Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00289 004666 20271792 na godz. na dobę w sumie
Jak być szczęśliwym - ebook/pdf
Jak być szczęśliwym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: PII Polska Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65552-44-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-32%), audiobook).

Prezentowany wykład zabiera czytelnika w fascynującą podróż. Celem jest zdefiniowanie własnego pojęcia szczęścia. To podstawa, na której można dokonać takich zmian w swoim życiu, aby odczuwać satysfakcję we wszystkich jego sferach: osobistej, rodzinnej i zawodowej.

Różnimy się od siebie, więc trudno wymagać, żebyśmy tak samo rozumieli szczęście. Ponieważ jest to pojęcie abstrakcyjne i bardzo pojemne, każdy dla własnych potrzeb powinien się zastanowić, co musiałby osiągnąć, żeby móc powiedzieć: jestem szczęśliwy. Zazwyczaj wiąże się to z zaspokojeniem potrzeb w różnych sferach życia. Warto więc te potrzeby sobie uzmysłowić i nazwać. Ten pierwszy krok jest bardzo ważny, bo porządkuje nasze myślenie o szczęściu i pozwala wyobrazić sobie przyszłość w kształcie, który najbardziej nam odpowiada, a potem zająć się wypełnieniem tego kształtu szczegółami. Szczęście nie jest cudem ani przypadkiem. O swoim szczęściu w znaczniej mierze możemy decydować sami, wykorzystajmy więc tę szansę.

Wykład Jak być szczęśliwym otwiera kolekcję Budowanie jakości życia poprzez rozwój osobowości wydaną przez PII. Kolekcja zawiera kompletny kurs samorozwoju, bogaty w konkretne podpowiedzi, inspirujące cytaty oraz przykłady z biografii ludzi znanych z historii i postaci nam współczesnych. Celem nauki jest wzrost kreatywności, rozwijanie cech kluczowych, takich jak wiara w siebie i odwaga, a także umiejętności umożliwiających świadome podejmowanie decyzji oraz planowanie i realizację celów w dłuższym i krótszym dystansie czasowym.

Nie pouczamy, inspirujemy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

inspirujemy, by życie było piękne T O M 1 J A K B Y Ć S Z C Z Ę Ś L I W Y M AA 1 Ambucgem1gUA Tom 1 Jak być szczęśliwymAmbucgem1gUA BUDOWANIE JAKOŚCI ŻYCIA POPRZEZ ROZWÓJ OSOBOWOŚCI INSPIRUJĄCY  WYKŁAD INSPIRUJĄCY  WYKŁAD JAKBYĆ JAK SZCZĘŚLIWYM MOŻLIWOŚCI ZBADAĆ SWOJE I N S P I R U J Ą C Y   K U R S   S K U T E C Z N E G O   S A M O R O Z W O J U I N S P I R U J Ą C Y   K U R S   S K U T E C Z N E G O   S A M O R O Z W O J U T O M 1 J A K B Y Ć S Z C Z Ę Ś L I W Y M T O M 1 J A K B Y Ć S Z C Z Ę Ś L I W Y M I N S P I R U J Ą C Y   K U R S   S K U T E C Z N E G O   S A M O R O Z W O J U I N S P I R U J Ą C Y   K U R S   S K U T E C Z N E G O   S A M O R O Z W O J U T O M 2 J A K Z B A D A Ć S W O J E M O Ż L I W O Ś C I Ambucgem1gUA AslTEAqm1gUA C C C Ambucgem1gUAAslTEAqm1gUA Zespół autorski Personality Improvement Institute Redaktor prowadzący Alicja Kaszyńska Zastępca redaktora prowadzącego Dorota Śrutowska Redakcja Ewa Ossowska, Joanna Sabak, Anna Skrobiszewska, Korekta Dorota Śrutowska Konsultacja merytoryczna psychologia – dr Izabela Sebastyańska-Targowska filozofia – dr Zofia Migus Projekt graficzny, DTP Tomasz Ciciński Wszelkie prawa zastrzeżone ISBN 978-83-65873-31-6 ISBN 978-83-65552-32-7 Copyright © Personality Improvement Institute LLC 2016 Personality Improvement Institute LLC 1521 Concord Pike STE 303 Wilmington, DE 19803, USA www.piinstitute.info Licencja na Polskę: PII Polska sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk www.pii.com.pl Licencję wyłączną na Polskę ma PII Polska sp. z o.o. Objęta jest nią cała działalność wydawnicza i szkoleniowa Personality Improvement Institute. Bez pisemnego zezwolenia PII Polska sp. z o.o. zabrania się kopiowania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie tekstów, elementów graficznych, materiałów szkoleniowych oraz autorskich pomysłów sygnowanych znakiem firmowym PII. DD C Z Ę Ś Ć I J A K R O Z W I N Ą Ć S W Ó J P O T E N C J A Ł Ambucgem1gUA Publikacja ma charakter reklamowy i nie może być przedmiotem sprzedaży lub innego dalszego obrotu. Partnerem jest firma Ambucgem1gUA AslTEAqm1gUAEDCZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁCopyright © Personality Improvement Institute LLC 2016Licencję wyłączną na Polskę ma PII Polska sp. z o.o. Objęta jest nią cała działalność wydawnicza i szkoleniowa Personality Improvement Institute. Bez pisemnego zezwolenia PII Polska sp. z o.o. zabrania się kopiowania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie tekstów, elementów graficznych, materiałów szkoleniowych oraz autorskich pomysłów sygnowanych znakiem firmowym PII.Licencja na Polskę:PII Polska sp. z o.o.ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawawww.pii.com.plPersonality Improvement Institute LLC1521 Concord Pike STE 303Wilmington, DE 19803, USAwww.piinstitute.orgZespół autorski Personality Improvement Institute Redaktor prowadzący Alicja KaszyńskaZastępca redaktora prowadzącegoDorota ŚrutowskaRedakcja Ewa Ossowska, Joanna Sabak, Anna Skrobiszewska, Korekta Dorota Śrutowska Konsultacja merytoryczna psychologia – dr Izabela Sebastyańska-Targowska filozofia – dr Zofia MigusProjekt graficzny, DTP Tomasz Ciciński Wszelkie prawa zastrzeżone978-83-65552-33-4ETOM 2 JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCIKrystyna CzubównaLubię ludzi, lubię robić coś co przyniesie im pożytek. Stąd też po zapoznaniu się z wykładami PII przyjęłam propozycję uczestniczenia w powstaniu ich wersji audio. Wiem, że taki sposób przekazu jest bardzo ważny dla ludzi mających kłopoty ze wzrokiem albo będących w ciągłym niedoczasie i wykorzystującym na przyswajanie nowej wiedzy godziny spędzane w samocho-dzie, pociągu czy autobusie. Muszę przyznać, że byłam pod wrażeniem inspirującej mocy wykładów. Zastanawiałam się, skąd się ona bierze. Doszłam do wniosku, że poza inspirującą treścią jest coś jeszcze. Wyczuwalny w stylu pisania szacunek do odbiorców wykładów i zrozumienie dla ich różnorodnych postaw, poglądów i przeko-nań. A także obrazowość idei oraz precyzja w doborze przykładów, pytań do osobistych przemyśleń i cytatów trafiających w sedno. Wykłady pokazują możliwe drogi, jednak nie wpychają na siłę na żadną z nich. Zachęcają odbiorcę do samodzielnego szukania w sobie, tego co dobre, szla-chetne, wartościowe. Do podejmowania prób zmiany swego życia na lepsze jakościowo poprzez szlifowanie osobowości, czy – jak powiedzieliby twórcy – strojenie osobowości. Myślę, każdy z nas ma w sobie potencjał do wykorzystania. Że każdy może wieść dobre i satys-fakcjonujące życie. Ja miałam szczęście, bo w moim życiu zadziałał przypadek. Przypadkiem tra-fiłam na rok do pracy w Komitecie Radia i Telewizji. Przypadkiem ktoś mnie tam usłyszał i wysłał na próbę mikrofonową. Dzięki temu odkryłam, że moim potencjałem jest głos, i znalazłam pracę, która mnie fascynuje do dziś. A gdyby tak się nie stało? Czy potrafiłabym świadomie szukać swo-jego przeznaczenia? Myślę, że bez odpowiedniego przewodnika byłoby to trudne. Dla Państwa takim przewodnikiem może być ta kolekcja wykładów. Serdecznie ją Państwu polecam.AslTEAqm1gUA Adam Ferency Zbyt rzadko zastanawiamy się, jak ma wyglądać nasze życie. Każdy z nas chciałby być szczęśliwy, ale jest to najczęściej tylko jakieś mgliste wyobrażenie tego stanu. Rodzaj cze- kania na cud. Uświadomiłem sobie, że takie cuda zdarzają się rzadko, i właściwie tylko tym, którzy idąc za swoimi marzeniamim, intuicyjnie określą życiowe cele, a potem z uporem dążą do ich realizacji. Niestety, tego typu intuicja jest dana tylko nielicznym. Większość z nas potrzebuje wsparcia, by iść do przodu. Takim wsparciem mogą być wykłady, w których na- graniu uczestniczyłem. Nie dają one gotowych recept, zgodnie zresztą z misją wydawcy - zawartą w słowach: Nie pouczamy, inspirujemy. To mi się podoba, bo specjalistów od „je- dynie słusznych dróg” mamy już zbyt wielu. Podoba mi się także przewijająca się we wszystkich wykładach zachęta do zobaczenia w sobie wartościowego człowieka, który w każdym momencie może rozpocząć korzystne zmiany w swoim życiu, jeśli tylko na- prawdę będzie tego chciał. Zgadzam się z twórcami wykładów, że warto uwierzyć w swoje możliwości, dostrzec w sobie potencjał, na którym można zacząć budować „nowe” życie oparte na mą- drym poczuciu własnej wartości. W każdym z wykładów znalazłem przydatne narzędzia służące doskonaleniu osobowości. Niektóre są unikatowe. Warto skorzystać choćby z tych, które pomagają określić cechy charakteru, typ inteligencji oraz mocne i słabe strony oraz pozwalają uzmysłowić so- bie wartości nadrzędne, by uczynić z nich rzeczywisty drogowskaz kierujący w stronę realizacji marzeń i życiowej satysfakcji. FF C Z Ę Ś Ć I J A K R O Z W I N Ą Ć S W Ó J P O T E N C J A Ł Ambucgem1gUA Ambucgem1gUA dr Zofia Migus Patrząc na kolekcję wykładów przygotowaną przez Instytut i znając już ciekawą tematykę całości, zwróciłam uwagę na dwa aspekty. Przede wszystkim unikatowa forma przekazu treści. Większości z nas wyraz wykład kojarzy się ze statycznym, jednostronnym przekazem informacji. Uczeń, stu- dent, słuchacz siedział, a nauczyciel przekazywał treści dydaktyczne bardziej lub mniej interesująco. Jednak twórcy kolekcji odeszli od tego schematu. Wykłady PII zostały skonstruowane w inny spo- sób, dużo bardziej nowoczesny, chociaż nawiązujący do sokratejskich metod nauczania. Każdy z nich zawiera wiele pytań skierowanych do słuchacza, aby mógł już podczas czytania zatrzymać się i przemyśleć usłyszane treści. Wsparciem tego procesu są unikatowe ćwiczenia, które inspirują do formułowania własnych sądów i do tworzenia własnego punktu widzenia. To ogromna pomoc, a jednocześnie spełnienie zasady stosowania praktycznego działania w procesie poznawczym. Drugi aspekt to przydatność publikacji. Moją uwagę zwróciło połączenie różnych kręgów odbior- ców, zwłaszcza odbiorcy indywidualnego (w różnym wieku) z biznesowym. Autorzy wykładów wychodzą bowiem z nadzwyczaj słusznego, niestety nie zawsze docenianego założenia, że na sukces firmy w głównej mierze składa się powodzenie każdego po- jedynczego człowieka, który w niej pracuje. Niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmuje. W związku z tym dbałość o samopoczucie pracownika i jego życiową satysfakcję powinna stać się ważnym zadaniem dla zarządów firm i gremiów kierowniczych. Wykłady, które podejmują wiele ważkich tematów z dziedziny rozwoju osobistego mogą stać się istotną pomocą w realizacji tego zadania. Tym samym mogą przyczynić się do wzmocnienia identyfikowania się z firmą, wzrostu motywacji, kreatywności, a także tolerancji na zmieniające się środowisko pracy. Pomoże to w osłabieniu lub nawet eliminacji tak niekorzystnych zjawisk jak nadmierna absencja, fluktuacja kadr czy wypalenie zawodowe. Jako filozof, nauczyciel i doradcza biznesowy polecam więc te kolekcję zarówno ludziom, pragnącym zmienić swoje życie prywatne, jak i firmom, których zamiarem jest stworzenie organizacji na miarę XXI wieku, efektywnej i satysfakcjonującej właścicieli oraz pracowników. Ambucgem1gUA G Ambucgem1gUA Ambucgem1gUAHHCZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁDanuta StenkaPrzypomina mi się ewangeliczna przypowieść o talentach… Pan przed wyjazdem we-zwał swoje sługi. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu – dwa, trzeciemu – jeden. Dwo-je z nich pracowało i pomnażało swoje talenty. Ten, który dostał jeden talent, zakopał go w ziemi, a potem go oddał. Został za to ukarany, bo nie pomnożył tego, co otrzymał.Tak mi się wydaje, że my – myślę tutaj o wszystkich ludziach na świecie – często prze-żywamy życie bez świadomości skarbu, jaki posiadamy. Bez świadomości talentów, którymi zostaliśmy obdarowani. Bez świadomości potencjału, który może nam służyć. Ten projekt pozwala dostrzec, że tkwią w nas ogromne możliwości, i dlatego bardzo mi się podoba. Pokazuje, że ludzie osiągający sukce-sy, robiący karierę, ludzie, o których myślimy, że dostali zdecydowanie więcej od losu, są właściwie tacy sami jak my. Oni tylko uświadomili sobie, że mają możliwości, że mają potencjał i zrobili z tego użytek. Mam nadzieję, że wykłady, które dostajemy właśnie do ręki, pomogą wielu ludziom niemającym jeszcze tej świadomości, dokonać odkrycia, że posiadają ogromny skarb – talenty, żeby zdążyli z nich zrobić użytek i nie ukrywali w głębinach swojego wnętrza do końca życia.Dodam jeszcze, że chciałabym, żeby te teksty towarzyszyły tak-że moim córkom u progu dorosłego życia. Żeby miały je przy so-bie i mogły do nich zajrzeć w chwilach zwątpienia, załamania czy niepewności. Wierzę, że pomogą im odzyskać zgubioną pewność i złapać właściwy kierunek. Ja sama podczas czytania tych tekstów, przyznam szczerze, odkurzyłam sobie dawno zapomnianą wiedzę, dodałam do niej nowe aspekty. Wiele dzięki temu zy-skałam i bardzo się z tego cieszę.Ambucgem1gUA Ambucgem1gUAIHCZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁDanuta StenkaPrzypomina mi się ewangeliczna przypowieść o talentach… Pan przed wyjazdem we-zwał swoje sługi. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu – dwa, trzeciemu – jeden. Dwo-je z nich pracowało i pomnażało swoje talenty. Ten, który dostał jeden talent, zakopał go w ziemi, a potem go oddał. Został za to ukarany, bo nie pomnożył tego, co otrzymał.Tak mi się wydaje, że my – myślę tutaj o wszystkich ludziach na świecie – często prze-żywamy życie bez świadomości skarbu, jaki posiadamy. Bez świadomości talentów, którymi zostaliśmy obdarowani. Bez świadomości potencjału, który może nam służyć. Ten projekt pozwala dostrzec, że tkwią w nas ogromne możliwości, i dlatego bardzo mi się podoba. Pokazuje, że ludzie osiągający sukce-sy, robiący karierę, ludzie, o których myślimy, że dostali zdecydowanie więcej od losu, są właściwie tacy sami jak my. Oni tylko uświadomili sobie, że mają możliwości, że mają potencjał i zrobili z tego użytek. Mam nadzieję, że wykłady, które dostajemy właśnie do ręki, pomogą wielu ludziom niemającym jeszcze tej świadomości, dokonać odkrycia, że posiadają ogromny skarb – talenty, żeby zdążyli z nich zrobić użytek i nie ukrywali w głębinach swojego wnętrza do końca życia.Dodam jeszcze, że chciałabym, żeby te teksty towarzyszyły tak-że moim córkom u progu dorosłego życia. Żeby miały je przy so-bie i mogły do nich zajrzeć w chwilach zwątpienia, załamania czy niepewności. Wierzę, że pomogą im odzyskać zgubioną pewność i złapać właściwy kierunek. Ja sama podczas czytania tych tekstów, przyznam szczerze, odkurzyłam sobie dawno zapomnianą wiedzę, dodałam do niej nowe aspekty. Wiele dzięki temu zy-skałam i bardzo się z tego cieszę.ITOM 1 JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYMJerzy StuhrChciałbym zarekomendować cykl wykładów „Budowanie jakości życia poprzez roz-wój osobowości”, napisanych w bardzo przystępnej formie, z wieloma przekonującymi przykładami. Praca nad tymi wykładami uzmysłowiła mi, jaką oso-bowością ja sam dysponuję i co jeszcze powinienem w sobie zmienić, bo zawsze jest coś do zmiany. W tych tekstach znalazłem też potwierdzenie, że sukcesu w  znaczeniu pieniądze i sława jeszcze nie można na-zwać szczęściem. Dla mnie osobiście szczęściem jest bezpieczeństwo moich bliskich, radość z pracy, przezwyciężanie słabości czy chorób. Pomyślałem sobie, że właściwie to wszystko gdzieś we mnie jest. Ale nie zawsze uświadomione. Nie zawsze w postaci konkretnych myśli. Raczej jako towarzyszące mi od dawna poczucie, że sam jestem odpowiedzialny za swoje życie. W każdej sytuacji. Nawet w chorobie. Wierzę, że każdemu ze słuchaczy, troszeczkę za moją pomocą, te wykłady również mogą podpowiedzieć, kim rzeczywiście jest i do czego powinien dążyć w swoim ży-ciu, aby mógł uznać je za udane. Ambucgem1gUA r jak być szczęśliwym wykład 1.1  .....................................................................................................7 13 s p i s   t r e ś c i r część utrwalająca  .................................................................................................................................35 41 r jak być szczęśliwym wykład 1.2  ..................................................................................................67 73 r część utrwalająca  ..............................................................................................................................101 107 r słowniczek  .............................................................................................................................................129 135 r źródła i inspiracje  ..............................................................................................................................135 141 r przewodnik ...........................................................................................................................................145 151 r lektorzy ....................................................................................................................................................149 155 W P O S Z U K I W A N I U S Z C Z Ę Ś C I A | S P I S T R E Ś C I 5 5 Ambucgem1gUA j a k b y ć s z c z ę ś l i w y m w y k ł a d 1 . 1 T O M 1 J A K B Y Ć S Z C Z Ę Ś L I W Y M 13 7 7 Tom 1 Jak być szczęśliwymAmbucgem1gUA SENEKA MŁODSZY (4 p.n.e.–65 n.e.) Właściwie: Lucjusz Anneusz. Zwany Młodszym w odróżnieniu od ojca, Seneki Starszego. Pisał głównie dialogi oraz tragedie, które były wyrazem jego poglądów filozoficznych. Uważał, że ciało to więzienie duszy, a człowiek powinien żyć nie tylko dla siebie, lecz także dla innych. n a r r a t o r Szczęście. Marzymy o nim. Wszędzie go szukamy. Najpiękniejsze książki, ulu- bione filmy i piosenki są nimi właśnie dlatego, że odnajdujemy w nich wizję szczęścia. W życzeniach, które najbliżsi składają nam przy różnych okazjach, słyszymy przeważnie: „sto lat w szczęściu”, „bądź szczęśliwy”. Ale co te słowa rze- czywiście oznaczają?… Czym jest stan szczęścia?… Czy można być szczęśli- wym długotrwale? Czy może raczej szczęście to emocje, które towarzyszą nam jedynie w chwilach, gdy jesteśmy szczególnie z czegoś zadowoleni?… Relaks w wannie pełnej gorącej wody po długim i ciężkim dniu, weekend z rodziną, biwak, wakacje, zabawy z dziećmi, radość z wygranej w konkursie, pochwała czy premia od szefa. Takich momentów w życiu jest wiele. Są to drobne i większe przyjemności. Czy wystarczą do szczęścia?… A pierwszy pocałunek, zaręczyny, ślub, narodziny dziecka, ukończenie przez niego szkoły z wynikiem bardzo do- brym albo celującym, pierwsza noc w nowym domu lub mieszkaniu?… Chwile ważne, podniosłe, często przełomowe w naszym życiu. Czy może one są pożą- danym przez nas szczęściem?… Czy w ogóle szczęście zależy od człowieka? Czy to my świadomie dążymy do niego, pracując nad satysfakcjonującą realizacją celów życiowych?… Może W Y K Ł A D 1 J A K B Y Ć S Z C Z Ę Ś L I W Y M 15 929 Ambucgem1gUA Tom 1 Jak być szczęśliwymAmbucgem1gUA jednak zależy ono raczej od fortuny, sprzyjającego zbiegu okoliczności lub śle- pego trafu?… jednak zależy ono raczej od fortuny, sprzyjającego zbiegu okoliczności lub śle- pego trafu?… Dlaczego osiągnięcie stanu szczęścia jest dla nas tak ważne?… I dlaczego rów- nocześnie tak wielu z nas nie wierzy w to, że można być szczęśliwym?… Dlaczego osiągnięcie stanu szczęścia jest dla nas tak ważne?… I dlaczego rów- nocześnie tak wielu z nas nie wierzy w to, że można być szczęśliwym?… Ten wykład, składający się z dwóch części, pomoże nam zrozumieć istotę szczę- ścia. Pierwsza część zapozna nas z definicjami sformułowanymi przez myślicieli antycznych i chrześcijańskich. Dowiemy się z niej także, jak szczęście pojmowane jest współcześnie. Być może na podstawie tych rozważań zrozumiemy, z czego wypływa ludzka potrzeba dążenia do szczęścia. Czy jest to nieosiągalne marzenie, realna szansa, czy… obowiązek? I czy synonimem szczęścia jest słowo „sukces”? Ten wykład, składający się z dwóch części, pomoże nam zrozumieć istotę szczę- ścia. Pierwsza część zapozna nas z definicjami sformułowanymi przez myślicieli antycznych i chrześcijańskich. Dowiemy się z niej także, jak szczęście pojmowane jest współcześnie. Być może na podstawie tych rozważań zrozumiemy, z czego wypływa ludzka potrzeba dążenia do szczęścia. Czy jest to nieosiągalne marzenie, realna szansa, czy… obowiązek? I czy synonimem szczęścia jest słowo „sukces”? p r e l e g e n t p r e l e g e n t Szczęście jest dla nas wartością niezwykle ważną, a równocześnie bardzo trudną do osiągnięcia. Decyduje o jakości życia. O tym, czy nasze życie uznamy za speł- nione… Czy na starość nie będziemy żałować, że nie „potoczyło się inaczej”. Wła- śnie. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym stwierdzeniu. Wynika z niego, że życie toczy się samo, tak jak chce, bez naszej kontroli, bez naszego udziału. Nie mamy na nie wpływu i biernie czekamy, co przyniesie kolejny dzień. Przekaz zawarty w cytowanym powiedzeniu podświadomie na nas wpływa. Sprawia, że nie po- dejmujemy próby pokierowania swoim życiem, bo nie wierzymy, że możemy je zmienić. A w rzeczywistości ono przebiega dokładnie tak, jak je poprowadzimy: od jednej decyzji do drugiej. Pewnie masz ochotę teraz sprzeciwić się: „Zaraz, zaraz, są przecież sytuacje, których nie możemy przewidzieć, i na które nie mamy wpływu. Wypadki, choroby…”. Owszem, są. Ale takie okoliczności nie stanowią przeszkody w podejmowaniu decyzji. One jedynie ograniczają wybór… A cza- sem, paradoksalnie, mogą otworzyć przed nami nowe możliwości. Szczęście jest dla nas wartością niezwykle ważną, a równocześnie bardzo trudną do osiągnięcia. Decyduje o jakości życia. O tym, czy nasze życie uznamy za speł- nione… Czy na starość nie będziemy żałować, że nie „potoczyło się inaczej”. Wła- śnie. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym stwierdzeniu. Wynika z niego, że życie toczy się samo, tak jak chce, bez naszej kontroli, bez naszego udziału. Nie mamy na nie wpływu i biernie czekamy, co przyniesie kolejny dzień. Przekaz zawarty w cytowanym powiedzeniu podświadomie na nas wpływa. Sprawia, że nie po- dejmujemy próby pokierowania swoim życiem, bo nie wierzymy, że możemy je zmienić. A w rzeczywistości ono przebiega dokładnie tak, jak je poprowadzimy: od jednej decyzji do drugiej. Pewnie masz ochotę teraz sprzeciwić się: „Zaraz, zaraz, są przecież sytuacje, których nie możemy przewidzieć, i na które nie mamy wpływu. Wypadki, choroby…”. Owszem, są. Ale takie okoliczności nie stanowią przeszkody w podejmowaniu decyzji. One jedynie ograniczają wybór… A cza- sem, paradoksalnie, mogą otworzyć przed nami nowe możliwości. C Z Ę Ś Ć I J A K R O Z W I N Ą Ć S W Ó J P O T E N C J A Ł 1030 16 C Z Ę Ś Ć I J A K R O Z W I N Ą Ć S W Ó J P O T E N C J A Ł Ambucgem1gUA Część I Jak rozwInąć swóJ potenCJałJak być szCzęślIwymAmbucgem1gUA MAREK AURELIUSZ (121–180) Cesarz rzymski. Jest nazywany „filozofem na tronie”. Stoik żyjący zgodnie z głoszonymi przez siebie zasadami. Uważał, że los trzeba przyjmować godnie i cierpliwie znosić. Swoje myśli utrwalił w dziele Do siebie samego, które w naszych czasach jest znane pod tytułem Rozmyślania.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: