Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01925 011038 23012025 na godz. na dobę w sumie
Prawo przedsiębiorców. Przewodnik po zmianach przepisów - ebook/pdf
Prawo przedsiębiorców. Przewodnik po zmianach przepisów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65947-95-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Prezentujemy Państwu jedyną na rynku publikację, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z nowymi przepisami, tworzącymi łącznie tzw. Konstytucję Biznesu, które są zawarte w:

ustawie z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;

ustawie z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

ustawie z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

ustawie z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Przygotowaliśmy ją z myślą o wszystkich, którzy chcą jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności.

Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera:

tabelaryczne zestawienie treści przepisów ustawy z o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. i odpowiadających im – pod względem przedmiotu regulacji – przepisów nowego Prawa przedsiębiorców, ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

wyjaśnienia i komentarze ekspertów do każdego zmienionego przepisu;

tabelaryczne zestawienie przepisów nowego Prawa przedsiębiorców, ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, które nie mają swojego odpowiednika w dotychczasowej regulacji.

Dzięki temu książka jest znakomitym drogowskazem w gąszczu nowej regulacji i znacznie ułatwia zorientowanie się w zmianach, jakie wprowadza tzw. Konstytucja Biznesu.

Aby sprostać oczekiwaniom profesjonalistów:

wzbogaciliśmy tekst przepisów o hasła w klamrach opisujące poszczególne artykuły;

każdą zmianę opatrzyliśmy informacją o terminie jej wejścia w życie.

Niniejsza publikacja jest adresowana zarówno do przedsiębiorców, jak i do osób, które zamierzają wykonywać lub chcą poznać zasady wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Wiedza o zmianach wprowadzonych przez nową regulację, w szczególności o nowych prawach, obowiązkach i ułatwieniach w podejmowaniu, wykonywaniu i zakończeniu działalności gospodarczej, pomoże przedsiębiorcy skuteczniej korzystać ze swoich praw, a osobom, które dopiero zamierzają rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej, pomoże wkroczyć na drogę przedsiębiorcy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

2 3 5 x 1 6 5 _ p r a w o _ p r z e d s e b o r c o w _ p p z . i i i n d d 7 2 0 1 8 - 0 4 - 2 5 1 3 : 3 8 : 5 9 Dominik Majewski Prawo Przedsiębiorców Przewodnik Po zmianach PrzePisów PrzePisy • komentarze eksPertów • Przejrzyste tabele R E K O M E N D U J E Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Redaktor merytoryczny Dominik Majewski Korekta Karolina Strzelczyk (UKKLW) Redaktor graficzny Monika Rodziewicz Druk: Mazowieckie Centrum Poligrafii © Copyright by INFOR PL S.A. Warszawa 2018 INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30 infolinia: 801 626 666 e-mail: bok@infor.pl Księgarnia internetowa: www.sklep.infor.pl Profesjonalne księgarnie stacjonarne w kraju oraz księgarnie internetowe. Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabro- nione i podlega odpowiedzialności karnej. ISBN 978-83-65947-95-6 Spis treści: wstęp ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168, ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 398) ............................................................. 6 Rozdział 1. Przepisy ogólne ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 Rozdział 2. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej ................................................................................................................................................................................... 18 Rozdział 2a. Pojedynczy punkt kontaktowy .............................................................................................................................................................................................................................................. 24 Rozdział 3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ...................................................................................................................................................................................... 31 Rozdział 4. Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza ........................................................................................................................................................................................................ 52 Rozdział 5. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy ........................................................................................................................................................................................................... 67 Rozdział 6. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych ...................................................................................................................................................................................... 85 Rozdział 7. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy .............................................................................................................................................................................................................. 94 Rozdział 8. Przepis końcowy ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 97 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) ....................................................................................................................................................... 98 Artykuły niemające odniesienia w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej .................................................................................................................................. 98 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i pUnkcie informacji dla przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647) ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 104 Artykuły niemające odniesienia w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej .................................................................................................................................. 104 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o rzecznikU małych i średnich przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648) ..................................................................................................... 109 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach Uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytoriUm rzeczypospolitej polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649) ................................................................................................................... 115 Wstęp Poniższe opracowanie zawiera porównanie dotychczas obowiązującej ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.) z przepisami nowych ustaw mających kompleksowo regulować wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce. Ustawy te tworzą pakiet określany jako Konstytucja Biznesu. Wykaz skrótów, jakimi oznaczono w publikacji poszczególne ustawy: ■■ u.s.d.g. – ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.); ■■ pr.przed. – ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646); ■■ ustawa o CEIDG – ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647); ■■ ustawa o RMŚP – ustawa z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648); ■■ u.z.u.p. – ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649); ■■ u.ś.u.t. – ustawa z 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 893). Najistotniejszą zmianą w przepisach regulujących ogólne zasady wykonywania działalności gospodarczej – dotychczas zawartych w jednej ustawie – jest podział tak obszernej materii i uregulowanie jej w ustawach odrębnych, tworzących razem tzw. Konstytucję Biznesu. Celem podziału jest likwidacja niepotrzebnego przeregulowania ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz stworzenie ustawy o charakterze bardziej czytelnym, przejrzystym i kompaktowym. Nowy akt prawny – Prawo przedsiębiorców w swoim założeniu zawiera jedynie generalne, kluczowe zapisy, łatwe do przeanalizowania przez każdego przedsiębiorcę bez potrzeby sięgania po profesjonalną konsultację prawną. Przepisy stanowiące szczegółowe rozwiązania o charakterze technicznym i wykonawczym, które sprawiały, że ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia- łalności gospodarczej jest niepotrzebnie przeregulowana, zostały unormowane w ustawach odrębnych. W ustawie – Prawo przedsiębiorców zachowano przy tym jedynie podstawowe zręby uregulowania określonych instytucji prawnych, np. instytucji Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo- darczej lub instytucji pojedynczego punktu kontaktowego dla przedsiębiorców. Odrębną ustawą wprowadzona została też zupełnie nowa instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, którego zadaniem jest strzeżenie praw mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. konstytucja biznesu to pakiet aktów prawnych, na który składa się pięć ustaw: 1) ustawa z 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646); 2) ustawa z 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647); 3) ustawa z 6 marca 2018 r. o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648) (zawarte w niej regulacje opisano w oddzielnej tabeli opracowania, ponieważ są one nowością i nie mają odniesienia w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej); 4) ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na teryto- rium rzeczypospolitej polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649) – ta ustawa przejmuje regulacje zawarte dotąd w dwóch ustawach, a mianowicie: ■■ ■w art. 85–86 oraz art. 88–92 u.s.d.g. – dotyczących utworzenia i działalności oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, ■■ ■w art. 93–102a u.s.d.g. – dotyczących utworzenia i działalności przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego, ■■ ■ w art. 9a i art. 9b u.s.d.g. – dotyczących uznawania certyfikatów, zaświadczeń, gwarancji i ubezpieczeń udzielonych i wydanych w państwach człon- kowskich UE, ■■ ■w art. 13 u.s.d.g. – dotyczącym podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne, ■■ ■w ustawie z 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 893); 5) ustawa z 6 marca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650) (w poniższym opracowaniu została pominięta, ponieważ zawiera jedynie przepisy zmieniające inne ustawy w celu dostosowania ich do Konstytucji Biznesu oraz przepisy przejściowe i uchylające. Aby w możliwie przejrzysty i kompleksowy sposób przedstawić tak obszerną i równocześnie złożoną zmianę legislacyjną, porównywane przepisy ujęto w pięciu tabelach. W pierwszej tabeli: ■■ ■w kolumnie po lewej stronie zamieszczono przepisy ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; ■■ ■w kolumnie po prawej stronie zamieszczono odpowiadające im przepisy zawarte w nowych ustawach, tworzących razem Konstytucję Biznesu. Każdy artykuł ustawy z pakietu Konstytucji Biznesu przedstawiony w tabeli został oznaczony skrótem nazwy ustawy, z której pochodzi. W kolejnych tabelach przedstawiono te przepisy ustaw tworzących Konstytucję Biznesu, które nie mają odniesienia w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobo- dzie działalności gospodarczej. We wszystkich tabelach treść przepisów ustaw tworzących Konstytucję Biznesu zamieszczono na szarym tle.  5 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 6 UstaWa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168, ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 398) Rozdział 1 przepisy ogólne UstaWy tWorzące KonstytUcję BiznesU art. 1. [zakres regulacji] Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie. art. 1 pr.przed. [zakres regulacji] Ustawa określa zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospo- darczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie. komentarz: art. 1 u.s.d.g., który określa zakres regulacji ustawy został przeniesiony jako art. 1 do pr.przed. z dosyć istotną zmianą, mianowicie dodano sformułowanie: „w tym prawa i obo- wiązki przedsiębiorców”. Biorąc pod uwagę, iż powyższe sformułowanie znalazło się właśnie w tym miejscu, należy przyjąć, że ustawa pr.przed. enumeratywnie wymienia wszystkie prawa, a szczególnie obowiązki przedsiębiorców, realizując podnoszoną w uzasadnieniu do projektu ustawy zasadę: „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. art. 1 pr.przed. wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r. Zmiana ta ma na celu wzmocnienie zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasady pewności prawa. art. 2. [pojęcie działalności gospodarczej] Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działal- ność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. art. 3 pr.przed. [pojęcie działalności gospodarczej] Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. komentarz: art. 2 u.s.d.g., który definiuje pojęcie działalności gospodarczej, został przeniesiony jako art. 3 do pr.przed., zmianą jest to, iż definicja ta nie wymienia już konkretnie rodzajów działalności gospodarczej. art. 3 pr.przed. wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r. Zmiana ta ma na celu uniknięcie kazuistyki, ponieważ takie wyliczenie i tak nie jest podstawą kwalifikacji określonych przejawów aktywności do kategorii działalności gospodarczej. art. 2a. [odpowiednie stosowanie przepisów] Do działalności gospodarczej: budowlanej, handlowej i usługowej, oraz działalności za- wodowej polegającej na świadczeniu usług stosuje się odpowiednio przepisy art. 5, przepisy rozdziału 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypo- spolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 893 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1089). art. 6 pr.przed. [wyłączenie stosowania przepisów ustawy] 1. (…) [ust. 1 z opisem znajduje się przy art. 3 u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem] 2. Do działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług stosuje się odpowied- nio przepisy art. 7–11 i rozdziału 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 649). komentarz: art. 2a u.s.d.g. został przeniesiony do ust. 2 w art. 6 do pr.przed., zmianą jest brak wyliczenia rodzajów działalności gospodarczej oraz zmiana ustawy, do stosowania której odsyła omawiany przepis. art. 6 pr.przed. wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r. Zmiana ta ma na celu uniknięcie kazuistyki oraz wskazanie aktualnie obowiązującej ustawy regulującej świadczenie usług przez przedsiębiorców zagranicznych. art. 3. [wyłączenie stosowania przepisów ustawy] Przepisów ustawy nie stosuje się do: art. 6 pr.przed. [wyłączenie stosowania przepisów ustawy] 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwie- 1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwie- rząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; rząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w go- 2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w go- spodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów; spodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów; 3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hekto- litrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organi- zacji rynku wina (Dz.U. z 2016 r. poz. 859 oraz z 2017 r. poz. 624); 4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.). 3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hekto- litrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i orga- nizacji rynku wina (Dz.U. z 2016 r. poz. 859, z 2017 r. poz. 624 oraz z 2018 r. poz. 650); 4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lip- ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.). 2. (…) [ust. 2 z opisem znajduje się przy art. 2a u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem] komentarz: art. 3 u.s.d.g. został przeniesiony bez zmian do ust. 1 w art. 6 do pr.przed. art. 6 pr.przed. wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r. Ma to na celu wyłączenie z zakresu stosowania ustawy określonych rodzajów działalności wykonywanej przez rolników i leśników. art. 4. [definicja przedsiębiorcy] 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywa- art. 4 pr.przed. [definicja przedsiębiorcy] 1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebę- dąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca dzia- łalność gospodarczą. 2. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nej przez nich działalności gospodarczej. nich działalności gospodarczej. 3. Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne określają odrębne przepisy. komentarz: art. 4 u.s.d.g. został przeniesiony z drobnymi zmianami redakcyjnymi do ust. 1 i 2 w art. 4 pr.przed., zmianą jest dodanie ust. 3, który zawiera informację o uregulowaniu zasad wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne w odrębnych przepisach. art. 4 pr.przed. wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r. Zmiana ta ma na celu stworzenie aktu kompaktowego, który jednak wyznacza zasadnicze zręby unormowań zawartych w innych ustawach oraz utrzymuje spójność przepisów ustaw od- rębnych z rozwiązaniami zawartymi w ustawie wiodącej, którą jest pr.przed. art. 5. [definicje] Użyte w ustawie określenia oznaczają: art. 7 pr.przed. [definicje] 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) organ koncesyjny – organ administracji publicznej upoważniony na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji; 2) osoba zagraniczna: a) osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego, b) osobę prawną z siedzibą za granicą, c) jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z sie- dzibą za granicą; 1) (…) [ust. 1 pkt 1 z opisem znajduje się przy art. 104 u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem] 2) (…) [ust. 1 pkt 2 z opisem znajduje się przy art. 105 u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem] 3) (…) [ust. 1 pkt 3 z opisem znajduje się przy art. 106 u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem] 4) organ – właściwy w sprawach podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej organ administracji publicznej, inny organ władzy publicznej, z wyłącze- niem sądów, a także organ samorządu zawodowego. 2. (…) [ust. 2 z opisem znajduje się przy art. 107 u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem]  7 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 8 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Ustawy tworzące konstytucję biznesu 3) przedsiębiorca zagraniczny – osobę zagraniczną wykonującą działalność gospodarczą za granicą oraz obywatela polskiego wykonującego działalność gospodarczą za granicą; 4) oddział – wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności; 5) działalność regulowana – działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga spełnie- nia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa; 6) właściwy organ – właściwy w sprawach podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej organ administracji publicznej, samorządu zawodowego oraz inny organ władzy publicznej; 7) nadrzędny interes publiczny – nadrzędny interes publiczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Pol- skiej. 3. (…) [ust. 3 z opisem znajduje się przy art. 109 u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem] 4. (…) [ust. 4 z opisem znajduje się przy art. 109 u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem] art. 3 u.z.u.p. [definicje] Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) działalność gospodarcza – działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646); 2) minister – ministra właściwego do spraw gospodarki; 3) nadrzędny interes publiczny – wartość podlegającą ochronie, w szczególności porzą- dek publiczny, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo państwa, zdrowie publicz- ne, utrzymanie równowagi finansowej systemu zabezpieczenia społecznego, ochrona konsumentów, usługobiorców i pracowników, uczciwość w transakcjach handlowych, zwalczanie nadużyć, ochrona środowiska naturalnego i miejskiego, zdrowie zwierząt, własność intelektualna, cele polityki społecznej i kulturalnej oraz ochrona narodowego dziedzictwa historycznego i artystycznego; 4) oddział – wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności; 5) osoba zagraniczna: a) osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego, b) osobę prawną z siedzibą za granicą, c) jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą; 6) państwo członkowskie – inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 7) przedsiębiorca zagraniczny – osobę zagraniczną wykonującą działalność gospodar- czą za granicą oraz obywatela polskiego wykonującego działalność gospodarczą za granicą; 8) usługa – świadczenie wykonywane przez usługodawcę z państwa członkowskiego na własny rachunek, zwykle za wynagrodzeniem, w szczególności usługi budowlane, han- dlowe oraz usługi świadczone w ramach wykonywanego zawodu; 9) usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiada- jącą osobowości prawnej, korzystającą lub zamierzającą skorzystać z usługi świadczo- nej przez usługodawcę z państwa członkowskiego; 10) usługodawca z państwa członkowskiego – przedsiębiorcę zagranicznego z państwa członkowskiego, który wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym państwie przepisami, a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czasowo oferuje lub świadczy usługę; 11) właściwy organ – właściwy w sprawach podejmowania, wykonywania lub zakończenia świadczenia usługi organ administracji publicznej, organ samorządu zawodowego oraz inny organ władzy publicznej; 12) zawód regulowany – zawód regulowany w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grud- nia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach człon- kowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65 oraz z 2018 r. poz. 650). komentarz: art. 5 pkt 6 u.s.d.g. został przeniesiony do pkt 4 w ust. 1 art. 7 pr.przed., nowością jest wyłączenie z tej definicji sądów. art. 7 pr.przed. wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r. Zmiana ta ma na celu poprawę spójności i przejrzystości ustawy. art. 5 pkt 2, 3, 4, 5 i 7 u.s.d.g. zostały przeniesione po zmianach redakcyjnych do art. 3 u.z.u.p. art. 3 u.z.u.p. wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r. Zmiana ta ma na celu poprawę spójności i przejrzystości przepisów oraz stworzenie aktu kompaktowego z ustawy wiodącej, którą jest pr.przed., natomiast definicje dotyczące przedsiębior- ców zagranicznych zostały przeniesione do ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczy- pospolitej Polskiej, gdzie zebrano wszystkie przepisy regulujące działalność wykonywaną przez osoby zagraniczne co ułatwi im zidentyfikowanie pełnego zakresu przepisów odnoszących się do ich działalności w sposób bezpośredni. art. 6. [wolność działalności gospodarczej] 1. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. 2. Właściwy organ nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wy- konywania i zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od speł- nienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa. 3. Właściwy organ, z wyłączeniem sądu powszechnego, nie może żądać ani uzależnić swoich rozstrzygnięć w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności go- spodarczej od przedłożenia dokumentów w formie oryginału, poświadczonej kopii lub po- świadczonego tłumaczenia, chyba że obowiązek taki jest przewidziany przepisami ustaw szczególnych z uwagi na nadrzędny interes publiczny lub wynika z bezpośrednio stosowa- nych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo ratyfikowanych umów międzynarodowych. art. 2 pr.przed. [wolność działalności gospodarczej] Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każ- dego na równych prawach. art. 29 pr.przed. [dokumenty w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczo- nego tłumaczenia] Organ nie może żądać ani uzależniać swojego rozstrzygnięcia od przedłożenia dokumen- tów w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. komentarz: art. 6 ust. 1 u.s.d.g. został wyłączony i przeniesiony do art. 2 pr.przed., potwierdza wolność w sferze podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej oraz równość wobec prawa. art. 2 pr.przed. wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r. Zmiana ta ma na celu poprawę spójności i przejrzystości ustawy przez umieszczenie podstawowych zasad dotyczących wykonywania działalności gospodarczej na początku pr.przed. art. 6 ust. 3 u.s.d.g. został przeniesiony po zmianach redakcyjnych do art. 29 pr.przed. art. 29 pr.przed. wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r. Zmiana ta ma na celu poprawę spójności i przejrzystości ustawy oraz odformalizowanie procedur w sprawach działalności gospodarczej, które ułatwi przedsiębiorcom wykonywanie obo- wiązków, a dzięki postępowi technicznemu nie wpłynie na zmniejszenie wiarygodności danych i informacji zawartych w kopii dokumentów. art. 6 ust. 2 u.s.d.g. nie ma swojego odpowiednika w pr.przed.  9 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Ustawy tworzące konstytucję biznesu art. 7. [pomoc publiczna dla przedsiębiorców] Państwo udziela przedsiębiorcom pomocy publicznej na zasadach i w formach określo- nych w odrębnych przepisach, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji. brak odpowiednika komentarz: art. 7 u.s.d.g. nie ma ścisłego odpowiednika w przepisach ustaw tworzących Konstytucję Biznesu. brak odpowiednika art. 8. [wspieranie rozwoju przedsiębiorczości] 1. Organy administracji publicznej wspierają rozwój przedsiębiorczości, tworząc korzyst- ne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności wspierają mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 2. Organy administracji publicznej, które wdrażają programy pomocowe w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, przekazują dro- gą elektroniczną informacje o warunkach i formach pomocy udzielanej przedsiębiorcom do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która je gromadzi i udostępnia na stronie internetowej. 3. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazywane są w terminie 30 dni od dnia usta- nowienia programu pomocowego, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem składania wniosków o udzielenie pomocy. komentarz: art. 8 u.s.d.g. nie ma ścisłego odpowiednika w przepisach ustaw tworzących Konstytucję Biznesu. art. 9. [zasady działania organów w zakresie nadzoru i kontroli] Wykonując swoje zadania, w szczególności w zakresie nadzoru i kontroli, właściwy organ działa wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, z poszanowaniem uzasadnionych inte- resów przedsiębiorcy. brak odpowiednika komentarz: art. 9 u.s.d.g. nie ma ścisłego odpowiednika w przepisach ustaw tworzących Konstytucję Biznesu. art. 9a. [ocena wymogów niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospo- darczej na terytorium rp] Właściwy organ, dokonując oceny spełnienia wymogów niezbędnych do podjęcia i wyko- nywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznaje wymo- gi, jakie spełnił przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium jednego z państw, o których mowa w art. 13 ust. 1, aby na terytorium tego państwa mógł podjąć lub wykonywać działal- ność gospodarczą, w szczególności uznaje certyfikaty, zaświadczenia lub inne dokumenty wydane przez właściwy organ państwa, o których mowa w art. 13 ust. 1, które potwierdzają spełnienie warunków podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej. art. 4 u.z.u.p. [przedsiębiorcy zagraniczni] 1. (…) [ust. 1 z opisem znajduje się przy art. 13 u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem] 2. (…) [ust. 2 z opisem znajduje się przy art. 13 u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem] 3. (…) [ust. 3 z opisem znajduje się przy art. 13 u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem] 4. (…) [ust. 4 z opisem znajduje się przy art. 13 u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem] 5. (…) [ust. 5 z opisem znajduje się przy art. 13 u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem] 6. Właściwy organ, dokonując oceny spełnienia wymogów niezbędnych do podjęcia i wy- konywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznaje wy- mogi, jakie spełnił przedsiębiorca zagraniczny z państwa członkowskiego, aby na terytorium tego państwa mógł podjąć lub wykonywać działalność gospodarczą, w szczególności uzna- je certyfikaty, zaświadczenia lub inne dokumenty wydane przez właściwy organ państwa komentarz: art. 9a u.s.d.g. został przeniesiony do ust. 6 w art. 4 u.z.u.p. art. 4 u.z.u.p. wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r. Zmiana ma na celu poprawę spójności i integralności przepisów regulujących zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne oraz likwidację rozproszenia norm odnoszących się do osób zagranicznych między różne ustawy. członkowskiego, które potwierdzają spełnienie warunków podjęcia i wykonywania działal- ności gospodarczej. 7. (…) [ust. 7 z opisem znajduje się przy art. 9b u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem] art. 9b. [Uznanie ubezpieczenia i gwarancji odpowiedzialności zawodowej] Właściwy organ uznaje ubezpieczenia i gwarancje odpowiedzialności zawodowej wydane w państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1, w zakresie, w jakim spełniają warunki określo- ne w przepisach odrębnych ustaw. art. 4 u.z.u.p. [przedsiębiorcy zagraniczni] 1. (…) [ust. 1 z opisem znajduje się przy art. 13 u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem] 2. (…) [ust. 2 z opisem znajduje się przy art. 13 u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem] 3. (…) [ust. 3 z opisem znajduje się przy art. 13 u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem] 4. (…) [ust. 4 z opisem znajduje się przy art. 13 u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem] 5. (…) [ust. 5 z opisem znajduje się przy art. 13 u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem] 6. (…) [ust. 6 z opisem znajduje się przy art. 9a u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem] 7. Właściwy organ uznaje ubezpieczenia i gwarancje odpowiedzialności zawodowej wy- dane w państwach członkowskich, w zakresie, w jakim spełniają warunki określone w prze- pisach odrębnych ustaw. komentarz: art. 9b u.s.d.g. został przeniesiony do ust. 7 w art. 4 u.z.u.p. art. 4 u.z.u.p. wchodzi w życie 30 kwietnia 2018 r. Zmiana ma na celu poprawę spójności i integralności przepisów regulujących zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne oraz likwidację rozproszenia norm odnoszących się do osób zagranicznych między różne ustawy. art. 10. [pisemna interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów] 1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub pań- stwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przed- siębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. 2. Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. art. 34 pr.przed. [pisemna interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prze- pisów] 1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepi- sów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpre- tacja indywidualna). 2. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu fak- 3. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowiązany przedstawić stan tycznego lub zdarzeń przyszłych. faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. 4. Wniosek o wydanie interpretacji zawiera również: 1) firmę przedsiębiorcy; 2) oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy; 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca 3. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawia zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. 4. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zawiera także: 1) firmę przedsiębiorcy; 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 3) adres do korespondencji, w przypadku gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres taki numer posiada; zamieszkania przedsiębiorcy.  11 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 12 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Ustawy tworzące konstytucję biznesu 5) adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy. 5. Udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie. Interpretacja zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia. 6. Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpła- cić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wnio- sek pozostawia się bez rozpatrzenia. 7. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. 8. Opłata, o której mowa w ust. 6 i 7, stanowi odpowiednio dochód budżetu państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia albo jednostki samorządu terytorialnego. 9. Opłatę od wniosku, o którym mowa w ust. 1, uiszcza się na rachunek organu admini- stracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej, właściwych do wydania interpre- tacji albo, jeżeli istnieje taka możliwość, gotówką w kasie tego organu lub jednostki. 5. Udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji, od której służy odwoła- nie. Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku zaist- niałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym oraz z pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia. 6. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Opła- tę wnosi się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 7. Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie spełnia wymogów określonych w ust. 1, 3, 4 lub 6, wzywa się przedsiębiorcę do usunięcia braków w terminie 7 dni, z poucze- niem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli braki nie zostaną usunięte w tym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. 8. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych zaistniałych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego zaistniałego stanu faktycznego lub zda- rzenia przyszłego. 9. Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej stanowi odpowiednio dochód budżetu państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia albo jednostki samorządu terytorialnego. 10. Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku: 1) wycofania wniosku przed jego rozpatrzeniem – w całości; 2) wycofania części wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim odrębnego zaistnia- łego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, przed rozpatrzeniem wniosku – w od- powiedniej części; 3) uiszczenia jej w kwocie wyższej od należnej – w odpowiedniej części; 4) pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia – w całości. 11. Zwrot nienależnej opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania inter- pretacji indywidualnej. 12. (…) [ust. 12 z opisem znajduje się przy art. 10a u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem] 13. (...) [ust. 13 z opisem znajduje się przy art. 10a u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem] 14. Właściwy do wydania interpretacji indywidualnej organ lub właściwa państwowa jed- nostka organizacyjna na wniosek przedsiębiorcy przekazuje mu, za pomocą środków komu- nikacji elektronicznej, informacje o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wyda- nia interpretacji indywidualnej. 15. (…) [ust. 15 z opisem znajduje się przy art. 10b u.s.d.g., który jest jego odpowiedni- kiem] 16. Do postępowań o wydanie interpretacji indywidualnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. 17. (…) [ust. 17 z opisem znajduje się przy art. 10a u.s.d.g., który jest jego odpowiednikiem]
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo przedsiębiorców. Przewodnik po zmianach przepisów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: