Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00161 003627 20878977 na godz. na dobę w sumie
Gramatyka języka angielskiego - ebook/pdf
Gramatyka języka angielskiego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-493-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook (-10%), audiobook).

Kompendium zawierające najistotniejsze zagadnienia z gramatyki języka angielskiego, przedstawione w przejrzystej, atrakcyjnej formie ułatwiającej efektywną naukę (liczne tabele, schematy, pogrubienie najważniejszych treści, podkreślenia, rysunki), wytłumaczone w prosty, zrozumiały sposób. Polecamy również „Samouczek języka angielskiego” Wydawnictwa Literat.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

5 I N D E Z R P U Y Ł Z S E Z R P S A Z C PAST PERFECT CONTINUOUS already just I had lived there for two years before I decided to move here. She had been angry with me since the party but then I apologized to her and everything was all right again. I had some coffee after I had finished talking on the phone. We had eaten lunch before we went shopping. When I saw Jimmy, he had already repaired the car. When I saw Jimmy, he had just finished repairing the car. By the time we reached the town, we had run out of petrol. She hadn’t slept well until he came home. ZASTOSOWANIE Czas Past Perfect opisuje:  czynności, które odbyły się wcześniej niż inne czynności w przeszłości. W języku angielskim używa się w tym przy- padku dwóch czasów: czasu Past Perfect, aby opisać czynność wcześniejszą, oraz czasu Past Simple, aby opisać czynność późniejszą. I had written a letter before you came. (Napisałam list, zanim przyszedłeś.)  czynności, które odbyły się przed określonym momentem w przeszłości. It had stopped raining by six o’clock. (Przestało padać do godziny szóstej.) Uwaga: W przypadku, gdy czynności następują bardzo szybko po sobie lub ich kolejność jest oczywista, należy użyć czasu Past Simple. Dark clouds covered the sky and it started to rain. (Ciemne chmury przesłoniły niebo i zaczęło padać.) Czasu Past Perfect używamy, gdy chcemy wyraźnie podkreślić, że coś się stało, zanim wydarzyło się coś innego. He had bought the tickets before I called him. (Kupił bilety, zanim do niego zadzwoniłem.) 5.2. CZAS PAST PERFECT CONTINUOUS BUDOWANIE ZDAŃ 22 Zdania oznajmujące tworzy się za pomocą czasownika posiłko- wego had, imiesłowu biernego been oraz czasownika głównego z końcówką -ing. I had been watching TV before she arrived. PAST PERFECT CONTINUOUS She had been waiting here for some time until you came. Zdania pytające tworzy się, zamieniając miejscami podmiot i czasownik posiłkowy had. Had you been studying before we came? How long had he been cheating on her before she found out? Zdania przeczące tworzy się przez dodanie not do czasownika posiłkowego had. They hadn’t been looking for her for five minutes when she ap- peared. He hadn’t been waiting for the bus long. It came after five mi- nutes. Podobnie jak w przypadku czasu Past Perfect Simple, krótkie odpowiedzi tworzy się za pomocą podmiotu i czasownika posił- kowego had lub hadn’t. Had you been sleeping before they called you? Yes, I had. / No, I hadn’t. Had he been listening to the radio before he started watching TV? Yes, he had. / No, he hadn’t. for since before when till / until all day / morning / evening They had been studying physics for two years before they moved to another country. I had been reading the script since two o’clock before we started rehearsing. We hadn’t been waiting long when they came. We had been talking till the morning. I had been working in the garden all afternoon before my wife made me stop. 5 I N D E Z R P U Y Ł Z S E Z R P S A Z C KRÓTKIE ODPOWIEDZI OKREŚLENIA CZASOWE ZASTOSOWANIE Czas Past Perfect Continuous opisuje:  czynności, które rozpoczęły się w przeszłości przed innym wydarzeniem i nie zostały przed nim zakończone I had been jogging for an hour when I bumped into her. 23 6 THE PASSIVE  czynności, które odbyły się w przeszłości, a ich skutek był widoczny przez jakiś czas The sand was wet. It had been raining for some time. I had been looking for a job for two weeks before I found one. CZAS PAST PERFECT CONTINUOUS I PAST PERFECT SIMPLE PORÓWNANIE Czas PAST PERFECT CONTINUOUS  Podkreśla fakt trwania czynności. I had been writing my essay for two hours before I finished.  Opisuje czynność, która trwała do określonego momentu przeszłości. I had been studying art for two years when I got married. Czas PAST PERFECT SIMPLE  Podkreśla skutek wykonanej czynności. I had written two essays by the time they arrived.  Opisuje czynność, która zakończyła się przed upływem określonego momentu w przeszłości. I had finished the project by the end of September. A N R E I B A N O R T S 6. STRONA BIERNA STRONA BIERNA Zdanie oznajmujące w stronie biernej składa się z podmiotu, odpowiedniej formy czasownika to be oraz imiesłowu biernego czasownika głównego. The beds are made every morning. Zdanie pytające powstaje przez zamianę miejscami podmiotu i czasownika to be. Are the beds made every morning? Zdanie przeczące powstaje przez dodanie not do czasownika to be. The beds are not made every morning. BUDOWANIE ZDAŃ 24 6 A N R E I B A N O R T S THE PASSIVE PRZEKSZTAŁCANIE ZDAŃ Przekształcając zdanie w stronie czynnej na zdanie w stronie biernej, należy doko- nać zamiany podmiotu i dopełnienia oraz zmienić formę czasownika z czynnej na bierną. Present Simple Adam prepares the report. Present Continuous Adam is preparing the report. Past Simple Adam prepared the report. Past Continuous Adam was preparing the report. The report is being prepared by Adam. The report is prepared by Adam. The report was prepared by Adam. The report was being prepared by Adam. Present Perfect Adam has prepared the report. Past Perfect Simple Adam had prepared the report. Future Simple Adam will prepare the report. Czasownik modalny Adam should prepare the report. Bezokolicznik Adam has to prepare the report. The report has been prepared by Adam. The report had been prepared by Adam. The report will be prepared by Adam. The report should be prepared by Adam. The report has to be prepared by Adam. Uwaga: W przypadku zdań, w których występują dwa dopełnienia (bliższe i dalsze), stronę bierną można tworzyć na dwa sposoby They offered me a drink. I was offered a drink. A drink was offered to me. ZASTOSOWANIE Strony biernej używa się, jeżeli:  wykonawca czynności jest nieistotny Coffee is grown in Brazil. (Kawę uprawia się w Brazylii.)  nie wiadomo, kto jest wykonawcą czynności My car was made in France. (Mój samochód został wyprodukowany we Francji.) 25 7 MODAL VERBS  wykonawca czynności jest oczywisty Children are taught foreign languages at school. (Dzieci są nauczane języków obcych w szkole.)  istnieje potrzeba, aby podkreślić, kto jest wykonawcą czynno- ści. Wykonawcę wprowadza się wtedy za pomocą przyimka by. Relativity theory was developed by Einstein. (Teoria względności została opracowana przez Einsteina.)  istnieje potrzeba, aby wyrazić zdanie w sposób oficjalny The new rehabilitation centre was opened yesterday. (Wczoraj otwarto nowe centrum rehabilitacji.) E N L A D O M I K I N W O S A Z C 7. CZASOWNIKI MODALNE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Czasowniki modalne stanowią odrębną grupę czasowników w języku angielskim. Mają one kilka wspólnych cech:  występują zawsze przed czasownikiem głównym She can dance.  występują zawsze w tej samej formie we wszystkich osobach i liczbach I can do it. He can do it. (He cans do it)  po czasownikach modalnych zawsze występuje bezokolicznik bez -to, który rów- nież występuje w tej samej formie we wszystkich osobach i liczbach He can do it. (He can does it. / He can did it.) Uwaga: Wyjątkiem jest czasownik ought to, po którym czasownik główny występu- je w formie bezokolicznika z to. He ought to do it.  nie posiadają formy ciągłej (continuous) ani formy imiesłowu biernego (past par- ticiple) He can playing the guitar. He can played the guitar. Zdania pytające tworzy się przez zamianę miejscami czasownika modalnego oraz podmiotu. Can you swim? Zdania przeczące tworzy się, dostawiając not do czasownika modalnego. I cannot / can’t swim. 26 7 E N L A D O M I K I N W O S A Z C MODAL VERBS Rozróżnia się następujące czasowniki modalne: can may shall would could might should must ought to will W języku angielskim, oprócz czasowników modalnych, występują również wyraże- nia, których znaczenie jest podobne do czasowników modalnych: be able to ≈ (can) be going to ≈ (will) have to ≈ (must) W przeciwieństwie do czasowników modalnych, występuje po nich pełna forma bezokolicznika, tj. to + czasownik. I have to go now. 7.1. CZASOWNIKI CAN/BE ABLE TO, MAY CAN/ BE ABLE TO Czasowniki modalne wyrażają następujące funkcje: • prośbę • propozycję • ofertę • umiejętność • pozwolenie/brak pozwolenia • konieczność/przymus • brak konieczności/przymusu • zakaz • radę. Czasownik can wyraża umiejętność (lub jej brak) zrobienia cze- goś w czasie teraźniejszym. I can cook very well. (Umiem bardzo dobrze gotować.) I can’t drive fast. (Nie umiem szybko prowadzić samochodu.) Można zastąpić go konstrukcją be able to (być w stanie coś zro- bić), jeżeli istnieje konieczność użycia bezokolicznika, czasow- nika z końcówką -ing lub czasu innego niż Present Simple lub Past Simple. Being able to run very fast is important when you want to become a professional runner. It is important to be able to run fast when you want to become a professional runner. 27
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gramatyka języka angielskiego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: