Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00177 002595 22419639 na godz. na dobę w sumie
Listy starego anioła do młodego - ebook/epub
Listy starego anioła do młodego - ebook/epub
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788370338497 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka Janusza Pydy OP – podobna w formie i bliska pod względem treści Listom starego diabła… C.S. Lewisa – pozwala w sposób swobodny i przystępny, ze swadą, ironią i poczuciem humoru poruszyć wiele ważnych dla współczesnego człowieka i chrześcijanina tematów. Stary anioł pisze m.in. o egoizmie, autorytetach, duchowości i psychologii, o hipokryzji, młodości i podejmowaniu decyzji, o spowiedniku, ryzyku wiary i odpowiedzialności. Jest to książka niebanalna i dostępna dla wszystkich!

Mój drogi Kasjelu, z całym szacunkiem dla Twojego podopiecznego, ale jako nieodrodny przedstawiciel swojej płci jest on z natury egoistą i hipochondrykiem znacznie większym niż jego żona. Mężczyźni kuszeni są jednak do tego, aby stać się doskonałymi kobietami. Dbają o swój wygląd w takim wymiarze, w jakim kobieta dbać powinna, i rozwijają w sobie takie cechy, które są piękne i wspaniałe, ale jednak nie do nich należą. W ten sposób nasi męscy podopieczni stają się niezwykle wrażliwymi i wypielęgnowanymi narcyzami. (fragment książki)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej... Copyright © by Janusz Pyda OP 2009 Copyright © for this edition by Wydawnictwo W drodze 2009 Redaktor Paulina Jeske-Choińska Redaktor techniczny Teodor Jeske-Choiński Projekt okładki i stron tytułowych Dorota Meissner ISBN 978-83-7033-897-7 W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów ul. Kościuszki 99, 60-920 Poznań tel. (061) 850 47 52, 852 39 62, faks (061) 850 17 82 e-mail: sprzedaz@wdrodze.pl www.wdrodze.pl Druk i oprawa: Drukarnia GS, Kraków Są-że to nieziemskiego Przyjaciela znaki, Ślady stóp, może szaty świetlistej muśnięcia, Który, gdy mówię z ludźmi, zwraca ich pojęcia, Słowa i czyny właśnie tam, gdzie tajne szlaki Mojej myśli, lub chyli się, by skargę klęski We mnie ukoić, albo sprzeciwia się mocy Zła, którego nie widzę, to znów we snach nocy Przedstawia scenę, jaką skończy się byt ziemski? John Henry Newman Właściwy sposób mówienia o aniele Bożym znajdu- jemy prawdopodobnie dopiero w skrajnie trudnych sytuacjach. Gerhard Ebeling Przedmowa Nie zamierzam tłumaczyć, w jaki sposób korespon- dencja, którą obecnie przedstawiam czytelnikom, wpad- ła w moje ręce. W przypadku aniołów, podobnie jak w przypadku diabłów, istnieją dwa równie poważne, choć sprzeczne ze sobą błędy, w które popadają wierzący. Po pierwsze, można negować ich istnienie, czy też pozwalać sobie, aby wiara w anioły nie miała żadnego odzwierciedle- nia w życiu i modlitwie. Wiara traci wówczas cudowny wymiar nadprzyrodzoności, Boża Opatrzność staje się jedynie pojęciem, a my sami nie doświadczamy w ży- ciu owego cudownego ciepła i delikatnej, a skutecznej mocy Nieba. Drugim możliwym błędem jest traktowa- nie aniołów tak, jak należałoby traktować baśniowe wróżki, gdyby te rzeczywiście istniały. Oba błędy w po- dejściu do anielskiego świata są niebezpieczne. Chłód 7 sceptyka i egzaltacja baśniopisarza w istocie niewiele się od siebie różnią. Forma niniejszej książki jest oczywiście nieudolną próbą naśladowania Listów starego diabła do młodego au- torstwa C.S. Lewisa. Sam Lewis w przedmowie do dwu- dziestego czwartego wydania swoich Listów pisał: (…) żywiłem do mojej książki żal za to, że nie była inną książką, taką której nikt nie będzie mógł napisać. W sy- tuacji idealnej rady Screwtape’a, kierowane do Piołuna, winny być zrównoważone radami archanielskimi, skie- rowanymi do opiekującego się pacjentem anioła stróża. Bez tego obraz ludzkiej egzystencji jest zniekształcony. Lecz któż byłby w stanie wypełnić tę lukę? Nawet gdyby ktoś – a musiałby być kimś o wiele lepszym ode mnie – potrafił wznieść się na wymagane wyżyny duchowe, to jakim „adekwatnym stylem” mógłby się posłużyć? Bo styl ten byłby w istocie częścią treści. Same porady to jeszcze za mało; każde zdanie musiałoby mieć w sobie zapach Nieba. A w dzisiejszych czasach, gdyby nawet ktoś potrafił posługiwać się prozą jak sam Traherne, nie pozwolono by mu, bo kanon „funkcjonalizmu” pozbawił literaturę możliwości pełnienia połowy jej funkcji. Nie jestem lepszy od Lewisa. Nie wzniosłem się na wymagane wyżyny duchowe. Nie posługuję się „ade- kwatnym stylem”. Żadne ze zdań w tej książce nie ma zapachu Nieba – a na pewno nie ma go dzięki formie. Nie posługuję się też prozą jak sam Traherne. Nie wiem nawet do końca, czym jest wspomniany przez Lewisa 8 kanon „funkcjonalizmu”. Napisałem tę książkę, bo wy- dawało mi się, że może być komuś przydatna. A poza tym, nawet kiepski strzelec zasługuje na szacunek, jeśli przyjmuje wyzwanie na pojedynek. Janusz Pyda OP Kraków, 27 lutego 2009 roku O modlitwie Mój drogi Kasjelu, problemy z modlitwą Twojego podopiecznego na- prawdę nie wynikają z braku umiejętności w tej ma- terii. Wiem, on twierdzi, że nie potrafi się modlić, ale uwierz mi na słowo – nie to jest trudnością. Przecież w ich sercach sam Duch jest nauczycielem modlitwy i, co ważniejsze, jest też Tym, który się modli. Jeśli tylko trwają w łasce, to wystarczy przecież, że się do Niego przyłączą, a On sam wszystkiego ich nauczy. Z tego, co udało mi się zauważyć, kłopoty z modlitwą naszych ludzkich przyjaciół mają zwykle jedną z dwóch bardzo prostych przyczyn: słabą wolę albo pychę. Nie znam dobrze Twojego podopiecznego, ale wydaje mi się, że modlitwa sprawia mu problemy raczej ze względu na wybujałe ambicje, a nie z powodu nieumiejętności wzię- cia się w garść. Mogę się mylić, więc sam dobrze mu się przyjrzyj. 13 Przede wszystkim nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że zasada, którą przyjął w swoim życiu modlitwy, to „wszystko albo nic”. Nie modlił się już ładnych kilka dni, bo powiedział sobie: „Albo będę miał czas na modlitwę długą, solidną, osobistą i w pełnym skupieniu, albo nie będę – jak to określa – klepał paciorka”. To mniej więcej tak, jakby stwierdził, że nie będzie nikomu mówił „dzień dobry” aż do momentu, gdy dostanie urlop i będzie miał czas na długą i uważną rozmowę ze wszystkimi. Zasada „wszystko albo nic” ma zabójcze skutki dla modlitwy. Ponieważ ludzie rzadko czują, że mogą się pomodlić solidnie i wystarczająco długo, nie modlą się w ogóle. To prawda, że nasz Pan, kiedy stał się jed- nym z nich, sam ich uczył maksymalizmu i oddawania wszystkiego – ale wszystkiego, co mają, Kasjelu, a nie tego, co jak im się wydaje, mieć powinni. To istotna różnica. Pamiętasz tę historię, kiedy Pan rozmnożył pięć chlebów i dwie ryby tak, że najadły się tłumy? Jego ucz- niowie chcieli wszystkich odprawić do miasta, bo stwier- dzili, że mając za mało pożywienia, i tak nie będą w sta- nie nic zaradzić na głód tysięcy słuchaczy. A On kazał im nakarmić tłumy. Dali Mu wszystko, co mieli, i Pan to błogosławił. Wszyscy się nasycili i zostało dwanaście koszów ułomków. Z modlitwą jest tak samo. Twój podopieczny nie chce wykorzystać tego czasu i sił, które ma, aby się modlić, bo wydaje mu się, że to krop la w morzu jego modlitewnych powinności, potrzeb i – obawiam się, że to chyba dla niego najważniejsze – możliwości. Właś- 14 ciwie urąga to jego ambicji, bo on chciałby już być mi- stykiem, a tu ma czas i siłę tylko na to, żeby zmówić pacierz. Uważa, że trzeba nakarmić tłumy, a ma tylko pięć chlebów i dwie ryby. Jeśli jednak zrobi to wszystko, co może zrobić – i nic więcej – uklęknie po prostu przy łóżku, uczyni znak krzyża, odmówi Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu, wówczas Pan również odmówi bło- gosławieństwo nad jego modlitwą i zaspokoi wszystkie jego potrzeby i pragnienia, tak że zadziwi go nadmia- rem łaski. A pamiętasz, Kasjelu, tę kobietę w świątyni, która tak zachwyciła naszego Pana? Była prawdziwie piękna. Cóż mogły zdziałać te jej dwa małe pieniążki wrzuco- ne do skarbony? Dała wszystko, co miała, a przecież wiedziała, że to jest mało. Prawdopodobnie wiedziała też, że nie ma sensu pozbawiać się wszystkiego, bo owo „wszystko” to i tak zbyt mało, żeby zmieniło cokolwiek. A poza tym wszyscy dawali znacznie więcej. Jednak nasz Pan pochwalił właśnie ją. Jeśli Twój podopieczny nauczy się dawać w modlitwie wszystko, co ma – zwłaszcza jeśli będzie dawał ze swego niedostatku – szybko doświadczy mocy Pana, która rozmnaża dobro ponad jakąkolwiek stworzoną miarę. Zwróć też uwagę, czy Twój człowieczy przyjaciel przy- padkiem nie lekceważy modlitwy prośby, zwłaszcza zaś modlitwy wstawienniczej za swoich bliskich i przyjaciół. Wydział Filologiczny naszych upadłych braci wprowadził nawet w powszechny obieg pewne powiedzenie, które choć zawiera w sobie trochę prawdy, to jednak pociąg- nęło za sobą potworne skutki w życiu modlitwy i życiu 15 duchowym wielu naszych podopiecznych. Zapamiętaj, proszę, na przyszłość, że zwykle taka jest właśnie kon- strukcja pokus zmajstrowanych przez naszych upadłych braci. Trochę prawdy i ogromny narosły na niej pasożyt, który przenosi się z szybkością wirusa na wszystkich nie- ostrożnych i mało roztropnych. Otóż zauważyłeś pewnie, jak często Twój podopieczny zwykł z dezaprobatą ma- wiać o swoich modlitwach, a co gorsza – o modlitwach innych: „ Jak trwoga, to do Boga”. Chce w ten sposób poddać krytyce modlitwę – jak ją określa – interesowną i wynikającą z życiowych trudności. Kasjelu, czy rozumiesz absurd tej dezaprobaty? A do kogóż niby mieliby się oni uciekać w chwilach trudności? A poza tym, czy jest bardziej szczere wyznanie wiary we wszechmoc, opatrzność i miłość naszego Pana niż ufna prośba skierowana doń w chwili próby? Pamiętasz, jak Pan zasnął, gdy płynął z uczniami po jeziorze? Czy było w tym coś złego, że apostołowie obudzili Go, gdy jezioro się wzburzyło? A niby któż inny miałby uciszyć morze i wiatr? Komu innemu byłyby posłuszne? Na szczęście w porę obudzili Pana. Gdyby unieśli się pychą i chcieli jako doświadczeni rybacy sami sobie poradzić, wszyscy by potonęli. Dobrze, że Go obudzili, źle, że w ogóle po- zwolili Mu zasnąć. Nie pozwól Twojemu podopiecznemu zaniedbać modlitwy prośby i błagania. Ta modlitwa jest potężnym wyznaniem wiary. Niech nie myli bezintere- sowności w modlitwie z pychą, która o nic nie chce pro- sić i o wszystko prosić się wstydzi. I jeszcze jedna rzecz. Wiara, jak wiesz, działa po- przez miłość. Nad modlitwą, która z wiarą silnie jest 16 związana, najlepiej pracuje się nie za pomocą lektury i marzeń, ale właśnie miłości. Rozumiesz, o co mi cho- dzi? Pamiętasz tego setnika, poganina, który przyszedł prosić naszego Pana o uzdrowienie swojego sługi? Ka- sjelu, jakaż to była modlitwa wstawiennicza! Nasz Pan zdziwił się nią i zachwycił – a w zasadzie zachwycił się wiarą tego żołnierza. Zwróć, proszę, uwagę na ten zwią- zek – modlitwa wstawiennicza za innych, ponieważ jest prawdziwym wyrazem miłości bliźniego, wynosi wiarę i modlitwę na szczyty doskonałości. Jeśli będziesz chciał pomóc Twojemu podopiecznemu w rozwoju wiary, to namów go nie tyle do czytania Mertona, ile raczej do wytrwałej modlitwy za konkretnego człowieka, który jest blisko niego. Drogi Kasjelu, wiem, że Twój podopieczny siedzi te- raz po turecku przed zapaloną świecą i wystylizowaną ikoną, pali kadzidło i stara się szybko przebrnąć drogę medytacji, aby zanurzyć się w kontemplacyjnym, poza- słownym obcowaniu z samym Bogiem. Twoim zadaniem jest tak przejąć go losem jego sąsiadki, która właśnie znalazła się w szpitalu i czeka na wyniki badań onko- logicznych, aby pobiegł do najbliższego kościoła – bar- dzo dobrze, że jest barokowy i nie odpowiada jego niby ascetycznym gustom – upadł na kolana przed brzydkim, jego zdaniem, tabernakulum, złożył ręce tak mocno, jakby od tego miała zależeć skuteczność prośby, i z rów- nym zaangażowaniem wypowiadał słowa prostej dzie- cinnej modlitwy, bo wzniosłych i wymyślnych fraz nie będzie w stanie ułożyć, ze strachu i troski o tę piękną dziewczynę. A jeśli przy okazji odkryje wreszcie, że jest 17 w niej zakochany, to upieczemy dwie pieczenie na jed- nym ogniu. Nie bój się, Kasjelu, w sprawie dziewczyny widziałem się już dziś z Rafałem. Obiecał, że zrobi, co w jego mocy. Sam wiesz, co to znaczy. Stale się za Was modlę Twój brat Zeruel Spis treści Przedmowa / 7 O modlitwie / 11 O heroizmie / 19 O Kościele / 27 O wolności i odpowiedzialności / 33 O egoizmie / 41 O autorytetach / 49 O spowiedniku / 57 O duchowości i psychologii / 65 O grzechach głównych i nieczystości / 73 O walce z nałogiem nieczystości / 81 O Opatrzności i miłosierdziu / 89 O mistyce i ascezie / 97 O młodości i podejmowaniu decyzji / 105 O małych wspólnotach / 113 O hipokryzji / 121 O cierpieniu / 129 O szczęściu / 137 O ryzyku wiary / 145 O żalu za grzechy / 153 O zamianie ról / 161
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Listy starego anioła do młodego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: