Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00339 005486 20481106 na godz. na dobę w sumie
Taryfikator mandatów i punktów karnych 2012. Stan prawny na dzień 1 lipca 2012 roku - ebook/pdf
Taryfikator mandatów i punktów karnych 2012. Stan prawny na dzień 1 lipca 2012 roku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 77
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-463-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-10%), audiobook).

Poradnik niezbędny dla każdego kierowcy. Poznaj najnowszy taryfikator z 2012 r. Dowiedz się, za jakie wykroczenia drogowe można teraz dostać więcej punktów karnych. Przejrzyste tabele z wykroczeniami, wysokościami grzywien i punktami karnymi. Dodatkowo znajdziesz praktyczne informacje o tym, które służby mogą kontrolować kierowców i w jakim zakresie, a także jak sprawdzić i zmniejszyć liczbę posiadanych punktów karnych. W serii „Prawo na co dzień” dostępne również: Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks karny, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks spółek handlowych, Ordynacja podatkowa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Taryfikator punktów karnych – na przejazdach tramwajowych i bezpo średnio przed nimi Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „za- kaz wyprzedzania” Zwiększanie prędkości przez kierującego pojaz- dem wyprzedzanym Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 5 5 3 3 G. Naruszenie przepisów dotyczących uży- wania świateł zewnętrznych Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł: – od zmierzchu do świtu – w warunkach zmniejszonej przej rzystości po- wietrza – w okresie od świtu do zmierzchu – w tunelu, niezależnie od pory doby Naruszenie warunków dopuszczalności używa- nia świateł przeciwmgłowych: – przednich – tylnych Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepi- sami oświetlenia Korzystanie ze świateł drogowych w sposób nie- zgodny z przepisami 62 4 2 2 4 2 2 3 3 Taryfikator punktów karnych H. Naruszenie innych przepisów o bezpie- czeństwie lub porządku w ruchu drogo- wym Naruszenie zakazu cofania: – na drodze ekspresowej lub autostradzie – w tunelu, na moście lub wiadukcie Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju Kierowanie pojazdem pomimo braku dopusz- czenia pojazdu do ruchu Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wy- posażenie pojazdu uprzywilejowa nego, wysy- łających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwo nych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego uży- wanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wska- zującym na gotowość jego użycia Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej” Naruszenie obowiązku używania pasów bezpie- czeństwa przez kierującego pojazdem 5 2 2 1 1 3 3 2 2 63 Taryfikator punktów karnych Naruszenie obowiązku używania hełmu ochron- nego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku Naruszenie zakazu: – objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy Naruszenie przez kierującego zakazu: – wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżo- waniu lub za nim nie ma miejsca do kontynu- owania jazdy Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyj- nych, tablic rejestracyjnych lub innych wyma- ganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umiesz- czanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, na- pisów lub przedmiotów ograniczających czytel- ność tych tablic Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejo- wane oraz pojazdy jednostek podporządkowa- nych Ministrowi Obrony Narodowej 64 2 5 4 4 2 3 1 2 Taryfikator punktów karnych Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, san- kach, wrotkach lub innym podobnym urządze- niu Przewóz osób Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób nie- zgodny z przepisami Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub uży- waniu hełmów ochronnych Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: – kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym – kierującego innym pojazdem Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez: – kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne – kierującego innym pojazdem Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w do- wodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikają- cych z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: – 1 osobę 5 6 4 2 1 2 1 1 65
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Taryfikator mandatów i punktów karnych 2012. Stan prawny na dzień 1 lipca 2012 roku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: