Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00122 002682 22741202 na godz. na dobę w sumie
Jak moje dziecko może nauczyć się wypoczywać? - ebook/pdf
Jak moje dziecko może nauczyć się wypoczywać? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Wydawnictwo Jedność Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7660-548-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak moje dziecko może nauczyć się wypoczywać?

Odruchowo chciałoby się zapytać: „Jak to?! Trzeba się uczyć wypoczywać?!”. Jednak po chwili zastanowienia dochodzimy do wniosku, że to jednak nie jest takie proste... Bo bezczynność i nicnierobienie to jeszcze nie jest wypoczynek...
Dzieci trzeba nauczyć, w jaki sposób powinny regenerować siły, jak należy organizować czas wolny...
Snucie się po domu, wałęsanie się z kąta w kąt, bezmyślne gapienie się
w telewizor... może jeszcze bardziej zmęczyć niż zrelaksować...
Chyba każdy rodzic słyszał nie raz: „Ja się nudzę”.
Ale tak być nie musi. Nasza publikacja podpowie wszystkim opiekunom, co trzeba zrobić, by dzieci mogły przyjemnie wypoczywać, by popołudnia, weekendy czy wakacje stały się niezapomnianymi chwilami, po których maluchy z radością
i z nowym zapałem powrócą do swoich codziennych obowiązków... Uśmiechnięte i szczęśliwe!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział 1. Czy moje dziecko potrafi odpoczywać? Każde dziecko potrafi odpoczywać. Dzie- ci i ich rodzice mogą wspólnie dowie- dzieć się, kiedy powinno się odpoczywać, co należy zrobić, aby odpocząć i po czym można poznać, że jest się wypoczętym. 9 Czy moje dzieCko potrafi odpoCzywać? Z upełnie normalny dzień w życiu rodziny: po długim dniu tata wraca z biura do domu, zu- pełnie wykończony. Tam czekają na niego dwa małe szkraby. Janek właśnie skończył cztery latka i jest zapalonym przedszkolakiem. Patry- cja, jego sześcioipółletnia siostra, ustawia się niecierpliwie w blokach startowych – niebawem rozpocznie naukę w szkole. Dzieci mają za sobą dzień pełen wrażeń. Aż do 14.00 były w przedszkolu, skąd odebrała je mama. Przed południem pracowała w Domu Opieki dla Starszych Osób. Zanim Patrycja uda się na lekcję gry na flecie, narzeka: że nie wystą- pi w uroczystości na zakończenie roku w przed- szkolu, że jej koleżanka Joasia jest podła, a poza tym, że nie ma ochoty co środę chodzić na próby chóru. Janek jest niespokojny. Przez całe przed- południe padał deszcz – więc nie można było się wyszaleć. Dopiero w czwartek będzie miał tre- ning sportowy. Tak bardzo by chciał odwiedzić Mikołaja. Bartek też już dawno nie był na tre- ningu. A poza tym nie może się doczekać, kie- dy wreszcie rozpoczną się zajęcia drużyny piłki nożnej. W międzyczasie mama spostrzegła, że obo- je nie zjedli swojego drugiego śniadania. Każde z nich zaledwie nadgryzło jabłko. Jeżeli ta spra- 10 10 wa nie będzie załatwiona – mama spogląda na leżące kanapki – nie będziemy podejmować żad- nych planów na dzisiaj. O tym wszystkim dowiaduje się tata z co naj- mniej trzech różnych, bardzo szczegółowych relacji. Myślami w połowie jest ciągle jeszcze w swojej pracy, a w połowie w supermarkecie, gdzie trzeba zrobić duże zakupy na cały tydzień. Jest to tradycyjne zadanie dla całej rodziny, któ- re może trwać nawet dwie godziny. W sobotę, przed południem czeka ich kurs pływania. Tak- sówkarzem rodzinnym jest wtedy mama, która zawozi dzieci na pływalnię i za chwilę musi je stamtąd odebrać. Najpóźniej po południu zaczy- na się prawdziwy weekend. Wreszcie czas na oczekiwany wyjazd do dziad- ków, którzy mieszkają daleko. Przed nimi dwa przepiękne dni z licznymi wycieczkami i prezen- tami, ale i wieloma kłopotami. Po długiej podróży autostradą, wreszcie wracają w niedzielę wieczo- rem do domu. Przed pójściem do łóżka dzieci za- czynają się wygłupiać – biegają po całym miesz- kaniu i skaczą po pościeli. Tata jest wykończony podróżą, a mama musi myśleć o wszystkim, co jest do zrobienia w nad- chodzącym tygodniu. Gdy o 21.00 wreszcie za- 11 11 Czy moje dzieCko potrafi odpoCzywać? lega cisza, rodzice przyklejają się do telewizora. Robi się coraz później. O 23.30 wreszcie gaśnie ostatnie światło. A następnego dnia wszyscy są niewyspani. Tak, czy bardzo podobnie, wygląda nasz po- wszedni dzień rodzinny. Nieważne, czy chodzi o przygotowanie posiłku, czy sprzątanie w miesz- kaniu, każdy dzień składa się z małych obowiąz- ków, trudności i przeszkód. A wśród nich zda- rzają się też niepowodzenia: siostra nie została zaproszona na urodziny do swojej przyjaciółki, a brat siedział na ławce rezerwowych przez cały mecz. A gdy czasami jeszcze rozchoruje się bab- cia, mamy prawdziwe troski. Również w rytmie roku kalendarzowego pojawiają się fazy szczegól- nie trudne. Przed świętami Bożego Narodzenia wszyscy mają pełne ręce roboty, a okres przed urlopem wprawia wszystkich członków rodziny w prawdziwy stres. Są to sytuacje, które wszyscy znamy i o któ- rych szybko zapominamy, że warto byłoby tro- chę odpocząć i „naładować akumulatory”. Jeże- li rodzina nie znajdzie sposobu na znalezienie równowagi, mogą pojawić się poważne proble- my. Kłopoty w nauce u dzieci są bardzo częstą konsekwencją. Także problemy w relacjach ro- dziców mogą być skutkiem napięcia i braku od- poczynku. 12 12 Podsumowanie: Umiejętność odpoczynku uła- twia nam pokonywanie stresu związanego z dniem powszednim, pozwala na znalezienie emocjonal- nej równowagi. Wspólne przebywanie ze sobą wprawia nas w dobry nastrój i nie jest odbierane jako rutynowy obowiązek. Nawet małe ćwiczenia mogą okazać się pomocne. Dzięki celowym fazom relaksu odnawia się duch, dzieciom łatwiej przy- chodzi nauka i sprawia im przyjemność. Właśnie wtedy, gdy nasze dzieci zaczynają być nerwowe i napięte, niespokojne – wspólny relaks może się szczególnie przydać. CZY MOJE DZIECKO POTRAFI ODPOCZYWAĆ? Najpierw zastanówmy się wspólnie, w jaki spo- sób i kiedy Twoje dziecko może zrelaksować się, kiedy jest zestresowane, nerwowe i zmęczone. Poniższe pytania powinny Ci pomóc w bardziej skutecznej obserwacji własnego dziecka. Dopie- ro dokładne przyjrzenie się jego zachowaniom pozwala nam na zastanowienie się, jak można je wesprzeć. Nie chodzi tu więc o ocenę, o stwier- dzenie, które zachowanie jest dobre, a które złe. Chodzi o to, żeby bardziej dokładnie przyjrzeć się swojemu dziecku. 13 13 Czy moje dzieCko potrafi odpoCzywać? PRAKTYCZNY TEST Kiedy i w jaki sposób odpoczywa moje dziecko? 1. Moje dziecko kryje się w kącie, gdy chce odpocząć lub zrelaksować się  w ciągu dnia często (2)  w ciągu tygodnia często (2) czasami (1) czasami (1) rzadko (0) rzadko (0) 2. Oznaką, że moje dziecko jest zrelaksowa- ne, może być:  równomierny oddech tak (1)  spokojne spojrzenie/powieki lekko przy- nie wiem (0,5) nie (0) nie wiem (0,5) mknięte tak (1)  luźne i nieruchome ułożenie rąk i nóg tak (1)  spokojny wyraz twarzy tak (1) nie wiem (0,5) nie wiem (0,5) nie (0) nie (0) nie (0) 3. Kiedy moje dziecko odpoczywa?  po powrocie z przedszkola często (2)  wieczorem przed pójściem na spoczynek  po wyczerpujących zajęciach często (2) czasami (1) czasami (1) rzadko (0) rzadko (0) 14 14  w weekend często (2) czasami (1) rzadko (0) nie wiem (0,5) 4. Jak moje dziecko odpoczywa?  razem z mamą i tatą (np. przytulając się) tak (1)  przy muzyce lub słuchając bajek tak (1) nie wiem (0,5)  po prostu leżąc lub siedząc tak (1) nie wiem (0,5)  przy konkretnych ćwiczeniach tak (1) nie wiem (0,5) nie (0) nie (0) nie (0) nie (0) 5. Wspólny odpoczynek jest bardzo ważny w naszej rodzinie  w ciągu tygodnia tak (1)  w weekend tak (1) nie wiem (0,5) nie wiem (0,5) nie (0) nie (0) 6. My, rodzice, również dbamy o odpoczynek:  tata często (1)  mama często (1) czasami (0,5) czasami (0,5) rzadko (0) rzadko (0) 15 15 Czy moje dzieCko potrafi odpoCzywać? WYNIKI Czy należy więcej czasu poświęcić w ciągu dnia na odpoczynek i relaks ze swoim dzieckiem? Suma uzyskanych punktów pomoże Ci odpowie- dzieć na to pytanie. Od 17 do 26 punktów: relaks jest bardzo ważnym elementem Waszego rodzinnego życia. Ćwiczenia zaproponowane w czwar- tym rozdziale mogą was zachęcić do wpro- wadzenia czegoś nowego. Przyjrzyjcie się jeszcze raz tym pytaniom w teście, w któ- rych nie byliście pewni odpowiedzi lub za- znaczyliście „nie” lub „rzadko”. Być może warto się tym sytuacjom przyjrzeć wnikli- wiej. Od 9 do 16 punktów: wypoczynek jest w Wa- szym życiu ważną sprawą, ale zdarza się, że zapominacie o tym, że trzeba więcej czasu poświęcić na relaks. Chcemy Wam pokazać, dlaczego to takie ważne, żeby wypocząć w ciągu dnia i dlaczego wystarczający re- laks pomaga Waszemu dziecku w przekro- czeniu progów szkoły. 16 16 CZY MOJE DZIECKO JEST CZĘSTO ZESTRESOWANE? Czy Twoje dziecko jest spięte lub przeciążo- ne? W codziennym życiu nie zauważamy oznak, które mogą wskazywać na chwilowe przeciążenie dziecka lub długotrwały stres. Fizyczne oznaki są często wyraźnym sygnałem. Ale również dokład- ne przyjrzenie się otoczeniu pozwala na sformu- łowanie obaw o stan psychiczny dziecka. Poniższy test pozwoli na ocenę stopnia prze- ciążenia Twojego dziecka. TEST PRAKTYCZNY: Czy moje dziecko jest zestresowane lub przeciążone? 1. Moje dziecko ma zaplanowane dwa do- datkowe zajęcia popołudniowe w tygo- dniu (np. kółka zainteresowań lub klub sportowy) często (2) czasami (1) rzadko (2) 2. Moje dziecko często jest w ruchu i bawi się na świeżym powietrzu czasami (1) często (0) rzadko (2) 17 17 Czy moje dzieCko potrafi odpoCzywać? 3. Moje dziecko ma kłopoty w przedszko- lu (czuje się na przykład nieakceptowa- ne, kłóci się z innymi dziećmi, niechęt- nie uczestniczy w działaniach mających na celu przygotowanie go do pójścia do szkoły) często (2) czasami (1) rzadko (0) 4. Moje dziecko jest słabe fizycznie (np. często choruje, skarży się na bóle, nie ma apetytu, ma biegunkę) często (2) czasami (1) rzadko (0) 5. Nastrój mojego dziecka mogę opisać na- stępująco:  zadowolone często (0)  pogodne często (0)  dzielne często (0)  spokojne często (0) czasami (1) rzadko (2) czasami (1) rzadko (2) czasami (1) rzadko (2) czasami (1) rzadko (2) 6. W zachowaniu naszego dziecka obser- wujemy:  niepokój często (2) 18 18 czasami (1) rzadko (0)  agresję wobec osób lub przedmiotów często (2) rzadko (0)  lekki brak koncentracji często (2) czasami (1) czasami (1) rzadko (0) WYNIKI W jaki sposób relaksuje się Twoje dziecko? Suma uzyskanych punktów może Ci pomóc w de- cyzji o zastosowaniu działań relaksacyjnych. Od 21 do 30 punktów: Twoje dziecko nie jest zestresowane i przeciążone. Podane przez nas propozycje ćwiczeń mogą pokazać dziecku inne możliwości, a także sprawić przyjemność rodzicom. W sytuacjach trud- nych, a taką jest rozpoczęcie nauki w szko- le, dobrze jest korzystać z różnych sposo- bów uzyskania równowagi wewnętrznej. Od 11 do 20 punktów: Twoje dziecko jest najprawdopodobniej trochę spięte i czuje się przeciążone. Możesz je wesprzeć, wy- korzystując ćwiczenia opisane w rozdzia- le czwartym i tworząc lepsze warunki dla jego funkcjonowania. W pierwszym okresie 19 19 Czy moje dzieCko potrafi odpoCzywać? uczęszczania dziecka do szkoły należy je obserwować i może bardziej troszczyć się o jego relaks i wypoczynek. Od 0 do 10 punktów: Z oceny wynika, że Twoje dziecko jest spięte i obciążone. Być może wypełniając test, zauważyłeś, gdzie są źródła problemów dziecka w tym zakre- sie. Wykorzystaj zaproponowane ćwiczenia i zastanów się jeszcze raz nad tym, dlacze- go relaks jest tak ważny dla rozwoju Twoje- go dziecka. Być może Twoje dziecko powin- no wziąć udział w treningu relaksacyjnym. Może byłoby również wskazane nawiązanie kontaktu z wychowawczynią w przedszkolu lub pedagogiem. Podsumowanie: Mieliśmy okazję nieco lepiej po- znać swoje dziecko i siebie, więc wiemy, co jest przyczyną jego stresu i zmęczenia. Dowiedzieli- śmy się też, czy należy zwiększyć liczbę ćwiczeń relaksacyjnych. W następnym etapie chcemy po- kazać, jak ważny jest odpoczynek, żeby dziecko było dobrze przygotowane do pójścia do szkoły. 20 Rozdział 2. Umiejętność organizacji dobrego odpoczynku gwarancją bezpiecznego startu w szkole Spokój i relaks pomagają w radzeniu sobie z kłopotami dnia powszedniego. Wypo- częte dzieci lepiej radzą sobie z kolejnymi etapami rozwoju, w tym z rozpoczęciem nauki w szkole. Ogólnie, łatwiej im przy- chodzi reagowanie na trudne i wyjątko- we sytuacje. 21 Umiejętność organizaCji dobrego odpoCzynkU... DOBRY START DO SZKOŁY D la dziecka w wieku przedszkolnym przejście do szkoły jest bardzo poważnym wymaga- niem. Musi sobie poradzić z wieloma zmianami: trzeba codziennie wcześnie wstawać, należy od- rabiać lekcje popołudniu, a na zabawę pozostaje niewiele czasu. W czasie zajęć szkolnych trze- ba bardzo uważać, myśleć i trzeba się zgłaszać – w przedszkolu było zupełnie inaczej. Szkoła dla dziecka oznacza konieczność kon- centracji i spełniania wymagań. Ostatecznie dziecko musi się najpierw nauczyć mówić gło- śno i wyraźnie przed publicznością. Ciągle jest napominane, że trzeba siedzieć cicho, musi so- bie radzić z rywalizacją w klasie. Szybko okazuje się, że inni popełniają mniej błędów, albo lepiej sobie radzą z czytaniem. Niektórzy starzy przy- jaciele znikają z otoczenia, trzeba więc nawiązać nowe kontakty. I wreszcie trzeba spotykać się też z dziećmi starszymi, które lubią denerwować ma- luchy. Wszystkie te sytuacje może nasze dziecko pokonać, jeżeli potrafi dojść do równowagi, gdy potrafi zdystansować się i nabrać nowych sił. 22 WSPIERANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ I ZAPOBIEGANIE PROBLEMOM W NAUCE I Z KONCENTRACJĄ UWAGI Podstawowa zasada brzmi: dziecko wypoczę- te potrafi się lepiej koncentrować, ma bardziej otwarty umysł na nowe treści i ma lepszą pamięć. Wymagania szkolne niosą ze sobą konieczność koncentrowania się na sprawach ważnych. Udaje się to tym lepiej, im bardziej dziecko potrafi się samodzielnie w krótkim czasie zrelaksować. Relaks nie jest jednak cudownym środkiem. Wprawdzie może chronić przed powstaniem pro- blemów w nauce lub koncentracji, należy jednak dodać, że nie można za pomocą wyciszenia i od- poczynku rozwiązać już istniejących problemów w nauce. DLACZEGO MOJE DZIECKO POWINNO UMIEĆ SIĘ RELAKSOWAĆ? Wyciszenie i rozluźnienie należą do podsta- wowych potrzeb człowieka. Dla naszych dzieci, ale i dla nas, rodziców, są to stany zbawien- ne i wzmacniające fizyczne i psychiczne zdro- wie. Specjalne ćwiczenia rozluźniające mogą to regeneracyjne działanie jeszcze spotęgować. Relaks może mieć wieloraki wpływ na nasze dziecko: 23 Umiejętność organizaCji dobrego odpoCzynkU... Wspieranie rozwoju Dziecko, które potrafi wypocząć łatwiej dochodzi do równowagi zewnętrznej i jest bardziej pewne swoich emocji, mniej zdenerwowane i pobudzone. Wykazuje więcej radości życia i ma większe zaufanie do siebie. Takie dziecko łatwiej nawiązuje kontakty z innymi dziećmi, szanuje je, chętnie uczestniczy we wspólnej zabawie. Fizyczne i psychiczne rozluź- nienie mają pozytywny wpływ na rozwój osobowo- ści i wzmacniają poczucie własnej wartości. Metody relaksacyjne mogą pomóc Twojemu dziecku lepiej zrozumieć samego siebie. Wzrasta umiejętność kontrolowania własnego ciała i za- ufanie do samego siebie. Poza tym wiele ćwiczeń relaksacyjnych wpływa na wrażliwość zmysłową. Dzieci uczą się w bardziej zróżnicowany sposób odbierać sygnały z otoczenia. Dowiadują się, co to znaczy „przyglądać się czemuś uważnie”, za- uważać, co się dookoła i z nimi samymi dzieje. W końcu ćwiczenia rozluźniające wpływają pozy- tywnie na rozwój twórczego myślenia i fantazji. Wsparcie w pokonywaniu codziennych problemów i emocjonalnych obciążeń Wymagania, z jakimi nasze dzieci są codziennie konfrontowane, są bardzo różne i bardzo złożone. 24
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak moje dziecko może nauczyć się wypoczywać?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: