Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00333 004807 22928798 na godz. na dobę w sumie
Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe. Komentarz - ebook/pdf
Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1094
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4813-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-96%), audiobook).

Prezentowana publikacja stanowi komentarz do Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 17.12.1998 r. oraz Ustawy o emeryturach pomostowych z 19.12.2008 r. Zawiera kompleksowe omówienie wszystkich przepisów ustaw, wzbogacone dodatkowo poglądami doktryny oraz najistotniejszym orzecznictwem sądowym.

Publikacja została opracowana przez grono wybitnych autorów praktyków – Sędziów i asystentów Sędziów Sądu Najwyższego, autorów bardzo poczytnych komentarzy do Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (pod redakcją B. Gudowskiej i J. Strusińskiej-Żukowskiej) oraz Społecznych ubezpieczeni wypadkowych i chorobowych (pod redakcją M. Gersdorf i B. Gudowskiej).

Jest to opracowanie, w którym po raz pierwszy:

Niniejszy komentarz stanowi dla Czytelnika kompendium wiedzy z zakresu emerytur i rent z FUS oraz, ze względu na częste zmiany ustawodawcze  i niełatwą interpretację  nieocenioną pomoc w rozwiązywaniu praktycznych problemów.

W komentarzu zostały omówione szczegółowe zagadnienia dotyczące:

Ponadto, uwzględniono obowiązujące od 1.1.2013 r. zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące wieku emerytalnego dla kobiet urodzonych w okresie do dnia 31.12.1952 r. (60 lat) i po dniu 30.9.1973 r. (67 lat) i dla mężczyzn urodzonych w okresie od 1.1.1949 r. do 3.3.1949 r. (co najmniej 65 lat i 5 miesięcy) i po dniu 30 września 1953 r. (67 lat)..

Skierowany jest on  przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Może być jednak przydatny także pracodawcom oraz samym ubezpieczonym czy też członkom ich rodzin.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZE BECKA Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Małgorzata Gersdorf, Beata Gudowska (red.) SPOŁECZNE UBEZPIECZENIA WYPADKOWE I CHOROBOWE. KOMENTARZ Beata Gudowska, Jolanta Strusińska-Żukowska (red.) USTAWA O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. KOMENTARZ Jerzy Wratny KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 5 Bogusław Kosmus, Grzegorz Kuczyński (red.) PRAWO PRASOWE. KOMENTARZ, wyd. 2 Zygmunt Niewiadomski PRAWO BUDOWLANE. KOMENTARZ, wyd. 5 Zygmunt Niewiadomski PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 7 Stanisław Piątek PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE. KOMENTARZ, wyd. 3 Magdalena Pyter PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM. KOMENTARZ www.ksiegarnia.beck.pl Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe Komentarz Redakcja sędzia SN Beata Gudowska dr hab. Krzysztof Ślebzak Autorzy SSN Beata Gudowska, SSN Halina Kiryło, dr hab. Daniel Eryk Lach, Wojciech Ostaszewski, Łukasz Prasołek, SSN Romualda Spyt, SSN Jolanta Strusińska-Żukowska, dr hab. Krzysztof Ślebzak, Dominik Wajda, SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2013 W. Ostaszewski, [w:] B. Gudowska, K. Ślebzak (red.), Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe. Komentarz, Warszawa 2013 Propozycja cytowania: Poszczególne części komentarza opracowali: Beata Gudowska: art. 12–14, 138–144 EmRentyFUSU Halina Kiryło: art. 39–52 EmRentyFUSU Daniel Eryk Lach: art. 1–11, 101–102, 105–108, 173–175, 184–186, 189, 194–194b EmRentyFUSU Wojciech Ostaszewski: art. 75–81, 85–87, 129–136b EmRentyFUSU Łukasz Prasołek: art. 65–74, 82–84, 125–128a EmRentyFUSU Romualda Spyt: art. 24–33, 88–94 EmRentyFUSU Jolanta Strusińska-Żukowska: art. 57–64, 115–124 EmRentyFUSU Krzysztof Ślebzak: art. 100, 103–104, 109–114 EmRentyFUSU Dominik Wajda: art. 1–42, 49–57 EmPomU Małgorzata Wrębiakowska-Marzec: art. 15–23, 53–56, 95–99 EmRentyFUSU Redakcja: Iwona Duda Wydawca: Dagna Kordyasz Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-4812-4 ISBN e-book 978-83-255-4813-1 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII 1. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy . . Art. 1–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń i ich wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5–11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Niezdolność do pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Podstawa wymiaru emerytur i rent . . . . . . . . . Art. 15–23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Emerytury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24–26b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27–45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Przepisy szczególne dotyczące emerytury dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. . . . . . . . . . . . . . Art. 46–50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3a. Emerytury górnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50a–50f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Ustalanie wysokości emerytur, o których mowa w art. 27–50e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 51–56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 68 137 144 203 205 253 256 362 362 383 384 258 258 290 291 1 1 1 5 426 427 V Spis treści Dział III. Renty z tytułu niezdolności do pracy i renta ro- dzinna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Renta z tytułu niezdolności do pracy . . . . . . . Art. 57–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Renta rodzinna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 65–74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Dodatki do emerytur i rent . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 75–76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Zasiłek pogrzebowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 77–81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Świadczenia przyznawane w szczególnym trybie . Art. 82–84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Przepisy wspólne dotyczące wysokości świadczeń Rozdział 1. Dolna i górna granica wysokości świadczeń . . Art. 85–87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Waloryzacja świadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 88–94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zbieg prawa do świadczeń . . . . . . . . . . . . . . . Art. 95–99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Zasady ustalania świadczeń . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Powstanie i ustanie prawa do świadczeń . . . . . Art. 100–102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zawieszanie lub zmniejszanie świadczeń . . . . Art. 103–106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zmiany w prawie do świadczeń i ich wysokości Art. 107–114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IX. Postępowanie w sprawach świadczeń i wypłata świadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Ogólne zasady postępowania . . . . . . . . . . . . . Art. 115–124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Obowiązki płatników składek, świadczeniobior- ców oraz innych podmiotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 125–128a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Ogólne zasady wypłaty świadczeń . . . . . . . . . Art. 129–137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, egze- kucja i potrącenia ze świadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138–144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 460 461 502 505 543 543 548 548 562 562 581 581 582 591 591 593 603 603 627 627 628 653 653 676 677 727 727 729 770 770 788 788 820 820 VI Spis treści 862 862 862 862 862 900 900 903 903 904 Dział X. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe . . . . . Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . Art. 145–172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 173–194h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Przepisy końcowe i uchylające . . . . . . . . . . . . Art. 195–196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ustawa o emeryturach pomostowych . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Warunki nabywania i utraty prawa do emery- tury pomostowej i rekompensaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4–20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Rekompensaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21–23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zasady postępowania w sprawach emerytur po- mostowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24–28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Organizacja i zasady działania Funduszu Eme- rytur Pomostowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 29–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Zasady i tryb opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasady finansowania emerytur pomostowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 35–40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Obowiązki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz płatników składek w zakresie tworzenia i prowadzenia centralnego rejestru i wykazu stanowisk pracy w szcze- gólnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz centralnego rejestru i ewidencji pracowników wykonują- cych prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011 Art. 41–42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011 Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . 1024 Art. 43–48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024 1029 Art. 49–57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051 Rozdział 9. Przepisy przejściowe, dostosowawcze i końcowe 989 989 926 926 964 964 968 968 980 980 VII Przedmowa W oddawanym Czytelnikom kolejnym tomie serii Komentarzy Becka dotyczących ubezpieczeń społecznych, znalazło się omówienie przepisów ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) regulu- jącej świadczenia z ubezpieczeń emerytalnych i rentowych oraz ustawy z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.). W ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz- nych – stosownie do art. 67 ust. 1 Konstytucji – zostały skonkretyzowane gwarancje prawa do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Przewidziano w niej wa- runki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych, zasady ustalania ich wysokości, reguły i tryb przyznawania oraz wypłaty świadczeń przysłu- gujących – po spełnieniu warunków ustawowych – ubezpieczonym oraz członkom ich rodziny z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Ustawa ta reguluje prawo do świadczeń z funduszu ubezpieczenia eme- rytalnego obejmującego tzw. pierwszy filar wprowadzonego w 1999 r. „trójfilarowego” zabezpieczenia społecznego na starość, czyli tradycyjny, zarządzany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, system repartycyjny. Obok niego, na zasadach przewidzianych w ustawie z 21.11.2008 r. o eme- ryturach kapitałowych (Dz.U. Nr 228, poz. 1507), istnieje filar kapitałowy, organizowany przez otwarte fundusze emerytalne pozostające w zarządzie powszechnych towarzystw emerytalnych, którym ubezpieczeni urodzeni po dniu 31.12.1968 r. objęci zostali obligatoryjnie, a urodzeni po dniu 31.12.1948 r., lecz przed dniem 1.1.1969 r., dobrowolnie. Ten podział wiekowy rozgranicza w odniesieniu do ubezpieczenia emerytalnego dwa systemy – system zdefiniowanego świadczenia, wygasająco utrzymywany w odniesieniu do emerytur ze starego systemu i emerytur górniczych, oparty o ideę solidarności ubezpieczenia społecznego, oraz system zde- finiowanej składki, polegający na uzależnieniu wysokości przyszłego świadczenia od kwoty składek zgromadzonych na koncie ubezpieczonego w całym okresie ubezpieczenia, niezależnie od jego długości. Katalog świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego obejmuje emeryturę, w tym emeryturę częściową, a świadczenia z ubezpieczenia rentowego, to renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, renta IX Przedmowa rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej oraz zasiłek pogrzebowy. Świadczenia z funduszu rentowego zapewniają środki utrzymania na wypadek spełnienia się ryzyka niezdol- ności do pracy oraz w razie spełnienia się ryzyka utraty osoby bliskiej dostarczającej środków utrzymania. Niezdolność do pracy zastąpiła po- jęcie „inwalidztwa” i w niewielkim stopniu nawiązuje do poprzedniego ujęcia tego ryzyka ubezpieczenia rentowego. Czynnikiem decydującym o przyznaniu statusu osoby niezdolnej do pracy jest biologiczny element naruszenia sprawności organizmu oraz jego skutek ekonomiczny w postaci niezdolności do każdej pracy lub pracy w ramach posiadanych kwalifikacji. Chodzi o niemożność kontynuowania aktywności zawodowej, niezdolność do pracy utrzymującą się po wykorzystaniu prawa do zasiłku chorobowego oraz niewynikającą z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W komentarzu do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie- czeń Społecznych odnotowano obowiązujące od 1.1.2013 r. istotne zmiany dotyczące stopniowego podwyższania wieku emerytalnego w systemie emerytalnym ubezpieczonych urodzonych po dniu 31.12.1948 r. Wiek eme- rytalny, równy dla kobiet i mężczyzn, wynosi 67 lat. W przypadku kobiet będzie obowiązywał od 2040 r., a w przypadku mężczyzn po 2021 r. Bez zmian pozostał wiek uprawniający do renty z tytułu niezdolności do pracy na okres do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego oraz w związku z ustaleniem prawa do świadczeń o charakterze wygasającym, takich jak emerytury pomostowe. Zwrócono uwagę, że w związku z podwyższeniem wieku emerytal- nego ustanowiono nowe świadczenie w postaci emerytury częściowej, przysługującej przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego oraz wydłużono okres, do którego dolicza się lata hipotetyczne przy obliczaniu wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy. Uwzględniono, że długość stażu ubezpieczeniowego – zrównywanego do 31.12.2021 r. do 25 lat dla kobiet i mężczyzn – ma znaczenie tylko wtedy, gdy emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i otwartego funduszu emerytalnego jest niższa od emerytury minimalnej. W komentarzu Czytelnicy znajdą omówienie wszystkich tych nowości oraz opracowanie szczegółowych regulacji ustawowych dotyczących prawa do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługujących ubezpieczonym według dawnych zasad, przysługujących ubezpieczonym, którzy nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa. Omówienie przepisów ustawy uwzględnia bardzo bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz poglądy doktryny, a także odniesienie upraw- X Przedmowa nień emerytalno-rentowych do przepisów przewidujących koordynację systemów zabezpieczenia społecznego. Szczególną wartość nadaje komen- tarzowi szeroko zarysowane tło historyczne komentowanych instytucji, co stanowi istotną pomoc przy wykładni i stosowaniu przepisów prawa ubez- pieczeń społecznych. Warszawa, marzec 2013 r. Beata Gudowska XI Wykaz skrótów 1. Akty prawne AlimU1974 . . . . . . . . . ustawa z 18.7.1974 r. o funduszu alimentacyj- nym (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200 ze zm.) BezpRatGórU . . . . . . . . ustawa z 18.8.2011 r. o bezpieczeństwie i ra- townictwie w górach i na zorganizowanych te- renach narciarskich (Dz.U. Nr 208, poz. 1241) DekrPZE . . . . . . . . . . . dekret z 25.6.1954 r. o powszechnym zaopa- trzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (t.j. Dz.U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97) EgzAdmU . . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzeku- cyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) EKS . . . . . . . . . . . . . . . Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie 18.10.1961 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.) EmKapitU . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.2008 r. o emeryturach kapita- łowych (Dz.U. Nr 228, poz. 1507 ze zm.) EmPomU . . . . . . . . . . . ustawa z 19.12.2008 r. o emeryturach pomo- stowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.) EmRentyFUSU . . . . . . . ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i ren- tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) EmRewalU . . . . . . . . . ustawa z 17.10.1991 r. o rewaloryzacji eme- rytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450 ze zm.) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki So- cjalnej z 26.1.1990 r. w sprawie wcześniej- szych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 27) EmWGrupZwolnR . . . . XIII Wykaz skrótów EmWOpiekaR . . . . . . . rozporządzenie Rady Ministrów z 15.5.1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej eme- rytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi specjalnej opieki (Dz.U. Nr 28, poz. 149 ze zm.) EwidLU . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) FundInwestU . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwesty- cyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) GospFinFUSR . . . . . . . FundŚwSocU . . . . . . . . ustawa z 4.3.1994 r. o zakładowym fundu- szu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 582 ze zm.) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo- łecznej z 20.6.2001 r. w sprawie szczegóło- wych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 67, poz. 711) KierRehLZUSR . . . . . . KlasyfZawR . . . . . . . . . KC . . . . . . . . . . . . . . . KartaNaU . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z 12.10.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kie- rowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecz- nych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz.U. Nr 131, poz. 1457) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo- łecznej z 27.4.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82, poz. 537) rozporządzenie RM z 30.10.1954 r. w sprawie powołania komisji lekarskich do spraw inwa- lidztwa i zatrudnienia (Dz.U. Nr 48, poz. 230) KombatantU . . . . . . . . . ustawa z 24.1.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 400) KIZR1954 . . . . . . . . . . XIV Wykaz skrótów Rzeczypospolitej Konwencja Nr 37 MOP Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KonwPrCzł . . . . . . . . . . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Pod- stawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm. wyn. z Protokołu Nr 11, Dz.U. z 1998 r. Nr 147, poz. 962) Konwencja (Nr 37) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pra- cowników najemnych, zatrudnionych w przed- siębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupni- ków i pracowników gospodarstw domowych, przyjęta w Genewie 29.6.1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z 26.6.1948 r. – Dz.U. Nr 34, poz. 233; Dz.U. z 1949 r. Nr 31, poz. 227) Konwencja (Nr 38) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pra- cowników najemnych, zatrudnionych w przed- siębiorstwach rolnych, przyjęta w Genewie 29.6.1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z 26.6.1948 r. – Dz.U. Nr 34, poz. 233; Dz.U. z 1949 r. Nr 31, poz. 229) Konwencja Nr 38 MOP Konwencja Nr 102 MOP Konwencja (Nr 102) dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjęta w Genewie 28.6.1952 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 93, poz. 775) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . ustawa z dnia 14.6.1960 r. – Kodeks postępo- wania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2012 r. poz. 788 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek han- dlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) XV Wykaz skrótów LosFundEmR . . . . . . . . rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki So- cjalnej z 23.2.2000 r. w sprawie szczegó- łowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwar- tych funduszy emerytalnych dla ubezpieczo- nych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami (Dz.U. Nr 15, poz. 190) ManPosłU . . . . . . . . . . ustawa z 9.5.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 ze zm.) MinWynagrU . . . . . . . . ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wyna- grodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) ustawa z 22.5.2009 r. o nauczycielskich świad- czeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr 97, poz. 800 ze zm.). NauŚwKompU . . . . . . . OdsZwłR . . . . . . . . . . . ObrRPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 461) rozporządzenie Finansów Ministra z 22.8.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz. 1373 ze zm.) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki So- cjalnej z 1.2.1999 r. w sprawie szczegóło- wych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubez- pieczeń społecznych (Dz.U. Nr 12, poz. 104) OFEU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funk- cjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) OdsUbezpR . . . . . . . . . OpłSkarbU . . . . . . . . . . ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 282 ze zm.) OrdPod . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) OrgFinUbSU . . . . . . . . ustawa z 25.11.1986 r. o organizacji i finan- sowaniu ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 1989 r. Nr 25, poz. 137 ze zm.) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 14.12.2004 r. w sprawie orzekania o nie- OrzekNiezdolR . . . . . . . XVI OrzekNiezdolR1987 . . . PodstWymR . . . . . . . . . PodstWymSKłR1990 . . PodstWymSkłR . . . . . . PomAlimU . . . . . . . . . . PostEmRentyR . . . . . . . PostEmRentyR1983 . . . PomSpołU . . . . . . . . . . ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej PDOFizU . . . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodo- wym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) PIPU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.4.2007 r. o Państwowej Inspekcji Wykaz skrótów zdolności do pracy (Dz.U. Nr 273, poz. 2711 ze zm.) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki So- cjalnej z 8.8.1997 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy do celów rentowych (Dz.U. Nr 99, poz. 612) Pracy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 404 ze zm.) rozporządzenie RM z 1.4.1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wy- miaru emerytur i rent (t.j. Dz.U. z 1989 r. Nr 11, poz. 63 ze zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z 29.1.1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłasza- nia do ubezpieczenia społecznego oraz roz- liczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego (t.j. Dz.U. z 1993 r. Nr 68, poz. 330 ze zm.) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki So- cjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegó- łowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren- towe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.) ustawa z 7.9.2007 r. o pomocy osobom upraw- nionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo- łecznej z 11.10.2011 r. w sprawie postępowa- nia o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237, poz. 1412) rozporządzenie Rady Ministrów z 7.2.1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emery- talno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. Nr 10, poz. 49 ze zm.) XVII Wykaz skrótów PowszObowObrU . . . . . ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.) PracGórnR . . . . . . . . . . PowszZEPU1968 . . . . . ustawa z 23.1.1968 r. o powszechnym zaopa- trzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 3, poz. 6 ze zm.) rozporządzenie MPiPS z 23.12.1994 r. w spra- wie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty (Dz.U. z 1995 r. Nr 2, poz. 8). ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 269 ze zm.) PracUrzPańU . . . . . . . . PrBank . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe PrGiGU . . . . . . . . . . . . (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) ustawa z dnia 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 ze zm.) PrNot PrLot . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 933 ze zm.) PromZatrU . . . . . . . . . . ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) ProkU . . . . . . . . . . . . . ProSUSU . . . . . . . . . . ustawa z dnia 28.7.1939 r. – Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 1961 r. Nr 41, poz. 215 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.). PrUSP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju są- dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PrPocztU . . . . . . . . . . . ustawa z 12.6.2003 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.) PrzywrPrPracU . . . . . . . ustawa z 24.5.1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym za- trudnienia za działalność związkową, samo- XVIII RehLeczZUSR . . . . . . . Wykaz skrótów rządową, przekonania polityczne i religijne (Dz.U. Nr 32, poz. 172 ze zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kie- rowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecz- nych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz.U. Nr 131, poz. 1457) RehZawU . . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodo- wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie- pełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) ustawa z 27.6.2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268 ze zm.) RentaSocjU . . . . . . . . . RepatrU . . . . . . . . . . . . ustawa z 9.11.2000 r. o repatriacji (t.j. Dz.U. rozp. (EWG) Nr 1408/71 rozp. (WE) Nr 875/2007 rozp. (WE) Nr 883/2004 rozp. (WE) Nr 987/2009 z 2004 r. Nr 53, poz. 532 ze zm.) rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z 14.6.1971 r. w sprawie stosowania systemów- zabezpieczenia społecznego do pracowników- najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich ro- dzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.Urz. UE L 149/2 z 5.7.1971 r.) rozporządzenie Komisji (WE) z 24.7.2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmie- niającego rozporządzenie (WE) Nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L 193 z 25.7.2007 r.) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29.4.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpie- czenia społecznego (Dz.Urz. UE L 166 z 7.6.2004 r.) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z 16.9.2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji sys- temów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284/1 z 30.10.2009 r.) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: