Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00283 005231 24124100 na godz. na dobę w sumie
Normy czasu pracy kierowcy według rozporządzenia (WE) 561/2006. - ebook/pdf
Normy czasu pracy kierowcy według rozporządzenia (WE) 561/2006. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 220
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326965630 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook (-78%), audiobook).

Jeżeli choćby część pracy kierowcy w ciągu dnia jest przewozem po drogach publicznych samochodem podlegającym rozporządzeniu nr 561/2006, kierowca powinien przestrzegać przepisów tego rozporządzenia, a więc zachowywać limity czasu pracy. Jest to bowiem aktualnie obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej akt prawny dotyczący czasu pracy kierowców. Przepisy tego rozporządzenia kompleksowo określają minimalne okresy odpoczynku oraz maksymalny czas prowadzenia pojazdu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Normy czasu pracy według rozporządzenia (WE) 561/2006 55 praktycznych wskazówek, jak unikać najczęściej popełnianych błędów Niniejsza publikacja powstała, aby przybliżyć najważniejsze zasady planowania czasu pracy kierowców. Obejmuje kluczowe kwestie związane z przepisami rozporządzenia (WE) nr 561. Czytelnik znajdzie w niej wiele przykładów błędnych czynności oraz praktyczne porady, jak w danym przypadku należy postąpić prawidłowo i zgodnie z przepisami. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach kierowcy ryzykują kary oraz podpowiadamy, jak tych kar uniknąć. Wskazujemy najkorzystniejsze i bezpieczne rozwiązania problemu z czasem pracy kierowcy. Z publikacji czytelnik dowie się m.in.: • czy rekompensatę za skrócenie odpoczynku trzeba odebrać w całości, • jakie są dobre praktyki w zakresie planowania podróży, doboru miejsc odpo­ czyn ków, bezpieczeństwa kierowcy i ładunku, • jak planować rozkład czasu pracy, aby nie naruszał prawa kierowcy do odpoczynku, • czy kierowca w załodze może mieć dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd. Załóż BEZPŁATNE KONTO TESTOWE na portalu Transport-expert.pl i korzystaj ze wskazówek ekspertów aż przez 7 dni. Bez zobowiązań! N o r m y c z a s u p r a c y w e d ł u g r o z p o r z ą d z e n a ( i W E ) 5 6 1 / 2 0 0 6 e-book Książka dostępna jako e-book na: ISBN 978-83-269-6563-0 5 3 Z O U Cena: 79,90 zł brutto Więcej porad dla przewoźników drogowych znajdziesz na portalu uoz 35 okladka.indd 1 19.06.2017 11:58 Normy czasu pracy według rozporządzeNia (we) 561/2006 55 praktycznych wskazówek, jak unikać najczęściej popełnianych błędów UOZ35.indd 1 19.06.2017 10:54 UOZ35.indd 2 19.06.2017 10:54 Spis treści SpiS treści Wstęp .................................................................................................................. 7 Normy czasu jazdy kierowców według rozporządzenia 561/2006 ............................................................................................................ 9 Wskazówka 1. Uniknij 3 błędów w rozpoczynaniu pracy kierowców, za które grozi kara .................................................................. 34 Wskazówka 2. Rozporządzenie 561 stosuje się tylko do przewozów na terenie WE .................................................................... 38 Wskazówka 3. Naruszenie rozporządzenia (WE) nr 561/2006 to ciężkie naruszenie obowiązków kierowcy ....................................... 40 Wskazówka 4. Gdy odpoczynek nie mieści się w ciągu dnia, można przesunąć okres rozliczeniowy ................................................... 43 Wskazówka 5. Rekompensatę za skrócenie odpoczynku trzeba odebrać w całości ............................................................................. 48 Wskazówka 6. Jeżeli kierowca zaczyna pracę o różnych porach, trzeba pilnować limitu 13 i 15 godzin ..................................................... 50 Wskazówka 7. Rekompensaty za skrócenie odpoczynku można łączyć ze sobą ................................................................................... 53 Wskazówka 8. Prosty sposób na rozliczenie nadgodzin z powodu odpoczynku w dzień ................................................................ 55 Wskazówka 9. Ryzykujesz karę, robiąc rekompensatę przed odpoczynkiem ................................................................................................. 58 Wskazówka 10. Uniknij kar. Sprawdzaj, jak godziny odpoczynku dziennego rozkładają się w odpoczynku tygodniowym ................. 62 Wskazówka 11. Odpoczynki na parkingach trzeba odbierać według określonych zasad .......................................................................... 65 Wskazówka 12. Odpoczynek na parkingu – dobre praktyki w zakresie planowania podróży, doboru miejsc odpoczynków, bezpieczeństwa kierowcy i ładunku ....................................................... 74 UOZ35.indd 3 3 19.06.2017 10:54 Wskazówka 13. Odpoczynek poza bazą firmy – trzeba pamiętać o dokumentowaniu aktywności ............................................................... 78 Wskazówka 14. Rekompensatę skróconego odpoczynku tygodniowego trzeba odebrać najpóźniej w trzecim tygodniu ..... 83 Wskazówka 15. Skrócony odpoczynek tygodniowy w niektórych przypadkach można odebrać w pojeździe ................ 86 Wskazówka 16. Upewnij się, czy prawidłowo określasz porę nocną ........................................................................................................ 89 Wskazówka 17. Lepiej nie wydłużać pierwszej części przerwy dzielonej ............................................................................................................ 92 Wskazówka 18. Czas załadunku trzeba uwzględnić, planując pracę i odpoczynki kierowcy ..................................................................... 95 Wskazówka 19. Rok przestępny może korzystnie wpłynąć na planowanie czasu pracy kierowców .................................................. 99 Wskazówka 20. Są możliwe odstępstwa przy odpoczynku tygodniowym w przewozach międzynarodowych okazjonalnych ................................................................................................. 101 Wskazówka 21. Rozkład czasu pracy oraz jego zmiany nie mogą naruszać prawa kierowcy do odpoczynku ........................ 106 Wskazówka 22. Kierowca może na chwilę przerwać odpoczynek, powołując się na wytyczną nr 3 ..................................... 109 Wskazówka 23. Kierowca w załodze może mieć dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd ........................................................... 113 Wskazówka 24. Opracuj dobry plan pracy kierowców w załodze i uniknij kar .................................................................................. 116 Wskazówka 25. W trzech przypadkach ITD może uznać, że kierowca z załogi nie jechał w załodze, i naliczyć karę ................ 123 Wskazówka 26. Prosty sposób na zaplanowanie czasu jazdy kierowców w podwójnej załodze ............................................................. 126 Wskazówka 27. Odnotuj czas przesiadki między pojazdami, aby nie było luki .............................................................................................. 129 4 UOZ35.indd 4 19.06.2017 10:54 Normy czasu pracy według rozporządzenia (WE) 561/2006 Spis treści Wskazówka 28. Jeżeli kierowca zmieniał pojazd, musi opisać, co robił, gdy się przesiadał .......................................................................... 133 Wskazówka 29. Kierowcy muszą pamiętać o rejestrowaniu dojazdu do auta .............................................................................................. 138 Wskazówka 30. Czas dowozu do miejsca postoju pojazdu to dyspozycyjność .......................................................................................... 142 Wskazówka 31. Kierowca może zjechać do bazy po za krótkiej przerwie? Tak, ale pod jednym warunkiem .......................................... 145 Wskazówka 32. Odstępstwa od zasady odbierania odpoczynków dwuosobowej załogi są możliwe pod kilkoma warunkami ............ 147 Wskazówka 33. Przerwę w jeździe musi poprzedzać choćby minuta jazdy ..................................................................................................... 150 Wskazówka 34. Sprawdzaj, czy kierowca prawidłowo rejestruje dojazdy do auta oraz do firmy ................................................................... 152 Wskazówka 35. Przerwy w jeździe to nie to samo co przerwy w pracy ............................................................................................................... 156 Wskazówka 36. Nie każdy postój powyżej wymaganych 45 minut jest postojem nieuzasadnionym ........................................... 160 Wskazówka 37. Nie ryzykuj kar! Pamiętaj, że za sczytanie danych z karty kierowcy odpowiada firma ........................................... 163 Wskazówka 38. Kierowców jeżdżących na linii regularnej specjalnej do 50 km też obowiązują normy czasu pracy ................. 165 Wskazówka 39. W przewozach na liniach regularnych specjalnych nie trzeba przechowywać tarczek ................................... 169 Wskazówka 40. Zasady jednej minuty nie można wykorzystywać do omijania przepisów ................................................. 172 Wskazówka 41. Gdy kierowca jedzie raz z przyczepą, raz bez niej, powinien rejestrować „inną pracę” ........................................................... 175 Wskazówka 42. Gdy kierowca błędnie oznaczy aktywność na karcie, trzeba wyposażyć go w „weekendówkę” ........................... 179 Wskazówka 43. Pamiętaj o granicach tolerancji tachografów ....... 181 UOZ35.indd 5 5 19.06.2017 10:54 Wskazówka 44. Jednorazowy błędny wpis manualny nie zawsze musi skutkować karą ..................................................................................... 183 Wskazówka 45. Nie zawsze trzeba używać tachografów w przewozie na potrzeby własne ............................................................. 185 Wskazówka 46. Kierowca na przyuczeniu powinien używać karty kierowcy ................................................................................................. 188 Wskazówka 47. Przy przewozie niektórych rodzajów odpadów trzeba używać tachografu .......................................................................... 190 Wskazówka 48. To przedsiębiorca musi wykazać, że wykonuje przewozy wyłączone spod rozporządzenia nr 561/2006 ................ 193 Wskazówka 49. Dbaj o prawidłowe oznaczanie aktywności kierowcy podczas załadunku pojazdu .................................................... 196 Wskazówka 50. Praktyczne sposoby prawidłowego dokumentowania czynności kierowcy ................................................... 201 Wskazówka 51. Dojazd do bezpiecznego miejsca postoju – jak uniknąć kary ........................................................................................... 204 Wskazówka 52. Przekroczenie czasu pracy przy zjeździe z promu – w niektórych przypadkach możesz powołać się na art. 12 rozporządzenia 561 ................................................................... 208 Wskazówka 53. Długie czekanie na rozładunek nie uzasadnia zastosowania art. 12 ...................................................................................... 210 Wskazówka 54. Pamiętaj o różnicach w normach czasu jazdy pomiędzy umową AETR a rozporządzeniem nr 561 .......................... 212 Wskazówka 55. Wskazówka 55. Kierowcy jeżdżącemu w nocy wolno skracać odpoczynki, ale pod pewnymi warunkami ........................................................................................................ 215 6 UOZ35.indd 6 19.06.2017 10:54 Normy czasu pracy według rozporządzenia (WE) 561/2006 Wstęp WStęp Jeżeli choćby część pracy kierowcy w ciągu dnia jest prze­ wozem po drogach publicznych samochodem podlegają­ cym rozporządzeniu nr 561/2006, kierowca powinien prze­ strzegać przepisów tego rozporządzenia, a więc zachowywać limity czasu pracy. Jest to bowiem aktualnie obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej akt prawny dotyczący czasu pracy kierowców. Przepisy powyższego rozporządzenia kom­ pleksowo określają minimalne okresy odpoczynku oraz mak­ symalny czas prowadzenia pojazdu. Stosowanie się kierowców i przewoźników do tych wy­ tycznych jest bardzo ważne, gdyż służy ono zapewnieniu bez­ pieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nad­ zór nad przestrzeganiem przepisów sprawują odpowiednie organy państwowe, a za uchybienia w tej materii grożą wyso­ kie kary. Warto zatem znać podstawowe regulacje dotyczące czasu pracy oraz przerw i okresów odpoczynku kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób; choć trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że są one dość zagmatwane. Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców są bardzo za­ wiłe, jednak trzeba ich bezwzględnie przestrzegać. Kierowca może odstąpić od stosowania przepisów tylko w uzasadnio­ nych przypadkach, do których należą: awarie pojazdu, wy­ padki drogowe oraz choroba kierowcy. Dlatego też praca kie­ rowców musi być tak zorganizowana, aby kierowcy mogli przestrzegać przepisów rozporządzenia. Niniejsza publikacja powstała, aby przybliżyć najważniej­ sze zasady planowania czasu pracy kierowców. Obejmuje najważniejsze kwestie związane z przepisami rozporządze­ nia (WE) nr 561. Czytelnik znajdzie w niej wiele przykładów błędnych czynności oraz praktyczne porady, jak w danym UOZ35.indd 7 7 19.06.2017 10:54 przypadku należy postąpić prawidłowo i zgodnie z przepisa­ mi. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach kierowcy ryzykują kary oraz podpowiadamy, jak tych kar uniknąć. Wskazujemy naj­ korzystniejsze i bezpieczne rozwiązania problemu z czasem pracy kierowcy. 8 UOZ35.indd 8 19.06.2017 10:54 Normy czasu pracy według rozporządzenia (WE) 561/2006 Normy czasu jazdy kierowców według rozporządzenia nr 561/2006 Normy czaSu jazdy kieroWcóW Według rozporządzeNia Nr 561/2006 Mimo że przepisy rozporządzenia nr 561/2006 obowiązują od kilku lat, wielu przewoźników wciąż ma wątpliwości, czy prawidłowo stosują przepisy o czasie pracy kierowców. Ty też wciąż płacisz kary, popełniasz błędy i masz problemy z inter­ pretacją poszczególnych pojęć? Zastosuj nasze podpowiedzi, a zobaczysz, że od tej pory błędy i kary będą się przytrafiać tylko innym. 1. kto muSi przeStrzegać Norm rozporządzeNia europejSkiego Normy czasu jazdy, czyli reguły obowiązujące kierow­ cę podczas prowadzenia, zawiera rozporządzenie unijne nr 561/2006. Odnosi się ono do ciężarówek o masie powyżej 3,5 t oraz do pojazdów przeznaczonych do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Przepisów rozporządzenia muszą przestrzegać kierowcy wszystkich takich pojazdów, jeśli tylko poruszają się na terenie Wspólnoty oraz pomiędzy krajami Unii a Szwajcarią i państwami będącymi stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Obecnie uczest­ nikami EOG jest 27 krajów członkowskich UE oraz 3 kraje EFTA (Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Szwajcaria, pozo­ stając członkiem EFTA, nie uczestniczy w EOG. Kraj, w któ­ rym auto zostało zarejestrowane, nie ma znaczenia. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się natomiast do ciężarówek i autobusów wymienionych w katalogu pojazdów wyłączonych spod działania rozporządzenia, a więc: zz używanych do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km, UOZ35.indd 9 9 19.06.2017 10:54
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Normy czasu pracy kierowcy według rozporządzenia (WE) 561/2006.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: