Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00056 003040 22416289 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Wydanie 5 - ebook/pdf
Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Wydanie 5 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 871
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6333-2 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Duże Komentarze Becka w nowej odsłonie

Nowy poręczny format. Przejrzystość. Nowoczesna struktura.

 • Każda teza opatrzona w hasło.
 • Szczegółowa struktura wewnętrzna pozwalająca
  na doskonałą orientację w tekście i szybkie
  odnalezienie ważnych informacji.
 • Wyróżnienia najważniejszych zagadnień w tekście.
 • Bardzo szczegółowe wewnętrzne spisy
  treści do każdego artykułu.

Kodeks karny
wykonawczy. Komentarz

Stanowi wyczerpujące omówienie Kodeksu karnego
wykonawczego
, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę
przepisów oraz orzecznictwa. Komentarz stanowi kompleksowe
omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce.

Nowe wydanie prezentuje w sposób wszechstronny dorobek
doktryny i judykatury
oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo.
Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo
z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

Stan prawny:   1.05.2014 r.

Komentarz pozwala w sposób wyczerpujący

zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • nadzoru penitencjarnego;
 • wykonania kary i jej indywidualizacji;
 • odroczenia i przerwy wykonania kary
  pozbawienia wolności;
 • praw i obowiązków kuratora sądowego;
 • pozbawienia praw publicznych;
 • środków zabezpieczających.
Zmiany w najnowszym wydaniu
 • Komentarz zawiera rozszerzony dział poświęcony pracom skazanego na cele społeczne, w tym wykonywanie
  pracy, zatrudnienie skazanego oraz sposób jego wynagradzania. Sporo uwagi Autor poświęcił rozwojowi kulturalnemu
  i edukacji skazanych, zarówno w zakładach karnych, jak i poza zakładem, a także możliwości dostępu do informacji,
  kultury i oświaty.
 • Poszerzony został również komentarz dotyczący części wojskowej, odpowiedzialności żołnierzy
  oraz ich przełożonych i wykonanie kary.

Wielokrotne odwołania do ustaw

Autor poświęcił dużo uwagi ustawie o wykonywaniu kary pozbawienia
wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960), w tym:

 • podmiotom odpowiedzialnym za nadzór nad skazanym,
 • odwołaniu możliwości dozoru poza zakładem karnym,
 • prawom i obowiązkom osób najbliższych przebywających ze skazanym
  podczas trwania dozoru poza zakładem karnym w systemie dozoru
  elektronicznego.

W publikacji znajdziemy również komentarz do ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 611), w tym przede wszystkim do:

 • instytucji zakazu wstępu na imprezy masowe,
 • możliwości wydania takiego zakazu,
 • podmiotów odpowiedzialnych za wydanie zakazu
  oraz możliwości odwołania zakazu.
Wygodna struktura

Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową
strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień
. Komentarz w sposób
jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów
zawartych w Kodeksie karnym wykonawczym.

Książka jest adresowana do:
 • praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, sędziów,
 • dyrektorów aresztów śledczych, zakładów karnych, Centralnych Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej,
  sądowych kuratorów zawodowych, wojskowych kuratorów społecznych, dowódców jednostek wojskowych,
 • doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów.
Aktualny stan prawny

Niniejsze wydanie, poszerzone o najnowsze poglądy doktryny, uwzględnia również omówienie
ostatnich zmian, m.in.:

 • ustawy z 24.5.2013 r., zmiana ma charakter porządkowy, dostosowujący do przepisów ustawy o środkach
  przymusu bezpośredniego i broni palnej
  ; zgodnie z ustawą środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej
  używa się lub wykorzystuje się w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę, o użyciu środka przymusu
  bezpośredniego lub broni względem tymczasowo aresztowanego zawiadamia się bezzwłocznie organ, do którego
  dyspozycji pozostaje aresztowany; zmiana weszła w życie 6.6.2013 r.;
 • ustawy z 27.9.2013 r., zgodnie z którą należności sądowe będą egzekwowane dopiero po zaspokojeniu
  zasądzonych roszczeń cywilnych
  mających na celu naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za doznaną
  krzywdę; ponadto wprowadzono obowiązek informowania skazanego oraz tymczasowo aresztowanego
  o konsekwencjach wynikających z art. 139 § 1 KPK; zmiany te wejdą w życie 1.7.2015 r.;
 • wyroku TK z 26.2.2014 r., zgodnie z którym art. 115 § 7 dotyczący opieki medycznej skazanego
  uznany został za niekonstytucyjny
  ; przepis ten utraci moc prawną 8.3.2015 r.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DUŻE KOMENTARZE BECKA S. Lelental Kodeks karny wykonawczy Komentarz 5. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks karny wykonawczy DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks karny wykonawczy Komentarz Prof. zw. dr hab. Stefan Lelental 5. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2014 Propozycja cytowania: Wydawca: Natalia Adamczyk c(cid:13) Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-6332-5 ISBN e-book 978-83-255-6333-2 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Kodeks karny wykonawczy Rozdział II. Organy postępowania wykonawczego Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Zakres obowiązywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Skazany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4–8b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Postępowanie wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Wykonywanie orzeczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9–17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Postępowanie przed sądem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Postępowanie egzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 25–31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Nadzór penitencjarny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32–36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VII. Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomoc w społecznej readaptacji skazanych oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38–43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część szczególna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VIII. Grzywna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44–52a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 53–66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Zatarcie skazania Rozdział IX. Kara ograniczenia wolności Rozdział X. Kara pozbawienia wolności 3 21 21 21 22 29 30 31 48 52 53 91 91 91 92 113 114 131 131 132 140 141 142 150 151 151 158 160 160 175 175 176 177 196 198 199 231 231 V Spis treści sportowe Oddział 8. Nagrody i ulgi Oddział 9. Kary dyscyplinarne Oddział 5. Zatrudnienie Oddział 1. Cele wykonywania kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Zakłady karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 68–78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Wykonywanie kary i jej indywidualizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 79–100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Prawa i obowiązki skazanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 101–120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 121–129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 6. Nauczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 130–134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 7. Działalność kulturalno-oświatowa, społeczna, kultura fizyczna i zajęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 135–136a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 137–141a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 142–149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 150–158a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 11. Warunkowe przedterminowe zwolnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 159–163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 12. Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 164–168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 168a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XI. Prawa i obowiązki kuratora sądowego, wykonywanie dozoru, warunko- wego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary . . . . Oddział 1. Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 169–176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Warunkowe umorzenie postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 178–178a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XII. Środki karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Pozbawienie praw publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 179–179a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 13. Informowanie o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego Oddział 10. Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności 232 236 237 241 242 243 261 267 267 332 336 337 397 399 399 419 419 419 427 427 428 432 433 433 452 452 453 464 465 466 511 513 514 548 549 550 562 562 565 565 568 569 585 586 586 589 590 590 600 600 601 601 VI Oddział 5. Podanie wyroku do publicznej wiadomości Oddział 2. Zakazy, nakaz i obowiązek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 180–186a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Przepadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 187–195b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka i świadczenie pie- niężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 196–196a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 197–199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIII. Środki zabezpieczające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 199a–205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIV. Należności sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 207–223a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XVa. Umieszczanie tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w wydzielonych pomieszczeniach lub pomieszczeniach dla osób zatrzymanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 223b–223e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część wojskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XVI. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 224–226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 227–230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XVIII. Kara pozbawienia wolności i kara aresztu wojskowego . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 231–236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 237–239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 240–241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część końcowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXI. Objaśnienie wyrażeń ustawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXII. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 243–259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz aktów wykonawczych wydanych na podstawie KKW od 6.6.1997 r. oraz wybrane orzecznictwo TK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XVII. Kara ograniczenia wolności Rozdział XIX. Środki karne Rozdział XX. Tymczasowe aresztowanie Rozdział XV. Tymczasowe aresztowanie Spis treści 604 605 624 624 639 639 640 640 644 646 647 677 677 680 684 686 740 740 741 745 745 745 745 748 748 749 753 753 754 759 759 760 762 762 762 763 763 763 763 766 767 768 783 847 VII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BezImprMasU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.3.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych CzAdmDepR . . . . . . . . . . . . CzAdmTAR . . . . . . . . . . . . . (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.) rozporządzenie MS z 27.10.2003 r. w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z pro- wadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności (Dz.U. Nr 192, poz. 1881 ze zm.) rozp. MS z 2.10.2012 r. w sprawie czynności administracyj- nych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowa- nia oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności (Dz.U. z 2012 r. poz. 1153) DozElektrU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.9.2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolno- ści poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960 ze zm.) DziałAdmRzU . . . . . . . . . . . ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rządowej (tekst DzMPozbWolR . . . . . . . . . . jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 743 ze zm.) rozporządzenie MS z 17.9.2003 r. w sprawie przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegó- łowych zasad organizowania i działania tych placówek (Dz.U. Nr 175, poz. 1709) EKPC . . . . . . . . . . . . . . . . . Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolno- ści z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) ERW . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rekomendacja Nr Rec(2006)2 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w sprawie Europejskich Reguł Więziennych przyjęta przez Komitet Ministrów 11.1.2006 r. na 952. posie- dzeniu Zastępców Ministrów, www.ms.gov.pl FinPublU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. FPPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . z 2013 r. poz. 885 ze zm.) rozporządzenie MS z 6.2.2014 r. w sprawie Funduszu Po- mocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 189) KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 KK z 1932 r. KK z 1969 r. . . . . . . . . . . . . ze zm.) rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z 13.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) – akt nieobowiązujący . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 KKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. ze zm.) – akt nieobowiązujący Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) IX Wykaz skrótów KKW . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KKW z 1969 r. . . . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 13, poz. 98 ze zm.) – akt nieobowiązujący KomSądU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . . . . . Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. 78, KP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. poz. 483 ze sprost. i ze zm.) z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst KPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101) Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPK z z 1969 r. . . . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.) – akt nieobowiązujący KPW . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 12, poz. 116 ze zm.) – akt nieobo- wiązujący KPW z 1971 r. KRKU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst KRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst KRSU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 654 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 28.7.2005 r. (tekst jedn. Dz.U. 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) rozporządzenie MS z 12.6.2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (Dz.U. Nr 112, poz. 1064 ze zm.) KuratorzyR . . . . . . . . . . . . . KuratorzyU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98, KW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. poz. 1071 ze zm.) z 2013 r. poz. 482 ze zm.) MPPOiP . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167 – załącznik) rozporządzenie MS z 26.8.2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego (Dz.U. Nr 152, poz. 1496 ze zm.) NadzPenitencR . . . . . . . . . . . NarkU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. NauczZKR . . . . . . . . . . . . . . nowela z 24.7.2003 r. ObrJOrgSWR . . . . . . . . . . . . z 2012 r. poz. 124 ze zm.) rozporządzenie MS z 13.2.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1601) . . . . . . ustawa z 24.7.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 142, poz. 1380) rozporządzenie MS z 31.10.2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. Nr 194, poz. 1903 ze zm.) X Wykaz skrótów ObrRPU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.) rozporządzenie MS z 31.10.2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. Nr 194, poz. 1902 ze zm.) OchrJOrgSWR . . . . . . . . . . . OchrZdrPsychU . . . . . . . . . . ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 19.8.1994 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.) OdpPZbU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbioro- wych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 768 ze zm.) OpłKarU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.6.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst PolU . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. jedn. Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) PodmWykKOgrWU . . . . . . . Nr 287, poz. 1687 ze zm.) rozporządzenie MS z 1.6.2010 r. w sprawie podmiotów, w któ- rych jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 98, poz. 634) PomSpołU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) PostEgzAdmU . . . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admi- PostLeczJSWR . . . . . . . . . . . nistracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) rozporządzenie MS z 21.12.2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego do osób uzależnionych, umieszczonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. z 2007 r. Nr 5, poz. 40) ProkU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych PrUSP z 1985 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) – akt nieobowiązujący PrUSW . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 – Prawo o ustroju sądów wojskowych (tekst PWKK . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 952 ze zm.) (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) PWKPK . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postę- RegUProkR . . . . . . . . . . . . . RegUSądR . . . . . . . . . . . . . . RegUSądR z 1987 r. . . . . . . . RegWykKAW . . . . . . . . . . . . RegWykKPW . . . . . . . . . . . . powania karnego (Dz.U. Nr Nr 89, poz. 556 ze zm.) rozporządzenie MS z 24.3.2010 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych proku- ratury (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 144) rozporządzenie MS z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 259 ze zm.) rozporządzenie MS z 19.11.1987 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 218 ze zm.) – akt nieobowiązujący rozporządzenie MS z 18.8.1998 r. w sprawie regulaminu wy- konywania kary aresztu wojskowego (Dz.U. Nr 111, poz. 703) – akt nieobowiązujący rozporządzenie MS z 25.8.2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz.U. Nr 152, poz. 1493) XI Wykaz skrótów RegWykKPW z 1989 r. . . . . RegWykKPW z 1998 r. . . . . RegWykTA . . . . . . . . . . . . . RegWykTA z 1998 r. . . . . . . rozporządzenie MS z 2.5.1989 r. w sprawie regulaminu wyko- nywania kary pozbawienia wolności (Dz.U. Nr 31, poz. 166 ze zm.) – akt nieobowiązujący rozporządzenie MS z 12.8.1998 r. w sprawie regulaminu wyko- nywania karu pozbawienia wolności (Dz.U. Nr 111, poz. 699) – akt nieobowiązujący rozporządzenie MS z 26.8.2003 r. w sprawie regulaminu orga- nizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego areszto- wania (Dz.U. Nr 152, poz. 1494) rozporządzenie MS z 12.8.1998 r. w sprawie regulaminu wyko- nywania tymczasowego aresztowania (Dz.U. Nr 111, poz. 700) – akt nieobowiązujący SłWojŻZawU . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.9.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodo- SpWykUprKurSR . . . . . . . . . SpOddzPenitR . . . . . . . . . . . SpisWybR . . . . . . . . . . . . . . wych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 ze zm.) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27.7.2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. Nr 158, poz. 942) rozporządzenie z 14.8.2003 r. w sprawie sposobów prowadze- nia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresz- tach śledczych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1067) rozporządzenie MS z 26.2.2013 r. w sprawie sposobu wyko- nywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz.U. z 2013 r. poz. 335) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3.8.2009 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązku oso- bistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej (Dz.U. Nr 125, poz. 1039) SWU . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 9.4.2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jedn. Dz.U. StawImpMasR . . . . . . . . . . . z 2014 r. poz. 173) ŚrPrzymBezpU . . . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego ŚwKorU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.6.1997 r. o świadku koronnym (tekst jedn. Dz.U. i broni palnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 628 ze zm.) WykPrRelR . . . . . . . . . . . . . WykPrzPrzepR . . . . . . . . . . . ZakłAmbR . . . . . . . . . . . . . . ZakłPsychR . . . . . . . . . . . . . z 2007 r. Nr 36, poz. 232 ze zm.) rozporządzenie MS z 2.9.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. Nr 159, poz. 1546) rozporządzenie MS z 8.9.2003 r. w sprawie wykazu przedmio- tów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy (Dz.U. Nr 167, poz. 1635) rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15.11.2010 r. w spra- wie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej (Dz.U. Nr 230, poz. 1519 ze zm.) rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10.8.2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia od- wykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabez- pieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz.U. Nr 179, poz. 1854 ze zm.) ZatrOPWU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.8.1997 r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (Dz.U. Nr 123, poz. 777 ze zm.) XII Wykaz skrótów ZatrSkazR . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie MS z 9.2.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz.U. Nr 27, poz. 242 ze zm.) ZatrSocU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.6.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 ze zm.) ZTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasady techniki prawodawczej – załącznik do rozp. Prezesa RM z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908) rozporządzenie Prezesa RM z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908) ZTPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Organy orzekające ETPC . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka MTK . . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Karny SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyny SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SN(IK) . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie pełnej Izby Karnej SO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy TK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma An. UMCS . . . . . . . . . . . . . . Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Apel. – Lub. . . . . . . . . . . . . . Apelacja Lublin Arch. Krym. AUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica AUWr Biul. Orz. SA w Katowicach . Biuletyn Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Katowicach Biul. PTK . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Sta- . . . . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis . . . . . . . . . . . . . Archiwum Kryminalne nisława Batawii . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Biul. RPO . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich BSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Białostockie Studia Prawnicze CzPKNP . . . . . . . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. Dz.Urz. MS . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości EP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza EPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy FP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forum Penitencjarne GP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa GSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze GW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Wyborcza IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze KZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe M.P. NP. OSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnego w Białymstoku OSAG . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacji Gdańskiej OSAŁ . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacji Łódzkiej OSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego (poprzednio: Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego, orzeczenia Izby Cywilnej – do 1952 r., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo Inspektor Pracy Jurysta XIII Wykaz skrótów od 1953 r. do 1961 r. – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, w 1962 r. – Izby Cywilnej, od 1963 r. do 1981 r. – Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, od 1982 r. do 1989 r. – Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, od 1990 r. do 1994 r. Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, od 1994 r. – Izby Cywilnej) OSNK . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna (od 1994 r.) OSNKW . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa (do 1993 r.) Generalnej OSNPG . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego, wydawnictwo Prokuratury OSNwSK . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990 r.), Orzecznictwo Są- dów Polskich i Komisji Arbitrażowych (od 1957 r. do 1989 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palestra . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Policyjny . . . . . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Penitencjarny OSPiKA . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A Pal. PiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny POSAG . . . . . . . . . . . . . . . . Przeglad Ozecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku PPen. PPiA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPiK . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny PPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Karnego PPol. PPUW . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawsiego Prok. i Pr. Pr. Pracy . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Pracy PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PSejm. . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sejmowy PWP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Więziennictwa Polskiego RPEiS . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R.Pr. Rz. SI SIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica Lublinensia SKKP . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomicze Wok. WPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegląd Prawniczy ZNIBPS . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego ZNUG . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego ZNUŁ . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZNURz . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego ZPUKSW . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń- . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wokanda skiego w Warszawie 4. Literatura Hołda, Postulski, Komentarz 1998 . . . . . . . . . . Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 1998 XIV Hołda, Postulski, Komentarz 2005 . . . . . . . . . . Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Hołda, Postulski, Komentarz 2007 . . . . . . . . . . Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Wykaz skrótów Gdańsk 2005 Gdańsk 2007 1999 2001 2010 Lelental, Komentarz 1999 . . . S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa Lelental, Komentarz 2001 . . . S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa Lelental, Komentarz 2010 . . . S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa Lelental, Komentarz 2012 . . . S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa Pawela, Praktyczny komentarz 2012 S. Pawela, Kodeks karny wykonawczy. Praktyczny komentarz, Warszawa 1999 Siemaszko, Atlas . . . . . . . . . . A. Siemaszko, B. Gruszyńska, M. Marczewski, Atlas przestęp- czości w Polsce, t. 3, Warszawa 2003 Szymanowski, Świda, Komentarz T. Szymanowski, Z. Świda, Kodeks karny wykonawczy. Komen- tarz. Ustawy dodatkowe, akty wykonawcze, Warszawa 1998 UProjKKS . . . . . . . . . . . . . . Uzasadnienie projektu rządowego Kodeksu karnego skarbo- wego, Kodeks karny skarbowy z uzasadnieniem, Katowice 1999 UProjKKW 1997 . . . . . . . . . Uzasadnienie rządowego projektu nowego Kodeksu karnego wykonawczego, Nowe Kodeksy Karne. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy, Warszawa 1997 UProjKKW 2001 . . . . . . . . . Uzasadnienie projektu ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z 20.12.2001 r., zgłoszonego przez Prezydenta RP (Druk sejmowy Nr 183, Sejm IV kaden- cji) UProjKKW 2010 . . . . . . . . . Uzasadnienie projektu ustawy – o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy (Druk sejmowy Nr 2985, Sejm VI kaden- cji) UProjKKW 2011 . . . . . . . . . Uzasadnienie projektu ustawy – o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Druk sej- mowy Nr 3961, Sejm VI kadencji) 5. Inne art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Komitet Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu artykuł Traktowaniu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu CZSW . . . . . . . . . . . . . . . . . Centralny Zarząd Służby Więziennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dotyczy dot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do spraw ds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em. ew. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IBPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inf. RPO . . . . . . . . . . . . . . . IWS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwości Nr ONZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizacja Narodów Zjednoczonych post. emerytowany ewentualnie Instytut Badania Prawa Sądowego Informacja o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich Instytut Wymiaru Sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer XV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sprawa . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pozycja recenzja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie poz. rec. rozp. RPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Dziecka RPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich spr. SW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Służba Więzienna tekst jedn. uchw. uw. uz. wydz. wyr. ze zm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . uchwała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uwaga/-i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uzupełnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . wydział . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . . . . . . ze zmianą/-ami XVI Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 557) (zm.: Dz.U. 1997, Nr 160, poz. 1083; 1999, Nr 83, poz. 931; 2000, Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268; 2001, Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194; 2002, Nr 74, poz. 676, Nr 200, poz. 1679; 2003, Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380, Nr 179, poz. 1750; 2004, Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 243, poz. 2426, Nr 273, poz. 2703; 2005, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479; 2006, Nr 104, poz. 708; 2007, Nr 123, poz. 849; 2008, Nr 96, poz. 620, Nr 214, poz. 1344; 2009, Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589; 2010, Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228; 2011, Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1431; 2012, poz. 908; 2013, poz. 628, poz. 1247; 2014, poz. 287; Druk sejmowy Nr 1849) Wprowadzenie 1. Rys historyczny. Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 1 ze zm.) zastąpiła obowiązującą od 1.1.1970 r. ustawę z 19.4.1969 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 13, poz. 98 ze zm.). Uchwalenie tej ostatniej było urzeczywistnieniem idei wyodrębnienia przepisów dotyczących wykonywania kar i innych środków prawnokarnej reakcji na przestępstwo w postaci samodzielnego aktu ustawodawczego pod nazwą „kodeks”. Idea ta była bardzo ściśle związana z nauką polskiego prawa karnego. Jeszcze w okresie międzywojennym, w toku prac kodyfikacyjnych nad Kodeksem karnym, ówczesny Sekretarz Generalny Komisji Kodyfikacyjnej RP, późniejszy profesor Uniwersytetu Łódzkiego – Emil Sta- nisław Rappaport (1877–1965), wystąpił z odpowiednim wnioskiem, proponując wyodrębnienie przepisów i uchwalenie ich w postaci samodzielnego kodeksu karnego wykonawczego (tenże, Nowy system kodyfikacji ustawodawstwa kryminalnego. Kodeks karny wykonawczy, Warszawa 1930, s. 34). W okresie powojennym E. S. Rappaport myśl tę jeszcze wielokrotnie podnosił i uzasadniał (tenże, Wybrane zagadnienia nowoczesnej polityki kryminalnej, Łódź 1960). Nie znalazła ona jednak uznania w okresie międzywojennym, jak również nie nawiązano do niej w toku prac kodyfikacyjnych podjętych w latach 50. XX w. i kontynuowanych później. W odniesieniu do prawa karnego wykonawczego prace te zintensyfikowane zostały po przejściu więziennictwa do zakresu działania Ministra Sprawiedliwości, co nastąpiło na mocy ustawy z 11.9.1956 r. o przejściu więziennictwa do zakresu działania Ministra Sprawiedliwości (Dz.U. Nr 41, poz. 188). Prace te nie zmierzały jeszcze wówczas do uchwalenia kodeksu karnego wykonawczego. Za- mierzenia były znacznie skromniejsze, a celem, jaki im przyświecał, było przygotowanie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności, a z czasem również o wykonywaniu tymczasowego aresztowania (por. S. Lelental, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 1990, s. 36–39; tenże, Wykład prawa karnego wykonawczego z elementami polityki kryminalnej, Łódź 1996, s. 52–54). Taki kierunek prac ustawodawczych w pierwszym okresie po ich podjęciu determinowany był z jednej strony ówczesnymi tendencjami w polityce karnej, preferującymi wyraźnie karę pozbawienia wolności, jako podstawowy środek reakcji karnej na przestępstwo, z drugiej zaś – brakiem synchronizacji z pracami nad nowym kodeksem karnym. W toku dalszych prac kodyfikacyjnych zmieniono całkowicie koncepcję realizowaną dotych- czas, czego wyrazem było ogłoszenie w sierpniu 1967 r. Projektu prawa karnego wykonawczego. Projekt ten zawierał już unormowania dotyczące nie tylko kary pozbawienia wolności i tym- czasowego aresztowania, ale obejmował także regulacje dotyczące wykonywania pozostałych, przewidzianych w projekcie kodeksu karnego, środków prawnokarnej reakcji na przestępstwo lub czyn zabroniony. Treść i zakres regulacji przyjęty w tym projekcie odpowiadały już bardzo ściśle przyszłemu Kodeksowi karnemu wykonawczemu, którego projekt ogłoszony został w rok później, a mianowicie w październiku 1968 r. Dopiero ten ostatni projekt nosił miano Projektu kodeksu karnego wykonawczego, a więc nazwa „kodeks” pojawiła się dopiero w ostatnim etapie prac nad kodyfikacją polskiego prawa karnego wykonawczego (nazwa „kodeks” znalazła poparcie przez ówczesnego MS – prof. Stanisława Walczaka, co miało z pewnością decydujące znaczenie). Ten ostatni projekt po dyskusji i po wniesieniu poprawek trafił do Sejmu, został uchwalony jako ustawa 19.4.1969 r. i wszedł w życie 1.1.1970 r. – łącznie z Kodeksem karnym z 19.4.1969 r. (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) i Kodeksem postępowania karnego z 19.4.1969 r. (Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.). Zakończone zostały w ten sposób prace kodyfikacyjne nad całością prawa karnego, które trwały bez mała lat 20. W wypadku każdego z trzech kodeksów okres vacatio legis wynosił ponad 8 miesięcy. Kodeks karny wykonawczy z 1969 r. nowelizowany był 11 razy, przy czym pierwszą zmianę wprowadzono w 1975 r. (ustawą z 19.12.1975 r., Dz.U. Nr 45, poz. 234), a ostatnią 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Wydanie 5
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: