Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00042 004094 21336615 na godz. na dobę w sumie
Kamienie lecznicze w litoterapii. Jak z pomocą ponad 500 kamieni i kryształów wrócić do zdrowia, przyciągnąć szczęście i odzyskać spokój ducha - ebook/pdf
Kamienie lecznicze w litoterapii. Jak z pomocą ponad 500 kamieni i kryształów wrócić do zdrowia, przyciągnąć szczęście i odzyskać spokój ducha - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 348
Wydawca: Studio Astropsychologii Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8171-328-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Litoterapia nazywana leczeniem kamieniami, to holistyczna metoda uzdrawiania sięgająca 3500 lat. Zdaniem Autora, cenionego naturopaty i litoterapeuty, z jej pomocą wyeliminujesz dolegliwości trapiące zarówno ciało, jak i umysł np. alergie, bóle brzucha i głowy, choroby serca, depresję, brak energii czy żylaki. Dzięki informacjom zawartym w tym poradniku poznasz ponad 500 kamieni szlachetnych, minerałów oraz kryształów uważanych za lecznicze. Znajdziesz wskazówki dotyczące ich pielęgnacji, oczyszczania, dostępności i ceny. Dowiesz się, w jaki sposób znaleźć kamień odpowiedni do Twoich potrzeb, energetyzować wodę oraz wytwarzać eliksiry z kamieni szlachetnych. Litoterapia bez tajemnic!

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Werner Kühni Walter von Holst • KAMIENIE LECZNICZE W LITOTERAPII Jak z pomocą ponad 500 kamieni i kryształów wrócić do zdrowia, przyciągnąć szczęście i odzyskać spokój ducha Redakcja: Ewelina Kuryłowicz Skład: Emilia Dajnowicz Projekt okładki: Emilia Dajnowicz Tłumaczenie: Małgorzata Rzepka Wydanie I Białystok 2020 ISBN 978-83-8171-328-3 Tytuł oryginału: Taschenlexikon der Heilsteine Copyright © 2004 by AT Verlag Baden and Munich © Copyright for the Polish edition by Studio Astropsychologii, Białystok 2019 All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy, żadna część tej książki nie może być powielana w jakimkolwiek procesie mechanicznym, fotograficznym lub elektronicznym, ani w formie nagrania fonograficznego. Nie może też być przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana lub w inny sposób kopiowana do użytku publicznego lub prywatnego – w inny sposób niż „dozwolony użytek” obejmujący krótkie cytaty zawarte w artykułach i recenzjach. Książka ta zawiera porady i informacje odnoszące się do opieki zdrowotnej. Nie powinny one jednak zastępować porady lekarza ani dietetyka. Jeśli podejrzewasz u siebie problemy zdrowotne lub wiesz o nich, powinieneś skonsultować się z lekarzem zanim rozpoczniesz jakikolwiek program poprawy zdrowia czy leczenia. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zaprezentowane w tej książce były rzetelne i aktualne podczas daty jej publikacji. Wydawca i autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki dla zdrowia mogące wystąpić w wyniku stosowania zaprezentowanych w książce metod. Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku. www.facebook.com/Wydawnictwo.Studio.Astropsychologii 15-762 Białystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 – redakcja 85 654 78 06 – sekretariat 85 653 13 03 – dział handlowy – hurt 85 654 78 35 – www.talizman.pl – detal strona wydawnictwa: www.studioastro.pl Więcej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl PRINTED IN POLAND Spis treści Wprowadzenie do leczenia kamieniami .................................... 7 Układ krystalograficzny i typ strukturalny ........................... 9 Znalezienie odpowiedniego kamienia .................................. 11 Zastosowanie kamieni .............................................................. 11 Pielęgnacja kamieni .................................................................. 16 Dostępność i cena ...................................................................... 19 Wyjaśnienie symboli ................................................................. 21 Alfabetyczny spis kamieni leczniczych ....................................... 23 Indeks dolegliwości ........................................................................ 295 Objawy fizyczne ......................................................................... 296 Objawy duchowe ....................................................................... 312 Bibliografia/Adresy internetowe ................................................. 337 O Autorach ..................................................................................... 339 Wprowadzenie do leczenia kamieniami Leczenie kamieniami jest starą metodą leczniczą ludzkości. Swo­ im wyglądem kamienie odpowiadają ludzkiej duszy. W ich kry­ stalicznym wyglądzie ludzie widzą działanie sił boskich. Kapłani i uzdrowiciele stosują kamienie, aby przywrócić równowagę mię­ dzy ciałem i duszą a uniwersalnym porządkiem. Działanie kamieni wyraźnie ukazuje także biżuteria noszona jako amulet. Postęp kul­ turalny uwidacznia się także w zdolności człowieka do wydobywa­ nia i przetwarzania minerałów. Nowoczesne leczenie kamieniami tradycyjnie bazuje na mine­ ralogii. Jak wskazywał Michael Gienger, istnieje związek między sposobem powstawania oraz składem kamienia a jego wpływem na człowieka. Dzięki temu odkryto nieznane dotąd terapeutyczne zastosowania minerałów. Przez ostanie piętnaście lat coraz więcej osób miało do czynienia z kamieniami uzdrawiającymi i swoimi doświadczeniami przyczy­ niało się do szybkiego rozwoju wiedzy na ten temat. Dzięki temu dopiero teraz możliwe jest opisanie niektórych rzadkich kamieni. — 9 — Możesz stosować różnorakie kamienie dla utrzymania dobrego stanu zdrowia, dobrego samopoczucia oraz dla własnego rozwo­ ju. Jeśli jesteś chory lub martwisz się o swoje zdrowie, poszukaj uzdrowiciela lub lekarza. Kamienie możesz też stosować jako uzu­ pełnienie zaleconych przez lekarza terapii. Powinno być to jednak poprzedzone konsultacją z doświadczonym doradcą zdrowotnym, ponieważ nie należy stosować kamieni w sposób przypadkowy: istnieją również kamienie trujące oraz wydzielające niewielkie promieniowanie. Ważne jest opisanie także tych kamieni oraz umożliwienie świadomego obchodzenia się z nimi. Niniejszy „podręczny leksykon” stanowi przegląd działania po­ szczególnych kamieni leczniczych. Świadomie pominięto w nim mineralogię, mineralogiczną litoterapię, związek z feng shui, ho­ meopatię, astrologię, czakry, terapię kwiatową Bacha itd. Te tematy oraz ich związki z kamieniami leczniczymi są obszernie opisane w książce Enzyklopädie der Steinheilkunde. Ten podręczny leksykon jest ustrukturyzowany w sposób, któ­ ry umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy z nim oraz daje wgląd w spektrum działania 555 minerałów. Dla osób doświad­ czonych stanowi on przegląd najnowszej wiedzy na temat stale rozwijającej się oferty kamieni leczniczych. Kolejność alfabetyczna umożliwia intuicyjne wyszukiwanie poszczególnych minerałów. Dane dotyczące działania są zachętą do własnych obserwacji. Wiedza stale się rozwija, dane są stale uzupełniane, precyzowane, a w niektórych przypadkach korygowane. Informacje dotyczące szczególnie rzadkich kamieni są czasem niepewne, w przeciwień­ stwie do informacji na temat dobrze zbadanych minerałów. Auto­ rzy ucieszą się z doświadczeń i wskazówek czytelników na temat nowych i mniej popularnych kamieni. — 10 — KAMIENIE LECZNICZE W LITOTERAPII WproWadzenie do leczenia kamieniami UKŁAD KRYSTALOGRAFICZNY I TYP STRUKTURALNY Układ krystalograficzny opisuje regularność i  uporządkowanie w budowie atomowej minerału. Każdy człowiek może być przy­ porządkowany analogicznemu ludzkiemu typowi strukturalnemu. Charakterystyczny cykl życiowy i specyfika wywodzą się z cech geometrycznych układzie krystalograficznym. Przynależność oso­ by do typu strukturalnego można określić na podstawie obserwacji i doświadczenia. Jako że często warto wiedzieć, do jakiej struktury należy dany kamień, przy każdym z nich umieszczono odpowiedni symbol informujący o tym. Poniżej kilka ważnych informacji o ce­ chach każdego typu. Kwadratowa: konsekwentnie planuje swoje życie i swoje pro­ jekty; dąży do kontroli i pewności; niezłomna w swoich na­ wykach, nieelastyczna, dba o  wysokie koszty administracyjne; wytrącana z równowagi przez nieprzewidziane okoliczności. Sześciokątna: ogranicza się do najważniejszego, osiąga wydaj­ ność; nastawiona na duże cele; dąży do ideału, jest świadoma pewności siebie, ryzyko bezwzględności, braku wyrozumiałości i uporu; różnicuje w niewielkim stopniu. Trójkątna: myśli i działa praktycznie, realistyczna i rozważna, jest jednocześnie wygodna; wie o wiele więcej niż wykorzy­ stuje; tworzy wiele kontaktów społecznych; kocha zaufane osoby; wypiera to, co niechciane i co rzutuje na zewnątrz; nie jest perfek­ cjonistką, stoi twardo na ziemi. Prostokątna: jest żądna wiedzy, z dużą zdolnością rozróż­ niania; talent organizacyjny; działa intuicyjnie, argumentu­ je bardzo racjonalnie; identyfikuje się z rolami i tworzy pozory; potrafi ukrywać uczucia i emocje. — 11 — Romboidalna: jest skrupulatna, towarzyska i ma zdolność do­ stosowywania się; ma zmysł estetyki i elegancji, jest skromna; chce dla każdego dobrze, często nie potrafi realizować tego, co podpowiada jej wewnętrzny głos; nie potrafi ukrywać uczuć, jest świadoma pewności siebie. Równoległoboczna: jest gotowa na ryzyko, ukształtowana przez różne etapy życia, oddaje się swoim pasjom z na­ miętnością; ma trudności w podejmowaniu decyzji lub daje się ponieść czemuś na całego, uparta. Trapezowa: podlega częstym wahaniom nastroju; duża możliwość rozwoju i głębia odczuć; pielęgnuje różnorod­ ne kontakty społeczne, irracjonalna; duża podatność na wpływy; nie potrafi ukrywać uczuć, skłonna do postawy ofiary. Amorficzna: żyje zgodnie ze spontanicznymi impulsami bez myślenia o przeszłości lub przyszłości; jest wolna jak dziecko, naturalna, nie ulega wpływom; nie uzależnia się; nie potrafi znieść pre­ sji z zewnątrz; uchodzi za niesłowną i potrzebuje dużo przestrzeni. Te opisy są mocno schematyczne i przerysowane. Podstawowy typ duchowy jest stały. To, czy w  swoim życiu osiągniesz spełnienie i szczęście, nie zależy od tego, jakim typem jesteś, lecz od tego, jak go wykorzystasz. Kamienie o  takim samym układzie krystalograficznym po­ magają żyć zgodnie ze swoją strukturą i  uwolnić wewnętrzną siłę. Kamienie o innych układach krystalograficznych poszerzają horyzonty i pomagają pozbyć się określonych słabych punktów. Ten krótki opis nie wystarczy do określenia twojego typu struk­ turalnego, ale da ci ogólne spojrzenie. Więcej informacji na temat układów krystalograficznych znajdziesz w książce Enzyklopädie der Steinheilkunde lub podczas specjalnych seminariów. — 12 — KAMIENIE LECZNICZE W LITOTERAPII WproWadzenie do leczenia kamieniami ZNALEZIENIE ODPOWIEDNIEGO KAMIENIA Pomyśl przez chwilę o problemie, który chciałbyś rozwiązać, lub o osobie, dla której chciałbyś zrobić coś dobrego. Popatrz na swoją kolekcję kamieni lub na kolekcję sprzedawcy. Kamień, który wyda ci się świecący, który wpadnie ci w oko lub który po prostu najbar­ dziej ci się spodoba, będzie tym właściwym. Być może podczas ich oglądania stwierdzisz, że „ten pasuje”. Właśnie ten kamień po­ winieneś kupić i mieć go w pobliżu. Słuchaj swoich emocji oraz swojej intuicji, aby ustalić, jak długo powinieneś go używać dla załatwienia tej sprawy. Jeśli odniesiesz sukces lub jeśli w  danej sprawie pojawi się inny kamień, podziękuj im. Żaden najbardziej specjalistyczny sklep z minerałami nie będzie miał w sprzedaży wszystkich kamieni opisanych w niniejszym leksykonie. Dlatego lepiej jest się zorientować w faktycznym zaopatrzeniu danego skle­ pu i tam z pomocą książki wybrać optymalny kamień niż szukać wybranego rarytasu po całym kraju lub nawet w Internecie. ZASTOSOWANIE KAMIENI Z kamieniami obchodź się z szacunkiem. Często mają one kilka ty­ sięcy lat i podczas powstawania miały różnorodne doświadczenia. Spróbuj sobie wyobrazić, że kamień jest inteligentną istotą, która z tobą obcuje, a nawet może cię „zrozumieć”. Działa on za pośrednic­ twem zdolności, które chętnie ci udostępnia. Podstawą tego związku jest sympatia, dodatkowo potrzebne jest też nieco pielęgnacji (patrz: str. 16). Dzięki temu kamień będzie służył przez długi czas. Kamienie dają twojemu organizmowi jasne impulsy. Aby się nie przeciążyć, musisz zdecydować, czy będziesz stosować kamień w cią­ gu dnia czy może lepiej w nocy. Z reguły więcej sensu ma stosowa­ nie kamienia w ciągu dnia. W danym okresie można stosować kilka różnych kamieni, ale nie wszystkie w jednym momencie i w jednym miejscu. Można na przykład stosować jeden kamień w dzień, drugi — 13 — w nocy, trzeci jako biżuterię, a kolejny w formie wody leczniczej. Moż­ liwości te opisano dokładnie w książce Gesund durch Heilsteine und Öle, gdzie możesz wyszukiwać kamienie według chorób, a następnie uzyskać rady co do wyboru kombinacji kamieni i ich zastosowania. Podczas pracy z kamieniami powinieneś pić wystarczająco dużą ilość wody. Uzdrawiające działanie kamieni jest wtedy zdecydowa­ nie silniejsze. Jeśli nosisz kamienie w ciągu dnia, zatroszcz się nocą o wystarczającą ilość niezakłóconego snu. KILKA SŁÓW O LECZENIU KAMIENIAMI Litoterapia opiera się na tradycji liczącej ponad 3500 lat, w któ­ rej minerały były przyjmowane głównie wewnętrznie. Dlatego do „nowoczesnej litoterapii” zaliczają się także minerały takie jak bo­ raks, klinoptilolit i inne, które są stosowane wewnętrznie w formie zmielonego proszku (częściowo w zakresie gramowym), ale także koloidalne wydalane metale ciężkie, np. złoto czy srebro. Dzięki temu zakres zastosowań litoterapii może być nie tylko roz­ szerzony – zdecydowanie zwiększa się także jej efektywność. Dzię­ ki doświadczeniom ostatnich dziesięcioleci zastosowanie kamieni leczniczych stało się skuteczniejsze i jest coraz częściej potwierdzane, głównie dzięki grupom na Facebooku, przez ponad 20 000 członków. Kieszeń spodni Większość kamieni można nosić przy sobie, najlepiej w kieszeni spodni lub jako wisiorek na skórzanej tasiemce – zazwyczaj nosi się je przez 4–6 tygodni. Kamienie, które są zbyt kruche lub zbyt małe oraz takie, które są trujące, można nosić w woreczku. Nie należy jednak stosować tej metody w przypadku rzadko występujących kamieni radioaktywnych. Kiedy nosimy przy sobie kamień, tworzymy kanał dla wszyst­ kich cech kamienia. Stanie się on filtrem twoich odczuć, wpływa na twój nastrój oraz zachowanie. — 14 — KAMIENIE LECZNICZE W LITOTERAPII WproWadzenie do leczenia kamieniami Medytacja Medytacja możliwa jest z każdym rodzajem kamienia. Pomaga ci łączyć się z  duchowymi cechami kamienia oraz wytworzyć osobisty kontakt. Połóż przed sobą kamień tak, abyś mógł go wygodnie obser­ wować. Przygaś światło i  zadbaj o to, aby nic ci nie przeszkadzało. Ustal czas spotkania z kamieniem. Zanurz się w kamieniu, niczego nie oczekuj i zadawaj pytania. Przyklejanie Jeśli chcesz wesprzeć w działaniu konkretny narząd lub chcesz przy­ spieszyć gojenie się ran, czyli chcesz osiągnąć działanie nakierowane na konkretny organ, przyklej kamień możliwie jak najbliżej żądanego miejsca. Możesz w tym celu użyć plastra z opatrunkiem lub przywiązać kamień jakimś materiałem, aby trzymał się on w konkretnym miejscu na skórze. Pamiętaj, aby nie za­ burzyć przepływu krwi i aby taka „konstrukcja” nie ograniczała twoich ruchów. Aby móc stosować ten sposób bez przerwy, kup dwa kamie­ nie jednego rodzaju i wymieniaj je codziennie w celu oczyszczania. Kamienny krąg Kamienne kręgi stanowią wspaniałą możliwość dla pogłębienia medytacji. Pomagają oderwać się od wpływów zewnętrznych, wzmacniają osobiste pole energetyczne i tworzą wyjątkową atmos­ ferę oraz nastrój. Duchowy aspekt stosowanych rodzajów kamieni (talenty, nastawienie, zrozumienie) przenoszą się na twoją aurę. Fizyczne działanie ma tutaj znaczenie drugoplanowe. — 15 — Potrzebujesz co najmniej czterech, a najlepiej ośmiu możliwie podobnych kamieni jednego rodzaju. Połóż kamienie na podłodze w odpowiedniej dla ciebie odległości, skup się przy tym na swoich uczuciach i zmieniaj kąt tak długo, aż poczujesz się silny i spokojny. Jeśli krąg jest zbyt duży, ciśnienie krwi spada, a człowiek czuje się nieco zagubiony; jeśli krąg jest zbyt mały, ciśnienie krwi wzrasta, a człowiek czuje się ograniczony. Biżuteria Kamienie upiększone ręką artysty pokazują się ze swojej najlepszej strony i w szczególny sposób podkreślają twoją osobowość. Pasu­ jąca biżuteria z kamieni wzmacnia akceptację społeczną i podnosi poczucie własnej wartości*. Ponadto kamienie mają w człowieku wpływ na to, co symbolizują (ucieleśniają). Biżuteria z kamieni pokazuje twoją wartość i powinna mieć na ciebie dobry wpływ. Masaż Kamienne rysiki do masażu opracowane przez terapeutę refleksologii Ewalda Kliegela oraz podłużne kamienie nada­ ją się do masażu także przez ubrania. Oprócz efektu masażu oddziałuje tutaj także energe­ tyczne działanie poszczegól­ nych rodzajów kamieni. Już dzięki delikatnemu pocieraniu można osiągnąć stan głębokie­ go rozluźnienia. Technika masażu „leżąca ósemka”: plecy masowane są delikatnie rysikiem do masażu przez pocieranie oraz rysowanie pętli i ósemek. * Szeroki wybór pięknej biżuterii wykonanej z najwyższej jakości kamieni można kupić w sklepie www.talizman.pl (przyp. wyd. pol.). — 16 — KAMIENIE LECZNICZE W LITOTERAPII WproWadzenie do leczenia kamieniami Zastosowanie wewnętrzne Przyjmowanie eliksirów z kamieni szlachetnych (które mogą być także stosowane zewnętrznie) oddziałuje na całą przemianę materii. Bardzo skuteczne jest połączenie eliksiru z kamieniem przyklejonym w konkretnym miejscu. W celu przygotowania takiego eliksiru możesz włożyć oczyszczony kamień do szklanki czystej wody i pozostawić na noc. Następnego dnia stopniowo wypijaj wodę; kamień może pozostać w szklance (więcej na ten temat w książce Enzyklopädie der Heilsteinkunde). Bardzo skuteczne są te gotowe eliksiry dostępne w sklepach. Kamienie nienadające się do wytwarzania wody ze względu na swoją roz­ puszczalność są odpowiednio oznaczone. Proszki z kamieni jako produkty farmaceutyczne można dostać w aptekach. Woda z kamieni leczniczych Woda z  kamieni leczniczych to woda, która ma wibracje kamieni szlachetnych. Związki mineralne za­ warte w ludzkim organizmie odpo­ wiadają zastosowanym kamieniom leczniczym i  wpadają w  drgania rezonansowe. Jeśli lecznicze właściwości ka­ mienia przekazywane są wodzie, jest to ich najbardziej przyswajalna forma. Zazwyczaj bezpośrednio do wody pitnej dodaje się bloki kamienne różowego kwarcu, ametystu i kryształu górskiego, a lepiej – konkretną mieszankę wybranych kamieni. Wysoko wypolerowane kamienie nie nadają się do tego celu, ponieważ są one pokrywane bezbarwnymi woskami i oleja­ mi dla ładnego połysku i dłuższej trwałości. Sprawia to, że są one — 17 — idealne do kontaktu ze skórą, ale nie nadają się do długiego leżenia w wodzie, ponieważ mogą uwolnić się wtedy substancje obce. Ważne jest to, aby bloki kamienne nie rozlatywały się, nie zawie­ rały olejów (w razie wątpliwości dobrze je wygotuj). Najrzadziej co dwa dni należy wyjmować je z dzbanka i delikatnie oczyszczać z biofilmu za pomocą niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń, po czym opłukać. Ich moc można utrzymywać przez ładowanie na krysztale górskim lub na słońcu. Taka mieszanka zastępuje zwykłą wodę pitną; należy pić ok. 2 litry dziennie. Napromieniowanie wody pitnej kamieniami szlachetnymi Wspaniałym sposobem na prze­ niesienie leczniczych właściwości kamienia do wody jest napromie­ niowanie kryształem górskim. W tym celu można użyć też ka­ mieni polerowanych. Potrzebny będzie czysty krysz­ tał górski, którego koniec, wsparty na przykład na podstawce, skierowany będzie w kierunku szklanki. Po drugiej stronie kryształu należy umieścić kamień leczniczy. Pro­ ces napromieniowania trwa ok. 10 minut. Jeśli przeniesienie zakoń­ czyło się sukcesem, poczujesz to poprzez zmianę smaku wody. Zastosowanie: dla ogólnej aktywacji i regeneracji, przy choro­ bach układu trawiennego, alergiach, stanach podgorączkowych, chorobach nerwów oraz dla wsparcia terapii nowotworowej. PIELĘGNACJA KAMIENI Minerały wydają się być trwałe i wieczne, mogą się jednak zmienić: na kryształach górskich mogą pojawić się małe wady i odpryski, a mleczne części mogą stać się przejrzyste. W przypadku innych rodzajów barwa może stać się bardziej intensywna lub całkowi­ — 18 — KAMIENIE LECZNICZE W LITOTERAPII WproWadzenie do leczenia kamieniami cie zaniknąć. Można także zaobserwować zmętnienie. To, a także uczucie ciężkości lub lepkości może być przyczyną niedostatecz­ nej pielęgnacji. Oznaką może być także zapominanie o kamieniu, uczucie niechęci do niego oraz zagadkowe zagubienie go na chwilę lub nawet jego pęknięcie. Ma to związek z tym, że zabrał ci on zbyt dużo energii i nie był oczyszczany. Kamienie lecznicze o zastosowaniu terapeutycznym po każdym użyciu powinny być najpierw czyszczone przez opłukanie z nagro­ madzonego w nim napięcia. Następnie powinny być oczyszczane na płaszczyźnie informacyjnej, a dopiero potem naładowane świe­ żą energią. Krok 1: Rozładowanie Rozładowywanie bieżącą wodą Resztek przyjętej energii pozbędziesz się poprzez dokładne opłu­ kanie pod bieżącą wodą przez ok. pół minuty. Tego kroku nie sto­ suje się w przypadku minerałów rozpuszczalnych w wodzie, które są odpowiednio oznaczone. Krok 2: Oczyszczanie płaszczyzny informacyjnej Kamień może gromadzić obciążające doświadczenia podczas wy­ dobywania, transportu oraz przetwarzania. Wiele osób trzymało go w rękach przed tobą. Aby usunąć te informacje z pamięci ka­ mienia, należy go oczyścić. Są na to różne sposoby. Oczyszczanie ciemnym ametystem Im ciemniejsza druza ametystu, tym bar­ dziej dogłębne jest jej działanie oczysz­ czające. Kamień leczniczy można położyć w druzie i pozostawić na noc. Oczyszcza­ nie na kawałku druzy nie jest tak skuteczne jak w środku druzy, ponieważ promienio­ wanie dochodzi wtedy tylko z  jednego — 19 — kierunku. Oczyszczanie ametystem nigdy nie szkodzi, jednak nie działa w przypadku wielu silnie metalicznych, wyjątkowo gęstych i bardzo twardych kamieni. Oczyszczanie kamieniami hematytu W  tym celu kamień lub łańcuszek należy położyć bezpośred­ nio w malutkich kamieniach hematytu. Już po 20 minutach tak umieszczony kamień jest oczyszczony na płaszczyź­ nie informacyjnej. W  konsekwencji oznacza to, że hematyt i magnetyt nie mogą być umieszczone razem, po­ nieważ kamienie są wtedy rozłado­ wywane. Położenie w  hematycie sprawia, że niezbędne jest nałado­ wanie kamienia. Krok 3: Naładowanie kamienia (płaszczyzna energetyczna) Jako że intensywność działania kamieni leczniczych ma związek z przyjmowaną energią, oczyszczone i rozładowane kamienie powin­ ny być ponownie naładowane przed kolejnym ich zastosowaniem. Ładowanie światłem słonecznym lub księżycowym Klasyczny proces ładowania przebiega przy pomocy energii świetl­ nej, przede wszystkim za pomocą energii słonecznej, a czasem także księżycowej. Słońce ma najsilniejsze działanie przed połu­ dniem. Należy unikać zbyt silnego słońca południowego. Działa­ nie ładujące może zostać wzmocnione przez położenie kamienia w grupie kryształów górskich wystawionych na światło słoneczne. Ładowanie kryształem górskim Zamiennie kamienie mogą być ładowane kryształem górskim. Do ładowania kamienia najlepiej używać grupy kryształów górskich z wieloma ostrymi zakończeniami lub malutkich wypolerowanych — 20 — KAMIENIE LECZNICZE W LITOTERAPII WproWadzenie do leczenia kamieniami kryształów górskich. Rozładowane kamienie lecznicze należy po­ łożyć na kilka godzin na krysztale lub w miseczce z wieloma ma­ łymi kryształkami. Kryształ górski przekazuje innym kamieniom nagromadzoną przez siebie energię. Istnieje wiele innych metod oczyszczania energetycznego, które mają zastosowanie w wielu sytuacjach. Przedstawione powyżej me­ tody są jednak bezpieczne i mogą być stosowane w prosty sposób. DOSTĘPNOŚĆ I CENA Kamienie są wyjątkowymi darami natury. Ich dostępność często ulega dużym wahaniom w zależności od tego, co w danym mo­ mencie jest znajdowane i wydobywane w konkretnych kopalniach i jaki jest popyt. Nie ma więc możliwości dokładnego przewidzenia dostępności poszczególnych kamieni. Informacja o dostępności podana przy kamieniach ma na celu pomoc w oszacowaniu szansy na znalezienie danego minerału w sklepie. Dostępność nie zawsze też koreluje z  częstotliwością występowania danego kamienia w naturze. Rzadkie, ale popularne kamienie są często łatwiej do­ stępne niż te częściej występujące, ale jednocześnie mniej popular­ ne wśród użytkowników. Na przykład sugilit występuje w naturze rzadko, ale z uwagi na popyt jest bardzo często dostępny w skle­ pach i w związku z tym w leksykonie sklasyfikowany jest jako czę­ sty. Boksyt z kolei jest wydobywany dziennie w ilości 600 000 ton, a mimo to w sklepach prawie się nie pojawia. Dostępność została oceniona na podstawie obecności w skle­ pach i zdefiniowana w następujący sposób: Częsta: minerał dostępny od dłuższego czasu bez przerwy w dużej ilości i w różnych formach. W najbliższym czasie nie należy ocze­ kiwać przerw w dostawie. Te kamienie można kupić w różnych rozmiarach w większości sklepów z minerałami. — 21 — Niska: minerał nie jest dostępny zawsze. Często występują prze­ rwy w dostawie lub minerał może być dostępny tylko w niektórych formach. Zasoby są zmienne lub ograniczone. Te kamienie można kupić w dobrze wyposażonych sklepach z minerałami. Rzadka: minerał jest słabo dostępny. Występują częste, dłuższe przerwy w dostawach. Kamienie dostępne okazjonalnie w niewielu formach. Zasoby są bardzo ograniczone: w przypadku niektórych kamieni zasoby są na minimalnym poziomie lub znane kopalnie są już całkowicie wyczerpane lub zamknięte. Te kamienie można nabyć wyłącznie w sklepach specjalistycznych lub na giełdzie ko­ lekcjonerskiej. Na wiele z tych kamieni jest niewielki popyt; wiele z nich jest bardzo delikatnych, trujących, dostępnych tylko w for­ mie kryształów, małych lub kosztownych. Jeśli jednak cena nie gra roli, to tak naprawdę żaden kamień nie będzie rzadko dostępny. Podstawowa zasada jest taka, że za dobrą jakość trzeba zapłacić, przy czym jednak działanie terapeutyczne nie ma wpływu na cenę minerału. Wpływ na cenę ma natomiast częstość występowania da­ nego minerału, wkład włożony w jego przetworzenie oraz koszty transportu. Handlarze w miarę możliwości dopasowują cenę do ogólnej ceny rynkowej danego minerału. Nagłe wzrastające zain­ teresowanie minerałami kolekcjonerskimi oraz kamieniami leczni­ czymi w USA oraz na ogromnym rynku chińskim spowodowało, że ceny minerałów średniej i wyższej klasy rosną także w Europie; już od lat kamienie najwyższej jakości nie trafiają na rynek europejski*. Kiedy zdasz sobie sprawę, co możesz osiągnąć dzięki kamie­ niom i jak wiele możesz dzięki nim zrobić dla swojego zdrowia, dobrego samopoczucia i samorealizacji, stwierdzisz, że minerały mają optymalny stosunek jakości do ceny. * Starannie wyselekcjonowane, najwyższej jakości kamienie i kryształy można ku­ pić w sklepie www.talizman.pl (przyp. wyd. pol.). — 22 — KAMIENIE LECZNICZE W LITOTERAPII WproWadzenie do leczenia kamieniami kwadratowy sześciokątny trójkątny prostokątny romboidalny równoległoboczny trapezowy amorficzny Wyjaśnienie symboli może być noszony w kieszeni nie nosić w kieszeni nie wkładać do wody pitnej odpowiedni do masażu odpowiedni do kręgów kamiennych dostępny jako biżuteria fasetowana ładowany na słońcu nie kłaść na słońcu nie czyścić wodą – rozpuszczalny w wodzie ładowany w świetle księżyca trujący minerał może być delikatnie radioaktywny Jako że prawie wszystkie kamienie mogą być umieszczane w wodzie, umieszczono jedynie symbol przy minerałach, w przypadku których jest to niemożliwe lub niezalecane. Wszystkie kamienie można też do- stać w formie biżuterii, a zatem symbol informuje, czy dany minerał występuje także w szlifie fasetowym. Skały składają się z większej ilości minerałów i nie mają jednorodnego sytemu kryształów. W leksykonie zatem nie są podane informacje na ten temat. — 23 — alfabetyczny spis kamieni leczniczych aBalone, muszla paua, macica perłowa Fizycznie: chroni, pielęgnuje i  łagodzi podrażnienia skóry wrażliwej i błony śluzowej, poprawia ich regenerację i tolerancję słoneczną, rozluźnia mię­ śnie oczu. Duchowo: pomaga zwalczać przygnębie­ nie, niepewność i rozczarowania; daje radość i lekkość i pomaga z pełnym zaufaniem otworzyć się na życie. Pomaga obchodzić się z samym sobą, respektować granice i  chronić samego siebie; pomaga dzieciom osiągnąć samodzielność. Dostępność: częsta. — 25 — adamin Fizycznie: poprawia ukrwienie płuc; dzia­ ła regenerująco na skórę i błony śluzowe; przyspiesza rekonwalescencję po ciężkich chorobach; wyostrza postrzeganie (zmysł wzroku, smaku, słuchu). Duchowo: dba o  wewnętrzną siłę przy problemach emocjonalnych; wzmacnia wyraża­ nie samego siebie, pomaga podejmować ryzyko; daje stabilność w sprawach sercowych; poprawia połączenie ze światem ducho­ wym i pogłębia moc wyobraźni. Dostępność: niska. aFGaniT Fizycznie: ma działanie przeciwbólo­ we; stosowany do regeneracji tkanek; wspomaga zasypianie przy bezsenności; rozluźnia skurcze dłoni, a w przypadku gorączki pomaga schłodzić ciało. Dostępność: niska lub rzadka. aGaT Fizycznie: chroni skórę przed obciążeniami środowiska; działa na płyny w organizmie; pobudza odtruwanie tkanek, usprawnia trawienie i wydalanie; stymuluje układ od­ pornościowy; łagodzi ból i rozluźnia; wzmac­ — 26 — KAMIENIE LECZNICZE W LITOTERAPII alFaBeT yczny Spi S kamieni leczniczych nia i regeneruje wszystkie narządy składające się z wielu warstw tkanek; działa na każdy narząd i pomaga przy każdej chorobie, o której przypomina swoim pojawieniem się. Duchowo: daje ochronę, bezpieczeństwo i pewność; wzmacnia zaufanie do samego siebie przez większą niezależność od ocen innych ludzi; oddala melancholię, troski, napięcia i zwątpienia, wspiera duchowość i  wycofanie, pobudza wyobraźnię; zwięk­ sza realistyczność i  pomaga rozwiązywać problemy w  sposób pragmatyczny i możliwie prosty; pomaga ograniczać się do naj­ ważniejszego i  ignorować odchylenia; stabilizuje psychicznie i dostosowuje aurę. aGaT BiaŁo-czarny, agat zebra Fizycznie: poprawia motorykę, wzmacnia zmysł słuchu i  równowagi u  małych dzieci; łagodzi swędzenie skóry i po­ prawia jej elastyczność; skuteczny przy pękaniu skóry. Duchowo: poprawia skrupulatność i wzmacnia poczucie odpowiedzialności; wzmacnia konsekwencje w myśleniu i działa­ niu; pomaga pozostawiać pewne sprawy na później. Dostępność: niska. aGaT BiaŁy, agat pokoju Fizycznie: łagodzi katar sienny i zaburzenia hormonalne; pobudza przepływ limfy; tworzy ochronę w  ciąży; poprawia wzrok i pracę mózgu. — 27 — Duchowo: wpływa na zrównoważone i spokojne postrzeganie ży­ cia; wspiera świadome przetwarzanie doświadczeń; wspomaga czystość i dobre samopoczucie, cierpliwość i zrozumienie; prze­ ciwdziała agresji. Dostępność: częsta. aGaT BoTSWana Fizycznie: łagodzi swędzenie głowy, wysypkę i  egzemę; stosowany przy zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego; pod­ czas ciąży chroni płód, poprawia zaopa­ trywanie tkanek w składniki odżywcze. Duchowo: pomaga osiągnąć większą zdol­ ność postrzegania; wzbogaca fantazję; pomaga odnaleźć własny rytm życia; wspiera wyrażanie uczuć. Dostępność: niska. aGaT czerWony Fizycznie: wspiera ukrwienie narządów wewnętrznych i pobudza krążenie; łagodzi alergie i utratę apetytu; przeciwdziała zabu­ rzeniom przepływu krwi w dłoniach, usuwa zjawisko zimnych palców; stymuluje czyn­ ność żołądka, jelita i naczyń krwionośnych. Duchowo: pomaga rozwinąć własne zdolności; daje wytrzymałość, zdecydowanie i stabilność; utrwala wła­ sne przekonania, aktywuje w przypadku niechęci do działania; pomaga tworzyć wyraźnie określone zamiary. Dostępność: częsta. — 28 — KAMIENIE LECZNICZE W LITOTERAPII alFaBeT yczny Spi S kamieni leczniczych aGaT dendryToWy Fizycznie: wzmacnia tkankę łączną i pomaga przy odtruwaniu tkanek; stosowany przy dolegliwościach skó­ ry, błony śluzowej, płuc i jelit. Duchowo: pomaga zwalczyć duchowe ob­ ciążenia i rany; pomaga zwalczać zaburzenia. Dostępność: niska. aGaT drzeWny Fizycznie: stosowany przy skłonności do infekcji i  przeziębieniach; troszczy się o witalność i odporność; może wspierać funkcjonowanie nerek i regulować gospo­ darkę wodną. Duchowo: wzmacnia wytrzymałość, wy­ trwałość i odwagę; pomaga postrzegać trud­ ności jako wyzwania i mierzyć się z nimi; przynosi wewnętrzny spokój i opanowanie; daje pewność siebie i stabilność; zwiększa zdolność dostosowywania się. Dostępność: częsta. aGaT ForTeczny Fizycznie: łagodzi zapalenie pęcherza i nietrzymanie moczu; łago­ dzi ugryzienia owadów. Duchowo: daje ochronę i bezpieczeństwo, łagodzi napięcia, daje stabilność przeciwko oddziaływaniom zewnętrznym, wspiera — 29 — logiczne i  racjonalne myślenie oraz zdolności analityczne, pomaga znaj­ dować pragmatyczne rozwiązania. Dostępność: częsta. aGaT GWiaŹdziSTy Fizycznie: stabilizuje kondycję fizyczną; wspiera układ odporno­ ściowy i regenerację tkanki łącznej; pobudza czynność wątroby; pobudza aktywność mózgu i nerwów; daje głębo­ ki sen zapewniający wypoczynek. Duchowo: stabilizuje kondycję psychiczną; zachęca do kreatywnej pracy nad marze­ niami, uczuciami, wewnętrznymi obrazami i intensywnymi snami; pomaga dostrzegać własne potrzeby w  połączeniu z  rzeczy­ wistością, pomaga pozostać przy swoich pasjach; pomaga chronić się przed fikcyjny­ mi wartościami, pozwala na spokojną refleksję; pomaga znaleźć wyjście z izolacji; w zależności od swojej formy ma działanie introwertyczne lub wzbudzające ciekawość; działa uziemiająco. Dostępność: niska. aGaT koronkoWy Fizycznie: stosowany przy infekcjach, ugryzieniach owadów, skurczach, hemo­ roidach i  swędzeniu; wzmacnia tkankę łączną skóry i narządów wewnętrznych i po­ prawia metabolizm tkankowy. — 30 — KAMIENIE LECZNICZE W LITOTERAPII alFaBeT yczny Spi S kamieni leczniczych Duchowo: ożywia i  inspiruje obrazowe myślenie oraz fantazję; wspiera kreatywność w myśleniu. Dostępność: częsta. aGaT mSzySTy Fizycznie: obniża zbyt wysoki poziom cholesterolu; pobudza produkcję insuliny w trzustce; tworzy śluz przy suchym kaszlu; pobudza przepływ limfy; stosowany przy infekcjach płuc, dróg oddechowych i zapaleniu zatok przynosowych; aktywuje gruczoły mleczne przy karmieniu piersią; łagodzi napady gorąca; poprawia trawienie; łagodzi wrażliwość na zmiany pogody. Duchowo: pomaga przy agresji, troskach i wście­ kłości, uspokaja i daje wyrozumiałość, rozwi­ ja społeczną stronę człowieka i wzmacnia połączenie z  naturą; działa przeciwko niezdecydowaniu i  obsesji; pozytywnie wpływa na zachowania nałogowe; przy­ nosi inspirację i nowe pomysły; umożliwia uwolnienie się od głęboko osadzonych lę­ ków i blokad umysłowych; otwiera wypierane uczucia seksualne. Dostępność: niska. aGaT mSzySTy rÓŻoWy Fizycznie: pomaga przy przewlekłych za­ parciach, kiedy czynność jelit została za­ trzymana przez przyjmowanie środków przeczyszczających, a  także podczas bie­ gunki; odtruwa, oczyszcza i wzmacnia prze­ — 31 — pływ limfy; wspiera wydzielanie enzymów trawiennych; poprawia florę jelitową; może pomóc w przypadku pasożytów; łagodzi stany zapalne w układzie pokarmowym; wspiera wzrost i stan włosów i paznokci. Duchowo: poprawia zapamiętywanie snów; pomaga umysłowo przepracowywać doświadczenia; rozluźnia wewnętrzne napięcia i wrażliwość; pomaga bez ograniczeń oceniać uczucia i uprzedze­ nia; zwiększa pomysłowość i umiejętność zachwycania się; daje emocjonalną i intelektualną swobodę; pomaga przeciwko bezrad­ ności i lekkomyślności. Dostępność: niska. aGaT oceaniczny, patrz: chalcedon sferolityczny aGaT oczkoWy Fizycznie: wzmacnia ściany naczyń krwionośnych; pomaga przy organicznych chorobach oczu, zmęczeniu oczu, przede wszystkim przy suchych, pieką­ cych oczach; stosowany w przypadku zapalenia spojówek, zapalenia siat­ kówki, przy niebezpieczeństwie od­ klejenia się siatkówki, przy jęczmieniu oraz jaskrze; łagodzi dolegliwości zwią­ zane z prostatą. Duchowo: wspomaga koncentrację, pomaga przy dysnomii; wspiera poczucie wspólnoty; wzmacnia wytrzymałość i pomaga zachować stabilność. Dostępność: częsta. — 32 — KAMIENIE LECZNICZE W LITOTERAPII alFaBeT yczny Spi S kamieni leczniczych aGaT oGniSTy Fizycznie: łagodzi ataki epilepsji; reguluje wydalanie przy zaburzeniach jelito­ wych, szczególnie w przypadku wzdęć, biegunki i zaparcia; łagodzi przewle­ kłe stany zapalne. Duchowo: daje siłę do przejęcia ini­ cjatywy, zwiększa ekstrawersję, daje wewnętrzną radość i zado­ wolenie; wspiera pozytywne myślenie; poprawia nastawienie do własnego organizmu. Dostępność: rzadka. aGaT piryToWy Fizycznie: wygładza skórę; wspiera pe­ rystaltykę jelit; poprawia przepływ limfy. Duchowo: dobry przy nagłych wahaniach na­ stroju, złości i  humorów; pomaga rozwiązywać najtrudniejsze problemy poprzez analizowanie ich szczegółów; w  przypadku problemów i trosk uwalnia głowę i daje lekkość. Dostępność: rzadka. aGaT pŁomieniSTy Fizycznie: wspiera przepływ limfy; pomaga przy zapaleniu macicy i pę­ kaniu skóry; łagodzi infekcje grypowe. Duchowo: ożywia myślenie, motywuje i zachwyca. Dostępność: niska. — 33 — aGaT rÓŻoWy Fizycznie: wzmacnia serce, obniża gorączkę przez wytwarzanie potu; pomocny przy stanach zapalnych; po­ budza wchłanianie składników odżyw­ czych w jelicie oraz metabolizm i krążenie; ma lekkie działanie ożywiające i pobudzające. Duchowo: pomaga odnaleźć pokój i otuchę; wzmacnia to, co pozytywne. Dostępność: niska. aGaT rUinoWy Fizycznie: zmniejsza wrażliwość na zmianę pogody; przyspiesza gojenie się złamań i uszkodzeń tkanek. Duchowo: pomaga pogodzić się z du­ żymi zmianami życiowymi, pomaga przepracować straty i duchowe zranienia. Dostępność: częsta. aGaT SkÓra WĘŻa Fizycznie: przeciwko atroficz­ nym zmianom skórnym; wspiera cyrkulację płynu czaszkowego; wzmac­ nia przepływ limfy; pomaga przy zaburze­ niach pracy mózgu; łagodzi suchość oczu i błon śluzowych; wspiera odkrztuszanie i łagodzi objawy astmy alergicznej. — 34 — KAMIENIE LECZNICZE W LITOTERAPII alFaBeT yczny Spi S kamieni leczniczych Duchowo: wspiera spokój, tolerancję i zrozumienie; daje otwar­ tość, a jednocześnie pomaga zostać sobą; pomaga iść własną drogą bez zbaczania z niej. Dostępność: rzadka. aGaT UrUGWaJSki Fizycznie: pomaga przy opuchliźnie sta­ wów, pomaga transportować lim­ fę; wzmacnia zmysły, szczególnie zmysł dotyku. Duchowo: zmniejsza stres, łagodzi rozczarowania i zgorzknienie. Dostępność: częsta. aGaT WarSTWoWy Fizycznie: działa przeciwzapalnie i łagodzi skórę; chroni wszystkie narządy, przede wszystkim skórę i jelito; poprawia elastyczność ścian naczyń i zapobiega skurczom mięśni; łagodzi objawy astmy; łagodzi zabu­ rzenia równowagi. Duchowo: pomaga przeciwko koszmarom; harmonizuje i chroni aurę; pomaga zabezpieczyć swój obszar; daje siłę i  pomaga lepiej obchodzić się ze stresem. Dostępność: częsta. — 35 — aGaT Wodny Fizycznie: uchodzi za najlepszą ochronę w okresie ciąży; reguluje gospodarkę wodną i hormonalną; odświeża i ożywia skórę. Duchowo: umożliwia odczuwanie rado­ ści i zaufania; wspiera nasze wewnętrzne dziecko, daje uczucie beztroski; daje bez­ pieczeństwo i wewnętrzny spokój; wzmac­ nia empatię. Dostępność: rzadka. akermaniT Fizycznie: poprawia niewyraźne wi­ dzenie; poprawia wchłanianie amino­ kwasów. Duchowo: ułatwia i poprawia komunikację z innymi. Dostępność: rzadka. akSyniT Fizycznie: stosowany przy zaburze­ niach ruchowych oraz złamaniach kości; zmniejsza przewlekłe zaparcia i  łagodzi dolegliwości żołądkowo­jelitowe. Duchowo: łagodzi poczucie winy; stopniowo zmniejsza stany lę­ kowe, ułatwia oddalanie i zwalczanie strachu; traumatyczne prze­ życia są ponownie reaktywowane i świadomie przepracowywane. Dostępność: rzadka. — 36 — KAMIENIE LECZNICZE W LITOTERAPII alFaBeT yczny Spi S kamieni leczniczych akTynoliT Fizycznie: pobudza funkcjonowanie wątroby i  nerek; wspiera procesy budowy i rozwoju; wzmacnia ogólną kondycję fizyczną i pomaga lepiej za­ spokajać podstawowe potrzeby organizmu. Duchowo: skuteczny przy trudnościach z podejmowaniem decyzji; uświadamia własne zdolności, pomaga rozpoznawać błędy i niepo­ rozumienia i uczyć się na nich; wspiera rozwój duchowy i pomaga stawiać czoło nieprzyjemnym wyzwaniom; ponownie łączy nas z naszym wewnętrznym dzieckiem i wspiera instynktowne działanie. Dostępność: niska. akTynoliT, kwarc Fizycznie: wspiera aktywność wątroby i nerek, aktywuje metabo­ lizm, wspiera odtruwanie i wydalanie. Duchowo: pomaga uczyć się na błędach, wyciągać pozytywy z trudnej sytuacji i wykorzystywać okazje; wspiera samopoznanie, przejrzystość i konsekwencję. Dostępność: rzadka. akWamaryn, patrz: beryl alBiT Fizycznie: łagodzi dolegliwości ze strony oczu; harmonizuje rozwój komórek i tętniczy przepływ krwi; odkwasza tkanki, poprawia stan — 37 — skóry, poprawia elastyczność naskór­ ka przy uczuciu napięcia, wspiera ruchomość mięśni, rozluźnia tkan­ kę łączną, zwiększa gibkość, pomaga przy problemach z chodzeniem. Duchowo: łagodzi smutek, zmniejsza strach przed nieznanym; pomaga patrzeć na życie z nowych perspektyw i otwierać się; zwiększa chęć współpracy; rozszerza wolność osobistą przez lep­ sze postrzeganie, daje zdecydowanie i zaufanie do samego siebie. Dostępność: niska. alBiT nieBieSki Fizycznie: łagodzi dolegliwości ze stro­ ny oczu; pomaga przy problemach z chodzeniem. Duchowo: zmniejsza smutek i pomaga lepiej znosić stany smutku. Dostępność: niska. alekSandryT, patrz: chryzoberyl allalin-GaBBro Fizycznie: delikatnie pobudza odtru­ wanie przez stymulację metabolizmu; pomaga przy przewlekłym zapaleniu oskrzeli; łagodzi napięcia w okolicy ra­ mion i żeber, długoterminowo wspiera regenerację organizmu. — 38 — KAMIENIE LECZNICZE W LITOTERAPII alFaBeT yczny Spi S kamieni leczniczych Duchowo: w trudnych sytuacjach pomaga oderwać się od tego, co stare, zwrócić się w kierunku nowego i przerwać błędne koło. Dostępność: niska. alUrGiT, muskowit z manganem Fizycznie: pomaga przy silnym uczuciu zimna; ma ogólne działanie ożywiają­ ce; wzmacnia serce; może pomóc przy niepłodności; poprawia wchłanianie witaminy B w jelicie. Duchowo: pomaga lepiej radzić sobie ze stanami depresyjnymi; daje odwagę do nowych działań; pomaga w  osią­ gnięciu intensywnego i aktywnego życia. Dostępność: rzadka. aŁUniT Fizycznie: wycisza lekko krwawiące rany; łagodzi uporczywe eg­ zemy i sączące się wysypki oraz przewlekłe zapalenia; łagodzi dolegliwości żołądkowe przez zakwa­ szenie; pomaga w  przypadku pro­ mieniowania. Duchowo: może być stosowany przeciwko stanom lękowym, uczu­ ciu strachu, braku perspektyw i po­ czuciu winy; wspiera skromność i powściągliwość; daje zadowolenie. Dostępność: niska. — 39 —
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kamienie lecznicze w litoterapii. Jak z pomocą ponad 500 kamieni i kryształów wrócić do zdrowia, przyciągnąć szczęście i odzyskać spokój ducha
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: