Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00258 004694 20271880 na godz. na dobę w sumie
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz - ebook/pdf
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1174
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4096-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Publikacja stanowi komentarz do obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Ustawa zasadnicza jest najwyżej postawionym w hierarchii polskiego porządku prawnego aktem, regulującym całokształt zagadnień ustrojowych.

Z uwagi na wiedzę i doświadczenie Autora publikacji, wybitnego znawcy przedmiotu oraz twórcę wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, Czytelnik ma możliwość zapoznania się:

Komentarz prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących m.in:

W niniejszym, 2. wydaniu, oprócz uwzględnienia wszystkich zmian Konstytucji RP od czasu ukazania się wydania poprzedniego  Autor odnosi się również do nowych zagadnień i instytucji wynikających ze stałego rozwoju prawa jak np. ustawy kooperacyjnej, Kodeksu wyborczego, nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, orzeczeń TK o wtórnym prawie UE, Traktacie Lizboński i o obywatelstwie.

Komentarz do Ustawy zasadniczej niezbędny jest każdemu praktykującemu prawnikowi (adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, sędziowie), jak również stanowi nieocenioną pomoc dla studentów prawa, administracji, politologii, a także dla każdego chcącego zgłębić podstawy funkcjonowania Państwa Polskiego, treść i sposoby zagwarantowania praw człowieka i obywatela oraz zaspokajania potrzeb społecznych, sposoby tworzenia prawa, hierarchię jego źródeł a także kompetencje i wzajemne relacje pomiędzy organami władzy państwowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZE BECKA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA. USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ CENTRALNEJ. KOMENTARZ, Tom 1 Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA. USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ TERENOWEJ. KOMENTARZ, Tom 2 Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA. USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ SAMORZĄDOWEJ. KOMENTARZ, Tom 3 Paweł Smoleń (red.) USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH. KOMENTARZ, wyd. 1 poprawione Magdalena Pyter (red.) PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM. KOMENTARZ Jerzy Pieróg PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. KOMENTARZ, wyd. 11 Małgorzata Gersdorf, Beata Gudowska (red.) SPOŁECZNE UBEZPIECZENIA WYPADKOWE I CHOROBOWE. KOMENTARZ Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek PRAWO ENERGETYCZNE. KOMENTARZ, wyd. 2 www.ksiegarnia.beck.pl Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz prof. dr hab. Bogusław Banaszak 2. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Banaszak, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, art. 14, Nb 2, Propozycja cytowania: wyd. 2, Warszawa 2012 Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-4095-1 ISBN e-book 978-83-255-4096-8 Bożenie Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Preambuła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 30–37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolności i prawa osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38–56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolności i prawa polityczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 57–63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 64–76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Środki ochrony wolności i praw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 77–81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obowiązki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 82–86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 87–94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI XV 3 4 11 11 14 200 200 200 210 256 256 256 343 343 344 381 381 385 448 448 451 479 479 484 496 496 497 VII Spis treści Rozdział IV. Sejm i Senat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 95–125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wybory i kadencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 96–101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posłowie i senatorowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 102–108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizacja i działanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 109–124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Referendum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 126–145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Rada Ministrów i administracja rządowa . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 146–162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VII. Samorząd terytorialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 163–172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VIII. Sądy i Trybunały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 173–201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sądy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 175–187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 188–197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 198–201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IX. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 550 555 563 563 569 603 603 636 636 637 719 719 720 729 729 729 781 781 782 835 835 837 871 871 871 876 876 876 927 927 929 990 990 992 999 999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Art. 202–207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001 Najwyższa Izba Kontroli VIII Spis treści Rzecznik Praw Obywatelskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017 Art. 208–212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032 Art. 213–215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034 Rozdział X. Finanse publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043 Art. 216–227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043 Rozdział XI. Stany nadzwyczajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086 Art. 228–234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1087 Rozdział XII. Zmiana Konstytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1114 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1114 Art. 235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117 Rozdział XIII. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . 1123 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1123 Art. 236–243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1139 IX Przedmowa W państwach Europy kontynentalnej duże znaczenie dla procesu zrozumienia prawa, jego stosowania i nauczania mają komentarze aktów prawnych. Jak słusznie zauważył M. Safjan: „W Polsce jest takie święte przekonanie, zresztą bardzo prymitywne, że jak się napisze prawo, to się wykreuje nową rzeczywistość i będzie lepiej. Prawnicy doskonale wiedzą, że takie przeświadczenie jest fałszywe. Regulacja prawna jest jedną z przesłanek, ważną, ale nie jedyną, wpływającą na funkcjonowanie systemu prawnego. (. . . ) Możemy napisać na piętnaście sposobów różne rzeczy. Ważne jest, żeby sensownie interpretować. (. . . ) Każdy prawnik ma własną wizję sprawiedliwości, ale tutaj trzeba dążyć do umiarkowania i do maksymalnego obiektywizowania sądu. Te nasze oceny nie mogą być dowolne, one muszą wynikać z tradycji prawa, z doktryny prawa, szerszej niż sama konstytucja” (zob. M. Safjan, Drobne mankamenty i ich interpretacja, Kwartalnik Konserwatywny 2002, Nr 8, s. 45–47). Zadaniem komentarzy jest nie tylko przedstawienie poglądów i sposobu interpretacji przepisów prawnych dokonanej przez autora, ale także zaprezentowanie stanowiska nauki prawa i istniejących w niej rozbieżności w poszczególnych kwestiach oraz orzecznictwa sądowego, z uwzględnie- niem zmian linii orzeczniczej i różnic pomiędzy poszczególnymi sądami. Prezentacja ta – jak wynika z samej natury komentarza – musi mieć charakter syntetyczny i nie może zbyt szeroko opisywać kwestii spornych. Autor komentarza powinien w takich przypadkach z reguły wskazać pogląd, ku któremu się przychyla bądź zająć własne stanowisko. Zważywszy na dokonujący się obecnie proces wzajemnego prze- nikania i inspirowania ze strony wewnętrznych systemów prawnych oraz oddziaływania na nie szeroko pojętego prawa europejskiego (Unii Europejskiej i systemu Rady Europy) i międzynarodowego, pożyteczne dla komentowania norm własnego prawa wydaje się wprowadzanie do rozważań wątków prawnoporównawczych, co pozwala spojrzeć z szerszej perspektywy na krajowe rozwiązania i instytucje prawne. Musi to być jednak dokonane z umiarem, aby dygresje komparatystyczne nie rozbijały toku wywodów. XI Przedmowa Komentarze pełnią szczególną rolę w przypadku Konstytucji. Dzieje się tak dlatego, że ze względu na ogólnikowość norm konstytucyjnych tradycyjne, najczęściej stosowane rodzaje wykładni norm prawnych, tj.: wykładnia gramatyczna, logiczna, systemowa, historyczna itd. mogą w nie- których przypadkach być nieprzydatne dla ustalenia ich sensu i wówczas Konstytucja nie mogłaby oddziaływać efektywnie. Metody tradycyjne muszą więc być uzupełniane środkami interpretacyjnymi przyjmującymi często formę wyjaśniania i konkretyzowania norm Konstytucji. Należy tu podkreślić, że ustalanie ich treści jest z reguły długim i skomplikowanym procesem, który nie opiera się tylko na jednej metodzie, ale w którym różne metody wykładni wzajemnie się uzupełniają i przenikają. Warto też dodać, że argumentacja oparta na normach konstytucyjnych odgrywa coraz większą rolę w modelu sądowego stosowania prawa. Łączy się to nie tylko z rosnącą rolą Konstytucji w obrocie prawnym, z rzeczywistym zapewnieniem jej nadrzędności w systemie prawa, ale także z intensyfikacją procesów integracyjnych i implementacją prawa UE. Te ostatnie czynniki implikują powstawanie coraz częstszych kolizji norm i stymulują poszukiwanie dla nich rozwiązań na podstawie ustawy zasadniczej. W kwietniu 2012 r. minęło 15 lat od uchwalenia Konstytucji, której dotyczy niniejszy komentarz. Nie ta okrągła rocznica skłoniła Wydawnictwo i mnie do przygotowania drugiego wydania. Głównym powodem był dokonujący się w ostatnich kilku latach dynamiczny rozwój orzecznictwa najwyższych organów władzy sądowniczej dotyczący interpretacji poszczególnych norm konstytucyjnych. Rodzi to konieczność uzupełnienia dotychczasowych rozważań. Konstytucja nie jest dokumen- tem statycznym, a jej interpretacja ulega zmianom wraz z postępującymi przeobrażeniami społecznymi, rozwojem orzecznictwa sądowego, czy też w efekcie debat toczonych nie tylko przez polityków, ale także prawników – zarówno teoretyków, jak i praktyków. Na potrzebę uwzględnienia nowych opinii nauki i nowych tendencji w orzecznictwie sądowym wskazują także napływające do mnie głosy Czytelników, którzy albo nie znaleźli w Komentarzu odpowiedzi na istotne problemy, albo uznali je za niepełne. Mam nadzieję, że ta, szersza wersja Komentarza do obowiązującej Konstytucji spotka się z życzliwym przyjęciem ze strony Czytelników. Komentarz ten adresowany jest nie tylko do specjalistów z zakresu prawa konstytucyjnego, ale także do prawników na co dzień zajmujących się innymi gałęziami prawa. Nie można nie mieć na uwadze tego, że i oni, coraz częściej we współczesnym państwie prawnym, sięgać muszą po Konstytucję i komentujące jej normy prace konstytucjonalistów. Napotykają problemy prawne, których rozwiązanie wymaga odwołania XII Przedmowa się do Konstytucji. Nieraz wiedzeni tylko ciekawością chcą pogłębić znajomość Konstytucji, aby rozstrzygnąć trapiące ich wątpliwości, lub dzięki poznaniu bliżej uwarunkowań konkretnych instytucji ustrojowych lepiej zrozumieć zasady ich funkcjonowania. Wrocław, wrzesień 2012 r. Bogusław Banaszak XIII Wykaz skrótów ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 ze zm.) ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm.) 1. Źródła prawa CudzU . . . . . . . . . DochJSTU . . . . . . DostInfPublU . . . . DzAdmRzU . . . . . EKS . . . . . . . . . . . EKST . . . . . . . . . EKPC . . . . . . . . . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Pod- stawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) Europejska Karta Społeczna sporządzona w Tury- nie 18.10.1961 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.) Europejska Karta Samorządu Terytorialnego spo- rządzona w Strasburgu 15.10.1985 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 ze sprost.) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . FinPublU . . . . . . . KC . . . . . . . . . . . KNZ . . . . . . . . . . Karta Narodów Zjednoczonych sporządzona w San Francisco 26.6.1945 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.) ustawa z 21.1.1999 r. o sejmowej komisji śledczej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1218 ze zm.) KomŚlU . . . . . . . . XV Wykaz skrótów Konstytucja RP . . . KP . . . . . . . . . . . . KPC . . . . . . . . . . KRO . . . . . . . . . . KWyb . . . . . . . . . MandatU . . . . . . . MinWynagrU . . . . ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospoli- tej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788) ustawa z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) ustawa z 9.5.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 ze zm.) ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodze- niu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) MPPGSiK . . . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo- łecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w No- wym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169 – zał.) ObrRPU . . . . . . . . NIKU . . . . . . . . . NBPU . . . . . . . . . MPPOiP . . . . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Po- litycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167 – zał.) ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.) ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.) ustawa z 15.2.1962 r. o obywatelstwie polskim (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejaw- nych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.) ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokato- rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów nor- matywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) OgłAktU . . . . . . . ObywPolU . . . . . . OchrDanOsU . . . . OchrInfNiejU . . . . OchrLokU . . . . . . XVI OrderU . . . . . . . . OrdSejmSenatU . . PartiePolU . . . . . . PrezydentU . . . . . PrOchrŚrod . . . . . PrPras . . . . . . . . . PrStow . . . . . . . . . PrUSA . . . . . . . . . PrUSP . . . . . . . . . PrZgrom . . . . . . . RefLokU . . . . . . . RefOgU . . . . . . . . Regulamin Sejmu . RepatrU . . . . . . . . RMU . . . . . . . . . . RPDU . . . . . . . . . RPOU . . . . . . . . . RTVU . . . . . . . . . SamGminU . . . . . Wykaz skrótów ustawa z 16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90, poz. 450 ze zm.) ustawa z 12.4.2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospo- litej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 ze zm.) ustawa z 27.6.1997 r. o partiach politycznych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) ustawa z 27.9.1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz. 476 ze zm.) ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) ustawa z 5.7.1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, poz. 297 ze zm.) ustawa z 15.9.2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985 ze zm.) ustawa z 14.3.2003 r. o referendum ogólnokrajo- wym (Dz.U. Nr 57, poz. 507 ze zm.) uchwała Polskiej z 30.7.1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospoli- tej Polskiej (t.j. M.P. z 2012 r. poz. 32) ustawa z 9.11.2000 r. o repatriacji (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 ze zm.) ustawa z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 392) ustawa z 6.1.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6, poz. 69 ze zm.) ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatel- skich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rzeczypospolitej Sejmu XVII Wykaz skrótów SamPowU . . . . . . SamWojU . . . . . . SiłyZbrU . . . . . . . . SNU . . . . . . . . . . StanKlŻywU . . . . StanWojU . . . . . . StanWyjU . . . . . . SwobDziałGospU . TSU . . . . . . . . . . . UmMiędzU . . . . . WojewodaU . . . . . WolSumU . . . . . . ZawLekU . . . . . . . ZwZawU . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) ustawa z 17.12.1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. Nr 162, poz. 1117 ze zm.) ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) ustawa z 18.4.2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, poz. 558 ze zm.) ustawa z 29.8.2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbroj- nych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 156, poz. 1301 ze zm.) ustawa z 21.6.2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. Nr 113, poz. 985 ze zm.) ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) ustawa z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.) ustawa z 14.4.2000 r. o umowach międzynarodo- wych (Dz.U. Nr 39, poz. 443 ze zm.) ustawa z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) ustawa z 17.5.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.) ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) 2. Organy, organizacje, instytucje ETPCz . . . . . . . . . ETS . . . . . . . . . . . XVIII Europejski Trybunał Praw Człowieka Europejski Trybunał Sprawiedliwości Wykaz skrótów GUS . . . . . . . . . . Główny Urząd Statystyczny KRRiT . . . . . . . . . Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji KRS . . . . . . . . . . Krajowa Rada Sądownictwa MON . . . . . . . . . . Minister Obrony Narodowej MSZ . . . . . . . . . . Ministerstwo Spraw Zagranicznych MTK . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Karny NBP . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski NFZ . . . . . . . . . . . Narodowy Fundusz Zdrowia NIK . . . . . . . . . . . Najwyższa Izba Kontroli NSA . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA(7) sędziów . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu ONZ . . . . . . . . . . Organizacja Narodów Zjednoczonych OSNAPiUS . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Spo- łecznych RM . . . . . . . . . . . Rada Ministrów RPD . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Dziecka RPO . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich RPP . . . . . . . . . . . Rada Polityki Pieniężnej SN . . . . . . . . . . . . TK . . . . . . . . . . . . UE . . . . . . . . . . . . Unia Europejska WSA . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny ZN . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny Zgromadzenie Narodowe . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw 3. Czasopisma, publikatory AUWr Dz.U. KZS . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe M.P. NP . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo ONSA . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSP . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich ONSAiWSA . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego . . . . . . . . . . . Monitor Polski i wojewódzkich sądów administracyjnych OSNC . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNKW . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNP . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy OTK-A . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: