 2017. Wydawnictwa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: