Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00069 006955 21545206 na godz. na dobę w sumie
Czasowniki angielskie z odmianami - ebook/pdf
Czasowniki angielskie z odmianami - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-493-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najistotniejsze zagadnienia dotyczące czasowników angielskich, przedstawione w atrakcyjnej formie ułatwiającej efektywną naukę, wytłumaczone w prosty, zrozumiały sposób. Z e-booka korzystać mogą zarówno osoby początkujące, jak i bardziej zaawansowane, traktując go jako repetytorium gramatyczne. Jest on cenną pomocą dla studentów uczęszczających na lektorat języka angielskiego, maturzystów, słuchaczy szkół językowych i samouków.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

GRAMATYKA: CZASOWNIK 1. Formy czasowników angielskich Czasownik jest częścią mowy, która opisuje stan (like, hate itd.), czynność lub wra- żenie (dance, sing, see). Formy czasowników angielskich Czasownik angielski posiada trzy formy odczasownikowe: formę osobową, bezoko- licznik i imiesłów. Forma osobowa czasownika występuje bezpośrednio po podmiocie: I cook every day. (Gotuję codziennie.) Bezokolicznik (infinitive) składa się z cząstki to i podstawowej formy czasownika właściwego, np. to sing (śpiewać). Może występować w stronie czynnej i biernej: forma bezokolicznika Simple Continuous Perfect Perfect Continuous strona czynna strona bierna to take to be taking to have taken to have been taking to be taken - - - to have been taken - - - W niektórych przypadkach bezokolicznik występuje bez cząstki to, np. po czasow- nikach modalnych lub po niektórych czasownikach, np. let lub make w wyrażeniach let sb do sth, make sb do sth. Imiesłowy (participles) dzielą się na czynne (present participles), np. cooking, i bier- ne (past participles), np. cooked. Imiesłów czynny może pełnić też funkcję rzeczow- nika odsłownego (gerund), np. cooking (gotowanie). Forma imiesłowu biernego zależy od czasownika. W przypadku czasowników regularnych imiesłów powstaje przez dodanie końcówki -ed do podstawowej formy czasownika, np. cooked. Imie- słowy bierne czasowników nieregularnych stanowią odrębną grupę (patrz s. 25). Istnieje też forma dokonana imiesłowu biernego (perfect participle), np. having cooked (ugotowawszy), która często tłumaczona jest na język polski za pomocą zdań podrzędnych. Having cooked dinner, Mary cleaned the kitchen. (Ugotowawszy/Kiedy Mary ugo- towała obiad, posprzątała kuchnię.) forma imiesłowu strona czynna strona bierna Present Perfect Past cooking having cooked - - - being cooked having been cooked cooked 3 A K Y T A M A R G Rodzaje czasowników 2. Rodzaje czasowników angielskich Czasowniki angielskie dzielą się na dwie grupy: czasowniki posiłkowe i czasowniki właściwe. 2.1 Czasowniki właściwe (main verbs) to czasowniki, które występują w funkcji orzeczeń w zdaniach angielskich jako czasowniki główne (work, drive itd.). Są częścią zdania, której nie można pominąć, i mogą występować w zdaniu samo- dzielnie, tzn. bez czasowników posiłkowych. I work. (Pracuję.) The baby sleeps a lot. (To dziecko dużo śpi.) itd. 2.2 Czasowniki posiłkowe (auxiliary verbs) to czasowniki, które służą do tworzenia pytań, przeczeń, czasów, strony biernej itd. Nie mogą występować samodziel- nie w zdaniu. Łączą się z imiesłowami czynnymi lub biernymi oraz z czasowni- kami głównymi. I am watching a film. (Oglądam film.) She has washed the dishes. (Umyła naczynia.) They didn’t come. (Nie przyszli.) Do tej grupy czasowników należą czasowniki to be, to have, to do oraz czasowniki modalne (modal verbs): can, could, must, may, might, shall, should, ought to, will, would. Wśród czasowników modalnych wyróżnić można też wyrażenia modalne ta- kie jak: to need, to dare i used to. Czasowniki posiłkowe można podzielić na trzy grupy: podstawowe czasowniki posiłkowe czasowniki modalne wyrażenia modalne to be to have to do can could will would must had to may might shall should ought to to need to dare used to had better Czasowniki be, have i do mogą występować też jako czasowniki właściwe i zdarza się, że pełnią w zdaniu dwie różne funkcje: czasownika posiłkowego i czasownika głównego. Jako czasowniki posiłkowe be, have i do występują w zdaniu przed cza- sownikami głównymi: What do you do? (Czym się zajmujesz?) Have you had your breakfast yet? (Czy jadłeś już śniadanie?) You are being naughty Claire! (Claire, jesteś niegrzeczna!) 4 A K Y T A M A R G Present Simple Czasowniki modalne nazywane są często czasownikami ułomnymi, ponieważ w wielu przypadkach nie posiadają tylu form co pozostałe czasowniki posiłkowe, np. formy bezokolicznika, imiesłowu, czasu przyszłego itp. Niektóre z nich, np. cza- sowniki must i can, należy zastąpić czasownikami o podobnym znaczeniu, aby mo- gły wystąpić w danej formie: I can stay longer today. (Mogę zostać dziś dłużej.) I will be able to stay longer tomorrow. (Będę mógł zostać jutro dłużej.) I must see the Leaning Tower of Pisa. (Muszę zobaczyć Krzywą Wieżę w Pizie.) I had to see the Leaning Tower of Pisa. (Musiałem zobaczyć Krzywą Wieżę w Pizie.) 3. Użycie form czasownikowych 3.1 Tryb oznajmujący (Affirmative) 3.1.1 Czas Present Simple Orzeczenie w czasie Present Simple składa się z czasownika głównego w formie podstawowej, do którego w 3. osobie liczby pojedynczej dostawiamy końcówkę -s. W zdaniach przeczących do czasownika głównego dodajemy czasownik posiłkowy do/does oraz partykułę not (w skrócie don’t/doesn’t), natomiast w pytaniach przed podmiotem stawiamy tylko do/does. zdanie twierdzące zdanie przeczące zdanie pytające I live here. (Mieszkam tu.) They travel a lot. (Dużo podróżują.) She likes reading. (Lubi czytać.) I do not/don’t live here. (Nie mieszkam tu.) They do not/don’t travel a lot. (Nie podróżują dużo.) She does not/doesn’t like reading. (Nie lubi czytać.) Do I live here? (Czy tu mieszkam?) Do they travel a lot? (Czy dużo podróżują?) Does she like reading? (Czy lubi czytać?) Pisownia czasownika w 3. osobie liczby pojedynczej zmienia się w zależności od tego, na jaką literę kończy się dany wyraz. W większości przypadków do czasownika dodaje się tylko końcówkę -s. Do czasowników zakończonych spółgłoską oraz -y dodajemy -ies, opuszczając -y, natomiast do czasowników zakończonych samogłoską oraz -y dodaje- my -s. Jeżeli czasownik zakończony jest na -z, -ss, -sh, -ch, -x lub -o, dodajemy -es. -s -spółgłoska + -y -samogłoska + -y -es look – looks cry – cries play – plays wish – wishes go – goes Podobnie różnić się będzie wymowa poszczególnych czasowników w 3. osobie licz- by pojedynczej. Po czasownikach zakończonych spółgłoską bezdźwięczną, np. /f/, 9 A K Y T A M A R G Czasowniki właściwe ODMIANY CZASOWNIKÓW CZASOWNIKI WŁAŚCIWE CHOOSE – wybierać Present Simple Active forma pełna forma skrócona wybieram, wybierasz itd. forma twierdząca forma przecząca forma pytająca I choose you choose he chooses she chooses it chooses we choose you choose they choose – nie wybieram, nie wybierasz itd. I do not choose you do not choose he does not choose she does not choose it does not choose we do not choose you do not choose they do not choose I don’t choose you don’t choose he doesn’t choose she doesn’t choose it doesn’t choose we don’t choose you don’t choose they don’t choose wybieram? wybierasz? itd. do I choose? do you choose? does he choose? does she choose? does it choose? do we choose? do you choose? do they choose? – nie wybieram? nie wybierasz? itd. przecząca forma pytająca do I not choose? do you not choose? does he not choose? don’t I choose? don’t you choose? doesn’t he choose? 28 E W I C Ś A Ł W I K I N W O S A Z C Czasowniki właściwe przecząca forma pytająca does she not choose? does it not choose? do we not choose? do you not choose? do they not choose? doesn’t she choose? doesn’t it choose? don’t we choose? don’t you choose? don’t they choose? Present Simple Passive forma pełna forma skrócona forma twierdząca forma przecząca forma pytająca I am chosen you are chosen he is chosen she is chosen it is chosen we are chosen you are chosen they are chosen jestem wybrany/a, jesteś wybrany/a itd. I’m chosen you’re chosen he’s chosen she’s chosen it’s chosen we’re chosen you’re chosen they’re chosen nie jestem wybrany/a, nie jesteś wybrany/a itd. I’m not chosen you aren’t chosen* he isn’t chosen she isn’t chosen it isn’t hosen we aren’t chosen you aren’t chosen they aren’t chosen I am not chosen you are not chosen he is not chosen she is not chosen it is not hosen we are not chosen you are not chosen they are not chosen jestem wybrany/a? jesteś wybrany/a? itd. am I chosen? are you chosen? is he chosen? is she chosen? is it chosen? are we chosen? are you chosen? are they chosen? – E W I C Ś A Ł W I K I N W O S A Z C przecząca forma pytająca nie jestem wybrany/a? nie jesteś wybrany/a? itd. aren’t I chosen? aren’t you chosen? isn’t he chosen? am I not chosen? are you not chosen? is he not chosen? 29 Czasowniki właściwe przecząca forma pytająca is she not chosen? is it not chosen? are we not chosen? are you not chosen? are they not chosen? isn’t she chosen? isn’t it chosen? aren’t we chosen? aren’t you chosen? aren’t they chosen? * używane są też formy you’re not chosen itd. Present Continuous Active forma pełna forma skrócona wybieram, wybierasz itd. I am choosing you are choosing he is choosing she is choosing it is choosing we are choosing you are choosing they are choosing I’m choosing you’re choosing he’s choosing she’s choosing it’s choosing we’re choosing you’re choosing they’re choosing nie wybieram, nie wybierasz itd. I am not choosing you are not choosing he is not choosing she is not choosing it is not choosing we are not choosing you are not choosing they are not choosing I’m not choosing you aren’t choosing* he isn’t choosing she isn’t choosing it isn’t choosing we aren’t choosing you aren’t choosing they aren’t choosing wybieram? wybierasz? itd. am I choosing? are you choosing? is he choosing? is she choosing? is it choosing? are we choosing? are you choosing? are they choosing? – forma twierdząca forma przecząca forma pytająca nie wybieram? nie wybierasz? itd. przecząca forma pytająca am I not choosing? are you not choosing? is he not choosing? aren’t I choosing? aren’t you choosing? isn’t he choosing? 30 E W I C Ś A Ł W I K I N W O S A Z C Czasowniki właściwe przecząca forma pytająca is she not choosing? is it not choosing? are we not choosing? are you not choosing? are they not `choosing? isn’t she choosing? isn’t it choosing? aren’t we choosing? aren’t you choosing? aren’t they choosing? * używane są też formy you’re not choosing itd. Present Continuous Passive forma pełna forma skrócona jestem wybierany/a, jesteś wybierany/a itd. I am being chosen you are being chosen he is being chosen she is being chosen it is being chosen we are being chosen you are being chosen they are being chosen I’m being chosen you’re being chosen he’s being chosen she’s being chosen it’s being chosen we’re being chosen you’re being chosen they’re being chosen nie jestem wybierany/a, nie jesteś wybierany/a itd. I’m not being chosen you aren’t being chosen* he isn’t being chosen she isn’t being chosen it isn’t being chosen we aren’t being chosen you aren’t being chosen they aren’t being chosen I am not being chosen you are not being chosen he is not being chosen she is not being chosen it is not being chosen we are not being chosen you are not being chosen they are not being chosen jestem wybierany/a? jesteś wybierany/a? itd. am I being chosen? are you being chosen? is he being chosen? is she being chosen? is it being chosen? are we being chosen? are you being chosen? are they being chosen? – forma twierdząca forma przecząca forma pytająca nie jesteś wybierany/a? nie jesteś wybierany/a? itd. przecząca forma pytająca am I not being chosen? are you not being chosen? is he not being chosen? aren’t I being chosen? aren’t you being chosen? isn’t he being chosen? 31 E W I C Ś A Ł W I K I N W O S A Z C Czasowniki modalne CZASOWNIKI MODALNE CAN/COULD – móc podstawowe znaczenie móc, umieć, potrafić wyrażenia podobne be able to (być w stanie coś zrobić) be allowed to (mieć pozwolenie coś zrobić) funkcje:  umiejętność  pozwolenie  brak pozwolenia  prośba Present I can play the piano. (Umiem grać na pianinie.) You can go now. (Możesz teraz iść.) You can’t stay here. (Nie możesz tu zostać.) Can I leave earlier? (Czy mogę wyjść wcześniej?) forma pełna forma skrócona I can you can he can she can it can we can you can they can I cannot you cannot he cannot she cannot it cannot we cannot you cannot they cannot can I? can you? can he? can she can it? forma twierdząca forma przecząca forma pytająca E N L A D O M I K I N W O S A Z C I can’t you can’t he can’t she can’t it can’t we can’t you can’t they can’t – – 70 forma pytająca can we? can you? can they? can I not? can you not? can he not? can she not? can it not? can we not? can you not? can they not? przecząca forma pytająca Past forma twierdząca forma przecząca forma pytająca Czasowniki modalne – can’t I? can’t you? can’t he? can’t she? can’t it? can’t we? can’t you? can’t they? forma pełna forma skrócona I could you could he could she could it could we could you could they could I could not you could not he could not she could not it could not we could not you could not they could not could I? could you? could he? could she? could it? could we? I couldn’t you couldn’t he couldn’t she couldn’t it couldn’t we couldn’t you couldn’t they couldn’t – – 71 E N L A D O M I K I N W O S A Z C Czasowniki nieregularne CZASOWNIKI NIEREGULARNE infinitive Simple Past Past Participle tłumaczenie A arise awake B be bear beat become begin bend bet bid bind bite bleed blow break breed bring broadcast build burn burst buy C catch choose E N R A L U G E R E I N I K I N W O S A Z C arose awoke was, were bore beat became began bent bet/betted bid bound bit bled blew broke bred brought broadcast built burned/burnt burst bought caught chose arisen awoken been born/borne beaten/beat become begun bent bet/betted bid bound bitten bled blown broken bred brought broadcast built burned/burnt burst bought caught chosen 82 powstawać, pojawiać się budzić się, wzbudzać być znosić, rodzić bić, uderzać stawać się zaczynać zginać zakładać się oferować, licytować wiązać gryźć krwawić dmuchać rozbić rozmnażać się, hodować przynosić transmitować budować palić, płonąć pękać, rozsadzić kupować łapać, chwytać wybierać
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czasowniki angielskie z odmianami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: