Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00111 002742 20660013 na godz. na dobę w sumie
Szatan z siódmej klasy Kornela Makuszyńskiego. Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
Szatan z siódmej klasy Kornela Makuszyńskiego. Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 114
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-409-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> lektury szkolne, opracowania lektur >> opracowania i wypracowania
Porównaj ceny (książka, ebook (-10%), audiobook).

Szczegółowe i obszerne streszczenie, dokładna analiza, charakterystyka bohaterów, ważne pojęcia niezbędne przy omawianiu lektury, wątki (Szkolne kłopoty Adasia Cisowskiego; Historia rodu Gąsowskich i poszukiwanie skarbu; Miłość Adasia do panny Wandy), zagadnienia (Wojny napoleońskie. Wojna francusko-rosyjska 1812 r.; Charakterystyka Adasia Cisowskiego; To były niezapomniane wakacje…), testy sprawdzające z kluczem, krzyżówki. Przejrzysty układ. Doskonała pomoc w przygotowaniu do lekcji, testów sprawdzających, klasówek i sprawdzianu szóstoklasisty. Konsultacja merytoryczna z nauczycielami języka polskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ń E Z R A D Y W N A L P Plan wydarzeń piętnaście lat, oddam bez targu dwóch dorosłych – powiedział w ankiecie zamieszczonej w „Kurierze Czerwonym” 7 czerwca 1929 r. Sukces powieści Szatan z siódmej klasy i praw- dopodobnie autorskie zainteresowanie podjętym w niej wątkiem sprawiły, że Makuszyński rozpo- czął pisanie książki pt. Drugie wakacje Szatana. Był rok 1940 i trwała II wojna światowa. Pisarz nie dokończył książki. Jej rękopis, a raczej początek w rękopisie, można zobaczyć w zakopiańskim Mu- zeum Makuszyńskiego. Plan wydarzeń 1. Odkrycie metody odpytywania uczniów na lekcji historii przez Adasia Cisowskiego. ,,Detektywistyczne” osiągnięcia Adama. 2. Zakład chłopca z nauczycielem. 3. 4. Propozycja prof. Gąsowskiego dotycząca wspólnego wyjazdu do Bejgoły – miejsca ta- jemniczych wypadków. 5. Przybycie do Bejgoły i poznawanie siedziby rodu Gąsowskich. 6. Zamach na życie Cisowskiego. 8 Plan wydarzeń 7. Znalezienie pamiętnika księdza Koszycz- ka z informacjami dotyczącymi przeszłości dworu. 8. Podejrzany malarz – gościem we dworze. 9. Zniknięcie malarza i pamiętnika księdza Ko- szyczka. 10. Tajemna wyprawa Adasia w okolice Bejgoły. 11. Szczęśliwy traf: znalezienie listu napoleoń- skiego oficera Kamila de Berier. 12. Cisowski – więźniem opryszków. 13. Wysłanie do dworu zaszyfrowanej wiado- mości. 14. Uwolnienie Adasia i Francuza przez harcerzy. 15. Na plebanii u księdza Kazury – odnalezienie drzwi z dworu w Bejgole. 16. Podstęp Adasia – pułapka na fałszywego ma- larza i jego kompanów. 17. Opryszki w rękach policji. 18. Odnalezienie skarbu Kamila de Berier. 19. ,,Fiołki są piękniejsze od wszystkich dia- mentów świata” – miłość Adasia do panny Wandy. 9 Ń E Z R A D Y W N A L P E I N E Z C Z S E R T S Streszczenie Streszczenie Diabeł wyskakuje z pudełka Pan Gąsowski był profesorem historii w sza- cownym warszawskim gimnazjum. Przedmiotu nauczał według własnej, niekonwencjonalnej metody. Otóż niektórym postaciom historycznym poświęcał więcej uwagi i zainteresowania, mówił o nich [...] z gorącym zapałem, piejąc na ich cześć górne hymny, po każdym zdaniu zasadzając wykrzyknik jak cyprys na grobie (s. 5). Inne osobistości wręcz lekceważył lub po pro- stu o nich nie wspominał. Tylko o Napoleonie z ukochanych najukochańszym, rozprawiał jak na- tchniony poeta (s. 5). Uczniowie znali jego zami- łowanie i słabość do cesarza, więc podczas swych niezadowalających profesora wypowiedzi starali się zawsze zejść na jego temat. Wówczas słuchając odpowiadającego ucznia, profesor nie ukrywał za- dowolenia i wręcz promieniał. Pan Gąsowski był człowiekiem METODA roztargnionym. Nie omieszkali PROFESORA tego wykorzystać sami ucznio- wie. Ulubieńcami historyka byli siódmoklasi- ści, [...] klasa złożona z dobrych chłopców, z ser- 10 Streszczenie decznych chłopców (s. 9), od pewnego czasu zna- komicie przygotowanych do każdej jego lekcji. Na zajęciach nauczyciel odpytywał zawsze trzy oso- by. Gdy na początku czerwca wezwał do odpowie- dzi Kaczanowskiego, który okazał się nieprzygo- towany do lekcji, bardzo go to zdziwiło. Podob- nie stało się z drugim uczniem – Ostrowieckim. Stary nauczyciel nie ukrywał swojego zaskocze- nia. Sądził, że z niego zakpiono. Z gorzkim wyrzu- tem zwrócił się do klasy, która spoglądała na niego z niepokojem. Wte- WYZNANIE PRAWDY dy jeden z uczniów, siedzący w pierwszej ławce Adam Cisowski oznajmił mu, że już daw- no odkrył jego metodę pytania. Dziś natomiast przez roztargnienie profesora zostały wywołane do odpowiedzi inne osoby. Zaskoczony tym faktem i ogromnie rozżalony nauczyciel zapytał chłopca, czy tę tajemnicę wyjawił pozostałym uczniom. Cisowski przyznał się, że zdradził reszcie klasy sekret pana profesora. Zdenerwowany nauczyciel zapowiedział wymyślenie nowej, niemożliwej do odgadnięcia metody, jednocześnie strasząc klasę, że nie będzie litościwy. Nie będziecie wiedzieli ani dnia, ani godziny. Chytrość za chytrość... (s. 21). Pomimo gróźb nauczyciela Cisowski nieśmiało za- pytał, czy wolno mu będzie spróbować swych sił i odgadnąć, kto będzie pytany na następnej lekcji. Pan Gąsowski sam był ciekawy wyczynów Adasia, O METODZIE 11 E I N E Z C Z S E R T S E I N E Z C Z S E R T S Streszczenie więc zgodził się na taki układ. Zadzwonił dzwonek na przerwę. Podczas niej cała klasa zebrała się na naradę w sprawie kolejnej lekcji historii. Bojąc się, że Cisowski może nie podołać zadaniu, wszyscy razem ustalili, że na najbliższą lekcję każdy, bez wyjątku, przygotuje się do zajęć. Tymczasem w sobotę na NOWA METODA lekcji Cisowski bez pro- blemu odgadł, że (zgodnie ze starą metodą profe- sora) tak jak ostatnio będą pytani: Kaczanowski, Ostrowiecki i Wnuk. Zdumiony profesor pogra- tulował chłopakowi, mówiąc: Wygrałeś, szatanie! Jeśli cię nie powieszą za zbytek sprytu, możesz okazać się pożytecznym człowiekiem (s. 31). TAJEMNICA Następnie, skoro Adaś jest tak sprytny i inteli- gentny, poprosił go, by rozwikłał jedno zadanie. Opowiedział o sobotnim wydarzeniu, kiedy wysłał TRZECH LISTÓW trzy listy do swoich przy- jaciół, zapraszając ich do gry w preferansa (trzy- osobowa gra w karty, przypominająca brydża) i do dziś nie otrzymał od nich odpowiedzi. Stary nauczyciel zastanawiał się, jaka jest tego przyczy- na. Nie namyślając się długo, Cisowski udowod- nił profesorowi, że (ze względu na roztargnienie) owych listów po prostu nie wysłał, tylko ma je 12 Streszczenie w kieszeni. Ku zdumieniu Gąsowskiego rzeczywi- ście tam były. Wówczas siódma klasa buchnęła niepowstrzymanym śmiechem, a zacny pan profesor trzymał listy w ręce i przyglądał się im zdumionym wzro- kiem (s. 32). Dwie awantury, a jedna gorsza od drugiej RODZICE Ojcem Adasia Cisowskie- go był szanowany war- I RODZEŃSTWO szawski lekarz, a matką – [...] przedobra kobieta, która – tak jak inni ka- pelusz – „miała na głowie cały dom” (s. 33). Chłopiec miał czworo rodzeństwa – dwóch bra- ci i dwie siostry, z którymi nie zawsze żył w zgo- dzie. Pewnego razu każde z rodzeństwa otrzyma- ło ogromną porcję lodów. Po jakimś czasie oka- zało się jednak, że porcja, która należała do Ada- sia, w tajemniczy sposób zniknęła. Wówczas czte- ry gęby przybrały wyraz obrażonej i ciężko dotknię- tej niewinności (s. 35). Chcąc znaleźć winowajcę (niewątpliwie któreś spośród rodzeństwa), Adaś postanowił przeprowadzić pewien eksperyment. W ciemnym pokoju ustawił miskę z wodą i kazał im wszystkim zamoczyć w niej ręce. Potem ogło- sił, że zastosuje starą arabską metodę szukania win- nego i obejrzał im ręce. Po oględzinach stwierdził, 13 E I N E Z C Z S E R T S
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szatan z siódmej klasy Kornela Makuszyńskiego. Streszczenie, analiza, interpretacja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: