Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00123 004332 21714882 na godz. na dobę w sumie
Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy. Wyjaśnienia. Porady. Orzecznictwo - ebook/pdf
Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy. Wyjaśnienia. Porady. Orzecznictwo - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6254-0 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Z zatrudnieniem każdego pracownika wiąże się obowiązek realizacji jego uprawnień pracowniczych, a jednym z nich jest prawo do wypoczynku. Źródłem tego prawa jest sama Konstytucja RP – z jej art. 66 ust. 2 wynika, że pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Powszechnie obowiązujące przepisy dają pracownikom prawo także do innych rodzajów urlopów oraz szeregu różnych zwolnień od pracy, które nie są urlopami.

W książce zostało wyjaśnionych wiele aspektów związanych z ustalaniem prawa i udzielaniem pracownikom różnego rodzaju urlopów oraz innych zwolnień od pracy. Zawarto w niej podpowiedzi dotyczące interpretacji przepisów Kodeksu pracy oraz innych ustaw, a także rozporządzeń wykonawczych przewidujących urlopy i inne zwolnienia od pracy.

Praktyczna interpretacja przepisów Kodeksu pracy oraz w przedmiocie urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, szkoleniowych, pracowników młodocianych a także zwolnień od pracy – ustaw o:

wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

Dzięki książce dowiesz się:

Problemy, które rozwiążesz dzięki tej publikacji to:

Dzięki książce z łatwością obliczysz wymiar urlopu wypoczynkowego w:

Znajdziesz praktyczne porady na temat:

Przejrzysty schemat prezentacji poszczególnych zagadnień pozwala na szybkie odnalezienie w publikacji poszukiwanych rozwiązań:

W publikacji znajdziesz ponad:

Wybrane akty prawne z publikacji:

Wraz z książką otrzymasz dostęp online do stale aktualizowanych informacji na portalu EkspertBeck.pl, umożliwiających śledzenie nowości związanych z prawem pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy Wyjaśnienia – Porady – Orzecznictwo Z zatrudnieniem każdego pracownika wiąże się obowiązek realizacji jego uprawnień pracowniczych, a jednym z nich jest prawo do wypoczynku. Z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP wynika, że pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Powszechnie obowiązujące przepisy dają pracownikom prawo także do innych rodzajów urlopów oraz szeregu różnych zwolnień od pracy, które nie są urlopami. W książce zostało wyjaśnionych wiele aspektów związanych z ustalaniem prawa i udzielaniem pracownikom różnego rodzaju urlopów oraz innych zwolnień od pracy. Zawarto w niej interpretację przepisów Kodeksu pracy oraz innych ustaw, a także rozporządzeń wykonawczych przewidujących urlopy i inne zwolnienia od pracy. Nabywając niniejszą książkę otrzymują Państwo informacje dotyczące: • urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, szkoleniowych, pracowników młodocianych • zwolnień od pracy • przepisów ustaw o związkach zawodowych, zatrudnianiu pracowników tymczasowych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw w przedmiocie urlopów i zwolnień od pracy. Na szybkie odnalezienie poszukiwanych rozwiązań pozwala uporządkowany schemat zagadnień: • treść przepisu z krótkim komentarzem, • odwołania do orzecznictwa, • rozwiązania „z życia wzięte”. Bożena Lenart – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka wielu publikacji i szkoleń z zakresu prawa pracy, specjalizuje się w problematyce czasu pracy, urlopów, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. GRATIS dostęp do portalu www.EkspertBeck.pl moduł Kadry i płace ISBN 978-83-255-6253-3 cena 109 zł Wydawnictwo C.H.Beck Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: 22 311 22 22 faks: 22 33 77 601 e-mail: bibredakcja@beck.pl www.beckinfobiznes.pl U r l o p y w y p o c z y n k o w e i i l n n e z w o n e n a o d p r a c y i i Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy Wyjaśnienia – Porady – Orzecznictwo pod redakcją Bożeny Lenart Nawigator prawa pracy Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy Nawigator prawa pracy Urlopy tytulowa.indd 1 14-05-12 12:56 Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy Wyjaśnienia – Porady – Orzecznictwo pod redakcją Bożeny Lenart Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy Nawigator Prawa Pracy Wydanie I Maj 2014 Redakcja merytoryczna: Bożena Lenart Autorzy (kolejność alfabetyczna): Anna Chybińska Michał Culepa Ewa Drzewiecka Monika Frączek Anna Kopyść Bożena Korczyńska Agata Lankamer-Prasołek Bożena Lenart Maciej Nałęcz Beata Naróg Izabela Nowacka Mariusz Pigulski Małgorzata Rawicka Marek Rotkiewicz Ryszard Sadlik Joanna Torbé Dorota Twardo Karolina Woźniczko Katarzyna Wrońska-Zblewska Jakub Ziarno Antoni Zieliński Redakcja: Marta Figuła Korekta: Izabela Weber-Rogowska Ilustracja na okładce: © Joachim Angeltun/iStockphoto.com Skład i łamanie: DTP Service Druk: Elpil, Siedlce © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. Ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Tel. 22 33 77 600, faks 22 33 77 602 www.beckinfobiznes.pl ISBN: 978-83-255-6253-3 ISBN e-book: 978-83-255-6254-0 Spis treści XI Wykaz skrótów ...................................................................................................... Wykaz aktów prawnych ....................................................................................... XIII Wprowadzenie ...................................................................................................... XVII Kodeks pracy ...................................................................................................... Dział drugi. Stosunek pracy .............................................................................. Rozdział II. Umowa o pracę ............................................................................... Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem ........................ Art. 37. Zwolnienie na poszukiwanie pracy .......................................................... 1. Krąg osób uprawnionych do zwolnienia ...................................................... 2. Wymiar zwolnienia ...................................................................................... 3. Prawo do wynagrodzenia ............................................................................ 4. Udzielanie zwolnienia ................................................................................. Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika ........................................ Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników .......................................... Art. 1031. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika ............................... 1. Krąg osób objętych przepisami .................................................................... 2. Co należy uważać za podnoszenie kwalifikacji zawodowych ....................... 3. Uprawnienia obligatoryjne pracowników .................................................... 4. Prawo do wynagrodzenia ............................................................................ Art. 1032. Płatny urlop szkoleniowy ...................................................................... 1. Wymiar urlopu szkoleniowego .................................................................... 2. Zasady udzielania urlopu szkoleniowego..................................................... Art. 1033. Świadczenia dodatkowe........................................................................ Art. 1034. Umowa ................................................................................................. Art. 1035. Zwrot kosztów ...................................................................................... 1. Co obejmuje zwrot kosztów ......................................................................... 2. Przypadki, w których pracownik ma obowiązek zwrotu kosztów ................ 3. Przypadki, w których pracownik nie ma obowiązku zwrotu kosztów .......... Art. 1036. Inne przypadki uzupełniania wiedzy i umiejętności, porozumienie ...... Dział siódmy. Urlopy pracownicze ..................................................................... Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe ..................................................................... Art. 152. Definicja; zakaz zrzeczenia .................................................................... 1. Krąg osób uprawnionych do urlopu wypoczynkowego ................................ 2. Zasady urlopowe ......................................................................................... 3. Zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu oraz zastępowania go ekwiwalentem 4. Odpowiedzialność za udzielenie pracownikowi urlopu ............................... 1 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 9 10 10 11 12 14 15 18 19 19 20 21 22 22 22 22 23 24 24 V Spistreści Art. 153. Nabycie prawa do urlopu ....................................................................... 1. Zasady nabywania prawa do urlopu ........................................................... 2. Okres pracy warunkujący nabycie prawa do urlopu .................................... 3. Nabycie prawa do urlopu w pierwszym kalendarzowym roku pracy .......... 4. Nabycie prawa do urlopu w kolejnych latach pracy ..................................... Art. 154. Wymiar urlopu wypoczynkowego .......................................................... 1. Wymiar urlopu wypoczynkowego na pełny etat .......................................... 2. Wymiar urlopu w razie zatrudnienia na część etatu .................................... 3. Wymiar urlopu w razie zmiany wymiaru etatu ............................................ 4. Wymiar urlopu w pierwszym kalendarzowym roku pracy ............................. 5. Wymiar urlopu w systemie równoważnego czasu pracy .............................. 6. Zwiększony wymiar urlopu ......................................................................... Art. 1541. Wliczanie okresów poprzedniego zatrudnienia ..................................... 1. Okresy wliczalne do okresu, od którego zależy prawo do urlopu ............... 2. Okresy wliczalne do okresu, od którego zależy wymiar urlopu .................. 3. Prawo do urlopu w dodatkowym zatrudnieniu ............................................ Art. 1542. Udzielanie urlopu w  wymiarze godzinowym ....................................... 1. Udzielanie urlopu tylko na dni pracy ........................................................... 2. Przeliczanie urlopu na godziny .................................................................... 3. Wyjątki od zasady udzielania urlopu na dni pracy ....................................... 4. Udzielanie urlopu pracownikom zatrudnionym na część etatu .................... Art. 155. Wliczanie okresów nauki ....................................................................... 1. Okresy nauki wliczane do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu ... 2. Okresy nauki za granicą............................................................................... 3. Pokrywanie się okresu nauki i okresu zatrudnienia ..................................... Art. 1551. Urlop w wymiarze proporcjonalnym ..................................................... Art. 1552. Wpływ nieobecności w pracy na wymiar urlopu wypoczynkowego ..... Art. 1552a. Zaokrąglenie do pełnego miesiąca ....................................................... Art. 1553. Ustalenie wymiaru urlopu proporcjonalnego ........................................ Art. 156. (skreślony) ............................................................................................. Art. 157. (skreślony) ............................................................................................. Art. 158. Urlop uzupełniający ............................................................................... Art. 159. (uchylony) ............................................................................................. Art. 160. (skreślony) ............................................................................................. Art. 161. Termin udzielenia urlopu ....................................................................... Art. 162. Podział urlopu na części ......................................................................... Art. 163. Planowanie urlopów .............................................................................. 1. Sposoby ustalania terminu urlopu ............................................................... 2. Plan urlopów .............................................................................................. 3. Udzielanie urlopów po porozumieniu z  pracownikiem ............................... Art. 164. Możliwe przesunięcie urlopu ................................................................. 1. Przesunięcie urlopu na wniosek pracownika .............................................. 2. Przesunięcie urlopu z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy ............... Art. 165. Konieczne przesunięcie urlopu ............................................................... Art. 166. Niemożność wykorzystania urlopu ......................................................... Art. 167. Odwołanie z urlopu................................................................................ 1. Możliwości odwołania pracownika z urlopu ................................................ 2. Obowiązek zwrotu kosztów związanych z odwołaniem z urlopu................ 3. Ustalenie kolejnego terminu urlopu ............................................................. 27 27 27 30 32 35 35 36 36 38 39 40 41 41 44 49 50 51 51 52 52 55 56 58 58 61 66 68 71 72 72 72 74 74 75 76 78 79 79 83 86 86 87 89 90 91 92 93 93 VI Spistreści 94 Art. 1671. Urlop w okresie wypowiedzenia ........................................................... 96 Art. 1672. Urlop na żądanie ................................................................................... 97 1. Prawo do urlopu na żądanie ........................................................................ 97 2. Wymogi formalne żądania urlopu................................................................ 99 3. Możliwość odmowy udzielenia urlopu na żądanie ....................................... 4. Skutki niewykorzystania urlopu na żądanie ............................................... 101 Art. 1673. Wymiar urlopu na żądanie .................................................................... 102 Art. 168. Najpóźniejsze wykorzystanie urlopu ...................................................... 103 Art. 169. (skreślony) ............................................................................................. 104 Art. 170. (skreślony) ............................................................................................. 104 Art. 171. Ekwiwalent pieniężny ............................................................................ 104 1. Dopuszczalność wypłaty ekwiwalentu za urlop ........................................... 105 2. Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w okresie zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy ................................................ 108 Art. 172. Wynagrodzenie urlopowe ...................................................................... 112 Art. 1721. Ubezpieczenie gwarantujące otrzymanie świadczenia za czas urlopu ....... 114 Art. 173. Upoważnienia ........................................................................................ 115 Rozdział II. Urlopy bezpłatne ............................................................................. 116 Art. 174. Urlop bezpłatny na wniosek pracownika ................................................ 116 1. Charakter urlopu bezpłatnego ..................................................................... 116 2. Udzielanie urlopu bezpłatnego .................................................................... 117 3. Urlop bezpłatny a staż pracy ........................................................................ 117 4. Powrót pracownika po urlopie ..................................................................... 117 5. Dopuszczalność odwołania z urlopu bezpłatnego ........................................ 118 Art. 1741. Praca u innego pracodawcy .................................................................. 122 Art. 175. (skreślony) ............................................................................................. 123 Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem ............... 124 Art. 185. Badania lekarskie ................................................................................... 124 Art. 188. Zwolnienie od pracy na opiekę .............................................................. 126 Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych .................................................... 129 Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe ..................................................................... 129 Art. 205. Nabycie prawa do urlopu ....................................................................... 129 Inne ustawy i rozporządzenia ............................................................................ 133 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15.5.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy .............................................. 135 Rozdział I. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy ....................................... 135 § 1. Przyczyny usprawiedliwiające ........................................................................ 135 1. Co jest przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność pracownika w pracy? ... 136 2. Przyczyny usprawiedliwiające nieobecność w pracy z mocy prawa ............. 136 3. Inne przyczyny usprawiedliwiające nieobecność w pracy ............................ 137 § 2. Zawiadomienie pracodawcy ........................................................................... 137 1. Termin zawiadomienia pracodawcy o  nieobecności w pracy ...................... 138 2. Sposób zawiadomienia pracodawcy o  nieobecności w pracy ...................... 138 3. Kogo powinien poinformować pracownik? .................................................. 139 § 3. Dowody usprawiedliwiające nieobecność ....................................................... 141 VII  Spistreści Rozdział II. Zwolnienia od pracy ........................................................................ 144 § 4. Obowiązek pracodawcy .................................................................................. 144 § 5. Wezwanie organu właściwego w zakresie powszechnego obowiązku obrony .. 145 § 6. Wezwanie organu administracji, sądu, prokuratury, policji ............................ 145 § 7. Wezwanie dla biegłego ................................................................................... 149 § 8. Wezwanie dla członka komisji pojednawczej ................................................. 150 § 9. Badania lekarskie, szczepienia ochronne........................................................ 150 § 10. Świadek wezwany przez NIK ....................................................................... 151 § 11. Inne przypadki ............................................................................................. 152 § 12. Honorowy krwiodawca ................................................................................ 155 § 13. Zajęcia dydaktyczne ..................................................................................... 157 § 14. Posiedzenia rady nadzorczej ........................................................................ 157 § 15. Okoliczności osobiste ................................................................................... 159 1. Okoliczności uzasadniające zwolnienie od pracy ........................................ 160 2. Termin, w którym pracownik może skorzystać ze zwolnienia ...................... 161 3. Sposób udzielania zwolnienia ...................................................................... 162 4. Prawo pracownika do wynagrodzenia za czas zwolnienia .......................... 162 § 16. Wynagrodzenie ............................................................................................ 165 Rozdział III. Przepisy końcowe........................................................................... 167 § 17. Derogacja ..................................................................................................... 167 § 18. Wejście w życie............................................................................................. 167 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8.1.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop ...................................................................................... 168 § 1. (uchylony) ..................................................................................................... 168 § 2. Obniżenie wymiaru; urlop bezpłatny ............................................................. 168 § 3. Ustalenie wymiaru urlopu .............................................................................. 169 § 4. (uchylony) ..................................................................................................... 170 § 5. Wykorzystywanie przesuniętego urlopu ......................................................... 170 § 6. Wynagrodzenie urlopowe .............................................................................. 171 1. Wypłaty uwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop ................................................................................ 172 2. Wypłaty nieuwzględniane przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop ................................................................................ 173 3. Podział składników wynagrodzenia na grupy ............................................... 177 4. Termin wypłaty wynagrodzenia urlopowego ............................................... 183 § 7. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej ............................ 186 § 8. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc z wyjątkiem określonych w § 7 .......................................................... 187 § 9. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego .......................................................... 190 1. Obliczanie wynagrodzenia za godzinę pracy .............................................. 191 2. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego ....................................................... 191 § 10. Zmiana wysokości składników wynagrodzenia ............................................ 193 § 11. Ustalanie podstawy wymiaru ....................................................................... 194 1. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego przy krótkim okresie zatrudnienia . 194 2. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego w razie długich okresów nieobecności w pracy .................................................................................. 195 VIII Spistreści § 12. Wypłata składników wynagrodzenia ............................................................ 197 § 13. (uchylony) ................................................................................................... 198 § 14. Ekwiwalent za urlop..................................................................................... 198 1. Termin wypłaty ekwiwalentu za urlop ......................................................... 198 2. Sposób obliczania ekwiwalentu za urlop ..................................................... 200 § 15. Składniki wynagrodzenia ............................................................................. 201 § 16. Zasady uwzględniania składników wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc ................................................................................................ 202 1. Zasady uwzględniania składników przysługujących pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc .............................................................. 202 2. Zasady uwzględniania składników przysługujących pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc przy okresach nieobecności w pracy ..... 203 3. Zasady uwzględniania składników przysługujących pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc przy krótkim zatrudnieniu ................... 204 § 17. Zasady uwzględniania składników wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc ................................................................................................ 206 1. Zasady uwzględniania składników przysługujących pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc ................................................................... 207 2. Zasady uwzględniania składników przysługujących pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc przy okresach nieobecności w pracy .......... 207 3. Zasady uwzględniania składników przysługujących pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc przy krótkim zatrudnieniu ......................... 207 § 18. Obliczanie ekwiwalentu za urlop ................................................................. 208 § 19. Współczynnik do ustalania ekwiwalentu ...................................................... 209 § 20. Derogacja ..................................................................................................... 210 § 21. Wejście w życie............................................................................................. 210 3. Ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych ......................................... 211 Rozdział III. Uprawnienia związków zawodowych ............................................ 211 Art. 25. Zwolnienia od pracy działaczy ................................................................. 211 Rozdział IV. Zakładowa organizacja związkowa ................................................... 213 Art. 31. Zwolnienia od pracy członków zarządu ................................................... 213 Art. 34. Międzyzakładowa organizacja związkowa ............................................... 219 Art. 341. Zwolnienia od pracy działaczy organizacji międzyzakładowej ................. 220 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.6.1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy ......................................................................................... 223 § 1. Wniosek o udzielenie urlopu .......................................................................... 223 § 2. Zawiadomienie o wygaśnięciu mandatu ........................................................ 225 § 3. Uprawnienia w czasie urlopu ......................................................................... 225 § 4. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy ................................................... 226 § 5. Obowiązek zarządu zakładowej organizacji związkowej ................................ 227 § 6. Wynagrodzenie .............................................................................................. 227 § 7. Praca w niepełnym wymiarze ......................................................................... 228 § 8. Zachowanie prawa do świadczeń ................................................................... 229 IX  Spistreści 5. Ustawa z 17.5.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania ......... 230 Dział I. Wolność sumienia i wyznania ................................................................. 230 Art. 42. Zwolnienia od pracy i nauki ..................................................................... 230 6. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z 11.3.1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy ........................................................................................................... 232 § 1. Zasady udzielania zwolnień od pracy ............................................................ 232 § 3. Wniosek w imieniu osoby niepełnoletniej ...................................................... 233 7. Ustawa z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ................................................. 234 Rozdział IV. Uprawnienia osób niepełnosprawnych ........................................... 234 Art. 17. Obowiązkowa przerwa ............................................................................. 234 Art. 19. Dodatkowy urlop wypoczynkowy ............................................................ 235 1. Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego ....................................... 235 2. Dokumentowanie niepełnosprawności ........................................................ 236 3. Termin nabycia prawa do dodatkowego urlopu ........................................... 236 4. Wymiar dodatkowego urlopu ...................................................................... 238 5. Udzielanie dodatkowego urlopu ................................................................. 238 Art. 20. Płatne zwolnienia od pracy ...................................................................... 243 8. Ustawa z 9.7.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych ............. 246 Art. 10. Urlop wypoczynkowy ............................................................................... 246 Art. 17. Urlop wypoczynkowy; ekwiwalent ........................................................... 248 1. Prawo do urlopu i wymiar urlopu ................................................................ 248 2. Zasady udzielania urlopu ............................................................................ 249 X Wykaz skrótów art. Dz.U. ew. GIP FEP fśs FUS KC KK KP KPA lit. MEN MF MGPiPS m.in. MNiSzW MoPr MPiPS MZ np. NSA Nr OSNAPiUS OSNP PIP PIS pkt pkt. por. poz. r. red. RM rozdz. rozp. s. SN – artykuł – Dziennik Ustaw – ewentualnie – Główny Inspektorat Pracy/ Główny Inspektor Pracy – Fundusz Emerytur Pomostowych – fundusz świadczeń socjalnych – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny – ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny – ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy – ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – litera – Minister Edukacji Narodowej – Minister Finansów – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – między innymi – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Monitor Prawa Pracy – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Minister Pracy i Polityki i Ubez pieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz- Społecznej – Minister Zdrowia – na przykład – Naczelny Sąd Administracyjny – numer – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administracyjna, Pracy nych i Spraw Publicznych – Państwowa Inspekcja Pracy – Państwowa Inspekcja Sanitarna – punkt – punkty – porównaj – pozycja – rok – redakcja – Rada Ministrów – rozdział – rozporządzenie – strona (y) – Sąd Najwyższy XI Wykaz skrótów sygn. t.j. tj. tzn. ust. w zw. wg ww. zd. ze zm. zfśs zob. zoz ZUS § – sygnatura – tekst jednolity – to jest – to znaczy – ustęp – w związku – według – wyżej wymieniony (a, e) – zdanie – ze zmianami – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zobacz – zakładowa organizacja związkowa – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – paragraf XII Wykaz aktów prawnych Ustawy 1) Ustawa z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2) Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) 3) Ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) 4) Ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wy- wiadu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.) 5) Ustawa 18.8.2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowa- nych terenach narciarskich (Dz.U. Nr 208, poz. 1241 ze zm.) 6) Ustawa z 18.8.2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. Nr 228, poz. 1368 ze zm.) 7) Ustawa z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1144) 8) Ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz- nych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.) 9) Ustawa z 17.5.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.) 10) Ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 216 ze zm.) 11) Ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.) 12) Ustawa z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) 13) Ustawa z 4.2.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457) 14) Ustawa z 24.8.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm.) 15) Ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.) 16) Ustawa z 30.4.2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619 ze zm.) 17) Ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) 18) Ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) 19) Ustawa z 22.8.1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 332) 20) Ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol- skiej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.) XIII Wykaz aktów prawnych 21) Ustawa 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 ze zm.) 22) Ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) 23) Ustawa z 11.9.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 ze zm.) 24) Ustawa z 18.4.2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 333) 25) Ustawa z 17.5.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1169) 26) Ustawa z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 ze zm.) 27) Ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 28) Ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159) 29) Ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1594 ze zm.) 30) Ustawa z 20.7.1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. Nr 54, poz. 310) 31) Ustawa z 9.5.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 ze zm.) 32) Ustawa z 9.7.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.) 33) Ustawa z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 947) 34) Ustawy z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167) 35) Ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) 36) Ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) 37) Ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) Rozporządzenia 1) Rozporządzenie MEN z 6.4.2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świa- dectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 63, poz. 443) 2) Rozporządzenie MEN oraz MPiPS z 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103, poz. 472 ze zm.) 3) Rozporządzenie MGPiPS z 22.5.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw- ności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz.U. Nr 100, poz. 927) 4) Rozporządzenie MNiSzW z 1.9.2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawa- nych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. Nr 196, poz. 1167) XIV Wykaz aktów prawnych 5) Rozporządzenie MPiPS z 15.5.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nie- obecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281 ze zm.) 6) Rozporządzenie MPiPS z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę ob- liczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.) 7) Rozporządzenie MPiPS z 8.1.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.) 8) Rozporządzenie MPiPS oraz MEN z 11.3.1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu ob- chodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz.U. Nr 26, poz. 235) 9) Rozporządzenie RM z 11.6.1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawo- dowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 71, poz. 336) 10) Rozporządzenie RM z 31.12.1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wy- konujących pracę nakładczą (Dz.U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19 ze zm.) 11) Rozporządzenie MPiPS z 15.5.1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282 ze zm.) 12) Rozporządzenie MPiPS z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia dokumenta- cji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenie akt oso- bowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) XV Wprowadzenie Z zatrudnieniem każdego pracownika wiąże się obowiązek realizacji jego uprawnień pracowniczych, a jednym z nich jest prawo do wypoczynku. Źródłem tego prawa jest sama Konstytucja RP – z jej art. 66 ust. 2 wynika, że pracownik ma prawo do określo- nych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Pracodawca musi zatem ustalać prawo pracowników do płatnych urlopów wypoczynkowych, a następnie udzielać ich pracownikom i prowadzić związane z tym rozliczenia. Urlopy wypoczyn- kowe nie są zresztą jednym rodzajem urlopu, jaki przysługuje pracownikom. Powszech- nie obowiązujące przepisy dają pracownikom prawo także do innych rodzajów urlopów (m.in. bezpłatnych, szkoleniowych) oraz szeregu różnych zwolnień od pracy, które nie są urlopami. Ponadto niektóre kategorie pracowników (np. osoby niepełnosprawne, pracownicy tymczasowi, działacze związkowi) posiadają szczególne uprawnienia – za- równo w zakresie urlopów wypoczynkowych, jak i innych zwolnień od pracy, których źródłem nie jest Kodeks pracy, ale inne ustawy. Książka, którą trzymają Państwo w ręku, to przewodnik po zawiłościach związanych z ustalaniem prawa i udzielaniem pracownikom różnego rodzaju urlopów oraz innych zwolnień od pracy. Zawarto w niej wiele podpowiedzi i wyjaśnień dotyczących interpre- tacji przepisów Kodeksu pracy oraz kilku innych ustaw, a także kilku rozporządzeń wy- konawczych przewidujących urlopy i inne zwolnienia od pracy. W Nawigatorze zastosowano wygodny układ treści, tj. przyporządkowano je do po- szczególnych artykułów ustawy. Nie jest to jednak klasyczny komentarz prawniczy do ustawy, lecz bardzo kompleksowa baza wiedzy dla praktyków. Treści zostały wyselekcjo- nowane pod kątem pytań kierowanych codziennie przez specjalistów kadrowych i pra- codawców do znanego portalu EkspertKadrowy.pl (obecnie EkspertBeck.pl moduł Kadry i płace). Dzięki temu Nawigator nie zawiera rozważań teoretycznych, lecz treści odpo- wiadające bardzo dokładnie potrzebom użytkowników. Przystępna forma nie oznacza w tym przypadku powierzchownego ujęcia tematów. Na- wigator pomoże Państwu rozwiązać problemy bardzo skomplikowane, wymagające analizy orzecznictwa sądowego z wielu lat oraz dużego doświadczenia. Naszą publikację wyróżnia jednolity, uporządkowany i przejrzysty schemat prezentacji poszczególnych zagadnień: −   treść przepisu wraz z krótkim i rzeczowym komentarzem (w razie potrzeby podzie- lonym na bardziej szczegółowe zagadnienia), −   odwołania do orzecznictwa – wyroki i postanowienia sądów w omawianych kwes­ tiach, stanowiska urzędowe, −   rozwiązania „z życia wzięte” – pogłębiona analiza wybranych problemów specjalis­ tów ds. kadrowych i pracodawców kierowanych do portalu EkspertBeck.pl. XVII Wprowadzenie Umieszczone w Nawigatorze wskazówki obejmują swym zakresem wszystkie przepisy Kodeksu pracy regulujące problematykę urlopów i innych zwolnień od pracy. Mowa jest zatem nie tylko o urlopach wypoczynkowych, ale i o urlopach bezpłatnych oraz szkole- niowych, w tym także o urlopach pracowników młodocianych. Omówiona została także problematyka udzielania pracownikom różnych zwolnień od pracy, m.in. dni wolnych na poszukiwanie pracy oraz tzw. dni na opiekę na dzieckiem. Ponadto skomentowane zostały przepisy ustaw o: związkach zawodowych, zatrudnianiu pracowników tymcza- sowych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw- nych, a także ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw – w zakresie urlopów i innych zwolnień od pracy, jakie przewidują te ustawy. Omówione zostały także przepisy dwóch podstawowych rozpo- rządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy z zakresu urlopów i zwolnień od pracy, tj. prze- pisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Po- lityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzie- lania pracownikom zwolnień od pracy. Warto także wspomnieć, że orzecznictwo pochodzi z bazy SIP Legalis, w której znajduje się wiele niepublikowanych rozstrzygnięć sądowych. Mamy nadzieję, że publikacja ta – choćby ze względu na wiele praktycznych porad oraz bogate orzecznictwo sądowe – będzie dla Państwa cennym źródłem wiedzy z zakresu urlopów i innych zwolnień od pracy, ułatwiając w istotny sposób bieżące prowadzenie spraw kadrowych z tego zakresu. Bożena Lenart P.S. Wkrótce kolejne pozycje książkowe w unikalnej formule Nawigatora prawa pracy. Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej oferty wydawniczej na stronie: www.sklep.beckinfobiznes.pl (zakładki: Kadry lub Zapowiedzi). XVIII Kodeks pracy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy. Wyjaśnienia. Porady. Orzecznictwo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: