Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00053 004096 21336607 na godz. na dobę w sumie
Przywracanie młodości. Cofnij 10 lat w tydzień, wydłuż swoje życie i zrzuć tłuszcz brzuszny - ebook/pdf
Przywracanie młodości. Cofnij 10 lat w tydzień, wydłuż swoje życie i zrzuć tłuszcz brzuszny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 285
Wydawca: Vital Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65404-67-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Liczni specjaliści twierdzą, że aby wyglądać i czuć się młodziej, musisz zafundować sobie operację albo kupić drogie witaminy czy kremy. Według Autora, są oni w błędzie! Dzięki tej książce poznasz przełomową metodę – prawdziwy klucz do przeciwdziałania starzeniu się. Jest to dieta polegająca na unikaniu ukrytego cukru, a obfitująca w antyoksydanty. Jedynym sekretem przeciwdziałania starzeniu się jest ochrona skierowana od środka na zewnątrz, która polega na utrzymywaniu niskiego poziomu insuliny i wysokiego poziomu przeciwutleniaczy. Pozwoli Ci ona trzymać się z daleka od produktów pełnych słodzików i przetworzonych węglowodanów, co tym samym spowoduje, że błyskawiczne się odmłodzisz i przywrócisz witalność swojej skórze. Odkryj prawdziwe antidotum na starzenie się.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Uwaga: Informacje znajdujące się w niniejszej książce mają pomóc Czytelnikowi w podejmowaniu świadomych decyzji w zakresie ciała i zdrowia. Sugestie związane z konkretnymi produktami nie mają na celu zastąpienia odpowiedniej lub koniecznej opieki medycznej. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek diety lub programu ćwiczeń należy konsultować się z lekarzem. Jeżeli występują konkretne objawy, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Jeżeli jakiekolwiek, zalecenia będące częścią zawartego w tej książce programu, są sprzeczne z otrzymanymi przez Czytelnika zaleceniami lekarskimi, przed rozpoczęciem realizacji programu należy skontaktować się z lekarzem. Znajdujące się w tej książce wzmianki na temat konkretnych produktów, firm, organizacji czy urzędów nie są wyrazem ich poparcia ze strony autora ani wydawcy; podobnie nie są one również wyrazem poparcia ze strony tych firm, organizacji czy urzędów dla niniejszej publikacji. Autor i wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za straty fizyczne lub inne, wynikające z zastosowania procedur składających się na przedstawiony tu program. Słuchaj Radia Hay House na www.hayhouseradio.com Redakcja: Mariusz Warda Skład: Iga Maliszewska PRojekt okładki: Iga Maliszewska tłumaczenie: Juliusz Poznański Wszystkie ilustracje wykorzystane dzięki uprzejmości Jorga Criuse.com, Inc. Wydanie I BIAŁYSTOK 2016 ISBN 978-83-65404-67-1 Tytuł oryginału: The Aging Cure: Reverse 10 years in one week with the FAT-MELTING CARB SWAP THE AGING CURE Copyright © 2016 by Jorge Cruise Originally published in 2016 by Hay House Inc. © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo Vital, Białystok 2016 All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich. Zespół JorgeCruise.com, Inc.: Creative editor and executive assistant: Michelle McGowen/ JorgeCruise.com, Inc. • Managing director: Oliver Stephenson/JorgeCruise.com, Inc. • Legal: Kristin Young Rayder/JorgeCruise.com, Inc. • Creative Writers: Evan Dollard and Blair Atkins/ JorgeCruise.com, Inc. • Personal assistant: Kristin Penne/JorgeCruise.com, Inc. Znaki towarowe: The Belly Fat Cure The BellyFatCure.com Carb Swap System S/C Value Body at Home Ulitmate Carb Swap Everyday Carb Swap 12Second.com 3-Hour Diet 3HourDiet.com 8 Minutes in the Morning Super Carbs Fat-Melting Carb Swap Be in Control 12-Second Sequence Controlled Tension Jorge Cruise JorgeCruise.com Time-Based Nutrition Tasty Carb Swaps Restorative Proteins The Aging Cure Happy Hormones, Slim Belly Women’s Carb Cycling Sugar Calories The 100 15-762 Białystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 – redakcja 85 654 78 06 – sekretariat 85 653 13 03 – dział handlowy – hurt 85 654 78 35 – www.vitalni24.pl – detal strona wydawnictwa: www.wydawnictwovital.pl sklep firmowy: Białystok, ul. Antoniuk Fabr. 55/20 Więcej informacji znajdziesz na portalu www.odzywianie24.pl PRINTED IN POLAND Pochwały dla Jorge Cruise’a Jestem dozgonnie wdzięczna Jorge za stworzenie pro- stego planu stylu życia. — lek. med. Christiane Northrup, autorka bestsellera Sekrety wiecznie młodych kobiet Dzięki strategiom Jorge na śniadania, obiady i kolacje możesz dobrze jeść bez diety i ćwiczeń na siłowni. — lek. med. Mehmet Oz, gospodarz The Dr. Oz Show Jorge Cruise słusznie eliminuje nadmiar cukru i prze- tworzonych węglowodanów. Dzięki jego przepisom jedzenie posiłków jest bajecznie proste. Gorąco je polecam. — lek. med. Andrew Weil, dyrektor Centrum Medycyny Integracyjnej przy Uniwersytecie w Arizonie Jorge wie, podobnie jak ja, że nadmiar cukru w diecie należy do najpowszechniejszych czynników konspiru- jących przeciwko naszej talii i naszemu zdrowiu. — lek. med. David Katz, dyrektor i współzałożyciel Centrum Badań Profilaktycznych i felietonista O, The Oprah Magazine Przesłanie jest proste: od jedzenia tłuszczów się nie tyje, natomiast jedzenie odpowiednich tłuszczów po- maga zrzucić nadmiar kilogramów. Wprowadź kilka prostych zmian w  stylu życia i  już dziś zacznij gubić tłuszcz brzuszny. — lek. med. Terry Grossman Perspektywiczne myślenie pozwoli ci uniknąć otyłości i  chorób i  osiągnąć długowieczność. Program Jorge wypływa wprost z  nauki progresywnej, która może prawdziwie zmienić twoje ciało – a wszystko zaczyna się od kontrolowania spożycia cukru i przetworzonych węglowodanów. — Ray Kurzweil, znany na całym świecie naukowiec Jorge ponownie coś odkrył; tłuszcz brzuszny to pewny wskaźnik złego stanu zdrowia. — Suzanne Somers, aktorka Podobnie jak ja, Jorge Cruise praktykuje to, czego naucza. — Jack LaLanne, ojciec chrzestny fitnessu W tej nowatorskiej i jednocześnie praktycznej książce Jorge poszerza naszą świadomość na temat niewinnej z  pozoru żywności, wyzwalającej reakcję insulinową, która odpowiada za zły stan naszego zdrowia i otyłość brzuszną. Następnie proponuje szybkie i  łatwe roz- wiązania, zapewniając nas, że sposób na nasze ukryte uzależnienie od słodyczy jest prosty, pyszny i zdrowy. — Carol Brooks, redaktor naczelna magazynu First for Women Doktorowi Mehmetowi Ozowi, który pokazał mi, że ukryty cukier to naprawdę droga nr 1 do skrócenia naszego „okresu gwarancji”. S Spis treści Witaj .................................................................13 1 Cofnij starzenie się w jeden tydzień! .......... 15 2 ZAMIANA WĘGLOWODANÓW SPALAJĄCA TŁUSZCZ™ ........................... 27 3 Jednotygodniowe wyzwanie i nie tylko ..... 51 4 Przepisy kulinarne programu ZAMIANA WĘGLOWODANÓW SPALAJĄCA TŁUSZCZ™ ............................. 73 5 Produkty potrzebne do realizacji programu SPALAJĄCA TŁUSZCZ™ ........................... 185 ZAMIANA WĘGLOWODANÓW 6 Ćwiczenia spalające tłuszcz ...................... 251 7 Najczęściej zadawane pytania .................. 259 Bibliografia .................................................... 273 Podziękowania .............................................. 283 O Autorze ..................................................... 285 S D r o g i P r z y j a c i e l u , Od l a t sp e c j a l i ś c i mów i l i c i , ż e o z n a k s t a r z e n i a n i e d a s i ę u n i k n ą ć i   j e - ż e l i c h c e s z w yg l ąd a ć i   c z u ć s i ę m łod z i e j , m u s i s z u c i e c s i ę do op e r a c j i , k remów a lbo d rog i c h w i t am i n . I n n i z a ś mów i l i , ż e pow i n i e n e ś podd a ć s i ę i   spo j r z e ć p r awd z i e w   o c z y – s t a r z e j e s z s i ę . MY LĄ S IĘ ! Z   r ado ś c i ą p r z ed s t aw i ę c i p r awd ę . P r z e łomow ą m e tod ą – p r awd z iw ym k l u c z em do p r z e c iwd z i a ł a n i a s t a r z e n i u – j e s t d i e t a po l eg a j ą c a n a u n i k a n i u u k r y t ego N a d w a g a t o g ł ó w n y p o w ó d , d l a k t ó r e g o n a s z e c i a ł a w y g l ą d a j ą c u k r u , ob fi t u j ą c a w  p r z e c iw u t l e n i a c z e . s t a r o , a   m y c z u j e m y s i ę n i e m r a w o . D o b r a w i a d o m o ś ć j e s t t a k a , ż e j e s t n a t o s p o s ó b . M o ż e s z w y g l ą d a ć i   c z u ć s i ę p e ł e n ż y c i a , w p r o - w a d z a j ą c w   s t y l ż y c i a t y l k o k i l k a p r o s t y c h z m i a n . J e d y n y m s e k r e t e m p r z e c i w d z i a ł a n i a s t a r z e n i u s i ę j e s t o c h r o n a u k i e r u n k o w a n a o d ś r o d k a n a z e w n ą t r z , p o l e g a j ą c a n a u t r z y m y w a n i u n i s k i e g o p o z i o m u i n s u l i n y W i e l e p o p u l a r n y c h , p o z o r n i e z d r o w y c h ź r ó d e ł p r z e c i w u t l e n i a - i   w y s o k i e g o p o z i o m u p r z e c i w u t l e n i a c z y. c z y, p e ł n y c h j e s t u k r y t e g o c u k r u , d l a t e g o w   r z e c z y w i s t o ś c i p r z y s p i e - s z a s t a r z e n i e s i ę . D z i ę k i t e j k s i ą ż c e b ę d z i e s z u n i k a ł u k r y t e g o c u k r u i   o d k r y j e s z u d o w o d n i o n ą m o c p r z e c i w u t l e n i a c z y, a b y b ł y s k a w i c z n i e c o f n ą ć e f e k t y s t a r z e n i a , w y d ł u ż y ć ż y c i e i   z r z u c i ć t ł u s z c z b r z u s z n y – W   c z y m t k w i s e k re t ? N a z y w a m t o Z A M I A N Ą W Ę G L O W O D A N Ó W S PA L A J Ą C Ą T Ł U S Z C Z ™ – j e s t t o n a j p o t ę ż n i e j s z e n a r z ę d z i e s ł u ż ą c e o s i ą g n i ę c i u s u k c e s u , k t ó r y m z a w s z e s i ę d z i e l i ł e m . B e z w y s i ł k o w o c o f - n ą ł e m 1 0 l a t w   j e d e n w e e k e n d . S t o s u j ę t ę z u p e ł n i e n o w ą m e t o d ę o d s w o i c h 4 0 . u ro d z i n i   d z i a ł a o n a j a k m a g i a ! W y g l ą d a m i   c z u j ę s i ę t e r a z m ł o d z i e j i   m a m e n e rg i ę p r z e z c a ł y d z i e ń . N i g d y n i e c z u ł e m s i ę l e p i e j . N i e m o g ę s i ę d o c z e k a ć , b y c i p o m ó c r o z p o c z ą ć n o w y e t a p w  ż y - c i u , k i e d y o d k r y j e s z p r a w d z i w e a n t i d o t u m n a s t a r z e n i e . m a s z t o j a k w   b a n k u . Tw ó j c o a c h , J o r g e C r u i s e 1 1 Cofnij starzenie się w jeden tydzień! Jestem samotną matką trojga dzieci, zrzuciłam 40 kg – wyglądam młodziej i  czuję się lepiej niż kiedykol- wiek przedtem. Skoro mnie się udało, to wszystkim innym także się uda. — ADRIENNE DeMOND, zrzuciła 40 kg Chciałbym, abyś – czytając kilka kolejnych stron tej książki – zapomniał o  wszystkim, czego uczono cię na temat starzenia się, przewidywanej długości życia i talii. Wyobraź sobie, jak w ciągu tygodnia osiągasz o 10 lat młodszy wygląd i na resztę swojego bardzo długiego życia zachowujesz węższą talię. Co taka wol- ność oznaczałaby dla ciebie? Wierz mi lub nie – taka czeka cię przyszłość. Le- karstwa na starzenie się nie znajdziesz w balsamie, na końcu igły od botoksu, ani w  drogich operacjach. Prawdziwy sposób na wolniejsze starzenie się zaczyna się w kuchni. Pozwól, że spędzę w niej z tobą najbliż- szy tydzień, a pokażę ci, jak wyglądać młodziej, czuć się młodziej i zrzucić aż do 4 kg tłuszczu brzusznego, jedząc najsmaczniejsze jedzenie, jakie kiedykolwiek jadłem! Chcę cię zainspirować do tego, byś już zawsze żył zdrowo. Ta książka pokaże ci, jak to zrobić. 15 1 W  jednym z  ostatnio opublikowanych artyku- łów na łamach „USA To- day” analitycy rynkowi wykazali, że przeciwdzia- łanie starzeniu się do 2015 roku stanie się rynkiem wartym 115 miliardów dolarów – pisanych przez małe „m”, ponieważ licz- ba ta reprezentuje wyłącz- nie rynek amerykański. W  naszej kulturze młody wygląd przez długie lata stał się oczkiem w głowie. Nasz naród ma na tym punkcie obsesję i  będę szczery – nie jestem tu wyjątkiem! W tym roku ukończy- łem 40 lat i możecie pomy- śleć, że to żadna tragedia. Zauważyłem, że spędzam więcej czasu przed lustrem na drobiazgowej ocenie swojego wyglądu. Czułem się jak detektyw Jorge Cru- ise, szukający dowodów uwalniających mnie od zarzutu starzenia się. Mie- rzyłem się w talii, w lustrze powiększającym przygląda- PRZYWRACANIE MŁODOŚCI Jorge zrzucił 20 kg Wiek: 40 lat Wzrost: 180 cm Spadek obwodu talii: 13 cm W okresie dorastania moim przyjacielem było jedzenie. Codziennie nasłuchiwałem sygnału furgonetki z  lodami, i  codziennie wieczorem błagałem rodziców o dokładkę deseru. Kiedy byłem nastolatkiem, przeszedłem zapalenie wyrostka robaczkowego i omal nie umarłem. Przed poznaniem doktora Mehmeta Oza nie byłem świadomy faktu, iż nadmiar cukru sta- nowi sedno problemu i jest głównym czynni- kiem starzenia się. Moje poszukiwania zaczęły zaspokajać mój apetyt na słodycze bez jakiegokolwiek ukrytego cukru. Dzięki temu mogłem stworzyć program ZAMIANA WĘGLOWODANÓW™. Zdałem so- bie sprawę z tego, że nie muszę jeść mniej ani rezygnować z najbardziej ulubionych potraw – i całe szczęście! – aby zgubić zbędne kilogramy i wyglądać młodo. Od tamtej pory moją pasją stało się edukowanie ludzi, w jaki sposób mogą zmniejszyć swoją wagę i  nadal jeść smaczne jedzenie, które sprawia im radość. NAJLEPSZA RECEPTA NA SUKCES: Nigdy nie myśl, że musisz ujarzmić apetyt na słodycze. Dzięki mojemu programowi ZAMIANA WĘGLOWODA- NÓW™ zawsze będziesz mógł znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie – bez konieczności jedzenia mniej i bez po- czucia, że jesteś na diecie. 16 łem się skórze na twarzy, by wyszukać miejsca gładkie i te pokryte zmarszczkami, a potem przesłuchiwałem potencjalnych współ- sprawców. Kilkoro moich przyjaciół zapoznało mnie ze środkami kosmetycznymi, peelingami i  terapiami hormonalnymi. Część innych z kolei – kierując się dobrymi intencjami – próbowało skłonić mnie ku teorii „eleganckiego starzenia się” i robienia do- brej miny do złej gry. „Wiek to tylko liczba” – słyszałem na okrągło. Wzdrygałem się na to wszystko. Nie chciałem być „chodzącym dowodem starzenia się”. Cała moja kariera zawodowa opierała się na pomaganiu męż- czyznom i  kobietom w  skutecznym osiąganiu dobrego sta- nu zdrowia dzięki pozbywaniu się tłuszczu brzusznego. Nie uważam, by wygląd był najważniejszy, jednak wiem, że lu- dzie zwracają na niego uwagę. Ostatnią rzeczą, jakiej pragną- łem, to zostać odrzuconym dla kogoś o młodszym wyglądzie. Z powodu wieku zacząłem nieco panikować. Coraz bardziej bałem się odrzucenia. Jeżeli jesteś w  analogicznej sytuacji, doświadczyłeś podob- nego „kryzysu starzenia się”. Odbiło nam? Czy powinniśmy po prostu odłożyć na bok nasze pragnienie, by wyglądać i czuć się młodziej, i  pozwolić procesowi toczyć się dalej? Czy nadszedł czas na to, by zignorować nadmiar centymetrów w  obwodzie talii, zamiast w końcu zrzucić tłuszcz brzuszny raz na zawsze? Odpowiedź na wszystkie te pytania brzmi „nie” – wyjaśnię ci dokładnie dlaczego. Pragnienie posiadania jak najlepszego wyglądu jest natury biologicznej. Ludzie utożsamiają piękny wygląd z prawdziwym zdrowiem. Odkryłem, że od zarania dziejów ludzkości roz- miar talii jest nie tylko głównym wskaźnikiem atrakcyjności, lecz również miarą prawdziwego zdrowia. Kobieta jest w stanie ocenić poziom testosteronu u mężczyzny w oparciu o wielkość Cofnij starzenie się w jeden tydzień 17 talii i określić, czy byłby on dobrym partnerem. Dodatkowe centymetry w  talii u  mężczyzny zmieniają testosteron w  es- trogen, skutkując mniejszą liczebnością plemników. Podobnie mężczyźni w nadmiarze tłuszczu brzusznego u kobiety widzą wskaźnik ciąży albo zaburzeń hormonalnych. Instynktownie wiążemy piękno zewnętrzne ze zdrowiem wewnętrznym. Oczywiście nie musisz żyć w jaskini ani poszukiwać part- nera, by zrozumieć rządzącą tu zasadę: nasz instynkt biolo- giczny ma na celu ocenę zdrowia i piękna w oparciu o wskaź- niki zewnętrzne. Jeżeli myślisz, że zwariowałeś, ponieważ pragniesz wyglądać i czuć się młodo, zapewniam cię, że jesteś całkowicie normalny. Na dodatek wiele rzekomych „oznak starzenia się” to w rze- czywistości skutek złej diety. Tak naprawdę istnieją dwa główne składniki dietetyczne, które sprawiają, że szybciej nabiera się starego wyglądu. Pierwszy z nich powoduje szybsze starzenie się, ponieważ spożywasz go za dużo, natomiast drugi powoduje szybsze starzenie się, ponieważ spożywasz go za mało. Jak się okazuje, za nadmiar centymetrów w  talii oraz za niekorzystny wygląd odpowiada jeden i ten sam drań: ukryty cukier. Raz za razem słyszę od nowych klientów słowa „uni- kam cukru”, „piję kawę bez słodzików” albo „W dzieciństwie jadłem mnóstwo słodyczy, ale ostatnio odstawiłem batoniki i lody”. Właśnie dlatego nazywam ten cukier „ukrytym” – aby uświadomić ci, że ten podstępny diabełek nie znajduje się tylko w porcjach cukru używanego do słodzenia, lodach czy batoni- kach, ale często w zwykłej żywności i produktach, po których nigdy byś się tego nie spodziewał. Drugiego składnika dietetycznego potrzebujesz więcej: prze- ciwutleniaczy. Ci mikroskopijni cudotwórcy występują głównie w warzywach, ziołach i przyprawach – zwalczają niebezpieczne wolne rodniki i utlenianie przyspieszające starzenie się. 18 PRZYWRACANIE MŁODOŚCI W  ramach mojej ka- riery zawodowej jako eks- pert od fitnessu miałem przywilej spotkać kilko- ro zaufanych ekspertów, którzy w  ciągu tych lat zechcieli podzielić się ze mną swoimi spostrzeże- niami. Lubię ich nazy- wać swoim „Wewnętrz- nym Kręgiem”, a  tworzą go lekarze: Mehmet Oz, Christiane Northrup oraz Nicholas Perricone. Ci współcześni czarodzie- je prawdziwego zdrowia i  urody zgadzają się, że wolniejsze starzenie się za- czyna się w  kuchni, oraz że jedzenie pełnowarto- ściowej żywności bogatej w  przeciwutleniacze jest kluczem do ogólnego zdrowia. Mój przyjaciel, doktor Oz, który jest dla mnie również inspiracją, mówi, że przeciwutleniacze są ko- rzystne nie tylko dla naszej diety, ale również kluczo- we dla naszego zdrowia. Zauważa, że przeciwutle- Angie zrzuciła 42 kg Wiek: 40 lat Wzrost: 160 cm Spadek obwodu talii: 25 cm Nie chciałam zrzucić wagi, tylko szukałam książki kucharskiej i wtedy wpadło mi w ręce Przywraca- nie młodości™ – przepisy wyglądały wspaniale. Zaczęłam według nich gotować i zauważyłam, że gubię kilogramy. Myślałam, że to efekt tymczaso- wy, ale myliłam się. Razem z kilogramami odeszły wszystkie moje nawyki związane z jedzeniem i pi- ciem. Zdobytą wiedzę zastosowałam w praktyce i odkryłam nową siebie. Jestem 40-letnią kobietą i mam więcej energii niż w wieku 14 lat! Zwykłe czynności, takie jak za- kładanie butów, chodzenie czy spanie były dla mnie męczarnią. Teraz mogę pokonywać pieszo całe kilo- metry bez zmęczenia i spać wygodnie w każdej po- zycji. Kupowanie ubrań było dla mnie przygnębiają- ce, ale teraz bezproblemowo wskakuję w ciuchy. To wspaniałe uczucie móc wybrać odzież w gotowych rozmiarach, która od razu na mnie pasuje. Moim dzieciom pewnie nie było łatwo żyć z  matką mającą nadwagę, dlatego pragnęłam, by zobaczyły mnie w mniejszym rozmiarze. Je- stem bardzo wdzięczna za to, że tamtego dnia trafiłam na książkę Jorge. Teraz, gdy dzieci pa- trzą na mnie, widzę dumę w ich oczach. NAJLEPSZA RECEPTA NA SUKCES: Nie bój się myśleć samodzielnie. Na własną rękę znalazłam wiele pysz- nych posiłków, które bardzo często przyrządzam. Cofnij starzenie się w jeden tydzień 19 Juan zrzucił 19 kg Wiek: 40 lat Wzrost: 182 cm Spadek obwodu talii: 21,5 cm Przez ponad 15 lat nie przykładałem zbyt wiele wagi do jedzenia. Kiedy czułem się głodny, bez zastanowienia sięgałem po śmieciowe jedzenie. Ale dzięki Jorge całko- wicie zmieniłem swoje nawyki żywieniowe. Zanim trafiłem na Przywracanie młodości™, czułem się ociężały i  zmęczony, a  nawet zdarzały mi się trudności z  oddychaniem, kiedy leżałem w łóżku. Teraz przez godzinę mogę grać w kosza i nie czuję się zmęczo- ny! Mam energię przez cały dzień. NAJLEPSZA RECEPTA NA SUKCES: Trzymaj się prostoty. Gdziekolwiek mieszkasz, możesz tam znaleźć wa- rzywa, sery i jajka. Wszystko, czego potrzebujesz, by zrzucić wagę, znaj- duje się w pobliskim sklepie spożyw- czym. Mieszkam w Hiszpanii i mogę realizować ten program bez stoso- wania produktów rekomendowanych w tej książce przez Jorge. temu, że niacze chronią naszą skó- rę przed groźnymi znisz- czeniami powodowanymi przez wolne rodniki dzię- sprzyjają ki powstawaniu kolagenu i  elastyny. Z  tych bia- łek budowana jest skóra, dlatego muszą być zdro- we, by skóra pozostawała gładka, elastyczna i wolna od zmarszczek. Właśnie z tego powodu przeciwu- tleniacze mają kluczowe znaczenie w spowalnianiu pojawiania się zmarszczek. doktor Perricone podkreśla, że to co jesz, ma kluczowe znaczenie dla twojego wyglądu. Przeprowadzo- ne przez niego badania dowiodły, że dieta wy- sokocukrowa skutkuje powstawaniem zaawan- sowanych produktów gli- kacji (AGE), które mają związek nie tylko z  wi- docznymi oznakami sta- rzenia, ale również z cho- robami. Stwierdza nawet, że „zwalczanie AGE i po- Podobnie 20 PRZYWRACANIE MŁODOŚCI wiązanego z nimi stanu zapalnego jest najlepszą strategią, jaką dysponujemy w walce z chorobą”. Temat ten omawiam szerzej w rozdziale 2. Moja serdeczna przyjaciółka, doktor Northrup, również chwali przeciwutleniacze za ich zdolność do wprowadzania równowagi hormonalnej, co jest ważne podczas menopauzy. Zwraca uwagę na ich istotną rolę w ochronie organizmu po- przez zwalczanie wolnych rodników uszkadzających komórki, co jest jedną ze znanych przyczyn chorób serca i raka. Doktor Northrup zauważa, iż do dodatkowych korzystnych działań przeciwutleniaczy należą: redukcja widocznych oznak starzenia, zdrowa skóra, ochrona przed szkodliwymi działaniami promie- ni słonecznych oraz zapobieganie żylakom kończyn dolnych. Prawda jest taka, że możesz mieć przed sobą wspaniałe lata życia, podczas których będziesz wyglądał i czuł się doskonale. Wierzę, że możesz być zdrowy i aktywny do osiemdziesiątki, dziewięćdziesiątki, a nawet setki! Jeżeli myślisz, że dodatkowe kilogramy, głębsze zmarszczki i na pozór niekończące się zmę- czenie to naturalne elementy układanki, której na imię starze- nie się, to wyprowadzę cię z błędu. Zanim odkryłem mechanizmy opisane w The Belly Fat Cure™, nie byłem w stanie przezwyciężyć niekończących się zmagań, by na dłuższą metę tłuszcz brzuszny trzymał się ode mnie z daleka. Obecnie również czuję się i wyglądam młodziej, i tego samego pragnę dla ciebie. Na przestrzeni wielu lat miałem bezpośredni kontakt z klientami, którzy niemal zrezygnowali z możliwości doświadczenia prawdziwego zdrowia i mniejszej talii. Wiem, jak to jest ważyć 20 kg za dużo i czuć się nieatrakcyjnym. Zawsze miałem pozornie mało energii i chore stawy, a co gorsza, ciągle niskie poczucie własnej wartości. W owym czasie przyszła mi do głowy myśl: Może po prostu moje ciało się starzeje. Było to przed śmiercią mojej babci, która odeszła w wieku 102 lat. Spróbuj Cofnij starzenie się w jeden tydzień 21 Adrienne zrzuciła 38,5 kg Wiek: 33 lata Wzrost: 163 cm Spadek obwodu talii: 38 cm Mimo że jestem bardzo aktywna, przez całe życie byłam „przy kości”. W  wieku 30 lat rzadko kiedy byłam w stanie pokonać schody tak, żeby nie paść ze zmęczenia. Zaczęłam ćwiczyć Taekwondo, dzięki czemu zgubiłam parę kilogramów, ale po rozwodzie przytyłam jeszcze bardziej. Książka Przywracanie mło- dości™ pokazała mi, że proste zmiany – na przykład picie Zevii zamiast Pepsi – mogą pomóc mi pozbyć się wielu kilogramów. Jestem samotną matką trojga dzieci i jestem bardzo wdzięczna za sposób, w jaki plan Jorge odmienił nie tylko moje życie, ale również życie moich dzieci. W młodym wie- ku stały się świadome wielkości porcji i za- wartości cukru i teraz z podekscytowaniem pokazują mi, jak się obejmuje „dookoła”! Dziękuję ci, Jorge, za to, że pokazałeś mi i mojej rodzinie zdrowsze życie. NAJLEPSZA RECEPTA NA SUKCES: W swoją przygodę ze zrzucaniem zbędnych kilogramów zaangażuj również swoje dzieci. Zdobędą cenną wiedzę, którą będą mogły się posłużyć w przyszłości, by uchronić się przed otyłością! porozmawiać ze stulat- kiem o  niedolach starości – nie dojdziesz do słowa! Jeżeli jesteś taki jak większość moich klien- tów, od zmiany wyglądu i  zmniejszenia obwodu talii dzieli cię tylko jeden krok: pozornie niepod- legające kontroli nasta- wienie na przegraną. Aby odnieść prawdziwy sukces, musisz wierzyć, że ci się uda. Chcę ci pomóc zmie- nić całą negatywność na pozytywne nastawienie. Błędne koło zagrażające twojej młodości Najnowsze badania dowio- dły, że więcej niż połowa pracujących dorosłych jest zestresowana. Rzecz jasna, nie potrzebuję badań, któ- re tego dowodzą – wystar- czy mi rzut oka na własne życie, bym się o tym prze- konał! Związek między stresem a odżywianiem jest mi aż nadto znany. 22 PRZYWRACANIE MŁODOŚCI Badacze z Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego potwierdzili, że codzienne czynniki stresu emocjonalnego, ta- kie jak praca czy rodzina, mogą prowadzić do kompulsywne- go jedzenia. Związane z tym wyrzuty sumienia pogłębiają stres emocjonalny, który jeszcze wzmaga kompulsywne jedzenie. Możesz zobaczyć, jak to błędne koło jest w stanie błyskawicznie postarzyć z wyglądu i powiększyć talię oraz zagrozić długości twojego życia, szczególnie jeśli jedzenie, po które sięgasz, pełne jest ukrytego cukru i ubogie w przeciwutleniacze. To prawda, że nad wieloma okolicznościami, które mogą wywoływać stres emocjonalny, masz niewielką lub żadną kon- trolę. W celu osiągnięcia mocy osobistej i inspiracji, umożliwia- jących reagowanie na te czynniki stresu w zdrowy sposób, zale- cam skupić się na tym, nad czym masz kontrolę. Tak narodził się mój program ZAMIANA WĘGLOWODANÓW SPALA- JĄCA TŁUSZCZ™. Badania naukowe wykazują, że z mniejszą ilością tłuszczu brzusznego czujemy się bardziej atrakcyjni. To nie próżność, tylko naukowe fakty, i uważam, że jest to nie- bywale istotna rzecz. Inspiracja pozwala żyć autentycznie i co za tym idzie – zgodnie ze swoim najwyższym potencjałem. Im większą pewność siebie rozwiniesz, tym większy wpływ będziesz miał w swoich związkach. Wiem, jak to jest polegać na węglowodanach dla kom- fortu, gdy się tkwi w błędnym kole jedzenia pod wpływem stresu, wyrzutów sumienia i  tycia. Wówczas każdy dzień to udręka. Mogę szczerze powiedzieć, że zrzucenie tłuszczu brzusznego zmniejszyło moje udręki jak nigdy dotąd. Do- świadczywszy wzrostu pewności siebie wynikającego z mniej- szej talii, zacząłem uświadamiać sobie, że moje różnego ro- dzaju niepewności w większości wynikały z niezdolności do autentycznego życia – z wnętrza na zewnątrz. Nauczyłem się Cofnij starzenie się w jeden tydzień 23 również otaczać zaufanymi przyjaciółmi dla budowania po- czucia odpowiedzialności. Zawsze motywują mnie słowa Howarda Thurmana, działa- cza na rzecz praw obywatelskich: „Nie pytaj, czego potrzebuje świat. Pytaj, co czyni cię pełnym życia i rób to. Ponieważ tym, czego świat potrzebuje, są ludzie pełni życia”. Jako coach uważam, że odpowiedź na pytanie „Co czyni cię pełnym życia?” zaczyna się od inspiracji wynikającej ze zdrowe- go wyglądu i energii potrzebnej na każdy dzień. Wielu moich klientów doświadczyło społecznych stygmatów idących w parze z nadwagą. Dla niektórych zwykłe wyjście z domu, by pójść na spacer, wywoływało uczucie zażenowania. Innych nieszczęście zastawało w domu. Słyszałem wiele historii, od których pękało mi serce: katorżnicza dieta i jednoczesne cierpienie z powodu stresu wynikającego z bycia pracującą matką albo życia z nie- wspierającym małżonkiem. Niezależnie od okoliczności wiem, że to prawdziwa udręka. Z całą pewnością wiem również, że to nie twoja wina. Nie mogę usunąć otaczających cię przeciwności losu. Mogę jednak pomóc ci zacząć dziś pisać na nowo historię twojego suk- cesu. Twoja ścieżka prowadzi cię do młodziej wyglądającej skó- ry, zdrowszego ciała i węższej talii. Mój magiczny program ZA- MIANA WĘGLOWODANÓW SPALAJĄCA TŁUSZCZ™ da ci moc, byś stał się najlepszą i najpewniejszą wersją siebie. Kuchnia to twoje prawdziwe centrum antystarzeniowe. W  następnym rozdziale po raz pierwszy zaprezentuję najpo- tężniejszą w  działaniu ZAMIANĘ WĘGLOWODANÓW™, jaką kiedykolwiek stworzyłem. Zapewni ona stałą równowagę kontrolującemu tłuszcz hormonowi – insulinie; pomoże cof- nąć glikację powodującą powstawanie zmarszczek oraz zapewni ci wszelkie korzyści zdrowotne i w zakresie urody, wynikające z działania przeciwutleniaczy. W tym tygodniu będziesz mógł 24 PRZYWRACANIE MŁODOŚCI wyglądać i czuć się młodziej i bezwysiłkowo zrzucić z siebie 10 lat dzięki nieprawdopodobnie skutecznemu programowi ZA- MIANA WĘGLOWODANÓW SPALAJĄCA TŁUSZCZ™. Czas przejąć kontrolę nad tym, jak się czujesz i wyglądasz. Jeżeli jesteś gotów na nowy początek, by odmienić swoje życie, czytaj dalej! Cofnij starzenie się w jeden tydzień 25 2 2 Zamiana węglowodanów spalająca tłuszcz™ Ćwiczyłam przez wiele lat, a  nawet brałam udział w kilku maratonach, ale dopiero gdy zaczęłam stoso- wać się do Przywracania młodości™, uzyskałam wy- marzone ciało godne bikini. Obecnie, gdy robię zaku- py z dwiema córkami, wybieramy te same rozmiary! — AMY VAN ARKEL, ZRZUCIŁA 17 KG Pozbyłeś się już wszelkich wątpliwości, więc nadszedł czas, bym odkrył przed tobą rewolucyjne narzędzie, które zredukuje widoczne oznaki starzenia i pozwo- li ci bezwysiłkowo zrzucić zbędne centymetry z talii – ZAMIANĘ WĘGLOWODANÓW SPALAJĄCĄ TŁUSZCZ™. Uważam ten program za prawdziwego bohatera w walce ze starzeniem się, dlatego z najwięk- szą radością podzielę się z tobą przełomową wiedzą, która ukaże ci, w jaki sposób stać się najlepszą wersją siebie. Wierzę, że historia twojego zdrowia, witalności i talii będzie niezwykle ekscytująca. Rzecz jasna – jak w każdej wielkiej opowieści – każdy bohater ma swojego wroga. Za każdym razem, gdy oglą- dam nowy film, rozkoszuję się punktem zwrotnym, 27 2 w którym – wbrew wszystkiemu – złoczyńca dostaje to, na co zasługuje, zaś bohater – żyje długo i szczęśliwie. Jako ekspert od fitnessu, który w ciągu ponad dziesięciu lat pomógł milionom ludzi osiągnąć upragnioną wagę, o jednym mogę cię z całą mocą zapewnić: Twój wiek z wyglądu, zdro- wie i  talia mają tego samego wroga. Na imię mu „ukryty cukier”. W przeciwieństwie do filmów, w prawdziwym życiu stawki są o wiele wyższe… tu następuje muzyka z suspensem. Wróg w domu Wróg, o którym tu mówię, nie przebywa w jakimś oddalonym miejscu, w  sekrecie spiskując przeciwko twojej skórze i  talii. W rzeczywistości znajduje się bardzo blisko ciebie. Jeżeli jesteś taki jak większość moich klientów, to tak naprawdę już przenik- nął do twojego domu. Przeciętny Amerykanin spożywa 130 gramów cukru dziennie lub więcej! Przejdź się do kuchni i przejrzyj zawartość swojej lo- dówki i spiżarni, zapoznając się z tabelami wartości odżywczych znajdujących się na spożywanych przez ciebie w każdym tygo- dniu produktach. Ile gramów cukru zawiera jogurt limonkowy? A  płatki śniadaniowe czy musli? Albo sok pomarańczowy lub mleko? Prawdopodobnie zawartość cukru w jednej porcji każde- go z tych produktów przekracza całodzienny limit jego spożycia. Prawda jest taka, że cukier jest wszechobecny… i  często znajduje się w produktach, w których nie spodziewałbyś się go znaleźć. Dlatego nazywam go „ukrytym”. Nie chodzi o sięganie po paczkę ciastek albo pudełko lodów, ani o słodzenie potraw. Tych źródeł cukru jesteś świadomy. Jednak ukrywa się on w wie- lu produktach, które uważasz za zdrowe i – dla twojej informacji – prawie zawsze znajduje się w produktach oznaczonych jako „niskotłuszczowe” lub „niskokaloryczne”*. * Prawdę o ukrytym cukrze ujawnia dr Hans-Ulrich Grimm w publikacji „Cukrowa mafia”, którą można nabyć w sklepie www.vitalni24.pl (przyp. wyd. pol.). 28 PRZYWRACANIE MŁODOŚCI Doktor Perricone w jednym z wywiadów stwierdził, że skok poziomu glukozy spowodowany nadmiernym spożyciem cukru – łącznie z tym znajdującym się w „zdrowych” produktach, ta- kich jak mleko odtłuszczone i jogurt – może skutkować pod- wyższonym poziomem cukru we krwi trwającym nawet trzy do czterech dni. Wpływa to nie tylko na to, jak staro wyglą- dasz (wskutek zmarszczek, obwisłości skóry itd.), ale również na zdrowie fizyczne i funkcjonowanie organów. Można powie- dzieć, że postarza cię to zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Wpływ ukrytego cukru Zwykle każdy złoczyńca ma swoją kryjówkę. Jest to miejsce, w którym się ukrywa i z którego się wyłania ze swoimi okrop- nymi destrukcyjnymi planami wobec świata. W odniesieniu do twojej talii, ów złoczyńca nie ma jednej kryjówki, lecz setki ty- sięcy. Aby móc dokładnie przedstawić ci tę nikczemną postać, knującą przeciwko twojemu wiekowi i  brzuchowi, najpierw przygotuję scenę. Nadmierne spożycie cukru jest odpowiedzialne za pod- wyższony poziom insuliny – hormonu kontrolującego tłuszcz. Spożywanie cukru powoduje uwalnianie insuliny, która bloku- je tłuszcz brzuszny, dlatego nie można zrzucić z talii nadmiaru centymetrów. Są one niewiarygodnie niebezpieczne dla twoje- go zdrowia. Nadmierne spożycie cukru wyzwala również dwa szko- dliwe procesy w  organizmie, odpowiedzialne za przyspie- szone pojawianie się oznak starzenia i zwiększanie obwodu talii. Pierwszy z tych procesów to tak zwana glikacja. Zachodzi ona wtedy, gdy cząsteczka cukru wiąże się z  cząsteczką biał- ka, wskutek czego powstają „zaawansowane produkty glikacji”, w skrócie AGE (ang. advanced glycation end products). Kie- Zamiana węglowodanów spalająca tłuszcz™ 29
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przywracanie młodości. Cofnij 10 lat w tydzień, wydłuż swoje życie i zrzuć tłuszcz brzuszny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: