Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00335 008667 23363902 na godz. na dobę w sumie
Skarga na interpretacje, decyzje oraz bezczynność organów  podatkowych - ebook/pdf
Skarga na interpretacje, decyzje oraz bezczynność organów podatkowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374405331 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook (-34%), audiobook).
W publikacji przedstawiamy jak nowelizacja ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wpłynęła na podstawowe prawa procesowe podatnika takie jak: - zaskarżanie interpretacji podatkowych,- zaskarżanie decyzji podatkowych i innych czynności w ramach czynności sprawdzających i kontrolnych,- skarżenie przewlekłości postępowania podatkowego oraz bezczynności organu.Każde ze wskazanych zagadnień zostało omówione krok po kroku, wraz z sygnalizacją zmian, które weszły w życie15 sierpnia 2015 r. Nowelizacja ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma przyspieszyć i uprościć postępowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi (WSA) i Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA). Zmiany mają wpływ na realizację praw podatnika przed sądem. Kluczową zmianą jest nadanie sądowi uprawnień do wskazania, jak powinna dokładnie wyglądać nowa decyzja podatkowa. Sąd zyska też możliwość kontroli nad realizacją tego obowiązku. Jeżeli organ podatkowy nie wykona wyroku sądu, sąd może ukarać go karą grzywny, a na rzecz poszkodowanego w sprawie podatnika zasądzić dodatkowo kwotę pieniężnego zadośćuczynienia.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

GRZEGORZ GĘBKA SKARGA NA INTERPRETACJE, DECYZJE ORAZ BEZCZYNNOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH – PO ZMIANACH PRZEPISÓW ISBN 978-83-7440-533-1 2 SKARGA NA INTERPRETACJE... Skarga na interpretacje, decyzje oraz bezczynność organów podatkowych – po zmianach przepisów 1. Skarżenie interpretacji podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 KROK 1. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 KROK 2. Termin do złożenia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 KROK 3. Sporządzenie skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 KROK 4. Zarzuty przeciw interpretacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 KROK 5. Rozpoznanie skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 KROK 6. Skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2. Skarżenie decyzji podatkowych i innych czynności organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 KROK 1. Termin do złożenia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 KROK 2. Sporządzenie skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 KROK 3. Zarzuty stawiane decyzji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 KROK 4. Rozpoznanie skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 KROK 5. Skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3. Skarga na przewlekłość postępowania i bezczynność organów podatkowych . . . . . . . . . . 15 KROK 1. Podstawa do złożenia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 KROK 2. Sporządzenie skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 KROK 3. Zarzuty w skardze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 KROK 4. Rozpoznanie skargi w trybie uproszczonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 KROK 5. Rozpoznanie skargi mimo ustania jej przyczyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 KROK 6. Skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 wrzesień 2015 r. IFK SKARGA NA INTERPRETACJE... 3 RAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO interpretacje podatkowe, decyzja podatkowa, skarga na przewlekłość postępowania, skarga na bezczynność 1. Skarga na interpretacje, decyzje oraz bezczynność organów podatkowych – po zmianach przepisów Od 15 sierpnia 2015 r. zmieniają się przepisy postępowania przed sądami ad- ministracyjnymi. Zmiany mają bezpośredni wpływ na prawa i obowiązki po- datników, którzy będą chcieli m.in. skarżyć interpretacje Ministra Finansów, decyzje fiskusa, inne działania organów podatkowych, czy ich bezczynność. Zmiany procedur mają na celu dostosowanie procesu sądowego do potrzeb praktyki. Dzięki nim podatnicy zyskają szansę na pełniejszą możliwość do- chodzenia swoich praw przy starciach z fiskusem. Celem uchwalenia ustawy nowelizującej było w głównej mierze uproszczenie postępowania oraz zwiększenie jego efektywności i sprawności. Przed nowelizacją na rozprawy przed sądami wojewódzkimi oczekiwało się nawet półtora roku, natomiast średni czas wejścia sprawy na wo- kandę przed NSA to prawie dwa lata. Co więcej, wskutek działania fiskusa niektóre sprawy nawet po wydanych wyrokach wracały do ponownego rozpoznania, wydłużając uzyskanie rozstrzygnię- cia w sprawie nawet do kilku lat. Dla optymalizacji procesu ustawodawca wyposaża sądy w mechanizmy, które pozwalają im mieć realny wpływ na działanie organów, nakłada na profesjonalnych pełnomocników (adwokatów, rad- ców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych) pewne dodatkowe obowiązki, powierza możliwość rozpoznawania większej ilości spraw bezpośrednio referendarzom sądowym, a także wyrokowania przy posiedzeniach niejawnych (bez udziału stron). Zmiany w ustawie oprócz uprawnień i obowiązków samych podatników (stron postępowania) dotyczą również przepisów proceduralnych, które nie są raczej adresowane do tych pierwszych, lecz powinny być znane przede wszystkim profesjonalnym pełnomocnikom, sądom i organom. Skutkiem tego jest skupienie uwagi na wyselekcjonowanych zagadnieniach, które są istotne właś- nie z punktu widzenia podatnika, takich jak: 1) zaskarżanie interpretacji podatkowych, 2) zaskarżanie decyzji podatkowych i innych czynności w ramach czynności sprawdzających i kontrolnych, 3) skarżenie przewlekłości postępowania podatkowego oraz bezczynności organu. Każde ze wskazanych zagadnień zostanie omówione krok po kroku, wraz z sygnalizacją zmian, które weszły w życie. Dodatkowo dla pełniejszego zobrazowania istotnych nowelizacji, po omó- wieniu każdego zagadnienia została przedstawiona tabela porównująca regulacje obowiązujące przed zmianą i po niej. PODSTAWA PRAWNA: ● ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 270; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 658 – dalej: ppsa IFK wrzesień 2015 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skarga na interpretacje, decyzje oraz bezczynność organów podatkowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: