Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00011 005861 21338460 na godz. na dobę w sumie
ULGA NA ZŁE DŁUGI - W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH stan prawny 5 lutego 2019 - ebook/pdf
ULGA NA ZŁE DŁUGI - W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH stan prawny 5 lutego 2019 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-495-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji kompleksowo omawiamy zasady rozliczenia ulgi na złe długi zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy. Uwzględniamy zmiany, które obowiązują od 2019 r. 
Czytelnik znajdzie odpowiedź na m.in. na pytania:
• Kiedy przesunięcie terminu płatności zwalnia z obowiązku korekty odliczonego VAT
• Jak zapłata przez faktora wpływa na prawo do korekty u wierzyciela i obowiązek u dłużnika
• Czy zapłata tylko całej kwoty podatku na rachunek VAT oznacza, że sprzedawca nie może skorzystać z ulgi na złe długi
• Czy wierzyciel może skorygować VAT, gdy dłużnik zmienił formę prawną prowadzonej działalności
• Czy wierzyciel traci prawo do ulgi na złe długi, gdy umorzył dług
• Jak powinna wyglądać ponowna korekta, gdy wierzytelność sprzedano za mniejszą kwotę 
• Czy wystawienie weksla własnego zwalnia z obowiązku korekty
Ponadto informujemy jak zapisywać ulgę na złe długi w JPK_VAT zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ulga na złE dłUgI – w PyTanIaCh I odPowIEdzIaCh III. TEMAT NUMERU 1 Ulga na złe długi – w pytaniach i odpowiedziach zobacz więcej inforlex.pl Popularna ulga na złe długi pozwala sprzedawcy skorygować VAT z niezapła- conych faktur, a kupującego zobowiązuje w takiej sytuacji do korekty odliczo- nego VAT. Zmiany w rozliczeniu ulgi na złe długi nastąpiły od 1 stycznia 2019 r. Szybciej można skorzystać z ulgi na złe długi, ale również szybciej dłużnik musi skorygować VAT odliczony z faktury. Wiele wątpliwości wynika z faktu, że w praktyce istnieją różne sposoby obrotu wierzytelnościami, które często rów- nież nie pozostają bez wpływu na możliwość skorzystania z ulgi na złe długi. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. 1. Ulga na złe długi u wierzyciela Warunki, jakie musi spełnić sprzedawca, aby skorzystać z ulgi na złe długi, określa art. 89a ustawy o VAT. Ulga na złe długi u wierzyciela Jak rozliczyć ulgę na złe długi 1 Od jakich wierzytelności można skorygować VAT w ramach ulgi na złe długi? Do jakich faktur ma zasto- sowanie ulga na złe długi? Zasady rozliczania ulgi przez wierzyciela 2 Wierzyciel (sprzedawca) może skorygować VAT należny, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Nowy, 90-dniowy termin dotyczy wierzytelności powstałych od 3 paździer- nika 2018 r. W stosunku do wcześniejszych wierzytelności nadal stosujemy 150-dniowy termin. Możemy korygować VAT wynikający z faktur, od daty wystawienia których nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Do końca 2019 r. możemy zastosować ulgę na złe długi do faktur wystawionych od 2017 r. Kto może ulgę na złe długi? zastosować Ulgę na złe długi może zastosować wierzyciel, który na dzień dokonania do- stawy i na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje korekty, jest czynnym podatnikiem VAT. Jaki status musi mieć dłużnik, aby wierzyciel mógł skorzystać z ulgi na złe długi? Dłużnik na dzień dokonania dostawy i na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której wierzyciel dokonuje korekty: n musi być czynnym podatnikiem VAT (obecnie można to sprawdzić na portalu pfr.mf.gov.pl), n nie może być w trakcie postępowania upadłościowego ani w trakcie likwidacji, ani w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. 3 luty 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ULGA NA ZŁE DŁUGI - W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH stan prawny 5 lutego 2019
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: