Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00189 003791 21343165 na godz. na dobę w sumie
Testy humanistyczne. Język polski. Gimnazjum. Nowa forma - ebook/pdf
Testy humanistyczne. Język polski. Gimnazjum. Nowa forma - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 68
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-569-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Testy gimnazjalne zgodne z najnowszą podstawą programową – nowa forma od roku szkolnego 2011/2012. Opracowane przez nauczycieli gimnazjalnych z wieloletnim doświadczeniem. Adresowane do uczniów i nauczycieli. Sprawdzają wiedzę i umiejętności uczniów (głównie polonistyczne) wskazane w podstawie programowej. Zawierają zadania zamknięte i otwarte. Zawierają różne typy zadań otwartych zgodnie z Informatorem CKE. Zawierają propozycje rozwiązań. Mogą być wykorzystane do przeprowadzenia egzaminów próbnych, do ćwiczeń na lekcji lub samodzielnej pracy ucznia w domu. Polecamy również „Testy. Matematyka. Gimnazjum. Nowa forma”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TESTY Test I Marzenia o domu Kod ucznia Tekst I Najświętszym miejscem w każdym domu greckim było ognisko. W czasach najdawniejszych stało ono w głównej świetlicy, między czterema słupami, a dym uchodził przez otwór w pułapie. Każdy przybysz, gość lub zbieg, o ile nie był pewny dobrego przyjęcia, chwytał się brzegu ogniska i to wy- starczało, aby go uważano odtąd za stojącego pod opieką bogów. […] Tę tak zwyczajną kupę cegieł, kamieni i zardzewiałych rusztów zmieniała w dostojny ołtarz obec- ność bóstwa. Opiekunką tej świątyni domowej była Hestia, najstarsza córka Kronosa i Rei, siostra Dzeusa i Hery. Ślubowała dziewictwo i nie miała własnej rodziny, ona, co stała na straży wszystkich innych rodzin. Była jakby uosobieniem gospodyni domu: przyjmowała pannę młodą i wprowadzała ją do nowej zagrody. Gdy bowiem młoda małżonka wkraczała w progi męża, szła na przedzie jej matka, niosąc w ręce pochodnię zapaloną przy własnym ognisku domowym i tą pochodnią rozniecała zarzewie1 na ognisku córki i zięcia. Gospodynie domu miały szczególne nabożeństwo do swej patronki. Przez całe życie oczekiwały od niej wszelkich dobrodziejstw, a umierając, zlecały jej opiece swoje sieroty. […] Ilekroć kto wyjeżdżał z domu, prosił Hestię, żeby mu dała wrócić szczęśliwie do progów rodzin- nych; gdy wracał, witał ją modlitwą dziękczynną. W piąty dzień po narodzeniu dziecka obnoszono je dokoła ogniska, oddając w opiekę Hestii, a była to doniosła uroczystość, połączona z nadaniem imienia. […] Hestia nie potrzebowała świątyń ani ołtarzy. Świątynią jej był każdy dom, ołtarzem każde ognisko domowe. Gdy spośród suchych gałęzi strzelał jasny płomień, był on zarazem jakby wizerunkiem sa- mej bogini. Dlatego posągi jej są bardzo rzadkie. Przedstawiana bywa jako poważna niewiasta, w po- stawie siedzącej lub stojącej, w szatach matrony2, zawsze spokojna, o łagodnym spojrzeniu. […] 1 zarzewie – żarzące się węgle, żar 2 matrona – w starożytności: kobieta zamężna, szanowana ze względu na wysokie stanowisko społeczne i czystość obyczajów; dziś podniośle, często żartobliwie o kobiecie starszej, godnej szacunku Jan Parandowski, Mitologia Zadanie 1. (0-2) (więcej niż jedna poprawna odpowiedź) Ognisko było centralnym miejscem greckiego domu, ponieważ A. stało w najważniejszym miejscu. B. stanowiło ołtarz bogini. C. ogrzewało mieszkańców. D. rozświetlało przestrzeń domu. Zadanie 2. (0-1) Wymień trzy obyczaje panujące w greckim domu. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ 7 Zadanie 3. (0-1) Co wspólnego dostrzegasz w micie o Hestii, starym polskim przysłowiu Gość w dom, Bóg w dom oraz w słowach bohatera Zemsty: Nie wodź mnie na pokuszenie Ojców moich wielki Boże! Wszak, gdy wstąpił w progi moje, Włos mu z głowy spaść nie może? ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Zadanie 4. (0-2) Uzupełnij tabelę, wpisując, czego oczekiwały wymienione postacie od strażniczki ognia. Postać Oczekiwania wobec Hestii Prześladowany uciekinier Panna młoda Gospodyni domu Wyruszający w podróż Tekst II – Ułożyłam już wszystko od a do z, jak to będzie w naszym domu. […] Nie myśl, że chcę duże- go mieszkania albo mebli. Och, wcale! Brzydzę się meblami, politurą1, lakierem. Firanki, dywany, jakież to wszystko brzydkie! Poczekaj, ja ci powiem […]. Ani się obejrzysz, kiedy nasze mieszkanie pełne będzie sprzętów prostych jak u najuboższych ludzi, ale za to pięknych, jak u nikogo. My tu stworzymy źródło poczucia piękna, nowego piękna, sztuki jeszcze nieznanej, która obok nas śpi jak zaczarowana królewna. Będą to stołki sosnowe, ławy, stoły. Będą je okrywały proste kilimy. […] Wszystko to pokochamy, bo będzie nasze, w krwawym trudzie zdobyte, bez krzywdy niczyjej. […] Po cóż nam zimny blask wyrobów fabrycznych? Po co stroje, powozy? Nigdy nie czułam większej rozkoszy, jak kiedy ojciec mój zabierał mię na wózek bez resorów i wiózł do lasu po drodze pełnej wystających korzeni drzew, przeciętej wyrwami. […] Ach, ja już tak dawno straciłam gniazdo rodzinne! Prawie nigdy go nie miałam. W piątej klasie byłam zaledwie, kiedy mię ojciec odumarł2! Mamy prawie nie pamiętam… Każda istota ma swe ognisko, swój dach. Mały skowronek – i ten… Gdy pomyślę, że teraz moje życie tułacze ma się już skończyć... 1 politura – rozcieńczony roztwór żywicy służący do uzyskiwania błyszczących powłok na powierzchni przedmiotów 2 odumrzeć – dawniej: umrzeć, pozostawiając kogoś bliskiego Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni 8 Zadanie 5. (0-2) (więcej niż jedna poprawna odpowiedź) W tekście II wypowiada się A. mała dziewczynka, która straciła rodziców. B. dorosła kobieta, która chce wyjść za mąż. C. osoba, która marzy o stworzeniu domu. D. osoba, która chce uporządkować swoje mieszkanie. Zadanie 6. (0-1) Jaką funkcję pełnią w tekście II wypowiedzenia: Po cóż nam zimny blask wyrobów fabrycznych? Po co stroje, powozy? A. Są pytaniami retorycznymi, na które autor nie oczekuje odpowiedzi. B. Podkreślają niepewność postaci mówiącej. C. Są wypowiedzeniami oznajmującymi. D. Wymagają ujawnienia poglądów rozmówcy. Zadanie 7. (0-2) Nazwij występujące w tekście II wyrazy och i ach oraz określ ich rolę. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Zadanie 8. (0-1) Wyraz odumarł to A. archaizm. B. homonim. C. neologizm. D. antonim. Zadanie 9. (0-4) Podkreśl TAK, jeśli zdanie jest zgodne z tekstem II, NIE, jeśli jest niezgodne. Bohaterka odczuwa radość z powodu możliwości stworzenia domu. Bohaterka darzy miłością rzeczy materialne, nie osobę. Bohaterka nie żałuje, że wcześnie straciła rodziców. Bohaterka dostrzega piękno w prostych sprzętach zdobytych w wyniku uczci- wej pracy. TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK NIE Zadanie 10. (0-1) Wyjaśnij metaforę gniazdo rodzinne. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ 9 Zadanie 11. (0-1) Ze zdania: My tu stworzymy źródło poczucia piękna, nowego piękna, sztuki jeszcze nieznanej, któ- ra obok nas śpi jak zaczarowana królewna wypisz porównanie. ................................................................................................................................................................ Zadanie 12. (0-1) Wielokropek w ostatnim zdaniu tekstu II A. wskazuje nagłą zmianę nastroju i stylu wypowiedzi. B. zapowiada zdanie podrzędne. C. zastępuje kropkę. D. wskazuje, że bohaterka wie, co mogłaby powiedzieć, ale brak jej słów. Tekst III Jan Kochanowski, Na dom w Czarnolesie Panie, to moja praca, a zdarzenie1 Twoje; Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje! Inszy niechaj pałace marmorowe mają I szczerym złotogłowiem2 ściany obijają, Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym, A Ty mię zdrowiem opatrz i sumnieniem czystym, Pożywieniem ućciwym, ludzką życzliwością, Obyczajmi znośnymi, nieprzykrą starością. 1 zdarzenie Twoje – dar, pomyślność zesłana przez Ciebie 2 złotogłów – tkanina jedwabna przetykana złotą nicią, w dawnej Polsce szyto z niej bogate stroje, dekorowano nią wnętrza Zadanie 13. (0-1) W tekście III podmiot liryczny zwraca się do adresata w formie A. wyliczenia. B. metafory. C. apostrofy. D. anafory. Zadanie 14. (0-1) Adresatem wypowiedzi w tekście III jest A. upersonifikowany dom. B. Bóg. C. ludzie bogaci. D. człowiek wierzący w Boga. Zadanie 15. (0-1) Wartości wyznawane przez osobę mówiącą znajdują się w szeregu: A. dom rodzinny, czyste sumienie, spokojna starość. B. dom rodzinny, przepych, życzliwość. C. czyste sumienie, bogactwo, pozycja społeczna. D. zdrowie, życzliwość, władza. 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Testy humanistyczne. Język polski. Gimnazjum. Nowa forma
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: