Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00037 002690 22770085 na godz. na dobę w sumie
Wiersze Tomik 1 - ebook/pdf
Wiersze Tomik 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 71
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3156-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poezja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wiersze autorki o pseudonimie fumcia z lat 1993-1998. Tomik zawiera wiersze miłosne, obyczajowe, o Polsce, o śmierci. Kobieta nieszczęśliwa pisząca wiersze, przelewa na papier swoje tęsknoty. Jeśli chcesz poczytać o niespełnionej lub tragicznej miłości, jest to pozycja dla Ciebie. Utwory pełne pesymizmu, depresji. Wyrażenie głębokiej tęsknoty. W utworach przeważają prawdy ponadczasowe o ludzkich uczuciach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Lidia Mamet Wery(cid:276)ska WIERSZE Tomik I W TRUD NAUCZYCIELSKI ORAZ ZRODZENIE WE MNIE WENY TWÓRCZEJ WIERSZE TE DEDYKUJ(cid:265) PANI JADWIDZE GRACZYK PODZI(cid:265)KOWANIU ZA Z powa(cid:298)aniem Lidia Mamet Wery(cid:276)ska WIERSZE Lidia Mamet Wery(cid:276)ska Opuszczony (1993r. 1 kl. LO) Na ulicy le(cid:298)y człowiek, Mały, brudny, nieprzytomny, Mo(cid:298)e zasłabł lub bezdomny, Mo(cid:298)e spity! Mo(cid:298)e zbity! To nikogo nie obchodzi. Ka(cid:298)dy z nas dzi(cid:286) zaganiany Za pieni(cid:261)dzem, za sprawami; Jego (cid:298)ycie, jego spraw(cid:261), My problemy mamy własne. Kto wyci(cid:261)gnie dło(cid:276) pomocn(cid:261)? Kto j(cid:261) poda opuszczonym, Zapomnianym, oszukanym, Ludziom szukaj(cid:261)cym troski? Refleksja nad (cid:298)yciem (DO (cid:285)MIERCI) (1993r. 1 kl. LO) W otaczaj(cid:261)cej nas nico(cid:286)ci, W tym morzu beznadziejno(cid:286)ci, Gdzie d(cid:298)ungli rz(cid:261)dz(cid:261) prawa, Gdzie okrucie(cid:276)stwo przemawia, Tre(cid:286)ci(cid:261) (cid:298)ycia korupcja i zdrada, Narkotyki, nienawi(cid:286)ć, zła sława; Cał(cid:261) wiar(cid:266) pokładamy W znikomych promykach nadziei, Którymi s(cid:261) ludzie nam zaprzyja(cid:296)nieni, Nie FARYZEUSZE, ale przyjaciele! Lecz gdy i oni schodz(cid:261) z tego (cid:286)wiata I wiara bezpowrotnie w panuj(cid:261)cy chaos ulata, Znów pustka, znów cierpienie, O (cid:286)mierci damo ze(cid:286)lij ukojenie... 1 4 pory roku (1993r. 1 kl. LO) Wiosna to kwiaty kwitn(cid:261)ce na ł(cid:261)ce Wiosna to nowe (cid:298)ycie wschodz(cid:261)ce, Nowe nadzieje i marzenia, Szalone noce, cudowne westchnienia... Nadchodzi lato, pełnia istnienia, Całe skapane w blasku sło(cid:276)ca, W (cid:298)yłach t(cid:266)tni krew gor(cid:261)ca, Lecz przyjdzie te(cid:298) czas, gdy jesie(cid:276) zawita, Co owoce swe wyda, której (cid:298)ycie zanika, Pó(cid:296)niej zima, krótki czas na chwil(cid:266) wspomnienia I odej(cid:286)cia w cie(cid:276) zapomnienia. Na bezdro(cid:298)ach (cid:298)ycia (1993r. 1 kl. LO) Tak wiele chciałe(cid:286) mi powiedzieć, Tak z oczu Twych biło cierpienie, A z ust niewypowiedziane słowa Prosiły o zrozumienie. Za nic były drzewa, ptaki, Za nic rado(cid:286)ć i nadzieja... Odrzucony za sw(cid:261) prawd(cid:266) Przez istoty wszystkie wokół. Wiara w siebie, wiara w innych To dla Ciebie była bzdura. Twoja cisza tak krzyczała, Twe milczenie tak wołało... Dzie(cid:276) za dniem si(cid:266) pogr(cid:261)(cid:298)ałe(cid:286), Lecz o pomoc nie błagałe(cid:286). Teraz smutny (cid:286)wiat bez Ciebie, Nikt nie podał Tobie dłoni... Zrozumienie przyszło nagle, Kiedy (cid:298)ycie Twe sko(cid:276)czone, Gdy ofiara padła Twoja, A niemy krzyk Twój To jest zmora moja. 2 Zwykła Kobieta. (1993r. 1 kl. LO) Spójrzmy na (cid:298)ycie kobiety, Pełne cierpie(cid:276), bólu i łez. Nikłe nadzieje na przyszło(cid:286)ć. Opluwane, poni(cid:298)ane Za ich walk(cid:266) o lepszy byt. Gotowanie, pranie, sprz(cid:261)tanie To cały sens ich istnienia. S(cid:261) jak kwiaty, Niegdy(cid:286) tak pełne uroku i wdzi(cid:266)ku, Dzi(cid:286) zwi(cid:266)dłe i zaniedbane, Rosn(cid:261)ce nisko przy ziemi I tak łatwo zadeptywane. Gorzkie obietnice (1993r. 1 kl. LO) Stoj(cid:266) tutaj na bezdro(cid:298)u, Nie wiedz(cid:261)c, któr(cid:261) wybrać z dróg, Teraz, gdy odszedłe(cid:286), Zostawiaj(cid:261)c tylko ból. Có(cid:298) mi dzisiaj pozostało Z tych wspaniałych, cudnych chwil, Gdy gor(cid:261)co zapewniałe(cid:286), (cid:297)e nie jestem sama tu. Obudziłe(cid:286) mi nadziej(cid:266), Dzisiaj j(cid:261) zabrałe(cid:286) znów, Lecz ja nie rozpaczam ju(cid:298)... Czy(cid:298) nie tego wła(cid:286)nie chciałe(cid:286), Czy(cid:298) pragnieniem nie s(cid:261) Twym Nieprzespane noce moje, Wylewane ci(cid:261)gle łzy?.. Ja zabior(cid:266) Ci złudzenia... (cid:297)ycie dało mi nauk(cid:266), By nie ufać ju(cid:298) nikomu I nie wierzyć w brednie te, Gdy kto(cid:286) mówi: „Lepsze jutro”, S(cid:261) to kłamstwa, obietnice, Nic nie warte słowa złe... 3 (cid:297)ycie (1993r. 1 kl. LO) Jest kilka chwil , gdy rado(cid:286)ć nadchodzi Mijaj(cid:261) troski, gdy sło(cid:276)ce wschodzi, Lecz wi(cid:266)cej jest tych, co rani(cid:261) I nadziej(cid:266) odbieraj(cid:261). Kiedy pustki (cid:286)wiec(cid:261) w kieszeni, Odchodz(cid:261) ludzie nam zaprzyja(cid:296)nieni; Odwraca si(cid:266) nawet osoba kochana, Cz(cid:266)sto bez słowa po(cid:298)egnania. Ale nie trać wiary, bo (cid:297)ycie ludzkie to złuda, Jest tylko krótkim westchnieniem, Pasmem udr(cid:266)k i cierpieniem, Oczekiwaniem na lepsze jutro, Które być mo(cid:298)e kiedy(cid:286) nadejdzie... Dwulicowa dama (1993r. 2 kl. LO) Usta wykrzywione w drwi(cid:261)cym u(cid:286)miechu, Kłamie i pozuje, a(cid:298) brak mi oddechu, Łasi si(cid:266) tak bardzo, (cid:298)e dostaj(cid:266) mdło(cid:286)ci, Chamstwo ukrywa pod pozorem miło(cid:286)ci. Nieprawo(cid:286)ć skrz(cid:266)tnie zakrywa lojalno(cid:286)ci(cid:261), Głupota jej cz(cid:266)sto wygrywa z m(cid:261)dro(cid:286)ci(cid:261). Cały wizerunek praworz(cid:261)dnej cnoty (cid:285)wieci bez przerwy w(cid:286)ród szarej hołoty, Lecz prawda zwyci(cid:266)(cid:298)y mimo woli Twej Pani, Bo wszystko dozwolone jest do pewnych granic! 4 Zielone skarby (1993r. 1 kl. LO) Połamane krzewy, drzewa, Podeptana (cid:286)wie(cid:298)a trawa, Dym z kominów si(cid:266) ulatnia I nas wszystkich smog ogarnia. Samochody truciciele! Co wła(cid:286)ciwie znaczy ziele(cid:276)? Co kwiaty kwitn(cid:261)ce W blasku sło(cid:276)ca na ł(cid:261)ce? Gdzie rozum, gdzie pami(cid:266)ć? Czy kto(cid:286) zwróci na(cid:276) uwag(cid:266)? By oszcz(cid:266)dzić przyrod(cid:266), Zwyci(cid:266)(cid:298)yć zagład(cid:266)?! Polsko... (1993r. 2 kl. LO) Dlaczego mówisz o miło(cid:286)ci, Skoro w Twym sercu nienawi(cid:286)ć trwa? Czemu my(cid:286)lisz o wolno(cid:286)ci, Choć sp(cid:266)tana jeste(cid:286) tak? I mimo, (cid:298)e w imi(cid:266) Twoich cnót Dzieci Twe walczyć pójd(cid:261) znów, Có(cid:298) stanie si(cid:266) za lat kilka? Czy u władzy nie b(cid:266)dzie znów wilka? Dla jakiej idei Ojczyzno, Matko Ołtarze krwi(cid:261) dzieci naszych schlapane?... Gdzie jest prawda?! Pozwól Pani j(cid:261) odnale(cid:296)ć W tym m(cid:266)tliku (cid:298)ycia mego, Bo ju(cid:298) nie wiem kraju miły, Czym kierować si(cid:266), dlaczego?... Czy mam mo(cid:298)e u(cid:298)yć siły?! 5 Mroczna tera(cid:296)niejszo(cid:286)ć (1993r. 1 kl. LO) Czy sło(cid:276)ce wysoko, Czy ksi(cid:266)(cid:298)yc na niebie, Moje oczy, moje usta Wci(cid:261)(cid:298) szukaj(cid:261) Ciebie; Bezskutecznie, beznadziejnie, Bo odszedłe(cid:286) wraz z westchnieniem W (cid:286)wiat ciemno(cid:286)ci, przera(cid:298)enia Ludzkich trosk cie(cid:276) zapomnienia. Choć na chwil(cid:266) mój Aniele Jako zjawa, b(cid:261)d(cid:296) skrzydlate bóstwo Powróć do mnie... Bym nie (cid:298)yła w niepewno(cid:286)ci O losy mrocznej Twej tera(cid:296)niejszo(cid:286)ci. Czym jest miło(cid:286)ć? Rado(cid:286)ci(cid:261), (cid:298)yciem, natchnieniem? Bólem, płaczem, czy cierpieniem? Czy ciepłem, czy t(cid:266)sknot(cid:261) Za ukochan(cid:261) istot(cid:261)? Cierpkim octem, czy kwiatem pachn(cid:261)cym; Cudn(cid:261) ró(cid:298)(cid:261), co ma kolce, Które rani(cid:261), ból zadaj(cid:261)c?... 6 Wiersz ku czci tragicznie zmarłym, dedykowany najbli(cid:298)szym im osobom. Miło(cid:286)ć (1993r. 1 kl. LO)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wiersze Tomik 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: