Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00359 006873 20283071 na godz. na dobę w sumie
Praktyczna gramatyka języka polskiego Практическая грамматика польскогo... - ebook/pdf
Praktyczna gramatyka języka polskiego Практическая грамматика польскогo... - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 457
Wydawca: UNIVERSITAS Język publikacji: polski
ISBN: 97883–242–1821–9 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik Практическая грамматика польского языка (Praktyczna gramatyka języka polskiego) jest przeznaczona dla uczniów od poziomu podstawowego do średniego ogólnego, chociaż tematy w nim prezentowane znacznie poza poziom B1 wykraczają. Zgromadzone w tabelach liczne przykłady to przede wszystkim internacjonalizmy i wyrazy o wysokiej frekwencji we współczesnej polszczyźnie. Są prezentowane w taki sposób, aby uczeń mógł sam odkrywać tajniki polszczyzny, co aktywuje samoorganizujące się procesy uczenia. Naukę powinno też ułatwić podejście kontrastywne oraz towarzyszące terminom gramatycznym ikonki (gramikony).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Liliana Madelska Практическая грамматика польского языка а к и т а м м а р г я а к с е ч и т к а р П а к ы з я о г о к с ь л о п a k s l e d a M a n a i l i L 55,00 zł z VAT ISBN 97883-242-1762-5 www.universitas.com.pl 9 788324 217625 universitas Практическая грамматика польского языка PODRĘCZNIK DO NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓ W Liliana Madelska Практическая грамматика польского языка Kraków © Copyright by Liliana Madelska and Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2012 ISBN 97883–242–1821–9 TAiWPN UNIVERSITAS Projekt okładki i stron tytułowych Sepielak Przekład Olga Leshkova www.universitas.com.pl Оглавление 1. ВСТУПЛЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2. ОБ ИСКУССТВЕ УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Х.2. УПРАЖНЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3. ФОНЕТИКА, ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ: WYMOWA I ORTOGRAFIA . . . . . . 19 3.1. Буквы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.2. Звуки речи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.3. Произношение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.4. Ударение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.5. Чтение и письмо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.6. Чередования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 X.3. УПРАЖНЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 4. ГЛАГОЛ: CZASOWNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4.1. Глагол и связанные с ним проблемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4.2. Настоящее время: типы спряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 4.3. Настоящее время: модальные глаголы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 4.4. Прошедшее время . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 4.5. Будущее время . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 4.6. Видовые пары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 4.7. Глаголы движения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 4.8. Префиксация и модификация значения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 4.9. Повелительное наклонение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 4.10. Сослагательное наклонение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 4. 11. Возвратные конструкции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 4.12. Страдательный залог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 4.13. Безличные и неопределенно-личные конструкции. . . . . . . . . . . . . 118 4.14 Польские глагольные формы: обзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 4.15. Таблица глагольных форм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Х. 4. УПРАЖНЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 5. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ: RZECZOWNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 5.1. Падеж: функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 5.2. Имя существительное: грамматические категории . . . . . . . . . . . . . . 196 5.3. Падеж: обзор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 5.4. Имя существительное: словообразование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 5.5. Склонение: единственное число . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 5.6. Склонение: множественное число . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 5.7. Склонение фамилий и формулы вежливости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 5.8. Особенности склонения существительных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 5.9. Имя существительное: выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 ОГЛАВЛЕНИЕ 5 Praktyczna gramatyka.indb 5 2012-06-19 19:55:56 5.10. Обязательно ли нам знать грамматику? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 X.5. УПРАЖНЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 6. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ: PRZYMIOTNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 6.1. Склонение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 6.2. Степени сравнения прилагательных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 6.3. Уменьшительные формы (деминутивы) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 6.4. Типовые синтаксические конструкции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Х.6. УПРАЖНЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 7. МЕСТОИМЕНИЕ: ZAIMEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 7.1. Общие замечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 7.2. Личные местоимения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 7.3. Притяжательные местоимения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 7.4. Возвратные местоимения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 7.5. Указательные местоимения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 7.6. Вопросительные, относительные и неопределенные местоимения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 7.7. Отрицательные местоимения nikt, nic, żaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Х.7. УПРАЖНЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 8. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ: LICZEBNIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 8.1. Количественные числительные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 8.3. Синтаксические конструкции с числительными и количественными словами: общие замечания . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 8.4. Существительные, образованные от числительных . . . . . . . . . . . . . 315 8.5. Порядковые числительные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 8.6. Количественные числительные: склонение и синтаксические конструкции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 8.7. Синтаксические конструкции: именительный падеж или родительный? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 8.8. Синтаксические конструкции: винительный падеж или родительный? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 8.9. Числительные и существительные, не обозначающие мужчин . . . 329 8.10. Числительные и лично-мужские существительные . . . . . . . . . . . . . 331 8.11. Собирательные числительные. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 8.12. Числительные: обобщение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 8.13. Игра в «морской бой» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Х.8. УПРАЖНЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 9. НАРЕЧИЕ: PRZYSŁÓWEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Х.9. УПРАЖНЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 10. ПРЕДЛОГ: PRZYIMEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 10.1. Предлоги и падежные формы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 10.2. Предлоги и глагольные приставки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Х.10 УПРАЖНЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 11. СОЮЗ: SPÓJNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 11.1 Союзы в предложении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 6 ОГЛАВЛЕНИЕ Praktyczna gramatyka.indb 6 2012-06-19 19:55:56 11.2. Союз а. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 11.3. Союзы и личные окончания глаголов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Х.11. УПРАЖНЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 12. ЧАСТИЦA: PARTYKUŁA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 X.12. УПРАЖНЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 13. МЕЖДОМЕТИЕ: WYKRZYKNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 X.13. УПРАЖНЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 14. ПРИЧАСТИЯ И ДЕЕПРИЧАСТИЯ: IMIESŁOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 14.1. Функции причастий и деепричастий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 14.2. Действительное причастие и деепричастие одновременности. . . 395 14.3. Страдательное причастие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 14.4. Деепричастие предшествования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 14.5. Причастия и деепричастия: обзор форм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 14.6. Склонение причастий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Х.14. УПРАЖНЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 15. «ЯЗЫК» ЖИВОТНЫХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 X.15. УПРАЖНЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 16. ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Q («КЛЮЧ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Q.1. Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Q.2. Об искусстве учиться и учить . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Q.3. Фонетика, графика и орфография. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Q.4. Глагол: Czasownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Q.5. Существительное: rzeczownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Q.6. Прилагательное: przymiotnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Q.7. Местоимение: zaimek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Q.8. Числительные: liczebniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Q.11. Союз: spójnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Q.12. Частица: partykuła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Q.14. Причастия и деепричастия: imiesłowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Q.16. Проверьте себя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Q.17. Языковой юмор по-польски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Сокращения и символы (грамматиконы) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 ОГЛАВЛЕНИЕ 7 Praktyczna gramatyka.indb 7 2012-06-19 19:55:56 Praktyczna gramatyka.indb 8 2012-06-19 19:55:57 1 | Вступление Многие любят читать приключенческие книжки или детективы. Преступле- ние – это нарушение определенных законов, правил. Каждый естественный язык базируется на системе грамматических правил – некоторые слова или словосочетания соответствуют этим правилам, а некоторые – их нарушают. В этой книге мы представляем польский язык шаг за шагом таким образом, чтобы читатель, как детектив, самостоятельно мог раскрывать грамматические правила, на которых строится польский язык, которые управляют его поведе- нием, функционированием, и выявлять «преступников», то есть существую- щие отступления от этих правил, исключения, на которые надо обращать осо- бое внимание, но которых, к счастью, довольно мало… Этот учебник предназначен в первую очередь для обучения языку на уровне от А.О до В.1, хотя грамматические проблемы, представленные в нем, выходят далеко за границы уровня В.1. Мы старались учесть всë, что имеет существен- ное значение для процесса коммуникации или может заинтересовать пытли- вого студента, который не хочет ограничиваться только рамками начального этапа обучения. Все, кто будет пользоваться нашей грамматикой, в том числе и те, у кого нет специальной филологической подготовки, с самого начала должны быть наце- лены на самостоятельную работу. Грамматиконы, то есть специальные картин- ки, сопровождающие лингвистические термины, должны облегчить обучение тем, кто меньше знаком с такой специальной терминологией. Грамматику польского языка мы пробуем представить как можно проще и до- ступнее; этим же принципом мы руководствовались при подборе примеров, иллюстрирующих отдельные грамматические проблемы. Учебник, который мы отдаем в ваше распоряжение, является грамматикой для изучающих иностран- ный язык; тем же, кого интересует научное описание грамматической системы польского языка, мы рекомендуем обратиться к академическим описаниям. В написании этого учебника нам помогали многие, за что мы выражаем им глу- бокую благодарность; мы выражаем нашу особую благодарность Ольге Леш- ковой и Mарте Kовалевской за терпение и сотрудничество в подготовке к пе- чати русской версии учебника. 1. ВСТУПЛЕНИЕ 9 Praktyczna gramatyka.indb 9 2012-06-19 19:55:57 ◆ Из вступления к немецкому оригиналу (Madelska 2008): Без сотрудничества и помощи моих студентов у меня, наверное, не воз- никла бы мотивация для написания этого учебника, не появились бы многие идеи, в нем реализованные. Предоставленная мне возможность совместно с молодëжью раскрывать тайны языка была источником огромного вдохновения, творческим импульсом в работе над учебником, за что я хочу сердечно поблагодарить моих учеников. (…) Я буду благодарна за всевозможные комментарии и замечания по по- воду книги. lilianamadelska.com 10 1. ВСТУПЛЕНИЕ Praktyczna gramatyka.indb 10 2012-06-19 19:55:57 2 | Об искусстве учиться и учить Как учить польский язык? Как обучать польскому языку как иностранному? Здесь вы найдëте некоторые соображения и указания по этому поводу. «Практическая грамматика польского языка (для русских и не только…)» предназначена: ◆ для всех тех, кто уже изучал польский язык, но хотел бы углубить и расши- рить свои знания, например, для тех, кто начинал изучать польский язык на курсах иностранных языков или в рамках языковых факультативов в шко- ле или вузе. Работа с этой книгой позволит им ответить на многие вопросы, развеять сомнения и уточнить сложные моменты, связанные с грамматикой польского языка; ◆ для тех, кто изучал польский язык, не имея специальной филологической подготовки; ◆ для преподавателей польского языка, которые учат польскому языку ино- странцев в русскоязычных или многоязычных группах, использующих учеб- ники Мы учим польский язык1 (Odkrywamy język polski) в англоязычной или немецкоязычной версии. Изучение иностранного языка требует много времени и усилий: большое ко- личество материала надо учить наизусть, однако это не касается грамматики. Основной задачей грамматического описания является показать, как функци- онирует языковая система. Лучшего результата мы сможем достичь, если бу- дем познавать механизмы действия этой системы, а не только будем заучивать наизусть грамматические правила. Цель этого учебника состоит в том, чтобы позволить читателю самостоятель- но познавать принципы польской грамматики. Почти каждый раздел начи- нается с введения в тему, затем формулируются вопросы, касающиеся пред- ставляемой проблематики, и таблицы с тщательно подобранными примерами, которые позволят читателю самому сформулировать ответы на поставленные вопросы. Благодаря этому учащиеся смогут постепенно, шаг за шагом самосто- ятельно познавать структуру польского языка; мы надеемся, что для любозна- тельных творческих личностей это станет увлекательным приключением, вы сможете превратиться в следователя-детектива, распутывающего языковые загадки. Везде, где это было возможно, мы руководствовались критерием ча- стотности: в качестве примеров использовались слова и сочетания, наиболее 1 Madelska 2007, 2008 a; 2008 b. 2. ОБ ИСКУССТВЕ УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ 11 Praktyczna gramatyka.indb 11 2012-06-19 19:55:57 часто используемые в польском языке2, либо слова, которые во многих языках функционируют в качестве так называемых интернационализмов, что облег- чает их усвоение и запоминание, например, hotel, parking, komputer. Поскольку в нашей книге мы даëм и ответы на поставленные вопросы, то еë можно так- же использовать и как обычную, традиционную грамматику3.  Подумайте сами Для работы (и в то же время для выполнения развлекательных заданий) вам потребуется лист бумаги, которым нужно будет закрывать опреде- ленные фрагменты текста. На поставленные в книге вопросы вы должны найти ответ самостоя- тельно. Символ глаза , который встречается в тексте, обозначает, что перед вами ставится определëнная задача, вам предлагается выполнить определëнное задание. Для этого сначала надо прочитать приведëнные в таблицах примеры (слова, тексты, диалоги). Следующим шагом в ре- шении задачи должна стать попытка сделать определëнные выводы на основе представленных примеров, то есть попытаться дать ответ на по- ставленный ранее вопрос или вопросы. А затем вы можете сравнить результаты своих размышлений и поисков с нашими комментариями. Конечно, может так случиться, что ваши ответы или объяснения будут отличаться от наших, в которых представлен более высокий уровень знания языка или грамматической терминологии. Иногда может полу- читься и так, что вы сделаете ошибочные выводы, а может, напротив, предложите более совершенное описание данной темы. В любом случае ваши самостоятельные усилия стоят того, чтобы их делать – коммен- тарии и ответы, данные в книге, должны восприниматься вами как по- мощь, а не как материал, который надо заучить наизусть, не поняв его внутренней сути4. 2 Литература, использованная для проверки частотности лексического материала: Zgółkowa 1983, Kurzowa i Zgółkowa 1993, Mizerski 2000, Madelska 2004. 3 Можно указать, например, такие учебники, написанные для русскоязычных студен- тов, как Тихомирова Т.С. Курс польского языка. М., 1988; Тихомирова Т.С. Польский язык. М. 2006; Киклевич А.К., Кожинова А.А. Польский язык/ Практический курс. Минск, 2001; учебники на польском языке: Bartnickа i Satkiewicz 1990 или Foland-Kugler 2006, а также учеб- ники по грамматике польского языка, написанные на иностранном языке: Bartnicka i inni 2004, Bielec 2008, Kotyczka 1976, Laskowski 1972, Lewicki 2002. 4 В нашем учебнике мы не отказываемся от употребления грамматической термино- логии, поскольку многим читателям это может облегчить изучение материала. Однако с нашим учебником можно работать и без знания соответствующей терминологии. Уже на основании одних только примеров можно пытаться понять, каким образом языковые элементы связаны между собой. Именно поэтому мы советуем самостоятельно искать от- веты на поставленные в разделах вопросы. 12 2. ОБ ИСКУССТВЕ УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ Praktyczna gramatyka.indb 12 2012-06-19 19:55:57 Систематическое познание и понимание частных правил позволит вам понять и усвоить более общие закономерности, действующие в языке. Материал учебника можно использовать избирательно, заняться изу- чением того, что вызывает наибольший интерес или представляет на- ибольшую трудность; облегчить поиск необходимого материала или раз- дела вам поможет детально разработанное оглавление. Иностранный язык нельзя как следует выучить, если пользоваться только учебником по грамматике этого языка, каким бы совершенным он ни был. Поэтому мы советуем пользоваться в процессе обучения самыми разнообраз- ными материалами. ◆ Языковые курсы: особенно эффективны языковые курсы в стране изуча- емого языка; все курсы, которые организуются не в Польше, а за границей, будут тем более полезны учащимся, чем более разнообразными и многосто- ронними будут самостоятельные усилия учащихся в деле освоения языка. ◆ Учебники: в серии „Hurra!” кроме грамматики польского языка, написан- ной на английском и немецком языках, издан цикл учебников, написанных в русле коммуникативного подхода к обучению языку (ср. www.hurra.edu.pl). Из учебников, написанных специально для русскоязычных учащихся, хоте- лось бы отметить русский вариант учебника «Uczymy się polskiego»5, началь- ный практический курс польского языка для школьников6, практический учебник польского языка для разных уровней обучения7, а также граммати- ческий очерк польского языка, написанный для студентов-русистов и ори- ентированный на сопоставление польского языка с русским8. Мы советуем также использовать аудиовизуальный курс В.Мёдунки Uczmy się polskiego: ви- део (2006) и на DVD (2007). Представленная там семья Гжегожевских очень симпатичная, языковой и грамматический материал вводится систематиче- ски, а 30 получасовых фильмов позволяют соединить слуховое восприятие с визуальным, что не только делает процесс обучения более приятным, но – что самое важное – чрезвычайно облегчает процесс обучения и усвоения материала. В издании общих и специальных учебников для разных уровней обучения специализируется издательство Universitas (www.universitas.com. 5 Bartnicka B. i in. Мы учим польский язык. Warszawa, 1999. Русский вариант разработан 6 Шапкина О.Н., Ананьева Н.Е., Тихомирова В.Я. Польский язык в школе. Poznań, Т.С.Тихомировой. 1998. 7 Мочалова Т.С. Польский язык/ для начинающих. М., 2002; Мочалова Т.С. Польский язык / базовый уровень. М., 2005; Мочалова Т.С. Учебник польского языка/ функциональный уро- вень. М., 2009. 8 Тихомирова Т.С. Курс польского языка. Москва, 1988. 2. ОБ ИСКУССТВЕ УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ 13 Praktyczna gramatyka.indb 13 2012-06-19 19:55:57 pl): эти книги изданы на самом современном уровне и чрезвычайно эффек- тивны в преподавании польского языка как иностранного. ◆ Компьютерные игры: напр. Polish Explorer. Język polski. 1997 (The Rosetta Stone �anguage �ibrary. �air� eld �anguage �echnologies). Стоит также реко- �anguage �ibrary. �air�eld �anguage �echnologies). Стоит также реко- Стоит также реко- мендовать компьютерную программу Образовательная программа для изу- чения грамматики польского языка Grampol®P 2000 (эта программа рассчи- тана скорее на продвинутый уровень обучения)9. ◆ Чтение газет: возьмите в руки любую польскую газету и прочитайте хотя бы заголовки. Вы сразу убедитесь, что польский язык – это, с одной сторо- ны, язык европейский с множеством общих слов (интернационализмы), а с другой стороны, язык славянский, в котором человек, знающий русский язык (или другие славянские языки), найдет много общих и знакомых лек- сических элементов, поэтому даже начинающий сможет понять фрагменты польских газетных текстов. ◆ Просмотр фильмов: смотря фильмы, мы можем осваивать целые предло- жения и обороты, которые употребляются в определенных контекстах и си- туациях. Знакомство с разговорным языком, соответствующей интонацией и вариантами произношения абсолютно необходимы для глубокого овладе- ния языком, поэтому изучение только литературного варианта языка явля- ется недостаточным. Видеоматериалы и DVD являются особенно полезны- ми, поскольку определенные фрагменты, сцены и диалоги можно повторять многократно. Начинающие могут сначала смотреть польские фильмы с суб- титрами, а затем без них. Просмотр фильмов обеспечивает широкий кон- такт с разговорным, живым языком, который является языковой базой соз- дания диалогов в современных польских фильмах. ◆ Общение, беседы: следует использовать любую возможность поговорить с носителями польского языка; даже если у вас нет знакомых поляков, мож- но установить контакты с поляками в Интернет-чатах. ◆ Изучение слов: польский язык относится к западнославянской подгруппе славянских языков, входящих в индоевропейскую языковую семью, и име- ет общие корни, общее (хотя и достаточно далекое) прошлое со многими европейскими языками. Важно с самого начала изучения польского языка пытаться открывать, прослеживать эти общие европейские и славянские корни. Конечно, с течением времени и в результате многих специфических процессов все эти языки подверглись различным изменениям, тем не ме- нее осознание их генетического родства и близости несомненно облегчит 9 В качестве примера неудачной программы, которую мы бы не советовали исполь- зовать, можно привести программу издательства �ewi (1998), версии: польско-немецкая и польско-английская. Техническая сторона не вызывает нареканий, зато в ней масса язы- ковых ошибок. 14 2. ОБ ИСКУССТВЕ УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ Praktyczna gramatyka.indb 14 2012-06-19 19:55:57 и упростит понимание определенных языковых явлений. В современном польском языке существует большая группа интернациональной и обще- славянской лексики, эти элементы доступны для понимания и запомина- ния, с них следует начинать знакомство с польской лексикой, поскольку они не обременяют память, зато доставляют чувство удовлетворения и ра- дости, когда мы начинаем открывать и познавать новые неизведанные язы- ковые пространства. ◆ Чтение книг: Между польским и русским языками существует много обще- го, это близкородственные языки, поэтому, проявив определенную настой- чивость и терпение, даже начинающий сможет многое понять, если будет выбирать подходящие тексты. Для начала мы советуем читать современную польскую популярную литературу. Не стоит лезть за каждым словом в сло- варь, лучше попробуйте понять общее содержание текста, догадаться о зна- чении слова из контекста, а к словарю обращаться только в крайнем случае. Хотя с другой стороны, не следует забывать об опасности столкнуться при чтении с так называемыми «ложными друзьями», то есть словами, которые выглядят (звучат) очень похоже на слова вашего родного языка, а имеют со- всем другое, иногда прямо противоположное значение: czas ≠ час (= время), rodzina ≠ родина (= семья), uroda ≠ урод (= красота). Не каждый из нас филолог… Список сокращений и условных обозначений, называемых здесь грамматико- нами (от слов грамматика и икона), приведен на последней странице книги. Эту страницу можно раскрыть так, чтобы во время работы с учебником пос- тоянно иметь этот список перед глазами. Предлагаемые здесь грамматиконы были разработаны специально для дан- ной книги. Они призваны облегчить процесс обучения тем, кто легче соот- носит абстрактные понятия со зрительными образами, картинками, и если это им действительно поможет в процессе учëбы, то наша цель была достиг- нута. При подборе иконок мы руководствовались определённым принци- пом, например, ∞ – знак бесконечного множества символизирует именительный падеж (Имен.п.), поскольку практически любое слово, имеющее категорию па- дежа, может быть употреблено в этой форме.  – недовольное лицо, представляющее родительный падеж (Род.п.), выра- жает сильную связь этого падежа с отрицанием (nie chcę mleka, nie lubię szkoły).  – рука, выражающая благодарность, символизирует дательный падеж (Дат.п.), который связан с глаголами и сочетаниями, связанными с выра- жением благодарности. 2. ОБ ИСКУССТВЕ УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ 15 Praktyczna gramatyka.indb 15 2012-06-19 19:55:57  – при помощи сердца мы иллюстрируем винительный падеж (Вин.п.), по- скольку многие глаголы, выражающие позитивные эмоции, такие как lubić, kochać или uwielbiać, требуют формы винительного падежа.  – конструкции типа interesuję się… связаны с творительным падежом (Твор.п.), поэтому этот падеж графически представлен знаком информа- ции.  – с предложным падежом (Предл.п.) связано много глаголов, выражающих действие говорения (mówić o…, opowiadać o…, plotkować o…), поэтому его символом является рот.  – звательный падеж используется при обращении к другим лицам, когда мы их зовем, пытаемся вступить с ними в контакт, поэтому его символом стал человечек, который зовет кого-то, кричит. Остальные картинки-иконки достаточно прозрачны, понятны, напри- мер, женский род символизирует женская фигура (), мужской род – мужская фигура (), средний же род представлен улыбающимся детским лицом () (существительное dziecko относится к среднему роду) Конеч- но, для тех, кто знает грамматическую терминологию, такие картинки не будут особенно полезны, и они могут просто не обращать на них внима- ния. Картинки не заменяют текста и объяснения, а являются лишь до- полнением к ним. 16 2. ОБ ИСКУССТВЕ УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ Praktyczna gramatyka.indb 16 2012-06-19 19:55:57 Х.2. | Упражнения  Ответьте на вопросы, приведенные в таблице X.2.a. Поскольку здесь можно предполагать самые различные ответы, в части Q («Ключ») в таблице Q.2.a. дан только самый общий комментарий. Подробнее на эту тему сказано в основном тексте в § 2. Таблица X.2.a. Способы изучения иностранного языка Вопросы да нет немного Пробовали ли вы читать или просматривать поль- ские газеты и журналы? Обращаете ли вы внимание на употребление в польском тексте интернационализмов (типа komputer) и слов с общими славянскими корнями (типа kapusta, cebula, ręka, morze, chodzić)? Смотрите ли вы польские фильмы (которые в на- стоящее время легко дoступны на DVD или могут быть найдены в Интернете) с субтитрами на ва- шем родном языке, с субтитрами на польском язы- ке или вообще без субтитров? Читаете ли вы книги на польском языке? Читаете ли вы вслух польские тексты, используя аудиовизуальные средства? Удается ли вам уверенно различать на слух и про- износить польские звуки? Был ли у вас опыт общения с поляками? Пишете ли вы по-польски? Используете ли вы какую-либо компьютерную программу по провер- ке правописания? Пользуетесь ли вы польскими словарями? Мно- го ли польских слов оказывается вам знакомо, ког- да вы наугад заглядываете в польский двуязычный словарь? X.2. УПРАЖНЕНИЯ 17 Praktyczna gramatyka.indb 17 2012-06-19 19:55:57 Знаете ли вы какие-нибудь польские песни? А вы можете их спеть? Пробовали ли вы изучать польский язык при по- мощи компьютерных курсов? Вы учились на каких-нибудь языковых курсах? Вы знаете, что в Польше существуют очень хорошие, эффективные летние языковые школы? Задумывались ли вы о том, сколько интересных способов существует для изучения и овладения иностранным языком? 18 X.2. УПРАЖНЕНИЯ Praktyczna gramatyka.indb 18 2012-06-19 19:55:57 3 | Фонетика, графика и орфография: wymowa i ortografia 3.1. Буквы Иностранец, не знающий польского языка, но знающий или изучавший какой- нибудь из европейских языков, просматривая современную польскую прессу, может догадаться, какие темы в ней обсуждаются. Это становится возмож- ным благодаря большому числу интернационализмов1, широко представлен- ных в языке прессы.  На основании таблицы 3.1.a. сравните написание интернационализмов в польском языке с их написанием в других европейских языках, использу- ющих латинский алфавит, а также с их русскими соответствиями. Таблица 3.1.a. Написание интернационализмов Польский язык Английский язык Немецкий язык глаголы Французский язык Русский язык dyskutować informować eksportować discuss inform export discuter informer exporter дискутировать информировать экспортировать diskutieren informieren exportieren существительные Universität Garage Computer uniwersytet garaż komputer komunikacja socjalizm misja université garage ordinateur university garage computer communication Kommunikation communication коммуникация socialism mission университет гараж компьютер Sozialismus Mission socialisme mission социализм миссия 1 Интернационализмы – это слова, функционирующие во многих языках и имеющие близкое значение и сходный графический облик. 3. ФОНЕТИКА, ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ: WYMOWA I ORTOGRAFIA 19 Praktyczna gramatyka.indb 19 2012-06-19 19:55:57 akwarium dżinsy dżungla dżentelmen filozofia wirus hotel aquarium jeans jungle gentleman philosophy virus hotel interesujący fantastyczny elegancki interesting phantastic elegant Aquarium Jeans Dschungel Gentleman Philosophie Virus Hotel прилагательные interessant fantastisch elegant aquarium jeans jungle gentleman philosophie virus hôtel intéressant fantastique élégant аквариум джинсы джунгли джентльмен философия вирус отель интересный фантастический элегантный Если сравнивать представленные в таблице примеры интернационализмов из европейских языков, использующих латинский алфавит, то можно отме- европейских языков, использующих латинский алфавит, то можно отме- европейских языков, использующих латинский алфавит, то можно отме- языков, использующих латинский алфавит, то можно отме- языков, использующих латинский алфавит, то можно отме- , использующих латинский алфавит, то можно отме- использующих латинский алфавит, то можно отме- латинский алфавит, то можно отме- латинский алфавит, то можно отме- алфавит, то можно отме- алфавит, то можно отме- , то можно отме- то можно отме- можно отме- можно отме- отме- отме- тить, что, несмотря на большое сходство в написании этих слов, орфография этих языков является более консервативной, чем польская. В то время как в английском и французском языках в таких словах, как telephone / télépho- ne, преобладает написание с ph, а в немецком �в результате постепенно вво- а в немецком �в результате постепенно вво- в немецком �в результате постепенно вво- в немецком �в результате постепенно вво- немецком �в результате постепенно вво- немецком �в результате постепенно вво- �в результате постепенно вво- в результате постепенно вво- результате постепенно вво- результате постепенно вво- постепенно вво- постепенно вво- вво- вво- димой орфографической реформы) выступают дублетные формы Telephone/ Telefone, в польском языке уже давно установилось написание telefon. �о-�о- скольку i в польском языке является сигналом мягкости предшествующего согласного, то в интернационализмах и других заимствованных словах ско- , то в интернационализмах и других заимствованных словах ско- то в интернационализмах и других заимствованных словах ско- в интернационализмах и других заимствованных словах ско- в интернационализмах и других заимствованных словах ско- интернационализмах и других заимствованных словах ско- интернационализмах и других заимствованных словах ско- и других заимствованных словах ско- и других заимствованных словах ско- других заимствованных словах ско- других заимствованных словах ско- заимствованных словах ско- заимствованных словах ско- словах ско- словах ско- ско- ско- рее избегают употребления этой буквы: там, где в других языках выступает i, в польском языке часто появляется y или j. Йот �J), выступающий после s, c, z означает смягченное �палатализованное) произношение этих согласных, а i после этих же согласных сигнализирует их мягкое �палатальное) произне- после этих же согласных сигнализирует их мягкое �палатальное) произне- этих же согласных сигнализирует их мягкое �палатальное) произне- этих же согласных сигнализирует их мягкое �палатальное) произне- же согласных сигнализирует их мягкое �палатальное) произне- же согласных сигнализирует их мягкое �палатальное) произне- согласных сигнализирует их мягкое �палатальное) произне- согласных сигнализирует их мягкое �палатальное) произне- сигнализирует их мягкое �палатальное) произне- сигнализирует их мягкое �палатальное) произне- их мягкое �палатальное) произне- их мягкое �палатальное) произне- мягкое �палатальное) произне- мягкое �палатальное) произне- �палатальное) произне- палатальное) произне- ) произне- произне- сение, ср., Twoja misja to pilnować misia; po pierwszym akcie kup akcje; kup frezje i pamiętaj o frezie. Там, где во многих языках буква c служит для обозначе- ния звука [k], в польском языке используется буква k �cp. komputer). На мес- те удвоенных согласных в польском языке преимущественно выступает одна буква, как, например, в слове komunikacja. Следует помнить, что в польском языке две согласные на письме соответствуют произнесению долгого звука, напр., Anna [an:a]. В польском языке в принципе не употребляются буквы x, v, q�u) – их заменяют буквами ks, w, k(u), x, v, q�u) могут появиться толь- ко в отдельных заимствованных словах, например, Quo vadis, requiem, video �с вариантами rekwiem, video), TVN �читается [tefauen] – название одного из польских телевизионных каналов), Volkswagen, Express). 20 3. ФОНЕТИКА, ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ: WYMOWA I ORTOGRAFIA Praktyczna gramatyka.indb 20 2012-06-19 19:55:58 Согласный звук [ ], обозначаемый в польском языке графическим сочета- нием dż, в других языках может обозначаться как при помощи буквы g, так и j �ср. dżungla, dżentelmen). Во многих языках букве g может соответствовать фонетическая реализация в качестве [g] или [ ], как во французском garage; в польском же языке звуку [ ] соответствует написание ż. Обобщая, можно ут- верждать, что в рамках интернационализмов польская графика является бо- лее последовательной, чем в сравниваемых языках, а следовательно, достаточ- но проста для освоения �для овладения польской графикой и орфографией мы рекомендуем учебник Lipińskа 1999). Когда в средние века стали появляться тексты на польском языке, возникла необходимость приспособить латинский алфавит для передачи всего богатс- тва польских звуков: около 45 польских фонем необходимо было передать при помощи 24-26 букв. И тогда были введены диграфы, такие как cz, dz, а также диакритические знаки: хвостики, черточки и точки. Современный польский алфавит представлен в таблице 3.1.б. Буквы и звуки сопровождаются краткими комментариями относительно особенностей про- изношения и межъязыковых соответствий. Особо выделяются те звуки, кото- рые можно определить как специфически польские или которые отсутствуют в русском языке. Транскрипция �фонетическая запись в квадратных скобках) предназначена в первую очередь для специалистов, для неспециалистов един- ственным подспорьем остаëтся обычная орфографическая запись). �римеры из польского и русского языков подобраны таким образом, чтобы подчеркнуть сходство этих языков, выделить те польско-русские параллели, которые могут облегчить процесс освоения польского алфавита, правил чтения польских букв и произношения польских звуков, данных в соотнесении со звуками русского языка, а при их отсутствии – со звуками других европейских языков, которые могут быть известны учащимся. Для русскоязычных учащихся важной фонетической характеристикой поль- ского языка является наличие постоянного ударения на предпоследнем сло- ге слова �лишь в некоторых словах, чаще всего заимствованиях, и некоторых грамматических формах ударным бывает третий или даже четвертый слог от конца), а также отсутствие редукции гласных в безударных слогах: без ударе- ния гласные произносятся так же, как под ударением, то есть не меняют свое- го качества. 3. ФОНЕТИКА, ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ: WYMOWA I ORTOGRAFIA 21 Praktyczna gramatyka.indb 21 2012-06-19 19:55:58 Таблица 3.1.б. Польский алфавит Буква (печатн.) Буква (письмен.) A a A a Ą ą B b С с Ć ć D d E e Ę ę F f G g Ą ą B b C c Ć ć D d E e Ę ę F f G g Фонетич. транскрипция2 IPA a ɔ̃ b ts t ß d g Примеры Комментарий mama, brat, aktor oni idą bar, bank, kobra centrum, cena pić data, dom element, metro, miecz męski faks, fokus grupa совпадает с русск. [а], но произносится во всех сло- га без редукции; ср. мама, брат, актер носовой [ ], близкий к французскому звуку в слове ‘bon’ соответствует русск. [б] �бар, банк, кобра) совпадает с русск. [ц] в сло- в сло- сло- сло- вах центр, цена, цапля более мягкий по сравне- нию с русск. [ч] в дочь, чин; средняя часть языка больше приподнята к средней ча- сти неба соответствует русск. [д] �дата, дом) перед [ε] могут выступать как мягкие, так и твердые согласные; в русск. яз. ему соответствуют буквы э или е. �элемент, метро, меч) носовой [ ], близкий к французскому звуку в ‘vin’ соответствует русск. [ф] �факел, фокус) соответствует русск. [г] �город, группа) 2 Фонетическая транскрипция дается в соответствии с нормами IPA �International Phonetic Alphabe
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Praktyczna gramatyka języka polskiego Практическая грамматика польскогo...
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: