Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00350 005007 21758905 na godz. na dobę w sumie
Prawo zamówień publicznych 2014. Komentarz do nowelizacji - ebook/pdf
Prawo zamówień publicznych 2014. Komentarz do nowelizacji - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 170
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3135-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

'Prawo zamówień publicznych 2014. Komentarz do nowelizacji' to wyjątkowy przewodnik po znowelizowanej ustawie Pzp, dzięki któremu będziesz wiedział dokładnie, jak stosować nowe przepisy i zdobędziesz pewność, że nie popełnisz błędu w procedurze zamówieniowej.

Stan prawny 16.04.2014r. Uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 14 marca 2014 r. mające istotne znaczenie ze względu na ułatwienia dla instytucji kultury i instytucji naukowych przy udzielaniu zamówień publicznych.  Obszerny komentarz został także poświęcony kwestii podniesienia progu bagatelności do 30.000 euro.

'Prawo zamówień publicznych 2014. Ustawa z komentarzem' to najnowsze wydanie znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.  Mając pod ręką ten wyjątkowy przewodnik, przeprowadzisz każdą procedurę sprawie i bezproblemowo, nie zaskoczy Cię już żaden zapis ustawy Pzp.

Znajdziesz w nim:
- praktyczne komentarze do najważniejszych zmian, które wprowadziły ostatnie nowelizacje, w tym szeroki komentarz dotyczący zmian w zakresie podwykonawstwa oraz dotyczący zamówień dokonywanych przez instytucje kultury;
- szeroki komentarz dotyczący podniesienia progu bagatelności do 30 000 euro;
- ujednolicony aktualny tekst ustawy z wyróżnionymi i skomentowanymi zmianami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2014 KOMENTARZ DO NOWELIZACJI Andrzela Gawrońska-Baran była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych, obecnie kieruje departamentem zamówień publicz- nych w dużej instytucji zamawiającej Agata Hryc-Ląd wieloletni praktyk, doradca, autor komentarzy i  publikacji w  dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsul- tantów Zamówień Publicznych, obecnie główny specjalista w dużej insty- tucji zamawiającej Małgorzata Skóra prawnik, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, w latach 2000–2003 starszy specjalista w Departamencie Praw- nym Urzędu Zamówień Publicznych, kierownik Wydziału Zamówień w spół- ce sektora energetycznego Cena 124,95 zł ISBN 978-83-269-3135-2 5 1 X O U P R A W O Z A M Ó W I E Ń P U B L I C Z N Y C H 2 0 1 4 K O M E N T A R Z D O N O W E L I Z A C J I Prawo zamówień publicznych 2014 Komentarz do nowelizacji Stan prawny na dzień 16 kwietnia 2014 r. art. 4 , art. 8, art. 8a, art. 8b, art. 67, art. 93 prawnik, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych art. 2, art. 36, art. 36a, art. 36b, art. 143a, art. 143b, art. 143c wieloletni praktyk, doradca, autor komentarzy i publikacji w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej art. 143 d prawnik, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, w latach 2000–2003 starszy specjalista w De- partamencie Prawnym UZP, kierownik Wydziału Zamówień w spółce sektora energetycznego Autorzy komentarzy: Andrzela Gawrońska-Baran Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Redaktor prowadzący Klaudyna Saja-Żwirkowska Wydawca Katarzyna Czech Korekta Zespół Projekt okładki Ireneusz Gawliński ISBN 978-83-269-3135-2 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: zamowieniapubliczne@wip.pl Skład i łamanie: RASTER studio, Norbert Bogajczyk Druk: MDruk Publikacja „Prawo zamówień publicznych 2014. Komentarz do nowelizacji” chroniona jest prawem autorskim. Prze- druk materiałów opublikowanych w książce – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania pub- likacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzę- dów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Prawo zamówień publicznych 2014. Komentarz do nowelizacji” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łotewskiej 9A, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa Prawo zamówień publicznych z komentarzami ekspertów . . . . . . . . . 5 7 DZIAŁ I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przedmiot regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–6a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 7 Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Art. 7–10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rozdział 3. Ogłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Art. 11–13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 DZIAŁ II. Postępowanie o udzielenie zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Art. 14–28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Rozdział 2. Przygotowanie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Art. 29–38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Art. 39–81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Art. 82–95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Rozdział 5. Dokumentowanie postępowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Art. 96–98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 DZIAŁ III. Przepisy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Rozdział 1. Umowy ramowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Art. 99–101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Art. 102–109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Rozdział 3. Konkurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Art. 110–127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Rozdział 4. Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Art. 128–131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Rozdział 4a. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa . . . . . . 96 Art. 131a–131w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Rozdział 5. Zamówienia sektorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Art. 132–138f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 DZIAŁ IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Art. 139–151a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 DZIAŁ V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 3 Prawo zamówień publicznych 2014 Rozdział 1. Zakres działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Art. 152–156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Rozdział 2. Rada Zamówień Publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Art. 157–160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Rozdział 3. Kontrola udzielania zamówień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Art. 161–171a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Rozdział 4. Krajowa Izba Odwoławcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Art. 172–176a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 DZIAŁ VI. Środki ochrony prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Rozdział 1. Przepisy wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Art. 179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Rozdział 2. Odwołanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Art. 180–198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Rozdział 3. Skarga do sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Art. 198a–198g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 DZIAŁ VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy . . . . . . . . . . . . . 158 Art. 199–203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 DZIAŁ VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Art. 204–219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 DZIAŁ IX. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Art. 220–227. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 4 Prawo zamówień publicznych 2014 Wstęp Od 16 kwietnia zaczęła obowiązywać ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 423). Zasadnicza część nowelizacji doty- czy postulowanych od dawna zmian w zakresie wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy Pzp zamówień o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Analogiczne wyłączenie wprowadzono w odniesieniu do zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, jeżeli zamówie- nia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności. Jednak najważniejszą zmianą jest podwyższenie progu stoso- wania ustawy Pzp. Tak zwany próg bagatelności został zwiększony ponaddwukrotnie, tj. z 14.000 euro do 30.000 euro. Natomiast nowelizacja z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicz- nych (Dz.U. poz. 1473), która obowiązuje od 24 grudnia 2013 r., ma na celu przyczynić się do większej ochrony firm podwykonawczych. Nowe przepisy mają zapobiec przy- padkom braku płatności lub nieterminowej regulacji należności za świadczenia wyko- nane przez podwykonawców, którzy pochodzą najczęściej z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, na rzecz generalnych wykonawców. Nasi eksperci w komentarzach omawiają zmienione przepisy, które weszły w życie 24 grudnia 2013 r. i 16 kwietnia 2014 r. Artykuły te zostały wyróżnione pogrubieniem, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć w treści ustawy. Natomiast komentarze eksper- ckie znajdują się pod zmienionymi przepisami. Mam nadzieję, że publikacja „Prawo zamówień publicznych 2014. Komentarz do nowe- lizacji” będzie pomocna w stosowaniu ustawy Pzp. Z poważaniem Klaudyna Saja-Żwirkowska redaktor prowadzący 5 Prawo zamówień publicznych 2014 Wykaz skrótów art. ................... Artykuł BIP .................. Biuletynu Informacji Publicznej BZP ................. Biuletyn Zamówień Publicznych Dz.U. ............... Dziennik Ustaw Dz.U. UE ......... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej kc ..................... Kodeks cywilny KIO ................. Krajowa Izba Odwoławcza Pzp ................... Prawo zamówień publicznych siwz ................. specyfikacja istotnych warunków zamówienia UZP ................. Urząd Zamówień Publicznych 6 Prawo zamówień publicznych 2014 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych1 (tekst ujednolicony, stan prawny, kwiecień 2014) Ustawa DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. [Zakres regulacji] Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony praw- nej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach ure- gulowanych w ustawie. Art. 2. [Definicje] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.); 1a) cyklu życia produktu – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne fazy istnienia danego produktu, to jest: badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcję, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie, logistykę, szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie; 2) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu; 2a) dynamicznym systemie zakupów – należy przez to rozumieć ograniczony w cza- sie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub usługi powszechnie dostępne; 3) kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć osobę lub organ, który – zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową #8211; jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego; (uchylony) 4) 5) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 1 Dz.U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity, Dz.U. z 2013 r. poz. 984, Dz.U. z 2013 r. poz. 1047, Dz.U. z 2013 r. poz. 1473, Dz.U. z 2014 r. poz. 423. W ujednoliconym przez redakcję tekście pogrubioną czcionką wyróżniono zmiany wpro- wadzone ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dz.U. poz. 1473 oraz ustawą z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2014 r. poz. 423. 7 Prawo zamówień publicznych 2014 zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego; 5a) newralgicznych robotach budowlanych – należy przez to rozumieć roboty budow- lane do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji nie- jawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają; 5b) newralgicznym sprzęcie – należy przez to rozumieć sprzęt do celów bezpie- czeństwa, który wiąże się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymaga ich wykorzystania lub je zawiera; 5c) newralgicznych usługach – należy przez to rozumieć usługi do celów bezpie- czeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają; 5d) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć wynik całości robót budow- lanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną; 6) ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treś- cią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia publicznego; 7) ofercie wariantowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego; 7a) postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowa- nie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w spra- wie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy; robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojekto- wanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budow- lanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego; 8a) sprzęcie wojskowym – należy przez to rozumieć wyposażenie specjalnie zapro- jektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne; 8) 8b) sytuacji kryzysowej – należy przez to rozumieć: a) wojnę, b) konflikt zbrojny, c) jakąkolwiek sytuację, w której wystąpiła lub nieuchronnie wystąpi szkoda, wyraź- nie przekraczająca swoim rozmiarem szkody występujące w życiu codziennym oraz narażająca życie i zdrowie wielu osób lub mająca poważne następstwa dla 8 Prawo zamówień publicznych 2014 dóbr materialnych, lub wymagająca podjęcia działań w celu dostarczenia lud- ności środków niezbędnych do przeżycia; 9) środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; 9a) umowie ramowej – należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawia- jącym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewi- dywanych ilości; 9b) umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budow- lane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami;2 10) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a lub art. 2b; 11) wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w spra- wie zamówienia publicznego; 11a) zakupach cywilnych – należy przez to rozumieć zamówienia inne niż zamówie- nia, o których mowa w art. 131a ust. 1, które obejmują zamówienia na dostawy niewojskowe, roboty budowlane lub usługi do celów logistycznych; 12) zamawiającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do sto- sowania ustawy; 13) zamówieniach publicznych – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Komentarz eksperta Aby utworzyć skuteczny system gwarancji wypłaty należnego wynagrodzenia wszystkim podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji prac na rzecz zama- wiającego – zarówno tym wykonującym zamówienia, których przedmiotem są roboty budowlane, jak i tym na dostawy lub usługi – konieczne stało się zdefi- niowanie umowy o podwykonawstwo. Nowelizacja dotycząca podwykonawstwa 2 Zmiana wprowadzona ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień pub- licznych Dz.U. poz. 1473. Obowiązuje od 24 grudnia 2013 r. 9 Prawo zamówień publicznych 2014 wienia publicznego, „„ jest zawarta pomiędzy: „† wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), „† podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, „† dalszym podwykonawcą a dalszym podwykonawcą – w przypadku zamówienia na roboty budowlane; „„ wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą) dodała w tym celu do ustawy Pzp art. 2 pkt 9b. Zgodnie z tą regulacją przez kontrakt podwykonawczy należy rozumieć umowę zawartą w formie pisemnej o odpłatnym charakterze. Jej przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budow- lane stanowiące część zamówienia publicznego. Jest ona zawierana między wyko- nawcą wybranym przez zamawiającego a podwykonawcą, a w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – również pomiędzy podwyko- nawcą a dalszym podwykonawcą lub podwykonawcami. Zgodnie ze wskazaną definicją umowa o podwykonawstwo musi posiadać następujące cechy: „„ formę pisemną, „„ odpłatność, „„ jej przedmiot (dostawy, usługi, roboty budowlane) stanowi część zamó- – przy zamówieniach na dostawy i usługi. Przepisy dotyczące zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa posia- dają odrębną charakterystykę umowy o podwykonawstwo. W świetle przyjętej definicji na uwagę zasługuje regulacja odnosząca się do przy- padku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. W tym zakresie umo- wą o podwykonawstwo jest już nie tylko kontrakt z podwykonawcą (i dalszym podwykonawcą) robót budowlanych. Będzie nim również umowa z podwykonaw- cą (i dalszym podwykonawcą) dostaw i usług stanowiących część zamówienia na roboty budowlane. Oznacza to, że zakres ochrony przysługującej podwykonaw- com na gruncie ustawy Pzp uległ znacznemu rozszerzeniu w stosunku do ochro- ny wynikającej z ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.). Dotychczas obejmowała ona tylko podwykonawców i dal- szych podwykonawców robót budowlanych (nie dotyczyła podwykonawców i dalszych podwykonawców dostaw i usług realizowanych w ramach zamówienia na roboty budowlane). Podwykonawcy dostaw i usług realizowanych w ramach zamówienia na roboty budowlane, w sytuacji gdy generalny wykonawca nie ure- gulował względem nich płatności, mogą dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od podmiotu zamawiającego. Do tej pory na gruncie regulacji Kodeksu cywilne- go mogli to czynić tylko podwykonawcy robót budowlanych. W przypadku zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy lub usługi, swoich praw u zamawiającego będą mogły dochodzić tylko te podmioty, z którymi głów- ny wykonawca dostaw lub usług bezpośrednio zawarł umowę o podwykonawstwo. W tym zakresie nie obowiązują regulacje odnoszące się do „dalszego podwyko- nawstwa”. Podyktowane jest to faktem, że w przypadku zamówień na dostawy lub 10 Prawo zamówień publicznych 2014 usługi podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami są przedsiębiorcy o czę- sto znacznie silniejszej pozycji rynkowej niż główny wykonawca, np. producen- ci czy hurtownicy. Są to podmioty, które nie mają charakteru małych czy średnich przedsiębiorstw, a zatem objęcie ich regulacjami nowelizacji uznano za niezasadne. Omawiając definicję umowy o podwykonawstwo, należy uściślić pojęcie „część zamówienia”. Pomocna w tej kwestii może być opinia Urzędu Zamówień Publicz- nych odnosząca się do nowelizacji ustawy Pzp. Wyjaśniono w niej, że: „Częścią zamówienia na usługi, dostawy oraz roboty budowlane jest zatem wyodrębniony fragment wykonywanych usług, dostaw, lub robót, rozumiany jako część zakresu zamawianego świadczenia”. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo na usługi, dostawy, jak też roboty budowlane może być również realizacja świadczenia wcho- dzącego w skład opisu przedmiotu zamówienia, a także realizacja takiego świad- czenia, które służy wykonaniu przedmiotu zamówienia, np. dostawa materiałów służących realizacji robót budowlanych ujętych w opisie przedmiotu zamówie- nia. Nie dotyczy to usług, dostaw lub robót budowlanych, które nie będą służyć realizacji całego zamówienia, np. usługi ubezpieczeniowe lub prawnicze. JORZECZENIE Warto zwrócić uwagę na stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej wyrażone w wyroku z 26 marca 2012 r. (sygn. akt KIO 465/12, KIO 474/12). Izba wskazała, iż przez realizację części zamówienia należy rozumieć podwykonawstwo (mimo braku ustawowej definicji udziału w realizacji części zamówienia i podwykonawstwa na tożsamość tych pojęć wskazuje art. 36 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom). Art. 2a. [Wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym] Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordyna- cji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Art. 2b. [Wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym] Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy Parla- mentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordyna- cji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE. 11 Prawo zamówień publicznych 2014 Art. 2c. [Wykaz robót budowlanych] Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz robót budowlanych, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Par- lamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzie- lania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Art. 3. [Zakres przedmiotowy] 1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej „zamówie- niami”, przez: 1) 2) 3) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej; inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspoka- jania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) finansują je w ponad 50 lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub 4) 5) 12 zarządzającego; 3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3; inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132, a dzia- łalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności: a) finansują je w ponad 50 lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub d) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub e) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego; inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności: a) ponad 50 wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Prawo zamówień publicznych 2014 c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czyn- ności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, bu- dynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administra- cję publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi; (uchylony) 6) 7) podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podsta- wie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wyko- nania. 2. Prawami szczególnymi lub wyłącznymi w rozumieniu ust. 1 pkt 4 są prawa przyzna- ne w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, polegające na zastrzeżeniu wyko- nywania określonej działalności dla jednego lub większej liczby podmiotów, jeżeli spełnienie określonych odrębnymi przepisami warunków uzyskania takich praw nie powoduje obowiązku ich przyznania. 3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, mogą uzależnić ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Art. 4. [Wyłączenia stosowania ustawy] Ustawy nie stosuje się do: 1) zamówień udzielanych na podstawie: a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określo- nej w ustawie, b) umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, doty- czących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa procedury udzielania zamówień, c) umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczą- cej wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa ta przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania zamówień; 2) zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z: a) wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w szcze- gólności zamówień na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem i transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, b) obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, c) obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym, d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami, e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami, f) gromadzeniem złota i metali szlachetnych, prowadzeniem rachunków ban- kowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń pieniężnych; g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych roz- liczeń pieniężnych; 13 Prawo zamówień publicznych 2014 2a) zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego: a) związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na pod- stawie odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części do- tyczącej: – prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozli- czeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym, – pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej, finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz refi- nansowania akcji kredytowej, b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządza- nia długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa, c) związanych z wykonywaniem działalności bankowej przez Bank Gospodar- stwa Krajowego, w części dotyczącej: – otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalno- ści na rynku międzybankowym, – pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej oraz refinansowania akcji kredytowej; 3) zamówień, których przedmiotem są: a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze, b) usługi Narodowego Banku Polskiego, c) (uchylona) d) (uchylona), e) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności,3 f) (uchylony) g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programo- wych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie, h) zakup czasu antenowego, i) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szcze- gólności dzierżawy i najmu, j) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem pa- pierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególno- ści związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału, k) dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do po- wietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, l) usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jedno- 3 Zmiana wprowadzona ustawą z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień pub- licznych Dz.U. z 2014 r. poz. 423. Obowiązuje od 16 kwietnia 2014 r. 14 Prawo zamówień publicznych 2014 stek, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek sa- morządu terytorialnego; 4) umów z zakresu prawa pracy; 4a) (uchylony); 5) zamówień, którym nadano klauzulę „tajne” lub „ściśle tajne” zgodnie z przepi- sami o ochronie informacji niejawnych, lub jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona bezpieczeństwa publicznego; 5a) zamówień w ramach realizacji współpracy rozwojowej udzielanych przez jed- nostki wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 5b) zamówień, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej- skiej, jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, a udzie- lenie zamówienia bez zastosowania ustawy nie wpłynie negatywnie na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych; 6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyj- nej, wyłączne prawo do świadczenia tych usług; 7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na podstawie ustaw; 8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w zło- tych równowartości kwoty 30 000 euro; 8a) zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mają- cej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepi- sach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 8b) zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działal- ności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich war- tość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;4 (uchylony); 9) 10) zamówień, których głównym celem jest: 4 Zmiana wprowadzona ustawą z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicz- nych Dz.U. z 2014 r. poz. 423. Obowiązuje od 16 kwietnia 2014 r. 15 Prawo zamówień publicznych 2014 a) pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci tele- komunikacyjnej lub b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub c) świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej. 11) nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego. 12) koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi; 13) zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy pub- licznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: a) zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wy- konywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej, b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kon- trolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami niepo- siadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami insty- tucji, c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytu- cji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.); 14) zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organiza- cyjne Służby Więziennej przywięziennym zakładom pracy prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, jeżeli łącz- nie są spełnione następujące warunki: a) zamówienia te udzielane są w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolno- ści, b) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wyda- nych na podstawie art. 11 ust. 8, c) zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy zadań wykonywanych na rzecz Ministra Sprawiedliwości lub jednostek organiza- cyjnych Służby Więziennej, d) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej przywię- ziennego zakładu pracy. Komentarz eksperta W wyniku nowelizacji dotyczącej progu bagatelności wyłączeniem spod obo- wiązku stosowania ustawy Pzp, zgodnie z nowym art. 4 pkt 3 lit. e, objęte są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości (tj. w 100 ) opłacane przez zamawiającego 16 Prawo zamówień publicznych 2014
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo zamówień publicznych 2014. Komentarz do nowelizacji
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: