Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00268 007727 21566608 na godz. na dobę w sumie
Nieznane Tatry tom II - ebook/pdf
Nieznane Tatry tom II - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 162
Wydawca: Góry Books Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62301-06-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przewodnik wysokogórski Nieznane Tatry to doskonała propozycja zarówno dla turystów, którzy już dobrze zapoznali się z tatrzańskimi szczytami i dolinami, jak i dla tych, którzy dopiero zamierzają odkryć mniej znane zakątki naszych najwyższych gór. Prezentuje 30 szczytów (w tym pięć najwyższych w Tatrach) i ponad 60 tras, którym poświęcono dokładne opisy topograficzne, wzbogacone o ciekawostki historyczne i informacje turystyczne. Opisowi każdej trasy towarzyszy ocena stopnia jej trudności i przybliżony czas przejścia. Dla lepszej orientacji dodano również mapki graniowe z zaznaczonym przebiegiem dróg wejściowych. Przewodnik ilustruje ponad 100 kolorowych fotografii szczytów i dolin oraz doskonałe zdjęcia panoram szczytowych z pełnym opisem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leszek Jaćkiewicz Tatry Przewodnik wysokogórski Tom 2 wydanie drugie Najpiękniejsze rejony GÓRY 2010 Przedmowa do II wydania Nowe wydanie drugiego tomu przewodnika Nieznane Tatry nie jest jedynie przedrukiem wydania pierwszego, bowiem zarówno treść, jak i materiał ilustracyjny zostały nieco zmie- nione i poszerzone. Celem tych zmian było polepszenie walorów wizualnych oraz jakości merytorycznej. W rezultacie w przewodniku pojawiło się więcej zdjęć, a parę kadrów zostało wymienionych na ciekawsze – zarówno z artystycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Zdecydowaliśmy się także na nowy zabieg polegający na dzieleniu jednej rozległej panoramy szczytowej na dwie części (w rozdziałach o Wołoszynie i Szerokiej Jaworzyńskiej). Niewiel- kim zmianom uległy także opisy szczytów i tras – naniesiono nieliczne poprawki oraz popra- wiono kilka opisów tras, które okazały się nie dość dokładne lub klarowne. W procesie tym uwzględniliśmy także głosy czytelników, których listy i opinie często okazywały się cenną wskazówką pomagającą przy udoskonaleniu drugiego, poprawionego wydania. Przewodnik zawiera też dodatkowe notki opisujące Doliny Waksmundzką i Dziką, dla których zabrakło miejsca w pierwszym wydaniu. Dzięki tym zmianom, mamy przeświadczenie, że oddajemy w ręce Czytelnika tomik jeszcze bardziej wartościowy i stanowiący jeszcze wspanialszą „re- klamę” piękna Tatr; szczególnie tych – jak wskazuje tytuł – powszechnie nieznanych. Mamy nadzieję, że rozpali on marzenia niejednego turysty rozkochanego w naszych najwyższych górach. Życzymy spełnienia tych marzeń w trakcie bezpiecznych wycieczek w towarzystwie przewodników tatrzańskich. Leszek Jaćkiewicz 3 Od Autora Wstęp Przewodnik ten jest przeznaczony przede wszystkim dla doświadczonych turystów wyso- kogórskich, którzy już dobrze poznali Tatry, wędrując dziesiątkami kilometrów wytyczonych w nich szlaków. Jeśli pragną oni zobaczyć inny, nieznany – a jeszcze wspanialszy, bo ukryty i położony z dala od utartych dróg – świat Tatr, to rolą niniejszego przewodnika jest ułatwienie im tego zadania. Należy podkreślić, że według obowiązującego prawa na trasy biegnące poza szlakami turystycznymi, można udać się tylko pod opieką uprawnionego przewodnika ta- trzańskiego. Nie jest to zresztą jedynie wymóg formalny, zachęcam do tego również ze względu na bezpieczeństwo. Sam zdobywałem doświadczenie górskie pod okiem wspaniałych prze- wodników, w tym niezapomnianego Vlado Tatarki, któremu zadedykowałem pierwszy tom Nieznanych Tatr. Wszystkich namawiam więc do wędrówki z przewodnikiem, gdyż wiele opi- sanych tras, pomimo niewielkich – szczególnie dla wspinaczy – trudności technicznych, sta- wia spore wymagania orientacyjne oraz nie jest wolnych od niebezpieczeństw obiektywnych. Układ i forma przewodnika W pierwszym tomie zatytułowanym Wśród najwyższych szczytów opisałem 62 trasy wiodące na 30 szczytów, w tym pięć najwyższych. W tomiku Najpiękniejsze rejony przedstawiam kolejne 25 szczytów z całych Tatr, koncentrując się na najdzikszym rejonie tych gór, czyli wschodniej części Tatr Wysokich i Tatrach Bielskich. Układ i forma drugiego tomu jest analogiczna do pierwszego. Każdy z dwudziestu pięciu opisanych w niniejszym tomie szczytów oraz prowadzą- ce nań trasy zostały przedstawione w osobnych rozdziałach. Przewodnik jest bogato ilustrowa- ny. Poszczególne rozdziały otwierają „portretowe” zdjęcia tytułowych szczytów, a treść ilustrują dodatkowe fotografie, przedstawiające widoki z wierzchołków lub z najlepszych punktów wido- kowych opisanych tras. Dużym ułatwieniem dla każdego turysty są również unikatowe zdjęcia panoram wierzchołkowych z pełnym opisem. Jak wiadomo, dobry przewodnik to również taki, który mało waży i łatwo mieści się w ple- caku. Z tego też powodu zdecydowaliśmy się na formę „kołonotatnika” oraz poręczny format. Skala trudności i opisy tras Dla każdej opisanej trasy, oprócz stopnia trudności w skali wspinaczkowej (podawanej za rewelacyjnym przewodnikiem taternickim Tatry Wysokie autorstwa W.H. Paryskiego), propo- nuję również moją indywidualną wycenę. Wynika ona nie tylko z samych trudności technicz- 4 nych oraz kruchości i ekspozycji trasy, ale również z trudności orientacyjnych na drodze (brak lub obecność kopczyków, przejrzystość rzeźby terenu, naturalny wybór kierunku). I tak poszczególne symbole oznaczają: szczyt łatwo dostępny szczyt trudno dostępny szczyt bardzo trudno dostępny szczyt wyjątkowo trudno dostępny Bazą do stworzenia opisów tras był wspominany przewodnik Paryskiego, jednak każdą z nich przeszedłem osobiście, weryfikując istniejące informacje i dodając własne spostrzeżenia. W celu lepszej orientacji w terenie na końcu przewodnika dodaliśmy szczegółowe mapy graniowe. Rzymska cyfra w nawiasie, umieszczona w tekście obok numeru danej trasy, ozna- cza stronę (osobna numeracja), na której znajdziemy mapkę z zaznaczonym orientacyjnie przebiegiem drogi. Czas przejścia Czas przejścia opisywanych tras nie uwzględnia odpoczynków i jest dostosowany do kondycji dobrego turysty górskiego. Podany czas dotyczy tylko części trasy – od znakowanego szlaku. Trasy niedopuszczone do ruchu turystycznego oraz taternickiego W moim autorskim założeniu seria przewodników Nieznane Tatry ma spełniać nie tylko zadanie praktyczne (czyli stanowić pomoc w orientacji w terenie oraz w wyborze tras i szczy- tów), ale jest również próbą inwentaryzacji opisów najłatwiejszych dróg na ważniejsze szczyty tatrzańskie oraz próbą opisu topograficznego tychże szczytów (w tym dokumentacji fotogra- ficznej – widoki oraz panoramy z wierzchołków). Z tego też powodu zdecydowałem się zamie- ścić także trasy, które – według przepisów obowiązujących obecnie w Parkach Narodowych – nie są dostępne dla ruchu taternickiego ani dla przewodników tatrzańskich (na przykład dlatego, że znajdują się na terenie ścisłych rezerwatów). Można na nie wejść tylko po otrzyma- niu zgody Parku, zwykle w celach naukowych. O szczegóły, dotyczące aktualnej dostępności danych miejsc w Tatrach, należy pytać prze- wodników lub pracowników TPN i TANAP. Dodatkowe uwagi Jak wspomniałem na wstępie, przewodnik jest przeznaczony dla doświadczonych tury- stów. Dlatego też rezygnujemy ze zwyczajowego rozdziału, poświęconego ubiorowi i sprzę- towi turystycznemu, zachowaniu się w górach oraz czyhającym na szlakach niebezpieczeń- stwom. Pragnę jednak podkreślić, że na wielu opisanych trasach przydają się także sprzęt oraz podstawowe umiejętności taternickie, które przed wędrówką powinien zweryfikować przewodnik. Zachęcam też do odbycia podstawowego przeszkolenia w zakresie technik linowych (asekuracja i zjazdy). Gorąco polecam również używanie na wszystkich trasach tak rzadko widywanego w wyposażeniu tatrzańskich turystów (w przeciwieństwie do alpej- skich) kasku. 5 Od Autora Wynajęcie przewodnika i koszty usługi przewodnickiej W Polsce na opisane trasy można się udać tylko z przewodnikami zrzeszonymi w Polskim Stowarzyszeniu Przewodników Wysokogórskich (www.pspw.pl). Na Słowacji o wynajęcie przewodnika można pytać w siedzibie HZS (Horska Zahranna Služba) w centrum Starego Smokowca: HZS Vysoké Tatry Starý Smokovec 23, 059 60 Vysoké Tatry tel.: 052/4422820, fax: 052/4422855, mobil: 0903624869 e-mail: vtatry@hzs.sk Koszt usługi przewodnickiej jest uzależniony od stopnia trudności trasy, warunkującej liczbę turystów, których może bezpiecznie poprowadzić jeden przewodnik. I tak na przykład na najpopularniejszą drogę przez Wielicką i Batyżowiecką Próbę na Gierlach jeden prze- wodnik bierze pięciu-sześciu turystów, ale już na Drogę Martina, prowadzącą na Gierlach od Polskiego Grzebienia – jedną lub dwie osoby. Na najtrudniejszych trasach, prowadzących na przykład na Widły, Ostry Szczyt czy Żabiego Konia, jeden przewodnik opiekuje się tylko jednym turystą i to takim, który poradzi sobie z dużymi (dla turysty) trudnościami typowo wspinaczkowymi. W takim przypadku musimy się liczyć z wysokimi kosztami, ale wrażenia po przejściu trasy są niewspółmiernie bogatsze. Leszek Jaćkiewicz 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nieznane Tatry tom II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: