Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00022 003045 24110628 na godz. na dobę w sumie
Ubezpieczenia i składki – najnowsze zmiany w przepisach ZUS - ebook/pdf
Ubezpieczenia i składki – najnowsze zmiany w przepisach ZUS - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-321-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Publikacja omawia zmiany, jakie weszły i wejdą w życie  w 2018 r. w przepisach dotyczących m.in. rozliczania i opłacania składek ZUS, nowych zasad rejestracji, prowadzenia i zawieszania działalności gospodarczej oraz ich wpływu na obowiązki płatników względem ZUS, zasad archiwizowania dokumentacji pracowniczej i związanych z nimi zmian w dokumentach ubezpieczeniowych, nowych regulacji w zakresie zatrudniania pomocników rolnika na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, ulg w opłacaniu składek ZUS dla początkujących i małych przedsiębiorców.

Publikacja jest podręcznym zestawieniem najnowszym zmian, niezbędnym w każdym dziale kadrowo-płacowym. W praktyczny, instruktażowy sposób wprowadza w nowe obowiązki pracodawców i płatników składek związane z przeprowadzanymi w najbliższymi czasie zmianami przepisów

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book Ubezpieczenia i składki – najnowsze zmiany w przepisach zUs stan prawny 18 maja 2018 r. Przemysław Jeżek ISSN 1731-996X 9 7 7 1 7 3 1 9 9 6 8 3 2 60 - - 0 1 2 3 7 3 1 8 3 8 8 7 9 - - SPIS TREŚCI 1. E-składka – jeden przelew do ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Numer rachunku składkowego płatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Zasady rozliczania wpłat dokonywanych na rachunek składkowy . . . . . . . . . . 1.3. E-składka a koszty uzyskania przychodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. E-składka a układ ratalny w ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Nowe zasady finansowania składek ZUS za nianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Nowe wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe 3 3 4 7 8 9 od 1 kwietnia 2018 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 15 4. Zmiany w ubezpieczeniach wprowadzone przez Konstytucję biznesu . . . . . . . . . . 4.1. Ulga na start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 15 4.1.1. Zasady obliczania okresu korzystania z ulgi na start . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2. Ubezpieczenie zdrowotne w okresie korzystania z ulgi na start . . . . . . . 18 4.1.3. Mały ZUS po uldze na start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 22 4.2. Działalność gospodarcza rejestrowana i nieewidencjonowana . . . . . . . . . . . . 22 4.2.1. Pojęcie działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4.2.2. Pojęcie działalności nieewidencjonowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4.2.3. Działalność nieewidencjonowana a podatek dochodowy . . . . . . . . . . . 25 4.3. Nowe zasady zawieszania działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Umowa o pomocy przy zbiorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 6. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej . . . . . . . . . . . . . . . . 28 6.1. Raport informacyjny ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6.2. Nowe obowiązki płatnika wobec ZUS i osób ubezpieczonych . . . . . . . . . . . . . 31 i c z e r w e c 2 0 1 8 r . 2 Ubezpieczenia i składki – najnowsze zmiany w przepisach ZUS Wprowadzenie nowych zasad opłacania składek – jednym przelewem na nu- mer rachunku składkowego, zmiany w  zakresie oskładkowania działalności gospodarczej, a także rewolucyjna zmiana dotycząca skrócenia okresu prze- chowywania akt pracowniczych to tylko niektóre z  najważniejszych zmian przepisów ubezpieczeniowych, które weszły w życie w 2018 r. lub zaczną obo- wiązywać w najbliższym czasie. Wprowadzane przepisy skutkują licznymi, no- wymi obowiązkami m.in. dla płatników składek. Poniżej przedstawiamy omówienie najważniejszych zmian w zakresie przepisów ZUS – w układzie chronologicznym, zgodnie z kolejnością ich wchodzenia w życie. 1. E-składka – jeden przelew do ZUS Począwszy od 1 stycznia 2018 r. należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pra- cy i FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, w wyniku zmian wprowadzonych usta- wą z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1027), płatnicy rozliczają łączną kwotą składek na poszczególne ubezpieczenia, wykonując jeden przelew bankowy na przydzielony im przez ZUS indywidualny numer rachunku składko- wego płatnika (art. 47 ust. 4 ustawy systemowej). Wcześniej (do 31 grudnia 2017 r.) płatnicy mieli obowiązek opłacać składki na poszczególne ubezpieczenia na wskazane przez ZUS rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w podziale na ubezpieczenia społeczne, zdro- wotne, Fundusz Pracy i FGŚP oraz FEP. Wygenerowany przez ZUS indywidualny numer rachunku składkowego stał się tym samym od 1 stycznia 2018 r. nowym identyfikatorem płatnika składek. 1.1. Numer rachunku składkowego płatnika Struktura numeru rachunku składkowego jest obecnie zgodna ze standardem IBAN, czy- li Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego. Jest to taka sama struktura jak w przypadku innych powszechnie używanych numerów bankowych. Numer rachunku składkowego zawiera: ■■ 2 cyfry – liczbę kontrolną numeru rachunku bankowego, ■■ 8 cyfr – numer rozliczeniowy ZUS – 60000002, ■■ 3 cyfry – identyfikator posiadacza rachunku – 026. i c z e r w e c 2 0 1 8 r . 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ubezpieczenia i składki – najnowsze zmiany w przepisach ZUS
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: