Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00117 006274 21296324 na godz. na dobę w sumie
Kodeks spółek handlowych. Tom I. Przepisy ogólne. Spółki osobowe. Komentarz do artykułów 1-150 - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych. Tom I. Przepisy ogólne. Spółki osobowe. Komentarz do artykułów 1-150 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1206
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4002-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 1150. Spółki osobowe – najobszerniejszy i najbardziej prestiżowy komentarz – stanowi obszerne omówienie przepisów regulujących działalność spółek handlowych w Polsce, z jednoczesnym porównaniem do uprzednio obowiązujących regulacji Kodeksu handlowego i przytoczeniem aktualnego na gruncie KSH orzecznictwa oraz nowych poglądów doktryny.

W publikacji opatrzono szczegółowym komentarzem przepisy ogólne oraz wspólne dla wszystkich typów spółek, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku KSH do KC, zagadnień związanych z umową spółki handlowej (jej istotą, zakresem przedmiotowym, elementami umowy), obowiązkami rejestracyjnymi, relacjami pomiędzy spółką dominującą i zależną. W przeważającym zakresie jednak, Tom I jest poświęcony spółkom osobowym – jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

W ramach każdego typu spółki osobowej scharakteryzowano szczegółowo proces jej powstania, podejmowanej działalności, uprawnień, obowiązków i zakresu odpowiedzialności wspólników, poprzez stosunki wewnętrzne i zewnętrzne w spółce, skończywszy na jej rozwiązaniu i procedurze likwidacyjnej.

Prezentowana publikacja stanowi wartościowe i szczegółowe kompendium wiedzy na temat  założenia, funkcjonowania i prowadzenia działalności w ramach danego typu spółki osobowej, ułatwiając tym samym przygotowanie się do obsługi klientów z tego zakresu.

W porównaniu do poprzedniego, 2. wydania Komentarza, uwzględniono wszystkie zmiany przepisów dotyczące spółek osobowych, m.in.:

- wymogi dotyczące pism i zamówień handlowych składanych przez spółkę komandytowo-akcyjną w formie papierowej i elektronicznej, a także dotyczące informacji zamieszczanych na stronach internetowych spółki

- zmiany dotyczące procedury zgłoszenia przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną

- zmiany w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności osób zawierających umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wniósł do spółki przedsiębiorstwo

- zmiany w zakresie odstąpienia od wymogu sporządzenia umowy spółki partnerskiej w formie aktu notarialnego, zastępując ją formą pisemną pod rygorem nieważności.

Komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny, co z pewnością ułatwi Czytelnikowi wykorzystanie różnych argumentów na poparcie  swoich racji, a w ramach obsługi spółek – na obronę racji klienta. W książce uwzględniono najnowszą linię orzecznictwa oraz w sposób kompleksowy zestawiono poglądy praktyków, wybitnych specjalistów z danego tematu na kluczowe i zarazem problemowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółek osobowych.

Komentarz przedstawia też propozycje rozwiązań konkretnych problemów, z jakimi spotykają się osoby prowadzące obsługę prawną spółek oraz zajmujące się szeroko pojętym prawem handlowym. Stanowi on także praktyczny przewodnik dla osób, będących wspólnikami spółek osobowych bądź planujących rozpoczęcie działalności w takiej właśnie formie. Systematyzuje wiedzę w tym zakresie, zawracając uwagę na problemowe zagadnienia, które mogą się pojawić przy stosowaniu omawianych przepisów prawa. Niezaprzeczalnym walorem publikacji jest zebranie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących szczegółowych zagadnień związanych z wszystkimi etapami zakładania i funkcjonowania spółek osobowych.

Publikacja jest także doskonałym narzędziem pracy dla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami gospodarczymi oraz aplikantów, a także ambitnych studentów prawa i przedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks spółek handlowych Tom I Kodeks spółek handlowych Tom I Przepisy ogólne Spółki osobowe Komentarz do artykułów 1–150 Autorzy prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Sołtysiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; prof. dr hab. Andrzej Szajkowski, Instytut Nauk Praw- nych PAN; prof. dr hab. Andrzej Szumański, Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Janusz Szwaja, Uniwersytet Jagielloński, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; radca prawny, Robert Gawałkie- wicz; dr Iwona Beata Mika, Uniwersytet Jagielloński; dr Monika Tarska, Instytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3. wydanie WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2012 Propozycja cytowania: A. Szajkowski, [w:] Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. I, wyd. 3, Warszawa 2012 Poszczególne części opracowali: Stanisław Sołtysiński: objaśnienia do art. 2, 6, 8–101, 18–23, 25, 27–57, 86–87, 89, 91, 93–97 Stanisław Sołtysiński/Robert Gawałkiewicz: objaśnienia do art. 67–85 Stanisław Sołtysiński/Andrzej Herbet: objaśnienia do art. 26 i 92 Andrzej Szajkowski/Monika Tarska: objaśnienia do art. 1, 3, 5, 11–13, 15–16 Andrzej Szumański: objaśnienia do art. 4, 7, 14, 17, 125–150 Janusz Szwaja: objaśnienia do art. 24, 58–66, 88, 90, 98–101 Janusz Szwaja/Iwona Beata Mika: objaśnienia do art. 102–124 Redakcja: Iwona Duda Wydawca: Joanna Ziemiecka © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-4001-2 ISBN e-book 978-83-255-4002-9 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Spółki osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8–101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Spółki kapitałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11–21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Spółki osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Spółka jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22–27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28–36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37–57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika . . . . Art. 58–66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Likwidacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 67–85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Spółka partnerska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 86–94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki . . . . . . Art. 95–97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Rozwiązanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 98–101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Spółka komandytowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 102–110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 111–119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 4 183 184 212 214 374 374 376 376 447 447 481 481 538 538 607 607 676 677 677 746 746 766 766 809 809 811 885 885 V Spis treści Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 120–124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 125–128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929 929 957 957 958 Rozdział 2. Powstanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002 Art. 129–134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002 Rozdział 3. Stosunek do osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051 Art. 135–139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051 Rozdział 4. Stosunki wewnętrzne spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082 Art. 140–147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082 Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150 Art. 148–150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165 VI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AktG . . . . . . . . . . . . niemiecka ustawa o spółkach akcyjnych z 6.9.1965 r. (Aktiengesetz) BiegRewU . . . . . . . ustawa z 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicz- nym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) CC . . . . . . . . . . . . . . włoski Kodeks cywilny (Codice civile) CduC . . . . . . . . . . . . CudzU . . . . . . . . . . . ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. francuski Kodeks handlowy z 18.9.2000 r. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 ze zm.) dyrektywa 2001/86/WE . . . . . . dyrektywa Rady 2001/86/WE z 8.10.2001 r. uzu- pełniająca statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001 r., s. 22, ze zm.) dyrektywa 2005/56/WE . . . . . . dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.10.2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz.Urz. UE L 310 z 25.11.2005 r., s. 1, ze zm.) DzGospZagrOPU . . ustawa z 6.7.1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dzia- łalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwór- czości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (t.j. Dz.U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 ze zm.) EgzAdmU . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) rozporządzenie Rady 2137/85 z 25.7.1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowa- nia interesów gospodarczych (EUIG) (Dz.Urz. WE L 199 z 31.7.1985 r., s. 1, ze zm.) EZIGR . . . . . . . . . . . (EWG) Nr VII Wykaz skrótów FundEmU . . . . . . . . ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) FundInwU . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) GospNierU . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) GospU . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej InstrFinR . . . . . . . . . (t.j. Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674 ze zm.) IzbLekU . . . . . . . . . ustawa z 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KH . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Nr 16, poz. 93 ze zm.) Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Prezydenta KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KM . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689 ze zm.) Konstytucja RP . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- KPC z 1930 r. wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) . . . . rozporządzenie Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm.) Prezydenta KRO . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- czy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788) KRSKuratorR . . . . . KrRejSU . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 21.12.2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaga- nych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Ministra VIII Wykaz skrótów Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandyda- tów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów (Dz.U. Nr 117, poz. 1241) KSCU . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KultFizU . . . . . . . . . ustawa z 18.1.1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.) KZ . . . . . . . . . . . . . . KWU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- tece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – przepisy wprowadzające Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 599 ze zm.) MSGU . . . . . . . . . . ustawa z 22.12.1995 r. o wydawaniu Monitora Są- dowego i Gospodarczego (Dz.U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 ze zm.) ObligU . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) ObrInstrFinU . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami fi- nansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) OfertPublU . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warun- kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) OgrProwDzGospU . ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadze- nia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) OKiKU . . . . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- OR . . . . . . . . . . . . . OrdPodU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa sumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) szwajcarski Kodeks zobowiazań (Obligationrecht) (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PartPublU . . . . . . . . ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-pry- watnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) IX Wykaz skrótów PDOPrU . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PożytkPublWU . . . . ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicz- nego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwo- wych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrAdw . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. poz. 622 ze zm.) Nr 37, poz. 283 ze zm.) . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospo- darczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrPapW . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obro- cie papierami wartościowymi (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) PrPoczt . . . . . . . . . . ustawa z 12.6.2003 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. PrPrywM . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynaro- z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze dowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) PrAut PrBank PrBud PrCel PrCzek PrGosp PrNot PrUkł . . . . . . . . . . . rozporządzenie PrUp . . . . . . . . . . . . rozporządzenie (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) X Wykaz skrótów PrUpN . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PrWeksl . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrWłPrzem . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysło- wej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PrywU . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyza- cji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) PWKC . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające PWKH . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 82, poz. 601) PWKPC . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) PWKrRejSU . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 599 ze zm.) PWKZ . . . . . . . . . . . PWSwobDziałGospU ustawa z 2.7.2004 r. – Przepisy wprowadza- jące ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) RPrU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) RzeczPatU . . . . . . . ustawa z 11.4.2001 r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925) RTVU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji SCER . . . . . . . . . . . SER . . . . . . . . . . . . . (WE) Nr (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) rozporządzenie Rady 1435/2003 z 22.7.2003 r. w sprawie statutu spółdzielni euro- pejskiej (SCE) (Dz.Urz. UE L 207 z 18.8.2003 r., s. 1, ze zm.) rozporządzenie Rady 2157/2001 z 8.10.2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001 r., s. 1, ze zm.) (WE) Nr XI Wykaz skrótów SEU . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu in- teresów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) StatystPublU . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 591 ze zm.) SwobDziałGospU . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) TFUE . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) TWE . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (od Traktatu z Lizbony przemianowany na Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) UbezpU . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczenio- WynU . . . . . . . . . . . ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczości (t.j. Dz.U. wej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) ZastRejU . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i reje- strze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ZawLekU . . . . . . . . ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ZnTowU . . . . . . . . . ustawa z 31.1.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) ZwZawU . . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) 2. Organy orzekające ETS . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA(7) . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu NTA . . . . . . . . . . . . Najwyższy Trybunał Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(PSIC) . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej (w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administra- cyjnej) sędziów XII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SN(7) SO . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy SR . . . . . . . . . . . . . . Sąd Rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . Sąd Wojewódzki TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TS . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Stanu TSUE . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej WSA . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny . . . . . . . . . . . . . . Glosa . . . . . . . . . . . . . Jurysta . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy . . . . . . . . . . Monitor Rachunkowości i Finansów 3. Czasopisma, publikatory AUWr BSN . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.U. Dz.Urz. . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy EP . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza EPPP . . . . . . . . . . . . Encyklopedia Podręczna Prawa Prywatnego Gl. GP . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GSP . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze Jur. KPP . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze MoP MoPod MoRiF MSiG . . . . . . . . . . . Monitor Sądowy i Gospodarczy NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPN . . . . . . . . . . . . Nowy Przegląd Notarialny OG . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze OJ OSA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Białymstoku OSG . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego (1917–1939, 1945–1952), Orze- czenia Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej i Izby Karnej (1953–1961), Orzecznictwo Izby Cywil- nej Sądu Najwyższego (1962), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych (1963–1981), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od . . . . . . . . . . . . . . Official Journal XIII Wykaz skrótów 1982 r.), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicz- nych (od 1.1.2003 r.) OSNAPiUS . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecz- nych (od 1.7.1994 r.) OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- wych (w latach 1957–1989) . . . . . . . . . . . . . Palestra OTK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. PB . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiP . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PIPWI UJ . . . . . . . . Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uni- wersytetu Jagiellońskiego . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PiZS PL . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny PN . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Notarialny PNUŚl POSAG . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelcyjnego w Gdań- . . . . . . . . . . . Prace Naukowe Uniwerytetu Śląskiego sku . . . . . . . . . . . Prawo Spółek . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PP . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy PPH . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPiA . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPW . . . . . . . . . . . . Prawo Papierów Wartościowych Pr. Gosp. Prok. i Pr. Pr.Sp. PS . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rz. Rej. R.Pr. SC . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SP . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPP . . . . . . . . . . . . . Studia Prawa Prywatnego TPP . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Wok. . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . . Rejent . . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . . . . Wokanda XIV Wykaz skrótów Zb. Orz. SN . . . . . . Zbiór Orzecznictwa Sądu Najwyższego ZN WSE . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii ZP UKSW . . . . . . . Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 4. Piśmiennictwo Allerhand, Komentarz . . . . . . . M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935 Bieniak i in., Komentarz KSH . . . J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplu- stil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2011; wyd. 2, Warszawa 2012 Dziurzyński, Fenichel, Honzatko, Komentarz . . . . . . . . T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I–II, Kraków 1935 . . . S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. I, Osso- lineum 1974; wyd. 2, Ossolineum 1985 Grzybowski, System pr. cyw. Ereciński, Gudowski, Jędrzejewska, Komentarz . . . . . . . T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, wyd. 1, Warszawa 1997; wyd. 5, Warszawa 2005 Frąckowiak, Kidyba, Popiołek, Pyzioł, Witosz, Komentarz KSH . . . Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. W. Pyzioła, Warszawa 2008 Gniewek, Komentarz . . . . . . . Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, t. I–II, Warszawa 2004 Gniewek, Komentarz KC . . . . Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, wyd. 2, Warszawa 2006; wyd. 3, Warszawa 2008; wyd. 4, Warszawa 2011; wyd. 5, Warszawa 2012 Gurgul, Prawo . . . . S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komen- tarz, wyd. 1, Warszawa 2000; wyd. 2, Warszawa XV Wykaz skrótów Haładyj, Komentarz Jacyszyn, Krześ, Marszałkowska-Krześ, Komentarz Jakubecki, Kidyba, Mojak, Skubisz, Prawo spółek 2001; wyd. 3, Warszawa 2002; wyd. 4, Warszawa 2003; wyd. 5, Warszawa 2004; wyd. 6, Warszawa 2005; wyd. 7, Warszawa 2010; wyd. 8, Warszawa 2011 . . . . . . . K. Haładyj, Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz, Warszawa 2009 . . . . . . . J. Jacyszyn, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, Ko- deks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001 . . . . . A. Jakubecki, A. Kidyba, J. Mojak, R. Skubisz, Prawo spółek. Zarys, Warszawa 1999 Jakubecki, Zedler, Prawo . . . . . A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i na- Janczewski, Prawo prawcze. Komentarz, Kraków 2003 . Prawo handlowe, wekslowe i czekowe, pod red. S. Janczewskiego, Warszawa 1946; Warszawa 1994 (reprint) Jurga, Michalski, Spółka . . . . . . . . . . . R. Jurga, M. Michalski, Spółka akcyjna w publicz- nym obrocie papierami wartościowymi, Warszawa 2000 Kappes, Odpowiedzialność . A. Kappes, Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki, Kraków 1997 Kappes, Spółka Kidyba, Handlowe . . . A. Kappes, Spółka komandytowa, Warszawa 1999 . A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, Warszawa Kidyba, Komentarz Kidyba, Prawo 2005 A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, wyd. 2, Warszawa 2002; t. I i II, wyd. 3, Kraków 2005; t. I, wyd. 5, Warszawa 2007; t. I, wyd. 8, Warszawa 2011 . . . . A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 2, Warszawa 2001; wyd. 3, Warszawa 2002; wyd. 9, Warszawa 2008 Kidyba, Spółka . . . . A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialno- ścią. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2001; wyd. 3, Warszawa 2002 XVI . . . . A. Kidyba, Status komandytariusza, Bydgoszcz 2000 Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . Prawo spółek handlowych. Spółki handlowe. Umowy gospodarcze, pod red. A. Kocha i J. Napie- rały, Kraków 2002 Kidyba, Status Koch, Napierała, Prawo Koch, Napierała, Prawo spółek . . . . . Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kocha i J. Na- pierały, Kraków 2011 Kon, Kodeks . . . . . . A. Kon, Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa 1934 Prawo o spółkach akcyjnych. Komentarz, pod red. H. Kona, Warszawa 1993 Kon, Komentarz . . . Kruczalak, Komentarz . . . . . . . Kodeks handlowy. Komentarz, pod red. K. Krucza- laka, Warszawa 1996 Kruczalak, Komentarz KSH . . . Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. K. Kruczalaka, Warszawa 2001 Litwińska, Umowa Litwińska-Werner, Komentarz Namitkiewicz, Komentarz Namitkiewicz, Zarys Naworski, Strzelczyk, Siemiątkowski, Potrzeszcz, Komentarz. Spółka z o.o. . . . . . . . . . . M. Litwińska, Umowa spółki z ograniczoną odpo- wiedzialnością, Warszawa 1999 . . . . . . . M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2001; wyd. 2, War- szawa 2005; wyd. 3, Warszawa 2007 . . . . . . . Komentarz, t. I, Warszawa 1934, t. II, Warszawa 1935, t. III, Warszawa 1937 Namitkiewicz, Spółka . . . . . . . . . . . J. Namitkiewicz, Encyklopedia Powszechna Prawa Prywatnego, hasło: Spółka akcyjna . . . . . . . . . . . . J. Namitkiewicz, Zarys prawa handlowego, War- szawa 1934 . . . . . J. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemiątkowski, R. Po- trzeszcz, Komentarz do Kodeksu spółek handlo- wych. Spółka z o.o., Warszawa 2001 XVII Wykaz skrótów Naworski, Strzelczyk, Siemiątkowski, Potrzeszcz, Komentarz KSH. Spółki osobowe Okolski, Komentarz Pietrzykowski, Komentarz XVIII Okolski, Prawo Okolski, Spółka 1999 Pabis, Komentarz. Spółka z o.o. Piasecki, Komentarz . . . J. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemiątkowski, R. Po- trzeszcz, Komentarz do Kodeksu spółek handlo- wych. Spółki osobowe, Warszawa 2001 . . . . . . . J. Jacyszyn, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, J. Okolski, Spółka akcyjna. Komentarz, pod red. J. Okolskiego, Warszawa 2001 . . . . Prawo handlowe, pod red. J. Okolskiego, Warszawa . . . S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, K. Mika, J. Okol- ski, Kodeks handlowy. Spółka z ograniczoną odpo- wiedzialnością. Komentarz, pod red. J. Okolskiego, Warszawa 1994 . . . . . R. Pabis, Komentarz. Spółka z ograniczoną odpo- wiedzialnością, Warszawa 2003 . . . . . . . Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, t. I, wyd. 1, Warszawa 1996; wyd. 2, Warszawa 1999; wyd. 3, Warszawa 2001; wyd. 4, Warszawa 2006; wyd. 5 Warszawa 2010; t. II, wyd. 1, Warszawa 1997; wyd. 2, Warszawa 2000; Suplement do t. II, Warszawa 2001; wyd. 3, Warszawa 2002; wyd. 4, Warszawa 2006; wyd. 5, Warszawa 2010; t. III, wyd. 3, Warszawa 2002; wyd. 4, Warszawa 2006; . . . . . . . Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Pietrzy- kowskiego, t. I, Warszawa 1997, wyd. 2, Warszawa 1999; wyd. 3, Warszawa 2002; wyd. 3, zaktual. Warszawa 2004; wyd. 4, Warszawa 2005; wyd. 5, Warszawa 2008; wyd. 6, Warszawa 2011; t. II, wyd. 1, Warszawa 1998; wyd. 2, Warszawa 2000; wyd. 3, Warszawa 2003; wyd. 3 zaktual. Warszawa 2004; wyd. 4, Warszawa 2005; wyd. 5, Warszawa 2009; wyd. 6, Warszawa 2011 Wykaz skrótów Potrzeszcz, Siemiątkowski, Komentarz KSH . . . Kodeks spółek handlowych. Tytuł 1. Przepisy ogólne. Tytuł 2. Spółki osobowe, t. 1, pod red. R. Po- trzeszcza i T. Siemiątkowskiego, Warszawa 2011 Pyzioł, Komentarz KSH . . . Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. W. Pyzioła, Warszawa 2008 Pyzioł, Szumański, Weiss, Prawo spółek Radwański, Prawo . . . . . W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, wyd. 1, Kraków–Bygdoszcz 2002; wyd. 2, Byd- goszcz 2004; wyd. 2 uaktualniono, Bydgoszcz 2006 . . . . . . . . . . . Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 1, Warszawa 1993; wyd. 2, Warszawa 1994, wyd. 3, Warszawa 1997; wyd. 4, Warszawa 1999; wyd. 5, Warszawa 2002; wyd. 6, Warszawa 2003; wyd. 7, Warszawa 2004; wyd. 8, Warszawa 2005; wyd. 9, Warszawa 2007; wyd. 10, Warszawa 2009 Radwański, Olejniczak, Prawo . . . . . . . . . . . . Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 11, Warszawa 2011 Radwański, System pr. pryw., t. 2 Radwański, Zobowiązania . . . . . System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 2002; wyd. 2, Warszawa 2008; Suplement do t. 2, Warszawa 2004 . . . . . Z. Radwański, Zobowiązania – część ogólna, wyd. 1, Warszawa 1995; wyd. 2, Warszawa 1997; wyd. 2 zm., Warszawa 1998; wyd. 3, Warszawa 2001; wyd. 4, Warszawa 2003 Radwański, Olejniczak, Zobowiązania . . . . . . Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, wyd. 5, Warszawa 2005; wyd. 6, Warszawa 2005; wyd. 7, Warszawa 2006; wyd. 8, Warszawa 2008; wyd. 9, Warszawa 2010; wyd. 10, Warszawa 2011 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks spółek handlowych. Tom I. Przepisy ogólne. Spółki osobowe. Komentarz do artykułów 1-150
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: