Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00142 003628 20879033 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - ebook/pdf
Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 310
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-523-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Książka Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem, które w sposób zwięzły przedstawia zagadnienia związane z postępowaniem w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Autorka szczegółowo omawia przesłanki wszczęcia postępowania, jego przebieg, prawa i obowiązki stron postępowania, uczestników i pełnomocników, rodzaje rozstrzygnięć wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również warunki ich zaskarżania.

Publikacja skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców: sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, studentów prawa, administracji i ekonomii, aplikantów oraz wszystkich osób, którym znajomość tej tematyki jest potrzebna w związku z wykonywaniem pracy zawodowej.

Dr Dorota Sylwestrzak – pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka i współautorka wielu publikacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dorota Sylwestrzak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Agata Walkowska Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorki i wydawcy. ISBN 978-83-7806-523-4 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ROZDZIAŁ I. Zakres postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1. Zakres przedmiotowy postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.2. Praktyki ograniczające konkurencję . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.2.1. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję . . . . . 21 1.2.2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej . . . . . . . . . 32 1.3. Koncentracje przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 1.4. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów . 47 2. Zakres podmiotowy postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2.1. Uwagi ogólne 2.2. Pojęcie przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 2.3. Pojęcie konsumenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3. Rynek właściwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4. Zakres terytorialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 ROZDZIAŁ II. Usytuowanie postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w systemie postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . 71 1. Wyjaśnienie pojęcia „postępowanie przed Prezesem Urzędu” . . . . . 71 2. Rodzaje postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3. Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w systemie postępowania administracyjnego . . . . . 87 . . . . . . . 92 4. Odesłanie do Kodeksu postępowania administracyjnego 5 ROZDZIAŁ III. Przedmiot, cel i funkcje postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . 96 1. Przedmiot postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 2. Cel postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 2.2. Dobra podlegające ochronie na gruncie ustawy antymonopolowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 2.3. Pojęcie interesu publicznego w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . 108 3. Funkcje postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 ROZDZIAŁ IV. Zasady postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . 118 ROZDZIAŁ V. Pozycja prawna podmiotów postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 1. Pozycja prawna organu prowadzącego postępowanie w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 1.1. Właściwość Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Status prawny Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Pozycja prawna strony w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja prawna innych podmiotów postępowania w postępowaniu 143 145 151 przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . 158 3.1. Podmioty na prawach strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 3.2. Uczestnicy postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 ROZDZIAŁ VI. Czynności procesowe podejmowane w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 1. Wszczęcie postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 1.1. Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania zakazanych praktyk . 168 1.2. Przesłanki warunkujące wszczęcie postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . 170 6 Spis treściwww.lexisnexis.pl 1.2.1. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego 1.2.2. Pozytywne przesłanki wszczęcia postępowania przed . . . . . . . . . 170 Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 173 1.2.3. Negatywne przesłanki wszczęcia postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 176 1.3. Forma prawna wszczęcia postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . 183 1.4. Data wszczęcia postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 2. Prawna specyfika zawieszenia postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 ROZDZIAŁ VII. Specyfika prawna przebiegu postępowania dowodowego w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . 192 . . . . . . . . . . . . . 192 1. Zasady rządzące postępowaniem dowodowym 2. Środki dowodowe w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 3. Rola rozprawy w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 ROZDZIAŁ VIII. Czynności orzecznicze w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 1. Decyzje administracyjne w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 1.2. Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję . . . 218 1.2.1. Decyzja w sprawie uznania praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazująca zaniechanie jej stosowania . . 218 1.2.2. Decyzja w sprawie uznania praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzająca zaniechanie jej stosowania 1.2.3. Decyzja zobowiązująca przedsiębiorcę do zapobieżenia 221 naruszeniom zakazu praktyk ograniczających konkurencję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 1.2.4. Decyzja w sprawie zastosowania środków tymczasowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 1.3. Decyzje w sprawach koncentracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 1.3.1. Decyzja w sprawie bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 1.3.2. Decyzja w sprawie warunkowej zgody na dokonanie koncentracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 7 Spis treści 1.3.3. Decyzja w sprawie wyrażenia zgody wyjątkowej . . . . . 233 1.3.4. Decyzja w sprawie zakazu dokonania koncentracji . . . . 234 1.3.5. Decyzja w sprawie przywrócenia konkurencji na rynku . 235 1.3.6. Decyzja w sprawie przedłużenia terminu na odsprzedaż akcji lub udziałów nabytych lub objętych przez instytucję finansową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 1.3.7. Decyzja w sprawie podziału przedsiębiorcy . . . . . . . . 237 1.4. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.1. Decyzja w sprawie uznania praktyki za naruszającą 238 zbiorowe interesy konsumentów i nakazująca zaniechanie jej stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 1.4.2. Decyzja w sprawie uznania praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzająca zaniechanie jej stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 1.4.3. Decyzja zobowiązująca do podjęcia określonych działań zmierzających do zapobieżenia naruszeniom zbiorowych interesów konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 1.5. Decyzje w sprawach nakładania kar pieniężnych . . . . . . . . . 245 1.6. Decyzja w sprawie umorzenia postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . 246 2. Postanowienia w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 3. Prawne kontrowersje dotyczące ugodowego rozstrzygania spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów . . . . . . . . . . . . . 252 ROZDZIAŁ IX. Szczególny tryb weryfikacji rozstrzygnięć wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 256 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Samokontrola rozstrzygnięć wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 3. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako sąd właściwy w sprawach weryfikacji rozstrzygnięć wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . 263 4. Specyfika prawna odwołania od decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz procedury załatwiania tego odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 5. Specyfika prawna zażalenia od postanowień wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz procedury załatwiania tego zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 8 Spis treściwww.lexisnexis.pl 6. Rozstrzygnięcia oraz procedura ich wydawania przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 7. Nadzwyczajne tryby wzruszania rozstrzygnięć wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . . . . . 278 ROZDZIAŁ X. Charakter prawny postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – podsumowanie rozważań . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Spis treści Wykaz skrótów Akty prawne dyrektywa 98/27/WE dyrektywa 2009/22/WE k.c. k.p.a. k.p.c. Konstytucja RP obwieszczenie KE p.p.s.a. rozporządzenie nr 1/2003 rozporządzenie nr 139/2004 – – – – – – – – – – dyrektywa 98/27/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z 19 maja 1998 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodli- wych praktyk w  celu ochrony interesów konsumentów, Dz.Urz. WE L 166/51, obecnie nie obowiązuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z  23  kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumen- tów, Dz.Urz. UE 2009 L 110/30 ustawa z  23  kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm. ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego, tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ustawa z  17  listopada 1964  r. – Kodeks postępowania cy- wilnego, Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. obwieszczenie Komisji Europejskiej w  sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konku- rencji, Dz.Urz. WE 1997 C 372/5 ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tekst jedn. Dz.U. z  2012  r., poz. 270 rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji usta- nowionych w art. 81 i 82 Traktatu, Dz.Urz. UE 2003 L 1/1 ze zm. rozporządzenia Rady (WE) nr  139/2004 z  20  stycznia 2004  r. w  sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsię- biorstw), Dz.Urz. UE 2004 L 24/1 11 rozporządzenie nr 2006/2004 statut UOKiK TFUE TWE u.o.k.k. z 2000 r. u.o.k.k. u.p.n.p.r. u.p.p.m. u.z.n.k. Wykaz skrótów – – – – – – – – – rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europej- skiego i  Rady z  27  października 2004  r. w  sprawie współ- pracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsu- mentów („Rozporządzenie w  sprawie współpracy w  dzie- dzinie ochrony konsumentów”), Dz.Urz. UE 2004 L 364/1 zarządzenie nr 146 Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Kon- kurencji i Konsumentów, M.P. Nr 97, poz. 846 ze zm. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tekst skonso- lidowany: Dz.Urz. UE 2010 C 83/1, Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodar- czą, Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/31 ze zm. Dz.Urz. UE 2002 C 325/13 ustawa z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i kon- sumentów, tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 ze zm., obecnie nie obowiązuje ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu- mentów, Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm. ustawa z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczci- wym praktykom rynkowych, Dz.U. Nr 171, poz. 1206 ustawa z 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i  ochronie interesów konsumentów, tekst jedn. Dz.U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm., obecnie nie obowiązuje ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji, tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. Organy, instytucje i organizacje KE NSA SA SAM SN SOKiK TK TSUE UE UKE UOKiK WSA Komisja Europejska Naczelny Sąd Administracyjny Sąd Apelacyjny Sąd Antymonopolowy Sąd Najwyższy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Trybunał Konstytucyjny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Unia Europejska Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Sąd Administracyjny – – – – – – – – – – – – Publikatory Dz.U. Dz.Urz. UE 12 – – Dziennik Ustaw Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Dz.Urz. UOKiK Dz.Urz. WE M.P. – – – Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu- mentów Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej Monitor Polski Oficjalne wydawnictwa z orzecznictwem Apel–W-wa BSN OG ONSA ONSAiWSA – – – – – OSN OSNAPiUS OSNC OSNP OSP OSPiKA OTK OTK-A POP Zb.Orz. Czasopisma AUWr Biul.Skarb. KPP KPPubl. MoP NP OMT PB PiP PPE PPEur PPH PS PUG PZ R.Pr. RPEiS SPE Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie „Biuletyn Sądu Najwyższego” Orzecznictwo Gospodarcze Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Woje- wódzkich Sądów Administracyjnych Orzecznictwo Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Zbiór Urzę- dowy, Seria A „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich – – – – – – – – – – „Acta Universitatis Wratislaviensis” – – „Biuletyn Skarbowy” – – – – – – – – – – – – – – – – „Kwartalnik Prawa Prywatnego” „Kwartalnik Prawa Publicznego” „Monitor Prawniczy” „Nowe Prawo” „Organizacja–Metody–Technika” „Prawo Bankowe” „Państwo i Prawo” „Przegląd Prawa Ekonomicznego” „Przegląd Prawa Europejskiego” „Przegląd Prawa Handlowego” „Przegląd Sądowy” „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” „Problemy Zarządzania” „Radca Prawny” „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” „Studia Prawno-Ekonomiczne” 13 Wykaz skrótów ST St.Praw. TPP ZNSA ZNUJ ZNUŁ Inne Lex LexPolonica – – – – – – „Samorząd Terytorialny” „Studia Prawnicze” „Transformacje Prawa Prywatnego” „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” – system informacji prawnej Wolters Kluwer Polska – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska Sp. z o.o. www.lexisnexis.pl Wprowadzenie Wolna konkurencja jest mechanizmem, który najskuteczniej wymusza efektywność gospodarowania, a także stanowi gwarancję ochrony intere- sów przedsiębiorców i konsumentów. W wyniku przemian ustrojowych na przełomie lat osiemdziesiątych i  dziewięćdziesiątych wolna konkurencja stała się dobrem chronionym prawnie. To spowodowało konieczność stwo- rzenia odpowiednich norm materialnego oraz proceduralnego prawa ochrony konkurencji (prawa antymonopolowego). Bez istnienia odpo- wiednich instytucji oraz procedur trudna byłaby realizacja ochrony kon- kurencji jako mechanizmu rynkowego. Ochrona konkurencji i konsumen- tów wymaga ingerencji ze strony organów władzy publicznej. Istotny wpływ na rozwój polskiego prawa konkurencji miało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz wynikające stąd dla państwa polskiego obowiązki dostosowania istniejącego prawa w  zakresie ochrony wolnej konkurencji do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej1. Obowiązująca ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów2 to efekt wieloletniego doświadczenia orzecznictwa antymonopolowego zarówno 1 Przede wszystkim uregulowania zawarte w art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany: Dz.Urz. UE 2010 C 83/1, Dz.U. z  2004  r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm. – dalej jako TFUE – (dawny art. 81 i 82 TWE – Traktatu usta- nawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, zmieniony przez Traktat z  Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany 13 grudnia 2007 r., Dz.Urz. UE 2007 C 306/1 ze zm. – dalej traktat lizboń- ski) oraz w aktach prawa wtórnego, głównie w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2003 z 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowio- nych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.Urz. WE 2003 L 1/1) – dalej rozporządzenie nr 1/2003 – oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z 20 stycznia 2004 r. w sprawie kon- troli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w  sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw), Dz.Urz. UE 2004 L 24/1 – dalej rozporządzenie nr 139/2004. 2 Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm. – dalej u.o.k.k., ustawa antymonopolowa z 2007 r. 15 Wprowadzenie polskiego, jak i zagranicznego, w szczególności europejskiego. Ustawa an- tymonopolowa z  2007  r. została uchwalona w  związku z  koniecznością wdrożenia rozwiązań instytucjonalno-proceduralnych przewidzianych w rozporządzeniu nr 2006/20043 oraz zmiany postępowania przed Preze- sem Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów (dalej Prezes UOKiK, Prezes Urzędu )4. Ustawa o  ochronie konkurencji i  konsumentów z  2007  r. obok przepisów ustrojowych i materialnoprawnych zawiera również rozbudowane przepisy proceduralne normujące tryb załatwiania spraw z zakresu ochrony konku- rencji i  konsumentów w  postępowaniu przed Prezesem UOKiK. Istniejące unormowanie wzbudza zainteresowanie ze względu na złożoność proble- matyki związanej z określeniem charakteru tego postępowania. Jest to bo- wiem postępowanie w sprawach szczególnie skomplikowanych, łączących w sobie złożone kwestie prawne i ekonomiczne, postępowanie wymagające skutecznych środków dowodowych i  efektywnych instrumentów ochrony praw podstawowych przedsiębiorców oraz konsumentów. Postępowanie przed Prezesem UOKiK prowadzone jest jako postępowanie wyjaśniające, postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograni- czających konkurencję i  w  sprawach koncentracji, postępowanie w  spra- wach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz postę- powanie w  sprawach nałożenia kar pieniężnych. Ponadto ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia postępowania kontrolnego. Niniejsze opracowanie dotyczy charakteru prawnego jurysdykcyjnego po- stępowania toczącego się przed Prezesem UOKiK, który jest pozaresorto- wym, centralnym organem administracji rządowej. Zatem poza zakresem rozważań pozostaje problematyka postępowania służącego wyegzekwo- waniu wykonania rozstrzygnięć Prezesa Urzędu oraz postępowania kon- trolnego, a także postępowania w sprawach skarg i wniosków. Powyższe pozwoliło skoncentrować uwagę badawczą na jurysdykcyjnym postępowaniu przed Prezesem Urzędu obejmującym postępowanie anty- 3 Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 paździer- nika 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów („Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów”), Dz.Urz. UE 2004 L 364/1 – dalej rozporządzenie nr 2006/2004. 4 Zob. uzasadnienie projektu ustawy, Sejm RP V kadencji, nr druku 1110 (http://orka. sejm.gov.pl/proc5.nsf/opisy/1110.htm). 16 www.lexisnexis.pl Wprowadzenie monopolowe w  sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz w  sprawach koncentracji, postępowanie w  sprawach praktyk naruszają- cych zbiorowe interesy konsumentów, postępowanie w sprawach nałoże- nia kar pieniężnych oraz poprzedzającym je postępowaniu wyjaśniającym. Z  uwagi na szeroki i  sporny charakter podejmowanej problematyki ko- nieczne było dokonanie ustaleń terminologicznych oraz określenie pola badawczego. Ustawa o  ochronie konkurencji i  konsumentów nie zawiera legalnej definicji pojęcia „postępowanie przed Prezesem Urzędu”. Na po- trzeby opracowania przyjęłam wąskie znaczenie tego pojęcia, uznając, że jest to postępowanie w indywidualnych sprawach z zakresu ochrony kon- kurencji (sprawach antymonopolowych) oraz ochrony konsumentów. W ten sposób rozumiane postępowanie przed Prezesem Urzędu nie obej- muje wszystkich działań tego organu oraz podmiotów postępowania, lecz tylko postępowanie ukierunkowane na wydanie decyzji administracyjnej. Problematyka postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów została wybrana z kilku względów, zarówno natury obiek- tywnej, jak i subiektywnej. Podstawową inspiracją stała się polemika pro- wadzona od wielu lat odnośnie do charakteru postępowania przed tym organem oraz liczne zmiany przepisów normujących postępowanie przed Prezesem UOKiK. Ponadto należy podkreślić, że w literaturze polskiej brak monografii ujmujących w  sposób kompleksowy i  porównawczy postępo- wanie przed organem antymonopolowym. Liczne opracowania dotyczą przede wszystkim materialnego prawa antymonopolowego. Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów jako po- stępowanie administracyjne charakteryzuje wiele odmienności wzglę- dem postępowania ogólnego (jurysdykcyjnego), uregulowanego w  prze- pisach Kodeksu postępowania administracyjnego5. Celem opracowania jest analiza podstawowych instytucji prawnych postępowania przed Pre- zesem UOKiK, takich jak: zasady postępowania, strony, organ, wszczęcie postępowania, przebieg, rozstrzygnięcia, środki prawne. Rozważania skoncentrowane są głównie na analizie porównawczej odmienności pro- ceduralnych postępowania przed Prezesem Urzędu w stosunku do admi- nistracyjnego postępowania jurysdykcyjnego uregulowanego w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustaleniu różnic i podobieństw po- 5 Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 17 Wprowadzenie równywanych postępowań, jak również rozwiązań prawnych przyjętych w prawie Unii Europejskiej. Struktura pracy została dostosowana do jej celu, a zatem do wyczerpujące- go przedstawienia postępowania przed Prezesem Urzędu na tle regulacji zawartej w Kodeksie postępowania administracyjnego. Analiza materiału normatywnego, orzecznictwa, poglądów doktryny pozwoliła na udziele- nie odpowiedzi na pytanie: jaki jest charakter prawny postępowania przed Prezesem Urzędu. Praca składa się z trzech części. Część pierwsza poświęcona została zagad- nieniom materialnoprawnym z zakresu ochrony konkurencji. Przedstawio- no w  niej przesłanki warunkujące odpowiedzialność z  tytułu naruszenia ustawy antymonopolowej. W  części drugiej dokonano analizy zagadnień procesowych. W rozdziale II omówiono podstawowy zakres pojęć oraz usta- lono usytuowanie postępowania przed Prezesem UOKiK w systemie postę- powania administracyjnego. Rozdział III poświęcono rozważaniom doty- czącym celu, przedmiotu oraz funkcji postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W dalszej części pracy poddano ana- lizie podstawowe instytucje prawne postępowania w  sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, takie jak: zasady postępowania, podmioty bio- rące udział w postępowaniu, stadia postępowania, podejmowane rozstrzyg- nięcia oraz tryb ich weryfikacji. Zagadnienia dotyczące administracyjnego postępowania przed Prezesem UOKiK zostały scharakteryzowane poprzez prezentację odrębności tego postępowania względem ogólnego postępowa- nia administracyjnego. W części trzeciej zawarto rozważania dotyczące cha- rakteru prawnego postępowania przed Prezesem Urzędu. Praca powstała na podstawie rozprawy doktorskiej obronionej w kwietniu 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Koperni- ka w Toruniu. Serdeczne podziękowania kieruję do Promotora niniejszej rozprawy Pana Profesora dr hab. Eugeniusza Ochendowskiego za pełną życzliwości opie- kę naukową, inspirację oraz nieocenioną pomoc w powstaniu rozprawy. Podziękowania kieruję do Recenzentów rozprawy doktorskiej Pani dr hab. Małgorzaty Jaśkowskiej, prof. UKSW oraz nieodżałowanej pamięci Pana Profesora dr hab. Janusza Borkowskiego. Dziękuję za bardzo cenne i życz- liwe uwagi oraz spostrzeżenia, których uwzględnienie pozwoliło nadać pracy ostateczny kształt. 18 www.lexisnexis.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: