Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00112 002742 20660015 na godz. na dobę w sumie
Prawo własności intelektualnej - ebook/pdf
Prawo własności intelektualnej - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 525
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7620-997-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Prawo własności intelektualnej jest pierwszym podręcznikiem akademickim, który łącznie ujmuje podstawową problematykę dotyczącą prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Drugie wydanie zawiera nowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, a zwłaszcza: prawo autorskie w internecie, zjawisko piractwa komputerowego, problematykę plagiatu oraz ochronę baz danych. Ponadto znacznie poszerzono część dotyczącą prawa własności przemysłowej o unormowania prawa unijnego. Całość została uzupełniona o dorobek polskiego i europejskiego orzecznictwa sądowego
Zrozumienie skomplikowanych zagadnień z tego zakresu zostało znacząco ułatwione przez ujęcie definicji i wyjaśnień w postaci graficznej, tabel, rysunków oraz podkreśleń najważniejszych zagadnień. W każdym rozdziale zamieszczono wykaz najważniejszych orzeczeń sądowych oraz spis literatury, a także pytania i kazusy, dzięki którym można sprawdzić zdobytą wiedzę.
Podręcznik jest adresowany zarówno do studentów takich kierunków, jak: prawo, administracja, europeistyka, ekonomia, zarządzanie, biologia, chemia i ochrona środowiska, jak i do osób pragnących pogłębić swą wiedzę na ten temat.
Prof. nadzw. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz – kierownik Zakładu Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, radca prawny, członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, członek Komisji Prawa Autorskiego, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, publicznego prawa gospodarczego, prawa mediów i prawa cywilnego.
Dr Joanna Banasiuk i dr Zofia Zawadzka – pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Joanna Buchalska, Monika Nowikowska, Magdalena Rutkowska – doktorantki Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo w∏asnoÊci intelektualnej pod redakcjà Joanny Sieƒczy∏o-Chlabicz Wydanie 2 Warszawa 2011 Poszczególne części opracowały: Część I. Prawo autorskie Joanna Sieńczyło-Chlabicz Joanna Banasiuk Zofia Zawadzka Magdalena Rutkowska Część II. Prawo własności przemysłowej Joanna Sieńczyło-Chlabicz Joanna Banasiuk Monika Nowikowska Joanna Buchalska Opra co wa nie re dak cyj ne: Katarzyna Gierłowska, Agnieszka Zagozda Redakcja techniczna: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-7620-997-5 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.LexisNexis.pl, e-mail: biuro@LexisNexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.LexisNexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych . . . . 29 1. Źródła prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3. Pojęcie prawa autorskiego. Systemy prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4. Modele prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 5. Zasady prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 6. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 ROZDZIAŁ II. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2. Pojęcie utworu. Przesłanki uznania danego wytworu za utwór . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.1. Ustalenie a utrwalenie utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3. Katalog utworów w świetle prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 4. Czynniki niemające znaczenia przy kwalifikacji danego wytworu intelektualnego jako utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5. Graniczne wytwory intelektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 6. Idee, pomysły, koncepcje itp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 7. Wyłączenia ustawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 7.1. Akty normatywne lub ich urzędowe projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 7.2. Urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 7.3. Opublikowane opisy patentowe lub ochronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 7.4. Proste informacje prasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 8. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 9. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 10. Wybrane orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 ROZDZIAŁ III. Podmiot prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 2. Twórca jako podmiot prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 6 Spis treści 2.1. Domniemanie autorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 3. Inne podmioty autorskich praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.1. Nabycie pierwotne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 3.2. Nabycie pochodne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.3. Instytucje naukowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 4. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 5. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 6. Wybrane orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 ROZDZIAŁ IV. Rodzaje utworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 2. Utwór współautorski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 2.1. Rodzaje utworów współautorskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 2.2. Przesłanki powstania utworu współautorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2.3. Twórczy charakter wkładów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 2.4. Porozumienie jako przejaw współpracy autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 2.5. Wspólne prawo autorskie do utworu współautorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 3. Utwór połączony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3.1. Powstanie utworów połączonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3.2. Podstawy odmowy udzielenia zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.3. Utwór współautorski a utwór połączony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 4. Utwór zbiorowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 4.1. Szczególna rola producenta lub wydawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 4.2. Prawa autorskie do utworu zbiorowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 5. Utwór pracowniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 5.1. Nabycie autorskich praw majątkowych do utworu pracowniczego przez pracodawcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 5.2. Skutki prawne przyjęcia utworu przez pracodawcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 5.3. Autorskie prawa osobiste do utworu pracowniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 6. Utwór zależny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 6.1. Wykonywanie autorskich praw majątkowych i osobistych do dzieła zależnego . 82 6.2. Utwór inspirowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 7. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 8. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 9. Wybrane orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 ROZDZIAŁ V. Autorskie prawa majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 2. Pojęcie i charakter autorskich praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 2.1. Modele kształtowania treści majątkowych praw autorskich . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3. Treść autorskich praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 4. Pola eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 4.1. Pola eksploatacji z art. 50 pr.aut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 4.2. Droit de suite ......................................................... 93 5. Zbywalność autorskich praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 5.1. Przejście autorskich praw majątkowych w drodze dziedziczenia . . . . . . . . . . . . 96 5.2. Przejście autorskich praw majątkowych w drodze umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 6. Czas ochrony autorskich praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Spis treści 7 7. Fundusz Promocji Twórczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 8. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10. Wybrane orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 ROZDZIAŁ VI. Dozwolony użytek osobisty i publiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 2. Istota dozwolonego użytku. Podział na dozwolony użytek osobisty i publiczny . . . . 102 3. Pojęcie i warunki korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku osobistego . . 104 3.1. Wyłączenia z zakresu dozwolonego użytku prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4. Dozwolony użytek publiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4.1. Dozwolony użytek utworu w celach informacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 4.2. Dozwolony użytek utworu w celach oświatowych i naukowych . . . . . . . . . . . . . . 112 4.3. Użytek publiczny w sferze nadawania utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4.3.1. Publiczne odtwarzanie nadawanych utworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 4.4. Dozwolony użytek w zakresie wykonania utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 4.5. Dozwolony użytek utworów plastycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 4.6. Dozwolony użytek utworu w celach państwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 4.7. Dozwolony użytek utworu w celach gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 4.8. Dozwolony użytek dla dobra osób niepełnosprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 5. Prawo cytatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 6. Zasady korzystania z dozwolonego użytku osobistego i publicznego . . . . . . . . . . . . . 125 7. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 8. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 9. Wybrane orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 ROZDZIAŁ VII. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 2. Pojęcie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3. Utworzenie organizacji zbiorowego zarządzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 4. Członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 5. Zadania organizacji zbiorowego zarządzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 5.1. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub pokrewnymi . . . . . . . . . . . . . . . 135 6. Domniemania z art. 105 ust. 1 pr.aut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 7. Zbiorowy zarząd w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 8. Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 9. Ustawowe sposoby wskazania właściwej organizacji zbiorowego zarządzania . . . . 140 9.1. Komisja Prawa Autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 10. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 11. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 12. Wybrane orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 ROZDZIAŁ VIII. Umowy prawnoautorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 2. Zasada swobody umów i jej ograniczenia w prawie autorskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 2.1. Zasada specyfikacji pól eksploatacji w umowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 8 Spis treści 2.2. Zakaz obejmowania umową pól eksploatacji utworu nieznanych w chwili zawarcia umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 2.3. Zakaz zawierania umów w części dotyczącej wszystkich utworów tego samego twórcy mających powstać w przyszłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 2.4. Zakaz zbycia i zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 2.5. Nakaz zawierania umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umów licencyjnych wyłącznych w formie pisemnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 3. Umowy prawnoautorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 3.1. Umowa przenosząca własność autorskich praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . 148 3.2. Treść umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 4. Pojęcie, rodzaje i charakter umów licencyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 4.1. Treść umowy licencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 4.2. Sublicencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 4.3. Wypowiedzenie umowy licencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 5. Umowa wydawnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 6. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 7. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 8. Wybrane orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 ROZDZIAŁ IX. Autorskie prawa osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 2. Pojęcie i cechy autorskich praw osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 3. Katalog autorskich praw osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 3.1. Autorskie prawa osobiste wymienione w art. 16 pr.aut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 3.1.1. Prawo do autorstwa utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 3.1.2. Prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 3.1.3. Prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 3.1.4. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 3.1.5. Prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu . . . . . . . . . . . . . . 166 3.2. Autorskie prawa osobiste wynikające z innych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 3.2.1. Prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia ze względu na istotne interesy twórcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 3.2.2. Prawa osobiste twórcy i jego bliskich związane z oryginałem egzemplarza dzieła plastycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 3.2.3. Prawo dostępu do oryginału utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 4. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 5. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 6. Wybrane orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 ROZDZIAŁ X. Plagiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 2. Pojęcie i istota plagiatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 3. Rodzaje plagiatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Spis treści 9 4. Odpowiedzialność prawna z tytułu popełnienia plagiatu w uczelniach wyższych . . . 178 4.1. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich z tytułu popełnienia plagiatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 4.1.1. Postępowanie wyjaśniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 4.1.2. Postępowanie przed komisją dyscyplinarną do spraw nauczycieli akademickich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 4.1.3. Postępowanie odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 4.2. Odpowiedzialność nauczycieli akademickich uregulowana przepisami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 4.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów uczelni wyższych z tytułu popełnienia plagiatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 4.3.1. Postępowanie wyjaśniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 4.3.2. Postępowanie przed komisją dyscyplinarną do spraw studentów . . . . . 186 4.3.3. Postępowanie odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 4.4. Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów z tytułu popełnienia plagiatu . 188 5. Odpowiedzialność cywilna z tytułu popełnienia plagiatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 6. Odpowiedzialność karna z tytułu popełnienia plagiatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 6.1. Obligatoryjne przesłanki stwierdzenia przestępstwa plagiatu . . . . . . . . . . . . . . 193 6.2. Sankcje karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 7. Przedawnienie odpowiedzialności prawnej z tytułu popełnienia plagiatu . . . . . . . . 195 8. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 9. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 10. Wybrane orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 ROZDZIAŁ XI. Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 2. Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 2.1. Roszczenia niemajątkowe z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych . . 199 2.2. Roszczenia majątkowe z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych . . . . . 201 3. Zagadnienia procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 4. Cywilnoprawna ochrona autorskich praw osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 4.1. Roszczenia niemajątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 4.2. Roszczenia majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 5. Zagadnienia procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 6. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 7. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 8. Wybrane orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 ROZDZIAŁ XII. Odpowiedzialność karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 2. Analiza znamion przestępstw stypizowanych w prawie autorskim . . . . . . . . . . . . . . . 214 2.1. Plagiat i inne naruszenia praw autorskich lub pokrewnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 2.2. Bezprawne rozpowszechnianie cudzego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania (piractwo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 10 Spis treści 2.3. Bezprawne rozpowszechnianie, utrwalenie lub zwielokrotnianie cudzego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania . . . . . 218 2.4. Paserstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 2.5. Produkcja, obrót, reklama, posiadanie, przechowywanie lub wykorzystywanie urządzeń lub ich komponentów przeznaczonych do nielegalnego usuwania lub obchodzenia zabezpieczeń przed nielegalnym odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 2.6. Uniemożliwianie lub utrudnianie wykonywania prawa do kontroli . . . . . . . . . . . 221 3. Sankcje karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 4. Właściwość sądu i tryb ścigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 5. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 6. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 7. Wybrane orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 ROZDZIAŁ XIII. Utwory audiowizualne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 2. Pojęcie utworu audiowizualnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 3. Podmioty praw autorskich do dzieła audiowizualnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 4. Skutki uznania osoby za współtwórcę utworu audiowizualnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 5. Producent dzieła audiowizualnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 6. Czas trwania autorskich praw majątkowych do utworu audiowizualnego . . . . . . . . . 233 7. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 8. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 9. Wybrane orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 ROZDZIAŁ XIV. Programy komputerowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 2. Pojęcie programu komputerowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 3. Podmiot praw autorskich do programu komputerowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 4. Treść prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 4.1. Autorskie prawa osobiste twórców programów komputerowych . . . . . . . . . . . . 240 4.2. Autorskie prawa majątkowe twórców programów komputerowych . . . . . . . . . . 241 4.3. Ograniczenia autorskich praw majątkowych do programu komputerowego . . 242 5. Dozwolony użytek programów komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 6. Licencje dotyczące oprogramowania komputerowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 7. Piractwo komputerowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 7.1. Formy piractwa komputerowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 7.2. Odpowiedzialność karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 8. Prawne aspekty stosowania i usuwania środków technicznego zabezpieczenia programów komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 8.1. Rodzaje i funkcje środków technicznego zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 8.2. Obchodzenie lub usuwanie technicznych środków zabezpieczających program komputerowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 8.2.1. Odpowiedzialność cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 8.2.2. Odpowiedzialność karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 9. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 10. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 11. Wybrane orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Spis treści 11 ROZDZIAŁ XV. Ochrona wizerunku i adresata korespondencji . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 2. Pojęcie wizerunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 3. Szczególne postaci wizerunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 4. Zasady rozpowszechniania wizerunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 5. Rozpowszechnianie wizerunku bez zgody sportretowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 5.1. Rozpowszechnianie wizerunków pozowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 5.2. Rozpowszechnianie wizerunków osób powszechnie znanych . . . . . . . . . . . . . . 262 5.2.1. Osoba powszechnie znana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 5.3. Rozpowszechnianie wizerunków osób stanowiących szczegół całości . . . . . . . 265 6. Ochrona adresata korespondencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 7. Postanowienia wspólne dotyczące wizerunku i korespondencji . . . . . . . . . . . . . . . . 268 8. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 9. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 10. Wybrane orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 ROZDZIAŁ XVI. Prawa pokrewne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 2. Pojęcie, charakter i rodzaje praw pokrewnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 3. Przedmiot i podmiot prawa do artystycznych wykonań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 4. Treść prawa do artystycznych wykonań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 4.1. Czas trwania prawa do artystycznych wykonań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 5. Przedmiot i podmiot prawa do fonogramów i wideogramów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 6. Treść praw producenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 6.1. Czas trwania praw do fonogramów i wideogramów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 7. Przedmiot i podmiot prawa do nadań programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 8. Treść prawa do nadań programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 9. Przedmiot i podmiot prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 10. Treść prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych . . . . . . . . 283 10.1. Czas trwania prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 11. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 12. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 13. Wybrane orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 ROZDZIAŁ XVII. Prawo autorskie w Internecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 2. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 3. Pola eksploatacji utworu w Internecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 3.1. Zwielokrotnianie dokonywane w sieciach komputerowych w trakcie korzystania z utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 3.2. Wprowadzenie utworu do obrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 3.3. Rozpowszechnianie utworu on-line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 3.4. Nowe pola eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 4. Dozwolony użytek publiczny i prywatny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 4.1. Dozwolony użytek publiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 4.2. Dozwolony użytek prywatny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 12 Spis treści 5. Licencja Creative Commons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 6. Licencja sieciowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 7. Odpowiedzialność prawna za naruszenie prawa autorskiego w Internecie . . . . . . . 301 8. Wyłączenie odpowiedzialności prawnej usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 8.1. Usługa mere conduit (tzw. prostego przekazu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 8.2. Usługa cachingu ..................................................... 304 8.3. Usługa hostingu ..................................................... 305 8.4. Monitoring sieci przez service provider-a ................................ 307 9. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 10. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 ROZDZIAŁ XVIII. Ochrona baz danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 2. Pojęcie bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 2.1. Definicja bazy danych w dyrektywie w sprawie ochrony prawnej baz danych . . 313 3. Podmiot prawa sui generis do bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 4. Treść prawa sui generis ................................................... 315 5. Ograniczenia treści prawa producenta baz danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 6. Wyczerpanie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 7. Czas ochrony bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 8. Kumulacja ochrony prawnoautorskiej i ochrony sui generis .................... 320 9. Ochrona baz danych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych . . . . . . 321 9.1. Podmiot praw autorskich do bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 9.2. Autorskie prawa majątkowe do bazy danych. Prawo dokonywania opracowań bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 10. Dozwolony użytek w odniesieniu do bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 10.1. Dozwolony użytek publiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 10.2. Dozwolony użytek prywatny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 11. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 12. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 13. Wybrane orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Część druga PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ROZDZIAŁ I. Źródła prawa własności przemysłowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 2. Pojęcie, charakter i główne dziedziny prawa własności przemysłowej . . . . . . . . . . . . 333 2.1. Charakter norm prawa własności przemysłowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 2.2. Dziedziny prawa własności przemysłowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 3. Pojęcie własności intelektualnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 4. Własność przemysłowa a własność intelektualna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 5. Ogólna charakterystyka ustawy – Prawo własności przemysłowej . . . . . . . . . . . . . . . 343 6. Struktura i zadania Urzędu Patentowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 6.1. Eksperci Urzędu Patentowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 6.2. Kolegium Ekspertów Urzędu Patentowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Spis treści 13 6.3. Asesorzy i aplikanci eksperccy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 6.4. Zadania Urzędu Patentowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 6.5. Rzecznik patentowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 7. Rejestry prowadzone przez Urząd Patentowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 8. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 9. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 ROZDZIAŁ II. Prawo patentowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 2. Prawo patentowe w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 2.1. Pojęcie wynalazku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 2.1.1. Kategorie wynalazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 2.1.2. Wyłączenia z zakresu pojęcia wynalazku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 2.2. Podmioty praw do wynalazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 2.3. Przesłanki zdolności patentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 2.3.1. Nowość wynalazku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 2.3.2. Poziom wynalazczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 2.3.3. Przemysłowa stosowalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 2.4. Wynalazki wyłączone spod ochrony prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 2.5. Procedura rejestracji wynalazku w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 2.5.1. Opłaty rejestracyjne i okresowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 2.5.2. Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 2.5.3. Decyzje Urzędu Patentowego w sprawie udzielenia patentu . . . . . . . . . . . 371 2.6. Treść patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 2.6.1. Ograniczenia patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 2.7. Obrót dobrami własności przemysłowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 2.7.1. Umowy licencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 2.8. Unieważnienie patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 2.9. Wygaśnięcie patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 3. Patent europejski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 3.1. Procedura rejestracji wynalazku w Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 3.2. Decyzje Europejskiego Urzędu Patentowego w sprawie udzielenia patentu europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 3.3. Opłaty rejestracyjne i okresowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 3.4. Unieważnienie patentu europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 4. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 5. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 6. Wybrane orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 ROZDZIAŁ III. Prawo znaków towarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 2. Prawo znaków towarowych w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 2.1. Pojęcie znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 2.2. Funkcje znaków towarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 2.3. Rodzaje znaków towarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 2.3.1. Wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, znaki chronione wspólnym prawem ochronnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 2.4. Zdolność odróżniająca znaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 14 Spis treści 2.5. Przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . 398 2.5.1. Brak zdolności odróżniającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 2.5.2. Bezwzględne przeszkody rejestracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 2.5.3. Względne przeszkody rejestracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 2.6. Procedura rejestracji znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 2.6.1. Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące prawa ochronnego na znak towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 2.6.2. Opłaty rejestracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 2.6.3. Przykłady zarejestrowanych znaków towarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 2.7. Treść prawa ochronnego na znak towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 2.7.1. Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 2.8. Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 2.9. Wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 3. Wspólnotowy znak towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 3.1. Pojęcie wspólnotowego znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 3.1.1. Wspólnotowy znak wspólny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 3.2. Procedura rejestracji wspólnotowego znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 3.3. Przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy . . . . . . . . . . . . . . . 423 3.3.1. Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 3.3.2. Względne podstawy odmowy rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 3.4. Opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 3.5. Treść prawa do wspólnotowego znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 3.5.1. Ograniczenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego . . . . . . . . . . . 425 3.6. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa do wspólnotowego znaku towarowego . . . 426 3.6.1. Unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego . . . . . . . . . 426 3.6.2. Wygaśnięcie prawa do wspólnotowego znaku towarowego . . . . . . . . . . . 427 4. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 5. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 6. Wybrane orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 ROZDZIAŁ IV. Prawo wzorów przemysłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 2. Prawo wzorów przemysłowych w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 2.1. Pojęcie wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 2.2. Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 2.2.1. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 2.2.2. Nowość wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 2.2.3. Indywidualny charakter wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 2.2.3.1. Zorientowany użytkownik jako podmiot dokonujący oceny indywidualnego charakteru wzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 2.3. Wyłączenia spod rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 2.4. Procedura rejestracji wzoru przemysłowego w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 2.4.1. Opłaty jednorazowe i okresowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 2.4.2. Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 2.5. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 2.5.1. Zakres prawa z rejestracji wzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Spis treści 15 2.5.2. Ograniczenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . 449 2.6. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 2.6.1. Publiczne udostępnienie wzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 2.6.2. Brak nowości i indywidualnego charakteru wskutek publicznego udostępnienia wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 2.7. Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 3. Europejskie prawo wzorów przemysłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 3.1. Pojęcie wzoru wspólnotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 3.2. Nowość wzoru wspólnotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 3.3. Indywidualny charakter wzoru wspólnotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 3.4. Niezarejestrowany wzór wspólnotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 3.5. Procedura rejestracji zarejestrowanego wzoru wspólnotowego . . . . . . . . . . . . . . 459 3.5.1. Opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 3.5.2. Decyzje Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) dotyczące rejestracji wzoru wspólnotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 3.6. Treść prawa z rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 3.7. Unieważnienie wzoru wspólnotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 4. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 5. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 6. Wybrane orzecznictwo sądów polskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 7. Wybrane orzecznictwo OHIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 ROZDZIAŁ V. Oznaczenia geograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 2. Oznaczenie geograficzne w prawie polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 2.1. Pojęcie oznaczenia geograficznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 2.2. Rodzaje oznaczeń geograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 2.3. Funkcje oznaczeń geograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 2.4. Procedura rejestracji oznaczeń geograficznych w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 2.4.1. Opłaty za zgłoszenie oznaczenia geograficznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 2.4.2. Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 2.4.2.1. Odmowa udzielenia prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 2.5. Treść prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 2.6. Unieważnienie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne . . . . . . . . . . . . . . 490 2.7. Wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . 491 3. Oznaczenia geograficzne w prawie unijnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 3.1. Oznaczenia geograficzne w Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 3.2. Procedura rejestracji oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej . . . . . . . . . . 495 3.2.1. Etap krajowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 3.2.1.1. Postępowanie w przypadku wniesienia lub niewniesienia zastrzeżeń do wniosku o rejestrację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 3.2.2. Procedura rejestracji oznaczeń geograficznych na szczeblu unijnym . . . . 499 3.2.2.1. Postępowanie w przypadku wniesienia lub niewniesienia sprzeciwu do wniosku o rejestrację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 3.3. Opłaty za zgłoszenie oznaczenia geograficznego w Unii Europejskiej . . . . . . . . . 503 16 Spis treści 3.4. Treść prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 3.5. Cofnięcie rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 4. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 5. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 ROZDZIAŁ VI. Wzory użytkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 2. Pojęcie wzoru użytkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 3. Przesłanki zdolności ochronnej wzoru użytkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 4. Wzór użytkowy a wynalazek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 5. Procedura rejestracji wzoru użytkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 5.1. Opłaty rejestracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 5.2. Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące prawa ochronnego na wzór użytkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 6. Treść prawa ochronnego na wzór użytkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 7. Unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 8. Wygaśnięcie prawa ochronnego na wzór użytkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 9. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 10. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 11. Wybrane orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 ROZDZIAŁ VII. Topografie układów scalonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 2. Pojęcie topografii układu scalonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 3. Przesłanki zdolności rejestrowej TUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 4. Procedura rejestracji TUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 4.1. Opłaty rejestracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 4.2. Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące rejestracji TUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 5. Treść prawa z rejestracji TUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 5.1. Ograniczenie praw z rejestracji TUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 6. Unieważnienie prawa z rejestracji TUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 7. Wygaśnięcie prawa z rejestracji TUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 8. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 9. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Wykaz skrótów Źródła prawa akt rewidujący Konwencję o patencie europejskim dyrektywa Nr 87/54 dyrektywa Nr 98/71 dyrektywa o handlu elektronicznym – – – Akt z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujący Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w  Monachium dnia 5 paź- dziernika 1973 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736) Dyrektywa Rady Nr 87/54/EWG z dnia 16 grudnia 1986 r. w spra- wie ochrony prawnej topografii produktów półprzewodnikowych (Dz.Urz. WE 1987 L 24/36) Dyrektywa nr 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13  października 1998  r. w  sprawie prawnej ochrony wzorów  (Dz.Urz. WE 1998 L 289/28) – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług w  ramach społeczeństwa informacyjnego, w  szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (Dz.Urz. WE 2000 L 178/1) dyrektywa o prawie autorskim – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady Nr 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów w społeczeństwie praw autorskich i  pokrewnych w  społeczeństwie informacyjnym informacyjnym (Dz.Urz. WE 2001 L 167/10 ze zm.) dyrektywa w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych dyrektywa w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej dyrektywa w sprawie najmu i użyczenia dyrektywa w sprawie ochrony prawnej baz danych dyrektywa w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady Nr 2006/116/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autor- skiego i niektórych praw pokrewnych (Dz.Urz. UE 2006 L 372/12) – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady Nr 2004/48/WE z  dnia 29 kwietnia 2004 r. w  sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. UE 2003 L 157/45) – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady Nr 2006/115/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w  zakresie własności intelektualnej (Dz.Urz. UE 2006 L 376/28) – Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz.Urz. WE 1996 L 77/20) – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady Nr 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Dz.Urz. UE 2009 L 111/16) 18 Wykaz skrótów – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady Nr 2001/84/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagro- dzenia z  tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki (Dz.Urz. UE 2001 L 272/32) dyrektywa w sprawie prawa autora do wy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo własności intelektualnej
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: