Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00426 005788 20505279 na godz. na dobę w sumie
Pamięć. Encyklopedia zdrowia - ebook/pdf
Pamięć. Encyklopedia zdrowia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-426-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> encyklopedie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najnowsze informacje na temat doskonalenia pamięci, budowy i funkcji mózgu oraz rodzajów pamięci, skuteczne metody zapamiętywania (m.in. zakładkowa, słów zastępczych, mapy myśli), wskazówki dietetyczne – co jeść, by lepiej pamiętać. Polecamy również książki Wydawnictwa Literat o zbliżonej tematyce: „Mózg”, „Pamięć doskonała”, „Uczenie się a pamięć”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pamięć zykowych. Dlatego też ludzie ci najlepiej kojarzą twarze z nazwiskami i mają umiejętność pośredniczenia, np. jako menedżerowie, politycy, szaradziści. Współcześnie przez większość życia wykorzystujemy zdolności lewej półkuli. Życie nie wymaga od nas takiej twórczości i pomysłowości, jaką musiał się wykazać choćby człowiek pierwotny. W mniejszym stopniu korzystamy ze swojej intuicji, bo najbliższe nam otoczenie jest stosunkowo przewidywalne. To dzięki prawej półkuli człowiek zapoczątkował ewolucję! Ponieważ dzisiejsze realia, a także sys- tem edukacji nie rozwijają potencjału prawej półkuli, warto robić to same- mu, a także pomóc w tym dzieciom. • Rysowanie – wykorzystuje kreskę, rytm, barwy i relacje przestrzenne; częste rysowanie sprawia, że czyni się to coraz le- piej, gdyż wspomaga nas w tym prawa półkula mózgu. • Burza mózgu – postaraj się znaleźć odpowiedzi na pytania, których ra- cjonalnie nie wyjaśniono. W ciągu trzech minut zapisz 20pomysłów np. na to, jak nauczyć psa języka angielskiego. Nawet jeśli będą to rozwiązania nieprawdopodobne, chodzi o to, że używamy potencja- łu wyobraźni. Półkule różnią się między sobą nie tylko budową, ale też specjalizacją. Lewa półkula – odbiera i przetwarza mowę, kolejność słów, informacje z zakresu logiki, operowanie liczba- mi, działania praktyczne i racjonalne. Osoby, u których dominuje działa- nie lewej półkuli, posiadają rozwi- nięte umiejętności językowe, mają łatwość prowadzenia rozmowy lub pisania, lecz bywają też nerwowe, wciąż za czymś gonią. To naukowcy, informatycy, prawnicy, matematycy. Prawa półkula – odpowiedzialna za wyobraźnię, intuicję, emocje, jest źró- dłem kreatywności, przetwarza rym, rytm, muzykę, obrazy oraz przestrzeń, pozwala na orientację w przestrzeni. Osoby z dominacją prawej półkuli ce- chuje wesołość i skłonność do relaksu, a czasem bierność. Łatwo zapamiętają twarze spotykanych osób, lecz nie ich nazwiska. To artyści, wybitni naukowcy. Równowaga – kiedy żadna z półkul nie dominuje. Osobowość jest wówczas połączeniem właściwości obu półkul mózgu, np. zdolności manualnych i ję- Warto rozwijać działanie obu półkul– zapewnia to lepszą koordynację ru- chową, większa uwagę i koncentrację, powodując, że lepiej zapamiętujemy. 4 Ćwiczenie pamięci ĆWICZENIA • sięganie prawą ręką do lewej stopy i odwrotnie • pisanie i rysowanie obiema ręka- mi jednocześnie • nierutynowe poruszanie się, np. wchodzenie po schodach tyłem • pisanie lewą ręką (jeśli jesteś praworęczny); używanie jej do innych czynności, takich jak włą- czanie światła, mycie zębów Kiedy słuchamy piosenki, lewa półkula mózgu przetwarza jej melodię, a prawa – słowa. DLACZEGO TAK WAŻNA JEST DOBRA PAMIĘĆ? • niezbędna do funkcjonowania inteligencji, rozumowania kry- tycznego, tworzenia • oszczędność czasu Służy do: • odnalezienia się w miejscu, śro- dowisku i czasie • gromadzi wiedzę i doznane uczucia • umożliwia naukę i rozwój • wzbogaca własne doświadczenia • pozwala przewidywać przyszłość • konieczna do akceptacji własnej tożsamości • dodaje pewności siebie i zaufa- nia do innych • efektywna współpraca z naszym otoczeniem • zadowolenie, spokój i opty- mizm. Pamięć przeszłych doświadczeń zapewnia nie tylko wiedzę o otacza- jącym świecie, lecz przede wszystkim o sobie samym. Wiemy, kim jeste- śmy, bo o tym pamiętamy. Uczenie się jest ściśle związane z pamięcią. Tak naprawdę już od niemowlęctwa nasz mózg uwielbia się uczyć! Nowe połączenia nerwowe u dzieci tworzą się w bardzo szybkim tempie, a mózg jest niezwykle plastyczny i podatny na kształtowanie. Aby umożliwić prawidłowy i pełny rozwój neurologiczny, już w czasie niemowlęctwa powinno się zapew- nić dziecku niemal nieograniczoną swobodę: • poruszania się (raczkowania i du- żej ilości swobodnego ruchu) • odkrywania najbliższego mu otoczenia • zdobywania doświadczeń (waż- ne: w atmosferze miłej zabawy, a nie nauki i rygoru). W wieku od 1 do 5 lat życia dziecko ma ogromną i niezaspokojoną po- trzebę uczenia się, co też sprawia mu radość. Zabawa w tym wieku służy raczej nauce niż rozrywce. Warto wykorzystać ten fakt i zamiast 5 Pamięć • zabawy z innymi dziećmi (od małego). Budowanie lepszej pamięci lepiej przygotowuje dzieci do życia we współczesnym świecie bez granic. Uwaga! Jeśli dziecko w czasie zabawy- -nauki znudziło się, natychmiast jej zaprzestańmy. W czasie zabawy-nauki doceniaj- my dziecko, chwalmy je i nagra- dzajmy. zasypywać malucha kolejną porcją zabawek, poświęcić czas na naukę czytania globalnego (pokazywanie wyrazów i rozpoznawanie ich). To w tym okresie kształtuje się inte- lekt dziecka, to jakie zdolności izain- teresowania będzie miało wprzyszło- ści. Powinno się na wszelkie sposoby umożliwić dziecku zdobywanie wiedzy, szczególnie przez: • zabawę (dopóki dziecko jest zainteresowane, gdy przestaje uważać – skończyć!) Warto zacząć wcześniej, tym bardziej że do 5. roku życia przyswajanie mnóstwa informacji nie kosztuje dziecka żadnego świadomego wysiłku. Trzylatek może nauczyć się czytania globalnego (rozpoznawania wyrazów) w sposób łatwy i natural- ny, w tym też czasie o wiele łatwiej przyjdzie mu nauka języka. • rozmowę – miłą, przez zabawę • odpowiedzi na „trudne” pytania • wyjaśnianie świata i jego funk- cjonowania – nawet jeśli z nasze- go punktu widzenia wiedza ta jest dla dziecka niezrozumiała • czytanie dziecku i z dzieckiem • naukę czytania globalnego • naukę pisania • poznawanie języków obcych (powoduje rozwój mózgu) • zabawy na świeżym powietrzu • zabawy oraz ćwiczenia ruchowe i sportowe 6 Nauk a pr zez zabawę Małe dzieci z łatwością zapamiętują, nawet jeśli nie do końca rozumieją materiał. W późniejszym wieku przychodzi to znacznie trudniej. Informacje, które przyjmie dziecko, zanim skończy 8 lat, powinny być prawdziwe i wartościowe – naj- prawdopodobniej zostaną już one w pamięci na lata. Po ukończeniu 8 lat zdolność dziecka do przyswajania nowego materiału maleje, sprawia mu to więcej trudu. Od tego czasu rośnie jednak jego zdolność oceny. CZYTAJĄCY MALUCH Historia Tomka Lunskiego (USA) dowodzi, że nawet dzieci, których mózg nie funkcjonuje prawidłowo, mogą nauczyć się czytać znacznie wcześniej, niż zwykle robią to dzieci. Rozpoczynając terapię trzyletniego Tomka, jego mama zaczęła uczyć go czytania. Gdy skończył 4 lata, sam przeczytał książkę, a w wieku 5 lat potra„ ł przeczytać ze zrozumieniem właściwie każdy tekst. O ileż więcej mogą osiągnąć w zakresie czytania zdrowe dzieci! DLACZEGO WARTO POLEPSZAĆ PAMIĘĆ? Nie bez powodu dzisiejsze społeczeń- stwo określane jest mianem społeczeń- stwa informacyjnego. Z jednej strony bowiem jesteśmy zewsząd zalewani mnóstwem informacji, z drugiej strony niezwykle przydatna okazuje się umie- jętność wyławiania z tego gąszczu tylko tych wiadomości, które są przydatne. Te informacje oraz to, czy potra„ my je odnaleźć, przyswoić i zachować, jest w świecie cennym towarem. Inteligencja Na sprawność umysłową człowieka składają się trzy czynniki: • szybkość przyswajania informacji (bit/s) – czas potrzebny na prze- twarzanie, czyli zmagazynowanie i ponownie odtworzenie » przeciętny człowiek – 15bi- tów/s (np. 2-3 litery podane w dowolnej kolejności) » studenci medycyny – 20 bitów/s • czas bezpośredniego przyswaja- nia – informacje mogą być w nim zatrzymane na krótko (ok.4-5s), umysł traktuje je jako bieżące. (Przez taki okres jesteśmy w stanie zapamiętać np. ciąg liter lub cyfr złożony z 5 elementów.) • pośrednie przyswajanie – to umiejętność zachowywania i przywoływania informacji z pamięci, związane z działaniem pamięci długotrwałej. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pamięć. Encyklopedia zdrowia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: