Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01437 006390 24131996 na godz. na dobę w sumie
Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych po zmianach przepisów - ebook/pdf
Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych po zmianach przepisów - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 33
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-348-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja w kompleksowy sposób przedstawia jak zatrudniać pracowników niepełnosprawnych od sformułowania ogłoszenia o pracę do zakończenia stosunku pracy.  Uwzględnia również najnowsze zmiany jakie zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r. w zakresie dokonywania przez pracodawców wpłat na PFRON.
Można się z niej dowiedzieć jakie dodatkowe obowiązki ma pracodawca, który zatrudnia niepełnosprawnych oraz jakie przysługują mu z tego tytułu ulgi i przywileje. W publikacji znajdują się informacje dotyczące m.in.:
- zasad udzielania urlopu wypoczynkowego niepełnosprawnym,
- rozliczania czasu pracy pracowników niepełnosprawnych,
- dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
- dokonywania wpłat na PFRON,
- obowiązków sprawozdawczych pracodawców wobec PFRON.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych po zmianach przepisów Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągający co najmniej 6 wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest zobowiązany do dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON. W wyniku nowelizacji przepisów podmiotami, które będą musiały doko- nywać wpłat na PFRON, począwszy od wpłat za styczeń 2019 r., będą również pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji. Ponadto na pod- mioty udzielające ulg we wpłatach na PFRON nałożono obowiązek informowa- nia nabywcy tej ulgi o zasadach jej nabywania i korzystania z obniżenia wpłaty. 1. Ogłoszenie o pracy dla pracowników niepełnosprawnych Jeśli pracodawca zamierza zatrudnić osobę z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, wówczas właściwym sposobem na znalezienie odpowiednich kandydatów jest sporządze- nie i zamieszczenie ogłoszenia o pracy o odpowiedniej treści. Pracodawca może zamieścić ogłoszenie w prasie, Internecie, biurach pośrednictwa pracy, w ramach targów czy giełd pracy. Dobrą praktyką jest zamieszczenie w treści ogłoszenia rekrutacyjnego informacji, z której wynika, że osoby niepełnosprawne są mile widzianymi kandydatami ubiegającymi się o zatrudnienie. Taka informacja z pewnością zachęci osoby niepełnosprawne do apliko- wania na oferowane stanowisko. Sporządzający ogłoszenie rekrutacyjne może posłużyć się sformułowaniem o przykładowej treści: „do uczestniczenia w procesie rekrutacji na oferowane stanowisko zapraszamy również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności”. Taka treść ogłoszenia nie daje podstaw do uznania, że ogłoszenie faworyzuje osoby niepełno- sprawne, dyskryminując tym samym osoby bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Obok informacji o możliwości ubiegania się o pracę przez osoby niepełnosprawne ogło- szenie rekrutacyjne może zawierać wzmiankę, że pracodawca jest podmiotem, który już zatrudnia osoby niepełnosprawne. Informacja taka może dodatkowo działać motywująco na niepełnosprawnych kandydatów do pracy. Sporządzając ogłoszenie rekrutacyjne, warto w jego treści w sposób jednoznaczny i pre- cyzyjny określić obowiązki, jakie mają być wykonywane w ramach oferowanego stanowi- ska pracy. W takim przypadku kandydat z danym stopniem niepełnosprawności, mając pełną świadomość swoich ograniczeń, będzie miał możliwość realnej weryfikacji swoich szans w zakresie skutecznego ubiegania się o zatrudnienie. Przykład Pracodawca podał w ogłoszeniu rekrutacyjnym zwięzłą informację o poszukiwaniu pracownika biurowego ze stopniem niepełnosprawności. Takie ogłoszenie nie daje praktycznie podstaw do dokonania przez niepełnosprawnego kandydata do pracy oceny możliwości wykonywania oferowanej pracy. Pracownikiem biurowym może być bowiem osoba, która większość czasu spędza przed monitorem ekranowym w pozycji siedzącej – co może być sytuacją dla niepełnosprawnego optymalną, jak również osoba, która często musi przemieszczać się między pomieszczeniami pra- cy czy poszczególnymi kondygnacjami budynku będącego siedzibą zakładu pracy, który nie zawsze jest wyposażony w windy lub inne usprawnienia. i i s e r p e ń 2 0 1 8 r . 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych po zmianach przepisów
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: