Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00011 011581 23544037 na godz. na dobę w sumie
Zmiany dla pracodawców w ustawie o ochronie danych osobowych od 25 maja 2018 r. - ebook/pdf
Zmiany dla pracodawców w ustawie o ochronie danych osobowych od 25 maja 2018 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 15
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-356-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera opis zmian, jakie weszły w życie od 25 maja 2018 r. w zakresie ochrony danych osobowych dla działów kadr i HR. Można się z niej dowiedzieć m.in.:
• na jakich zasadach można prowadzić monitoring wizyjny i monitoring poczty elektronicznej w zakładzie pracy,
• jak powołać inspektora ochrony danych,
•  jak Urząd Ochrony Danych Osobowych może kontrolować pracodawców w zakresie przestrzegania RODO,
• jakie kary grożą za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
Publikacja została wzbogacona o liczne przykłady, wzory dokumentów i tabelaryczne zestawienia

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IV. TEMAT NUMERU 1 Zmiany dla pracodawców w ustawie o ochronie danych osobowych od 25 maja 2018 r. Zobacz więcej www.inforakademia.pl Od 25 maja 2018 r. obowiązuje nowa ustawa o ochronie danych osobowych. Wprowadziła ona zmiany do Kodeksu pracy regulujące zasady monitoringu pracowników, uzupełniła reguły wyznaczania inspektora ochrony danych oraz doprecyzowała tryb prowadzenia kontroli i nakładania kar za nieprzestrzega- nie przepisów o ochronie danych osobowych. Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej ustawa o ochronie danych) jest rozwinięciem unijnego rozporządzenia 2016/679 (dalej RODO). Oznacza to, że pra- codawcy muszą przestrzegać obu aktów prawnych, choć nie wszystkie regulacje mogą dotyczyć każdego z nich. Pracodawca może bowiem prowadzić monitoring pracowników, ale nie musi tego robić. Jeżeli go nie prowadzi, nie stosuje rozwiązań w tym zakresie i nie mają one dla niego żadnego znaczenia aż do czasu zmiany decyzji. Tak samo jest z in- spektorem danych osobowych: albo pracodawca ma obowiązek powołania inspektora, albo nie – z tym że najpierw powinien sprawdzić, czy nie ma obowiązku jego powołania. Zupełnie inna sytuacja jest z kontrolą stosowania przepisów o ochronie danych osobo- wych i karami finansowymi za ich naruszenie. Tym przepisom podlega każdy pracodaw- ca mający status administratora danych, którym jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, ustalający samodzielnie lub wspólnie z innymi cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Podobnie jest w przypadku nowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), który 25 maja 2018 r. zastąpił z mocy prawa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. UODO jest organem sprawującym nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych w przypadku wszystkich administratorów tych danych. 1. Nowe zasady dotyczące monitoringu pracowników Do 25 maja 2018 r. monitoring w miejscu pracy nie był regulowany. Od tej daty pracodaw- cy, którzy monitorują teren zakładu pracy albo planują takie działanie, muszą postępować zgodnie z ogólnymi zasadami RODO oraz art. 222 i art. 223 Kodeksu pracy, które uregulo- wały prowadzenie monitoringu w zakładzie pracy. Każda z form monitoringu może być wykorzystywana wyłącznie w ustawowo określonym celu oraz przy przestrzeganiu tajemnicy korespondencji, godności i innych dóbr osobistych pracowników – przedstawia to tabela na str. 39. W tym kontekście nadal pozostaje aktual- na interpretacja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wyrażona w wyroku z 3 kwiet- nia 2007 r. w sprawie Copland przeciwko Wielkiej Brytanii (sygn. akt 62617/00). Trybunał uznał, że rozmowy telefoniczne z pracy, e-maile i użytkowanie Internetu podlegają pojęciom „życia prywatnego” i „tajemnicy korespondencji”, w związku z czym ich kontrolowanie wy- maga wyraźnej podstawy prawnej oraz poinformowania pracownika. Od 25 maja 2018 r. taką podstawą są art. 222–223 Kodeksu pracy. Regulują one zasady stosowania monito- ringu wizyjnego pracowników i monitoringu poczty elektronicznej. l i i p e c 2 0 1 8 r . 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zmiany dla pracodawców w ustawie o ochronie danych osobowych od 25 maja 2018 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: