Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00238 004320 21763342 na godz. na dobę w sumie
Jul, syn Sally - Juliusz Słowacki - monografia - ebook/epub
Jul, syn Sally - Juliusz Słowacki - monografia - ebook/epub
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Perspektywa Język publikacji: polski
ISBN: 9788380410367 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Mo­no­gra­fia Do­na­ty Do­mi­nik-Sta­wic­kiej Jul, syn Sal­ly do­sko­na­le wpi­su­je się w nurt mo­no­gra­fii na­uko­wych, któ­re są po­świę­co­ne na­szym wiesz­czom. Pra­ca au­tor­ki ma jed­nak do­dat­ko­wy wa­lor: pre­zen­tu­je wy­miar oso­bi­sty, su­biek­tyw­ny. Po­zwa­la to na ta­ki ogląd Sło­wac­kie­go, ja­ki tyl­ko mo­że być ogra­ni­czo­ny wła­sną wy­obraź­nią. Ba­dacz­ka osią­gnę­ła dzię­ki te­mu za­mie­rzo­ne ce­le ba­daw­cze, do­szła do isto­ty pro­ble­mu.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...

Gdzie kupić całą publikację:

Jul, syn Sally - Juliusz Słowacki - monografia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: