Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00128 002664 22741294 na godz. na dobę w sumie
Ochrona danych osobowych – obowiązki pracodawcy - ebook/pdf
Ochrona danych osobowych – obowiązki pracodawcy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887313 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja przedstawia obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych pracowników. Można się z niej dowiedzieć m.in.:

- jaki danych można żądać od kandydatów do pracy, a jakich od pracowników,

- czy trzeba powołać w firmie administratora bezpieczeństwa informacji,

- czy można upoważnić do przetwarzania danych osobowych pracowników inne osoby,

- jakie karą grożą za naruszenie przepisów dotyczących danych osobowych.

W publikacji zamieszczone zostały również liczne stanowiska GIODO oraz orzecznictwo sądowe dotyczące ochrony danych osobowych pracowników. Skomplikowane zagadnienia zostały zobrazowane na przykładach. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

3   Ochronadanychosobowych–obowiązkipracodawcy Ochronadanychosobowych–obowiązkipracodawcy 3 Ochronadanychosobowych –obowiązkipracodawcy Jeśli pracodawca żąda od pracowników jedynie danych osobowych, któ- rych wymagają przepisy, nie potrzebuje zgody tych osób na ich przetwa- rzanie. Musi natomiast zabezpieczyć je przed uszkodzeniem lub zniszcze- niem oraz dostępem osób nieuprawnionych. Jeżeli nie chce samodzielnie wykonywać wszystkich zadań dotyczących ochrony danych osobowych, może powołać administratora bezpieczeństwa informacji. W czasie rekrutacji i zatrudnienia pracodawca przetwarza dane osobowe kandydatów do  pracy oraz pracowników. Przetwarzanie danych osobowych polega na ich zbieraniu, utrwalaniu,  przechowywaniu, opracowywaniu, zmienianiu, udostępnianiu i usuwaniu. Dlatego pracodawca  ma status administratora danych osobowych i musi stosować się do ustawy o ochronie danych  osobowych. Administratorem danych osobowych jest bowiem organ, jednostka organizacyjna,  podmiot lub osoba prawna i fizyczna decydująca o celach i środkach przetwarzania danych oso- bowych (art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych). Definicja danych osobowych jest  bardzo szeroka. Są nimi wszelkie informacje zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania  osoby fizycznej, tj. takiej, której tożsamość można określić – bez nadmiernych kosztów, czasu  i działań – bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfika- cyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne,  umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne (art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych). Zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), wyrażonym  w decyzji z 29 sierpnia 2013 r. (DIS/DEC-884/13/55242): GIODO Danymi osobowymi są zarówno takie dane, które pozwalają na określenie toż- samości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową  identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań, wystar- czające do jej ustalenia. Daną osobową będzie taka informacja, która pozwała na ustalenie  tożsamości danej osoby, bez nadzwyczajnego wysiłku i nakładów, zwłaszcza przy wykorzy- staniu łatwo osiągalnych i powszechnie dostępnych źródeł. Przetwarzaniedanychzazgodąlubbezniej Zasadniczo pracodawca potrzebuje do przetwarzania danych zgody osoby, której one do- tyczą (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych). Taka zgoda jest niezbędna  w przypadku kandydatów do pracy w procesie rekrutacji. Jednak nie dotyczy danych, któ- rych pracodawca może od nich żądać na podstawie Kodeksu pracy. Pracodawca nie musi uzyskiwać zgody: ■■ kandydata do pracy – jeśli żąda podania wyłącznie następujących danych: imię (imiona)  i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespon- dencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 221 § 1 Kodeksu  pracy), lipiec 2017 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ochrona danych osobowych – obowiązki pracodawcy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: