Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00129 006119 21728642 na godz. na dobę w sumie
Świadczenia rodzinne. Komentarz - ebook/pdf
Świadczenia rodzinne. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 432
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6405-6 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Komentarz w sposób wyczerpujący analizuje poszczególne instytucje ustawy o świadczeniach rodzinnych, zarówno materialnoprawne, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Obszerne wywody obejmują zagadnienia związane z :

W ramach zagadnień procesowych przeprowadzono wykładnię unormowań regulujących: wszczęcie postępowania administracyjnego oraz inicjatywę dowodową i postępowanie wyjaśniające z uwzględnieniem dowodu z wywiadu rodzinnego.

W komentarzu szczególną uwagę poświęcono nadzwyczajnym postępowaniom charakterystycznym dla tej regulacji:

Kolejne – 4. wydanie komentarza uwzględnia tekst jednolity oraz najnowsze zmiany dotyczące:

Zmiany wchodzą w życie 1.5.2014 r.

Komentarz przeznaczony jest dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Skierowany jest przede wszystkim do profesjonalistów: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rozpoczynających karierę zawodową sędziów i prokuratorów, którym przyjdzie się zmierzyć w pracy zawodowej z tą trudną problematyką. Będzie on użyteczny także dla prawników: studentów i absolwentów studiów prawniczych, aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych i prokuratorskich oraz notarialnych, ale również dla osób prywatnych, borykających się z tym problemem na co dzień.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Wojciech Maciejko (red.) Świadczenia rodzinne Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Świadczenia rodzinne Polecamy nasze publikacje: Aneta Korcz-Maciejko, Aneta Brzeźna USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW. KOMENTARZ, wyd. 2 Krótkie Komentarze Becka Izabela Wereśniak-Masri NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. KOMENTARZ, wyd. 2 Krótkie Komentarze Becka Andrzej Herbet, Szymon Pawłowski, Piotr Zakrzewski SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka Marek Michalski (red.) USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka Stanisław Piątek, Wojciech Dziomdziora, Krzysztof Wojciechowski USTAWA O RADIOFONII I TELEWIZJI. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka www.ksiegarnia.beck.pl Świadczenia rodzinne Komentarz 4. wydanie Redaktor Wojciech Maciejko Wojciech Maciejko, Aneta Korcz-Maciejko, Autorzy: Aneta Brzeźna WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Świadczenia rodzinne. Komentarz, wyd. 4, art. 1, Nb 3, Warszawa 2014 Propozycja cytowania: Poszczególne części komentarza opracowali: Aneta Korcz-Maciejko: Objaśnienia do art. 1, 3, 42, 70 Wojciech Maciejko: Objaśnienia do art. 2, 4–41, 43–69, 70a–72 Aneta Brzeźna: aktualizacja do wyd. 4 Wydawca: Joanna Ziemiecka © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6404-9 ISBN e-book 978-83-255-6405-6 Spis treści Przedmowa do wydania 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.) . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. [Zakres przedmiotowy i podmiotowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. [Pojęcie świadczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. [Objaśnienia pojęć] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego . . . . . . . . Art. 4. [Prawo do zasiłku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. [Ustalenie prawa do zasiłku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. [Okres przysługiwania, wysokość] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. [Nieprzysługiwanie zasiłku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. [Dodatki do zasiłku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. [Dodatek z tytułu urodzenia dziecka] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. [Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem] . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11a. [Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka] . . . . . . Art. 12. (utracił moc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12a. [Dodatek w rodzinie wielodzietnej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. [Dodatek na rehabilitację] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. [Dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego] . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. [Dodatek na zakwaterowanie ucznia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15a. [Podwyższenie kwot dodatków] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2a. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka . . . Art. 15b. [„Becikowe”] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15c. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Świadczenia opiekuńcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. [Zasiłek pielęgnacyjny] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16a. [Specjalny zasiłek opiekuńczy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. [Świadczenie pielęgnacyjne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17a. [Wydatkowanie niezgodne z przeznaczeniem] . . . . . . . . . . . . Art. 17b. [Prawo do świadczeń dla rolników] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zasady weryfikacji świadczeń rodzinnych . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. [Weryfikacja świadczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19. [Wysokość zasiłku rodzinnego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Podmioty realizujące zadania w zakresie świadczeń rodzinnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20. [Postępowanie w sprawie świadczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. [Samorząd województwa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22. [Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego] . . . Art. 22a. [Finansowanie przez gminę] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 14 15 93 93 103 129 137 148 152 158 169 171 177 177 179 182 185 192 194 194 199 199 199 207 214 228 230 231 231 234 239 239 245 249 250 V Spis treści Rozdział 6. Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23. [Wniosek o świadczenia rodzinne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23a. [Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego] . . . . . . Art. 24. [Ustalenie prawa do świadczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24a. [Wezwanie do poprawienia wniosku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 25. [Nowe okoliczności mające wpływ na świadczenia] . . . . . . . . . Art. 25a. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26. [Terminy wypłaty świadczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27. [Zbieg prawa do świadczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28. [Wstrzymanie wypłaty świadczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 29. [Przetwarzanie danych osobowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 30. [Zwrot nienależnie pobranych świadczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31. [Decyzja prostująca błąd z urzędu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32. [Stosowanie KPA] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Finansowanie świadczeń rodzinnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 33. [Finansowanie z budżetu państwa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 34–46. (pominięte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Przepisy przejściowe i dostosowujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47. [Wysokość świadczeń do 31.08.2006 r.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 48. [Organy właściwe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 48a. [Koszty obsługi] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 48b. [Termin wypłaty świadczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49. [Organy właściwe do 31.08.2006 r.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49a. [Organ właściwy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50. [Zmiana organu wypłacającego świadczenia] . . . . . . . . . . . . . . Art. 51–51a. (pominięte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 52. [Zaliczenie na poczet świadczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 53. [Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 54. [Kontrola prawidłowości wypłat] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 55. [Organ kontrolujący] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 56. [Odwołanie od decyzji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 56a. [Dodatek z tytułu urodzenia dziecka] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 57. [Zachowanie prawa do zasiłku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 58. [Nabycie praw do świadczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59. [Prawo do dodatku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59a. [Nabycie prawa do dodatku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59b. [Zachowanie prawa do dodatku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 60. [Świadczenia z funduszu alimentacyjnego] . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61. [Ustalanie prawa do świadczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 62. [Nienależnie pobrane świadczenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 63. [Likwidacja funduszu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 64. [Likwidator] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 65. [Sprawy w toku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 66. [Egzekucja bezpodstawnie pobranych świadczeń] . . . . . . . . . . Art. 67. [Wniosek o umorzenie lub zawieszenie egzekucji] . . . . . . . . . . Art. 68. [Uprawnienia likwidatora w sytuacjach szczególnych] . . . . . . . Art. 69. [Sprawozdanie końcowe likwidatora] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 70. [Postępowania karne w toku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 252 283 288 300 302 305 307 312 316 321 324 349 351 357 357 360 360 360 360 361 363 363 364 365 366 367 367 368 369 371 374 375 376 378 381 384 385 386 389 389 393 393 394 395 395 396 398 399 VI Spis treści Art. 70a. [Prawo do dodatku dla samotnie wychowujących dziecko po 1.05.2004 r.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Przepisy uchylające i przepisy o wejściu w życie . . . . . . . . Art. 71. [Derogacja] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 72. [Wejście w życie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 403 403 403 405 VII Przedmowa do wydania 4. Nowelizacje ustawy o świadczeniach rodzinnych, które miały miejsce od opub- likowania 3. wydania Komentarza, nie świadczą najlepiej o jakości prawa stano- wionego w sferze świadczeń rodzinnych. Aktywność ustawodawcy koncentrowała się głównie wokół trzech okoliczności normotwórczych: 1) woli oszczędności bu- dżetowych, które osiągano poprzez znoszenie niektórych świadczeń pieniężnych, 2) konieczności dostosowania regulacji do wyroków Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzających niekonstytucyjność dotychczasowych rozwiązań, a także 3) reak- cji na bieżące – niepokojące niezwykle – wydarzenia polityczne i społeczne, nie wyłączając relacjonowanych ostatnio przez media strajków okupacyjnych budynku Sejmu RP, prowadzonych przez rodziców niepełnosprawnych dzieci, pozbawionych w roku 2013 r. praw do świadczeń pielęgnacyjnych. Zmiany uwzględnione w tekście Komentarza koncentrują się głównie na nowym prawie do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz na pozostającym z nim w ścisłym związku nowym kształcie prawie do świadczenia pielęgnacyjnego. Znaczną część dodanego tekstu poświęcono pozbawieniu i reaktywacji prawa do świadczenia pie- lęgnacyjnego przysługującego na zasadach obowiązujących przed majem 2013 r. Komentarz nie mógł pomijać oczywiście skutków wywołanych przez nową ustawę z 4.4.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dzieci. Warszawa, maj 2014 r. adwokat, dr hab. Wojciech Maciejko IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CBAU ����������������������������������� CudzU ���������������������������������� DokPaszportU ���������������������� EKS ����������������������������������������� EKZS ������������������������������������ EmiRzFUSU ������������������������ EwidLudDowO �������������������� FinPublU ������������������������������ FundAlimU ������������������������� GospNierUZm ���������������������� InfDziałZPubU ��������������������� KC ���������������������������������������� KK ���������������������������������������� ustawa z 9�6�2006 r� o Centralnym Biurze Antyko- rupcyjnym (t�j� Dz�U� z 2012 r� poz� 621 ze zm�) ustawa z 12�12�2013 r� o cudzoziemcach (Dz�U� z 2013 r� poz� 1650 ze zm�) ustawa z 13�07�2006 r� o dokumentach paszporto- wych (t�j� Dz�U� z 2013 r� poz� 268 ze zm�) Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie 18�10�1961 r� (Dz�U� z 1999 r� Nr 8, poz� 67 ze zm�) Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego z 1964 r., STE Nr 48, Wybór Konwencji Rady Eu- ropy, Warszawa 1999, s. 509 ustawa z 17�12�1998 r� o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r� poz� 1440 ze zm�) ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludności i do- wodach osobistych (t�j� Dz�U� z 2006 r� Nr 139, poz� 993 ze zm�) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t�j� Dz�U� z 2013 r� poz� 885 ze zm�) ustawa z 18.7.1974 r. o funduszu alimentacyjnym (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200 ze zm.) ustawa z 17.12.2001 r. o zmianie ustawy o go- spodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowni- czych w razie niewypłacalności pracodawcy, usta- wy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (ZatrPrzecBezrU), ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (ZakrWyrZawAU), ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społecz- no-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dia- logu społecznego (TrójKomSprSpołGospU) oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (ZatrAbsSzkU) (Dz.U. Nr 154, poz. 1793 ze zm�) ustawa z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalno- ści podmiotów realizujących zadania publiczne (t�j� Dz�U� z 2013 r� poz� 235) ustawa z 23�4�1964 r� – Kodeks cywilny (t�j� Dz�U� z 2014 r� poz� 121 ze zm�) ustawa z 6�6�1997 r� – Kodeks karny (Dz�U� Nr 88, poz� 553 ze zm� i ze sprost�) KOchrPrCzRz ������������������������ Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawo- wych wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. (t�j� Dz�U� z 1993 r� Nr 61, poz� 284 ze zm�) XI Konstytucja RP ���������������������� Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. ustawa z 24.1.1991 r. o kombatantach oraz niektó- rych osobach będących ofiarami represji wojen- nych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz� 400) (Dz�U� Nr 78, poz� 483 ze zm�) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29.4.2004 r. w sprawie ko- ordynacji i systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L Nr 166/04, poz. 1) ustawa z 26�6�1974 r� – Kodeks pracy (t�j� Dz�U� z 1998 r� Nr 21, poz� 94 ze zm�) ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ustawa z 6�12�2008 r� z zmianie ustawy – Ko- deks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 237, poz� 1654 ze zm�) ustawa z 25�2�1964 r� – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz- nej z 1.2.2002 r. w sprawie kryteriów oceny nie- pełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia (Dz�U� Nr 17, poz� 162 ze zm�) ustawa z 9�5�1996 r� o wykonywaniu mandatu po- sła i senatora (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 ze zm�) rozporządzenie Rady Ministrów z 11.9.2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1074) ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagro- dzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) ustawa z 22.5.2009 r. o nauczycielskich świadcze- niach kompensacyjnych (Dz�U� Nr 97, poz� 800 ze zm�) obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospo- litej Polskiej z 24.7.2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzin- nych (Dz�U� Nr 139, poz� 992) obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecz- nej z 7.5.2013 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. z 2013 r. poz. 391) ustawa z 2�4�2009 r� o obywatelstwie polskim (Dz�U� z 2012 r� poz� 161 ze zm�) ustawa z 29�8�1997 r� o ochronie danych osobo- wych (t�j� Dz�U� z 2002 r� Nr 101, poz� 926 ze zm�) Wykaz skrótów KomRepWU ������������������������ KoSysZabSpołR ������������������� KP ����������������������������������������� KPA �������������������������������������� KPC �������������������������������������� KPK �������������������������������������� KPZmU �������������������������������� KRO ������������������������������������� KrytOcNiepełnR ������������������ MandPosSenU ���������������������� MinWynPracR ���������������������� MinWynPracU ��������������������� NauczŚwiadKompU ������������ ObwŚwiadRodz ������������������� ObwWysZasBezr ����������������� ObywPolU ���������������������������� OchrOsobU �������������������������� XII OgłANormU ������������������������ OrdPodUZm ������������������������� OrdPU ���������������������������������� PodFizU ������������������������������� PodRolU ������������������������������� PomAlimU ��������������������������� PomSpołU ���������������������������� PostDłużAlimU �������������������� PostEgzU ������������������������������ PostŚwR ������������������������������� PracSamU ���������������������������� PrAStCyw ���������������������������� PrDziałGosp ������������������������� ProkU ����������������������������������� PromZatrU ��������������������������� PromZatrUZm ���������������������� PrógWsparR ������������������������� PrPostSA ������������������������������ Wykaz skrótów ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów norma- tywnych i niektórych innych aktów prawnych (t�j� Dz�U� z 2011 r� Nr 197, poz� 1172 ze zm�) ustawa z 30�6�2005 r� o zmianie ustawy – Ordyna- cja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz�U� Nr 143, poz� 1199 ze zm�) ustawa z 29�8�1997 r� – Ordynacja podatkowa (t�j� Dz�U� z 2012 r� poz� 749 ze zm�) ustawa z 26�7�1991 r� o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm�) ustawa z 15�11�1984 r� o podatku rolnym (t�j� Dz�U� z 2013 r� poz� 1381 ze zm�) ustawa z 7�9�2007 r� o pomocy osobom uprawnio- nym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm�) ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t�j� Dz�U� z 2013 r� poz� 182 ze zm�) ustawa z 22.4.2005 r. o postępowaniu wobec dłuż- ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyj- nej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 ze zm.) ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t�j� Dz�U� z 2012 r� poz� 1015 ze zm�) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo- łecznej w sprawie sposobu i trybu postępowa- nia w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013 r� poz� 3) ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządo- wych (Dz�U� Nr 223, poz� 1458 ze zm�) ustawa z 29�9�1986 r� – Prawo o aktach stanu cy- wilnego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm�) ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności go- spodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) ustawa z 20�6�1985 r� o prokuraturze (t�j� Dz�U� z 2011 r� Nr 270, poz� 1599 ze zm�) ustawa z 20�4�2004 r� o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t�j� Dz�U� z 2013 r� poz� 674 ze zm�) ustawa z 28�7�2005 r� o zmianie ustawy o promo- cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 164, poz� 1366) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 25�4�2005 r� w sprawie sposobu ustalania pro- gu wsparcia dochodowego rodzin (Dz.U. Nr 80, poz� 700) ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r� poz� 270 ze zm�) XIII Wykaz skrótów PrSpół ����������������������������������� PrSzkolWyż �������������������������� PrUSP ���������������������������������� PrzekŚrodFinR �������������������� PrzepWprSKWU ������������������ RehZawiSpołU ��������������������� RenSocU ������������������������������ RentStrukR ��������������������������� RentStrukU �������������������������� RepU ������������������������������������ RodzWywŚrodR ������������������ RozObWiejEU ��������������������� RozwObWU ������������������������� RzPOU ��������������������������������� SamGU ��������������������������������� SNU �������������������������������������� XIV ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t�j� Dz�U� z 2013 r� poz� 1443) ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż- szym (t�j� Dz�U� z 2012 r� poz� 572 ze zm�) ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów po- wszechnych (t�j� Dz�U� z 2013 r� poz� 427 ze zm�) rozporządzenie Rady Ministrów z 23.5.2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finanso- wych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz spo- sobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finanso- wych (Dz�U� Nr 95, poz� 661 ze zm�) ustawa z 9.6.2006 r. – Przepisy wprowadzają- ce ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz�U� Nr 104, poz� 711 ze zm�) ustawa z 27�8�1997 r� o rehabilitacji zawodo- wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno- sprawnych (t�j� Dz�U� z 2011 r� Nr 127, poz� 721 ze zm�) ustawa z 27�6�2003 r� o rencie socjalnej (t�j� Dz�U� z 2013 r� poz� 982 ze zm�) rozporządzenie Rady Ministrów z 30.4.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu po- mocy finansowej na uzyskiwanie rent struktural- nych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz�U� Nr 114, poz� 1191 ze zm�) ustawa z 26�4�2001 r� o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz�U� Nr 52, poz� 539 ze zm�) ustawa z 9�11�2000 r� o repatriacji (t�j� Dz�U� z 2004 r� Nr 53, poz� 532 ze zm�) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Polityki Społecznej z 8.6.2012 r. w sprawie rodzinnego wy- wiadu środowiskowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 712) ustawa z 7�3�2007 r� o wspieraniu rozwoju obsza- rów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 173) ustawa z 28�11�2003 r� o wspieraniu rozwoju ob- szarów wiejskich ze środków pochodzących z Sek- cji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orienta- cji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. Nr 229, poz. 2273 ze zm�) ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatel- skich (t�j� Dz�U� z 2001 r� Nr 14, poz� 147 ze zm�) ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t�j� Dz�U� z 2013 r� poz� 594 ze zm�) ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (t�j� Dz�U� z 2013 r� poz� 499) SprawReczFinR ������������������� StNaukSztU �������������������������� SysOśwU ������������������������������ SysUbSpołU ������������������������� SwobDziałGospU ���������������� ŚwiadczRodzinneUZm �������� ŚwiadRodzPomAlimUZm ��� ŚwiadOpZdrowU ����������������� ŚwiadPrzedemU ������������������� ŚwiadPzUbSpołU ���������������� ŚwiadRodzPodRolUZm ������� ŚwiadRodzR ������������������������ ŚwiadRodzU ������������������������ ŚwiadRodzUZm2005 ����������� ŚwiadRodzinUZm2006 �������� ŚwiadRodzinnUZm2008 ������ ŚwiadRodzinneUZm2012 ���� TKSGU �������������������������������� Wykaz skrótów rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz- nej z 9.4.2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczo- wo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 441) ustawa z 14�3�2003 r� o stopniach naukowych i ty- tule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakre- sie sztuki (Dz�U� Nr 65, poz� 595 ze zm�) ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r� Nr 256, poz� 2572 ze zm�) ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t�j� Dz�U� z 2013 r� poz� 672 ze zm�) ustawa z 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o świad- czeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz�U� z 2012 r� poz� 1548 ze zm�) ustawa z 19.8.2011 r. o zmianie ustawy o świad- czeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy oso- bom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz� 1212) ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdro- wotnej finansowanych ze środków publicznych (t�j� Dz�U� z 2008 r� Nr 164, poz� 1027 ze zm�) ustawa z 30.4.2004 r. o świadczeniach przedeme- rytalnych (t�j� Dz�U� z 2013 r� poz� 170 ze zm�) ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pienięż- nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159) ustawa z 24.5.2007 r. o zmianie ustawy o świad- czeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rol- nym (Dz�U� Nr 109, poz� 747) rozporządzenie Rady Ministrów z 10.8.2013 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo do- chodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 959) ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzin- nych (t�j� Dz�U� z 2013 r� poz� 1456 ze zm�) ustawa z 29.12.2005 r. o zmianie ustawy o świad- czeniach rodzinnych (Dz�U� Nr 267, poz� 2260) ustawa z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o świad- czeniach rodzinnych (Dz�U� Nr 222, poz� 1630) ustawa z 17.10.2008 r. o zmianie ustawy o świad- czeniach rodzinnych (Dz�U� Nr 223, poz� 1456) ustawa z 12.10.2012 r. o zmianie ustawy o świad- czeniach rodzinnych (Dz�U� z 2012 r� poz� 1255) ustawa z 6.7.2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz� 1080 ze zm�) XV Wykaz skrótów TrybPrzekR �������������������������� UbSpołRU ���������������������������� UbSpołWypChorU ��������������� UdzCudzOchrU �������������������� UdzCudzOchrZm ����������������� UprPracNakłR ���������������������� WspRodzU ��������������������������� WyżSzkołZawU ������������������� ZaopEmPolU ������������������������ ZaopEmPracU ���������������������� ZaopEmŻołU ����������������������� ZaopInwalU ������������������������� ZaopWypChorU ������������������� XVI rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Po- lityki Społecznej z 20.4.2004 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależ- nie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyj- nych i wychowawczych oraz świadczeń rodzin- nych (Dz�U� Nr 89, poz� 854) ustawa z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecz- nym rolników (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1403 ze zm�) ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecz- nym z tytułu wypadków przy pracy i chorób za- wodowych (t�j� Dz�U� z 2009 r� Nr 167, poz� 1322 ze zm�) ustawa z 13�6�2003 r� o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t�j� Dz�U� z 2012 r� poz� 680 ze zm�) ustawa z 18�3�2008 r� o zmianie ustawy o udziela- niu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczy- pospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz�U� Nr 70, poz� 416) rozporządzenie Rady Ministrów z 31.12.1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wyko- nujących pracę nakładczą (Dz.U. z 1976 r. Nr 3, poz� 19 ze zm�) ustawa z 9�6�2011 r� o wspieraniu rodziny i syste- mie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm�) ustawa z 26.6.1997 r. o wyższych szkołach zawodo- wych (Dz.U. Nr 96, poz. 590 ze zm.) ustawa z 18�2�1994 r� o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontr- wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojsko- wego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra- ży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich ro- dzin (t�j� Dz�U� z 2013 r� poz� 667 ze zm�) ustawa z 14.12.1982 r. o zaopatrzeniu emery- talnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.) ustawa z 10�12�1993 r� o zaopatrzeniu emerytal- nym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2013 r� poz� 666 ze zm�) ustawa z 29�5�1974 r� o zaopatrzeniu inwali- dów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t�j� Dz�U� z 2010 r� Nr 101, poz� 648 ze zm�) ustawa z 30�10�2002 r� o zaopatrzeniu z tytu- łu wypadków lub chorób zawodowych powsta- łych w szczególnych okolicznościach (t.j. Dz.U. z 2013 r� poz� 737 ze zm�) ZasRodzU ���������������������������� ZasSporzAstCywR ��������������� ZatrPrzecBezrU �������������������� ZatrPrzecBezrUZm �������������� ZatrSocU ������������������������������ ZmSEWIU ��������������������������� ZmWydBudżU ��������������������� ZryczPodDochU ������������������ ZTPrawR ������������������������������ Wykaz skrótów ustawa z 1.12.1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26�10�1998 r� w sprawie szcze- gółowych zasad sporządzania aktów stanu cywil- nego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilne- go, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. Nr 136, poz. 884 ze zm�) ustawa z 14.12.1994 r. o zatrudnieniu i przeciw- działaniu bezrobociu (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 ze zm.) ustawa z 20.12.2002 r. o zmianie ustawy o zatrud- nieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 65 ze zm.) ustawa z 13�6�2003 r� o zatrudnieniu socjalnym (t�j� Dz�U� z 2011 r� Nr 43, poz� 225 ze zm�) ustawa z 8.11.2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Pol- skiej (Dz�U� z 2013 r� poz� 1623) ustawa z 19.11.2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz�U� Nr 219, poz� 1706) ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym po- datku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz� 930 ze zm�) rozporządzenie Rady Ministrów z 20�6�2002 r� w sprawie „Zasad techniki prawo- dawczej” (Dz�U� Nr 100, poz� 908) Prezesa 2. Organy orzekające NSA �������������������������������������� Naczelny Sąd Administracyjny SA ����������������������������������������� SKO �������������������������������������� SN ���������������������������������������� TK ���������������������������������������� WSA ������������������������������������� Wojewódzki Sąd Administracyjny Sąd Apelacyjny Samorządowe Kolegium Odwoławcze Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma ATDP ������������������������������������ Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka Dz�U� ������������������������������������ Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dz�Urz� UE ��������������������������� Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.U. WE ����������������������������� Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich XVII Wykaz skrótów M.P. �������������������������������������� Monitor Polski MoP �������������������������������������� Monitor Prawniczy ONSA ������������������������������������� Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA �������������������������������������� Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNP ����������������������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Ubezpie- czeń, Pracy i Spraw Publicznych OSS �������������������������������������� Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych OTK ������������������������������������� Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PiZS �������������������������������������� Pr� Prac� �������������������������������� Sł. Prac. �������������������������������� ST ����������������������������������������� ZNSA ������������������������������������� Praca i Zabezpieczenie Społeczne Prawo Pracy Służba Pracownicza Samorząd Terytorialny Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego Instytut Pracy i Polityki Społecznej 4. Inne skróty art� ���������������������������������������� CBA �������������������������������������� Centralne Biuro Antykorupcyjne GUS �������������������������������������� Główny Urząd Statystyczny IPPS �������������������������������������� KRUS ����������������������������������� Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego n� ������������������������������������������� niepubl� ��������������������������������� post� �������������������������������������� RM ��������������������������������������� Rada Ministrów rozp� ������������������������������������� rozporządzenie RP ����������������������������������������� Rzeczpospolita Polska RPO �������������������������������������� Rzecznik Praw Obywatelskich uchw� ������������������������������������ ww� ��������������������������������������� wyżej wymieniony (-a, -e) wyr� ��������������������������������������� wyrok zd� ����������������������������������������� zdanie zobacz zob� ��������������������������������������� ZUS �������������������������������������� Zakład Ubezpieczeń Społecznych następny (-a, -e) niepublikowany (-a, -e) postanowienie artykuł uchwała XVIII Wykaz literatury Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa, Wroc- Bandarzewski K., Uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji i wykony- waniu zadań pomocy społecznej, Casus 2003, Nr 27. Bołsanowski B., Trzaska-Durska M., Wojtaszczyk E., Zasiłki rodzinne i pielęgnacyj- Borkowski Ł., Krajewski R., Szymański S., Komentarz do ustawy o pomocy społecz- ław 2005. ne, Warszawa 1995. nej, Kutno 2006. Brodecki Z., Duszczyk M., Hołub O., Krzemiński M., Łasek M., Machnikowska A., Majkowska S., Stępniak S., Tomaszewska M., Zielenicki M., Świadczenia rodzin- ne, w: Zatrudnienie i ochrona socjalna, Warszawa 2004. Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994. Dzienisiuk D., Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia rodzinne – po zmianach, Warszawa 2004. Dziubińska-Lechnio E., Orkwiszewska E., Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wycho- Gajda-Durlik M., Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, wawcze, Warszawa 2002. Przemyśl 2005. Gajda J., Ignatowicz J., Pietrzykowski J., Pietrzykowski K. (red.), Winiarz J., Ko- deks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2003. Gołębiewski P., Wzajemne relacje organów administracji w sprawach świadczeń ro- dzinnych, Sł. Prac. 2008, Nr 5. Górecka R., Pracodawca jako płatnik świadczeń rodzinnych, Pr. Prac. 2005, Nr 3. Haak H., Zasiłek rodzinny a zakres świadczeń alimentacyjnych, w: Obowiązek ali- mentacyjny. Komentarz, Toruń 1995. Ignatowicz J., Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1998. Janczy A., Świadczenia rodzinne, Gdańsk 2006. Jończyk J., Świadczenia rodzinne, w: Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków Kardasz W., Krajewski R., Szymański S., Komentarz do ustawy o świadczeniach ro- 2006. dzinnych, Kutno 2005. Klimek J., Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Warszawa 1975. Kłos B., Szymańczak J., Świadczenia rodzinne w krajach członkowskich Unii Euro- pejskiej, Warszawa 1998. Kodeks cywilny. Komentarz, t. I (red. K. Pietrzykowski), Warszawa 1999. Kołaczek B., Świadczenia społeczne dla rodzin z dziećmi w krajach Wspólnoty Eu- ropejskiej. Główne kierunki zmian w latach dziewięćdziesiątych, PiZS 1996, Nr 11. Kotulski M., Zmiana lub uchylenie decyzji z zakresu pomocy społecznej, ST 2008, Kowalski R., Świadczenia rodzinne, Warszawa 2005. Kręcisz W., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 4.1.2008 r., II SA/Lu 788/07, ZNSA 2008, Nr 6. Kumaniecki K. W., Wasiutyński B., Panejko J., Polskie prawo administracyjne w za- rysie, Kraków 1929. Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986. Nr 3. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świadczenia rodzinne. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: