Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00377 006673 20285826 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny. The Criminal Code - ebook/pdf
Kodeks karny. The Criminal Code - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 262
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3809-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

 

This book, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into European languages, includes the English translation of the Criminal Code. It incorporates the latest amendment to the Code that came into effect on 1 June 2012.
Niniejsza publikacja to pierwsze wydanie angielskiego tłumaczenia polskiej ustawy Kodeks karny, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie. Tekst ustawy został zaktualizowany na dzień 1.06.2012.

 

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Criminal Code The Criminal Code Kodeks karny Kodeks karny T∏umaczenie Nicholas Faulkner The Criminal Code Kodeks karny T∏umaczenie / Translation Nicholas Faulkner e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Criminal Code Kodeks karny WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2012 Kodeks karny The Criminal Code Stan prawny: czerwiec 2012 / Latest updating: June 2012 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Protection of copyright: translations of acts of law as well as the presen- tation of such acts in the form of consolidated texts are subject to domes- tic and international copyright protection. Also covered by the copyright protection are the files of articles inserted by the Publisher and editorial work. Wydawca: Anna Wieczorek Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Korekta: Aleksander Straszewski Projekt layoutu: Jacek Bociąg, Editio © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-3808-8 ISBN e-book: 978-83-255-3809-5 Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) The Criminal Code of 6th of June 1997 (J.L. No. 88, item 553) 1 Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U.  Nr 88, poz. 553) (sprost.: Dz.U. 1997, Nr 128, poz. 840) (zm.: Dz.U. 2011 Nr 233, poz. 1381; Dz.U. 2011 Nr 117, poz. 678; Dz.U. 2011 Nr 217, poz. 1280 Nr 240, poz. 1431; Dz.U. 2010 Nr 40, poz. 227; Dz.U. 2011 Nr 191, poz. 1135; Dz.U. 2011 Nr 217, poz. 1280; Dz.U. 2011 Nr 160, poz. 964; Dz.U. 2011 Nr 133, poz. 767; Dz.U. 2011 Nr 94, poz. 549; Dz.U. 2011 Nr 72, poz. 381; Dz.U. 2011 Nr 48, poz. 245; Dz.U. 2010 Nr 240, poz. 1602; Dz.U. 2011 Nr 17, poz. 78; Dz.U. 2004 Nr 93, poz. 889; Dz.U. 2010 Nr 182, poz. 1228; Dz.U. 2010 Nr 127, poz. 857; Dz.U. 2010 Nr 98, poz. 626; Dz.U. 2010 Nr 152, poz. 1018, poz. 1021; Dz.U. 2010 Nr 125, poz. 842; Dz.U. 2010 Nr 40, poz. 227; Dz.U. 2009 Nr 206, poz. 1589; Dz.U. 2010 Nr 7, poz. 46; Dz.U. 2010 Nr 40, poz. 229; Dz.U. 2009 Nr 190, poz. 1474 Nr 201, poz. 1540; Dz.U. 2009 Nr 168, poz. 1323; Dz.U. 2009 Nr 166, poz. 1317; Dz.U. 2009 Nr 62, poz. 504; Dz.U. 2008 Nr 214, poz. 1344; Dz.U. 2008 Nr 171, poz. 1056; Dz.U. 2007 Nr 192, poz. 1378; Dz.U. 2008 Nr 173, poz. 1080; Dz.U. 2008 Nr 122, poz. 782; Dz.U. 2008 Nr 90, poz. 560; Dz.U. 2007 Nr 123, poz. 850; Dz.U. 2007 Nr 124, poz. 859; Dz.U. 2007 Nr 89, poz. 589; Dz.U. 2006 Nr 218, poz. 1592; Dz.U. 2006 Nr 226, poz. 1648; Dz.U. 2006 Nr 190, poz. 1409; Dz.U. 2005 Nr 178, poz. 1479; Dz.U. 2005 Nr 180, poz. 1493; Dz.U. 2009 Nr 63, poz. 533; Dz.U. 2005 Nr 163, poz. 1363; Dz.U. 2005 Nr 90, poz. 757; Dz.U. 2005 Nr 132, poz. 1109; Dz.U. 2005 Nr 86, poz. 732; Dz.U. 2004 Nr 243, poz. 2426; Dz.U. 2003 Nr 179, poz. 1750; Dz.U. 2004 Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889; Dz.U. 2003 Nr 228, poz. 2255; Dz.U. 2004 Nr 25, poz. 219; Dz.U. 2003 Nr 199, poz. 1935; Dz.U. 2003 Nr 121, poz. 1142; Dz.U. 2003 Nr 111, poz. 1061; Dz.U. 2001 Nr 98, poz. 1071; Dz.U. 2000 Nr 116, poz. 1216; Dz.U. 2000 Nr 93, poz. 1027; Dz.U. 2000 Nr 48, poz. 548; Dz.U. 2000 Nr 48, poz. 548; Dz.U. 1999 Nr 83, poz. 931; Dz.U. 1999 Nr 64, poz. 729) 2 The Criminal Code of 6 June 1997 (J.L. No. 88, item 553) (correction: J.L. 1997 No. 128, item 840) (changes: J.L. 2011 No. 233, item 1381; J.L. 2011 No. 117, item 678; J.L. 2011 No. 217, item 1280 No. 240, item 1431; J.L. 2010 No. 40, item 227; J.L. 2011 No. 191, item 1135; J.L. 2011 No. 217, item 1280; J.L. 2011 No. 160, item 964; J.L. 2011 No. 133, item 767; J.L. 2011 No. 94, item 549; J.L. 2011 No. 72, item 381; J.L. 2011 No. 48, item 245; J.L. 2010 No. 240, item 1602; J.L. 2011 No. 17, item 78; J.L. 2004 No. 93, item 889; J.L. 2010 No. 182, item 1228; J.L. 2010 No. 127, item 857; J.L. 2010 No. 98, item 626; J.L. 2010 No. 152, item 1018, item 1021; J.L. 2010 No. 125, item 842; J.L. 2010 No. 40, item 227; J.L. 2009 No. 206, item 1589; J.L. 2010 No. 7, item 46; J.L. 2010 No. 40, item 229; J.L. 2009 No. 190, item 1474 No. 201, item 1540; J.L. 2009 No. 168, item 1323; J.L. 2009 No. 166, item 1317; J.L. 2009 No. 62, item 504; J.L. 2008 No. 214, item 1344; J.L. 2008 No. 171, item 1056; J.L. 2007 No. 192, item 1378; J.L. 2008 No. 173, item 1080; J.L. 2008 No. 122, item 782; J.L. 2008 No. 90, item 560; J.L. 2007 No. 123, item 850; J.L. 2007 No. 124, item 859; J.L. 2007 No. 89, item 589; J.L. 2006 No. 218, item 1592; J.L. 2006 No. 226, item 1648; J.L. 2006 No. 190, item 1409; J.L. 2005 No. 178, item 1479; J.L. 2005 No. 180, item 1493; J.L. 2009 No. 63, item 533; J.L. 2005 No. 163, item 1363; J.L. 2005 No. 90, item 757; J.L. 2005 No. 132, item 1109; J.L. 2005 No. 86, item 732; J.L. 2004 No. 243, item 2426; J.L. 2003 No. 179, item 1750; J.L. 2004 No. 69, item 626, No. 93, item 889; J.L. 2003 No. 228, item 2255; J.L. 2004 No. 25, item 219; J.L. 2003 No. 199, item 1935; J.L. 2003 No. 121, item 1142; J.L. 2003 No. 111, item 1061; J.L. 2001 No. 98, item 1071; J.L. 2000 No. 116, item 1216; J.L. 2000 No. 93, item 1027; J.L. 2000 No. 48, item 548; J.L. 2000 No. 48, item 548; J.L. 1999 No. 83, item 931; J.L. 1999 No. 64, item 729) 3 Spis treści Część ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej . . . . . . . . . Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa . . . . . . . . . Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej . . . . Rozdział IV. Kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Środki karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych . . Rozdział VII. Powrót do przestępstwa. . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział X. Środki zabezpieczające. . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XI. Przedawnienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XII. Zatarcie skazania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych . . . . . . Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych . . . . . . . . Część szczególna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne. . . . . . . Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności . . . Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku. . . . Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności . . . . . Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–118 1–12 13–24 25–31 32–38 39–52 53–63 64–65 66–84a 85–92a 93–100 101–105 106–108 109–114a 115 116 117–316 117–126b 127–139 140–147 148–162 163–172 173–180 181–188 189–193 194–196 4 Spis treści Contents General part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter I. Principles of criminal liability. . . . . . . . . . . . . Chapter II. Forms of Committing an Offence. . . . . . . . . Chapter III. Exclusion of criminal liability . . . . . . . . . . . Chapter IV. Penalties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter V. Penal measures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter VI. Principles of passing sentence and penal measures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter VII. Relapse to crime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter VIII. Measures relating to placing an offender on probation. . . . . . . . . . . . . . . . Chapter IX. Concurrence of offences and the accumulation of penalties and penal measures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter X. Preventive Measures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter XI. Statutes of limitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter XII. Expungement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter XIII. Liability for offences committed abroad . . Chapter XIV. Explanation of legal expressions . . . . . . . . Chapter XV. Relation to special laws. . . . . . . . . . . . . . . . Special part. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter XVI. Offences against peace, and humanity, and war crimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter XVII. Offences against the Republic of Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter XVIII. Offences against defence capabilities . . . Chapter XIX. Offences Against Life and Health . . . . . . Chapter XX. Offences against Public Safety . . . . . . . . . . Chapter XXI. Offences Against Safety in Traffic. . . . . . . Chapter XXII. Offences against the environment . . . . . . Chapter XXIII. Offences Against Freedom . . . . . . . . . . Chapter XXIV. Offences against Freedom of Conscience and Religion. . . . . . . . . . . . . . 1–118 1–12 13–24 25–31 32–38 39–52 53–63 64–65 66–84a 85–92a 93–100 101–105 106–108 109–114a 115 116 117–316 117–126b 127–139 140–147 148–162 163–172 173–180 181–188 189–193 194–196 5 Contents Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. . . . . . . . . . . Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu . . . . . . Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi . . . . Część wojskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XL. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XLI. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi . . . . . . . . . . . . Rozdział XLII. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197–205 206–211a 212–217a 218–221 222–231a 232–247a 248–251 252–264a 265–269b 270–277 278–295 296–309 310–316 317–363 317–337 338–342 343–349 350–353 354–355 6 Spis treści Chapter XXV. Offences against Sexual Liberty and Decency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter XXVI. Offences against the Family and Guardianship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter XXVII. Offences against Honour and Personal Inviolability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter XXVIII. Offences Against the Rights of People in Paid Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter XXIX. Offences against State and Local Government Institutions . . . . . . . Chapter XXX. Offences against the Administration of Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter XXXI. Offences against Elections and Referenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter XXXII. Offences against Public Order . . . . . . . Chapter XXXIII. Offences against the Protection of Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter XXXIV. Offences against the Credibility of Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter XXXV. Property offences. . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter XXXVI. Offences against economic circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter XXXVII. Offences against trading in currencies and Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Military part. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter XXXVIII. General provisions relating to soldiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter XXXIX. Offences against the duty to perform military service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter XL. Offences against military discipline . . . . . . Chapter XLI. Offences against the rules of treatment of subordinates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter XLII. Offences against the rule of handling arms and armed military equipment . . . . . . . 197–205 206–211a 212–217a 218–221 222–231a 232–247a 248–251 252–264a 265–269b 270–277 278–295 296–309 310–316 317–363 317–337 338–342 343–349 350–353 354–355 7 Contents Rozdział XLIII. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356–357 358-363 8 Spis treści Chapter XLIII. Offences against the principles of military service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter XLIV. Offences against military property . . . . . 356–357 358-363 9 Contents Część ogólna Część ogólna Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej Warunki odpowiedzialności § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. § 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Przestępstwo skutkowe przez zaniechanie Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obo- wiązek zapobiegnięcia skutkowi. Zasada humanitaryzmu Kary oraz inne środki przewidziane w  tym kodeksie stosuje się z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszano- waniem godności człowieka. Zmiana ustawy § 1. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie po- pełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy sto- sować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. § 2. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem zagrożony jest karą, której górna granica jest niższa od kary orzeczonej, wymierzoną karę obniża się do górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzia- nego za taki czyn w nowej ustawie. § 3. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już za- grożony karą pozbawienia wolności, wymierzoną karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu zamienia się na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, przyjmując że jeden miesiąc pozbawienia wol- ności równa się 60 stawkom dziennym grzywny albo 2 miesiącom ogra- niczenia wolności. § 4. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już za- broniony pod groźbą kary, skazanie ulega zatarciu z mocy prawa. 1–4 Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 10 General part General part Chapter I. Principles of criminal liability Conditions of liability § 1. Only a person who commits an act punishable under the law in force at that time bears criminal liability. § 2. If the effects of a prohibited act on society are insignificant, it will not constitute an offence. § 3. The offender of a prohibited act does not commit an offence if no guilt can be attributed to him at that time. Criminal consequences by ommissionomission Only a person with a specific legal duty to prevent criminal consequences committed by omission bears criminal liability for an offence with such consequences. Humanitarian principles Penalties and other measures provided for in this Code are applied with humanitarian principles in mind, particularly with respect for human dignity. Changes in law § 1. If the law in force when sentencing is different to the law in force when the offence was committed, the new law will apply. However, the former law applies if it is more lenient for the offender. § 2. If the sentence concerns an act for which the sanction under the new law has a lower upper limit than the sanction imposed, then the sanction will be lowered to the upper limit of the statutory sanction provided for the act under the new law. § 3. If the sentence concerns an act that under the new law is no lon- ger subject to imprisonment, an enforceable sanction of imprisonment is commuted to a fine or the restriction of liberty, assuming that one month’s imprisonment is equivalent to 60 times the daily fine, or two months’ restriction of liberty. § 4. If the sentence concerns an act that under the new law is no longer punishable, the sentence is cancelled by virtue of the law. 1–4 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 11 Część ogólna Zasada terytorialna Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabro- niony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej. Czas i miejsce przestępstwa § 1. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w  czasie, w  którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany. § 2. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić. Zbrodnia i występek § 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. § 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolno- ści na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. § 3. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawie- nia wolności przekraczającą miesiąc. Umyślność i nieumyślność Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi. Rozwinięcie § 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma za- miar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możli- wość jego popełnienia, na to się godzi. § 2. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek nieza- chowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć. § 3. Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa uzależ- nia od określonego następstwa czynu zabronionego, jeżeli następstwo to przewidywał albo mógł przewidzieć. 5–9 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 12 General part Territorial principles Polish criminal law applies to an offender who commits a prohibited act in the Republic of Poland, or on a Polish vessel or aircraft, unless the Re- public of Poland is party to an international agreement stating otherwise. Time and place of the offence § 1. A prohibited act is deemed to have been committed at the time that the offender acts or fails to perform an action that the offender is obliged to perform. § 2. A prohibited act is deemed to have been committed at the place where the offender acts or fails to perform an action that the offender is obliged to perform, or where the results of the prohibited act take place, or are intended by the offender to take place. Indictable and summary offence § 1. An offence is either an indictable offence or a summary offence. § 2. An indictable offence is a prohibited act punished by imprisonment for at least three years, or a more severe penalty. § 3. A summary offence is a prohibited act punished by a fine higher than 30 times the daily rate, the restriction of liberty or imprisonment exceeding one month. Intent and lack of intent An indictable offence must involve intent; a summary offence may be committed without intent, where stated by the law. Additional information § 1. A prohibited act is committed with intent when the offender wants to commit it, namely where there is a desire to commit it or an accept- ance of the foreseen possibility of committing the act. § 2. A prohibited act is committed without intent where the offender does not intend to commit it, but does so out of a failure to exercise due care under the circumstances, even though the possibility of committing the prohibited act was foreseen, or could have been foreseen. § 3. The offender bears more severe liability, which the law makes de- pendent on certain consequences of a prohibited act, if the consequences were foreseen or could have been foreseen. 5–9 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 13 Część ogólna Wiek § 1. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto po- pełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. § 2. Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabro- nionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3 lub 4, art. 223 § 2, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przema- wiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wycho- wawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne. § 3. W wypadku określonym w § 2 orzeczona kara nie może prze- kroczyć dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia prze- widzianego za przypisane sprawcy przestępstwo; sąd może zastosować także nadzwyczajne złagodzenie kary. § 4. W stosunku do sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu lat 17, lecz przed ukończeniem lat 18, sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwo- ści i warunki osobiste za tym przemawiają. Zbieg przepisów § 1. Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo. § 2. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podsta- wie wszystkich zbiegających się przepisów. § 3. W wypadku określonym w § 2 sąd wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu innych środków przewidzianych w  ustawie na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. Czyn ciągły Dwa lub więcej zachowań, podjętych w  krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn za- broniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość po- krzywdzonego. 10–12 Artykuł 10 Artykuł 11 Artykuł 12 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks karny. The Criminal Code
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: