Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00071 003032 21326899 na godz. na dobę w sumie
Metody pracy z dzieckiem i rodziną - ebook/pdf
Metody pracy z dzieckiem i rodziną - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 42
Wydawca: Verlag Dashofer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-155-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Korzyści

Dzięki publikacji zyskają Państwo:

Autorzy

Anna Dunajska – absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, członek Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, realizatorka licznych projektów i programów dotyczących sfery pomocy społecznej; zainteresowania: problematyka kompleksowej pomocy rodzinie, a szczególnie wspierania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przez zaangażowanie w ten proces środowiska lokalnego;

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy www.dashofer.pl Anna Dunajska Metody pracy z dzieckiem i rodzinà Pomoc spo∏eczna Nowe metody terapii osób niepe∏nosprawnych – program TEACCH Metody pracy z dzieckiem i rodzinà Copyright © 2013 Wydawnictwo Verlag Dashöfer Sp. z o.o. Warszawa Copyright © 2013 ISBN 978-83-7537-155-0 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. ul. Bie˝anowska 7, 02-655 Warszawa tel.: 22 559-36-13, faks: 22 829-27-27, 829-27-00 www.dashofer.pl, www.ekoinfo.pl, www.eduinfo.pl, www.budinfo.pl email: b-mpr@dashofer.pl Opracowanie edytorskie i korekta: Magdalena Borysewicz, Stanis∏awa Teresa Pasznik Sk∏ad: Dariusz Ziach Wszelkie prawa zastrze˝one, prawo do tytu∏u i licencji jest w∏asnoÊcià Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie ca∏oÊci lub fragmen- tów niniejszej publikacji, równie˝ na noÊnikach magnetycznych i elektronicznych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzgl´du na sta∏e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zamieszczone informacje. – 2 – – 2 – Metody pracy z dzieckiem i rodzinà Spis treÊci 1. Asystent rodzinny . . . . . . . . . . . . . . . .5 2. Konferencja grupy rodzinnej . . . . . . . .19 3. Szko∏a dla rodzica . . . . . . . . . . . . . . .25 4. Trening umiej´tnoÊci spo∏ecznych . . .31 – 3 – Metody pracy z dzieckiem i rodzinà Wykaz piktogramów przyk∏ad uwaga zapami´taj – 4 –
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Metody pracy z dzieckiem i rodziną
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: