Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01527 005259 22584037 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do artykułów 1-729 - ebook/pdf
Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do artykułów 1-729 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1664
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3886-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-95%), audiobook).

Nowa seria Komentarze Kompaktowe to:

 • Praktyczne opracowanie tematu.
 • Prosty i przejrzysty przekaz często bardzo skomplikowanych instytucji i zagadnień.
 • Syntetyczna doskonałość oraz kompaktowość z jednej strony, z drugiej zaś wyczerpujące odpowiedzi na zawiłe pytania i rozwiązanie konkretnych problemów.
 • Precyzyjna nawigacja wewnętrzna.
 • Autorzy praktycy.
 • Dostęp do aktów prawnych on-line Systemu Informacji Prawnej Legalis.

Komentarz umożliwia zrozumienie zasad rządzących postępowaniem w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach cywilnych.

Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.:

 • przepisów ogólnych dot. postępowania cywilnego,
 • właściwości sądu,
 • wyłączenia sędziego,
 • stron w postępowaniu sądowym,
 • kosztów procesowych,
 • terminów w postępowaniu cywilnym,
 • mediacji i postępowania pojednawczego,
 • dowodów,
 • środków odwoławczych,
 • postępowań odrębnych,
 • postępowania nieprocesowego.

Ponadto Czytelnik może zapoznać się z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Nowelę z 16.9.2011 r., która m.in. uchyla przepisy o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych; ogranicza możliwość składania pism przygotowawczych poprzez umożliwienie przewodniczącemu oznaczenia porządku ich składania, terminu, w którym należy je złożyć i okoliczności, które mają być wyjaśnione; umożliwia wniesienie zażalenia do SN na orzeczenie sądu II instancji uchylające wyrok sądu I instancji i przekazujące sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania; łagodzi rygory wobec wniosku o udzielenie zabezpieczenia niespełniającego wymogów formalnych; rezygnuje z nowacyjnego zabezpieczenia niektórych roszczeń pieniężnych wynikających z praw własności intelektualnej; uzależnia wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia od złożenia przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązanego powstałych w wyniku tego wykonania; ograniczenie; usunęła z katalogu tytułów egzekucyjnych wyroku sądu polubownego oraz ugody zawartej przed mediatorem; wprowadza nowe sposoby zabezpieczenia w postępowaniu egzekucyjnym przez możliwość dokonania wpłaty na oprocentowany rachunek bankowy lub w papierach wartościowych czy zmienia stawki grzywien wymierzanych przez organy egzekucyjne; zmiany weszły w życie 3.5.2012 r.

Nowelę z 13.7.2012 r., która zmienia krąg podmiotów, od decyzji których można wnieść odwołanie do sądu właściwego miejscowo; zmiana weszła w życie 8.9.2012 r.

Nowelę z 23.11.2012 r., która liberalizuje rynek usług pocztowych, czyli stwarza prawną możliwość doręczania pism za pośrednictwem dowolnego operatora publicznego; zmiany te weszły w życie 1.1.2013 r.

Nowelę z 22.3.2013 r. (Druk sejmowy Nr 988), która dotyczy m.in. postępowania elektronicznego oraz treści pisma procesowego.

Autorzy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w wykładni i stosowaniu tych przepisów, udzielają wielu teoretycznych oraz praktycznych wskazówek co do możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań prawnoprocesowych.

Publikacje stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników procesowych - adwokatów, radców prawnych, a także dla notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks postępowania cywilnego Tom I Komentarz | Art. 1–729 A. Góra-Błaszczykowska (redaktor) KOMENTARZE KOMPAKTOWE WYDAWNICTWO C. H. BECK Kodeks postępowania cywilnego KOMENTARZE KOMPAKTOWE Kodeks postępowania cywilnego Tom I Komentarz | Art. 1–729 Redaktor: prof. UWM dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska Autorzy: prof. UŁ dr hab. Sławomir Cieślak, dr Paweł Cioch, dr Radosław Flejszar, dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska, prof. UWM dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, dr Agata Harast, prof. zw. dr hab. Janusz Jankowski, Miłosz Kaczyński, dr Michał Krakowiak, prof. UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki, dr Małgorzata Malczyk, dr Maciej Muliński, dr Mariusz Sorysz Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Propozycja cytowania: R. Flejszar, [w:] Góra-Błaszczykowska (red.), KPC. Tom I. Komentarz do art. 1–729, Warszawa 2013 Poszczególne części komentarza opracowali: Sławomir Cieślak: art. 206–226 Paweł Cioch: art. 611–626 Radosław Flejszar: art. 15–46, 64–71, 4791–505, 50528–50537, 6911–6919 Katarzyna Gajda-Roszczynialska: art. 1–2, 7–11, 4778–479 Agnieszka Góra-Błaszczykowska: art. 5–6, 316–42412, 6261–62613 Agata Harast: art. 425–458, 50515–50527a Janusz Jankowski: art. 5051–50514 Miłosz Kaczyński: art. 173–183, 477–4777, 692–6948 Michał Krakowiak: art. 227–315, 716–729 Ireneusz Kunicki: art. 47–54, 72–85, 187–205, 506–525, 6101–6107 Małgorzata Malczyk: art. 86–97, 117–124, 1831–186, 526–610, 627–691 Maciej Muliński: art. 3, 12–13, 459–476 Mariusz Sorysz: art. 55–634, 98–110, 125–172 Wydawca: Natalia Adamczyk c(cid:13) Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-3885-9 ISBN kompletu (Tom 1–2) 978-83-255-5121-6 ISBN e-book 978-83-255-3886-6 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI XIII Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga pierwsza. Proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Właściwość sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepis wstępny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Właściwość rzeczowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Podstawy właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16–18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19–26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Właściwość miejscowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Właściwość ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27–30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Właściwość przemienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31–371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Właściwość wyłączna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38–42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Przepisy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 43–46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Skład sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47–471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 48–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Prokurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 55–60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Organizacje pozarządowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61–63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 631–632 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 633–634 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Zdolność sądowa i procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 64–71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Współuczestnictwo w sporze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 72–74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 13 132 132 132 132 132 133 136 136 136 150 150 179 179 179 184 184 195 195 201 201 211 211 216 216 235 235 243 243 246 246 247 247 248 248 249 297 298 V Spis treści Dział V. Pełnomocnicy procesowi Dział III. Interwencja główna i uboczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 75–83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Przypozwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 84–85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 86–97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Koszty procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Zwrot kosztów procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 98–110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Pomoc prawna z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 111–124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Pisma procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 125–1305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 131–147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Posiedzenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 148–163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 164–166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 167–172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Zawieszenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 173–183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Mediacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1831–18315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Postępowanie pojednawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 184–186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Pozew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 187–205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Rozprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 206–226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Dowody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 227–234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 235–243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 244–257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Zeznania świadków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 258–277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Opinia biegłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 278–291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 311 324 325 329 329 330 358 358 358 384 384 397 397 398 398 419 419 436 436 450 450 460 460 468 468 502 502 502 502 514 514 517 517 571 574 607 611 611 612 622 622 622 622 631 631 631 646 646 647 660 660 660 VI Spis treści Art. 3531–3532 Oddział 5. Oględziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 292–298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 6. Przesłuchanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 299–304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 7. Inne środki dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 305–309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 310–315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Wyroki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Wydanie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 316–332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 333–338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Wyroki zaoczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 339–349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków . . . . . . . . Art. 350–353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1a. Nakazy zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postanowienia sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 354–3621 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 363–366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Środki odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Apelacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 367–391 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 394–398 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział Va. Skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3981–39821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39822–39823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 399–4161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 417–424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orze- czenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4241–42412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Postępowania odrębne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 425–435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 436–446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Rozdział 11. Art. 392–39320 671 671 671 675 675 676 682 682 682 687 687 687 691 694 694 694 724 724 731 731 742 742 753 753 755 755 775 775 786 787 787 848 848 849 849 865 866 927 927 932 933 981 981 981 982 1013 1013 1014 1014 1015 1029 1029 VII Spis treści Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Inne sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 447–452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi Art. 453–458 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spo- łecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 459–476 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy . . . . . . . . . . Art. 477–4777 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych . Art. 4778–47716 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania . . . . . . . . . . . . . Art. 478–479 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji . . . . . . . (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4791–47927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47928–47935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47936–47945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47946–47956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47957–47967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki 1050 1050 1055 1055 1065 1066 1070 1070 1105 1105 1113 1113 1132 1133 1137 1139 1139 1139 1139 1167 1168 1178 1178 1184 1185 Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego 1190 1190 1192 1194 1194 1195 1195 1224 1224 1238 1239 1240 1260 1261 1261 1301 1301 1335 1335 1336 1358 1358 1359 1360 1397 1397 Art. 47968–47978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 480–484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie nakazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4841–497 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Postępowanie upominawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4971–505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Postępowanie uproszczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5051–50514 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych . . . . . . . . Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50515–50520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń . . . . . Art. 50521–50527a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Postępowania elektroniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50528–50537 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga druga. Postępowanie nieprocesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 506–525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII Spis treści Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 526–534 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 535–538 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 539–543 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 544–547 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Doradca tymczasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 548–551 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 552–5601 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli . . . . . . Rozdział 1. Sprawy małżeńskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 561–5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 568–5781 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 579–584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Sprawy o przysposobienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 585–589 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 590–598 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5981–59814 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem . . . . Art. 59815–59821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 606–608 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 609–610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2a. Przepadek rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Przepadek pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem . . . . . . . Art. 611–616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zniesienie współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 617–625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu . . . . . . . Art. 626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6261–62613 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 627–632 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6101–6105 Art. 6106–6107 1397 1397 1397 1403 1403 1404 1404 1406 1406 1406 1409 1409 1411 1411 1420 1420 1420 1430 1430 1430 1438 1438 1445 1445 1449 1449 1453 1453 1461 1461 1469 1469 1469 1471 1471 1478 1478 1478 1483 1483 1485 1485 1492 1492 1506 1506 1510 1510 1534 1534 1534 IX Spis treści Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 633–639 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 640–645 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 646–654 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 655–660 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego . . . . . . . . . . . . . . Art. 661–663 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 664–665 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Zarząd spadku nie objętego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 666–668 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyj- nego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 669–679 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Dział spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 680–689 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 690–691 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Sprawy depozytowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 69311–69317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 69318–69322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Postępowanie rejestrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga trzecia. Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 716–729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6911–6919 Art. 692–69310 Art. 6941–6948 1535 1535 1539 1539 1540 1540 1544 1544 1547 1547 1548 1548 1549 1549 1551 1551 1559 1559 1566 1566 1567 1568 1580 1581 1581 1593 1593 1599 1599 1602 1604 1619 1619 1620 1621 1633 X Przedmowa Wielkim zaszczytem dla mnie była propozycja objęcia redakcją naukową właśnie oddawanego do rąk Czytelników komentarza. Starałam się, aby każdy z Autorów, którzy zechcieli wziąć udział w tym projekcie naukowym, zaprezentował własne, indywidualne poglądy. Każdy z nas zatem jest odpowiedzialny za zajęte stanowisko i oddany do druku tekst. Uważam bowiem, że wartością dzieła zbiorowego jest możliwość nieskrępowanego wyrażenia swoich myśli. Każdy z nas zatem mógł stawiać własne tezy oraz wpływać wyłącznie na treść swojej wypowiedzi. Niemal wszyscy Autorzy łączą pracę naukową z praktyką prawniczą w różnych zawodach: adwokata, radcy prawnego i sędziego. Liczę więc, że największą wartością komentarza będzie możliwość zapoznania się i skorzystania z wiedzy i doświadczenia osób, które z poruszanymi w tekście problemami stykają się na co dzień. Z tej przyczyny pozwolę sobie w imieniu Współautorów wyrazić nadzieję, że nasz komen- tarz okaże się przydatny w praktyce wszystkich zawodów prawniczych, a także dla studentów i doktorantów. Warszawa, 29 marca 2013 r. Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AsystR . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28.1.2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komorni- kowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych (Dz.U. Nr 10, poz. 106 ze zm.) BezpObWodU . . . . . . . ustawa z 18.8.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na ob- szarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240) BiegSądR . . . . . . . . . . . rozp. Min. Sprawiedliwości z 24.1.2005 r. w sprawie biegłych sądo- CzynKomR . . . . . . . . . rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 9.3.1968 r. w sprawie czyn- wych (Dz.U. Nr 15, poz. 133) d.KPC . . . . . . . . . . . . . EgzGR . . . . . . . . . . . . . ności komorników (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm.) (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 9.3.2006 r. w sprawie egzeku- cji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 42, poz. 288) EgzAdmU . . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji EKPC . . . . . . . . . . . . . Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) EmRentyFUSU . . . . . . . ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie- czeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) EurRadZakłU . . . . . . . . ustawa z 5.4.2002 r. o europejskich radach zakładowych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1146) EwidLudU . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) EZIGU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodar- czych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze. zm.) FinPublU . . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) poz. 1546 ze zm.) FundInwU . . . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, FunkKRPU . . . . . . . . . ustawa z 13.2.1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 ze zm.) GospNierU . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) GwWolnSU . . . . . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.) InfPracU . . . . . . . . . . . ustawa z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) XIII Wykaz skrótów KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, KM . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. poz. 557 ze zm.) Nr 217, poz. 1689 ze zm.) KomSEgzU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) Nr 21, poz. 94 ze zm.) Nr 43, poz. 296 ze zm.) poz. 555 ze zm.) UE C 83 z 2010 r., s. 389) Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. KPK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, KPP . . . . . . . . . . . . . . . Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 30.3.2010 r. (Dz.Urz. KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. KrRejSU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Nr 46, poz. 275 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. KWU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) KWyb . . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze LekSądU . . . . . . . . . . . ustawa z 15.6.2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U. Nr 123, poz. 849 ze zm.) zm.) LikwDepU . . . . . . . . . . ustawa z 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537 ze zm.) MPPOiP . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) i Politycznych NabNierCudzU . . . . . . . ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem- ców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.). NielU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) ObrInFinU . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) ObszMorsU . . . . . . . . . ustawa z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 ze zm.) OchrDanOsU . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. OchrInfNiejU . . . . . . . . ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poz. 1228 ze zm.) Nr 50, poz. 331 ze zm.) OchrKonkU . . . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. OchrLokU . . . . . . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) XIV Wykaz skrótów OchrZdrPsychU . . . . . . ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.) OchrZwU . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) OfertaPublU . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) OFEU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy eme- rytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) OrdPod . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. PIPU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.4.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn. Dz.U. PodpElektrU . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) z 2012 r. poz. 404 ze zm.) z 2013 r. poz. 262) PomOsobAlimU . . . . . . ustawa z 7.9.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.) PomR . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezesa RM z 18.3.2004 r. w sprawie udzielania po- mocy lub asystowania komornikowi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych (Dz.U. Nr 49, poz. 469) PomSpołU . . . . . . . . . . ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. PostGrupU . . . . . . . . . . ustawa z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu gru- PPU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. PrAdw . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. PrASC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. poz. 182 ze zm.) powym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) PrAut . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. PrBud . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. PrCel . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm.) PrCzek . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze poz. 1376 ze zm.) Nr 243, poz. 1623 ze zm.) zm.) poz. 826) poz. 1059) PrDew . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. PrEnerg . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. PrFarm . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) PrGeod . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) PrNot . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. ProkGenSPU . . . . . . . . ustawa z 8.7.2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) Nr 169, poz. 1417 ze zm.) XV Wykaz skrótów PrŁow . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. ProkU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. PrOchrŚrod . . . . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. Nr 127, poz. 1066 ze zm.) Nr 270, poz. 1599 ze zm.) z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) PrPomU . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.12.2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Euro- pejskiej oraz pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania (Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 67 ze zm.) PrPostSAdm . . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini- stracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrPras . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) PrPrywM . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, PrPrzew . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U. PrRDrog . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. PrSpółdz . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. PrStow . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. PrTel . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, PrUpN . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. PrUSP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. poz. 432) z 2012 r. poz. 1173 ze zm.) z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) Nr 188, poz. 1848 ze zm.) z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) poz. 1800 ze zm.) Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) Nr 98, poz. 1070 ze zm.) zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze PrWłPrzem . . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. PrZamPubl . . . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) PWKPC . . . . . . . . . . . . Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) RadPrU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) RegProkR . . . . . . . . . . rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 24.3.2010 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 49, poz. 296 ze zm.) RegSądR . . . . . . . . . . . rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) RPOU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) RPrU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. RzeczPatU . . . . . . . . . . ustawa z 11.4.2001 r. o rzecznikach patentowych (tekst jedn. Dz.U. SamGminU . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Nr 10, poz. 65 ze zm.) z 2011 r. Nr 155, poz. 925) XVI Wykaz skrótów SamZałU . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwo- wego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) SkargStrU . . . . . . . . . . ustawa z 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do roz- poznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) SKOKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.12.1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kre- dytowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) SłCywU . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 SNU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240, SpisInwR . . . . . . . . . . . rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 1.10.1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i spo- rządzaniu spisu inwentarza (Dz.U. Nr 92, poz. 411) SpółdzEurU . . . . . . . . . ustawa z 22.7.2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz.U. Nr 149, ze zm.) poz. 2052 ze zm.) poz. 1077 ze zm.) SpółdzMieszkU . . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) SUSU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) SwobDziałGospU . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) TFUE . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 47; dawniej TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską) TrKolejU . . . . . . . . . . . ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. TUE . . . . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE C z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) 326 z 26.10.2012 r., s. 13) UczPracSpU . . . . . . . . . ustawy z 25.4.2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powsta- łej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (Dz.U. Nr 86, poz. 525) WłLokU . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) WolontariatU . . . . . . . . ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon- tariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) WspRodzU . . . . . . . . . . ustawa z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.) WychTrzeźwU . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) WyrMedU . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, ZabFinU . . . . . . . . . . . ustawa z 2.4.2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (tekst poz. 679 ze zm.) ZakłKsWInfR . . . . . . . . jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 942 ze zm.) rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 20.8.2003 r. w sprawie zakła- dania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U. Nr 162, poz. 1575 ze zm.) ZastRejU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ZwZawU . . . . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) XVII Wykaz skrótów 2. Organy i instytucje ETPC . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SAmop SN . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SOKiK . . . . . . . . . . . . . Sąd ochrony konkurencji i konsumentów TK . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TSUE . . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej WSA . . . . . . . . . . . . . . wojewódzki sąd administracyjny . . . . . . . . . . . . Sąd Antymonopolowy 3. Publikatory i czasopisma ADR . . . . . . . . . . . . . . ADR. Arbitraż i Mediacja. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Są- downictwa Polubownego OSNC . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych XVIII . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis . . . . . . . . . . . . . Głos Prawa . . . . . . . . . . . . Głos Sądownictwa AUL . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodziensis AUNC . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Nicolai Copernici AUWr BMS . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości BSN . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego DPP . . . . . . . . . . . . . . . Demokratyczny Przegląd Prawniczy Dz.U. Dz.Urz. Min. Sprawiedli- wości Dz.Urz. EPS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy Gł. Pr. Gł. Sąd. GP . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GS . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa GSP . . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze GSW . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa Warszawska Jur. KPP . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze KZS . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe M.P. MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPB . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Bankowego MoPod . . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MoPr . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPC . . . . . . . . . . . . . . Nowy Proces Cywilny NPN . . . . . . . . . . . . . . Nowy Przegląd Notarialny OSA . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSAK . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach OSAW . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu OSG . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w sprawach Gospodarczych OSNAPiUS . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administra- . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski . . . . . . . . . . . . . . . Jurysta Wykaz skrótów OSNC-ZD . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna. Zeszyt dodatkowy OSNCP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń OSNPG . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wydawnictwo Prokuratury Gene- Społecznych ralnej . . . . . . . . . . . . . . . Palestra . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . . . . . . . Rejent OTK-A . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A Pal. PB . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PG . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze PE . . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji PES . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji Sądowej PiP . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne POP . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Podatkowego POSAG . . . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku PPC . . . . . . . . . . . . . . . Polski Proces Cywilny PPE . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Egzekucyjnego PPH . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPiA . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PP . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Pracy Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo Prok. i Pr. Prz. Sejm. . . . . . . . . . . Przegląd Sejmowy PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. Rej. RPE . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy i Ekonomiczny RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. SC . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SI Sł. Prac. SP . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPE . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne ST . . . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny SZN UMCS . . . . . . . . . Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej TPP . . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Zb. Orz. ZNASW . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych ZNUAM . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Łodzi ZNUMK . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ZNSA . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego ZIBPS . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego ZNUJ . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŁ . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZPUKSW . . . . . . . . . . . Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wok. . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica . . . . . . . . . . . . Służba Pracownicza . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . . . Wokanda . . . . . . . . . . . . . . . artykuł 4. Inne art. BTE . . . . . . . . . . . . . . . bankowy tytuł egzekucyjny CBOSA . . . . . . . . . . . . Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych cyt. . . . . . . . . . . . . . . . cytowany (-a, -e); cytat XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do artykułów 1-729
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: