Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00531 003973 24112445 na godz. na dobę w sumie
Nowe deklaracje VAT za lipiec - jak uzyskać zwrot lub zapłacić podatek z rachunku VAT - ebook/pdf
Nowe deklaracje VAT za lipiec - jak uzyskać zwrot lub zapłacić podatek z rachunku VAT - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 12
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-343-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od rozliczenia za lipiec 2018 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-7, wersja 18. Natomiast dla rozliczeń kwartalnych, począwszy od rozliczenia za III kwartał 2018 r., obowiązuje wersja 12 deklaracji VAT-7K. W nowej deklaracji podatnik niebędący osobą fizyczną będzie wpisywał tylko swoją pełną nazwę. Nie trzeba będzie podawać numeru REGON. Natomiast osoby fizyczne nadal będą podawać imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Dla każdego podatnika numer NIP będzie podstawowym identyfikatorem podatkowym.
Publikacja kompleksowo omawia w jaki sposób prawidłowo wypełnić deklarację VAT, aby:
• uzyskać zwrot VAT, a w szczególności w przyspieszonym terminie 25 dni na rachunek VAT lub na  rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym;
• dokonać wpłaty VAT do urzędu skarbowego;
• rozliczyć ulgę na złe długi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nowe deklArAcje VAT zA lipiec TeMAT NA ŻYczeNie 1 Nowe deklaracje VAT za lipiec – jak uzyskać zwrot lub zapłacić podatek z rachunku VAT Od r. obowiązuje nowy wzór deklaracji rozliczenia za VAT-7, wersja 18. Natomiast dla rozliczeń kwartalnych, począwszy od rozlicze- nia za III kwartał 2018 r., obowiązuje wersja 12 deklaracji VAT-7K. W nowych deklaracjach zmieniły się m.in. zasady ubiegania się o zwrot VAT. Podatnik, który będzie płacić VAT z rachunku VAT, będzie musiał zaznaczać dodatkową pozycję. lipiec 2018 Na początku przypomnijmy zasady składania i wypełniania deklaracji VAT-7/VAT-7K: ■■ od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2018 r. deklaracje mogą być składane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli w systemie e-deklaracji; Złożenie deklaracji w wersji papierowej jest zagrożone karą grzywny (art. 56 § 4 Ko- deksu karnego skarbowego). Najniższa kara wynosi 10 stawek dziennych, a najwyż- sza 720 stawek dziennych. Stawka dzienna nie może być natomiast niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia, ani też przekraczać jej czterystukrot- ności. Najniższe wynagrodzenie w 2018 r. wynosi 2100 zł brutto, dlatego najniższa stawka dzienna wynosi 70 zł, a najwyższa 840 000 zł. ■■ kwoty w deklaracji wpisujemy w pełnych złotych. Zaokrągla się je w następujący sposób: – wartości poniżej 50 groszy pomija się, – wartości wynoszące 50 groszy i wyższe zaokrągla się do najbliższej liczby całkowitej; ■■ wszystkie wartości ujemne poprzedza się znakiem minus (–); ■■ deklaracje składamy do urzędu skarbowego właściwego ze względu na: – miejsce zamieszkania – gdy rozliczamy VAT jako osoba fizyczna, – adres siedziby – gdy rozliczamy VAT jako spółka, stowarzyszenie, fundacja czy gmi- na albo inna jednostka organizacyjna, – adres stałego miejsca prowadzenia działalności – gdy nie mamy w Polsce siedziby ani miejsca zamieszkania; W pozostałych przypadkach deklarację VAT-7/VAT-7K składamy do Naczelnika Drugie- go Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. ■■ składając korektę deklaracji VAT-7, podatnik nie musi załączać pisma wyjaśniającego przyczyny korygowania deklaracji. W nowych deklaracjach nie zmieniły się pozycje ani zasady wypełniania części A, C i D deklaracji VAT-7/VAT-7K. Zmieniły się natomiast zasady wypełniania części B, E, F, G, H deklaracji VAT-7/VAT-7K. Od rozliczenia za lipiec obowiązują również nowe wzory deklaracji VAT-8(9), VAT-12(4) i VAT-9M(8) . l i i p e c 2 0 1 8 r . 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowe deklaracje VAT za lipiec - jak uzyskać zwrot lub zapłacić podatek z rachunku VAT
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: