Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00966 008328 24101058 na godz. na dobę w sumie
Oddział zagranicznej firmy w Polsce - kto i gdzie powinien rozliczać VAT - ebook/pdf
Oddział zagranicznej firmy w Polsce - kto i gdzie powinien rozliczać VAT - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 10
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-595-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sam fakt, że spółka zarejestrowała się w Polsce do VAT i posługuje się polskim NIP-em, nie oznacza, że ma w kraju stałe miejsce prowadzenia działalności. Ustalenie, czy podmiot zagraniczny ma w Polsce (lub polski podmiot ma za granicą) stałe miejsce prowadzenia działalności, jest niezmiernie istotne dla prawidłowego rozliczenia VAT. Od tego, czy mamy z nim do czynienia, zależy miejsce opodatkowania czynności. Jest to również podstawa do ustalenia, kto jest zobowiązany do rozliczenia VAT. Rozporządzenie unijne wprowadziło dla wszystkich podatników z UE jednolitą definicję tego pojęcia. Jednak jej stosowanie w związku z różnymi formami prowadzenia działalności sprawia wiele trudności. Z publikacji dowiesz się:

• Dlaczego stałe miejsce prowadzenia działalności ma w ogóle znaczenie
• Jak prawo wspólnotowe definiuje stałe miejsce prowadzenia działalności
• Jakie przejawy działalności powodują, że mamy do czynienia ze stałym miejscem prowadzenia działalności:
- podanie polskiego NIP przez zagranicznego kontrahenta
- brak biura lub pracowników
- korzystanie z usług i zaplecza technicznego innych podatników
- kontrola nad personelem
- prowadzenie prac badawczych
- posiadanie spółki zależnej w Polsce przez podmioty spoza UE

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

OddziałzagranicznejfirmywPolsce 1 OddziałzagranicznejfirmywPolsce –ktoigdziepowinienrozliczaćVAT Sam fakt, że spółka zarejestrowała się w Polsce do VAT i posługuje się polskim NIP-em, nie oznacza, że ma w kraju stałe miejsce prowadzenia działalności. Ustalenie, czy podmiot zagraniczny ma w Polsce (lub polski podmiot ma za granicą) stałe miejsce prowadzenia działalności, jest niezmiernie istotne dla prawidłowego rozliczenia VAT. Od tego, czy mamy z nim do czynienia, zależy miejsce opodatkowania czynności. Jest to również podstawa do ustalenia, kto jest zobowiązany do rozliczenia VAT. Rozporządzenie unijne wprowadziło dla wszystkich podatników z UE jednolitą definicję tego pojęcia. Jednak jej stoso- wanie w związku z różnymi formami prowadzenia działalności sprawia wiele trudności. Istotne wskazówki dla podatników znajdziemy w orzecznictwie TSUE i sądów krajowych. Polski sąd kolejny raz zadał unijnemu Trybunałowi pytanie prejudycjalne w tym zakresie. 1.Dlaczegostałemiejsceprowadzeniadziałalnościma wogóleznaczenie Ustalenie stałego miejsca prowadzenia działalności odgrywa fundamentalną rolę w transakcjach „transgranicznych”. Ma to znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do sy- tuacji, gdy dany podmiot działa w kilku państwach. Chodzi więc m.in. o ustalenie pod- miotu zobowiązanego do odprowadzenia VAT. Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o VAT, jednym z warunków rozliczania VAT za sprzedawcę przez polskiego podatnika jest, aby usługodawca lub dostawca był podatnikiem nieposiadającym siedziby dzia- łalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Stałe miejsce prowadzenia działalności może mieć również znaczenie dla ustalenia miej- sca świadczenia. Z art. 28b ust. 2 ustawy o VAT wynika, że gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności. PRZYKŁAD Polski podatnik, spółka Alfa, świadczy usługę reklamową na rzecz podatnika niemieckiego, XYZ GmbH, działającego tylko w Niemczech (mającego tam sie- dzibę). Usługa ta jest rozliczana na zasadach ogólnych. Miejscem świadcze- nia usługi (miejscem opodatkowania) jest państwo siedziby usługobiorcy, czyli Niemcy. Spółka Alfa powinna wystawić fakturę bez VAT (tzw. faktura NP), gdyż ma zastosowanie odwrotne obciążenie. 3 lipiec 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Oddział zagranicznej firmy w Polsce - kto i gdzie powinien rozliczać VAT
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: