Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00171 005366 21567075 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1096
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4004-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, zarówno w interesie publicznym, jak i przedsiębiorców oraz klientów. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustawy, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatury, innych krajowych aktów prawnych związanych z tym zagadnieniem oraz z uwzględnieniem rozwiązań prawa unijnego w tym zakresie.

Trzecie, uaktualnione i znacznie poszerzone wydanie, publikowane w serii Duże Komentarze Becka, uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne, jakie nastąpiły w komentowanej ustawie oraz ustawach z nią tematycznie powiązanych.

Komentarz przede wszystkim uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawą o grach hazardowych. Na ich podstawie

Niezaprzeczalnym walorem publikacji jest bogata analiza orzecznictwa sądów powszechnych, uwzględniająca jego najnowszą linię i odnosząca się do aktualnych problemów i zagadnień rozstrzyganych na etapie sądowym. W Komentarzu w sposób kompleksowy zestawiono poglądy praktyków, wybitnych specjalistów na kluczowe i zarazem problemowe zagadnienia związane ze stosowaniem standardów w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Prezentowana publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków – prawników zajmujących się problematyką zwalczania nieuczciwej konkurencji: radców prawnych, sędziów, prokuratorów, rzeczników patantowych oraz aplikantów i ambitnych studentów. Została przygotowana także z myślą o przedsiębiorcach oraz o agencjach reklamowych, którym ma ułatwić przestrzeganie obowiązujących w Polsce standardów w tym zakresie. Odpowiednia i szczegółowa wykładnia przepisów komentowanej ustawy, poparta orzecznictwem sądowym pozwala bowiem na odpowiednie przygotowanie się do unikania czynów nieuczciwej konkurencji, jak i na skuteczne dobranie argumentów do obrony racji klientów

Autorzy ograniczyli wywody czysto teoretyczne, historyczne i porównawcze skupiając się na praktycznym stosowaniu przepisów ustawy, w związku z innymi dziedzinami prawa polskiego oraz z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej, które wywiera stały i znaczny wpływ na kształt polskich regulacji w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Warto podkreślić, że niniejszy komentarz będzie cenną pozycją nie tylko dla praktyków prawa konkurencji, ale również dla wszystkich zainteresowanych tym tematem, także w wymiarze teoretycznym, zarówno jako pomoc dydaktyczna dla aplikantów, pracowników naukowych oraz ambitnych studentów kierunków prawniczych i administracyjnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz Pod redakcją prof. Janusza Szwaji 3. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz Redaktor Prof. dr hab. Janusz Szwaja Autorzy prof. UMCS dr hab. Andrzej Jakubecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; prof. dr hab. Marian Kępiński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza; prof. dr hab. Marek Mozgawa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; prof. dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; prof. dr hab. Ryszard Skubisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Sołtysiński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza; prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny, Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Janusz Szwaja, Uniwersytet Jagielloński, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego; prof. dr hab. Irena Wiszniewska, dr Maciej Bernatt, Uniwersytet Warszawski; dr Edyta Całka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; dr Jarosław Dudzik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; r.pr. Szymon Gogulski; dr Katarzyna Jasińska, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego; dr Jakub Kępiński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza; dr Agnieszka Kubiak-Cyrul, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego 3. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Propozycja cytowania: Warszawa 2013 Poszczególne części opracowali: Marian Kępiński: wprowadzenie do rozdz. 2 oraz objaśnienia do art. 5–7, 14, 17c, 17d Marian Kępiński, Jakub Kępiński: objaśnienia do art. 12 Marian Kępiński, Jakub Kępiński, Irena Wiszniewska: objaśnienia do art. 10 Marek Mozgawa: objaśnienia do art. 15a, wprowadzenie do rozdz. 4 oraz objaśnienia do art. 23–27 Maria Poźniak-Niedzielska, Edyta Całka: objaśnienia do art. 8–9 Maria Poźniak-Niedzielska, Stanisław Sołtysiński, Szymon Gogulski: objaśnienia do art. 13 Tadeusz Skoczny, Maciej Bernatt: objaśnienia do art. 15 Ryszard Skubisz: objaśnienia do art. 17 Ryszard Skubisz, Jarosław Dudzik: objaśnienia do art. 16, wprowadzenie do rozdz. 3 Ryszard Skubisz, Andrzej Jakubecki: objaśnienia do art. 18 Nb 192–237, art. 22 Stanisław Sołtysiński, Szymon Gogulski: objaśnienia do art. 11, 15b Janusz Szwaja: objaśnienia do art. 28–31 Janusz Szwaja, Katarzyna Jasińska: objaśnienia do art. 3, 18 Nb 1–191, art. 18a, 19 i 20 Janusz Szwaja, Agnieszka Kubiak-Cyrul: wprowadzenie do ustawy oraz objaśnienia do art. 1, 2, 4, 17a, 17b, 17e Redakcja: Aleksandra Dróżdż Wydawca: Joanna Ziemiecka © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-4003-6 ISBN e-book 978-83-255-4004-3 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Rozdział 2. Czyny nieuczciwej konkurencji Rozdział 3a. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5–17e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Odpowiedzialność cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18–22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22a–22g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23–27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 79 85 254 261 275 841 844 852 975 975 976 978 992 Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . 1042 Art. 28–29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042 Rozdział 6. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048 Art. 30–31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048 V Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AlkoholU . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeź- wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) . . . . . . . . . ustawa z 24.2.1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumen- tów (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm.) AMopU BezpProduktU . . . . ustawa z 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275 ze zm.) CenyR . . . . . . . . . . . BezpŻywnU . . . . . . ustawa z 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) rozporządzenie Ministra Finansów z 10.6.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną to- warów przeznaczonych do sprzedaży (Dz.U. Nr 99, poz. 894 ze zm.) CenyU . . . . . . . . . . . ustawa z 5.7.2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) EKPC . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.2.2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opa- kowań produktu leczniczego i treści ulotki (Dz.U. Nr 39, poz. 321) FarmaceutR . . . . . . FundInwU . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) GMOU . . . . . . . . . . ustawa z 22.6.2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 ze zm.) ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) GospU . . . . . . . . . . . GryHazU . . . . . . . . ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) VII Wykaz skrótów GTU . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.2000 r. o giełdach towarowych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KCel . . . . . . . . . . . . ustawa z 9.1.1997 r. – Kodeks celny (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 ze zm.) KH . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta RP z 27.6.1934 r. – Konwencja paryska Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Konwencja paryska o ochronie własności przemy- słowej z 20.3.1883 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51, załącznik) Konstytucja RP . . . ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KosmU . . . . . . . . . . ustawa z 30.3.2001 r. o kosmetykach (Dz.U. Nr 42, KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, KK z 1969 r. . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 473 ze zm.) poz. 553 ze zm.) poz. 94 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPPUE . . . . . . . . . . Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C z 2007 r. Nr 303, s. 1) KPW . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KrRejSU . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) MinWynagrU . . . . . ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodze- niu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) VIII Wykaz skrótów NadKapU . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537 ze zm.) NapSpirytU . . . . . . . ustawa z 18.10.2006 r. o wyrobie napojów spirytu- sowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geo- graficznych napojów spirytusowych (Dz.U. Nr 208, poz. 1539 ze zm.) NazwyProdRolnU . . ustawa z 17.12.2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 ze zm.) NFIU . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.4.1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 ze zm.) NormU . . . . . . . . . . ustawa z 12.9.2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386 ze zm.) ObrInstrFinU . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) OchrInfNiejU . . . . . ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejaw- nych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) OchrKonkurU . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OchrPrRoślinU . . . . . ustawa z 26.6.2003 r. o ochronie prawnej odmian OchrRośU . . . . . . . . ustawa z 18.12.2003 r. o ochronie roślin (t.j. Dz.U. roślin (Dz.U. Nr 137, poz. 1300 ze zm.) z 2008 r. Nr 133, poz. 849 ze zm.) OdpPodmZbiorU . . ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmio- tów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 768 ze zm.) OfPublU . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warun- kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PNPRU . . . . . . . . . . ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nie- uczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206) PPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwo- wych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) IX Wykaz skrótów PrAut PrBank PrCel . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm.) PrFarm . . . . . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) PrGosp . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospo- darczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) PrOchrŚrod . . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) ProdBiobU . . . . . . . ustawa z 13.9.2002 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252 ze zm.) PrPras . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, PrProb . . . . . . . . . . . ustawa z 1.4.2011 r. – Prawo probiercze (Dz.U. poz. 24 ze zm.) Nr 92, poz. 529) PrRzecz PrSpółdz PrPrywM . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynaro- dowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) PrPrywM 1965 . . . . ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne między- narodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) . . . . . . . . . . dekret z 11.10.1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319 ze zm.) . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- PWKC . . . . . . . . . . Przepisy prawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112) Kodeks wprowadzające z 23.4.1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 94) Cywilny PrWłPrzem . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysło- wej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PWKK . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) PWSwobDział- GospU . . . . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. – Przepisy wprowadza- jące ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) X Wykaz skrótów Prezeydenta Rzeczypospolitej z 22.3.1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. Nr 39, poz. 384 ze zm.) telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.9.2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego prze- znaczenia żywieniowego (Dz.U. Nr 180, poz. 1214) RTVU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i SpecPrzezŻywR . . . rozp. Prez. 1928 . . . rozporządzenie Sprzedaż- KonsumU . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) SubChemU . . . . . . . ustawa z 25.2.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322 ze zm.) SwobDziałGospU . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) SystemZgodU . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) TRIPS . . . . . . . . . . . Porozumienie w sprawie handlowych aspektów prawa własności intelektualnej, załącznik do Po- rozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143, załącznik) TowPaczkU . . . . . . . ustawa z 7.5.2009 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. Nr 91, poz. 740 ze zm.) TytońU . . . . . . . . . . ustawa z 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytonio- wych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.) UsługElektrU . . . . . ustawa z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) WłLokU . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) WyrMedU . . . . . . . . ustawa z 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych WynU . . . . . . . . . . . ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczości (t.j. Dz.U. (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) WyrWinU . . . . . . . . ustawa z 12.5.2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr 120, poz. 690 ze zm.) ZmZNKU . . . . . . . . ustawa z 17.6.2004 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 162, poz. 1693 ze zm.) XI Wykaz skrótów ZNKU 1926 . . . . . . ustawa z 2.8.1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 1930 r. Nr 56, poz. 467 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10.7.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) ZnSpożR . . . . . . . . . ZnTowU . . . . . . . . . ustawa z 31.1.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) 2. Organy orzekające i instytucje EWG . . . . . . . . . . . . Europejska Wspólnota Gospodarcza GKA . . . . . . . . . . . . Główna Komisja Arbitrażowa Kom.Odwoł. . . . . . . Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski KRRiT . . . . . . . . . . Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji NBP NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny RM . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów SA . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SAMop . . . . . . . . . . Sąd Antymonopolowy (obecnie Sąd Ochrony Kon- kurencji i Konsumentów) . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) SO . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy SR . . . . . . . . . . . . . . Sąd Rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . Sąd Wojewódzki TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny UA . . . . . . . . . . . . . Urząd Antymonopolowy UE . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska UOKiK . . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów UP . . . . . . . . . . . . . . Urząd Patentowy RP WSA . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny WE . . . . . . . . . . . . . Wspólnoty Europejskie oraz Wspólnota Europejska (zależnie od kontekstu) 3. Czasopisma BSN . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego CzPKiNP . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych XII Wykaz skrótów Dz.U. Dz.Urz. Dz.Urz. UE . . . . . . . Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (nazwa uży- . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Dz.Urz.WE . . . . . . . Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich (nazwa wana od 1.2.2003 r.) używana do 31.1.2003 r.) szego . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski KPP . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP MP NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OG . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze ONSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyż- OSG . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego (1917–1939, 1945–1952), Orze- czenia Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej i Izby Karnej (1953–1961), Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (1962), Orzecznictwo Sądu Naj- wyższego, Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpie- czeń Społecznych (1963–1981), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1982), od 1.1.2003 r. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSNAPiUS . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecz- nych (od 1.7.1994 r.) OSNIC . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna OSNKW . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Karna i Izba Wojskowa OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich (poprzednio Orzecz- nictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych) . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo OTK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PG . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Gospodarczy PiZS PiP PPH . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Pr. Gosp. Pr. Sp. PS . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze . . . . . . . . . . . Prawo Spółek XIII Wykaz skrótów PUG . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny oraz Ruch Prawniczy i Ekonomiczny . . . . . . . . . . Rzeczpospolita . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne . . . . . . . . . Studia Prawnicze INP PAN Rzeczp. St. Cyw. St. Praw. WUP . . . . . . . . . . . . Wiadomości Urzędu Patentowego ZN . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe ZNUJ PWiOWI . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Inte- lektualnej 4. Piśmiennictwo Banasiński, Piontek, Komentarz OchrKonkurU . . . . . Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, pod red. C. Banasińskiego i E. Piontka, Warszawa 2009 . . Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pod red. J. Barty, K. Markiewicza, Warszawa 1995 Barta, Markiewicz, Komentarz PrAut Barta, Czajkowska- -Dąbrowska, Ćwiąkal- ski, Markiewicz, Traple, Komentarz PrAut . . . . . . . . . . . J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, K. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków 2005; Warszawa 2011 Bieniek, Komentarz KC . . . . Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowią- zania. T. 1; pod red. G. Bieńka, wyd. 6 Warszawa 2005; wyd. 10 Warszawa 2011 Dmowski, Rudnicki, Komentarz KC . . . . S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Ko- deksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, wyd. 5 Warszawa 2003; wyd. 10, Warszawa 2011; S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza – Część ogólna, War- szawa 1998 oraz G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołaczkowski, M. Sychowicz, T. Wi- XIV Wykaz skrótów śniewski, Cz. Żuławska, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia – Zobowiązania, t. I, Warszawa 1996, t. II, Warszawa 1997 Ereciński, Komentarz KPC . . . Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, t. 1 i 2, pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 1997; Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. T. Erecińskiego, t. 1 Warszawa 2012; t. 2 cz. 1, Warszawa 2012; t. 3, Warszawa 2012; t. 5, Warszawa 2012 Gniewek, Komentarz KC . . . . Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do artykułów 1–534, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2004; Kodeks cywilny, t. II, Komentarz do artykułów 535–1088, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2004; Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. E. Gniewka), wyd. 2 Warszawa 2006; wyd. 3 Warszawa 2008; wyd. 4 Warszawa 2011 Górnicki, Nieuczciwa konkurencja Górniok, Komentarz Górniok, Prawo karne . . . . . . L. Górnicki, Nieuczciwa konkurencja, w szczególno- ści przez wprowadzające w błąd oznaczenie towarów i usług i środki ochrony w prawie polskim, Wrocław 1997 . . . . . . . O. Górniok, Prawo karne gospodarcze. Komentarz, Toruń 1997 . . . . . . Prawo karne gospodarcze, pod red. O. Górniok, Warszawa 2003 Gronowski, Komentarz AMopU . . . . . . . . . . S. Gronowski, Ustawa antymonopolowa. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 1996; wyd. 2, Warszawa 1999 Jakubecki, Kidyba, Mojak, Skubisz, Prawo spółek Kępiński, Problemy ogólne . . . . . A. Jakubecki, A. Kidyba, J. Mojak, R. Skubisz, Prawo spółek. Zarys, Warszawa 1999 . . M. Kępiński, Problemy ogólne nowej ustawy o zwal- czaniu nieuczciwej konkurencji, RPEiS 1994, Nr 2 XV Wykaz skrótów Knypl, Zwalczanie . . . . . . . T. Knypl, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w Polsce i Europie, Sopot 1994 Knypl, Komentarz ZNKU . . . . . . . . . . . T. Knypl, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konku- rencji. Komentarz, Sopot 1995 Kochutek, Sieradzka, Komentarz OchrKonkurU . . . . . K. Kochutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz Warszawa 2008 . . . C. Kosikowski, T. Ławicki, Ochrona prawna kon- kurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych, Warszawa 1994 Kosikowski, Ławicki, Ochrona prawna Kraus, Zoll, Komentarz ZNKU 1926 . . . . . . . . . . . . A. Kraus, F. Zoll, Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Poznań 1929 Łętowska, Europejskie . . . . . . . E. Łętowska, Europejskie prawo umów konsumenc- kich, Warszawa 2004 Łętowska, Prawo umów . . . . . . E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, wyd. 1 Warszawa 1999; wyd. 2 Warszawa 2002 Masewicz, Komentarz ZNKU . . . . . . . . . . . W. Masewicz, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Komentarz do ustawy, Warszawa 1995 Mozgawa, Zwalczanie Namysłowska, Reklama Nowińska, Zwalczanie XVI . . . . . . . M. Mozgawa, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji środkami prawa karnego, Gdańsk 1997 . . . . . . . . . Reklama. Aspekty prawne, pod red. M. Namysłow- skiej, Warszawa 2012 . . . . . . . E. Nowińska, Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Za- gadnienia cywilnoprawne, wyd. 1 Kraków 1997; wyd. 2 Kraków 2002 Wykaz skrótów Nowińska, du Vall, Komentarz ZNKU . . . . . . . . . . . E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2010 Olszewski, Nieuczciwa konkurencja . . . . . . J. Olszewski, Nieuczciwa konkurencja, Warszawa 1995 Piasecki, Komentarz KPC . . . Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, t. I wyd. 1 Warszawa 1996; wyd. 2 Warszawa 1999; wyd. 3 Warszawa 2001; wyd. 4 Warszawa 2006; wyd. 5 Warszawa 2010; t. II wyd. 1 Warszawa 1997; wyd. 2 Warszawa 2000; suplement do t. II Warszawa 2001; wyd. 3 Warszawa 2002; wyd. 4 Warszawa 2006; wyd. 5 Warszawa 2010; t. III wyd. 3 Warszawa 2002; wyd. 4 Warszawa 2006; Pietrzykowski, Komentarz KC . . . . Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Pietrzy- kowskiego, t. I Warszawa 1997, wyd. 2 Warszawa 1999; wyd. 3 2002; wyd. 3 zaktual. Warszawa 2004; wyd. 4 Warszawa 2005; wyd. 5 Warszawa 2008; wyd. 6 Warszawa 2011; t. II wyd. 1 Warszawa 1998; wyd. 2 Warszawa 2000; wyd. 3 Warszawa 2003; wyd. 3 zaktual. Warszawa 2004; wyd. 4 Warszawa 2005; wyd. 5 Warszawa 2009; wyd. 6 Warszawa 2011 Radwański, Prawo Radwański, Olejniczak, Prawo Radwański, Zobowiązania . . . . . . . . . . . Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 1, Warszawa 1993; wyd. 2, Warszawa 1994, wyd. 3, Warszawa 1997; wyd. 4, Warszawa 1999; wyd. 5, Warszawa 2002; wyd. 6, Warszawa 2003; wyd. 7, Warszawa 2004; wyd. 8, Warszawa 2005; wyd. 9, Warszawa 2007; wyd. 10, Warszawa 2009 . . . . . . . . . . . Radwański, Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 11, Warszawa 2011 . . . . . Z. Radwański, Zobowiązania – część ogólna, wyd. 1 Warszawa 1995; wyd. 2 Warszawa 1997; wyd. 2 zm. XVII Wykaz skrótów Radwański, Olejniczak, Zobowiązania Radwański, Panowicz-Lipska, Zobowiązania Warszawa 1998; wyd. 3 Warszawa 2001; wyd. 4 Warszawa 2003 . . . . . Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, wyd. 5 Warszawa 2005; wyd. 6 Warszawa 2005; wyd. 7 Warszawa 2006; wyd. 8 Warszawa 2008; wyd. 9 Warszawa 2010; wyd. 10 Warszawa 2011 . . . . . Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, wyd. 1 Warszawa 1996; wyd. 2 Warszawa 1998; wyd. 3 Warszawa 2001; wyd. 4 Warszawa 2004; wyd. 5 Warszawa 2004; wyd. 6 Warszawa 2005; wyd. 7 Warszawa 2008; wyd. 8 Warszawa 2010; wyd. 9 Warszawa 2012 Skoczny, Jurkowska, Miąsik, Komentarz OchrKonkurU . . . . . Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, pod red. T. Skocznyego, A. Jurkowskiej, D. Miąsika, Warszawa 2009 Skoczny, Prawo . . . . T. Skoczny, Prawo konkurencji, Warszawa 1995 Skubisz, Komentarz ZnTowU . . . . . . . . . R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997 Sołtysiński, Szajkowski, Szwaja, Komentarz KH . . . . S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, wyd. 1 1994; wyd. 2, Warszawa 1997; t. II, wyd. 1 Warszawa 1996; wyd. 2, Warszawa 1997 Sołtysiński, Szajkowski, Szwaja, Szumański, Komentarz KSH . . . S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwa- ja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I wyd. 1 Warszawa 2001; wyd. 2 Warszawa 2006; wyd. 3 Warszawa 2012; t. II wyd. 1 Warszawa 2002; wyd. 2 Warszawa 2005; t. III wyd. 1 Warszawa 2003; wyd. 2 Warszawa 2008; IV wyd. 1 Warszawa 2004; wyd. 2 Warszawa 2009; wyd. 3 t. XVIII Wykaz skrótów Warszawa 2012; suplement do t. IV Warszawa 2004; suplement do t. I–IV Warszawa 2010; t. V wyd. 1 Warszawa 2004; wyd. 2 Warszawa 2008 Stawicki, Stawicki, Ustawa OchKonkurU Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, pod red. A. Stawickiego i E. Stawickiego, Warszawa 2011 System pr. cyw. t. [ ] System PrPryw, t. [ ] . . . . . . . . . . . . System Prawa Cywilnego, t. I, wyd. 1 Wrocław 1974; wyd. 2 Wrocław–Warszawa 1985; t. II, Wro- cław–Warszawa 1977; t. III, cz. 1, Wrocław 1981; t. III, cz. 2 Wrocław 1976; t. IV, Wrocław–Warszawa 1986 . . . . . . . . . . . . System Prawa Prywatnego, t. 1, wyd. 1 Warszawa 2007; wyd. 2 Warszawa 2012; t. 2, wyd. 1 Warszawa 2002; wyd. 2 Warszawa 2008; Suplement do t. 2, Warszawa 2004; t. 3, wyd. 1 Warszawa 2003, wyd. 2 Warszawa 2007; t. 4, wyd. 1 Warszawa 2005, wyd. 2 Warszawa 2007; t. 5, Warszawa 2006; t. 6, Warszawa 2009; t. 7, wyd. 1 Warszawa 2001, wyd. 2 Warszawa 2004, wyd. 3 Warszawa 2011; t. 8, wyd. 1 Warszawa 2004, wyd. 2 Warszawa 2011; t. 9, Warszawa 2010; t. 10, Warszawa 2009; t. 11, Warszawa 2009; t. 12, Warszawa 2003, 2011; t. 13, wyd. 1 Warszawa 2003, wyd. 2 Warszawa 2007; t. 14A, Warszawa 2012; t. 14B Warszawa 2012; t. 16, Warszawa 2008; t. 17A, Warszawa 2010; t. 17B, Warszawa 2010; t. 18, Warszawa 2005, 2010, Suplement do t. 18, Warszawa 2006; t. 19, Warszawa 2006 System pr. wł. intel. . . . . . . System prawa własności intelektualnej, t. III, Prawo wynalazcze, pod red. J. Szwaji, A. Szajkowskiego, Wrocław 1990 Szwaja, Komentarz ZNKU . Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ko- mentarz, pod red. J. Szwaji, wyd. 1 Warszawa 1994; wyd. 2 Warszawa 2000; wyd. 3 Warszawa 2006 Włodyka, Prawo spółek . . . . . Prawo spółek, pod red. S. Włodyki, Kraków 1996 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: