Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00134 005034 23473564 na godz. na dobę w sumie
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO TOM 5 - Zaawansowane technologie sieciowe - ebook/pdf
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO TOM 5 - Zaawansowane technologie sieciowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 379
Wydawca: ITStart Język publikacji: polski
ISBN: 9788361173991 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Książka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 5 – Zaawansowane technologie sieciowe, jak i pozostałe książki z tej serii, dedykowana jest osobom chcącym nauczyć się projektować i tworzyć sieci komputerowe i zarządzać sprzętem w sieciach rozległych. Pozycja ta, to idealny podręcznik uzupełniający wiedzę praktyczną podczas nauki w Akademiach CISCO oraz podczas przygotowań do egzaminów CCNA.


Zagadnienia opisane w tej części serii, to kontynuacja tomu trzeciego, opisującego działanie usług sieciowych. Autor w tomie piątym szczegółowo opisuje zagadnienie routingu statycznego oraz działanie i konfigurację wielu protokołów, między innymi STP, VTP, PPP, czy Frame Relay. Znalazło się tu również miejsce na opisanie zagadnień kontroli dostępu do sieci za pomocą list ACL, urządzeń typu chmura i technologii VOIP. Wspomniano również o metodach ułatwiających zarządzanie siecią poprzez protokół Radius i oprogramowanie Netflow, analizujące ruch sieciowy. Książka stara się przybliżyć czytelnikowi te zagadnienia i pomóc zrozumieć zasadę ich działania. Aby tego dokonać, autor przygotował liczne symulacje podzielone na cztery kategorie: przykłady, ćwiczenia podstawowe, ćwiczenia problemowe i ćwiczenia zaawansowane.


Taki układ książki idealnie nadaje się dla osób, które w procesie samokształcenia dopiero rozpoczynają przygodę z zagadnieniami sieciowymi. Korzyści z zakupu książki odczują również nauczyciele i instruktorzy, którzy bez dodatkowych zabiegów mogą wykorzystać przykłady i ćwiczenia w prowadzonych przez siebie zajęciach. Wszystkie przygotowane przez autora przykłady i ćwiczenia dostępne są w postaci plików do pobrania z witryny naszego wydawnictwa pod adresem http://pt5.itstart.pl. Więcej na temat pobierania plików opisano we wstępie do książki.


Autorem tej książki jest Jerzy Kluczewski, długoletni instruktor Akademii Cisco CCNA i nauczyciel dyplomowany. Pan Jerzy w swoim dorobku autorskim posiada już kilka publikacji z omawianej serii, m.in. TOM 3 i TOM 4, był osobą zaangażowaną w proces tłumaczenia materiałów edukacyjnych Cisco CCNA na język polski. Swoje doświadczenie zdobywał podczas pracy w przemyśle, ale obecnie jest nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku i egzaminatorem w zawodzie technik informatyk i technik teleinformatyk.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział 5: URZĄDZENIA TYPU CHMURA 5. URZĄDZENIA TYPU CHMURA Urządzenia typu CHMURA 5.1. MODEM KABLOWY (kabel koncentryczny) W tym podrozdziale pokażemy, jak skonfigurować połączenie do sieci Internet za pomocą kabla koncentrycznego. Urządzenie Cable Modem służy do emulacji dostępu do sieci rozległej np. Internetu, za pomocą kabla koncentrycznego (ang. coaxial cable). Aby zaprezentować jego wykorzystanie, utwórzmy następującą topologię, która składa się z:   sieci Internet (Serwer WWW, routera ISP, chmury Cloud0), sieci lokalnej (modemu Cable Modem0, routera KLIENT, komputera PC0). Rysunek 5.1 Topologia sieci Przykładowe pliki p5-1.pkt, p5-1-isp-konfiguracja.txt, p5-1-klient-konfiguracja.txt Krok 1. Budujemy topologię naszej sieci W programie Packet Tracer mamy do dyspozycji kilka rodzajów emulacji urządzeń sieci WAN: Cloud-PT, Cloud-PT-Empty, DSL-Modem-PT, Cable-Modem-PT. Aby rozpocząć budowę naszej sieci, musimy na początku wstawić urządzenia na planszę główną. 89 Urządzenia typu CHMURA Rysunek 5.2 Wybór chmury Cloud-PT W lewym dolnym rogu programu znajdujemy grupę urządzeń „WAN Emulation”, wybieramy pierwszą ikonę oznaczoną nazwą „Generic” i przenosimy ją na planszę. Urządzenie będzie reprezentowane w postaci następującej ikony. Rysunek 5.3 ChmuraCloud0 Potem musimy wstawić urządzenie typu modem. W tym celu, w lewym dolnym rogu programu znajdujemy grupę urządzeń „WANEmulation”, następnie wybieramy „Cable Modem” i przenosimy urządzenie na planszę. Rysunek 5.4 Wybór urządzenia Cable-Modem-PT Urządzenie będzie reprezentowane w postaci następującej ikony. Rysunek 5.5 Urządzenie Cable Modem0 Krok 2. Łączymy urządzenia za pomocą odpowiednich kabli Serwer WWW łączymy z routerem ISP (Fa0/0) za pomocą kabla Ethernet (z przeplotem). Router ISP (Fa0/1) łączymy z chmurą Cloud0 (Eth6) za pomocą kabla Ethernet. Chmurę Cloud0 (port Coax7) łączymy z modemem Cable Modem0 (Port 0) za pomocą kabla koncentrycznego (Coaxial). 90 Urządzenia typu CHMURA Rysunek 5.6 Wybór kabla Coaxial Modem DSL Modem0 (Port 1) łączymy z routerem KLIENT (Fa0/0) za pomocą kabla Ethernet. Router KLIENT (Fa0/1) łączymy z komputerem PC0 za pomocą kabla Ethernet (z przeplotem). Krok 3. Konfigurujemy ustawienia chmury Cloud0. Przechodzimy do chmury Cloud0. W chmurze Cloud0, w zakładce Config (sekcja Cable) wybieramy następujące skojarzenie portów: Coaxial7 Ethernet6. Dodajemy je za pomocą przycisku Add. Rysunek 5.7 Konfigurowanie połączenia kablowego (Coaxial7 – Ethernet6) 91 Urządzenia typu CHMURA Następnie w zakładce Config (sekcja Ethernet6) wybieramy opcję: Provider Network: Cable Rysunek 5.8Konfigurowanie połączenia dostawcy usług (Provider Network) Krok 4. Konfigurujemy pozostałe urządzenia sieciowe Konfigurujemy adresy sieciowe według poniższej tabeli. Urządzenie Serwer ISP ISP KLIENT KLIENT PC0 Interfejs – Adres IP Fa0 – 10.10.10.2/24 Fa0/0 – 10.10.10.1/24 Fa0/1 – 1.1.1.1/24 Fa0/0 – 1.1.1.2/24 Fa0/1 – 192.168.0.1/24 Fa0 – DHCP Brama domyślna 10.10.10.1 - - - - DHCP Tabela 5.1 Tabela adresacji urządzeń IP serwera DNS 10.10.10.2 - - - - DHCP Szczegółowa konfiguracja routera ISP znajduje się w pliku p5-1-ISP-konfiguracja.txt. Szczegółowa konfiguracja routera KLIENT znajduje się w pliku p5-1-KLIENT- konfiguracja.txt. 5.2. MODEM DSL (kabel telefoniczny) W tym przykładzie pokażemy, jak skonfigurować połączenie do sieci Internet za pomocą kabla telefonicznego oraz modemu DSL. Urządzenie DSL Modem służy do emulacji dostępu do sieci rozległej np. Internetu, za pomocą kabla telefonicznego. Urządzenie DSL Modem służy do emulacji dostępu do sieci rozległej np. Internetu. Aby zaprezentować jego wykorzystanie, utwórzmy następującą topologię, która składa się z:   sieci Internet (Serwer WWW, routera ISP, chmury Cloud0), sieci lokalnej (modemu DSL Modem0, routera KLIENT, komputera PC0). 92 Urządzenia typu CHMURA Rysunek 5.9 Topologia sieci Przykładowe pliki p5-2.pkt, p5-2-isp-konfiguracja.txt, p5-2-klient-konfiguracja.txt Krok 1. Budujemy topologię naszej sieci W programie Packet Tracer mamy do dyspozycji kilka rodzajów emulacji urządzeń sieci WAN: Cloud-PT, Cloud-PT-Empty, DSL-Modem-PT, Cable-Modem-PT. Aby rozpocząć budowę naszej sieci, musimy na początku wstawić urządzenia na planszę główną. Rysunek 5.10 Wybór chmury Cloud-PT W lewym dolnym rogu programu znajdujemy grupę urządzeń „WANEmulation”, wybieramy pierwszą ikonę oznaczoną nazwą „Generic” i przenosimy ją na planszę. Urządzenie będzie reprezentowane w postaci następującej ikony. Rysunek 5.11 ChmuraCloud0 93 Urządzenia typu CHMURA Potem musimy wstawić urządzenie typu modem. W tym celu, w lewym dolnym rogu programu znajdujemy grupę urządzeń „WANEmulation”, następnie wybieramy „DSL Modem” i przenosimy urządzenie na planszę. Rysunek 5.12 Wybór urządzenia DSL-Modem-PT Urządzenie będzie reprezentowane w postaci następującej ikony. Rysunek 5.13 Urządzenie DSL Modem0 Krok 2. Łączymy urządzenia za pomocą odpowiednich kabli Serwer WWW łączymy z routerem ISP (Fa0/0) za pomocą kabla Ethernet (z przeplotem). Router ISP (Fa0/1) łączymy z chmurą Cloud0 (Eth6) za pomocą kabla Ethernet. Chmurę Cloud0 (port Modem4) łączymy z modemem DSL Modem0 (Port 0) za pomocą kabla telefonicznego. Rysunek 5.14 Wybór kabla Phone Modem DSL Modem0 (Port 1) łączymy z routerem KLIENT (Fa0/0) za pomocą kabla Ethernet. Router KLIENT (Fa0/1) łączymy z komputerem PC0 za pomocą kabla Ethernet (z przeplotem). Krok 3. Konfigurujemy ustawienia chmury Cloud0 Przechodzimy do chmury Cloud0. W chmurze Cloud0, w zakładce Config (sekcja DSL) wybieramy następujące skojarzenie portów: Modem4  Ethernet6. Dodajemy je za pomocą przycisku Add. 94 Urządzenia typu CHMURA Rysunek 5.15 Konfigurowanie DSL (Modem4 – Ethernet6) Następnie w zakładce Config (sekcja Ethernet6) wybieramy opcję: Provider Network: DSL Rysunek 5.16 Konfigurowanie połączenia dostawcy usług Krok 4. Konfigurujemy pozostałe urządzenia sieciowe Konfigurujemy adresy sieciowe według poniższej tabeli. Urządzenie Serwer ISP Interfejs – Adres IP Fa0 – 10.10.10.2/24 Fa0/0 – 10.10.10.1/24 Brama domyślna 10.10.10.1 - IP serwera DNS 10.10.10.2 - 95 Urządzenia typu CHMURA ISP KLIENT KLIENT PC0 Fa0/1 – 1.1.1.1/24 Fa0/0 – 1.1.1.2/24 Fa0/1 – 192.168.0.1/24 Fa0 – DHCP - - - DHCP - - - DHCP Tabela 5.2 Tabela adresacji urządzeń Szczegółowa konfiguracja routera ISP znajduje się w pliku p5-2-ISP-konfiguracja.txt. Szczegółowa konfiguracja routera KLIENT znajduje się w pliku p5-2-KLIENT- konfiguracja.txt. 5.3. URZĄDZENIE TV (kabel koncentryczny) W tym przykładzie pokażemy, jak skonfigurować połączenie do sieci Internet za pomocą urządzenia rozdzielającego komunikację IP od transmisji TV w kablu koncentrycznym (ang. coaxial). Urządzenie to nazywa się Spliter. Urządzenie Coaxial Splitter0 służy do emulacji rozdzielania ruchu do sieci Internet oraz transmisji stacji telewizyjnych za pomocą kabla koncentrycznego. Aby zaprezentować wykorzystanie urządzenia Coaxial Splitter, utwórzmy następującą topologię, która składa się z:    sieci Internet (serwera Server0, chmury Cloud0), sieci lokalnej (modemu Cable Modem0, komputeraPC0, telewizora TV0), oraz urządzenia Coaxial Splitter0. 96 Urządzenia typu CHMURA Rysunek 5.17 Topologia sieci Przykładowe pliki p5-3.pkt, p5-3-01.jpg, p5-3-02.jpg, p5-3-03.jpg, p5-3-04.jpg, p5-3-05.jpg, p5-3-06.jpg, p5-3-07.jpg, p5-3-08.jpg, p5-3-09.jpg, p5-3-10.jpg, p5-3-11.jpg, p5-3-12.jpg, p5-3-13.jpg, p5-3-14.jpg, p5-3-15.jpg,p5-3-16.jpg Krok 1. Budujemy topologię naszej sieci W programie Packet Tracer mamy do dyspozycji kilka rodzajów emulacji urządzeń sieci WAN: Cloud-PT, Cloud-PT-Empty, DSL-Modem-PT, Cable-Modem-PT. Aby rozpocząć budowę naszej sieci, musimy na początku wstawić urządzenia na planszę główną. Rysunek 5.18 Wybór chmury Cloud-PT W lewym dolnym rogu programu znajdujemy grupę urządzeń „WANEmulation”, wybieramy pierwszą ikonę oznaczoną nazwą „Generic” i przenosimy ją na planszę. Urządzenie będzie reprezentowane w postaci następującej ikony. 97 Urządzenia typu CHMURA Rysunek 5.19 ChmuraCloud0 Potem musimy wstawić urządzenie typu modem. W tym celu, w lewym dolnym rogu programu znajdujemy grupę urządzeń „WANEmulation”, następnie wybieramy „Cable Modem” i przenosimy urządzenie na planszę. Rysunek 5.20 Wybór urządzenia Cable-Modem-PT Urządzenie będzie reprezentowane w postaci następującej ikony. Rysunek 5.21 Urządzenie Cable Modem0 Następnie w lewym dolnym rogu programu wybieramy grupę urządzeń „Hubs”. Wybieramy pierwszą ikonę oznaczoną nazwą „Coaxial Spliter” i przenosimy ją na planszę. Rysunek 5.22 Wybór urządzenia Coaxial Spliter Urządzenie będzie reprezentowane w postaci następującej ikony. Rysunek 5.23 Urządzenie Coaxial Spliter0 98 Urządzenia typu CHMURA Krok 2. Łączymy urządzenia za pomocą odpowiednich kabli Serwer Server0 łączymy z chmurą Cloud0 (Eth6) za pomocą kabla Ethernet. Chmurę Cloud0 (port Coax7) łączymy z urządzeniem Coaxial Spliter0 (Port 0) za pomocą kabla koncentrycznego. Rysunek 5.24 Wybór kabla Coaxial Urządzenie Coaxial Spliter0 (Port 1) łączymy z modemem Cable Modem0 (Port 0) za pomocą kabla koncentrycznego. Urządzenie Coaxial Spliter0 (Port 2) łączymy z odbiornikiem telewizyjnym TV0 (Port 0) za pomocą kabla koncentrycznego. Modem Cable Modem0 (Port 1) łączymy z komputerem PC0 za pomocą kabla Ethernet. Krok 3. Konfigurujemy ustawienia chmury Cloud0 Przechodzimy do chmury Cloud0. W chmurze Cloud0, w zakładce Config (sekcja Cable) wybieramy następujące skojarzenie portów: Coaxial7 Ethernet6. Dodajemy je za pomocą przycisku Add. Rysunek 5.25 Konfigurowanie opcji Cable (Coaxial7 – Ethernet6) Następnie w zakładce Config (sekcja Ethernet6) wybieramy opcję: Provider Network: Cable Rysunek 5.26 Konfigurowanie połączenia dostawcy usług 99 Urządzenia typu CHMURA Krok 4. Konfigurujemy pozostałe urządzenia sieciowe Konfigurujemy adresy sieciowe według poniższej tabeli. Urządzenie Server0 PC0 Tabela 5.3 Tabela adresacji urządzeń Interfejs – Adres IP Fa0 – 1.1.1.1/8 Fa0 –1.1.1.2/8 Krok 5. Dodajemy pliki emulujące TV Otwieramy chmurę Cloud0. Przechodzimy do zakładki Config. Wybieramy sekcję TV Settings. Dodajemy pliki graficzne. Rysunek 5.27 Dodawanie plików graficznych do sekcji TV Settings Krok 6. Testujemy działanie TV Wybierz urządzenieTV0. Na ekranie urządzenia TV0 pojawi się animacja składająca się z obrazów plików dodanych w poprzednim kroku. 100 Urządzenia typu CHMURA Rysunek 5.28 Testowanie animacji 101
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Packet Tracer 6 dla kursów CISCO TOM 5 - Zaawansowane technologie sieciowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: