Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01564 005995 24131575 na godz. na dobę w sumie
Podatki 2014. Wydanie 2 - ebook/pdf
Podatki 2014. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 711
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6474-2 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Stan prawny: 19 maja 2014 r.

Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszsytkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu.

Podatki 2014, wyd. 2 objęło zmiany wchodzące w życie w kwietniu 2014 r. Regulacje te związane są przede wszystkim z podatkiem naliczonym w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi oraz z wyłączeniem opodatkowania niektórych pojazdów wykorzystywanych przez podatnika także na cele niezwiązane z prowadzoną przezeń działalnością gospodarczą. Te zmiany wynikają z decyzji Rady UE, w której Rada pozwoliła Polsce na czasowe odstąpienie od zasad ogólnych i utrzymanie ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego w tych przypadkach.

Podatki 2014, opracowanie zawierające teksty podatkowych aktów prawnych. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe: 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podatki 2014 Ordynacja podatkowa Podatki dochodowe VAT i akcyza Spadki i darowizny Czynności cywilnoprawne Opłata skarbowa Podatki i opłaty lokalne Podatek zryczałtowany oraz rozporządzenia wykonawcze TEKSTY USTAW BECKA Podatki 2014 Podatki 2014 Teksty ustaw i rozporządzeń wraz z indeksem rzeczowym 2. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Podatki 2014 2. wydanie Stan prawny: 19 maja 2014 r. Wydawca: Aneta Flisek Treść artykułów, które uległy zmianie po opublikowaniu wydania Podatki 2014 – została pogrubiona (nie dotyczy załączników). © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Informacje wydawcy: Spisy treści poszczególnych aktów oraz tytuły artyku- łów umieszczone w nawiasach kwadratowych pochodzą od redakcji. Są one, tak jak i przypisy, chronione prawem autorskim. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-6473-5 ISBN e-book 978-83-255-6474-2 Spis treści Nr 240, poz. 2061). Tekst jednolity z dnia 21 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013, poz. 190) Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926). Tekst jednolity z dnia 10 maja 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 749) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych z dnia 24 grudnia 2002 r. (Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . 1b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach z dnia 22 sierpnia 2005 r. (Dz.U. Nr 165, poz. 1373) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych z dnia 22 sierpnia 2005 r. (Dz.U. Nr 165, poz. 1371) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1d. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z dnia 5 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 669) . . . . . . . . 1e. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów z dnia 20 grudnia 2006 r. (Dz.U. Nr 246, poz. 1802) . . . . . . . . . . . . 1f. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów z dnia 11 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 236, poz. 1738) . . . . . . . . . . . . 1g. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 770) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa z dnia 19 grudnia 2011 r. (Dz.U. Nr 286, poz. 1681) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z dnia 13 października 1995 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 702). Tekst jednolity z dnia 27 września 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1314) . . . . . . . . 3. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 86). Tekst jednolity z dnia 9 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 397) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 494) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 350). Tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 361) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej z dnia 19 września 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1171) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4b. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 235) – wyciąg. Tekst jednolity z dnia 18 listopada 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1457) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z dnia 10 września 2009 r. (Dz.U. Nr 160, poz. 1268) . . . . . . . 4d. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 152, poz. 1475) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4e. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 493) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4f. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 16 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 57, poz. 362) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4g. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 4 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 246, poz. 1469) . . . . . . . . . . . . . . 4h. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.U. 2010, Nr 7, poz. 49) . . . . . . . . . . . . . 4i. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z dnia 10 września 2009 r. (Dz.U. Nr 160, poz. 1267) 5. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 930) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX 1 65 68 70 75 78 79 80 81 87 93 154 155 234 236 237 247 259 260 261 262 263 273 V Spis treści 5a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z dnia 17 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 219, poz. 1836) . 5b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji zatrudnienia z dnia 17 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 219, poz. 1838) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia kart przychodów z dnia 17 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 219, poz. 1839) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535). Tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1054) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień z dnia 20 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1722) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych z dnia 23 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1719) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju z dnia 16 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1662) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6d. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 58, poz. 558) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6e. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym z dnia 19 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 714) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6f. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego z dnia 12 marca 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 357) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6g. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 14 marca 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 363) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6h. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz.U. Nr 293, poz. 1727). Tekst jednolity z dnia 24 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013, poz. 206) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6i. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom z dnia 29 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 797) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6j. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1485) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6k. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych z dnia 29 września 2005 r. (Dz.U. Nr 193, poz. 1618) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6l. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej z dnia 24 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1800) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6ł. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu z dnia 14 marca 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 367) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6m. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 29 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1382) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6n. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących z dnia 27 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 257, poz. 1733). Tekst jednolity z dnia 24 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013, poz. 163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6o. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 361). Tekst jednolity z dnia 7 lutego 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 426) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6p. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 362) . . . . . . 6r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 listopada 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1608) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6s. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z dnia 8 listopada 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1645) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6t. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013, poz. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 320 323 324 325 429 436 441 442 443 444 447 455 471 475 477 479 481 483 488 490 492 493 494 499 6u. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług z dnia 18 marca 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 394) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6w. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 312) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz.U. 2009, Nr 3, poz. 11). Tekst jednolity z dnia 29 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 626) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 8 lutego 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 212) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych z dnia 20 sierp- nia 2010 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1053) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika z dnia 24 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 32, poz. 245) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7d. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy z dnia 7 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7e. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1055) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 207). Tekst jednolity z dnia 6 czerwca 2009 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 768) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1763). Tekst jednolity z dnia 21 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013, poz. 143) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn z dnia 26 września 2011 r. (Dz.U. Nr 216, poz. 1276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8c. Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U. Nr 246, poz. 1800) . 9. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959). Tekst jednolity z dnia 17 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 649) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1577). Tekst jednolity z dnia 21 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013, poz. 179) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635). Tekst jednolity z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U. Nr 187, poz. 1330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 31). Tekst jednolity z dnia 17 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 95, poz. 613) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Ustawa o podatku tonażowym z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1353). Tekst jednolity z dnia 5 marca 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 511) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Ustawa o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r. (Dz.U. Nr 102, poz. 475). Tekst jednolity z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 213) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 489). Tekst jednolity z dnia 13 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1267) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 września 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1282) Spis treści 520 521 527 595 605 606 610 616 617 624 625 626 627 634 637 653 655 667 671 683 687 VII Wykaz skrótów AkcyzaU . . . . . . . . . . . . . Ustawa o podatku akcyzowym (7) DeklaracjaAkcyzR . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (7c) DeklaracjeR . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (1d) DorPodU . . . . . . . . . . . . . Ustawa o doradztwie podatkowym (13) EwidPrzychR . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (5a) EwidZatrR . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji zatrudnienia (5b) EwKasyRejR . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (6m) EwPodU . . . . . . . . . . . . . Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (2) InfPodR . . . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych (1a) InterpretacjeR . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (1g) KartyPrzychR . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia kart przychodów (5c) KasyRejR . . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej (6l) NormySzacR . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (4a) ObniżStawkiR . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (6b) OpłSkU . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o opłacie skarbowej (10) OrdPodU . . . . . . . . . . . . . Ordynacja podatkowa (1) OrdPR . . . . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (1b) OznWyrAkcyzR . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami PCzCywU . . . . . . . . . . . . Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (9) PDOFizU . . . . . . . . . . . . . Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (4) PDOPrU . . . . . . . . . . . . . Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (3) PLokU . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (11) PobPCzCywR . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (9a) PobPodFizR . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (4f) PobórPodNierezR . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów (1e) PobPSpDarR . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn (8a) akcyzy (7d) PodwOpodFR . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (4i) PodOpodPR . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (4c) PodKsPiRR . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (4d) PotwZidentyfR . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (6c) PrzedstPodR . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (6f) PSpDarU . . . . . . . . . . . . . Ustawa o podatku od spadków i darowizn (8) PSpadDeklR . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (8b) PTonażU . . . . . . . . . . . . . Ustawa o podatku tonażowym (12) RyczałtU . . . . . . . . . . . . . Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez SkładZgłoszR . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku osoby fizyczne (5) składania zgłoszenia rejestracyjnego (6d) IX Wykaz skrótów SzkodKonPodR . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (4e) TowaryR . . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (6h) TrybPrzyjmKaucjiR . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym (6e) UrzIzbSkarbU . . . . . . . . . Ustawa o urzędach i izbach skarbowych (14) VATU . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o podatku od towarów i usług (6) VATKasyRejR . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (6n) WłOrgPR . . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych (1c) ZaniechPDOFizR1 . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów (1f) ZaniechPobPodFizPrR . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (4h) ZaniechPobPodR . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (4g) ZapłOpłSR . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (10a) ZeznaniaZmR . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn (8c) ZmBudżetU . . . . . . . . . . . Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (6s) ZmVATU . . . . . . . . . . . . . Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (6r) ZwolAkcyzR . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (7a) ZwolWyrAkcyzR . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (7e) warunków stosowania tych zwolnień (6a) ZwPodR . . . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz ZwrotAkcyzR . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych (7b) ZwrotDyplomatR . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych (6k) ZwrotVATR . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (6i) X OrdPodU 1 1 1. Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926) Tekst jednolity z dnia 10 maja 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 749)1 (zm.: Dz.U. 2012, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529; 2013, poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, poz. 1313; 2014, poz. 183; poz. 567 M.P. 2012, poz. 583 i 584; 2013, poz. 736, poz. 747) Spis treści Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Organy podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1a. Interpretacje przepisów prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Właściwość organów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IIa. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Zobowiązania podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Powstawanie zobowiązania podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Terminy płatności Rozdział 5. Zaległość podatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7a. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Nadpłata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9a. Podpisywanie deklaracji Rozdział 10. Korekta deklaracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Informacje podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Rachunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 13. Odpowiedzialność solidarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 14. Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych Rozdział 15. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Postępowanie podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zasady ogólne Rozdział 2. Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego . Rozdział 3. Strona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Załatwianie spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Wezwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Wszczęcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Metryki, protokoły i adnotacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Udostępnianie akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Dowody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11a. Rozprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Zawieszenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 13. Decyzje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 14. Postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 15. Odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 16. Zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 16a. Wykonanie decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 17. Wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 18. Stwierdzenie nieważności decyzji Rozdział 19. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 20. Wygaśnięcie decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 21. Odpowiedzialność odszkodowawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 22. Kary porządkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 23. Koszty postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–12 13–20 13–14 14a–14p 15–20 20a–20r 21–119 21–25 26–32 33–46 47–50 51–52 53–58 59–67 67a–67e 68–71 72–80 80a–80b 81–81c 82–86 87–90 91–92 93–106 107–119 120–271 120–129 130–132 133–138 139–143 144–154c 155–160 161–164 165–171 171a–177 178–179 180–200 200a–200d 201–206 207–215 216–219 220–235 236–239 239a–239j 240–246 247–252 253–257 258–259 260–261 262–263 264–271 1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 3.07.2012 r. 1 1 OrdPodU Art. 1–3 Dział I. Przepisy ogólne Dział V. Czynności sprawdzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Kontrola podatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Tajemnica skarbowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIIa. Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami Rozdział 1. Zasady ogólne wymiany informacji podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Szczegółowe zasady wymiany informacji podatkowych z państwami 272–280 281–292 293–305 305a–305o 305a członkowskimi Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305b–305mb z oszczędności Rozdział 3. Szczegółowe zasady wymiany informacji o przychodach (dochodach) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIIIa. Zaświadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IX. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe . . . . Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Przepisy przejściowe Rozdział 3. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305n–305o 306 306a–306n 307–344 307–323 324–342 343–344 Dział I. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) 3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czyn- informacje podatkowe; ności sprawdzające; tajemnicę skarbową. 4) Art. 2. [Uszczegółowienie zakresu przedmiotowego] § 1. Przepisy ustawy stosuje się do: 1) podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe; (uchylony) 2) 3) opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepi- sach o podatkach i opłatach lokalnych; spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione w pkt 1, należących do właściwości organów podatkowych. 4) § 2. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III stosuje się również do opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, do których ustalenia lub określenia uprawnione są inne niż wymienione w § 1 pkt 1 organy. § 3. Organom, o których mowa w § 2, przysługują uprawnienia organów podatkowych. § 4. Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych oraz do opłat za usługi, do których stosuje się przepisy o cenach. Art. 3. [Definicje ogólne] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) ustawach podatkowych – rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych na- leżności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich; 2) przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfiko- wanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych; 3) podatkach – rozumie się przez to również: 2 a) zaliczki na podatki, b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, c) opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe; 4) księgach podatkowych – rozumie się przez to księgi ra- chunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci; 5) deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowią- zani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci; 6) ulgach podatkowych – rozumie się przez to przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odlicze- nia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku; zwrocie podatku – rozumie się przez to zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego; 8) niepodatkowych należnościach budżetowych – rozumie się przez to niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych; 9) działalności gospodarczej – rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepi- sów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców; 7) 10) cenie transakcyjnej – rozumie się przez to cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podat- kowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług; 11) podmiocie krajowym – rozumie się przez to podmiot krajowy w rozumieniu przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz Dział I. Przepisy ogólne Art. 3a–4 OrdPodU 1 1 zagraniczny zakład, w rozumieniu tych przepisów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 12) podmiocie zagranicznym – rozumie się przez to podmiot zagraniczny w rozumieniu przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz zagraniczny zakład podmiotu krajowego w rozumieniu tych przepisów, położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 13) dokumencie elektronicznym – rozumie się przez to dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.); 14)2 portalu podatkowym – rozumie się przez to system teleinformatyczny administracji podatkowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Art. 3a. [Deklaracja w formie elektronicznej] § 1. Deklaracje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie § 3 mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. § 2.3 Organ podatkowy, elektroniczna skrzynka podaw- cza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej lub portal podatkowy potwierdzają, w formie dokumentu elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. § 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, mając na względzie potrzebę stopniowego upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami podatkowymi oraz częstotliwość składania deklaracji. Art. 3b. [Forma i treść deklaracji] § 1. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać: 1) dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze deklaracji określonym w odrębnych przepisach; jeden podpis elektroniczny. 2) § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informa- tyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 1) 2) (uchylony) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej; rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań. 3) § 3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w § 2, minister właściwy do spraw finansów publicznych powinien uwzględnić: 1) potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w deklaracjach i podaniach oraz potrzebę ich ochrony przed nieupraw- nionym dostępem; limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wynikających z deklaracji i rodzaj podatku, którego dotyczy deklaracja, a także wymagania dla poszczególnych rodzajów podpisu 2) określone w przepisach o podpisie elektronicznym, w szczególności dotyczące weryfikacji podpisu i zna- kowania czasem. Art. 3c. (uchylony) Art. 3d. [Elektroniczne składanie deklaracji] Składa- nie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), staroście, marszałkowi województwa regulują odrębne przepisy. Art. 3e.4 [Zgoda na doręczanie] § 1. Organ podatkowy może zwrócić się do podatnika, płatnika lub inkasenta o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego we wszystkich sprawach podatkowych załatwianych przez ten organ. § 2. W przypadku wyrażenia przez podatnika, płatnika lub inkasenta zgody, o której mowa w § 1, organ podatkowy poucza ich o skutkach prawnych wynikających z wyrażenia tej zgody. § 3. Do doręczania, o którym mowa w § 1, stosuje się przepisy art. 144a oraz art. 146. Art. 3f.5 [Delegacje ustawowe] § 1. Identyfikacja po- datników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich na portalu podatkowym następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub przez zastosowanie profilu zaufa- nego ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183). § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres i warunki korzystania z portalu podatkowego, mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych we wnioskach, deklaracjach i pismach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem. § 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inny sposób identyfikacji na portalu podatkowym niż przewidziany w § 1, mając na względzie potrzebę upowszechniania kontaktów z organami podatkowymi za pośrednictwem portalu podatkowego oraz konieczność zapewnienia bez- pieczeństwa, poufności i pewności w procesie identyfikacji. § 4. Minister właściwy do spraw finansów publicz- nych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego, mając na względzie potrzebę stopniowego upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z orga- nami podatkowymi oraz charakter tych spraw. § 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wskazać organy podat- kowe, które załatwiają sprawy z wykorzystaniem portalu podatkowego, mając na względzie usprawnienie pracy urzędów i obsługi podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich. Art. 4. [Obowiązek podatkowy] Obowiązkiem podat- kowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkrety- zowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego 2 Art. 3 pkt 14 dodany ustawą z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r. 3 Art. 3a § 2 w brzmieniu ustawy z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r. 4 Art. 3e dodany ustawą z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r. 5 Art. 3f dodany ustawą z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r. 3 1 OrdPodU Art. 5–13a Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Art. 5. [Zobowiązanie podatkowe] Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Art. 6. [Podatek] Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Art. 7. [Podatnik] § 1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. § 2. Ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione w § 1. Art. 8. [Płatnik] Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowo- ści prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Art. 9. [Inkasent] Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Art. 10. [Zryczałtowana forma opodatkowania] § 1. Wprowadzenie zryczałtowanej formy opodatkowania nie pozbawia podatnika możliwości dokonania wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe nie przewidują możliwości wyboru przez podatnika formy opodatkowania. Art. 11. [Rok podatkowy] Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Art. 12. [Terminy] § 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. § 2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. § 3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. § 4. Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. § 5. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. § 6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 1)6 wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru; 2)7 nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) albo złożone w polskim urzędzie konsularnym; 3) złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku; 4) złożone przez osobę pozbawioną wolności w admini- stracji zakładu karnego; złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego. 5) Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość Rozdział 1. Organy podatkowe Art. 13. [Organy podatkowe] § 1. Organem podatko- wym, stosownie do swojej właściwości, jest: 1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo mar- szałek województwa – jako organ pierwszej instancji; 2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej – jako: a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji na- czelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów, c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji; 3) samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym – jako: 1) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia – z urzędu; 2) organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt 1; 3) organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych; 4) organ właściwy w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego; 5) organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo- -kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. § 3. Organami podatkowymi wyższego stopnia są organy odwoławcze. Art. 13a. [Rozszerzenie uprawnień podatkowych na inne organy] Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, nadać uprawnienia organów podatkowych: 1) Szefowi Agencji Wywiadu, 2) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 3) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 4) Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, 5) Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego 6 Art. 12 § 6 pkt 1 w brzmieniu ustawy z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r. 7 Art. 12 § 6 pkt 2 w brzmieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529), która wchodzi w życie 1.01.2013 r. 4 Rozdział 1a. Interpretacje przepisów prawa podatkowego – jeżeli jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych i wymogami bezpieczeństwa państwa. Art. 14. [Uprawnienia ministra] § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych. § 2. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu wykonywania ustawowych zadań, w szczególności zadań analityczno-sprawozdawczych, może przetwarzać dane wyni- kające z deklaracji podatkowych składanych do naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celnych. § 3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w § 2, odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych. § 4.8 Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia funkcjonowanie portalu podatkowego i jest ad- ministratorem danych podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich korzystających z tego portalu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Rozdział 1a. Interpretacje przepisów prawa podatkowego Art. 14a. [Pisemna interpretacja] § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnie- nia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (interpretacje ogólne); wnioskodawcą nie może być organ administracji publicznej. § 2. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać uzasadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej, w szczególności: 1) przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego wymagających wydania interpre- tacji ogólnej; 2) wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych, oraz w takich samych stanach prawnych. § 3. Interpretację ogólną wydaje się, jeżeli w dniu złożenia wniosku w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 2, nie toczy się postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne organu kontroli skarbowej albo od decyzji lub na postanowienie nie zostało wniesione odwołanie lub zażalenie. § 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych pozostawia wniosek o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia, jeżeli: 1) nie są spełnione warunki, o których mowa w § 2 i 3, lub wniosek nie spełnia innych wymogów określonych przepisami prawa, lub 2) przedstawione we wniosku zagadnienie jest przedmio- tem interpretacji ogólnej i stan prawny nie uległ w tym zakresie zmianie. § 5. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie inter- pretacji ogólnej bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Postanowienie nie zawiera danych Art. 14–14b OrdPodU 1 1 identyfikujących stronę postępowania, w którym wydano decyzję, postanowienie lub interpretację indywidualną, wska- zaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. Przepisy rozdziałów 14 i 16 działu IV stosuje się odpowiednio. § 6. Prawo dostępu do akt sprawy wydania interpretacji ogólnej nie obejmuje danych identyfikujących stronę postępowania, w którym wydano decyzję, postanowienie lub interpretację indywidualną, wskazaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. § 7. Na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej przekazują niezwłocznie akta dotyczące wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej decyzji, postanowień oraz interpretacji indywidualnych. § 8. Opłata podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku wydania interpretacji ogólnej. Zwrot opłaty następuje w terminie 7 dni od dnia opublikowania interpretacji ogólnej. § 9.9 W sprawach dotyczących wydawania interpretacji ogólnych na wniosek przepisy art. 14d, art. 14f, art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135–137, art. 140, art. 143, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2, art. 170 i art. 171 oraz przepisy rozdziału 5, 6, 10 i 23 działu IV stosuje się odpowiednio. § 10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania, jako organ pierwszej instancji, postanowień o których mowa w § 5, oraz wykonywania czynności, o których mowa w § 7, określając jednocześnie właściwość rzeczową oraz miejscową upoważnionych organów. § 11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, biorąc pod uwagę zapewnienie sprawności postępowania, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę, dane wskazane w § 2, oraz sposób uiszczenia opłaty. Art. 14b. [Moc wiążąca interpretacji] § 1.10 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). § 2. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. § 3. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywi- dualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. § 4. Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych. § 5. Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia 8 Art. 14 § 4 dodany ustawą z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r. 9 Art. 14a § 9 w brzmieniu ustawy z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r. 10 Art. 14b § 1 w brzmieniu ustawy z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r. 5 1 OrdPodU Art. 14c–14l wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postę- powania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. § 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitości wydawanych wiążących interpretacji i usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów. § 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w § 1, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę oraz dane wskazane w § 2–5, oraz sposób uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 14f. Art. 14c. [Zastosowanie się do interpretacji] § 1. Interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. § 2. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. § 3. Interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. § 4.11 Interpretacja indywidualna wydana w formie dokumentu elektronicznego jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Art. 14d. [Rozszerzenie stosowania] Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4. Art. 14e. [Pisemne interpretacje ministra] § 1. Mini- ster właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczegól- ności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. § 2. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywi- dualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana. Art. 14f. [Opłata od wniosku] § 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. § 2. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. § 2a. Zwrot nienależnej opłaty następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania interpretacji. § 3. Opłata, o której mowa w § 1 i 2, stanowi dochód budżetu państwa. Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość Art. 14g. [Braki formalne] § 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający wymogów okre- ślonych w art. 14b § 3 pozostawia się bez rozpatrzenia. § 2. (uchylony) § 3. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Przepisy rozdziałów 14 i 16 działu IV stosuje się odpowiednio. Art. 14h.12 [Odpowiednie stosowanie] W sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135–137, art. 140, art. 143, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2, art. 170 i art. 171 oraz przepisy rozdziału 5, 6, 10 i 23 działu IV. Art. 14i. [Publikacja interpretacji] § 1. Interpretacje ogólne są publikowane, bez zbędnej zwłoki, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz zamieszczane w Biu- letynie Informacji Publicznej. § 2. Interpretacje indywidualne wraz z informacją o dacie doręczenia są niezwłocznie przekazywane organom podat- kowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji oraz właściwemu organowi kontroli skarbowej. § 3. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Art. 14j. [Podmioty wydające interpretacje indywi- dualne] § 1. Stosownie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatki 2014. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: